Symptom:

Når du bruker DBCC CHECKDB med REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS parameter for å reparere en korrupt .MDF-database, slik:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

du ser følgende feilmelding:

DBCC-resultater for 'Error1'.
Servicemegler Msg 9675, tilstand 1: Meldingstyper analysert: 14.
Servicemegler Msg 9676, del 1: Analyserte servicekontrakter: 6.
Servicemegler Msg 9667, delstat 1: Tjenester analysert: 3.
Servicemegler Msg 9668, tilstand 1: Servicekøer analysert: 3.
Servicemegler Msg 9669, tilstand 1: Analyserte endepunkter for samtale: 0.
Servicemegler Msg 9674, tilstand 1: Samtalegrupper analysert: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Bindings analysed: 0.
Servicemegler Msg 9605, tilstand 1: Samtaleprioriteter analysert: 0.
DBCC-resultater for 'sys.sysrscols'.
Det er 1092 rader på 14 sider for objektet "sys.sysrscols".
DBCC-resultater for 'sys.sysrowsets'.
Det er 148 rader på 3 sider for objektet "sys.sysrowsets".
DBCC-resultater for 'sys.sysclones'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysclones”.
DBCC-resultater for 'sys.sysallocunits'.
Det er 172 rader på 2 sider for objektet “sys.sysallocunits”.
DBCC-resultater for 'sys.sysfiles1'.
Det er 2 rader på 1 side for objektet "sys.sysfiles1".
DBCC-resultater for 'sys.sysseobjvalues'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysseobjvalues”.
DBCC-resultater for 'sys.syspriorities'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syspriorities”.
DBCC-resultater for 'sys.sysdbffille'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysdbffille".
DBCC-resultater for 'sys.sysfgfrag'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysfgfrag”.
DBCC-resultater for 'sys.sysdbfiles '.
Det er 2 rader på 1 sider for objektet “sys.sysdbfiles ”.
DBCC-resultater for 'sys.syspru'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syspru”.
DBCC-resultater for 'sys.sysbrickfiles'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysbrickfiles”.
DBCC-resultater for 'sys.sysphfg'.
Det er 1 rad på 1 sider for objektet “sys.sysphfg”.
DBCC-resultater for 'sys.sysprufiles'.
Det er 2 rader på 1 side for objektet "sys.sysprufiles".
DBCC-resultater for 'sys.sysftinds'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftinds”.
DBCC-resultater for 'sys.sysowners'.
Det er 14 rader på 1 side for objektet "sys.sysowners".
DBCC-resultater for 'sys.sysdbreg'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysdbreg”.
DBCC-resultater for 'sys.sysprivs'.
Det er 140 rader på 1 sider for objektet "sys.sysprivs".
DBCC-resultater for 'sys.sysschobjs'.
Det er 2262 rader på 29 sider for objektet “sys.sysschobjs”.
DBCC-resultater for 'sys.syscsrowrowgroups'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet "sys.syscsrowrowgroups".
DBCC-resultater for 'sys.sysexttables'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysexttables”.
DBCC-resultater for 'sys.syscolpars'.
Det er 888 rader på 16 sider for objektet “sys.syscolpars”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxlgns'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxlgns”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxsrvs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxsrvs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysnsobjs'.
Det er 1 rad på 1 sider for objektet "sys.sysnsobjs".
DBCC-resultater for 'sys.sysusermsgs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysusermsgs”.
DBCC-resultater for 'sys.syscerts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet "sys.syscerts".
DBCC-resultater for 'sys.sysrmtlgns'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysrmtlgns”.
DBCC-resultater for 'sys.syslnklgns'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syslnklgns”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxprops'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxprops”.
DBCC-resultater for 'sys.sysscalartypes'.
Det er 34 rader på 1 side for objektet “sys.sysscalartypes”.
DBCC-resultater for 'sys.systypedsubobjs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.systypedsubobjs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysidxstats'.
Det er 207 rader på 5 sider for objektet “sys.sysidxstats”.
DBCC-resultater for 'sys.sysiscols'.
Det er 399 rader på 2 sider for objektet "sys.sysiscols".
DBCC-resultater for 'sys.sysendpts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysendpts”.
DBCC-resultater for 'sys.syswebmethods'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syswebmethods”.
DBCC-resultater for 'sys.sysbinobjs'.
Det er 23 rader på 1 side for objektet “sys.sysbinobjs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysaudacts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysaudacts”.
DBCC-resultater for 'sys.sysobjvalues'.
Det er 213 rader på 21 sider for objektet “sys.sysobjvalues”.
DBCC-resultater for 'sys.syscscolsegments'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syscscolsegments”.
DBCC-resultater for 'sys.syscsdictionaries'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet "sys.syscsdictionaries".
DBCC-resultater for 'sys.sysclsobjs'.
Det er 16 rader på 1 sider for objektet "sys.sysclsobjs".
DBCC-resultater for 'sys.sysrowsetrefs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysrowsetrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysremsvcbinds'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysremsvcbinds”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmitqueue'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxmitqueue”.
DBCC-resultater for 'sys.sysrts'.
Det er 1 rad på 1 sider for objektet "sys.sysrts".
DBCC-resultater for 'sys.sysconvgroup'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysconvgroup”.
DBCC-resultater for 'sys.sysdesend'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysdesend”.
DBCC-resultater for 'sys.sysdercv'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysdercv”.
DBCC-resultater for 'sys.syssingleobjrefs'.
Det er 171 rader på 1 sider for objektet “sys.syssingleobjrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysmultiobjrefs'.
Det er 107 rader på 1 side for objektet “sys.sysmultiobjrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysguidrefs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysguidrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.sysfoqueues'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysfoqueues”.
DBCC-resultater for 'sys.syschildinsts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syschildinsts”.
DBCC-resultater for 'sys.syscompfragments'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syscompfragments”.
DBCC-resultater for 'sys.sysftsemanticsdb'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftsemanticsdb”.
DBCC-resultater for 'sys.sysftstops'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftstops”.
DBCC-resultater for 'sys.sysftproperties'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysftproperties”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmitbody'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysxmitbody”.
DBCC-resultater for 'sys.sysfos'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysfos”.
DBCC-resultater for 'sys.sysqnames'.
Det er 98 rader på 1 sider for objektet “sys.sysqnames”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmlcomponent'.
Det er 100 rader på 1 sider for objektet “sys.sysxmlcomponent”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmlfacet'.
Det er 112 rader på 1 sider for objektet “sys.sysxmlfacet”.
DBCC-resultater for 'sys.sysxmlplacement'.
Det er 19 rader på 1 sider for objektet “sys.sysxmlplacement”.
DBCC-resultater for 'sys.sysobjkeycrypts'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysobjkeycrypts”.
DBCC-resultater for 'sys.sysasymkeys'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sysasymkeys”.
DBCC-resultater for 'sys.syssqlguides'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syssqlguides”.
DBCC-resultater for 'sys.sysbinsubobjs'.
Det er 3 rader på 1 side for objektet "sys.sysbinsubobjs".
