24 beste MSSQL MDF Viewer-verktøy (2024) [GRATIS NEDLASTING]

1. Innledning

1.1 Viktigheten av MSSQL MDF Viewer-verktøyet

SQL Server datafiler eller MDF (Master Database File) inneholder viktige data, organisert som en relasjonsdatabase, og brukes sammen med Microsoft SQL Server. Et MDF Viewer-verktøy blir en nødvendighet når du trenger å åpne, vise eller analysere data i disse filene uten SQL Server miljø. Verktøyet gir en effektiv og lesbar måte å behandle MDF-filer på, og omgår effektivt behovet for en full SQL Server oppsett. Det gir et middel for å få tilgang til og administrere SQL-databaseinnhold når du håndterer servernedetid, serverkrasj eller korrupsjonsproblemer. Det viser seg også å være avgjørende ved migrering av data, sikkerhetskopiering av databaser og under datagjenopprettingsprosesser.

Hvis MDF-visningsprogrammet ikke kan åpne databasen din, kan den være korrupt og du må bruke en profesjonell SQL-gjenopprettingsprogram å gjenopprette det.

MDF Viewer Tool Introduksjon

1.2 Mål med denne sammenligningen

Denne sammenligningen søker å gi en omfattende gjennomgang av noen av de populære MSSQL MDF Viewer-verktøyene som er tilgjengelige på markedet. Målet er å bistå i utvelgelsesprosessen ved å gi en objektiv undersøkelse av deres funksjoner, fordeler og ulemper. Hvert verktøy diskuteres i detalj med hensyn til funksjonalitet, brukervennlighet, støttede versjoner, pålitelighet, ytelse og c.ost-effektivitet. Denne studien er ideell for systemadministratorer, SQL-databasebrukere og beslutningstakere som er interessert i vedlikehold, gjenoppretting og administrasjon av SQL-databaser.

2. FreeViewer MDF Viewer Tool

FreeViewer er spesielt utviklet for å effektivt lese og vise SQL-databasefiler. Den kan åpne og analysere både sunne og ødelagte MDF-filer. Den tilbyr detaljert visning av ulike komponenter, for eksempel tabeller, lagrede prosedyrer, indekser, nøkler og utløsere. Videre har den brukervennlige funksjoner som sortering og søkemuligheter. Dette verktøyet krever ikke en SQL Server miljø og kan jobbe selvstendig for å behandle MDF-filer.

FreeViewer MDF Viewer Tool

2.1 fordeler

 • Trygt og sikkert: Verktøyet sikrer et høyt sikkerhetsnivå, siden det ikke gjør noen modifikasjoner på de originale MDF-filene når de leser og analyserer dem.
 • Nei SQL Server trenge: Med FreeViewer er det ingen krav til en SQL Server miljø for å få tilgang til og se MDF-filer.
 • Korrupt filtilgang: Muligheten til å åpne og vise korrupte MDF-filer er en unik egenskap, som tillater dataanalyse selv i utfordrende scenarier.
 • Enkel å bruke: Et intuitivt grensesnitt, sammen med ulike seervennlige funksjoner som søke- og sorteringsfunksjoner, gjør det enkelt å navigere og finne nødvendige data.

2.2 Kons

 • Ingen gjenopprettingsfunksjon: Selv om den kan åpne og lese korrupte MDF-filer, har den ikke muligheten til å gjenopprette og reparere de ødelagte dataene.
 • Ingen eksportfunksjonalitet: Verktøyet kommer til kort når det gjelder å tilby eksportalternativer. Brukere kan se dataene, men de kan ikke eksportere dem til SQL Server eller andre formater.

3. Viewer Tool MDF Viewer Tool

Viewer Tool MDF Viewer er en kompakt applikasjon designet med den hensikt å gi brukerne en enkel måte å se MDF-filer på. Som en effektiv SQL-databaseviser tillater den effektivt undersøkelse og analyse av databasefiler uten at det er nødvendig med en SQL Server. Videre kan den håndtere ødelagte MDF-filer og gir en forhåndsvisning av gjenopprettelige gjenstander.

Viewer Tool MDF Viewer Tool

3.1 fordeler

 • Brukervennlig grensesnitt: Viewer Tool MDF Viewer viser enkelhet og brukervennlighet med sitt velorganiserte brukergrensesnitt, noe som gjør det egnet for brukere på alle tekniske nivåer.
 • Analyserer ødelagte filer: Evnen til å undersøke og vise utvinnbare data fra ødelagte MDF-filer gjør det til et verdifullt tillegg i verktøykassen til en systemadministrator.
 • Nei SQL Server krav: Verktøyet er i stand til å vise MDF-filer uavhengig, uten å måtte installere SQL Server.

3.2 Kons

 • Begrensede funksjoner: Sammenlignet med andre verktøy på markedet gir den begrenset funksjonalitet. Den fungerer først og fremst som en seer og tilbyr ikke utvidede funksjoner som datagjenoppretting eller eksport.
 • Langsom behandling: Brukere har rapportert at verktøyet er tregere i behandlingen av MDF-filer, spesielt større, noe som kan være en bekymring i tidskritiske situasjoner.

4. Aryson SQL Viewer

Aryson SQL Viewer er et svært allsidig verktøy som kan åpne og se selv ødelagt MDF og NDF SQL Server filer. Den tilbyr en tydelig visning av alle MDF-filkomponenter, som tabeller, visninger, lagrede prosedyrer, regler, triggere osv. Aryson SQL Viewer er gratis programvare som opererer uavhengig av SQL Server.

Aryson MDF Viewer Tool

4.1 fordeler

 • Støtte for doble filer: Aryson SQL Viewer støtter både MDF (Master Database Files) og NDF (Secondary Database Files), og rommer dermed et bredere spekter av SQL Server filer.
 • Korrupt filhåndtering: Muligheten til å åpne og vise korrupte MDF- og NDF-filer er en betydelig fordel ettersom den tillater datatilgang selv under serverfeil eller filkorrupsjon.
 • Fri for Cost: Aryson SQL Viewer er et gratis program, noe som gjør det til en budsjettvennlig løsning for visning SQL Server filer.

4.2 Kons

 • Bare seerfunksjonalitet: Selv om den støtter et bredt spekter av filvisning, tilbyr den ikke utvidede funksjoner som filreparasjon eller -gjenoppretting og dataeksport.
 • Ingen ad hoc-søk: Fraværet av en spørringsfunksjon kan begrense dataanalyse og dataspesifikk søking i programvaren.

5. Microsoft SQL MDF Viewer-programvare

Microsoft SQL MDF Viewer er en omfattende datavisningsløsning som lar brukere se innholdet i MDF-filer, inkludert tabeller, visninger, utløsere, lagrede prosedyrer og mer. Enten MDF-filene er sunne eller ødelagte, lar dette verktøyet brukerne se og analysere innholdet deres grundig. Det er et brukervennlig verktøy som fungerer uavhengig av SQL Server.

Microsoft MDF Viewer Tool

5.1 fordeler

 • Dyp filanalyse: Verktøyet gir en detaljert og omfattende visning av MDF-filinnhold, inkludert elementer som tabeller, kolonner, nøkler, datatyper og andre spesifikasjoner.
 • Korrupt filvisning: Microsoft SQL MDF Viewer støtter visning av både friske og ødelagte filer, slik at brukere kan analysere data selv fra kompromitterte filer SQL Server filer.
 • Frittstående drift: Verktøyet er ikke avhengig av SQL Server for driften, noe som antyder at MDF-filer kan sees uten en SQL Server miljø.

5.2 Kons

 • Mangler gjenopprettingsfunksjon: Selv om den kan se korrupte filer, er ikke Microsoft SQL MDF Viewer utstyrt med datagjenopprettings- eller reparasjonsfunksjoner.
 • Ingen eksportfunksjonalitet: Verktøyet gir ikke et alternativ for å eksportere de viste dataene til andre formater eller SQL Server, begrenser bruken til kun visning.

6. MDF File Viewer av MyPCFile

MDF File Viewer av MyPCFile er spesialbygd programvare rettet mot å gi en enkel og effektiv måte å åpne og vise MDF-filer på. Den henvender seg til visning av SQL-databasefiler som enten er skadede eller sunne, og tilbyr en klar oversikt over MDF-komponenter som tabeller, triggere, lagrede prosedyrer osv. Denne programvaren fungerer uavhengig, og frigjør brukere fra behovet for å ha SQL Server installert.

MyPCFile MDF Viewer Tool

6.1 fordeler

 • Brukervennlighet: Med det enkle og intuitive brukergrensesnittet kan brukere enkelt se og inspisere MDF-filer uten mye teknisk kunnskap.
 • Håndterer ødelagte filer: MDF File Viewers evne til å takle skadede eller ødelagte filer gir en stor fordel, og lar brukere analysere innholdet sitt til tross for korrupsjon.
 • SQL Server selvstendighet: Verktøyet er designet for å fungere på egen hånd uten behov for SQL Server, slik at brukere kan se MDF-filer i fravær av en SQL Server miljø.

6.2 Kons

 • Begrenset funksjonalitet: MDF File Viewer er først og fremst et visningsverktøy, som mangler utvidede funksjoner som datagjenoppretting, reparasjon eller eksportkapasitet.
 • Langsom behandling: Verktøyet kan fungere litt tregere når du ser på større filer, noe som muligens kan påvirke brukereffektiviteten.

7. DRS SQL Viewer Tool

DRS SQL Viewer Tool er omfattende programvare som støtter visning av MDF- og NDF-filer. Den er i stand til å håndtere sunne, så vel som korrupte filer, og vise frem forskjellige komponenter som tabeller, utløsere, lagrede prosedyrer og mer. Ikke bundet av noe krav til SQL Server, tilbyr dette verktøyet en frittstående operasjon for visning av SQL-databasefiler.

DRS MDF Viewer Tool

7.1 fordeler

 • Støtte for NDF-filer: DRS SQL Viewer skiller seg ut ved å tilby støtte for både MDF- og NDF-filer, og utvider dermed bruksomfanget.
 • Håndtering av ødelagte filer: Dens evne til å åpne og vise korrupte MDF- og NDF-filer hjelper i situasjoner der serverfeil eller filkorrupsjon har oppstått.
 • Nei SQL Server krav: Dette verktøyet fungerer uavhengig av SQL Server, slik at brukere kan se filer uten behov for en SQL Server miljø.

7.2 Kons

 • Langsom behandling: DRS SQL Viewer kan vise langsommere ytelse når du arbeider med større MDF- og NDF-filer, noe som svekker brukeropplevelsen litt.
 • Begrenset tilleggsfunksjonalitet: Selv om det er et kompetent visningsverktøy, utvider det ikke tjenestene til oppgaver som datagjenoppretting, filreparasjon eller dataeksport.

