Dlaczego nie mogę znaleźć poszukiwanych e-maili lub innych obiektów w naprawionym pliku PST?

Czasami e-maile i inne obiekty są odzyskiwane, ale ich nazwy ulegają zmianie lub są przenoszone do specjalnych folderów, takich jak „Recovered_Groupxxx”, z powodu uszkodzenia pliku. Aby sprawdzić, czy wiadomości e-mail lub inne obiekty zostały odzyskane, możesz użyć tematów wiadomości e-mail lub innych właściwości obiektu, aby je wyszukać.

Jeśli chodzi o folder, jeśli nadal pamiętasz niektóre wiadomości e-mail w tym folderze, możesz wyszukać te wiadomości e-mail według ich tematów, a następnie na podstawie wyników wyszukiwania znaleźć żądany folder.