DBCC-resultater for 'sys.syssoftobjrefs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syssoftobjrefs”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_plan'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_plan”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_runtime_stats”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_runtime_stats_interval”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_context_settings'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_context_settings”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_jobs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_jobs”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_jobsteps”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_job_history'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_job_history”.
DBCC-resultater for 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.sqlagent_jobsteps_logs”.
DBCC-resultater for 'TestTable'.
Reparasjon: Siden (1:183) er fordelt fra objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045792256 (skriv In-row data).
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177012736, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 70.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177078272, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 71.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177143808, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 72.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177209344, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 73.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177274880, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 74.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177340416, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 75.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177405952, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 76.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177471488, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 77.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177537024, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 78.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177602560, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 79.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177668096, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 80.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177733632, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 81.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177799168, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 82.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177864704, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 83.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177930240, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 84.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 177995776, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 85.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178061312, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 86.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178126848, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 87.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178192384, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 88.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178257920, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 182), spor 89.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178323456, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 0.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178388992, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 1.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178454528, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 2.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178520064, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 3.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178585600, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 4.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178651136, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 5.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178716672, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 6.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178782208, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 7.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178847744, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 8.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178913280, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 9.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 178978816, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 10.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179044352, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 11.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179109888, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 12.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179175424, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 13.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179240960, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 14.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179306496, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 15.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179372032, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 16.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179437568, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 17.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179503104, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 18.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179568640, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 19.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179634176, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 20.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179699712, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 21.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179765248, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 22.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179830784, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 23.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179896320, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 24.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 179961856, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 25.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180027392, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 26.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180092928, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 27.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180158464, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 28.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180224000, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 29.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180289536, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 30.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180355072, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 31.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180420608, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 32.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180486144, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 33.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180551680, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 34.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180617216, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 35.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180682752, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 36.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180748288, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 37.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180813824, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 38.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180879360, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 39.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 180944896, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 40.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181010432, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 41.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181075968, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 42.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181141504, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 43.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181207040, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 44.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181272576, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 45.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181338112, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 46.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181403648, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 47.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181469184, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 48.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181534720, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 49.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181600256, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 50.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181665792, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 51.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181731328, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 52.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181796864, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 53.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181862400, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 54.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181927936, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 55.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 181993472, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 56.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182059008, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 57.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182124544, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 58.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182190080, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 59.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182255616, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 60.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182321152, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 61.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182386688, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 62.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182452224, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 63.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182517760, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 64.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182583296, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 65.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182648832, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 66.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182714368, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 67.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182779904, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 68.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182845440, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 69.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182910976, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 70.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 182976512, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 71.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 183042048, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 72.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 183107584, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 73.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 183173120, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 74.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 183238656, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 75.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 183304192, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 76.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 183369728, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 77.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 183435264, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 78.
Reparasjon: Slettet off-line datakolonne med ID 183500800, for objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data) på side (1: 216), spor 79.
Reparasjon: Den ikke-grupperte indeksen ble ombygd for objektet "dbo.TestTable, IX_TestTable" i databasen "Error1".
Msg 8928, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Objekt ID 245575913, indeks ID 0, partisjon ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045792256 (type In-row data): Side (1:183) kunne ikke behandles. Se andre feil for detaljer.
Feilen er utbedret.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045792256 (skriv In-row data), side (1:183). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Feilen er utbedret.
Msg 8939, Nivå 16, Stat 98, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045792256 (skriv In-row data), side (1:183). Test (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) mislyktes. Verdiene er 2057 og -4.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 70, tekst-ID 177012736 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 71, tekst-ID 177078272 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 72, tekst-ID 177143808 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 73, tekst-ID 177209344 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 74, tekst-ID 177274880 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 75, tekst-ID 177340416 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 76, tekst-ID 177405952 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 77, tekst-ID 177471488 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 78, tekst-ID 177537024 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 79, tekst-ID 177602560 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 80, tekst-ID 177668096 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 81, tekst-ID 177733632 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 82, tekst-ID 177799168 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 83, tekst-ID 177864704 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 84, tekst-ID 177930240 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 85, tekst-ID 177995776 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 86, tekst-ID 178061312 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 87, tekst-ID 178126848 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 88, tekst-ID 178192384 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 182), spor 89, tekst-ID 178257920 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 0, tekst-ID 178323456 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 1, tekst-ID 178388992 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 2, tekst-ID 178454528 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 3, tekst-ID 178520064 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 4, tekst-ID 178585600 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 5, tekst-ID 178651136 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 6, tekst-ID 178716672 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 7, tekst-ID 178782208 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 8, tekst-ID 178847744 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 9, tekst-ID 178913280 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 10, tekst-ID 178978816 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 11, tekst-ID 179044352 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 12, tekst-ID 179109888 