Importer gjenopprettede meldinger til en e-postmappe i Outlook Express

Merk: Før du importerer, må du kontrollere at Outlook Express postmappen hvor meldingene skal importeres fungerer som de skal. Ellers må du sikkerhetskopiere og deretter slette dbx-filen som tilsvarer e-postmappen.

Start Outlook Express og hold den åpen.

Velg alle meldingene som skal importeres i utdatakatalogen:

Tips: For å velge en gruppe meldingsfiler, hold nede SHIFT-tasten, klikk meldingsfilen øverst i gruppen, og klikk deretter meldingsfilen nederst i gruppen. For å legge til meldingsfiler i en gruppe du allerede har valgt, hold nede CTRL-tasten og velg meldingsfilene du vil legge til. For å ekskludere valgte meldingsfiler, hold nede CTRL-tasten og klikk deretter på de valgte meldingsfilene.

Dra de valgte meldingene fra katalogen.

Slipp meldingene i tarfå e-postmappen i den åpnede Outlook Express.

Etter det kan du betjene de importerte meldingene akkurat som vanlige i Outlook Express.

Trinn 1, 2, 3 i importprosessen er illustrert i følgende animasjon:

Importer meldinger til Outlook Express