Symptom:

Når du bruker DBCC CHECKDB med REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS parameter for å reparere en korrupt .MDF-database, slik:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

du ser følgende feilmelding:

Msg 8921, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Sjekk avsluttet. En feil ble oppdaget under innsamling av fakta. Muligens tempdb ut av rommet eller et systembord er inkonsekvent. Sjekk tidligere feil.
Msg 8998, Nivå 16, Stat 2, Linje 8
Sidefeil på GAM-, SGAM- eller PFS-sidene hindrer allokeringskontroll i database-ID 39 sider fra (1: 0) til (1: 8087). Se andre feil for årsaken.
CHECKDB fant 1 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil som ikke var tilknyttet et enkelt objekt.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 157) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 3, indeks ID 1, partisjon ID 196608, tildelingsenhet ID 196608 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 1 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysrscols' (objekt-ID 3).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 131) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 5, indeks ID 1, partisjon ID 327680, tildelingsenhet ID 327680 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 1 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysrowsets' (objekt-ID 5).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 21) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 7, indeks ID 1, partisjon ID 458752, tildelingsenhet ID 458752 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 18) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 7, indeks ID 2, partisjon ID 562949953880064, tildelingsenhet ID 562949953880064 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysallocunits' (objekt-ID 7).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 12) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 8, indeks ID 0, partisjon ID 524288, tildelingsenhet ID 524288 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 1 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysfiles1' (objekt-ID 8).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 137) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 20, indeks ID 1, partisjon ID 281474978021376, tildelingsenhet ID 281474978021376 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 1 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysdbfiles '(objekt-ID 20).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 152) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 23, indeks ID 1, partisjon ID 281474978217984, tildelingsenhet ID 281474978217984 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 1 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysphfg' (objekt-ID 23).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 154) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 24, indeks ID 1, partisjon ID 281474978283520, tildelingsenhet ID 281474978283520 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 1 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysprufiles' (objekt-ID 24).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 92) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 27, indeks ID 1, partisjon ID 281474978480128, tildelingsenhet ID 281474978480128 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 288) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 27, indeks ID 2, partisjon ID 562949955190784, tildelingsenhet ID 562949955190784 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 96) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 27, indeks ID 3, partisjon ID 844424931901440, tildelingsenhet ID 844424931901440 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 3 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysowners' (objekt-ID 27).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 102) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 29, indeks ID 1, partisjon ID 281474978611200, tildelingsenhet ID 281474978611200 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 1 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysprivs' (objekt-ID 29).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 117) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 34, indeks ID 1, partisjon ID 281474978938880, tildelingsenhet ID 281474978938880 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 295) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 34, indeks ID 2, partisjon ID 562949955649536, tildelingsenhet ID 562949955649536 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 368) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 34, indeks ID 3, partisjon ID 844424932360192, tildelingsenhet ID 844424932360192 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 123) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 34, indeks ID 4, partisjon ID 1125899909070848, tildelingsenhet ID 1125899909070848 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 4 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysschobjs' (objekt-ID 34).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 108) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 41, indeks ID 1, partisjon ID 281474979397632, tildelingsenhet ID 281474979397632 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 245) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 41, indeks ID 2, partisjon ID 562949956108288, tildelingsenhet ID 562949956108288 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.syscolpars' (objekt-ID 41).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 10) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 44, indeks ID 1, partisjon ID 281474979594240, tildelingsenhet ID 281474979594240 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 286) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 44, indeks ID 2, partisjon ID 562949956304896, tildelingsenhet ID 562949956304896 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysnsobjs' (objekt-ID 44).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 76) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 50, indeks ID 1, partisjon ID 281474979987456, tildelingsenhet ID 281474979987456 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 292) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 50, indeks ID 2, partisjon ID 562949956698112, tildelingsenhet ID 562949956698112 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 294) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 50, indeks ID 3, partisjon ID 844424933408768, tildelingsenhet ID 844424933408768 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 3 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysscalartypes' (objekt-ID 50).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 125) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 54, indeks ID 1, partisjon ID 281474980249600, tildelingsenhet ID 281474980249600 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 284) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 54, indeks ID 2, partisjon ID 562949956960256, tildelingsenhet ID 562949956960256 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysidxstats' (objekt-ID 54).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 141) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 55, indeks ID 1, partisjon ID 281474980315136, tildelingsenhet ID 281474980315136 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 55) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 55, indeks ID 2, partisjon ID 562949957025792, tildelingsenhet ID 562949957025792 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysiscols' (objekt-ID 55).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 13) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 58, indeks ID 1, partisjon ID 281474980511744, tildelingsenhet ID 72057594037993472 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 84) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 58, indeks ID 2, partisjon ID 562949957222400, tildelingsenhet ID 72057594038059008 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysbinobjs' (objekt-ID 58).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 129) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 60, indeks ID 1, partisjon ID 281474980642816, tildelingsenhet ID 281474980642816 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1:45) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 60, indeks ID 1, partisjon ID 281474980642816, tildelingsenhet ID 71776119065149440 (type LOB-data) , men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant to tildelingsfeil og 2 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysobjvalues' (objekt-ID 0).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 88) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 64, indeks ID 1, partisjon ID 281474980904960, tildelingsenhet ID 281474980904960 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 243) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 64, indeks ID 2, partisjon ID 562949957615616, tildelingsenhet ID 562949957615616 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysclsobjs' (objekt-ID 64).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 15) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 69, indeks ID 1, partisjon ID 281474981232640, tildelingsenhet ID 72057594039697408 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 39) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 69, indeks ID 2, partisjon ID 562949957943296, tildelingsenhet ID 72057594039762944 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 290) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 69, indeks ID 3, partisjon ID 844424934653952, tildelingsenhet ID 72057594039828480 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 3 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysrts' (objekt-ID 69).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 98) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 74, indeks ID 1, partisjon ID 281474981560320, tildelingsenhet ID 281474981560320 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 100) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 74, indeks ID 2, partisjon ID 562949958270976, tildelingsenhet ID 562949958270976 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.syssingleobjrefs' (objekt-ID 74).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 104) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 75, indeks ID 1, partisjon ID 281474981625856, tildelingsenhet ID 281474981625856 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 106) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 75, indeks ID 2, partisjon ID 562949958336512, tildelingsenhet ID 562949958336512 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysmultiobjrefs' (objekt-ID 75).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 33) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 90, indeks ID 1, partisjon ID 281474982608896, tildelingsenhet ID 72057594038583296 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 81) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 90, indeks ID 2, partisjon ID 562949959319552, tildelingsenhet ID 72057594038648832 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysqnames' (objekt-ID 90).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 49) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 91, indeks ID 1, partisjon ID 281474982674432, tildelingsenhet ID 72057594038779904 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 35) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 91, indeks ID 2, partisjon ID 562949959385088, tildelingsenhet ID 72057594038845440 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysxmlcomponent' (objekt-ID 91).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 83) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 92, indeks ID 1, partisjon ID 281474982739968, tildelingsenhet ID 72057594038976512 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant 1 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysxmlfacet' (objekt-ID 92).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 130) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 93, indeks ID 1, partisjon ID 281474982805504, tildelingsenhet ID 72057594039107584 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 22) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 93, indeks ID 2, partisjon ID 562949959516160, tildelingsenhet ID 72057594039173120 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
CHECKDB fant to tildelingsfeil og 2 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysxmlplacement' (objekt-ID 0).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 114) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 97, indeks ID 1, partisjon ID 281474983067648, tildelingsenhet ID 72057594038190080 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 134) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 97, indeks ID 2, partisjon ID 562949959778304, tildelingsenhet ID 72057594038255616 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 2 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'sys.sysbinsubobjs' (objekt-ID 97).
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 99, indeks-ID 0, partisjons-ID 0, tildelingsenhet ID 6488064 (type Systemallokeringsdata), side (57311: 268369920). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
CHECKDB fant 5 tildelingsfeil og 28 konsistensfeil i tabellen '(Object ID 99)' (object ID 99).
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 120) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045792256 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1:118) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) , men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Kunne ikke reparere denne feilen.
Msg 2575, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Index Allocation Map (IAM) -siden (1: 126) pekes på av neste peker på IAM-siden (0: 0) i objekt-ID 245575913, indeks ID 2, partisjon ID 72057594040614912, tildelingsenhet ID 72057594045923328 (skriv In-row data), men det ble ikke oppdaget i skanningen.
Å reparere denne feilen krever at andre feil rettes først.
CHECKDB fant 3 tildelingsfeil og 0 konsistensfeil i tabellen 'TestTable' (objekt-ID 245575913).
CHECKDB fant 58 tildelingsfeil og 28 konsistensfeil i databasen 'xxxx'.

der 'xxxx' er navnet på den korrupte MDF-databasen som repareres.

Dette er en allokeringsfeil siden det er problemer med IAM-sidene, tilsvarende Msg 2575 feil.

Skjermbilde av feilmelding:

Nøyaktig forklaring:

Dataene i MDF-filen er lagret som sider, hver side er 8 KB. Index Allocation Map (IAM) -siden brukes til å tildele sidene i MDF-filen, og de er lenket som en liste.

Hvis DBCC CHECKDB-kommandoen finner at den koblede listen over IAM-sidene er ugyldige, og den ikke kan rette opp problemet, vil den rapportere denne feilen.

Du kan bruke produktet vårt DataNumen SQL Recovery for å gjenopprette dataene fra den korrupte MDF-filen og løse denne feilen.

Eksempel filer:

Eksempel på korrupte MDF-filer som vil forårsake Msg 2575 feil:

SQL Server versjon Korrupt MDF-fil MDF-fil løst av DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Feil2.mdf Feil2_fixed.mdf

 

Referanser:

1. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/errors-events/mssqlserver-2575-database-engine-error?view=sql-server-ver15