Symptom:

Når du bruker DBCC CHECKDB med REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS parameter for å reparere en korrupt .MDF-database, slik:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

du ser følgende feilmelding:

Reparasjon: Den klyngede indeksen ble vellykket gjenoppbygd for objektet “syscolpars” i databasen “Error1”.
Reparasjon: Den ikke-grupperte indeksen ble ombygd for objektet "syscolpars" i databasen "Error1".
DBCC-resultater for 'Error1'.
Servicemegler Msg 9675, tilstand 1: Meldingstyper analysert: 14.
Servicemegler Msg 9676, del 1: Analyserte servicekontrakter: 6.
Servicemegler Msg 9667, delstat 1: Tjenester analysert: 3.
Servicemegler Msg 9668, tilstand 1: Servicekøer analysert: 3.
Servicemegler Msg 9669, tilstand 1: Analyserte endepunkter for samtale: 0.
Servicemegler Msg 9674, tilstand 1: Samtalegrupper analysert: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Bindings analysed: 0.
Servicemegler Msg 9605, tilstand 1: Samtaleprioriteter analysert: 0.
Msg 8992, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Sjekk katalog Msg 3852, tilstand 1: rad (object_id = 69) i sys.objects (type = S) har ikke en samsvarende rad (object_id = 69, column_id = 1) i sys.column.
Msg 8992, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Sjekk katalog Msg 3852, tilstand 1: rad (object_id = 71) i sys.objects (type = S) har ikke en samsvarende rad (object_id = 71, column_id = 1) i sys.column.
Msg 8992, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Sjekk katalog Msg 3852, tilstand 1: rad (object_id = 72) i sys.objects (type = S) har ikke en samsvarende rad (object_id = 72, column_id = 1) i sys.column.
Msg 8992, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Sjekk katalog Msg 3852, tilstand 1: rad (object_id = 73) i sys.objects (type = S) har ikke en samsvarende rad (object_id = 73, column_id = 1) i sys.column.
CHECKDB fant 0 tildelingsfeil og 4 konsistensfeil som ikke var tilknyttet et enkelt objekt.
DBCC-resultater for 'sys.sysrscols'.
Det er 1092 rader på 14 sider for objektet "sys.sysrscols".
DBCC-resultater for 'sys.sysrowsets'.
Det er 148 rader på 3 sider for objektet "sys.sysrowsets".
DBCC-resultater for 'sys.sysclones'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysclones”.
DBCC-resultater for 'sys.sysallocunits'.
Det er 172 rader på 2 sider for objektet “sys.sysallocunits”.
DBCC-resultater for 'sys.sysfiles1'.
Det er 2 rader på 1 side for objektet "sys.sysfiles1".
DBCC-resultater for 'sys.sysseobjvalues'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysseobjvalues”.
DBCC-resultater for 'sys.syspriorities'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syspriorities”.
DBCC-resultater for 'sys.sysdbffille'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysdbffille".
DBCC-resultater for 'sys.sysfgfrag'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysfgfrag”.
DBCC-resultater for 'sys.sysdbfiles '.
Det er 2 rader på 1 sider for objektet “sys.sysdbfiles ”.
DBCC-resultater for 'sys.syspru'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syspru”.
DBCC-resultater for 'sys.sysbrickfiles'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysbrickfiles”.
DBCC-resultater for 'sys.sysphfg'.
Det er 1 rad på 1 sider for objektet “sys.sysphfg”.
DBCC-resultater for 'sys.sysprufiles'.
Det er 2 rader på 1 side for objektet "sys.sysprufiles".
DBCC-resultater for 'sys.sysftinds'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftinds”.
DBCC-resultater for 'sys.sysowners'.
Det er 14 rader på 1 side for objektet "sys.sysowners".
DBCC-resultater for 'sys.sysdbreg'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysdbreg”.
DBCC-resultater for 'sys.sysprivs'.
Det er 140 rader på 1 sider for objektet "sys.sysprivs".
DBCC-resultater for 'sys.sysschobjs'.
Det er 2262 rader på 29 sider for objektet “sys.sysschobjs”.
DBCC-resultater for 'sys.syscsrowrowgroups'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet "sys.syscsrowrowgroups".
DBCC-resultater for 'sys.sysexttables'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysexttables”.
DBCC-resultater for 'sys.syscolpars'.
Reparasjon: Den klyngede indeksen ble gjenoppbygd for objektet “sys.syscolpars” i databasen “Error1”.
Reparasjon: Siden (1:53) er fordelt fra objekt-ID 41, indeks-ID 1, partisjon ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (skriv In-row data).
Reparasjon: Den ikke-grupperte indeksen ble vellykket gjenoppbygd for objektet “sys.syscolpars, nc” i databasen “Error1”.
Msg 8945, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 41, indeks-ID 1 blir gjenoppbygd.
Feilen er utbedret.
Msg 8928, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Objekt ID 41, indeks ID 1, partisjon ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (type In-row data): Side (1:53) kunne ikke behandles. Se andre feil for detaljer.
Feilen er utbedret.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 41, indeks-ID 1, partisjons-ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (skriv In-row data), side (1:53). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Feilen er utbedret.
Msg 8976, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 41, indeks ID 1, partisjons-ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (skriv In-row data). Side (1:53) ble ikke sett i skanningen, selv om foreldrene (1: 111) og forrige (1:113) refererer til den. Sjekk eventuelle tidligere feil.
Feilen er utbedret.
Msg 8978, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 41, indeks-ID 1, partisjons-ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (skriv In-row data). Side (1: 56) mangler en referanse fra forrige side (1:53). Mulig problem med kjettingtilkobling.
Feilen er utbedret.
Msg 8945, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 41, indeks-ID 2 blir gjenoppbygd.
Feilen er utbedret.
Det er 845 rader på 15 sider for objektet “sys.syscolpars”.
CHECKDB fant 0 tildelingsfeil og 4 konsistensfeil i tabellen 'sys.syscolpars' (objekt-ID 41).
CHECKDB fikset 0 tildelingsfeil og 4 konsistensfeil i tabellen 'sys.syscolpars' (objekt-ID 41).
DBCC-resultater for 'sys.sysxlgns'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxlgns”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxsrvs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxsrvs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysnsobjs'.
Det er 1 rad på 1 sider for objektet "sys.sysnsobjs".
DBCC-resultater for 'sys.sysusermsgs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysusermsgs”.
DBCC-resultater for 'sys.syscerts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet "sys.syscerts".
DBCC-resultater for 'sys.sysrmtlgns'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysrmtlgns”.
DBCC-resultater for 'sys.syslnklgns'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syslnklgns”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxprops'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxprops”.
DBCC-resultater for 'sys.sysscalartypes'.
Det er 34 rader på 1 side for objektet “sys.sysscalartypes”.
DBCC-resultater for 'sys.systypedsubobjs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.systypedsubobjs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysidxstats'.
Det er 207 rader på 5 sider for objektet “sys.sysidxstats”.
DBCC-resultater for 'sys.sysiscols'.
Det er 399 rader på 2 sider for objektet "sys.sysiscols".
DBCC-resultater for 'sys.sysendpts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysendpts”.
DBCC-resultater for 'sys.syswebmethods'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syswebmethods”.
DBCC-resultater for 'sys.sysbinobjs'.
Det er 23 rader på 1 side for objektet “sys.sysbinobjs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysaudacts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysaudacts”.
DBCC-resultater for 'sys.sysobjvalues'.
Det er 213 rader på 21 sider for objektet “sys.sysobjvalues”.
DBCC-resultater for 'sys.syscscolsegments'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syscscolsegments”.
DBCC-resultater for 'sys.syscsdictionaries'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet "sys.syscsdictionaries".
DBCC-resultater for 'sys.sysclsobjs'.
Det er 16 rader på 1 sider for objektet "sys.sysclsobjs".
DBCC-resultater for 'sys.sysrowsetrefs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysrowsetrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysremsvcbinds'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysremsvcbinds”.
DBCC-resultater for 'sys.sysmultiobjrefs'.
Det er 107 rader på 1 side for objektet “sys.sysmultiobjrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysguidrefs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysguidrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysfoqueues'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysfoqueues”.
DBCC-resultater for 'sys.syschildinsts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syschildinsts”.
DBCC-resultater for 'sys.syscompfragments'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syscompfragments”.
DBCC-resultater for 'sys.sysftsemanticsdb'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftsemanticsdb”.
DBCC-resultater for 'sys.sysftstops'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftstops”.
DBCC-resultater for 'sys.sysftproperties'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftproperties”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmitbody'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxmitbody”.
DBCC-resultater for 'sys.sysfos'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysfos”.
DBCC-resultater for 'sys.sysqnames'.
Det er 98 rader på 1 sider for objektet “sys.sysqnames”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmlcomponent'.
Det er 100 rader på 1 sider for objektet “sys.sysxmlcomponent”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmlfacet'.
Det er 112 rader på 1 sider for objektet “sys.sysxmlfacet”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmlplacement'.
Det er 19 rader på 1 sider for objektet “sys.sysxmlplacement”.
DBCC-resultater for 'sys.sysobjkeycrypts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysobjkeycrypts”.
DBCC-resultater for 'sys.sysasymkeys'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysasymkeys”.
DBCC-resultater for 'sys.syssqlguides'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syssqlguides”.
DBCC-resultater for 'sys.sysbinsubobjs'.
Det er 3 rader på 1 side for objektet "sys.sysbinsubobjs".
DBCC-resultater for 'sys.syssoftobjrefs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syssoftobjrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_plan'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_plan”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_runtime_stats”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_context_settings'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_context_settings”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_jobs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_jobs”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_jobsteps”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_job_history'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_job_history”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_jobsteps_logs”.
DBCC-resultater for 'TestTable'.
Det er 11000 rader på 110 sider for objektet “TestTable”.
DBCC-resultater for 'sys.queue_messages_1977058079'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.queue_messages_1977058079”.
DBCC-resultater for 'sys.queue_messages_2009058193'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.queue_messages_2009058193”.
DBCC-resultater for 'sys.queue_messages_2041058307'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.queue_messages_2041058307”.
DBCC-resultater for 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
DBCC-resultater for 'sys.syscommittab'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syscommittab”.
DBCC-resultater for 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.filetable_updates_2105058535”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_query_text'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_query_text”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_query'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_query”.
CHECKDB fant 0 tildelingsfeil og 8 konsistensfeil i databasen 'Error1'.
CHECKDB fikset 0 tildelingsfeil og 4 konsistensfeil i databasen 'Error1'.
DBCC-utførelse fullført. Kontakt systemadministratoren hvis DBCC skrev ut feilmeldinger.
Msg 824, Nivå 24, Stat 2, Linje 8
SQL Server oppdaget en logisk konsistensbasert I / O-feil: feil kontrollsum (forventet: 0xeddf7c98; faktisk: 0xed637c9c). Det skjedde under en lesing av side (1:53) i database-ID 39 ved forskyvning 0x0000000006a000 i fil 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ytterligere meldinger i SQL Server feillogg eller systemhendelseslogg kan gi mer detaljer. Dette er en alvorlig feiltilstand som truer databaseintegriteten og må rettes umiddelbart. Fullfør en fullstendig kontroll av databasekonsistens (DBCC CHECKDB). Denne feilen kan være forårsaket av mange faktorer; for mer informasjon, se SQL Server Bøker online.
Msg 824, Nivå 24, Stat 2, Linje 8
SQL Server oppdaget en logisk konsistensbasert I / O-feil: feil kontrollsum (forventet: 0xeddf7c98; faktisk: 0xed637c9c). Det skjedde under en lesing av side (1:53) i database-ID 39 ved forskyvning 0x0000000006a000 i fil 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ytterligere meldinger i SQL Server feillogg eller systemhendelseslogg kan gi mer detaljer. Dette er en alvorlig feiltilstand som truer databaseintegriteten og må rettes umiddelbart. Fullfør en fullstendig kontroll av databasekonsistens (DBCC CHECKDB). Denne feilen kan være forårsaket av mange faktorer; for mer informasjon, se SQL Server Bøker online.
Msg 824, Nivå 24, Stat 2, Linje 8
SQL Server oppdaget en logisk konsistensbasert I / O-feil: feil kontrollsum (forventet: 0xeddf7c98; faktisk: 0xed637c9c). Det skjedde under en lesing av side (1:53) i database-ID 39 ved forskyvning 0x0000000006a000 i fil 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ytterligere meldinger i SQL Server feillogg eller systemhendelseslogg kan gi mer detaljer. Dette er en alvorlig feiltilstand som truer databaseintegriteten og må rettes umiddelbart. Fullfør en fullstendig kontroll av databasekonsistens (DBCC CHECKDB). Denne feilen kan være forårsaket av mange faktorer; for mer informasjon, se SQL Server Bøker online.
Msg 824, Nivå 24, Stat 2, Linje 8
SQL Server oppdaget en logisk konsistensbasert I / O-feil: feil kontrollsum (forventet: 0xeddf7c98; faktisk: 0xed637c9c). Det skjedde under en lesing av side (1:53) i database-ID 39 ved forskyvning 0x0000000006a000 i fil 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ytterligere meldinger i SQL Server feillogg eller systemhendelseslogg kan gi mer detaljer. Dette er en alvorlig feiltilstand som truer databaseintegriteten og må rettes umiddelbart. Fullfør en fullstendig kontroll av databasekonsistens (DBCC CHECKDB). Denne feilen kan være forårsaket av mange faktorer; for mer informasjon, se SQL Server Bøker online.
Msg 824, Nivå 24, Stat 2, Linje 8
SQL Server oppdaget en logisk konsistensbasert I / O-feil: feil kontrollsum (forventet: 0xeddf7c98; faktisk: 0xed637c9c). Det skjedde under en lesing av side (1:53) i database-ID 39 ved forskyvning 0x0000000006a000 i fil 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ytterligere meldinger i SQL Server feillogg eller systemhendelseslogg kan gi mer detaljer. Dette er en alvorlig feiltilstand som truer databaseintegriteten og må rettes umiddelbart. Fullfør en fullstendig kontroll av databasekonsistens (DBCC CHECKDB). Denne feilen kan være forårsaket av mange faktorer; for mer informasjon, se SQL Server Bøker online.
Msg 824, Nivå 24, Stat 2, Linje 8
SQL Server oppdaget en logisk konsistensbasert I / O-feil: feil kontrollsum (forventet: 0xeddf7c98; faktisk: 0xed637c9c). Det skjedde under en lesing av side (1:53) i database-ID 39 ved forskyvning 0x0000000006a000 i fil 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ytterligere meldinger i SQL Server feillogg eller systemhendelseslogg kan gi mer detaljer. Dette er en alvorlig feiltilstand som truer databaseintegriteten og må rettes umiddelbart. Fullfør en fullstendig kontroll av databasekonsistens (DBCC CHECKDB). Denne feilen kan være forårsaket av mange faktorer; for mer informasjon, se SQL Server Bøker online.

or

Reparasjon: Den klyngede indeksen ble vellykket gjenoppbygd for objektet “syscolpars” i databasen “Error1”.
Reparasjon: Den ikke-grupperte indeksen ble ombygd for objektet "syscolpars" i databasen "Error1".
DBCC-resultater for 'Error1'.
Servicemegler Msg 9675, tilstand 1: Meldingstyper analysert: 14.
Servicemegler Msg 9676, del 1: Analyserte servicekontrakter: 6.
Servicemegler Msg 9667, delstat 1: Tjenester analysert: 3.
Servicemegler Msg 9668, tilstand 1: Servicekøer analysert: 3.
Servicemegler Msg 9669, tilstand 1: Analyserte endepunkter for samtale: 0.
Servicemegler Msg 9674, tilstand 1: Samtalegrupper analysert: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Bindings analysed: 0.
Servicemegler Msg 9605, tilstand 1: Samtaleprioriteter analysert: 0.
Msg 8992, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Sjekk katalog Msg 3852, tilstand 1: rad (object_id = 23) i sys.objects (type = S) har ikke en samsvarende rad (object_id = 23, column_id = 1) i sys.column.
Msg 8992, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Sjekk katalog Msg 3852, tilstand 1: rad (object_id = 24) i sys.objects (type = S) har ikke en samsvarende rad (object_id = 24, column_id = 1) i sys.column.
CHECKDB fant 0 tildelingsfeil og 2 konsistensfeil som ikke var tilknyttet et enkelt objekt.
DBCC-resultater for 'sys.sysrscols'.
Det er 1092 rader på 14 sider for objektet "sys.sysrscols".
DBCC-resultater for 'sys.sysrowsets'.
Det er 148 rader på 3 sider for objektet "sys.sysrowsets".
DBCC-resultater for 'sys.sysclones'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysclones”.
DBCC-resultater for 'sys.sysallocunits'.
Det er 172 rader på 2 sider for objektet “sys.sysallocunits”.
DBCC-resultater for 'sys.sysfiles1'.
Det er 2 rader på 1 side for objektet "sys.sysfiles1".
DBCC-resultater for 'sys.sysseobjvalues'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysseobjvalues”.
DBCC-resultater for 'sys.syspriorities'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syspriorities”.
DBCC-resultater for 'sys.sysdbffille'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysdbffille".
DBCC-resultater for 'sys.sysfgfrag'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysfgfrag”.
DBCC-resultater for 'sys.sysdbfiles '.
Det er 2 rader på 1 sider for objektet “sys.sysdbfiles ”.
DBCC-resultater for 'sys.syspru'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syspru”.
DBCC-resultater for 'sys.sysowners'.
Det er 14 rader på 1 side for objektet "sys.sysowners".
DBCC-resultater for 'sys.sysdbreg'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysdbreg”.
DBCC-resultater for 'sys.sysprivs'.
Det er 140 rader på 1 sider for objektet "sys.sysprivs".
DBCC-resultater for 'sys.sysschobjs'.
Det er 2262 rader på 29 sider for objektet “sys.sysschobjs”.
DBCC-resultater for 'sys.syscsrowrowgroups'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet "sys.syscsrowrowgroups".
DBCC-resultater for 'sys.sysexttables'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysexttables”.
DBCC-resultater for 'sys.syscolpars'.
Reparasjon: Den klyngede indeksen ble gjenoppbygd for objektet “sys.syscolpars” i databasen “Error1”.
Reparasjon: Siden (1:59) er fordelt fra objekt-ID 41, indeks-ID 1, partisjon ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (skriv In-row data).
Reparasjon: Den ikke-grupperte indeksen ble vellykket gjenoppbygd for objektet “sys.syscolpars, nc” i databasen “Error1”.
Msg 8945, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 41, indeks-ID 1 blir gjenoppbygd.
Feilen er utbedret.
Msg 8928, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Objekt ID 41, indeks ID 1, partisjon ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (type In-row data): Side (1:59) kunne ikke behandles. Se andre feil for detaljer.
Feilen er utbedret.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 41, indeks-ID 1, partisjons-ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (skriv In-row data), side (1:59). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Feilen er utbedret.
Msg 8976, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 41, indeks ID 1, partisjons-ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (skriv In-row data). Side (1:59) ble ikke sett i skanningen, selv om foreldrene (1: 111) og forrige (1:155) refererer til den. Sjekk eventuelle tidligere feil.
Feilen er utbedret.
Msg 8978, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 41, indeks-ID 1, partisjons-ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (skriv In-row data). Side (1: 112) mangler en referanse fra forrige side (1:59). Mulig problem med kjettingtilkobling.
Feilen er utbedret.
Msg 8945, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 41, indeks-ID 2 blir gjenoppbygd.
Feilen er utbedret.
Det er 832 rader på 15 sider for objektet “sys.syscolpars”.
CHECKDB fant 0 tildelingsfeil og 4 konsistensfeil i tabellen 'sys.syscolpars' (objekt-ID 41).
CHECKDB fikset 0 tildelingsfeil og 4 konsistensfeil i tabellen 'sys.syscolpars' (objekt-ID 41).
DBCC-resultater for 'sys.sysxlgns'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxlgns”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxsrvs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxsrvs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysnsobjs'.
