Skriptfeil: den ionCube Loader for PHP må installeres. ionCube Loader er industristandard PHP-utvidelsen for å kjøre beskyttet PHP-kode, og kan vanligvis enkelt legges til en PHP-installasjon. For lastere vennligst besøk get-loader.ioncube.com og for en instruksjonsvideo, se http://ioncu.be/LV