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 13, tekst-ID 179175424 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 14, tekst-ID 179240960 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 15, tekst-ID 179306496 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 16, tekst-ID 179372032 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 17, tekst-ID 179437568 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 18, tekst-ID 179503104 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 19, tekst-ID 179568640 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 20, tekst-ID 179634176 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 21, tekst-ID 179699712 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 22, tekst-ID 179765248 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 23, tekst-ID 179830784 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 24, tekst-ID 179896320 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 25, tekst-ID 179961856 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 26, tekst-ID 180027392 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 27, tekst-ID 180092928 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 28, tekst-ID 180158464 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 29, tekst-ID 180224000 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 30, tekst-ID 180289536 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 31, tekst-ID 180355072 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 32, tekst-ID 180420608 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 33, tekst-ID 180486144 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 34, tekst-ID 180551680 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 35, tekst-ID 180617216 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 36, tekst-ID 180682752 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 37, tekst-ID 180748288 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 38, tekst-ID 180813824 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 39, tekst-ID 180879360 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 40, tekst-ID 180944896 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 41, tekst-ID 181010432 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 42, tekst-ID 181075968 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 43, tekst-ID 181141504 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 44, tekst-ID 181207040 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 45, tekst-ID 181272576 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 46, tekst-ID 181338112 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 47, tekst-ID 181403648 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 48, tekst-ID 181469184 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 49, tekst-ID 181534720 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 50, tekst-ID 181600256 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 51, tekst-ID 181665792 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 52, tekst-ID 181731328 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 53, tekst-ID 181796864 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 54, tekst-ID 181862400 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 55, tekst-ID 181927936 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 56, tekst-ID 181993472 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 57, tekst-ID 182059008 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 58, tekst-ID 182124544 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 59, tekst-ID 182190080 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 60, tekst-ID 182255616 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 61, tekst-ID 182321152 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 62, tekst-ID 182386688 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 63, tekst-ID 182452224 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 64, tekst-ID 182517760 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 65, tekst-ID 182583296 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 66, tekst-ID 182648832 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 67, tekst-ID 182714368 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 68, tekst-ID 182779904 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 69, tekst-ID 182845440 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 70, tekst-ID 182910976 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 71, tekst-ID 182976512 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 72, tekst-ID 183042048 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 73, tekst-ID 183107584 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 74, tekst-ID 183173120 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 75, tekst-ID 183238656 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 76, tekst-ID 183304192 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 77, tekst-ID 183369728 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 78, tekst-ID 183435264 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8964, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 0, partisjons-ID 72057594040549376, tildelingsenhet ID 72057594045857792 (type LOB-data). Off-line datanoden på side (1: 216), spor 79, tekst-ID 183500800 er ikke referert til.
Feilen er utbedret.
Msg 8945, Nivå 16, Stat 1, Linje 8
Tabellfeil: Objekt-ID 245575913, indeks-ID 2 blir gjenoppbygd.
Feilen er utbedret.
Det er 10900 rader på 109 sider for objektet “TestTable”.
CHECKDB fant 0 tildelingsfeil og 103 konsistensfeil i tabellen 'TestTable' (objekt-ID 245575913).
CHECKDB fikset 0 tildelingsfeil og 103 konsistensfeil i tabellen 'TestTable' (objekt-ID 245575913).
DBCC-resultater for 'sys.queue_messages_1977058079'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.queue_messages_1977058079”.
DBCC-resultater for 'sys.queue_messages_2009058193'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.queue_messages_2009058193”.
DBCC-resultater for 'sys.queue_messages_2041058307'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.queue_messages_2041058307”.
DBCC-resultater for 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.filestream_tombstone_2073058421”.
DBCC-resultater for 'sys.syscommittab'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.syscommittab”.
DBCC-resultater for 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.filetable_updates_2105058535”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_query_text'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_query_text”.
DBCC-resultater for 'sys.plan_persist_query'.
Det er 0 rader på 0 sider for objektet “sys.plan_persist_query”.
CHECKDB fant 0 tildelingsfeil og 103 konsistensfeil i databasen 'Error1'.
CHECKDB fikset 0 tildelingsfeil og 103 konsistensfeil i databasen 'Error1'.
DBCC-utførelse fullført. Kontakt systemadministratoren hvis DBCC skrev ut feilmeldinger.

hvor 'Error1' er navnet på den korrupte MDF-databasen som repareres.

CHECKDB er i stand til å finne og reparere feilene. I den faste databasen er imidlertid 100 poster lost.

Skjermbilde av feilmelding:

Nøyaktig forklaring:

Når CHECKDB finner eventuelle feil i den korrupte databasen, og du spesifiserer REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS parameteren, vil den prøve å reparere databasen, og noen av de skadede postene kan bli forlatt under reparasjonsprosessen.

Egentlig kan disse forlatte postene også gjenopprettes hvis du bruker produktet vårt DataNumen SQL Recovery å gjøre oppgaven.

I det følgende eksemplet er skadet MDF-fil, hvis du bruker den CHECKDB med REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS parameter, vil 100 poster være lost. Men med DataNumen SQL Recovery, bare en plate vil være lost, de resterende 99 postene kan fortsatt gjenopprettes.

Eksempel filer:

Eksempel på korrupte MDF-filer som CHECKDB REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS mister 100 poster, men DataNumen SQL Recovery vil bare miste en.

SQL Server versjon Korrupt MDF-fil MDF-fil løst av DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Error7MDF Feil7_fixed.mdf