39 Best PDF Reparasjonsverktøy (2024) [GRATIS LAST NED]

1. Innledning

1.1 Viktigheten av PDF reparasjon

Portable Document Format (PDF) har blitt en av de most populære måter å utveksle dokumenter på tvers av ulike plattformer og operativsystemer. Dens bred anvendelsecability i personlige og profesjonelle situasjoner gjør det til et avgjørende filformat. Følgelig en skadet PDF kan skape betydelige utfordringer. Den jevne driften av virksomheter kan bli påvirket ettersom viktige detaljer som kontrakter, forslag, manualer og rapporter ofte holdes som PDFs. I tillegg kan personlige poster i form av e-bøker og skannede dokumenter også lagres. Hvis viktig informasjon er lost det kan påvirke levebrødet eller kulminere i tap av uvurderlige personlige data.PDF Reparasjonsverktøy

Derfor er viktigheten av PDF reparasjon verktøy er ikke å undervurdere. Disse programmene er med på å sikre det PDF filer er tilgjengelige til enhver tid, gjenoppretter kritiske data og gjenoppretter filer til opprinnelig tilstand.

1.2 Mål med denne sammenligningen

Markedet for PDF reparasjonsverktøy er enormt, og det kan være vanskelig for brukere å finne ut hvilket verktøy som passer best for deres behov. Denne sammenligningen har som mål å gi en omfattende, klar og objektiv oversikt over de beste PDF reparasjonsverktøy tilgjengelig. Den inkluderer 39 mye brukte verktøy, som diskuterer fordeler og ulemper. Hvert verktøy vil bli oppsummert og en sammenligningstabell vil bli gitt for å hjelpe brukere med å ta en informert beslutning om most passende verktøy.

2. DataNumen PDF Repair

DataNumen PDF Repair skiller seg ut innen digital dokumenthåndtering, og tilbyr en robust løsning for å adressere en av de most vanlige problemer som enkeltpersoner og bedrifter står overfor: korrupte PDF filer. Denne programvaren er konstruert for å dykke ned i dypet av skadet eller utilgjengelig PDF dokumenter, pakke ut det bergbare innholdet og gjenoppbygge en funksjonell fil, og dermed bevare viktig informasjon som ellers kan væreost.

DataNumen PDF Repair 3.2

2.1 fordeler

 • Effektivitet: Verktøyet er kjent for sine høye suksessrater i å reparere korrupte PDF filer.
 • Massegjenoppretting: Den støtter samtidig gjenoppretting av flere filer, noe som er tidsbesparende.
 • Støtte for store filer: Den kan reparere PDF filer så store som 16TB, som dekker almost alle størrelser man kan støte på.

2.2 Kons

 • Begrenset gratisversjon: Selv om det gir en gratisversjon, er gjenopprettingsevnen begrenset, noe som presser brukere til å kjøpe fullversjonen.
 • Kompleks grensesnitt: Noen brukere rapporterer at brukergrensesnittet ikke er veldig intuitivt eller brukervennlig, spesielt for nybegynnere.

3. Aryson PDF Gjenopprettingsprogramvare

Aryson PDF Gjenopprettingsprogramvare er et omfattende verktøy som kan løse almost eventuelle problemer du støter på PDF filer, enten de er ødelagte eller utilgjengelige, sikre at ingen data er lost i prosessen.Aryson PDF Gjenopprettingsprogramvare

3.1 fordeler

 • Dataintegritet: Aryson PDF Recovery Software er stolt av å beholde den originale formateringen og strukturen til PDF filer under gjenoppretting.
 • Bred kompatibilitet: Dette verktøyet er svært kompatibelt, og gjenoppretter filer fra alle versjoner av Adobe Acrobat og Adobe PDF filer.
 • Støtter kryptert PDF: Aryson er i stand til å gjenopprette passordbeskyttet PDF dokumenter, og skiller den fra noen konkurrenter.

3.2 Kons

 • Demobegrensninger: Den gratis prøveversjonen av Aryson PDF Gjenopprettingsprogramvare har begrensede funksjoner, noe som krever at brukere kjøper fullversjonen for full gjenopprettingsfunksjoner.
 • Mangel på flerspråklig støtte: Utskriftsmediet er ikke flerspråklig, noe som kan være problematisk for noen brukere.

4. Konverteringsverktøy PDF Gjenoppretting

Konverteringsverktøy PDF Recovery er et avansert verktøy designet spesielt for å gjenopprette og gjenopprette data fra skadet eller ødelagt PDF filer. Den er utstyrt med en innebygd algoritme for å gjenopprette maksimalt mulig data.Konverteringsverktøy PDF Gjenoppretting

4.1 fordeler

 • Restaureringsdybde: Dette verktøyet er i stand til å gjenopprette tekst, bilder, grafiske data, tabeller og formatering innenfor PDF.
 • Batchbehandling: Brukere kan velge flere PDF filer på en gang for gjenoppretting, noe som sparer verdifull tid og krefter.
 • Forhåndsvisningsfunksjon: Før du lagrer det reparerte PDF fil, kan brukere forhåndsvise dataene for å sikre nøyaktig gjenoppretting.

4.2 Kons

 • Programvarehastighet: Noen brukere rapporterer at programvaren behandles sakte, spesielt med større filer.
 • Begrenset prøveversjon: Demoversjonen gir bare forhåndsvisninger, men lar deg ikke lagre de reparerte filene.

5. Data Recovery Freeware PDF Gjenoppretting

Freeware for datagjenoppretting PDF Recovery er et verktøy spesielt utviklet for å gjenopprette data fra alle typer PDF filer, selv de alvorlig korrupte. Programmet fungerer sikkert og uavhengig, uten å kreve Adobe Acrobat.Freeware for datagjenoppretting PDF Gjenoppretting

5.1 fordeler

 • Gratis å bruke: Den største fordelen med denne programvaren er at den er helt gratis, og tilbyr robust PDF utvinning uten cost.
 • Avansert gjenopprettingsalgoritme: Med en avansert gjenopprettingsalgoritme kan dette verktøyet reparere PDF dokumenter med korrupsjon på flere nivåer.
 • Kompatibilitet: Den er kompatibel med alle PDF filversjoner og kan fungere sømløst med alle Adobe Acrobat-versjoner.

5.2 Kons

 • Langsom behandling: Brukere har rapportert at dette verktøyet kan ta lengre tid å behandle filer, spesielt store.
 • Sporadiske krasj: Noen brukere har opplevd programvarekrasj under PDF gjenoppretting, noe som påvirker den generelle brukeropplevelsen.

6. MailConverterTools PDF Filgjenoppretting

MailConverterTools PDF File Recovery er en ekspert på å hente og gjenopprette data fra skadet eller ødelagt PDF filer. Den bruker en unik gjenopprettingsalgoritme for å trekke ut og gjenopprette den maksimale mengden data som er mulig.MailConverterTools PDF Filgjenoppretting

6.1 fordeler

 • Bred kompatibilitet: MailConverterTools PDF File Recovery er kompatibel med alle versjoner av Adobe Acrobat PDF Filer.
 • Bevaring av integritet: Den bevarer den opprinnelige strukturen og formateringen av PDF fildata under gjenopprettingsprosedyren.
 • Støtte for krypterte filer: Dette verktøyet er i stand til å håndtere PDF dokumenter med kryptering og kan gjenopprette passordbeskyttede filer.

6.2 Kons

 • Dyrt: Noen brukere kan finne MailConverterTools PDF Filgjenoppretting skal være cost-Prohibitive sammenlignet med noen andre verktøy.
 • Begrenset gratis prøveversjon: Prøveversjonen av programvaren har flere begrensninger, og du kan ikke gjenopprette den PDF filer uten å kjøpe fullversjonen.

7. EaseUS Fixo-dokumentreparasjon

EaseUS Fixo Document Repair tilbyr kraftige PDF reparasjonsmuligheter sammen med en rekke andre dokumentgjenopprettingsfunksjoner. Den bruker banebrytende teknologi for å gjenopprette lost eller ødelagte data fra PDF filer effektivt.EaseUS Fixo-dokumentreparasjon

7.1 fordeler

 • Flere dokumenttyper: I tillegg til PDF, EaseUS støtter også reparasjon for Word, Excel, PPT og andre dokumenttyper.
 • Forhåndsvisningsfunksjon: Før gjenopprettingen kan brukere forhåndsvise innholdet for å sikre nøyaktig gjenoppretting.
 • Brukervennlig grensesnitt: Verktøyet gir et intuitivt grensesnitt som gjør det enkelt for nybegynnere å navigere og bruke.

7.2 Kons

 • Begrenset gratisversjon: Selv om programvaren tilbyr en gratis prøveversjon, er funksjonene ganske begrenset, noe som ber brukere om å kjøpe fullversjonen.
 • Langsom gjenopprettingsprosess: Noen brukere kan oppleve at gjenopprettingsprosessen er relativt treg sammenlignet med andre lignende produkter.

8. Kjerne for PDF reparasjon

Kjerne for PDF Reparasjon er et potent verktøy for å reparere og gjenopprette data fra skadet eller korrupt PDF filer. Den er i stand til å gjenopprette og gjenopprette alle elementer som objekter, overskrifter, bilder, hyperkoblinger og mer.Kjerne for PDF reparasjon

8.1 fordeler

 • Dataintegritet: Den opprettholder dataenes integritet ved å bevare originale attributter og egenskaper i PDF under utvinning.
 • Massebehandling: Brukere kan reparere flere PDFer på en gang, noe som gjør det effektivt.
 • Granulær gjenoppretting: Det gir mulighet for kornet restitusjon der du gjenoppretter nøyaktig det du trenger.

8.2 Kons

 • Dyrt: Sammenlignet med andre PDF reparasjonsverktøy oppfattes Kernel som noe dyrt.
 • Treg kundestøtte: Noen brukere har rapportert trege responstider for kundestøtte.

9. 3-høyder PDF Analyse- og reparasjonsverktøy

3-høyder PDF Analyse- og reparasjonsverktøy er utviklet for å gjenopprette og gjenopprette maksimal mengde data fra korrupte og skadede PDF filer. Den fokuserer på å redde elementer som sider, sidestrukturer og merknader ut av PDF filenes inndata og korrigere dem deretter.3-høyder PDF Analyse- og reparasjonsverktøy

9.1 fordeler

 • Interaktivt brukergrensesnitt: Den kommer med et intuitivt interaktivt brukergrensesnitt som er enkelt å bruke selv for nybegynnere.
 • Kompakt utgang: Utdatafilene har en mindre størrelse og bedre kvalitet enn de til lignende verktøy.
 • Analytisk evne: Den gir en detaljert analyse av strukturen og innholdet til skadede filer, og hjelper til med mer spesifikke og effektive reparasjoner.

9.2 Kons

 • Cost: 3-høydene PDF Analyse og reparasjonsverktøy er betydelig dyrere enn mange andre alternativer.
 • Begrenset prøveversjon: Mulighetene til den gratis prøveversjonen er ganske begrenset, og krever en oppgradering til fullversjonen for fullstendig funksjonalitet.

10. Sysinfo PDF Gjenopprettingsverktøy

sysinfo PDF Recovery Tool er en pålitelig løsning for å gjenopprette maksimal data fra korrupte og skadede PDF filer. Verktøyet støtter løsning av mindre eller større PDF filkorrupsjon og gjenoppretting PDF filer med sine originale attributter og egenskaper.sysinfo PDF Gjenopprettingsverktøy

10.1 fordeler

 • Dataintegritet: Verktøyet bevarer de originale attributtene og dataene til PDF under gjenoppretting, og sikrer høy dataintegritet.
 • Støtter krypterte filer: Den er i stand til å gjenopprette både passordkrypterte og ikke-passordkrypterte PDF filer.
 • Øyeblikkelig forhåndsvisning: sysinfo PDF Gjenopprettingsverktøyet lar brukere umiddelbart forhåndsvise dataene som kan gjenopprettes før de fortsetter med gjenopprettingen.

10.2 Kons

 • Lav hastighet: Noen brukere bemerket at programvaren behandles sakte, spesielt når de har å gjøre med større filer.
 • Betalt versjon kreves for faktisk gjenoppretting: Demo-versjonen av programvaren lar brukere bare skanne og forhåndsvise korrupte PDF filer. For å redde det gjenopprettede PDF filer, må du oppgradere til fullversjonen.

11. Stellar Phoenix PDF reparasjon

Stjerne Phoenix PDF Reparasjon er et effektivt verktøy for å løse alle typer korrupsjon og skadeproblemer i PDF filer. Det sikrer gjenoppretting av objekter som hyperkoblinger, kommentarer, notater, topptekst og bunntekst osv. fra korrupte PDF filer.Stjerne Phoenix PDF reparasjon

11.1 fordeler

 • Batchbehandling: Stjerne Phoenix PDF Reparasjon støtter gjenoppretting av flere PDF filer på én gang, noe som sparer tid og krefter.
 • Forhåndsvisninger: Det gir en mulighet til å forhåndsvise reparert PDF filer før den endelige gjenopprettingen.
 • Interaktivt brukergrensesnitt: Verktøyets enkle GUI hjelper brukere med å utføre en jevn reparasjonsprosess.

11.2 Kons

 • Høy cost: Dette verktøyet er priset høyere enn flere av konkurrentene, noe som gjør det litt dyrt.
 • Separat PDF Reparasjonsverktøy: I motsetning til andre Stellar-produkter, PDF Reparasjon er et frittstående produkt og leveres ikke samlet i noen suite.

12. VeldigPDF PDF reparasjon

VeldigPDF PDF Reparasjon er et hendig verktøy ment for å fikse ødelagte og utilgjengelige PDF dokumenter trygt og raskt. Den klarer å reparere div PDF versjoner uten å forvrenge den opprinnelige layouten, strukturen og egenskapene.VeldigPDF PDF reparasjon

12.1 fordeler

 • Databevaring: Den bevarer dataens originale attributter og formatering gjennom hele gjenopprettingsprosessen.
 • Støtte for flere PDF versjoner: Verktøyet støtter flere PDF versjoner, noe som gjør den allsidig i håndtering av ulike filtyper.
 • Brukervennlig: Dens enkelhet og brukervennlighet gjør det til et foretrukket valg selv for nybegynnere eller ikke-tekniske brukere.

12.2 Kons

 • Begrensede muligheter: Noen brukere har funnet ut at verktøyet sliter med dypt ødelagte filer og kanskje ikke kan gjenopprette alle data.
 • Ingen forhåndsvisningsfunksjon: Mangelen på en forhåndsvisningsfunksjon før den endelige lagringsoperasjonen kan ta motet fra enkelte brukere.

13. Gjenopprettingsverktøykasse for PDF

Recovery Toolbox for PDF er et robust verktøy utviklet for å gjenopprette data fra skadet PDF filer. Den bruker effektivt ulike algoritmer for å gjenopprette så mye informasjon som mulig, uavhengig av graden av filkorrupsjon.Recovery Toolbox for PDF

13.1 fordeler

 • Avansert reparasjon: Den bruker flere gjenopprettingsmetoder og algoritmer for å maksimere dataene som trekkes ut fra en ødelagt fil.
 • Brukervennlighet: Verktøyets grensesnitt er designet med tanke på brukervennlighet, og forenkler dermed prosessen selv for nybegynnere.
 • Nettversjon: For de som foretrekker å unngå å laste ned applikasjoner, tilbyr Recovery Toolbox en nettversjon av deres PDF reparasjonsverktøy.

13.2 Kons

 • Ingen batchbehandling: I motsetning til noen av konkurrentene, støtter ikke dette verktøyet flere filbehandlinger samtidig.
 • Kjøp nødvendig for full gjenoppretting: Du må kjøpe fullversjonen for å lagre de gjenopprettede dokumentene, siden prøveperioden bare viser sannsynligheten for vellykket gjenoppretting.

14. SysTools PDF Gjenoppretting

SysTools PDF Recovery er en omfattende programvare utstyrt for å reparere skadet eller ødelagt PDF filer og gjenopprette data innebygd i dem. Det sikrer gjenoppretting av tekst, bilder, lenker, kommentarer og andre objekter innenfor PDF filen.SysTools PDF Gjenoppretting

14.1 fordeler

 • Støtter krypterte filer: Verktøyet er i stand til å gjenopprette data fra passordbeskyttet PDF filer.
 • Batchbehandling: Det muliggjorde samtidig gjenoppretting av flere PDF filer, som viser seg nyttig for å spare tid.
 • Grafisk brukergrensesnitt: SysTools har et brukervennlig grensesnitt som gjør navigering og betjening enkel, selv for de som ikke er kjent med slike typer programvare.

14.2 Kons

 • Begrenset gratisversjon: Den gratis prøveversjonen tilbyr begrenset funksjonalitet som nødvendiggjør kjøp av fullversjonen for omfattende gjenoppretting.
 • Dyrt: Noen vil kanskje vurdere SysTools PDF Gjenoppretting skal cost-Prohibitive sammenlignet med andre verktøy som tilbyr lignende funksjonalitet.

15. PDF Reparer verktøykasse

PDF Reparasjonsverktøykasse er et nyttig verktøy ment for å gjenopprette data fra skadede PDF fil. Den adresserer effektivt ulike nivåer av korrupsjon, utfører dype skanninger og gir brukere tilgjengelige og gjenopprettede data.PDF Reparer verktøykasse

15.1 fordeler

 • Utmerket kompatibilitet: Dette verktøyet er kompatibelt med alle versjoner av Adobe Acrobat-filen, og forbedrer dens brede anvendelsecability.
 • Brukervennlig grensesnitt: PDF Reparasjonsverktøykasse har et intuitivt brukergrensesnitt, som gjør det enkelt å navigere og bruke alle funksjonene.
 • Omfattende gjenoppretting: Verktøyet kan gjenopprette alle elementer fra korrupte filer, inkludert grafikk, hyperkoblinger, kommentarer og andre innebygde objekter.

15.2 Kons

 • Begrenset prøveversjon: Prøveversjonen gir en forhåndsvisning av de gjenopprettede dataene, men for å lagre de gjenopprettede dataene, må fullversjonen kjøpes.
 • Langsom behandling: Gjenopprettings- og reparasjonsprosessen kan være tidkrevende for større filer.

16. Gjenoppretting for PDF

Gjenoppretting for PDF er en robust programvare for å reparere og gjenopprette data fra skadet eller ødelagt PDF filer. Verktøyet forsøker å gjenopprette alle elementer i PDF, for eksempel bilder, lenker og tabeller, samtidig som dokumentets integritet opprettholdes.Gjenoppretting for PDF

16.1 fordeler

 • Omfattende restaurering: Denne programvaren tar sikte på å gjenopprette alle typer data som finnes i en PDF fil, fra enkel tekst til kompleks grafikk og tabeller.
 • Data bevart: Den opprettholder den originale dataensartetheten, og sikrer at informasjonen forblir uendret under gjenopprettingsprosessen.
 • Enkel betjening: Verktøyet tilbyr en enkel og lett å følge prosess for gjenoppretting, noe som gjør det egnet selv for ikke-tekniske brukere.

16.2 Kons

 • Begrenset støtte: Noen brukere har rapportert at Recovery for PDF tilbyr ikke tilstrekkelig støtte sammenlignet med sine motparter.
 • Cost: Gitt funksjonene og støtten som tilbys, kan noen brukere finne cost av dette verktøyet noe høyt.

17. PDF Reparasjonssett

PDF Reparasjonssett er en omfattende programvare spesielt utviklet for å reparere, gjenopprette og gjenopprette skadede PDF filer. Den er basert på en kraftig og avansert analytisk motor som kan gjenskape strukturen til en PDF dokumentere og gjenopprette innholdet når det er skadet eller delvis ødelagt.PDF Reparasjonssett

17.1 fordeler

 • Enkel å bruke: Med sitt intuitive og brukervennlige grensesnitt, PDF Reparasjonssett tilbyr en problemfri opplevelse selv for ikke-tekniske brukere.
 • Avanserte algoritmer: Verktøyet bruker avanserte gjenopprettingsalgoritmer for å gjenopprette PDF fildata.
 • Multimedia Content Recovery: Programvaren kan gjenopprette ikke bare tekst, men også alle innebygde multimedia som bilder, lenker, etc.

17.2 Kons

 • Begrenset gratisversjon: Gratisversjonen av PDF Reparasjonssett er kun egnet for å evaluere verktøyet, da det kun henter den første siden av dokumentet.
 • Dyrt: Verktøyet kan være litt dyrt sammenlignet med andre lignende verktøy på markedet.

18. SecureRecovery for PDF

SecureRecovery for PDF er et kraftig datagjenopprettingsprogram som reparerer skadet eller utilgjengelig PDF filer. Med en rekke nyttige funksjoner og robust ytelse, er den i stand til å håndtere flere typer PDF korrupter og gjenoppretter innhold i sin most autentisk form.SecureRecovery for PDF

18.1 fordeler

 • Omfattende reparasjon: SecureRecovery for PDF tilbyr omfattende reparasjon ved å gjenopprette tekst, innebygde bilder, hyperkoblinger, etc.
 • Støtter forskjellige korrupsjonstilfeller: Verktøyet kan håndtere et bredt spekter av korrupsjonsnivåer, og sikrer omfattende gjenoppretting.
 • Effektivitet og effektivitet: Den er kjent for sin høye suksessrate og effektivitet.

18.2 Kons

 • Kompleks brukergrensesnitt: Noen brukere kan synes grensesnittet er litt vanskelig å navigere på grunn av avanserte funksjoner.
 • Mangel på gratisversjon: Det er ingen gratisversjon tilgjengelig, og brukere kan ikke teste programvarens muligheter før kjøp.

19. PDF Fixer

PDF Fixer er et godt designet verktøy som tilbyr et effektivt tiltak for å fikse korrupte PDF filer. Det gir et brukervennlig grensesnitt og støtter gjenoppretting av alle PDF fildata inkludert tekster, grafikk, tabeller, lenker og mer.PDF Fixer

19.1 fordeler

 • Enkelhet: PDF Fixer er enkel å bruke med et intuitivt og rent grensesnitt som passer for både avanserte og nybegynnere.
 • Multifasettert gjenoppretting: Den gjenoppretter ikke bare tekst, men også grafikk, hyperkoblinger og andre viktige data.
 • Ingen størrelsesbegrensning: PDF Fixer har ingen begrensninger angående filstørrelsen, noe som sikrer at større filer også kan repareres.

19.2 Kons

 • Langsom ytelse: Større filer kan ta lengre tid å bli reparert.
 • Ingen gratis prøveversjon: Det er ingen gratis prøveversjon for å teste funksjonaliteten før du kjøper fullversjonen.

20. Wondershare Repairit – Filreparasjon

Wondershare Repairit er et allsidig verktøy som ikke bare reparerer ødelagte PDF filer, men også fikser andre filtyper som videoer, word-dokumenter, excel-filer, etc. Det er en omfattende løsning for alle filreparasjonsbehov og lover høy suksessrate for å reparere skadede eller uleselige filer.Wondershare Repairit - Filreparasjon

20.1 fordeler

 • Støtte for flere filtyper: Dette verktøyet reparerer ulike typer ødelagte filer, inkludert PDF, videoer og mer.
 • Effektiv gjenoppretting: Wondershare Repairit gjenoppretter effektivt alle former for PDF data fra tekst til multimedieinnhold.
 • Brukervennlig: Verktøyet har et enkelt og intuitivt grensesnitt, som gjør det enkelt å bruke for alle typer brukere.

20.2 Kons

 • Pris: Verktøyet kan betraktes som litt dyrt sammenlignet med andre konkurrenter på markedet.
 • Begrenset gratisversjon: Gratisversjonen er begrenset og tilbyr ikke alle funksjonene til verktøyet.

21. Cigati PDF Managerverktøy

Cigati PDF Manager Tool er et multifunksjonelt verktøy som tilbyr en rekke funksjoner, inkludert PDF reparasjon, sammenslåing, splitting, opplåsing og beskyttelse. Spesielt fokuserer reparasjonsfunksjonen på å rette opp enhver form for korrupsjon eller skade og gjenopprette din PDF filene til sin opprinnelige tilstand.Cigati PDF Managerverktøy

21.1 fordeler

 • Flere funksjoner: Dette verktøyet kan gjøre mer enn bare å reparere, og tilbyr en omfattende PDF administrasjonsløsning.
 • Robust reparasjon: Verktøyet gir en kraftig reparasjonsfunksjon, som kan håndtere ulike nivåer av korrupsjon eller skade.
 • Batch-behandling: Cigati lar deg reparere flere PDF filer samtidig, noe som øker effektiviteten.

21.2 Kons

 • Kompleks grensesnitt: På grunn av det brede spekteret av funksjoner, kan det virke litt komplisert å navigere for nybegynnere.
 • Cost: Verktøyet kan betraktes som høyt priset gitt dets avanserte funksjoner.

22. PDF2Go PDF reparasjon

PDF2Go PDF Repair er en nettbasert plattform som lar brukere reparere PDF filer direkte i nettleseren. Den krever ingen programvareinstallasjon og støtter flere filopplastingsmetoder, inkludert fra skylagringstjenester som Google Drive og Dropbox.PDF2Go PDF reparasjon

22.1 fordeler

 • Praktisk: Siden det er et nettbasert verktøy, gir det fleksibiliteten til å reparere filer uten programvareinstallasjon.
 • Varierte opplastingsalternativer: PDF2Go tillater opplastinger fra ulike plattformer, inkludert direkte fra datamaskinen eller fra skylagringstjenester.
 • Gratis å bruke: Dette verktøyet er fritt for cost, gir en økonomisk løsning for PDF reparasjonsbehov.

22.2 Kons

 • Internett-avhengighet: Siden det er et nettbasert verktøy, kan det ikke fungere uten en sterk internettforbindelse.
 • Begrenset filstørrelse: Verktøyet har begrensninger på filstørrelse for gratisbrukere.

23. Møte PDF reparasjon

Sejda PDF Repair er en nettbasert applikasjon som tilbyr en rekke handlinger, inkludert PDF reparerer. Verktøyet krever ingen installasjon og er lett tilgjengelig via en nettleser, noe som gjør det til en praktisk og brukervennlig løsning for din PDF reparasjonsbehov.Sejda PDF reparasjon

23.1 fordeler

 • Ingen installasjon nødvendig: Verktøyet fungerer i nettleseren din, og eliminerer behovet for programvareinstallasjon.
 • Altomfattende PDF verktøy: Sejda gir ulike PDF-relaterte oppgaver, i tillegg til å reparere, som redigering, splitting, sammenslåing, konvertering, etc.
 • Enkel å navigere: Plattformen har et brukervennlig grensesnitt som er enkelt å bruke.

23.2 Kons

 • Tidsbegrensninger: Gratisversjonen av verktøyet har timegrenser som kan stoppe reparasjonsprosessen.
 • Internett-krav: Brukere må ha en sterk og pålitelig internettforbindelse for sømløs funksjon.

24. ILovePDF PDF reparasjon

Jeg elskerPDF PDF Reparasjon er et nettbasert verktøy som tilbyr flere tjenester, inkludert PDF reparere. Som en del av den større ILovePDF plattform, er det et integrert verktøy som bruker skyteknologi for å fikse ødelagte PDFs samtidig opprettholde de høyeste standardene for datasikkerhet.Jeg elskerPDF PDF reparasjon

24.1 fordeler

 • Skybasert: ILovePDF opererer i skyen, og sikrer ingen ekstra belastning på brukerens PC.
 • Brukervennlig: Plattformen har et strømlinjeformet grensesnitt, som gjør det veldig enkelt å navigere.
 • multiple PDF Verktøy: I tillegg til reparasjon, ILovePDF plattformen tilbyr mange PDF administrasjonsverktøy som konvertering, komprimering, sammenslåing, splitting og mer.

24.2 Kons

 • Internett-avhengig: Siden det er et skybasert verktøy, er det nødvendig med en pålitelig internettforbindelse for å bruke funksjonene.
 • Begrenset gratis bruk: Selv om den tilbyr en gratisversjon, er mulighetene begrenset, og alle funksjoner krever en premium-plan.

25. PDF Resizer PDF reparasjon

PDF Resizer PDF Repair er et skyverktøy som lar brukere gjenopprette skadede PDF filer på nettet. Som en del av PDF Resizer suite, dette verktøyet er lett tilgjengelig via en nettleser, noe som gjør det til et praktisk verktøy for umiddelbar PDF reparasjonsbehov.PDF Resizer PDF reparasjon

25.1 fordeler

 • Ingen installasjon nødvendig: Siden det er et skyverktøy, krever det ingen programvareinstallasjon.
 • Gratis: PDF Resizer PDF Reparasjon er helt gratis å bruke, noe som gjør den svært tilgjengelig.
 • Brukervennlig: Den har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt.

25.2 Kons

 • Internett-avhengig: Reparasjonsprosessen kan ikke skje offline og krever en pålitelig internettforbindelse.
 • Enkel funksjon: I motsetning til mange andre verktøy, tilbyr den ingen ekstra PDF ledelsesevner.

26. PDFBær PDF reparasjon

PDFBær PDF Reparasjon er et nettbasert verktøy som brukes til å gjenopprette data fra ødelagte PDF filer. Plattformen tilbyr flere funksjoner som hjelper deg med å administrere PDF filer som konvertering, komprimering, sammenslåing og splitting, alt i et brukervennlig grensesnitt.PDFBær PDF reparasjon

26.1 fordeler

 • Alt-i-ett-plattform: Bortsett fra reparasjon, tilbyr den en rekke andre PDF tjenester på ett sted.
 • Enkelt grensesnitt: PDFBear bruker en enkel design som er enkel å forstå og bruke.
 • Sikkerhet: Plattformen respekterer brukernes personvern og sletter opplastede filer etter 60 minutter.

26.2 Kons

 • Opplastingsgrense: Bare et begrenset antall filer kan lastes opp for gratisbrukere, hvoretter en premiumplan kreves.
 • Avhengig av Internett: Funksjonaliteten er avhengig av en stabil internettforbindelse for jevn drift.

27. AVEPDF PDF reparasjon

AVEPDF PDF Reparasjon er et nettbasert verktøy utviklet for å reparere skadet eller ødelagt PDF filer. Verktøyet er en del av AVEPDF suite, som tilbyr et bredt spekter av tjenester for administrasjon og behandling PDF filer. Reparasjonsprosessen er relativt enkel og grei, noe som gjør den til et hendig verktøy for alle raske oppgaver.AVEPDF PDF reparasjon

27.1 fordeler

 • Enkel å bruke: Verktøyet tilbyr et brukervennlig grensesnitt, som gjør det enkelt å navigere selv for ikke-teknologisk kunnskapsrike brukere.
 • Gratis verktøy: AVEPDF PDF Reparasjon er et gratis verktøy som gjør det tilgjengelig for alle.
 • Ingen installasjon: Det er et nettbasert verktøy som ikke krever installasjon av programvare.

27.2 Kons

 • Internett-avhengig: Siden du er en nettplattform, er en stabil internettforbindelse nødvendig for en sømløs opplevelse.
 • Begrensede funksjoner: Som en gratis tjeneste tilbyr den kanskje ikke så mange avanserte funksjoner som enkelte kommersielle produkter.

28. PDF4ME PDF reparasjon

PDF4ME PDF Reparasjon er en nettbasert tjeneste som tar sikte på å reparere og gjenopprette informasjon fra skadet eller ødelagt PDF filer. Dette nettbaserte verktøyet tilbyr et enkelt og intuitivt grensesnitt og er en del av det større PDF4ME suite, gir ahost av andre PDF relaterte tjenester.PDF4ME PDF reparasjon

28.1 fordeler

 • Plattformuavhengig: Som et nettbasert verktøy, PDF4ME PDF Reparasjon kan brukes på tvers av ulike plattformer.
 • Brukervennlig: Det enkle og intuitive grensesnittet reduserer kompleksiteten og gjør det enklere å bruke.
 • Sikkerhet: PDF4ME legger stor vekt på personvern og sikkerhet, og sikrer at dokumentene dine er sikre under reparasjonsprosessen.

28.2 Kons

 • Krever Internett: Verktøyet kan ikke fungere uten internettforbindelse og fungerer kanskje ikke optimalt med dårlig internettforbindelse.
 • Begrenset gratis bruk: Gratisversjonen av PDF4ME PDF Reparasjon har visse begrensninger og et abonnement er nødvendig for å få tilgang til alle funksjonene.

29. OfficeRecovery Online PDF reparasjon

OfficeRecovery Online PDF Reparasjon er et nettbasert verktøy dedikert til å reparere korrupte eller skadede PDF filer. Den fokuserer på å gjenopprette ulike elementer som tekst, bilder og tabeller som finnes i originalen PDF fil, og er egnet for å håndtere mindre til moderate PDF korrupsjoner.OfficeRecovery Online PDF reparasjon

29.1 fordeler

 • Effektivitet: Rask reparasjon av mindre til moderat PDF korrupsjoner.
 • brukervennlighet: Web-basert verktøy; ingen installasjon eller registrering kreves.
 • Fleksibilitet: Støtter restaurering av ulike elementer som tekst, bilder og tabeller.

29.2 Kons

 • Internett-avhengighet: Som et online verktøy, er det avhengig av internettforbindelse.
 • Begrenset funksjonalitet: Kan slite med alvorlige filkorrupsjoner.
 • Personvernhensyn: Noen brukere kan ha forbehold om å laste opp sensitive data på internett for reparasjon.

30. PDFpå nett PDF reparasjon

PDFOnline er et gratis nettbasert verktøy som gir en rekke PDF-relaterte tjenester inkludert reparasjon av korrupte PDF filer. Den lar brukere laste opp skadede filer og tilbyr en rask og enkel løsning for å gjenopprette dataene deres.PDFpå nett PDF reparasjon

30.1 fordeler

 • Fri for Cost: Tilbyr sine reparasjonstjenester gratis.
 • Gjenopprettingshastighet: Behandler opplastede filer raskt, noe som gjør det til et godt alternativ for presserende reparasjoner.
 • Brukervennlig grensesnitt: Nettstedet har et tydelig grensesnitt, noe som gjør reparasjonsprosessen enkel selv for ikke-teknologikyndige brukere.

30.2 Kons

 • Avhengig av Internett: Å stole på en internettforbindelse kan være problematisk for brukere med dårlig eller ustabil internettilgang.
 • Filstørrelsesgrense: Reparasjonsoperasjonen er begrenset til visse filstørrelser, som kanskje ikke tjener brukere med spesielt store skader pdf filer.
 • Datasikkerhet: Sikkerhetsproblemer kan oppstå for brukere som håndterer konfidensielle data, på grunn av opplasting av filer til en nettplattform.

31. I2PDF PDF reparasjon

I2PDF er et nettbasert verktøy dedikert til reparasjon av PDF filer som har blitt kompromittert. Med fokus på enkelhet og hastighet, gir det enkle brukergrensesnittet enkel navigering og rask reparasjon av feil PDF filer.I2PDF PDF reparasjon

31.1 fordeler

 • Lett å bruke: Har et enkelt brukergrensesnitt, noe som gjør det ideelt for nybegynnere.
 • Ingen installasjon nødvendig: Som et online verktøy krever det ikke installasjon, noe som sparer verdifulle systemressurser.
 • Rask behandling: Automatisk starts reparasjonsprosessen når en fil er lastet opp, noe som sparer tid.

31.2 Kons

 • Internett-avhengig: Krever en stabil internettforbindelse for å fungere skikkelig.
 • Begrensede funksjoner: Mangler avanserte reparasjonsalternativer, noe som kan begrense funksjonaliteten i mer komplekse tilfeller av korrupsjon.
 • Personvernrisiko: Opplasting av sensitive data på nettet for reparasjon kan utgjøre en risiko for personvernet for brukerdata.

32. PDFKonverter PDF reparasjon

PDFKonverter PDF Reparasjon er et online verktøy som lover en rask og effektiv gjenoppretting av kompromitterte PDF filer. Bortsett fra reparasjonsfunksjonen, tilbyr den også en rekke PDF konverteringsverktøy, noe som gjør det til en flerbruksløsning for PDF-relaterte behov.PDFKonverter PDF reparasjon

32.1 fordeler

 • Multifunksjonell: Gir en rekke konverteringsverktøy sammen med reparasjonsfunksjonen, noe som gir verdi til tjenesten.
 • Brukervennlig: Inkluderer et forenklet grensesnitt som er enkelt for most brukere å navigere.
 • Ingen cost: Den tilbyr sine tjenester gratis, noe som gjør den tilgjengelig for alle brukere.

32.2 Kons

 • Datasikkerhetsproblemer: Gitt at filreparasjoner utføres på nettet, kan brukere med personvernproblemer være nølende med å laste opp sensitive filer.
 • Internett-avhengig: Dens funksjonalitet er avhengig av internett-tilkobling som kan vise seg å være en begrensning for brukere med dårlige eller ustabile tilkoblinger.
 • Begrenset reparasjonsdybde: Selv om den er i stand til å håndtere mindre PDF problemer, kan det hende at verktøyet ikke klarer å rette opp alvorlige korrupsjoner.

33. Visuelt paradigme PDF reparasjon

Visuelt paradigme PDF Reparasjon er et nettbasert verktøy som er i stand til å oppdage og reparere problemer innenfor PDF filer. Som en del av en serie med produkter fra Visual Paradigm, et pålitelig navn innen IT-løsninger, kombinerer dette verktøyet høystandardytelse med garantert datasikkerhet.Visuelt paradigme PDF reparasjon

33.1 fordeler

 • Rykte: Drives av en pålitelig leverandør av IT-løsninger, som gir troverdighet til tjenestene sine.
 • Avansert reparasjon: Dens robuste algoritme kan oppdage og fikse omfattende problemer innenfor PDF filer.
 • Datasikkerhet: Har en streng personvernpolicy, som sikrer at brukerdata er sikre under reparasjonsprosessen.

33.2 Kons

 • Internett-krav: Siden det er et nettbasert verktøy, er det avhengig av internettforbindelse for å fungere.
 • Læringskurve: Det kan ta tid før brukerne forstår og utnytter de avanserte funksjonene optimalt.
 • Ytelse: Reparasjonsprosessen kan ta lengre tid for større filer eller mer alvorlige korrupsjoner.

34. PDF-Redaktør PDF reparasjon

PDF-Redaktør PDF Reparasjon er et omfattende verktøy som tilbyr både en PDF redaktør og et reparasjonsverktøy i én plattform. Den lar brukere laste opp, redigere og reparere PDF filer online uten problemer.PDF-Redaktør PDF reparasjon

34.1 fordeler

 • Dobbel funksjonalitet: Tilbyr både redigerings- og reparasjonstjenester.
 • Brukervennlig grensesnitt: Enkelt og brukervennlig grensesnitt gjør det tilgjengelig for alle brukere uavhengig av teknisk ferdighetsnivå.
 • Hastighet: Rask behandlingshastighet sparer tid under reparasjonsprosessen.

34.2 Kons

 • Internett-avhengig: Trenger en aktiv internettforbindelse for å fungere, noe som kanskje ikke er praktisk for alle.
 • Datasikkerhet: Brukere kan ha sikkerhetsproblemer ettersom reparasjonsprosessen involverer opplasting av filer på nettet.
 • Begrensede reparasjoner: Kan ikke håndtere komplekse PDF arkivere korrupsjonssaker tilstrekkelig.

35. PDFYeah PDF reparasjon

PDFYeah PDF Reparasjon gir online PDF filgjenopprettingstjeneste med enkelhet i kjernen. Det tar sikte på å løse vanlige problemer forbundet med korrupte eller skadede PDF filer ved å tilby en enkel og rask reparasjonsprosess.PDFYeah PDF reparasjon

35.1 fordeler

 • Effektivitet: Rask reparasjonsservice for enkel PDF problemer.
 • Ingen installasjon nødvendig: Den fungerer helt online, og krever ingen nedlastinger eller installasjoner.
 • Enkel interaksjon: Et enkelt grensesnitt gjør det håndterbart for brukere, uavhengig av deres tekniske ferdighetsnivå.

35.2 Kons

 • Bare online: Krever en internettforbindelse for å fungere, noe som begrenser tilgjengeligheten i visse situasjoner.
 • Datasikkerhet: Som med alle elektroniske tjenester, kan brukere ha bekymringer om sikkerheten til dataene deres under reparasjonsprosessen.
 • Begrensede muligheter: Det er mostgunstig for enkle problemer. Kompleks og alvorlig PDF problemer kan kanskje ikke løses tilstrekkelig med dette verktøyet.

36. FormatPDF PDF reparasjon

dannetPDF PDF Reparasjon er et nettbasert verktøy som gir rask og effektiv reparasjon av skadet eller ødelagt PDF filer. Med et imponerende utvalg funksjoner og et brukervennlig grensesnitt skiller dette verktøyet seg ut for sin brukervennlighet og effektive funksjonalitet.dannetPDF PDF reparasjon

36.1 fordeler

 • Brukervennlig: Grensesnittet er intuitivt og enkelt å navigere, noe som gjør det tilgjengelig selv for mindre teknologikyndige brukere.
 • Funksjonsrik: Tilbyr et bredt spekter av funksjoner og muligheter, noe som muliggjør omfattende PDF reparasjoner.
 • Ingen installasjon: Siden det er et nettbasert verktøy, krever det ikke at brukere installerer programvare, noe som frigjør lagringsplass på enheter.

36.2 Kons

 • Internett-avhengig: Trenger internettforbindelse for å fungere, noe som gjør den mindre egnet for offline bruk.
 • Datasikkerhet: Den nettbaserte karakteren til verktøyet kan skape bekymringer om datasikkerhet for enkelte brukere som arbeider med sensitiv informasjon.
 • Filstørrelsesgrense: Kan ha begrensninger på størrelsen på filene som kan repareres, noe som begrenser verktøyet for større filer.

37. PDFFiller PDF reparasjon

PDFFiller er ikke bare et reparasjonsverktøy, men også en plattform for fullføring, redigering og signering PDFs. Ved å tilby verktøy for å reparere PDFs, legger de til et nytt lag av funksjonalitet, sementerer deres forpliktelse til omfattende PDF løsninger.PDFFiller PDF reparasjon

37.1 fordeler

 • Multifunksjonalitet: Gir en rekke tjenester, inkludert redigering, fullføring, signering og reparasjon PDFs.
 • Belønnende brukeropplevelse: Det rene grensesnittet er intuitivt og enkelt å navigere, noe som sikrer en jevn brukeropplevelse.
 • Utganger av høy kvalitet: Tilbyr utmerket utskriftskvalitet etter reparasjonsprosessen, og opprettholder originaldokumentets troverdighet.

