Tabele systemowe w SQL Server Bazy danych MDF i NDF

In SQL Server Bazy danych MDF i NDF, istnieje wiele tabel systemowych używanych do przechowywania struktury i innych metadanych baz danych.

Poniżej znajduje się lista najczęściej używanych tabel systemowych:

Nazwa tabeli systemowej
sys.allocation_units
sys.objects
sys.assembly_modules
parametry.sys
sys.check_constraints
sys.partycje
sys.kolumny
sys.procedury
sys.computed_columns
sys.sekwencje
sys.default_constraints
sys.service_queues
sys.events
sys.sql_dependencies
sys.event_notifications
sys.sql_expression_dependencies
sys.extended_procedury
sys.sql_modules
sys.foreign_key_columns
sys.stats
sys.foreign_keys
sys.stats_columns
sys.function_order_columns
sys. synonimy
sys.hash_indexes
sys.table_types
sys.identity_columns
sys.tables
sys.index_columns
sys.trigger_event_types
sys.indeksy
sys.trigger_events
sys.key_contrains
sys.wyzwalacze
sys.numbered_procedure_parameters
sys.views
sys.numbered_procedures

Referencje:

  1. Widoki katalogu obiektów (Transact-SQL) dla SQL Server 2014
  2. Widoki katalogu obiektów (Transact-SQL) dla SQL Server 2012
  3. Widoki katalogu obiektów (Transact-SQL) dla SQL Server 2008 R2
  4. Widoki katalogu obiektów (Transact-SQL) dla SQL Server 2008
  5. Widoki katalogu obiektów (Transact-SQL) dla SQL Server 2005