Błąd skryptu: jonkost Loader dla PHP musi być zainstalowany. ionCube Loader to standardowe w branży rozszerzenie PHP do uruchamiania chronionego kodu PHP, które zwykle można łatwo dodać do instalacji PHP. Ładowarki można znaleźć na stronie get-loader.ioncube.com a film instruktażowy zobacz http://ioncu.be/LV