Vi søker for tiden en dyktig og motivert Linux-systemadministrator for å bli med i vårt dynamiske team. Som Linux-systemadministrator vil du være ansvarlig for å administrere, vedlikeholde og optimalisere vår Linux-baserte infrastruktur samtidig som du sikrer datasikkerhet og systempålitelighet.

Ansvarsområder:

 1. Overvåke installasjon, konfigurasjon og vedlikehold av Linux-servere og arbeidsstasjoner, og sikre optimal ytelse, sikkerhet og stabilitet.
 2. Overvåke systemets helse, identifisere potensielle problemer og iverksette proaktive tiltak for å forhindre nedetid og ytelsesforringelse.
 3. Implementer og administrer systemsikkerhetskopier, katastrofegjenopprettingsplaner og dataintegritetstiltak for å sikre kontinuitet i virksomheten.
 4. Samarbeid med IT- og utviklingsteam for å vurdere og adressere infrastrukturbehov og støtte sømløs integrasjon med andre systemer og plattformer.
 5. Feilsøk og løs komplekse tekniske problemer knyttet til Linux-systemer, og samarbeid tett med tverrfunksjonelle team når det er nødvendig.
 6. Utvikle og vedlikeholde systemdokumentasjon, inkludert standard driftsprosedyrer, retningslinjer og beste praksis.
 7. Etablere og håndheve sikkerhetspolicyer, og sikre overholdelse av industristandarder og beste praksis.
 8. Gi veiledning og støtte til juniorteammedlemmer og engasjere seg i kunnskapsdelingsinitiativer.
 9. Hold deg oppdatert med nye trender, verktøy og teknologier innen Linux-systemadministrasjon.
 10. Delta i turnuser på vakt for å løse akutte systemproblemer og gi støtte utenom arbeidstid.

Krav:

 1. Bachelorgrad i informatikk, informasjonsteknologi eller et relatert felt.
 2. Minimum 3 års erfaring i Linux-systemadministrasjon, inkludert praktisk erfaring med installasjon, konfigurering og vedlikehold av Linux-servere og arbeidsstasjoner.
 3. Ferdighet i ulike Linux-distribusjoner, som CentOS, Ubuntu og Red Hat.
 4. Sterk kunnskap om skriptspråk, inkludert Bash, Python eller Perl.
 5. Solid forståelse av nettverksprotokoller, tjenester og beste praksis for sikkerhet.
 6. Erfaring med virtualiseringsteknologier, inkludert VMware, KVM eller Xen.
 7. Kjennskap til verktøy for konfigurasjonsadministrasjon, som Ansible, Puppet eller Chef.
 8. Eksepsjonelle ferdigheter i feilsøking og problemløsning, med fokus på kundetilfredshet.
 9. Gode ​​kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter, med evne til å jobbe effektivt i et teammiljø.
 10. Kunnskap om containeriseringsteknologier, som Docker og Kubernetes, er et pluss.