Hvis du sletter noen poster i en tabell, eller sletter noen tabeller i en database ved en feiltakelse, kan du gjenopprette de slettede postene eller tabellene via DataNumen SQL Recovery, ved å følge trinnvis veiledning.

For de ikke-slettede postene kan det hende at de ikke vises i samme rekkefølge som før de blir slettet, så etter gjenopprettingen må du kanskje bruke SQL-setninger for å finne disse ikke-slettede postene.

For ikke-slettede tabeller, hvis navnene ikke kan gjenopprettes, vil de bli omdøpt til "Gjenopprettet_Tabell1", "Gjenopprettet_Tabell2", og så videre ...