Introduksjon av systemobjekter i Microsoft Access Database

I en MDB-database er det flere systemtabeller som inneholder viktig informasjon om databasen. Disse systemtabellene kalles systemobjekter. De vedlikeholdes av Microsoft Access selv og er skjult for normale brukere som standard. Du kan imidlertid vise dem på følgende måte:

  1. Velg “Verktøy | Alternativer ”fra hovedmenyen.
  2. I kategorien "Vis" aktiverer du alternativet "Systemobjekter".
  3. Klikk “OK” for å lagre endringene.

Etter det vil du se systemtabellene vises med et svakt nedtonet ikon.

Navnene på alle systemtabellene vil start med et ”MSys” prefiks. Som standard oppretter Access følgende systemtabeller når du oppretter en ny MDB-fil:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACEs
  • MSysObjects
  • MSysQueries
  • MSysRelasjoner

Noen ganger vil Access også opprette systemtabellen 'MSysAccessXML'.