Kod błędu Opis błędu Obsługiwane wersje
5 Nieprawidłowe wywołanie procedury lub argument Dostęp 2003+
6 Przelewowy Dostęp 2003+
7 Brak pamięci Dostęp 2003+
9 Indeks dolny poza zakresem Dostęp 2003+
10 Ta tablica jest stała lub ma temporarily zamknięte Dostęp 2003+
11 Dzielenie przez zero Dostęp 2003+
13 Niezgodność typów Dostęp 2003+
14 Brak miejsca na ciąg Dostęp 2003+
16 Wyrażenie zbyt złożone Dostęp 2003+
17 Nie można wykonać żądanej operacji Dostęp 2003+
18 Wystąpiło przerwanie użytkownika Dostęp 2003+
28 Brak miejsca na stosie Dostęp 2003+
47 Zbyt wielu klientów aplikacji DLL Dostęp 2003+
48 Błąd podczas ładowania biblioteki DLL Dostęp 2003+
49 Zła konwencja wywoływania DLL Dostęp 2003+
51 Błąd wewnętrzny Dostęp 2003+
52 Zła nazwa pliku lub numer Dostęp 2003+
53 Nie znaleziono pliku Dostęp 2003+
54 Zły tryb pliku Dostęp 2003+
55 Plik jest już otwarty Dostęp 2003+
57 Błąd we / wy urządzenia Dostęp 2003+

Strony:Następna strona