Jak dezaktywować licencję?

Licencję można dezaktywować przez:

1. Start oprogramowanie.
2. Przejdź do zakładki „Informacje”.
3. Na środku zakładki możesz zobaczyć informacje o licencji.
4. Kliknij przycisk „Dezaktywuj licencję”, aby wygenerować plik żądania dezaktywacji.
5. Prześlij nam plik, abyśmy mogli zakończyć proces dezaktywacji za Ciebie.