Wprowadzenie obiektów systemowych do bazy danych Microsoft Access

W bazie danych MDB znajduje się kilka tabel systemowych zawierających istotne informacje o bazie danych. Te tabele systemowe nazywane są obiektami systemowymi. Są utrzymywane przez sam program Microsoft Access i domyślnie są ukryte dla zwykłych użytkowników. Możesz je jednak wyświetlić, wykonując następujące czynności:

  1. Wybierz „Narzędzia | Opcje ”z menu głównego.
  2. W zakładce „Widok” włącz opcję „Obiekty systemowe”.
  3. Kliknij „OK”, aby zapisać zmiany.

Następnie zobaczysz wyświetlenie tabel systemowych z lekko przyciemnioną ikoną.

Nazwy wszystkich tabel systemowych będą start z przedrostkiem „MSys”. Domyślnie program Access utworzy następujące tabele systemowe podczas tworzenia nowego pliku MDB:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACE
  • MSysObjects
  • Zapytania systemowe
  • MSysRelacje

Czasami program Access utworzy również tabelę systemową „MSysAccessXML”.