8. Fileproinfo Online MDF Viewer

Fileproinfo Online MDF Viewer er et nettbasert verktøy som tilfredsstiller visningsbehovene til SQL-databasefiler. Den lar brukere åpne og se innholdet i en MDF-fil direkte fra nettleseren, uten behov for en SQL Server. Som en skybasert visningsprogram tilbyr den en praktisk løsning for brukere som trenger å se MDF-filer mens de er på farten.

Fileproinfo MDF Viewer Tool

8.1 fordeler

 • Nettbasert tilgang: Verktøyet utnytter sin online natur for å gi umiddelbar og enkel tilgang til MDF-filer direkte fra en brukers nettleser, og tilbyr overlegen bekvemmelighet og tilgjengelighet.
 • Ubetydelig systempåvirkning: Som et online verktøy krever det ikke installasjon eller lagring på brukerens PC, noe som resulterer i minimal ressursbruk og forbedret systemytelse.
 • Gratis: Fileproinfo Online MDF Viewer er et gratis verktøy, noe som gjør det til et budsjettvennlig alternativ for brukere som trenger å se MDF-filer ofte.

8.2 Kons

 • Ingen støtte for ødelagte filer: Dette verktøyet støtter ikke visning av korrupte MDF-filer, noe som begrenser verktøyet i enkelte scenarier.
 • Internett-avhengig: Verktøyets nettbaserte natur betyr at tilgjengeligheten og ytelsen kan bli påvirket av begrenset internettforbindelse eller nettverkshastighet.
 • Begrenset funksjonalitet: Som et nettbasert verktøy mangler det forbedrede funksjoner som filreparasjon, datagjenoppretting eller eksportfunksjoner.

9. Revove SQL MDF File Viewer

Revove SQL MDF File Viewer er et robust verktøy som gir brukerne kapasitet til å se både normale og ødelagte MDF-filer. Den viser ulike komponenter i SQL-databasen, inkludert tabeller, funksjoner, lagrede prosedyrer, etc., og hjelper brukere med å få innsikt i dataene. Revove SQL MDF File Viewer fungerer uavhengig av SQL Server, og forbedrer dens allsidighet og nytte.

Revove MDF File Viewer

 

9.1 fordeler

 • Feilfri visning: Revove SQL MDF Viewer lover en sømløs og feilfri visning av MDF-filer, noe som gjør prosessen enkel og effektiv for brukerne.
 • Korrupt filhåndtering: Dens evne til å åpne og vise korrupte filer utvider nytten, og hjelper brukere med å håndtere uventede datakorrupsjonsscenarier.
 • Frittstående natur: Utformet for å fungere uavhengig, kan verktøyet vise MDF-filer uten krav om SQL Server.

9.2 Kons

 • Ingen datagjenoppretting: Selv om det kan se korrupte filer, mangler verktøyet datagjenopprettingsmuligheter for å gjenopprette eller reparere dataene i filene.
 • Kompleks brukergrensesnitt: Noen brukere har rapportert at programvarens brukergrensesnitt ikke er så intuitivt som alternativer, noe som potensielt kan påvirke brukervennligheten.

10. Åpne filer MDF Åpne filverktøy

Open Files MDF Open File Tool er en applikasjon utviklet med den spesifikke intensjonen å få tilgang til og vise MDF-filer. Dette verktøyet skinner i situasjoner der SQL Server databasen blir ødelagt eller er utilgjengelig. I stand til å vise MDF-filens innhold selv i fravær av SQL Server, er det et hendig feilsøkingsverktøy.

Åpne Files MDF Viewer Tool

10.1 fordeler

 • Korrupt filhåndtering: Styrken til dette verktøyet ligger i å håndtere skadede eller ødelagte MDF-filer, og gir brukerne muligheten til å se og vurdere slike filer.
 • SQL Server uavhengig: MDF Open File Tool kan fungere i frittstående modus, trenger ingen SQL Server for visning av MDF-filer.
 • Lett å navigere: Det brukervennlige grensesnittet og den enkle navigeringen til dette verktøyet forbedrer brukervennligheten, og gjør det mulig for brukere med forskjellige tekniske ferdighetsnivåer å bruke det effektivt.

10.2 Kons

 • Ingen gjenopprettingsalternativ: Selv om verktøyet kan åpne ødelagte filer, mangler det funksjoner for å gjenopprette eller reparere dataene fra disse filene.
 • Ingen eksportfunksjonalitet: Selv om verktøyet lar brukere se dataene i MDF-filer, gir det ingen alternativer for å eksportere disse dataene til andre brukbare formater.

11. SoftSea SQL MDF Viewer

SoftSea SQL MDF Viewer er en lett applikasjon designet for å åpne og vise MDF-filer uten å kreve SQL Server. Den gir brukerne en tydelig visning av innholdet i MDF-filene, inkludert tabeller, lagrede prosedyrer, indekser, nøkler og mer. Verktøyet skiller seg ut for sin enkelhet og brukervennlige grensesnitt, noe som gjør det til et utmerket valg for brukere på alle nivåer av teknisk ekspertise.

SoftSea MDF Viewer Tool

11.1 fordeler

 • Brukervennlig grensesnitt: SoftSea SQL MDF Viewer er kjent for sitt enkle grensesnitt som lar selv nybegynnere sømløst navigere og se MDF-filer uten tekniske problemer.
 • Frittstående drift: Verktøyet er i stand til å fungere uavhengig, og eliminerer kravet om SQL Server for visning av MDF-filer.
 • Rask behandling: Sammenlignet med noen andre verktøy, er SoftSea SQL MDF Viewer kjent for sine prosesseringsmuligheter med høyere hastighet ved åpning og visning av MDF-filer.

11.2 Kons

 • Grunnleggende funksjonalitet: Dette visningsverktøyet tilbyr kun grunnleggende funksjoner, og mangler mer avanserte alternativer som datagjenoppretting eller eksportfunksjoner.
 • Ingen støtte for ødelagte filer: Verktøyets manglende evne til å åpne og vise korrupte MDF-filer kan begrense nytten i situasjoner med uventet filkorrupsjon eller SQL Server krasjer.

12. Sysinfo SQL Viewer

Sysinfo SQL Viewer er spesielt utviklet for visning og analyse av MDF- og NDF-filer. Det er et avansert verktøy som kan behandle både sunne og ødelagte filer, og viser frem ulike SQL-databasekomponenter, som tabeller, nøkler, triggere, prosedyrer og mer. Den fungerer uavhengig av SQL Server, noe som gjør det til et allsidig valg.

Sysinfo SQL Viewer

12.1 fordeler

 • Støtte for både MDF og NDF:Sysinfo SQL Viewer skiller seg ut ved å tilby støtte for både primær (MDF) og sekundær (NDF) SQL Server databasefiler.
 • Korrupt filvisning: Verktøyets evne til å åpne og vise korrupte MDF- og NDF-filer gjør det til en stor ressurs når man håndterer serverfeil eller filkorrupsjonsscenarier.
 • Uavhengig drift: Den kan vise MDF- og NDF-filer uten behov SQL Server, som gir brukerne bekvemmelighet og fleksibilitet.

12.2 Kons

 • Ingen datagjenoppretting eller reparasjon: Selv om verktøyet kan se korrupte filer, er det ikke utstyrt med funksjoner for å gjenopprette eller reparere dataene fra disse filene.
 • Mangel på eksportalternativer: Sysinfo SQL Viewer gir ikke brukere muligheten til å eksportere de viste dataene til andre filformater eller SQL Server.

13. E-postvisning MDF Viewer FREEWARE

Email Viewer MDF Viewer FREEWARE er et gratis, lett verktøy utviklet for å åpne, lese og analysere MDF-filer. Uten å kreve noe SQL Server installasjon, lar dette verktøyet brukere se databasekomponenter som tabeller, utløsere, nøkler og mer direkte fra MDF-filer.

Email Viewer MDF Viewer Tool

13.1 fordeler

 • Cost-effektiv: Siden det er et gratisprogram, gir det muligheten til å se MDF-filer uten noen økonomisk forpliktelse. Dette er et utmerket alternativ, spesielt for mindre bedrifter eller enkeltpersoner med stramme budsjetter.
 • Ingen serverinstallasjon nødvendig: Dette verktøyet krever ikke en SQL Server miljø å operere, en fordel for brukere som ikke har tilgang til slikt oppsett.
 • Diverse filstøtte: Den støtter MDF-filer fra forskjellige versjoner av SQL Server, som forbedrer tilgjengeligheten og brukervennligheten.

13.2 Kons

 • Begrensede muligheter: Som et gratisprogram er funksjonaliteten grunnleggende og kanskje ikke dekker behovene til komplekse databaseanalyse- eller datagjenopprettingsoppgaver.
 • Ingen redigeringsfunksjon: Det er utelukkende et visningsverktøy, og gir derfor ikke muligheten til å gjøre endringer eller redigere MDF-filene.
 • Ingen teknisk støtte: Siden det er et gratis produkt, tilbyr det ikke profesjonell kundestøtte eller teknisk støtte.

14. E-post Doctor SQL Database Viewer-programvare

Email Doctor SQL Database Viewer Software er et sofistikert verktøy designet spesielt for å vise og administrere MDF-filer. Den støtter alle versjoner av MS SQL Server og gir et brukervennlig grensesnitt for å sikre jevn navigering og bruk.

E-post Doctor MDF Viewer Tool

14.1 fordeler

 • Omfattende SQL Server Støtte: Den har et bredt spekter av kompatibilitet som spenner over forskjellige MS SQL Server versjoner, noe som gjør det til et allsidig verktøy for brukere med flere og varierte databasemiljøer.
 • Brukervennlig grensesnitt: Det tilbyr et intuitivt brukergrensesnitt som gjør det enkelt å vise og analysere databasefiler enkelt og effektivt.
 • Avanserte visningsalternativer: Den tilbyr avanserte funksjoner som sortering og filtrering, og gir robust funksjonalitet for en bedre seeropplevelse.

14.2 Kons

 • Priser: Sammenlignet med noen konkurrenter kan dette verktøyet være dyrt, spesielt for enkeltpersoner eller små bedrifter.
 • Bratt læringskurve: Mens de avanserte funksjonene gir forbedret funksjonalitet, kan nye brukere synes det er overveldende å lære og bruke alle funksjonene effektivt.
 • Ingen redigeringsfunksjoner: I likhet med mange andre fremviserverktøy, tilbyr den ikke muligheten til å redigere eller modifisere dataene i MDF-filene.

15. Jumpshare Online SQL Viewer

Jumpshare Online SQL Viewer er et nettbasert verktøy utviklet for å vise SQL-filer, inkludert MDF-filer, uten behov for programvareinstallasjon. Som et online verktøy lar det filer vises når som helst og hvor som helst, og gir stor fleksibilitet.

Jumpshare Online SQL Viewer

15.1 fordeler

 • Ingen programvareinstallasjon: Som et nettbasert verktøy krever det ingen installasjon, noe som gjør det til en hendig og rask løsning for MDF-visningsbehov.
 • Tilgjengelig hvor som helst: Verktøyets nettbaserte natur betyr at det kan nås fra alle steder, noe som gir stor fleksibilitet og bekvemmelighet.
 • Brukervennlig grensesnitt: Jumpshares grensesnitt er intuitivt, og sikrer at brukere enkelt kan navigere og se MDF-filer.

15.2 Kons

 • Internett-avhengig: Siden det er et nettbasert verktøy, krever det en stabil internettforbindelse for å fungere riktig, noe som kan utgjøre utfordringer i områder med upålitelig internett.
 • Begrensede muligheter: I motsetning til dedikerte skrivebordsverktøy, er funksjonssettet rimelig grunnleggende og oppfyller kanskje ikke behovene til kompleks databaseanalyse.
 • Ingen redigeringsfunksjoner: Verktøyet er først og fremst designet for visning, og tilbyr ikke redigeringsmuligheter for MDF-filer.

16. Gruppedokumenter Vis SQL Online

Groupdocs View SQL Online er et nettbasert verktøy som gir funksjonaliteten til å vise MDF-filer direkte i en nettleser. Den henvender seg til brukere som leter etter en on-the-go-løsning for å se og lett analysere deres SQL Server databaser uten noe intrikat oppsett eller installasjon.

Groupdocs Vis SQL Online

16.1 fordeler

 • Praktisk tilgang: Verktøyets nettbaserte natur gir tilgang til MDF-filer fra hvilken som helst enhet eller plassering, og tilbyr utmerket tilgjengelighet og fleksibilitet.
 • Null installasjon: Det eliminerer behovet for programvareinstallasjon eller konfigurasjon, og effektiviserer prosessen med å få tilgang til MDF-filer.
 • Enkelt brukergrensesnitt: Brukergrensesnittet er pent og enkelt å navigere, slik at brukere kan se MDF-filer uten problemer.

16.2 Kons

 • Avhengig av Internett-tilkobling: For å være en nettbasert seer krever det en konsekvent internettforbindelse for å fungere, noe som kan være en utfordring i områder med dårlig internettforbindelse.
 • Begrenset funksjonalitet: Den tilbyr bare grunnleggende visningsfunksjoner og mangler avanserte databaseanalysefunksjoner som finnes i mer spesialiserte verktøy.
 • Ingen endringsfunksjon: Verktøyet tilbyr ikke funksjoner for å redigere eller modifisere MDF-filer, som kanskje ikke dekker behovene til brukere som ønsker å gjøre endringer i databasene sine.

17. SQL Viewer

SQL Viewer er et åpen kildekodeverktøy tilgjengelig på GitHub som lar brukere se MDF-filer. Som et åpen kildekodeverktøy oppdateres og forbedres det kontinuerlig av bidrag fra forskjellige utviklere, og gir en samarbeidende tilnærming til databasevisning.

SQL Viewer

17.1 fordeler

 • Åpen kildekode: Å være åpen kildekode gir brukerne total frihet over tilpasning, noe som gir en mulighet til å skreddersy verktøyet i henhold til deres spesifikke krav.
 • Aktivt brukerfellesskap: Dette verktøyet drar nytte av et fellesskap av utviklere som konsekvent jobber med oppdateringer og nye funksjoner, noe som gjør det til en dynamisk MDF-visning.
 • Cost-Effektiv: Som et åpen kildekode-tilbud er dette verktøyet gratis å bruke, noe som gjør det acost-effektivt valg.

17.2 Kons

 • Teknisk kunnskap påkrevd: På grunn av åpen kildekode-natur, kan det være nødvendig med en viss forståelse av kode og teknisk kunnskap for å utnytte dets fulle potensial.
 • Uforutsigbare oppdateringer: Fordi oppdateringer kommer fra fellesskapsbidrag, kan de ofte være uregelmessige, og nye funksjoner kan ta tid å bli implementert.
 • Ingen dedikert støtte: Fraværet av et dedikert støtteteam kan hindre løsning av problemer raskt og effektivt.

18. MS SQL-databasevisningsverktøy

MS SQL Database Viewer-verktøyet er en lett og effektiv applikasjon designet for å hjelpe brukere med å se MDF-filer med letthet. Dette verktøyet tilbyr en balanse mellom enkelhet og praktisk, med fokus på å tilby grunnleggende, men kraftige, visningsfunksjoner.

MS SQL Database Viewer-verktøy

18.1 fordeler

 • Lettvektsdesign: Verktøyet er designet for å være strømlinjeformet, enkelt å installere og bruker ikke for mye systemressurser.
 • Enkel å bruke: Grensesnittet er brukervennlig, noe som gjør det spesielt egnet for brukere som ikke er teknisk tilbøyelige.
 • Cost-Effektiv: Dette verktøyet har ingen cost, noe som gjør det til et utmerket valg for budsjettbevisste brukere.

18.2 Kons

 • Begrensede funksjoner: Selv om den tilbyr grunnleggende visningsfunksjonalitet, mangler den avanserte funksjoner som kan være nødvendig for mer kompleks databaseanalyse.
 • Ingen redigeringsfunksjon: I likhet med mange andre visningsverktøy, tilbyr den ikke redigerings- eller modifikasjonsmuligheter.
 • Minimal støtte: Siden det er et gratis verktøy, tilbyr det minimal kundestøtte, som kanskje ikke er ideelt for brukere som trenger umiddelbar hjelp.

19. MailConverterTools SQL Database Viewer

MailConverterTools SQL Database Viewer er et omfattende verktøy som ikke bare lar deg se MDF-filer, men også gir en rekke avanserte funksjoner for å støtte en mer dyptgående analyse av SQL Server databaser.

MailConverterTools SQL Database Viewer

19.1 fordeler

 • Avanserte visningsfunksjoner: I tillegg til grunnleggende visning, tilbyr dette verktøyet avanserte funksjoner som detaljert datastrukturanalyse, noe som gjør det til et egnet verktøy for å utføre mer omfattende databaseinspeksjoner.
 • Omfattende databasekompatibilitet: Verktøyet støtter et bredt spekter av SQL Server versjoner, noe som øker dens generelle brukervennlighet.
 • Svært ressurssterk: Dette verktøyet inneholder også verdifulle tilleggsressurser og veiledninger, noe som gjør det brukervennlig og informativt.

19.2 Kons

 • Pris: Dette verktøyet kan være en kostbar satsning, spesielt for små bedrifter eller individuelle brukere.
 • Kompleks grensesnitt: Overfloden av funksjoner og alternativer kan gjøre grensesnittet litt overveldende for nybegynnere eller ikke-tekniske brukere.
 • Ingen redigeringsfunksjon: I likhet med andre seere, gir den ikke en mulighet til å endre eller redigere innholdet i MDF-filene.

20. Comet System SQL Database Viewer

Comet System SQL Database Viewer er et verktøy bygget rundt prinsippet om enkelhet. Dens primære funksjon er å gjøre det mulig for brukere å åpne og inspisere MDF-filer, med tilleggsfunksjoner designet for å hjelpe til med grunnleggende databaseanalyseoppgaver.

Comet System SQL Database Viewer

20.1 fordeler

 • Brukervennlighet: Verktøyets grensesnitt er designet for å forenkle MDF-filvisning, noe som gjør det til et godt alternativ for brukere som søker en enkel, grei løsning.
 • Lett ressursbruk: Verktøyet er ikke ressurskrevende, og sikrer jevn drift selv på systemer med begrenset maskinvarekapasitet.
 • Database Structure Viewer: I tillegg til å vise MDF-filene, kan den også gi informasjon om strukturen til databasene.

20.2 Kons

 • Begrensede funksjoner: Selv om den gir grunnleggende MDF-filvisningsmuligheter, mangler den de avanserte funksjonene knyttet til mer robuste løsninger.
 • Spesielt designet for Comet System: Verktøyet er hovedsakelig designet for Comet System, som kan begrense brukbarheten med andre systemer eller for mer generelle formål.
 • Ingen redigeringsmulighet: Verktøyet tilbyr ikke muligheten til å endre MDF-fildataene, og begrenser funksjonen til kun visning.

21. DTM Data Editor Database Viewer og Editor for MS SQL Server

DTM Data Editor er en funksjonsrik databasevisning og editor for MS SQL Server. Dette verktøyet skiller seg ut ved å gi brukerne den ekstra muligheten til å redigere SQL Server data, i tillegg til de vanlige visnings- og inspeksjonsfunksjonene.

DTM Database Viewer

21.1 fordeler

 • Redigeringsevne: En av dens bemerkelsesverdige funksjoner er muligheten til å redigere data direkte i verktøyet, noe som gir mer fleksibilitet for brukere som trenger dataendringer.
 • Omfattende funksjonssett: Verktøyet tilbyr et rikt sett med funksjoner, inkludert avanserte datafiltrerings- og sorteringsalternativer, som forbedrer verktøyet for dybdeanalyse av data.
 • Støtter flere databaseformater: I tillegg til MDF støtter den andre databasefiltyper, noe som øker dens generelle nytteverdi.

21.2 Kons

 • Pris: Cost forbundet med å anskaffe dette verktøyet kan være uoverkommelig for små bedrifter eller individuelle brukere.
 • Læringskurve: Gitt spekteret av funksjoner, kan brukere kreve litt tid for å forstå bruken.
 • Ytelse: Selv om det er et funksjonsrikt verktøy, kan det potensielt være ressurskrevende, og muligens redusere ytelsen på mindre kraftige systemer.

22. SysTools MDF Viewer Tool

SysTools MDF Viewer er et pålitelig og effektivt verktøy som henvender seg til brukere som trenger å se og inspisere MDF-filer. Verktøyet er designet for å gi en robust ytelse med et brukervennlig grensesnitt verdsatt av både nybegynnere og profesjonelle.

SysTools MDF Viewer Tool

22.1 fordeler

 • Utmerket ytelse: SysTools MDF Viewer er kjent for sin pålitelige og effektive drift, og gir konsistente resultater med minimal systempåvirkning.
 • Brukervennlig: Verktøyet har et klart og greit grensesnitt, som gjør det enkelt å se og navigere i MDF-filer, selv for ikke-tekniske brukere.
 • Høy kompatibilitet: Verktøyet støtter et bredt spekter av SQL Server versjoner, noe som gjør det til et allsidig valg for å dekke ulike scenarier.

22.2 Kons

 • Ingen redigeringsfunksjon: Selv om den er dyktig i å se og analysere MDF-data, tilbyr den ikke funksjoner for dataredigering eller modifikasjon.
 • Begrensede avanserte funksjoner: Noen brukere kan oppleve at den mangler noen av de avanserte funksjonene som finnes i andre verktøy på profesjonelt nivå.
 • Cost: cost av verktøyet kan være et problem for budsjettbevisste brukere siden det er rimeligere alternativer tilgjengelig.

23. Gjenopprettingsverktøykasse MDF Viewer-verktøy

Recovery Toolbox MDF Viewer Tool er en dedikert programvare som lar brukere se MDF-filer effektivt. I tillegg spesialiserer verktøyet seg på å gjenopprette eventuelle ødelagte eller utilgjengelige data og presenterer dem i et strukturert format.

Gjenopprettingsverktøykasse MDF Viewer-verktøy

23.1 fordeler

 • Datagjenopprettingsevne: Dette verktøyet skiller seg ut på grunn av dets evne til å gjenopprette skadede eller ødelagte data, en funksjon som ikke er vanlig å finne i andre MDF-visningsverktøy.
 • Enkelt å bruke grensesnitt: Det tilbyr et intuitivt brukergrensesnitt som er enkelt å navigere, selv for brukere som ikke er teknisk kunnskapsrike.
 • Utmerket støtte: Gir enestående kundeservice og teknisk støtte for å hjelpe med spørsmål eller problemer.

23.2 Kons

 • Cost: Som et spesialverktøy kommer den med en prislapp som kanskje ikke er rimelig for alle brukere.
 • Ingen redigeringsfunksjon: Selv om den er dyktig i datagjenoppretting og visning, gir den ikke alternativer for dataredigering eller modifikasjon.
 • Nisjefokus: Dens fokuserte spesialisering på datagjenoppretting appellerer kanskje ikke til brukere som bare ønsker grunnleggende MDF-filvisningsfunksjoner.

24. Kernel MDF Viewer Gratis

Kernel MDF Viewer Free er et spesialisert verktøy designet for å vise data fra korrupte eller sunne MDF-filer uten å trenge SQL Server miljø. Dette verktøyet er utviklet med avanserte algoritmer som muliggjør en omfattende skanning av MDF-filer og lar brukere se alle komponentene som tabeller, visninger, lagrede prosedyrer, nøkler og triggere, blant andre. Dette visningsverktøyet er kjent for sitt brukervennlige grensesnitt og kompatibilitet med ulike SQL Server versjoner.

Kernel MDF Viewer Tool

24.1 fordeler

 • Kompatibilitet: Dette verktøyet er kompatibelt med alle versjoner av MS SQL Server som gir praktisk MDF-filvisning.
 • Forhåndsvisningsfunksjoner: Den har robuste forhåndsvisningsfunksjoner, som tillater detaljert visning av alle dataelementer i MDF-filen.
 • Funksjonalitet på tvers av plattformer: I stand til å håndtere både sunne og korrupte MDF-filer, og dermed nyttig selv i scenarier for datagjenoppretting.
 • Brukervennlig grensesnitt: En høy grad av enkelhet og intuitiv UI-design gjør det veldig enkelt å navigere for alle typer brukere.

24.2 Kons

 • Funksjonsbegrensninger: Dessverre har gratisversjonen flere funksjonelle begrensninger, inkludert ingen mulighet for å lagre data.
 • Langsom skanning: Avhengig av filstørrelsen kan skanneprosessen ta betydelig tid.

25. EaseUS SQL Server MDF Viewer

EASEUS SQL Server MDF Viewer er et robust og omfattende verktøy designet for å vise og analysere MDF-filene til SQL Server Database uten behov for en SQL Server miljø. Den tilbyr et enkelt grensesnitt kombinert med kraftige funksjoner, som lar brukere se og arbeide med SQL Server databaseelementer. Dette inkluderer tabeller, lagrede prosedyrer, indekser og nøkler, selv om MDF-filene er korrupte eller skadet. Videre kan dette verktøyet fungere på tvers av forskjellige SQL Server versjoner, noe som gjør den ganske allsidig.

EaseUS MSSQL Recovery MDF Viewer

25.1 fordeler

 • Bred kompatibilitet: Verktøyet er kompatibelt på tvers av flere versjoner av SQL Server, noe som gir dens allsidighet og bredere anvendelsecability.
 • Datagjenoppretting: I tillegg til visningsmuligheter, hjelper det også med å gjenopprette dataene fra korrupte MDF-filer.
 • Brukervennlig: Det enkle å navigere og forstå brukergrensesnittet gjør det egnet for brukere med forskjellige tekniske ferdigheter.
 • Forhåndsvisningsalternativ: Verktøyet gir en forhåndsvisning av alle gjenopprettelige SQL-databaseelementer før faktisk gjenoppretting.