Det er 1 rad på 1 sider for objektet "sys.sysnsobjs".
DBCC-resultater for 'sys.sysusermsgs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysusermsgs”.
DBCC-resultater for 'sys.syscerts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet "sys.syscerts".
DBCC-resultater for 'sys.sysrmtlgns'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysrmtlgns”.
DBCC-resultater for 'sys.syslnklgns'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syslnklgns”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxprops'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxprops”.
DBCC-resultater for 'sys.sysscalartypes'.
Det er 34 rader på 1 side for objektet “sys.sysscalartypes”.
DBCC-resultater for 'sys.systypedsubobjs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.systypedsubobjs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysidxstats'.
Det er 207 rader på 5 sider for objektet “sys.sysidxstats”.
DBCC-resultater for 'sys.sysiscols'.
Det er 399 rader på 2 sider for objektet "sys.sysiscols".
DBCC-resultater for 'sys.sysendpts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysendpts”.
DBCC-resultater for 'sys.syswebmethods'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syswebmethods”.
DBCC-resultater for 'sys.sysbinobjs'.
Det er 23 rader på 1 side for objektet “sys.sysbinobjs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysaudacts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysaudacts”.
DBCC-resultater for 'sys.sysobjvalues'.
Det er 213 rader på 21 sider for objektet “sys.sysobjvalues”.
DBCC-resultater for 'sys.syscscolsegments'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syscscolsegments”.
DBCC-resultater for 'sys.syscsdictionaries'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet "sys.syscsdictionaries".
DBCC-resultater for 'sys.sysclsobjs'.
Det er 16 rader på 1 sider for objektet "sys.sysclsobjs".
DBCC-resultater for 'sys.sysrowsetrefs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysrowsetrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysremsvcbinds'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysremsvcbinds”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmitqueue'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxmitqueue”.
DBCC-resultater for 'sys.sysrts'.
Det er 1 rad på 1 sider for objektet "sys.sysrts".
DBCC-resultater for 'sys.sysconvgroup'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysconvgroup”.
DBCC-resultater for 'sys.sysdesend'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysdesend”.
DBCC-resultater for 'sys.sysdercv'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysdercv”.
DBCC-resultater for 'sys.syssingleobjrefs'.
Det er 171 rader på 1 sider for objektet “sys.syssingleobjrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysmultiobjrefs'.
Det er 107 rader på 1 side for objektet “sys.sysmultiobjrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysguidrefs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysguidrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysfoqueues'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysfoqueues”.
DBCC-resultater for 'sys.syschildinsts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syschildinsts”.
DBCC-resultater for 'sys.syscompfragments'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syscompfragments”.
DBCC-resultater for 'sys.sysftsemanticsdb'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftsemanticsdb”.
DBCC-resultater for 'sys.sysftstops'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftstops”.
DBCC-resultater for 'sys.sysftproperties'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftproperties”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmitbody'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxmitbody”.
DBCC-resultater for 'sys.sysfos'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysfos”.
DBCC-resultater for 'sys.sysqnames'.
Det er 98 rader på 1 sider for objektet “sys.sysqnames”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmlcomponent'.
Det er 100 rader på 1 sider for objektet “sys.sysxmlcomponent”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmlfacet'.
Det er 112 rader på 1 sider for objektet “sys.sysxmlfacet”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmlplacement'.
Det er 19 rader på 1 sider for objektet “sys.sysxmlplacement”.
DBCC-resultater for 'sys.sysobjkeycrypts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysobjkeycrypts”.
DBCC-resultater for 'sys.sysasymkeys'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysasymkeys”.
DBCC-resultater for 'sys.syssqlguides'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syssqlguides”.
DBCC-resultater for 'sys.sysbinsubobjs'.
Det er 3 rader på 1 side for objektet "sys.sysbinsubobjs".
DBCC-resultater for 'sys.syssoftobjrefs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syssoftobjrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_plan'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_plan”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_runtime_stats”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_context_settings'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_context_settings”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_jobs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_jobs”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_jobsteps”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_job_history'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_job_history”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_jobsteps_logs”.
DBCC-resultater for 'TestTable'.
Det er 11000 rader på 110 sider for objektet “TestTable”.
DBCC-resultater for 'sys.queue_messages_1977058079'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.queue_messages_1977058079”.
DBCC-resultater for 'sys.queue_messages_2009058193'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.queue_messages_2009058193”.
DBCC-resultater for 'sys.queue_messages_2041058307'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.queue_messages_2041058307”.
DBCC-resultater for 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
DBCC-resultater for 'sys.syscommittab'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syscommittab”.
DBCC-resultater for 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.filetable_updates_2105058535”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_query_text'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_query_text”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_query'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_query”.
CHECKDB fant 0 tildelingsfeil og 6 konsistensfeil i databasen 'Error1'.
CHECKDB fikset 0 tildelingsfeil og 4 konsistensfeil i databasen 'Error1'.
DBCC-utførelse fullført. Kontakt systemadministratoren hvis DBCC skrev ut feilmeldinger.
Msg 824, Nivå 24, Stat 2, Linje 8
SQL Server oppdaget en logisk konsistensbasert I / O-feil: feil kontrollsum (forventet: 0x9eb87140; faktisk: 0xdeb84c40). Det skjedde under en lesing av side (1:59) i database-ID 39 ved forskyvning 0x00000000076000 i fil 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ytterligere meldinger i SQL Server feillogg eller systemhendelseslogg kan gi mer detaljer. Dette er en alvorlig feiltilstand som truer databaseintegriteten og må rettes umiddelbart. Fullfør en fullstendig kontroll av databasekonsistens (DBCC CHECKDB). Denne feilen kan være forårsaket av mange faktorer; for mer informasjon, se SQL Server Bøker online.
Msg 824, Nivå 24, Stat 2, Linje 8
SQL Server oppdaget en logisk konsistensbasert I / O-feil: feil kontrollsum (forventet: 0x9eb87140; faktisk: 0xdeb84c40). Det skjedde under en lesing av side (1:59) i database-ID 39 ved forskyvning 0x00000000076000 i fil 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ytterligere meldinger i SQL Server feillogg eller systemhendelseslogg kan gi mer detaljer. Dette er en alvorlig feiltilstand som truer databaseintegriteten og må rettes umiddelbart. Fullfør en fullstendig kontroll av databasekonsistens (DBCC CHECKDB). Denne feilen kan være forårsaket av mange faktorer; for mer informasjon, se SQL Server Bøker online.
Msg 824, Nivå 24, Stat 2, Linje 8
SQL Server oppdaget en logisk konsistensbasert I / O-feil: feil kontrollsum (forventet: 0x9eb87140; faktisk: 0xdeb84c40). Det skjedde under en lesing av side (1:59) i database-ID 39 ved forskyvning 0x00000000076000 i fil 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ytterligere meldinger i SQL Server feillogg eller systemhendelseslogg kan gi mer detaljer. Dette er en alvorlig feiltilstand som truer databaseintegriteten og må rettes umiddelbart. Fullfør en fullstendig kontroll av databasekonsistens (DBCC CHECKDB). Denne feilen kan være forårsaket av mange faktorer; for mer informasjon, se SQL Server Bøker online.
Msg 824, Nivå 24, Stat 2, Linje 8
SQL Server oppdaget en logisk konsistensbasert I / O-feil: feil kontrollsum (forventet: 0x9eb87140; faktisk: 0xdeb84c40). Det skjedde under en lesing av side (1:59) i database-ID 39 ved forskyvning 0x00000000076000 i fil 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Ytterligere meldinger i SQL Server feillogg eller systemhendelseslogg kan gi mer detaljer. Dette er en alvorlig feiltilstand som truer databaseintegriteten og må rettes umiddelbart. Fullfør en fullstendig kontroll av databasekonsistens (DBCC CHECKDB). Denne feilen kan være forårsaket av mange faktorer; for mer informasjon, se SQL Server Bøker online.

hvor 'Error1' er navnet på den korrupte MDF-databasen som repareres.

Msg 8992 etterfulgt av Msg 3852 feil er en konsistensfeil.

Skjermbilde av feilmelding:

or

Nøyaktig forklaring:

I en SQL Server MDF-database, det er mange systemtabeller brukes til å lagre strukturen og metadataene til databasen.

Når CHECKDB finner ut at det er uoverensstemmelser mellom to systemtabeller, rapporterer den feilmeldingen Msg 8992 og Msg 3852.

Du kan bruke produktet vårt DataNumen SQL Recovery for å gjenopprette dataene fra den korrupte MDF-filen og løse denne feilen.

Eksempel filer:

Eksempel på korrupte MDF-filer som vil forårsakeMsg 8992 og Msg 3852 feil:

SQL Server versjon Korrupt MDF-fil MDF-fil løst av DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Feil4_1MDF Feil4_1_fixed.mdf
SQL Server 2014 Feil4_2MDF Feil4_2_fixed.mdf

Referanser: