Symptom:

Når du bruker Microsoft Access til å åpne en korrupt Access-database, ser du følgende feilmelding:

Ukjent databaseformat 'filnavn.mdb'.

der 'filename.mdb' er den korrupte Access-databasefilen som skal åpnes.

Nedenfor er et eksempel på et skjermbilde:

Dette er en trappabel Microsoft Jet- og DAO-feil, og feilkoden er 3343.

Nøyaktig forklaring:

I en MDB-fil lagres dataene som kontinuerlige sider med en fast størrelse. Den første siden, kalt databasedefinisjonsside, inneholder most viktige definisjoner av databasen.

Hvis sidestrukturen i MDB-filen er skadet, er for eksempel flere byte i filhodet lost permanent, vil ikke Access kunne gjenkjenne sidene i filen og vil rapportere denne feilen.

Hvis databasedefinisjonssiden eller andre viktige data er skadet, kan ikke Access gjenkjenne databaseformatet og rapportere feilen også.

Med et ord, så lenge Microsoft Access ikke kan gjenkjenne MDB-filen som en gyldig Access-database, vil den rapportere denne feilen.

Du kan prøve produktet vårt DataNumen Access Repair for å reparere MDB-filen og løse denne feilen.

Eksempel på fil:

Eksempel på skadet MDB-fil som vil forårsake feilen. mydb_1.mdb

Filen løst av DataNumen Access Repair: mydb_1_fixed.mdb (Tabellen 'Recovered_Table2' i den faste filen tilsvarer 'Staff' -tabellen i den uskadede filen)

Referanser: