2 Raske måter å finne eller slette setninger som inneholder spesifikk tekst i Word

I denne artikkelen vil vi tilby deg 2 raske måter å finne eller slette setninger som inneholder spesifikk tekst i Word.

Det er kjent for alle at vi kan bruke "Finn og erstatt"-funksjonen i Word for enkelt å finne alle forekomster av spesifikke ord. Da vil vi ikke ha noe problem med å markere, erstatte eller fjerne dem. Som du ser, er tarfå er et ord eller en setning. I dag er vi imidlertid glade for å fortelle deg makrometoden for å finne eller slette setninger som inneholder bestemt tekst.Finn eller slett setninger som inneholder spesifikk tekst

Metode 1: Finn eller slett setninger som inneholder spesifikk tekst

 1. Til å begynne med, trykk "Alt + F11" for å utløse VBA-editoren i Word.
 2. Opprett deretter en ny modul ved å klikke "Normal".
 3. Klikk deretter "Sett inn" og velg "Modul" for å få en ny.Klikk "Normal" -> Klikk "Sett inn" -> Klikk "Modul"
 4. Og åpne modulen med dobbeltklikk.
 5. Lim inn følgende koder:
Sub DeleteSentencesContainingSpecificWords() Dim strTexts As String Dim strButtonValue As String strTexts = InputBox("Skriv inn tekster som skal finnes her: ") With Selection .HomeKey Unit:=wdStory ' Finn de angitte tekstene. With Selection.Find .ClearFormatting .Text = strTexts .Replacement.Text = "" .Forward = True .Wrap = wdFindContinue .Format = False .MatchCase = False .MatchWholeWord = False .MatchWildcards =S FalseMatt.LikeMat. Utfør End With Do While .Find.Found = True ' Utvid utvalget til hele setningen. Selection.Expand Unit:=wdSentence strButtonValue = MsgBox("Er du sikker på å slette setningen?", vbYesNo) If strButtonValue = vbYes Then Selection.Delete End If .Collapse wdCollapseEnd .Find.Execute Loop End With End Sub
 1. Klikk deretter "Kjør".Lim inn koder-> Klikk "Kjør"
 2. Det vil være en inntastingsboks som ber deg skrive inn tekst. Bare skriv inn den vanlige teksten som alle setningene inneholder. Klikk "OK".Skriv inn tekster-> klikk "OK"
 3. Deretter vil du se en setning som inneholder teksten i utvalg med en meldingsboks som spør opp. Klikk "Ja" for å slette setningen og "Nei" for å beholde den.Klikk "Ja" eller "Nei" for å bekrefte handlingen
 4. Etter bekreftelsen er neste setning med angitt tekst i utvalg. Og det er bekreftelsesboksen også. Makroen tar deg nemlig til å gå gjennom hele dokumentet, finne tarfå setninger og be om bekreftelse hver gang.

Metode 2: Finn eller slett setninger som inneholder tekst på en liste

Med makroen i metode 1 kan du bare søke etter ett ord eller en setning om gangen. Du kan selvfølgelig kjøre makroen gjentatte ganger for å søke etter å finne flere forekomster av ord eller setninger. For å møte behovet for flere søk, vil vi gi deg en annen makro.

 1. Sett først alt tarfå tekster på et nytt dokument. Sørg for at hvert stykke tekst opptar ett avsnitt uten etterfølgende mellomrom. Lukk og lagre dokumentet.
 2. Neste installer og kjør en makro med de nøyaktige trinnene i metode 1.
 3. Bytt deretter ut makro med denne:
Sub DeleteSentencesContainingSpecificWordsOnAList() Dim objListDoc As Document, objTargetDoc As Document Dim objParaRange As Range Dim objParagraph As Paragraph Dim strFileName As String, strButtonValue As String Dim dlgFile As FileDialog Sett dlgFile = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) Med dlgFile If .Show = -1 Then strFileName = .BelectedItems is(SelectedItems) valgt! Vennligst velg tarhent fil." Exit Sub End If End With Set objTargetDoc = ActiveDocument Set objListDoc = Documents.Open(strFileName) objTargetDoc.Activate for hver objParagraph I objListDoc.Paragraphs Set objParaRange = objParagraph.Range objParaRange.End = objParaRange.End - 1 With Selection .HomeKey Unit:=wdStory ' Finn tarfå ord. Med Selection.Find .ClearFormatting .Text = objParaRange .MatchWholeWord = Sant .MatchCase = Falsk .Utfør Avslutt med ' Utvid utvalget til hele setningen. Gjør mens .Find.Found Selection.Expand Unit:=wdSentence strButtonValue = MsgBox("Er du sikker på å slette setningen?", vbYesNo) If strButtonValue = vbYes Then Selection.Delete End If .Collapse wdCollapseEnd .Find.Ext. Neste objParagraph End Sub
 1. Nå skal "Bla gjennom"-vinduet åpnes. Velg dokumentet som nettopp er lagret og klikk "Åpne".
 2. Følgende prosedyre er den samme som i metode 1.

Tilnærming til å håndtere korrupte dokumenter

Tap av verdifull data er helt ødeleggende. Det kan til og med sette virksomheten din på spill. For å unngå slik frustrasjon må du få tak i en Ordretting verktøyet så snart som mulig. Et slikt verktøy skal hjelpe deg å vinne kampen mot dokumentkorrupsjon.

Forfatterintroduksjon:

Vera Chen er en datagjenopprettingsekspert innen DataNumen, Inc., som er verdensledende innen datagjenopprettingsteknologier, inkludert fikse Excel og pdf reparere programvareprodukter. For mer informasjon besøk www.datanumen. Med

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *