Introductie van systeemobjecten in Microsoft Access-database

In een MDB-database zijn er verschillende systeemtabellen met essentiële informatie over de database. Deze systeemtabellen worden systeemobjecten genoemd. Ze worden onderhouden door Microsoft Access zelf en zijn standaard verborgen voor normale gebruikers. U kunt ze echter als volgt laten zien:

  1. Selecteer "Extra | Opties ”in het hoofdmenu.
  2. Schakel in het tabblad "Weergave" de optie "Systeemobjecten" in.
  3. Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan.

Daarna ziet u de systeemtabellen worden weergegeven met een licht gedimd pictogram.

De namen van alle systeemtabellen zullen start met het voorvoegsel "MSys". Access maakt standaard de volgende systeemtabellen bij het maken van een nieuw MDB-bestand:

  • MSysAccessObjects
  • MSysACEs
  • MSysObjects
  • MSysQueries
  • MSysRelationships

Soms maakt Access ook de systeemtabel 'MSysAccessXML' aan.