25.2 Kons

 • Ytelse: Verktøyets ytelse har en tendens til å avta ved skanning av større MDF-filstørrelser.
 • Begrenset gratisversjon: Gratisversjonen kommer med begrensninger på funksjonssettet, som begrenser full utnyttelse av verktøyets potensial.

26. Sammendrag

26.1 Overordnet sammenligningstabell

Tool Egenskaper Brukervennlighet Pris Kundeservice
FreeViewer MDF Viewer Tool Analyse av sunne og ødelagte filer, søk, sorteringsfunksjoner Høy Gratis Tilgjengelig
Viewer Tool MDF Viewer Tool Viser sunne og ødelagte filer Høy Gratis Tilgjengelig
Aryson SQL Viewer Støtter MDF- og NDF-filer, korrupt filhåndtering Høy Gratis Tilgjengelig
Microsoft SQL MDF Viewer-programvare Detaljanalyse av MDF-filinnhold, korrupt filhåndtering Høy Gratis Tilgjengelig
MDF File Viewer av MyPCFile Korrupt filhåndtering, brukergrensesnittvennlig Høy Gratis Begrenset
DRS SQL Viewer-verktøy Støtte for både MDF- og NDF-filer, håndtering av ødelagte filer Høy Gratis Tilgjengelig
Filrproinfo Online MDF Viewer Online verktøy, rask filinspeksjon Høy Gratis Begrenset
Reove SQL MDF File Viewer Korrupt filhåndtering, frittstående drift Moderat Gratis Tilgjengelig
Åpne filer MDF Åpne filverktøy Korrupt filhåndtering, frittstående drift Høy Gratis Tilgjengelig
SoftSea SQL MDF Viewer Grunnleggende funksjonalitet, rask behandling Høy Gratis Begrenset
Sysinfo SQL Viewer Støtte for både MDF- og NDF-filer, korrupt filvisning Høy Gratis Tilgjengelig
Email Viewer MDF Viewer GRATISWARE grunn~~POS=TRUNC Høy Gratis Lav
Email Doctor SQL Database Viewer-programvare Avansert Medium Høy Høy
Jumpshare Online SQL Viewer grunn~~POS=TRUNC Høy Gratis Medium
Groupdocs Vis SQL Online grunn~~POS=TRUNC Høy Gratis Medium
SQL Viewer grunn~~POS=TRUNC Medium Gratis Medium
MS SQL Database Viewer-verktøy Medium Høy Gratis Lav
MailConverterTools SQL Database Viewer Avansert Medium Høy Høy
Comet System SQL Database Viewer grunn~~POS=TRUNC Høy Gratis Lav
DTM Data Editor Database Viewer og Editor for MS SQL Server Avansert Medium Høy Høy
SysTools MDF Viewer Tool Høy Høy Medium Høy
Gjenopprettingsverktøykasse MDF Viewer-verktøy Avansert Medium Høy Høy
Kernel MDF Viewer gratis Se MDF-filinnhold, avansert skanning, forhåndsvisningsfunksjon Høy Gratis versjon tilgjengelig, betalt versjon for ekstra funksjoner Flink
EASEUS SQL Server MDF Viewer Se og gjenopprett MDF-filer, omfattende forhåndsvisningsfunksjon Høy Gratisversjon tilgjengelig, betalt versjon for alle funksjoner Utmerket

26.2 Anbefalt verktøy basert på ulike behov

Velge det beste SQL Server MDF Viewer-verktøyet avhenger av de individuelle kravene. For grunnleggende filvisning er SoftSea SQL MDF Viewer et utmerket alternativ med sin raske prosesseringshastighet. Hvis behovet er å se korrupte filer, skiller Open Files MDF Open File Tool, Viewer Tool MDF Viewer Tool og DRS SQL Viewer Tool seg ut. Hvis tilgang til både MDF- og NDF-filer er nødvendig, anbefales Aryson SQL Viewer og Sysinfo SQL Viewer på det sterkeste. Fileproinfo Online MDF Viewer viser seg å være ideell for å vise filer online uten installasjon.

27. konklusjon

Å velge riktig MSSQL MDF Viewer-verktøy avhenger i stor grad av dine spesifikke behov og krav. Vurder faktorer som hvilke typer filer du må se (MDF eller NDF), om disse filene kan være ødelagt, tilstedeværelsen av en SQL Server miljø, og behovet for tilleggsfunksjoner som søk, sortering eller datagjenoppretting.

Alle verktøyene som er gjennomgått i denne artikkelen bringer noe unikt til bordet. Derfor vil det å forstå dine spesifikke behov hjelpe deg med å ta et informert valg. Enten det er brukervennlighet, ødelagt filhåndtering, støtte for NDF-filer, rask behandling eller å være en frittstående operasjon, har hvert verktøy en unik kombinasjon av egenskaper som kan passe til en brukers individuelle behov.

MDF Viewer Tool Konklusjon

En MS SQL Server MDF Viewer-verktøyet er en kritisk komponent i vedlikehold, migrering eller administrasjon av SQL-databaser, spesielt i tilfeller av datagjenoppretting eller databasekorrupsjon. Derfor er det av utm å velge et verktøy som best passer dine behovost viktig for å sikre at du er i stand til å utføre oppgavene dine effektivt.

Forfatterintroduksjon:

Vera Chen er en datagjenopprettingsekspert innen DataNumen, som gir et bredt spekter av produkter, inkludert RAR reparasjon produkt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *