Når du bruker Microsoft Word for å åpne et korrupt Word-dokument, vil du se forskjellige feilmeldinger, som kan være litt forvirrende for deg. Derfor vil vi her prøve å liste opp alle mulige feil, sortert etter deres forekommende frekvens. For hver feil vil vi beskrive symptomene, forklare den nøyaktige årsaken og gi en eksempelfil, samt filen som er løst av vårt Word-gjenopprettingsverktøy DataNumen Word Repair, slik at du kan forstå dem bedre. Nedenfor vil vi bruke 'filename.docx' for å uttrykke ditt korrupte Word-dokumentfilnavn.