Vi søker for tiden en dedikert og dyktig forhåndssalgsingeniør for å bli med i vårt voksende team. Ingeniøren vil spille en kritisk rolle i å støtte salgsteamet ved å tilby teknisk ekspertise, produktkunnskap og skreddersydde løsninger til potensielle kunder. Den ideelle kandidaten vil ha eksepsjonelle kommunikasjons- og problemløsningsevner, samt en dyp forståelse av våre datagjenopprettingsprodukter og -tjenester. Denne stillingen krever en sterk evne til å bygge og vedlikeholde relasjoner med både interne og eksterne interessenter samtidig som vi tar tak i tekniske utfordringer og viser verdien av våre løsninger.

Sentrale oppgaver:

 1. Samarbeid med salgsteamet for å identifisere kundekrav, forstå deres forretningsmål og gi skreddersydde produktdemonstrasjoner og presentasjoner.
 2. Utvikle og opprettholde en dyp forståelse av [Bedriftsnavn]-produkter, tjenester og bransjespesifikke løsninger for effektivt å håndtere smertepunkter hos kundene.
 3. Fungerer som et teknisk bindeledd mellom salgsteamet, kunder og interne team, og sikrer jevn kommunikasjon og sømløse overganger gjennom hele salgsprosessen.
 4. Lag og lever overbevisende tekniske forslag, proof-of-concepts og ROI-analyser for å vise verdien av våre løsninger til potensielle kunder.
 5. Gi teknisk veiledning og støtte i løpet av salgssyklusen, adresser kundespørsmål, bekymringer og innvendinger.
 6. Hold deg oppdatert med bransjetrender, nye teknologier og konkurranselandskap for å sikre at [Bedriftsnavn] forblir i forkant av innovasjon.
 7. Delta på messer, konferanser og webinarer for å representere [Bedriftsnavn] og forbedre merkevarens synlighet.

Krav:

 1. Bachelorgrad i ingeniørfag, informatikk, informasjonsteknologi eller et relatert felt.
 2. Minimum 3 års erfaring fra forhåndssalg, teknisk rådgivning eller lignende rolle.
 3. Sterk kunnskap om [bransjespesifikke] løsninger, teknologier og markedstrender.
 4. Eksepsjonell kommunikasjons- og presentasjonsevne, med evnen til å forklare komplekse konsepter til både tekniske og ikke-tekniske publikum.
 5. Demonstrert evne til å administrere flere prosjekter, prioritere oppgaver og overholde tidsfrister i et hektisk miljø.
 6. Sterke analytiske og problemløsende ferdigheter, med fokus på kundetilfredshet.
 7. Beherske Microsoft Office Suite, CRM-programvare og andre relevante verktøy.
 8. Vilje til å reise etter behov for å støtte salgsaktiviteter og arrangementer.