ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?

ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੂ-ਡੂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਨਵ ਰੀਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ.