Objaw:

Podczas otwierania uszkodzonej bazy danych programu Access za pomocą programu Microsoft Access jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Aparat bazy danych Microsoft Jet nie mógł znaleźć obiektu „xxxx”. Upewnij się, że obiekt istnieje i że poprawnie wpisałeś jego nazwę i ścieżkę.

gdzie „xxxx” to nazwa obiektu Access, może to być plik obiekt systemulub obiekt użytkownika.

Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu komunikatu o błędzie:

Aparat bazy danych Microsoft Jet nie mógł znaleźć obiektu „MSysObjects”. Upewnij się, że obiekt istnieje i że poprawnie wpisałeś jego nazwę i ścieżkę.

Jest to możliwy do wykrycia błąd aparatu Microsoft Jet i DAO, a kod błędu to 3011.

Dokładne wyjaśnienie:

Ilekroć obiekty systemowe lub obiekty użytkownika są uszkodzone i nie można ich rozpoznać, program Access zgłosi ten błąd.

Możesz wypróbować nasz produkt DataNumen Access Repair naprawić bazę danych MDB i rozwiązać ten błąd.

Przykładowy plik:

Przykładowy uszkodzony plik MDB, który spowoduje błąd. mojdb_3.mdb

Plik odzyskany przez DataNumen Access Repair: mydb_3_fixed.mdb (Tabela „Recovered_Table3” w odzyskanym pliku odpowiadająca tabeli „Personel” w pliku nieuszkodzonym)

 

Referencje: