Strony w SQL Server Bazy danych MDF i NDF

In SQL Server Bazy danych MDF i NDF, wszystkie dane i metadane (czyli dane używane do zarządzania innymi danymi) są przydzielane jako strony o rozmiarze 8 KB w następujący sposób:

Typ strony Opis
Strona danych Przechowuj dane rekordów w bazie danych
Strona indeksu Przechowuj indeksy klastrowe i nieklastrowe
Strona GAM Przechowuj informacje o globalnej mapie alokacji (GAM).
Strona SGAM Przechowuj informacje o udostępnionej globalnej mapie alokacji (SGAM).
Strona IAM Przechowuj informacje o mapie alokacji indeksu (IAM).
Strona PFS Przechowuj informacje o alokacji PFS.