Importer gjenopprettede meldinger til en e-postmappe i Outlook Express

Merk: Før du importerer, må du sørge for at Outlook Express e-postmappen der meldingene skal importeres fungerer riktig. Ellers må du sikkerhetskopiere og slette dbx-filen som tilsvarer e-postmappen.

Start Outlook Express og hold den åpen.

Velg alle meldingene som skal importeres i utdatakatalogen:

Tips: For å velge en gruppe meldingsfiler, hold nede SKIFT-tasten, klikk på meldingsfilen øverst i gruppen, og klikk deretter på meldingsfilen nederst i gruppen. Hvis du vil legge til meldingsfiler i en gruppe du allerede har valgt, holder du nede CTRL-tasten og velger meldingsfilene du vil legge til. For å ekskludere valgte meldingsfiler, hold nede CTRL-tasten, og klikk deretter de valgte meldingsfilene.

Dra de valgte meldingene fra katalogen.

Slipp meldingene i tarfå postmappe i åpnet Outlook Express.

Etter det kan du betjene de importerte meldingene like normale i Outlook Express.

Trinn 1, 2, 3 i importprosessen er illustrert i følgende animasjon:

Importer meldinger til Outlook Express