Feil kode Feilbeskrivelse Støttede versjoner
381 Ugyldig egenskapsmatriseindeks Tilgang 2003+
382 Settet støttes ikke under kjøring Tilgang 2003+
383 Settet støttes ikke (skrivebeskyttet egenskap) Tilgang 2003+
385 Trenger egenskapsarrayindeks Tilgang 2003+
387 Sett ikke tillatt Tilgang 2003+
393 Får ikke støtte under kjøring Tilgang 2003+
394 Bli ikke støttet (bare skriveegenskap) Tilgang 2003+
422 Fant ikke eiendom Tilgang 2003+
423 Fant ikke egenskapen eller metoden Tilgang 2003+
424 Objekt kreves Tilgang 2003+
429 ActiveX-komponenten kan ikke opprette objekt Tilgang 2003+
430 Klassen støtter ikke automatisering eller støtter ikke forventet grensesnitt Tilgang 2003+
432 Filnavn eller klassenavn ble ikke funnet under automatisering Tilgang 2003+
438 Objektet støtter ikke denne egenskapen eller metoden Tilgang 2003+
440 Automatiseringsfeil Tilgang 2003+
442 Tilkobling til type library eller objekt library for ekstern prosess har vært lost. Trykk OK for dialog for å fjerne referansen. Tilgang 2003+
443 Automatiseringsobjekt har ikke en standardverdi Tilgang 2003+
445 Objektet støtter ikke denne handlingen Tilgang 2003+
446 Objektet støtter ikke navngitte argumenter Tilgang 2003+
447 Objektet støtter ikke gjeldende lokalitetsinnstilling Tilgang 2003+

Sider:Forrige side Neste side