Importuj odzyskane wiadomości do folderu poczty w formacie Outlook Express

Uwaga: przed operacją importu upewnij się, że plik Outlook Express folder poczty, do którego mają być importowane wiadomości, działa poprawnie. W przeciwnym razie wykonaj kopię zapasową, a następnie usuń plik dbx odpowiadający folderowi poczty.

Start Outlook Express i zostaw to otwarte.

Wybierz wszystkie wiadomości do zaimportowania w katalogu wyjściowym:

Wskazówka: Aby zaznaczyć grupę plików wiadomości, przytrzymaj wciśnięty klawisz SHIFT, kliknij plik wiadomości u góry grupy, a następnie kliknij plik wiadomości u dołu grupy. Aby dodać pliki wiadomości do już wybranej grupy, przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie wybierz pliki wiadomości, które chcesz dodać. Aby wykluczyć wybrane pliki wiadomości, przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij wybrane pliki wiadomości.

Przeciągnij wybrane wiadomości z katalogu.

Upuść wiadomości do tarpobierz folder poczty w otwartym Outlook Express.

Następnie możesz obsługiwać zaimportowane wiadomości tak jak zwykłe wiadomości w Outlook Express.

Etapy 1, 2, 3 procesu importu ilustruje poniższa animacja:

Importuj wiadomości do Outlook Express