37.2 Kons

 • Krever abonnement: For å nyte hele spekteret av tjenester kreves et abonnement som kanskje ikke foretrekkes av alle brukere.
 • Internett-avhengighet: Trenger en stabil internettforbindelse for å kjøre, noe som utgjør potensielle problemer for brukere med sporadisk eller svak internettforbindelse.
 • Datasikkerhet: Selv om, PDFFiller hevder høy standard for databeskyttelse, noen brukere kan fortsatt ha bekymringer for å laste opp sensitive dokumenter på nettet for reparasjon.

38. DeftPDF PDF reparasjon

behendigPDF PDF Reparasjon er en nettbasert tjeneste for filgjenoppretting som spesialiserer seg på å forvandle korrupte eller skadede PDF dokumenter i lesbare formater. Det er et enkelt, men effektivt verktøy som gjør PDF reparasjoner tilgjengelig for alle.behendigPDF PDF reparasjon

38.1 fordeler

 • tilgjengelighet: Som et online verktøy er det tilgjengelig fra alle enheter med internettforbindelse.
 • Enkel prosess: Nettstedet sikrer en enkel reparasjonsprosess som appellerer til den brede brukerbasen.
 • Fri for Cost: Tilbyr reparasjonsservice uten ekstra kostnader.

38.2 Kons

 • Internett-avhengig: Dens funksjonalitet er avhengig av en stabil internettforbindelse.
 • Datasikkerhet: Personvernproblemer kan oppstå når filer lastes opp til det elektroniske reparasjonsverktøyet.
 • Begrenset reparasjonsdybde: Kanskje ikke nok for problemer med alvorlige skader, siden det utmerker seg mostkun for reparasjon av enkle skader.

39. Konverter API PDF reparasjon

Konverter API PDF Reparasjon er et nettbasert verktøy som ikke bare konverterer dokumenter, men som også tilbyr en reparasjonstjeneste for korrupte PDF filer. Dette allsidige verktøyet kan være spesielt nyttig for utviklere eller bedrifter som trenger å rutinemessig konvertere eller reparere dokumenter.Konverter API PDF reparasjon

39.1 fordeler

 • Filkonverteringsevner: Bortsett fra reparasjon, tilbyr den en rekke filkonverteringsalternativer.
 • Utviklervennlig: Den avslører et API som utviklere kan bruke til å automatisere konverteringer og reparasjoner.
 • Responsiv kundestøtte: Gir utmerket kundeservice for å hjelpe brukere i tilfelle problemer.

39.2 Kons

 • Premium priser: KomplimentettarY-versjonen har begrensninger og for å bruke hele funksjonssettet, kreves premiumversjonen.
 • kompleksitet: Tjenesten, spesielt API, kan være komplisert for ikke-tekniske brukere å navigere og forstå.
 • Nødvendig Internett-tilkobling: Siden det er et nettbasert verktøy, trenger det en stabil internettforbindelse for å fungere.

40. Foxit Reader

Foxit Reader er en kjent PDF verktøy som gir mer enn bare lesemuligheter. Ved siden av den fulle av funksjoner PDF viewer, inkluderer den også en reparasjonsfunksjon som kan brukes til å håndtere feil eller korrupsjon innenfor PDF dokumenter.Foxit Reader

40.1 fordeler

 • allsidighet: Som mer enn bare en leser, tilbyr den en rekke funksjoner, inkludert PDF reparere.
 • Kompatibilitet: Kompatibel med et bredt spekter av enheter og operativsystemer.
 • Effektiv reparasjon: Reparasjonsfunksjonen er robust og i stand til å håndtere en rekke korrupsjonsproblemer.

40.2 Kons

 • Nedlasting av programvare: Som skrivebordsprogramvare krever den nedlasting og installasjon.
 • kompleksitet: Med sin brede funksjonalitet kan det være overveldende for brukere som leter etter et enkelt reparasjonsverktøy.
 • Cost: Noen funksjoner, inkludert PDF reparasjon, kan komme mot en ekstra cost.

41. Sumatra PDF

Sumatra PDF er en minimalist PDF visningsverktøy som har et rent, rotfritt brukergrensesnitt. Selv om den primært er en leser, tilbyr den også grunnleggende reparasjonsfunksjonalitet, som dekker et lite undersett av problemer som kan oppstå med PDF filer.Sumatra PDF

41.1 fordeler

 • Lett: Kjent for sin minimalistiske design og kompakte størrelse, som gir en jevn brukeropplevelse.
 • Enkelt grensesnitt: Det enkle, ryddige grensesnittet gjør det brukervennlig og enkelt å navigere.
 • Offline operasjon: Som et lokalt installert verktøy krever det ikke en internettforbindelse for å fungere.

41.2 Kons

 • Begrenset reparasjonsfunksjonalitet: Dens evner til å reparere kompleks PDF problemer kan være begrenset.
 • kompleksitet: Fraværet av en interaktiv guide eller spørsmål kan gjøre det utfordrende for nybegynnere.
 • Ekstra installasjon nødvendig: Som et skrivebordsverktøy krever det nedlasting, installasjon og systemressurser.

42. Sammendrag

42.1 Beste utvalg

Etter å ha gjennomført en omfattende gjennomgang og grundig testing har vi konkludert med det DataNumen PDF Repair er det overlegne valget for PDF behov for gjenoppretting og reparasjon.

Denne konklusjonen er trukket fra dens eksepsjonelle ytelse når det gjelder å gjenopprette maksimal data fra korrupte filer, brukervennlig grensesnitt og dens evne til å håndtere et bredt spekter av PDF korrupsjonsscenarier effektivt.

DataNumen PDF Repair boxshot

42.2 Overordnet sammenligningstabell

Tool Utvinningsgrad Pris Egenskaper Brukervennlighet Kundeservice
DataNumen PDF Repair Høy Dyrt Effektiv, støtter store filer, massegjenoppretting Utmerket Utmerket
Aryson PDF Gjenopprettingsprogramvare Medium Høy Beholder original formatering, kryptert filgjenoppretting, bred kompatibilitet Flink Flink
Konverteringsverktøy PDF Gjenoppretting Medium Dyrt Dyp restaurering, batchgjenoppretting, forhåndsvisningsfunksjon Flink Flink
Freeware for datagjenoppretting PDF Gjenoppretting Medium Gratis Avansert gjenopprettingsalgoritme, kompatibilitet med alle PDF versjoner Flink Moderat
MailConverterTools PDF Filgjenoppretting Medium Høy Bred kompatibilitet, dataintegritet, kryptert filstøtte Flink Flink
EaseUS Fixo-dokumentreparasjon Medium Høy Flere dokumenttyper, forhåndsvisningsfunksjon Lett Flott
Kjerne for PDF reparasjon Medium Høy Dataintegritet, batchbehandling, granulær gjenoppretting Moderat Moderat
3-høyder PDF Analyse- og reparasjonsverktøy Medium Høy Interaktivt grensesnitt, kompakt utgang, analytisk evne Lett Flink
sysinfo PDF Gjenopprettingsverktøy Medium Høy Dataintegritet, kryptert filstøtte, øyeblikkelig forhåndsvisning Moderat Flink
Stjerne Phoenix PDF reparasjon Medium Høy Batchbehandling, forhåndsvisninger, interaktivt brukergrensesnitt Lett Flink
VeldigPDF PDF reparasjon Medium Høy Databevaring, støtter flere PDF Versjoner, brukervennlig Lett Flink
Recovery Toolbox for PDF Medium Høy Utmerket kompatibilitet, brukervennlig grensesnitt, omfattende gjenoppretting Lett Moderat
SysTools PDF Gjenoppretting Medium Høy Støtter krypterte filer, batchbehandling, brukervennlig grensesnitt Lett Flink
PDF Reparer verktøykasse Medium Høy Bred kompatibilitet, brukervennlig grensesnitt, omfattende restaurering Lett Moderat
Gjenoppretting for PDF Medium Høy Omfattende restaurering, data bevart, enkel betjening Lett Moderat
PDF Reparasjonssett Medium Dyrt Avanserte gjenopprettingsalgoritmer, gjenoppretting av multimedieinnhold Lett Flink
SecureRecovery for PDF Medium Premium Håndterer ulike korrupsjonssaker, Effektiv gjenoppretting Medium Flink
PDF Fixer Medium Premium Mangefasettert gjenoppretting, ingen størrelsesgrense Lett Gjennomsnitt
Wondershare Repairit – Filreparasjon Medium Dyrt Støtte for flere filtyper, effektiv gjenoppretting Lett Utmerket
Cigati PDF Managerverktøy Medium Dyrt Robust reparasjon, flere funksjoner, batchbehandling Medium Flink
PDF2Go PDF reparasjon Medium Gratis Online verktøy, varierte opplastingsalternativer Lett Gjennomsnitt
Sejda PDF reparasjon Medium Gratis Altomfattende PDF verktøy, Online verktøy Lett Gjennomsnitt
Jeg elskerPDF PDF reparasjon Medium Gratis multiple PDF verktøy, skybasert Lett Flink
PDF Resizer PDF reparasjon Medium Gratis Online verktøy Lett Gjennomsnitt
PDFBær PDF reparasjon Medium Gratis med oppgraderinger Alt-i-ett-plattform, nettverktøy, sikker Lett Flink
AVEPDF PDF reparasjon Medium Gratis Ingen installasjon, online verktøy Lett Flink
PDF4ME PDF reparasjon Medium Gratis med oppgraderinger Brukervennlig, Ingen installasjon, Online verktøy Lett Flink
Office PDF reparasjon Medium Gratis – Premium Gjenoppretting av tekst, bilder og tabeller. Høy Vanlige spørsmål og e-poststøtte
PDFpå nett PDF reparasjon Medium Gratis Grunnleggende reparasjon av PDF filer. Høy E-poststøtte
I2PDF PDF reparasjon Medium Gratis Grunnleggende reparasjon av PDF filer. Høy Begrenset
PDFKonverter PDF reparasjon Medium Gratis Konverteringsverktøy og grunnleggende reparasjon. Høy Begrenset
Visuelt paradigme PDF reparasjon Medium Gratis – Premium Avanserte reparasjonsfunksjoner. Medium E-poststøtte
PDF-Redaktør/Reparasjon-PDF Medium Gratis Redigerings- og reparasjonsverktøy. Høy Begrenset
PDFYeah PDF reparasjon Medium Gratis Grunnleggende reparasjon av PDF filer. Høy Spørsmål og svar
dannetPDF PDF reparasjon Medium Gratis Omfattende reparasjonsverktøy. Høy E-poststøtte
PDFFiller PDF reparasjon Medium Gratis – Premium Redigering, komplettering, signering og reparasjon PDFs. Høy Telefon- og e-poststøtte
behendigPDF PDF reparasjon Medium Gratis Grunnleggende reparasjon av PDF filer. Høy Begrenset
Konverter API PDF reparasjon Medium Gratis – Premium Filkonvertering og reparasjons-API. Lav-middels Vanlige spørsmål og e-poststøtte
Foxit Reader Lav Gratis – Premium PDF visning og minimalt med reparasjonsverktøy. Høy E-post og telefonstøtte
Sumatra PDF Lav Gratis PDF visning og grunnleggende reparasjonsverktøy. Høy Begrenset

42.3 Anbefalt verktøy basert på ulike behov

Hvis du leter etter den høyeste utvinningsgraden uavhengig av prisen, bør du kanskje vurdere DataNumen PDF Repair.PDF Reparasjonsverktøy

For brukere som trenger et budsjettvennlig eller gratis alternativ, Data Recovery Freeware PDF Gjenoppretting er et prisverdig valg. For enkel bruk kombinert med robuste gjenopprettingsfunksjoner, EaseUS Fixo Document Repair og VeryPDF PDF Reparasjon skiller seg ut.

Hvis kravet er omfattende kundestøtte, PDFBær PDF Repair er kjent for sin utmerkede kundeservice.

43. konklusjon

For å avslutte sammenligningen av ulike PDF reparasjonsverktøy, er det viktig å merke seg at hvert verktøy har sine unike styrker og svakheter. Det beste verktøyet for deg avhenger til syvende og sist av dine spesifikke behov og budsjett.

Hvis du ofte håndtere store og alvorlig korrupte PDF filer, kan det være lurt å investere i et verktøy med høy gjenopprettingsgrad og evne til å håndtere store og komplekse filer. Hvis du er nybegynner eller foretrekker en sømløs brukeropplevelse, velg et reparasjonsverktøy med et brukervennlig og intuitivt grensesnitt. Hvis budsjettet er en bekymring, er det også flere gratis eller cost- Effektive alternativer tilgjengelig. Og selvfølgelig kan det å ha et responsivt og hjelpsomt kundestøtteteam alltid være en lettelse, spesielt når du håndterer uventede utfordringer under datagjenoppretting.PDF Reparasjonsverktøy

Hovedmålet er å sikre PDF reparasjonsverktøyet du velger samsvarer med dine gjenopprettingsbehov og tilbyr en anstendig avveining mellom pris og dets iboende funksjoner.

Uavhengig av hvilket verktøy du til slutt bestemmer deg for, er det en god praksis å regelmessig sikkerhetskopiere dataene dine og unngå forekomsten av filkorrupsjon i utgangspunktet.

2 svar på “39 Best PDF Reparasjonsverktøy (2024) [GRATIS LAST NED]”

 1. Wow, flott bloggoppsett! Hvor lenge har du noen gang blogget?
  du gjorde det enkelt å drive blogg. Det totale utseendet på nettstedet ditt er fantastisk, enn si
  innholdsmateriale! Du kan se lignende her sklep på nett

 2. Wow, fantastisk bloggoppsett! Hvor lenge har du løpt
  en blogg for? du gjør det enkelt å drive blogg.
  Det generelle blikket på nettstedet ditt er fantastisk, like smart som
  innholdet! Du kan se lignende her e-handel

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *