Error Code Foutbeschrijving
5 Ongeldige procedure-aanroep of ongeldig argument
6 Overloop
7 Geen geheugen meer
9 Subscript buiten bereik
10 Deze array is vast of temporarily vergrendeld
11 Deling door nul
13 Type komt niet overeen
14 Geen tekenreeksruimte meer
16 Expressie te complex
17 Kan de gevraagde bewerking niet uitvoeren
18 Er is een gebruikersonderbreking opgetreden
28 Geen stapelruimte
47 Te veel DLL-toepassingsclients
48 Fout bij het laden van DLL
49 Slechte DLL-oproepconventie
51 Interne fout
52 Foute bestandsnaam of fout nummer
53 Bestand niet gevonden
54 Slechte bestandsmodus
55 Bestand is al geopend
57 Apparaat I / O-fout
58 Bestand bestaat al
59 Slechte recordlengte
61 Schijf vol
62 Invoer voorbij het einde van het bestand
63 Slecht recordnummer
67 Te veel bestanden
68 Apparaat niet beschikbaar
70 Geen toestemming
71 Schijf is niet gereed
74 Kan de naam niet wijzigen met een ander station
75 Fout bij toegang tot pad / bestand
76 Pad niet gevonden
93 Ongeldige patroonreeks
96 Kan gebeurtenissen van het object niet laten zinken omdat het object al gebeurtenissen activeert naar het maximale aantal gebeurtenisontvangers dat het ondersteunt
97 Kan de vriendfunctie niet aanroepen voor een object dat geen instantie is van een definiërende klasse
98 Een eigenschap- of methodeaanroep kan geen verwijzing naar een privé-object bevatten, noch als argument, noch als retourwaarde
321 Ongeldig bestandsformaat
322 Kan niet het nodige tempo creërenrary bestand
325 Ongeldig formaat in bronbestand
380 Ongeldige waarde van het vermogen
381 Ongeldige eigenschappenmatrixindex
382 Set niet ondersteund tijdens runtime
383 Set niet ondersteund (alleen-lezen eigenschap)
385 Eigenschappen array-index nodig
387 Set niet toegestaan
393 Wordt niet ondersteund tijdens runtime
394 Niet ondersteund worden (alleen-schrijven eigenschap)
422 Object niet gevonden
423 Eigenschap of methode niet gevonden
424 Object nodig
429 ActiveX-component kan geen object maken
430 Klasse ondersteunt geen automatisering of ondersteunt de verwachte interface niet
432 Bestandsnaam of klassenaam niet gevonden tijdens automatisering
438 Object ondersteunt deze eigenschap of methode niet
440 Automatiseringsfout
442 Verbinding met type library of object library voor proces op afstand is lost. Druk op OK voor een dialoogvenster om de referentie te verwijderen.
443 Automation-object heeft geen standaardwaarde
445 Object ondersteunt deze actie niet
446 Object ondersteunt geen benoemde argumenten
447 Object ondersteunt de huidige landinstelling niet
448 Benoemd argument niet gevonden
449 Argument niet optioneel
450 Onjuist aantal argumenten of ongeldige eigenschapstoewijzing
451 Eigenschap laat procedure niet gedefinieerd en eigenschap get procedure heeft geen object geretourneerd
452 Ongeldig rangtelwoord
453 Opgegeven DLL-functie niet gevonden
454 Codebron niet gevonden
455 Fout bij vergrendelen van codebronnen
457 Deze sleutel is al gekoppeld aan een element van deze verzameling
458 Variabele gebruikt een automatiseringstype dat niet wordt ondersteund in Visual Basic
459 Object of klasse ondersteunt de reeks gebeurtenissen niet
460 Ongeldig klembordformaat
461 Methode of gegevenslid niet gevonden
462 De externe servermachine bestaat niet of is niet beschikbaar
463 Klasse niet geregistreerd op lokale computer
481 Ongeldige afbeelding
482 Printerfout
735 Kan bestand niet opslaan in TEMP
744 Zoektekst niet gevonden
746 Vervangingen te lang
2001 U hebt de vorige bewerking geannuleerd. @@@ 1 @ 2 @ 5738 @ 1
2002 U hebt geprobeerd een bewerking uit te voeren met een functie of voorziening die niet is geïnstalleerd in deze versie van Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2004 Er is niet genoeg geheugen om deze bewerking uit te voeren. Sluit onnodige programma's en probeer de bewerking opnieuw.
2005 Er is niet genoeg vrij geheugen voor start Microsoft Access. @ Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 3
2006 De objectnaam '| 1' die u heeft ingevoerd, voldoet niet aan de objectnaamgevingsregels van Microsoft Access. @ Klik op Help voor meer informatie over het benoemen van objecten. @@ 2 @ 1 @ 553714184 @ 1
2007 Je hebt al een open database-object met de naam'|.'@Gebruik een andere naam voor elk databaseobject van hetzelfde type.
Als u wilt dat dit object het oorspronkelijke object vervangt, sluit u het oorspronkelijke object en slaat u dit object op met dezelfde naam.
Klik op Help voor meer informatie over het hernoemen van een databaseobject. @@ 2 @ 1 @ 9043 @ 1
2008 U kunt het databaseobject '|' niet verwijderen terwijl het open is. @ Sluit het databaseobject en verwijder het. @@ 1 @@@ 1
2009 U kunt het databaseobject niet hernoemen '|' terwijl het open is. @ Sluit het databaseobject en hernoem het. @@ 1 @@@ 1
2010 U kunt het databaseobject '|' niet verwijderen terwijl het open is. @ Sluit het databaseobject en verwijder het. @@ 1 @@@ 1
2011 Het ingevoerde wachtwoord is onjuist.
2014 U hebt deze | 1 dezelfde naam gegeven als een bestaande | 2 in uw database. @ U kunt een tabel en een query niet dezelfde naam geven. @ Geef dit object een naam die nog niet door een andere tabel of query wordt gebruikt . @ 1 @@@ 1
2015 Er zijn geen geregistreerde wizards van dit type. @ Voer Microsoft Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om de wizards opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor meer informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @@ 1 @@@ 1
2016 U kunt de kenmerken van systeemtabellen niet wijzigen.
2017 Microsoft helpt dit Visual Basic for Applications-project te beveiligen met een wachtwoord. U moet het wachtwoord opgeven in de Visual Basic Editor voordat u deze bewerking kunt uitvoeren. @@@ 1 @@@ 1
2018 De naam van de gegevenstoegangspagina '|' die u heeft ingevoerd, is verkeerd gespeld of verwijst naar een gegevenstoegangspagina die niet open is of niet bestaat. @@@ 1 @@@ 1
2019 Het nummer dat u hebt gebruikt om naar de data access-pagina te verwijzen, is ongeldig. @ Gebruik de Count-eigenschap om de open data access-pagina's te tellen en zorg ervoor dat het paginanummer niet groter is dan het aantal open data access-pagina's min één. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2021 Een of meer operatoren in de filterexpressie zijn ongeldig. @ Raadpleeg het helpbestand @@ 1 @@@ 1 voor een geldige lijst met operatoren.
2022 U hebt een uitdrukking ingevoerd waarvoor een gegevenstoegangspagina vereist is om het actieve venster te zijn. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2024 De momentopname van het rapport is niet gemaakt omdat u niet genoeg vrije schijfruimte heeft voor het temporary werkbestanden. @ Om dit op te lossen, maakt u schijfruimte vrij (maak bijvoorbeeld de Prullenbak leeg of verwijder onnodige bestanden). @@ 1 @@@ 1
2025 Het bestand heeft niet de juiste indeling voor een Microsoft Access-project. @@@ 1 @@@ 1
2027 Deze bewerking wordt niet ondersteund voor Microsoft Access 1.X-databases. @@@ 1 @@@ 1
2028 Microsoft Access kan het databaseobject niet sluiten.
2029 Microsoft Office-toepassingen kunnen niet worden onderbroken terwijl u documenten hebt geopend vanaf een netwerklocatie. Sluit de toepassingen of sluit de geopende documenten en probeer het opnieuw.
2030 Het Microsoft Access-project '| 1' wordt alleen-lezen geopend omdat een van de volgende situaties zich heeft voorgedaan: @ Het bestand is vergrendeld voor bewerking door een andere gebruiker, het bestand (of de map waarin het zich bevindt) is gemarkeerd als gelezen. alleen, of je hebt aangegeven dat je het bestand alleen-lezen wilt openen. @@ 3 @@@ 1
2031 U kunt een MDE-bestand niet converteren of inschakelen. @@@ 1 @@@ 1
2033 Naam conflicteert met bestaande module, project of objectlibrary. @@@ 1 @@@ 1
2034 Kan project niet compileren. @@@ 1 @@@ 1
2035 Kan project met verkeerde versie niet laden. @@@ 1 @@@ 1
2037 Microsoft Access kon tijdens deze bewerking geen AutoCorrectie voor de naam uitvoeren. De optie 'Log name AutoCorrectie' is ingesteld, maar de Data en Misc. Objecten zijn niet uitgecheckt. @@@ 1 @@@ 3
2038 Het bestand '|' kan niet worden geopend omdat het is vergrendeld door een andere gebruiker.
2040 Microsoft Access kan niet worden uitgevoerd. @@@ 1 @@@ 3
2041 Microsoft Access kan bestand '| 1' niet vinden. Dit bestand is vereist voor startup.
2042 Er is een systeemfout opgetreden of er is niet genoeg geheugen vrij voor start Microsoft Access. Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
2043 Microsoft Access kan het databasebestand'|1.'@ niet vinden Controleer of u het juiste pad en de bestandsnaam hebt ingevoerd. @@ 1 @@@ 1
2044 U kunt Microsoft Access nu niet afsluiten. @ Als u een Visual Basic-module gebruikt die OLE of DDE gebruikt, moet u de module mogelijk onderbreken. @@ 1 @@@ 1
2045 De opdrachtregel die u gebruikte om start Microsoft Access bevat een optie die Microsoft Access niet herkent. @ Exit and restart Microsoft Access met geldige opdrachtregelopties. @@ 1 @@@ 1
2046 De opdracht of actie '| 1' is nu niet beschikbaar. @ * Mogelijk bevindt u zich in een alleen-lezen database of een niet-geconverteerde database van een eerdere versie van Microsoft Access.
* Het type object waarop de actie van toepassing is, is momenteel niet geselecteerd of staat niet in de actieve weergave. @ Gebruik alleen de opdrachten en macroacties die momenteel beschikbaar zijn voor deze database. @ 1 @@@ 1
2048 Er is niet genoeg vrij geheugen om het bestand'|.'@Sluit onnodige programma's te openen en probeer het opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 1
2050 Voer een OLE / DDE-time-outinstelling in van 0 tot 300 seconden. @@@ 1 @@@ 1
2051 De objectnaam '| 1' mag niet langer zijn dan | 2 tekens volgens de regels voor objectnaamgeving in Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2052 Er is niet genoeg vrij geheugen om het scherm bij te werken. Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
2053 De opdrachtnaam mag niet leeg zijn. @ Kies een naam. @@ 1 @@@ 1
2054 Microsoft Access kan de Visual Basic for Applications dynamic-link lib niet ladenrary (DLL) Vbe7. @ Voer het Microsoft Access Setup-programma opnieuw uit. @@ 1 @@@ 3
2055 De uitdrukking '|' je hebt ingevoerd is ongeldig. @@@ 1 @ 1 @ 11732 @ 1
2056 Microsoft Access kan geen contextgevoelige Help bieden. @@@ 1 @@@ 1
2057 Er is niet genoeg stapelgeheugen over om de bewerking uit te voeren. @ De bewerking is te gecompliceerd. Probeer de bewerking te vereenvoudigen. @@ 1 @@@ 3
2058 Het bestand '| 1' is niet compatibel. Microsoft Access moet opnieuw worden geïnstalleerd. @ Voer Setup uit om Microsoft Access opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor meer informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @@ 1 @@ 185309 @ 3
2059 Microsoft Access kan het object '| 1' niet vinden. @ Controleer of het object bestaat en dat u de naam correct spelt. @@ 1 @@@ 1
2060 U kunt geen veldenlijst maken op basis van de actiequery'|.'@Actiequery's hebben geen velden. Een formulier of rapport moet zijn gebaseerd op een tabel of op een selectie- of kruistabelquery. @ Wijzig de eigenschap RecordSource voor het formulier of rapport, of open de actiequery en wijzig deze in een selectiequery. @ 1 @ 1 @ 9232 @ 1
2061 Voer een getal nul of groter dan nul in voor deze optie. @@@ 1 @@@ 1
2062 De commandonaam moet korter zijn dan 255 tekens. @ Kies een naam. @@ 1 @@@ 1
2063 Microsoft Access kan het indexbestand '| 1' niet maken, openen of ernaar schrijven; het informatiebestand (.inf) dat het gebruikt om dBASE-indexen bij te houden. @ Het indexbestand is mogelijk beschadigd of u hebt mogelijk geen lees- / schrijfrechten voor het netwerkstation waarnaar u probeert te linken. @ U kunt linken naar het dBASE-bestand zonder enige dBASE-indexen op te geven, maar de bestaande indexen zullen niet worden gebruikt met de gekoppelde tabel. @ 1 @@@ 1
2064 De menubalk waarde '|' is ongeldig. @ U heeft een argument opgegeven voor de DoMenuItem-methode dat verwijst naar een menubalk die ongeldig is. @ Gebruik een intrinsieke constante of numerieke waarde die verwijst naar een geldige menubalkwaarde, zoals acFormbar. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2065 De naam voor het menu, commando of subcommando dat je hebt ingevoerd, is ongeldig. @ Je hebt een argument opgegeven voor de DoMenuItem-methode dat verwijst naar een menunaam, commando of subcommando dat ongeldig is. @ Gebruik een intrinsieke constante of numerieke waarde die verwijst naar een geldige menu-, opdracht- of subopdrachtwaarde, zoals acRecordsMenu. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2067 Een menubalkmacro kan alleen worden uitgevoerd als de macronaam van de menubalk de instelling is die wordt gebruikt door bepaalde eigenschappen of opties. @ U hebt geprobeerd een menubalkmacro uit te voeren die de actie AddMenu bevat.
Stel een van de volgende eigenschappen of opties in voor de naam van de menubalkmacro:
* De Menubalk-eigenschap van een formulier of rapport.
* De eigenschap ShortcutMenuBar van een formulier, rapport of besturingselement.
* De menubalk of de snelkoppelingsmenubalk in de Startup dialoogvenster.
Deze fout treedt ook op als Microsoft Access probeert een menubalkmacro uit te voeren die een AddMenu-actie bevat die volgt op een actie die van een ander object het actieve object maakt. Bijvoorbeeld de actie OpenForm. @@ 2 @ 1 @ 3704 @ 1
2068 Het geselecteerde item is aangepast en heeft geen contextgevoelige Help. @ Voor meer informatie over het maken van aangepaste Help voor een formulier, rapport of besturingselement, klikt u op Help. @@ 2 @ 1 @ 10930 @ 1
2069 De sleutel of toetscombinatie | 1 in | 2 heeft een ongeldige syntaxis of is niet toegestaan. @ Gebruik de SendKeys-syntaxis om de sleutel of toetscombinaties op te geven.
Klik op Help voor de toegestane toets of toetscombinaties. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2070 U hebt de toets of toetsencombinatie | 1 in | 2 al aan een andere macro toegewezen. @ Alleen de eerste toets of toetsencombinatie wordt gebruikt. @@ 2 @ 1 @ 10144 @ 1
2071 De Docking-eigenschap kan op dit moment niet worden ingesteld op '| 1'. @ Als u de Docking-eigenschap op '| 2' wilt zetten, verplaats de werkbalk dan van zijn huidige positie en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2072 Alle objecten zijn succesvol geïmporteerd.
2073 Succesvol geëxporteerd '|'.
2074 Deze bewerking wordt niet ondersteund binnen transacties. @@@ 1 @@@ 1
2075 Deze bewerking vereist een open database. @@@ 1 @@@ 1
2076 Succesvol gekoppeld '|'.
2077 Deze recordset kan niet worden bijgewerkt
2078 Er is geen hulp beschikbaar vanwege een gebrek aan geheugen of een onjuiste installatie van Microsoft Windows of Microsoft Access. @ Voor meer informatie over het oplossen van een probleem met weinig geheugen, zoekt u in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ Als u opnieuw moet installeren Microsoft Access, wilt u misschien uw beveiligings- of aangepaste instellingen behouden. Maak hiervoor een back-up van het Microsoft Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor meer informatie over het maken van reservekopieën in de Microsoft Windows Help-index naar 'reservekopieën van bestanden'. @ 1 @@@ 3
2079 Formulier is alleen-lezen, omdat de eigenschap Unieke tabel niet is ingesteld.
2080 De werkbalk of het menu | bestaat al. @ Wilt u de bestaande werkbalk of menu vervangen? @@ 19 @@@ 2
2081 De opdracht Maken van macro werkt alleen als er een macro is geselecteerd in het navigatiedeelvenster. @@@ 1 @@@ 1
2083 De database '|' is alleen-lezen. @ U kunt geen wijzigingen in gegevens of objectdefinities in deze database opslaan. @@ 1 @@@ 1
2084 Veld '|' is gebaseerd op een uitdrukking en kan niet worden bewerkt
2085 De instelling voor ODBC Refresh Interval moet tussen 1 en 32,766 seconden liggen. @@@ 1 @@@ 1
2086 Recordset vereist een formulier om bij te werken.
2087 Microsoft Access kan het submenu Add-ins niet weergeven. @ De submenu-uitdrukking '| 1' van de invoegtoepassingen die u hebt ingevoerd, overschrijdt de limiet van 256 tekens. @ Verkort de macronaam of functienaamuitdrukking in de toets Menu-invoegtoepassingen van het Windows-register setting, en dan restart Microsoft Access.
Voor meer informatie over het aanpassen van Microsoft Access-instellingen in het Windows-register, klikt u op Help. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2088 Microsoft Access kan het submenu Add-ins | 1 niet weergeven omdat een instelling die u in het Windows-register hebt ingevoerd een macronaam of functienaamuitdrukking mist. @@ Geef de ontbrekende uitdrukking op in de toets Menu-invoegtoepassingen van het Windows-register, en dan restart Microsoft Access.
Voor meer informatie over het aanpassen van Microsoft Access-instellingen in het Windows-register, klikt u op Help. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 3
2089 Microsoft Access kan hetzelfde menu niet meer dan één keer in een menubalk weergeven. @@@ 1 @ 1 @ 3704 @ 1
2090 Een actie binnen de macrogroep van het huidige globale menu kan de globale menubalk niet wijzigen. @ Microsoft Access kan de globale menubalk niet weergeven omdat de macro die wordt aangeroepen toen u het globale menu voor het eerst instelde, een andere actie bevat die probeert het globale menu opnieuw in te stellen . @ Controleer de macro's van uw menubalk en zorg ervoor dat u de algemene menubalk slechts één keer instelt. @ 1 @@@ 1
2091 '|' is een ongeldige naam. @@@ 1 @@@ 1
2092 De waarde die u hebt opgegeven voor het argument Setting in de SetOption-methode is niet het juiste type Variant voor deze optie. @ U hebt een tekenreeks opgegeven wanneer Microsoft Access een getal verwacht. @ Zie het dialoogvenster Access-opties (klik op het tabblad Bestand en klik op Toegangsopties) om te zien welk type gegevens nodig is om deze specifieke optie in te stellen. De instelling voor de optie Default Database Folder moet bijvoorbeeld een tekenreeks zijn. Gebruik de functie VarType om te zien welk type variant u hebt doorgegeven aan de SetOption-methode.
Zoek voor meer informatie in de Help-index naar 'Variant data type' en 'VarType function'. @ 1 @@@ 0
2093 De numerieke waarde voor het argument Setting in de SetOption-methode komt niet overeen met de instellingen van een keuzelijst of optiegroep in het dialoogvenster Access Options. @ Geldige instellingen zijn 0 (het eerste item in de lijst) tot en met | (het laatste item in de lijst). @@ 1 @ 1 @ 6210 @ 1optimize.ids
2094 Microsoft Access kan de werkbalk'|1.'@U probeerde een macro uit te voeren die een ShowToolbar-actie bevat of een Visual Basic for Applications-procedure die een ShowToolbar-methode bevat.
* De naam van de werkbalk is mogelijk verkeerd gespeld of verwijst naar een oude werkbalk die niet langer beschikbaar is.
* Deze actie kan verwijzen naar een aangepaste werkbalk die is verwijderd uit of hernoemd in de huidige database.
* Deze actie kan verwijzen naar een aangepaste werkbalk die in een andere database bestaat. @@ 1 @ 1 @ 6458 @ 1
2097 De tabel waarvoor u een import / export-specificatie probeerde te maken, is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Access. @ Om deze database naar de huidige versie van Microsoft Access te converteren, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op 'Converteren'. @@ 1 @@@ 0
2098 Microsoft Access kan de rapportdatabase momenteel niet maken omdat uw computerinstallatie vereist dat u de database handmatig opent om verbindingen vanaf elke locatie te accepteren. Klik op de onderstaande knop Beheren en selecteer de optie Vanaf elke locatie en klik vervolgens nogmaals op de knop Rapporten maken om de installatie te starten. @@@ 1 @@@ 1
2099 De bewerking kan niet worden voltooid omdat de actietag '|' wordt niet herkend door uw systeem. @@@ 1 @@@ 1
2100 Het besturingselement of subformulierbesturingselement is te groot voor deze locatie. @ Het getal dat u hebt ingevoerd voor de eigenschap Left, Top, Height of Width is te groot of is een negatief getal. @ Verklein de grootte van het besturingselement of subformulier, of voer een positief getal. @ 1 @@@ 1
2101 De instelling die u heeft ingevoerd, is niet geldig voor deze eigenschap. @ Om de geldige instellingen voor deze eigenschap te zien, zoekt u in de Help-index naar de naam van de eigenschap. @@ 1 @@@ 1
2102 De formuliernaam '|' is verkeerd gespeld of verwijst naar een formulier dat niet bestaat. @ Als de ongeldige formuliernaam zich in een macro bevindt, wordt in het dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de macro-argumenten weergegeven nadat u op OK hebt geklikt. Open het macrovenster en voer de juiste formuliernaam in. @@ 1 @@@ 1
2103 De rapportnaam '|' die u hebt ingevoerd in het eigenschappenblad of de macro is verkeerd gespeld of verwijst naar een rapport dat niet bestaat. @ Als de ongeldige rapportnaam in een macro staat, zal een dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de argumenten van de macro weergeven nadat u op OK. Open het macrovenster en voer de juiste rapportnaam in. @@ 1 @@@ 1
2104 U hebt de besturingselementnaam '|' ingevoerd, die al in gebruik is. @ U hebt al een besturingselement op het formulier met deze naam, of de naam van een bestaand besturingselement is toegewezen aan deze naam voor Visual Basic.
Visual Basic wijst spaties in namen van besturingselementen toe aan onderstrepingstekens. My Control en My_Control worden bijvoorbeeld behandeld als dubbele namen. @@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2105 U kunt niet naar het opgegeven record gaan. @ U bevindt zich mogelijk aan het einde van een recordset. @@ 1 @@@ 1
2106 | Er zijn 1 fouten opgetreden toen u het formulier of rapport laadde. @ U hebt een formulier of rapport geladen met besturingselementen of eigenschappen die Microsoft Access niet herkent en zal negeren. @@ 1 @@@ 1
2107 De waarde die u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de validatieregel die voor het veld of besturingselement is gedefinieerd. @ Om de validatieregel te zien, schakelt u over naar de ontwerpweergave of lay-outweergave, klikt u op het betreffende veld en drukt u op F4 als het eigenschappenblad niet is geopend . Klik vervolgens op het tabblad Gegevens in het eigenschappenblad. @ Voer een waarde in die voldoet aan de validatieregel of druk op ESC om uw wijzigingen ongedaan te maken. @ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2108 U moet het veld opslaan voordat u de GoToControl-actie, de GoToControl-methode of de SetFocus-methode uitvoert. @ U probeerde de focus naar een ander besturingselement te verplaatsen met behulp van de SetFocus-methode, GoToControl-actie of de GoToControl-methode. @ Stel de macro of methode in naar de eigenschap AfterUpdate in plaats van de eigenschap BeforeUpdate, zodat het veld wordt opgeslagen voordat de focus wordt gewijzigd. @ 1 @ 1 @ 6314 @ 1
2109 Er is geen veld met de naam '|' in het huidige record. @@@ 1 @@@ 1
2110 Microsoft Access kan de focus niet verplaatsen naar het besturingselement | 1. @ * Het besturingselement is mogelijk van een type dat de focus niet kan ontvangen, zoals een label.
* De eigenschap Zichtbaar van het besturingselement is mogelijk ingesteld op Nee.
* De eigenschap Ingeschakeld van het besturingselement kan zijn ingesteld op Nee. @@ 1 @ 1 @ 3016 @ 1
2111 De aangebrachte wijzigingen kunnen niet worden opgeslagen. @ Het opslaan is mogelijk mislukt vanwege het temporary vergrendeling van de records door een andere gebruiker.
* Klik op OK om het opnieuw te proberen. Mogelijk moet u meerdere keren op OK klikken (of wachten tot de andere gebruiker de tafel sluit).
* Klik op Annuleren als herhaalde pogingen om uw wijzigingen op te slaan mislukken. @@ 3 @@@ 1
2112 Het item op het klembord kan niet in dit besturingselement worden geplakt. @@@ 1 @@@ 1
2113 De waarde die je hebt ingevoerd, is niet geldig voor dit veld. @ Je hebt bijvoorbeeld mogelijk tekst ingevoerd in een numeriek veld of een getal dat groter is dan de instelling van FieldSize toestaat. @@ 1 @@@ 1
2114 Microsoft Access ondersteunt de indeling van het bestand '| 1' niet of het bestand is te groot. Probeer het bestand naar BMP-indeling te converteren. @@@ 1 @@@ 1
2115 De macro of functie die is ingesteld op de eigenschap BeforeUpdate of ValidationRule voor dit veld verhindert dat Microsoft Access de gegevens in het veld opslaat. @ * Als dit een macro is, opent u de macro in het macrovenster en verwijdert u de actie die een opslag ( bijvoorbeeld GoToControl).
* Als de macro een actie SetValue bevat, stelt u de macro in plaats daarvan in op de eigenschap AfterUpdate van het besturingselement.
* Als dit een functie is, definieer de functie dan opnieuw in het modulevenster. @@ 1 @@@ 1
2116 De waarde schendt de validatieregel voor het veld of record. @ U hebt bijvoorbeeld mogelijk een validatieregel gewijzigd zonder te controleren of de bestaande gegevens overeenkomen met de nieuwe validatieregel. @ Klik op Ongedaan maken om de vorige waarde te herstellen of voer een nieuwe waarde in die voldoet aan de validatieregel voor het veld of record. @ 2 @ 1 @ 9121 @ 1
2117 Microsoft Access heeft de plakbewerking geannuleerd. @ De tekst op het klembord is te lang om in het formulier te plakken. U heeft bijvoorbeeld te veel tekst in een label geplakt of teveel tekst in de ColumnWidths-eigenschap ingevoerd. @ Plak kleinere secties. Voor labels moet u minder dan 2,048 tekens plakken. @ 1 @@@ 1
2118 U moet het huidige veld opslaan voordat u de actie Verzoek uitvoert. @ * Als u een macro uitvoert vanuit het navigatiedeelvenster, slaat u eerst het veld op en voert u vervolgens de macro uit.
* Als de macronaam de instelling is van de eigenschap BeforeUpdate in een Visual Basic-functie, stelt u de eigenschap AfterUpdate in op de naam van de macro. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2119 De actie Requery kan niet worden gebruikt op het besturingselement'|.'@ Bepaalde besturingselementen, zoals labels en rechthoeken, kunnen de focus niet ontvangen; daarom kunt u geen actie Requery op hen toepassen. @@ 1 @ 1 @ 3033 @ 1
2120 Om met deze wizard een formulier, rapport of data access-pagina te maken, moet u eerst de tabel of query selecteren waarop het formulier, het rapport of de data access-pagina zal worden gebaseerd. @@@ 1 @@@ 1
2121 Microsoft Access kan het formulier'|1.'@ niet openen.Het bevat gegevens die Microsoft Access niet herkent.
Maak het formulier opnieuw aan of, als u reservekopieën van uw database bewaart, haal een kopie van het formulier op. @@ 1 @@@ 1
2122 U kunt een formulier niet als een doorlopend formulier bekijken als het een subformulier, een ActiveX-besturingselement, een gebonden diagram of een webbrowserbesturingselement bevat. @ Stel de eigenschap DefaultView van het formulier in op Eén formulier, Datasheet, PivotTable of PivotChart. @ @ 1 @@@ 1
2123 De naam van het besturingselement dat u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de objectnaamgevingsregels van Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2124 De formuliernaam die u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de regels voor objectnaamgeving van Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2125 De instelling voor de eigenschap FontSize moet tussen 1 en 127 liggen. @@@ 1 @ 1 @ 12551 @ 1
2126 De instelling voor de eigenschap ColumnCount moet tussen 1 en 255 liggen. @@@ 1 @ 1 @ 936 @ 1
2127 De instelling voor de eigenschap BoundColumn mag niet groter zijn dan de instelling voor de eigenschap ColumnCount. @@@ 1 @ 1 @ 839 @ 1
2128 Microsoft Access heeft fouten aangetroffen tijdens het importeren | 1. @ Zie het bestand '| 2' voor meer gedetailleerde foutinformatie. @@ 1 @@@ 1
2129 De instelling voor de eigenschap DefaultEditing moet Bewerkingen toestaan, Alleen lezen, Gegevensinvoer of Records niet toevoegen zijn. @ Voer 1, 2, 3 of 4 in voor de eigenschap DefaultEditing. @@ 1 @@@ 1
2130 De instellingen voor de GridX- en GridY-eigenschappen moeten van 1 tot 64 zijn. @@@ 1 @@@ 1
2131 Een uitdrukking mag niet langer zijn dan 2,048 tekens. @@@ 1 @@@ 1
2132 De instelling voor de eigenschap DecimalPlaces moet tussen 0 en 15 liggen, of 255 voor Auto (standaard). @@@ 1 @@@ 1
2133 U kunt geen formulier (of rapport) in zichzelf plaatsen. @ Selecteer of voer een ander formulier of rapport in om als subformulier of subrapport te dienen. @@ 1 @@@ 1
2134 De instelling voor de eigenschap Breedte moet tussen 0 en 22 inch (55.87 cm) liggen. @@@ 1 @@@ 1
2135 Deze eigenschap is alleen-lezen en kan niet worden ingesteld. @@@ 1 @@@ 1
2136 Om deze eigenschap in te stellen, opent u het formulier of rapport in de ontwerpweergave. @ Zoek in de Help-index naar de naam van de eigenschap voor meer informatie over deze eigenschap. @@ 1 @@@ 1
2137 U kunt Zoeken of Vervangen nu niet gebruiken. @ De velden zijn niet doorzoekbaar vanwege een van de volgende redenen:
* De velden zijn bedieningselementen (zoals knoppen of OLE-objecten).
* De velden bevatten geen gegevens.
* Er zijn geen velden om te zoeken. @@ 1 @@@ 1
2138 U kunt in het veld niet zoeken naar de opgegeven waarde. @ Los de fout op die in het vorige foutbericht werd gegeven voordat u opnieuw probeert te zoeken. @@ 1 @@@ 1
2139 U kunt de huidige waarde van het veld niet vervangen door de vervangende tekst. @ Los eventuele fouten op voordat u verdere vervanging maakt. @@ 1 @@@ 1
2140 Microsoft Access kan de wijziging die u in het record hebt aangebracht in de bewerking Vervangen niet opslaan om de reden die in het vorige bericht is weergegeven. @ Klik op Ongedaan maken of voer een nieuwe waarde in het veld in. @@ 1 @@@ 1
2141 Microsoft Access kan de tekst die u hebt opgegeven in het vak Zoeken naar niet vinden. @@@ 1 @@@ 1
2142 Voor de actie FindRecord is een Find What-argument vereist. @ Je hebt geprobeerd een macroset uit te voeren op een van de eigenschappen van het huidige veld, maar je hebt het Find What-argument leeg gelaten. @ Als je op OK klikt, wordt in het dialoogvenster Actie mislukt de macronaam weergegeven en de argumenten van de macro. Typ in het macrovenster tekst of een uitdrukking voor het argument Zoeken naar en probeer de zoekbewerking opnieuw. @ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2143 U heeft geen zoekcriteria gespecificeerd met een FindRecord-actie. @ In het Macro-venster voegt u een FindRecord-actie in vóór de FindNext-actie. @@ 1 @ 1 @ 3015 @ 1
2144 De instelling voor de eigenschap ListRows moet tussen 1 en 255 liggen. @@@ 1 @ 1 @ 4055 @ 1
2145 De instelling van de eigenschap ColumnWidths moet een waarde zijn tussen 0 en 22 inch (55.87 cm) voor elke kolom in een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak. @ Als er meer dan één kolom is, scheidt u de getallen met een puntkomma of een lijstscheidingsteken . Lijstscheidingstekens worden gedefinieerd in het gedeelte Regionale instellingen van het Configuratiescherm van Windows. @@ 1 @ 1 @ 847 @ 1
2147 U moet in de ontwerpweergave zijn om besturingselementen te maken of te verwijderen. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
2148 Het nummer dat u hebt gebruikt om naar het formulier of de rapportsectie te verwijzen, is ongeldig. @ Zorg ervoor dat het aantal minder is dan het aantal secties in het formulier of rapport. @@ 1 @@@ 1
2149 De constante die u heeft ingevoerd voor het controletype is ongeldig. @ Voor een lijst met geldige constanten die u kunt gebruiken om een ​​control te maken, klikt u op Help. @@ 2 @ 1 @ 10905 @ 1
2150 Dit type besturing kan geen andere besturingselementen bevatten. @@@ 1 @@@ 1
2151 Het bovenliggende besturingselement kan niet het type besturingselement bevatten dat u hebt geselecteerd. @ U hebt bijvoorbeeld de functie CreateControl gebruikt om een ​​optiegroep aan te wijzen als het bovenliggende element van een tekstvak. @@ 1 @@@ 1
2152 U kunt alleen groepsniveaus instellen voor rapporten, niet voor formulieren. @@@ 1 @@@ 1
2153 U kunt niet meer dan 10 groepsniveaus specificeren. @@@ 1 @@@ 1
2154 U kunt deze functie niet aanroepen als het groeps-, sorteer- en totaalvenster open is. @@@ 1 @@@ 1
2157 De som van de bovenmarge, de ondermarge, de hoogte van de paginakoptekst en de hoogte van de paginavoettekst is groter dan de lengte van de pagina waarop u afdrukt. @@@ 1 @@@ 1
2158 U kunt de methode Afdrukken en de grafische methoden voor rapporten (Cirkel, Lijn, PSet en Schaal) alleen gebruiken in een gebeurtenisprocedure of een macro die is ingesteld op de OnPrint, de OnFormat of de OnPage-gebeurteniseigenschap. @@@ 1 @ 1 @ 10129 @ 1
2159 Er is onvoldoende geheugen om de afdrukmethode of een van de grafische methoden voor rapporten (Circle, Line, PSet, Scale) te initialiseren. @ Sluit onnodige programma's en probeer opnieuw af te drukken of een voorbeeld van het rapport te bekijken.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 1
2160 Microsoft Access kan de afbeelding of tekst niet maken. @ Er is een fout opgetreden tijdens het initialiseren van de afdrukmethode of een van de grafische methoden voor rapporten (Circle, Line, PSet, Scale). @ Sluit onnodige programma's en probeer het rapport opnieuw af te drukken of een voorbeeld van het rapport te bekijken .
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@@ 1
2161 De tekst of uitdrukking die u heeft ingevoerd, komt niet overeen met het type gegevens waarnaar u zoekt. @ Definieer de tekst of uitdrukking opnieuw, of zoek in een ander veld. @@ 1 @@@ 1
2162 Een macro die is ingesteld op een van de eigenschappen van het huidige veld is mislukt vanwege een fout in een FindRecord-actieargument. @ Wijzig in het Macro-venster het argument Search As Formatted in Yes. Als u wilt dat de argumentinstelling Nee blijft, doet u het volgende:
* Selecteer Nee voor het argument Match Case.
* Selecteer Ja voor het argument Alleen huidig ​​veld.
* Zorg ervoor dat u in een gebonden besturingselement zoekt. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2163 Het paginanummer dat u als argument voor de GoToPage-actie of -methode hebt gebruikt, bestaat niet in dit formulier. @@@ 1 @ 1 @ 3017 @ 1
2164 U kunt een besturingselement niet uitschakelen terwijl het de focus heeft. @@@ 1 @ 2 @ 5250 @ 1
2165 U kunt een besturingselement dat de focus heeft niet verbergen. @@@ 1 @@@ 1
2166 U kunt een besturingselement niet vergrendelen als het niet-opgeslagen wijzigingen heeft. @@@ 1 @@@ 1
2167 Deze eigenschap is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd. @@@ 1 @@@ 1
2169 U kunt dit record op dit moment niet opslaan. @ Microsoft Access is mogelijk een fout opgetreden bij het opslaan van een record.
Als u dit object nu sluit, zijn de gegevenswijzigingen die u heeft aangebracht lost.
Wilt u het databaseobject toch sluiten? @@ 20 @@@ 2
2170 Er is onvoldoende geheugen om gegevens voor de keuzelijst op te halen. @ Sluit onnodige programma's. Sluit en open vervolgens het actieve formulier en klik nogmaals op de keuzelijst.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 1
2171 Je kunt niet meer dan zeven geneste subformulieren in een hoofdformulier hebben. @ Verwijder het achtste geneste subformulier. @@ 1 @@@ 1
2172 U kunt geen pass-through-query of een kruistabelquery zonder vaste kolommen gebruiken als recordbron voor een subformulier of subrapport. @ Voordat u het subformulier of subrapport aan een kruistabelquery koppelt, stelt u de eigenschap ColumnHeadings van de query in. @@ 2 @ 1 @ 9979 @ 1
2173 De controle '|' de macro probeert te zoeken, kan niet worden doorzocht. @ Probeer een van de volgende:
* Voeg een GoToControl-actie toe vóór de FindRecord-actie.
* Wijzig voor de actie FindRecord het actie-argument Alleen huidig ​​veld van Ja in Nee.
* Verander de focus naar een doorzoekbaar besturingselement. @@ 2 @ 1 @ 3015 @ 1
2174 U kunt op dit moment niet overschakelen naar een andere weergave. @ Code werd uitgevoerd toen u probeerde om van weergave te wisselen. @ Als u code debugt, moet u de foutopsporing beëindigen voordat u van weergave wisselt. @ 1 @@@ 1
2175 Er is onvoldoende geheugen vrij om door te gaan met zoeken. @ Sluit onnodige programma's. Probeer vervolgens de zoekbewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 3
2176 De instelling voor deze eigenschap is te lang. @ U kunt maximaal 255 of 2,048 tekens voor deze eigenschap invoeren, afhankelijk van het gegevenstype. @@ 1 @@@ 1
2177 U kunt geen rapport in een formulier invoegen. @ Een rapport kan alleen in een rapport worden ingevoegd. @@ 1 @@@ 1
2178 U kunt nu geen nieuwe sectie toevoegen. @ De maximale totale hoogte voor alle secties in een rapport, inclusief de sectiekoppen, is 200 inch (508 cm). @ Verwijder of verklein de hoogte van ten minste één sectie en voeg vervolgens de nieuwe sectie. @ 1 @@@ 1
2181 U kunt niet sorteren op een berekend veld in een formulier. @ U kunt alleen op een berekend veld in een query sorteren. @ Maak een berekend veld in een query, sorteer het veld en baseer het formulier vervolgens op de query.
Omdat de zoekopdracht moet worden uitgevoerd voordat het formulier wordt geopend, wordt het formulier langzamer geopend. @ 1 @@@ 1
2182 U kunt in dit veld niet sorteren. @@@ 1 @@@ 1
2183 Microsoft Access kan geen object van het gevraagde type maken. @ U probeert een formulier te maken van een rapport dat als tekst is opgeslagen of om een ​​rapport te maken van een opgeslagen formulier. @@ 1 @@@ 1
2184 De waarde die u hebt gebruikt voor de eigenschap TabIndex, is niet geldig. De juiste waarden zijn van 0 tot |. @@@ 2 @ 1 @ 6348 @ 1
2185 U kunt alleen naar een eigenschap of methode voor een besturingselement verwijzen als het besturingselement de focus heeft. @ Probeer een van de volgende:
* Verplaats de focus naar het besturingselement voordat u naar de eigenschap verwijst. Gebruik in Visual Basic-code de SetFocus-methode. Gebruik in een macro de actie GoToControl.
* Verwijs naar of stel de eigenschap in vanuit een macro of gebeurtenisprocedure die wordt uitgevoerd wanneer de GotFocus-gebeurtenis voor de besturing plaatsvindt. @@ 2 @ 1 @ 6215 @ 1
2186 Deze eigenschap is niet beschikbaar in de ontwerpweergave. @ Schakel over naar de formulierweergave om toegang te krijgen tot deze eigenschap, of verwijder de verwijzing naar de eigenschap. @@ 1 @@@ 1
2187 Deze eigenschap is alleen beschikbaar in de ontwerpweergave. @@@ 1 @@@ 1
2188 Het object dat u probeert te laden uit tekst heeft een ongeldige waarde voor de eigenschap '| 1' op een | 2. @@@ 1 @@@ 1
2189 De code bevat een syntaxisfout, of een Microsoft Access-functie die u nodig hebt, is niet beschikbaar. @ Als de syntaxis correct is, controleert u de subsleutel Control Wizards of de Libraries-toets in het Microsoft Access-gedeelte van het Windows-register om te controleren of de vermeldingen die u nodig hebt, worden vermeld en beschikbaar zijn. @ Als de vermeldingen correct zijn, moet u ofwel de invoegtoepassing Microsoft Access Utility corrigeren, ofwel het bestand acWzlib of uitgeschakeld. Om deze wizard weer in te schakelen, voert u Microsoft Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om Microsoft Access opnieuw te installeren. Voordat u Microsoft Access opnieuw installeert, moet u de Windows-registersleutels voor de invoegtoepassing Microsoft Access Utility en acWzlib verwijderen. @ 1 @@@ 1
2190 Deze woning is vervangen door een nieuwe woning; gebruik in plaats daarvan de nieuwe eigenschap. @@@ 1 @@@ 1
2191 U kunt de | eigenschap in afdrukvoorbeeld of nadat het afdrukken started. @ Probeer deze eigenschap in te stellen in de OnOpen-gebeurtenis. @@ 1 @@@ 1
2192 De bitmap die u hebt opgegeven, heeft geen apparaatonafhankelijke bitmapindeling (.dib). @ U hebt geprobeerd de eigenschap PictureData van een formulier, rapport, knop of afbeeldingsbesturingselement in te stellen. @@ 1 @@@ 1
2193 De linkermarge, rechtermarge of beide marges zijn breder dan het papierformaat dat is opgegeven in het dialoogvenster Afdrukinstelling. @@@ 1 @@@ 1
2194 U kunt de eigenschap PictureData niet instellen in de gegevensbladweergave. @ Om de geldige instellingen voor deze eigenschap te zien, zoekt u in de Help-index naar 'PictureData-eigenschap'. @@ 1 @@@ 1
2195 De sectienaam die u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de objectnaamgevingsregels van Microsoft Access. @@@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2196 Microsoft Access kan de waarde van deze eigenschap niet ophalen. @ De eigenschap is niet beschikbaar in de weergave waarin u de macro of Visual Basic-code uitvoert, of Microsoft Access is een fout opgetreden bij het ophalen van de waarde van de eigenschap.
Zoek in de Help-index naar de naam van de eigenschap om de geldige instellingen voor deze eigenschap te zien. @@ 1 @@@ 1
2197 U kunt de SourceObject-eigenschap van een subformulierbesturingselement niet instellen op een tekenreeks met lengte nul als u het hoofdformulier in de formulierweergave weergeeft. @ U kunt deze eigenschap instellen op een tekenreeks met lengte nul vanuit de ontwerpweergave, de gegevensbladweergave of het afdrukvoorbeeld . @@ 1 @@@ 1
2200 Het ingevoerde nummer is ongeldig. @@@ 1 @@@ 1
2201 Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van printerinformatie voor de | 1 op | 2. Het object is mogelijk naar een printer gestuurd die niet beschikbaar is. @@@@@@
2202 Er zijn momenteel geen printers op uw computer geïnstalleerd. Om deze functie te gebruiken, moet u eerst een printer in Windows installeren. @ Zoek voor meer informatie over het installeren van een printer op "" printer installeren "" in Windows Help. @@ 1 @@@ 1
2203 De dynamic-link library Commdlg mislukt: foutcode '0x |'. @ Het printerstuurprogramma voor de geselecteerde printer is mogelijk onjuist geïnstalleerd.
Zoek in de Windows Help-index naar 'printerinstallatie' voor informatie over het selecteren van een andere printer of het opnieuw installeren van deze printer vanuit Microsoft Windows. @@ 1 @@@ 1
2204 Het standaardprinterstuurprogramma is niet correct ingesteld. @ Zoek voor informatie over het instellen van een standaardprinter in de Microsoft Windows Help-index naar 'standaardprinter, instelling'. @@ 1 @@@ 1
2205 Het standaardprinterstuurprogramma is niet correct ingesteld. @ Zoek voor informatie over het instellen van een standaardprinter in de Microsoft Windows Help-index naar 'standaardprinter, instelling'. @@ 1 @@@ 1
2206 Het paginanummer dat u heeft ingevoerd, is ongeldig. @ Het kan bijvoorbeeld een negatief getal of een ongeldig bereik zijn, zoals 6 tot 3. @@ 1 @@@ 1
2207 Microsoft Access kan geen macro's afdrukken. @ U hebt geprobeerd de actie of methode PrintOut te gebruiken, maar het actieve object is een macro. @ Als u een ander object dan een macro wilt afdrukken, gebruikt u de actie of methode SelectObject om het gewenste object te selecteren. object voordat u de actie PrintOut uitvoert. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2210 Microsoft Access kan de pagina niet afdrukken of een voorbeeld van de pagina weergeven omdat het door u geselecteerde paginaformaat groter is dan 22.75 inch. @@@ 1 @@@ 1
2211 Microsoft Access kan het foutopsporingsvenster niet afdrukken of bekijken. @@@ 1 @@@ 1
2212 Microsoft Access kan uw object niet afdrukken. @ Controleer of de opgegeven printer beschikbaar is.
Zoek voor informatie over het instellen van een standaardprinter in de Windows Help-index naar 'standaardprinter, instelling'. @@ 1 @@@ 1
2213 Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van printerinformatie voor dit object. Het object is mogelijk naar een printer gestuurd die niet beschikbaar is. @@@ 1 @@@ 1
2214 Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van informatie van de printer. Er is geen nieuwe printer ingesteld. @@@ 1 @@@ 1
2215 Microsoft Access kan deze draaitabel niet afdrukken omdat | 1 groter is dan 22.75 inch. @ Verminder de | 1 door wijzigingen aan te brengen in de opmaak of opgenomen gegevens van de draaitabelweergave en probeer opnieuw af te drukken. @@ 1 @@@ 1
2220 Microsoft Access kan het bestand '| 1' niet openen. @@@ 1 @@@ 1
2221 De tekst is te lang om te worden bewerkt. @@@ 1 @@@ 1
2222 Dit besturingselement is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd. @@@ 1 @@@ 1
2223 De bestandsnaam '|' is te lang. @ Voer een bestandsnaam in van maximaal 256 tekens. @@ 1 @@@ 1
2225 Microsoft Access kan het klembord niet openen. @ Het klembord reageert niet, waarschijnlijk omdat een andere toepassing het gebruikt. Sluit alle andere toepassingen en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2226 Het klembord reageert niet, dus Microsoft Access kan de inhoud van het klembord niet plakken. @ * Mogelijk gebruikt een andere toepassing het klembord.
* Mogelijk is er niet genoeg geheugen vrij voor het plakken.
Sluit alle andere toepassingen en kopieer en plak opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2227 De gegevens op het klembord zijn beschadigd, dus Microsoft Access kan deze niet plakken. @ Er is mogelijk een fout in het klembord of er is mogelijk niet genoeg vrij geheugen. Probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2229 Microsoft Access kan niet start de OLE-server. @ U hebt geprobeerd een formulier, rapport of gegevensblad te gebruiken dat een OLE-object bevat, maar de OLE-server (de toepassing die is gebruikt om het object te maken) is mogelijk niet correct geregistreerd. Installeer de OLE-server opnieuw om deze correct te registreren. @@ 1 @@@ 1
2234 Microsoft Access kan het OLE-object niet plakken. @@@ 1 @@@ 1
2237 De tekst die u heeft ingevoerd, is geen item in de lijst. @ Selecteer een item uit de lijst of voer tekst in die overeenkomt met een van de items in de lijst. @@ 1 @@@ 1
2239 Microsoft Access heeft gedetecteerd dat deze database in een inconsistente staat verkeert en kan niet proberen de database te herstellen omdat het bestand alleen-lezen is. Om Access toe te staan ​​de database te herstellen, sluit u de database, stelt u het bestand in op lezen / schrijven en opent u vervolgens de database. @@@ 1 @@@ 1
2243 De gegevens op het klembord zijn niet herkenbaar; Microsoft Access kan het OLE-object niet plakken. @@@ 1 @@@ 1
2244 De bestandsnaam die u hebt opgegeven in de eigenschap Picture voor een opdrachtknop of schakelknop, kan niet worden gelezen. @ * Het door u opgegeven bestand is mogelijk beschadigd. Herstel het bestand vanaf een reservekopie of maak het bestand opnieuw.
* De schijf waarop het bestand zich bevindt, is mogelijk onleesbaar. @@ 1 @@@ 1
2245 Het door u opgegeven bestand bevat geen geldige pictogramgegevens. @ Geef een geldig pictogrambestand op. @@ 1 @ 1 @ 829 @ 1
2260 Er is een fout opgetreden bij het verzenden van gegevens naar de OLE-server (de toepassing die is gebruikt om het object te maken). @ * Mogelijk hebt u geprobeerd te veel gegevens te verzenden. Als u een diagram maakt en het diagram is gebaseerd op een query, wijzigt u de query zodat er minder gegevens worden geselecteerd. Als het diagram op een tabel is gebaseerd, overweeg dan om het op een query te baseren, zodat u de gegevens kunt beperken.
* Mogelijk gebruikt u een OLE-server die het klembordformaat niet accepteert.
* Mogelijk kunt u niet start de OLE-server omdat deze niet correct is geregistreerd. Installeer het opnieuw om het te registreren.
* Uw computer heeft mogelijk onvoldoende geheugen. Sluit andere toepassingsvensters om geheugen vrij te maken. @@ 1 @ 1 @ 8951 @ 1
2262 Deze waarde moet een getal zijn. @@@ 1 @@@ 1
2263 Het nummer is te groot. @@@ 1 @@@ 1
2264 Microsoft Access herkende de maateenheid niet. @ Typ een geldige eenheid, zoals inches (in) of centimeters (cm). @@ 1 @@@ 1
2265 U moet een maateenheid specificeren, zoals inches (in) of centimeters (cm). @@@ 1 @@@ 1
2266 '|' is mogelijk geen geldige instelling voor de eigenschap RowSourceType, of er is een compilatiefout opgetreden in de functie. @ Klik op Help voor informatie over geldige instellingen voor de eigenschap RowSourceType. @@ 2 @ 1 @ 3853 @ 1
2267 Er is niet genoeg schijfruimte om een ​​tempo te creërenrary bufferbestand om af te drukken. @ Maak wat schijfruimte vrij om ruimte te maken voor het temporary bufferbestand. @@ 1 @@@ 1
2269 Sommige library databases konden niet worden geladen omdat er te veel zijn opgegeven. @ Om library databasereferenties, klik op Referenties in het menu Extra. @@ 1 @ 1 @ 9017 @ 1
2272 De instelling voor het Update Retry Interval moet tussen 0 en 1,000 milliseconden liggen. @@@ 1 @@@ 1
2273 De instelling voor Update Retries moet tussen 0 en 10 liggen. @@@ 1 @@@ 1
2274 De database '|' is al open als een library database. @@@ 1 @@@ 1
2275 De string die door de builder is geretourneerd, was te lang. @ Het resultaat wordt afgekapt. @@ 1 @@@ 1
2276 De aangepaste builder die u gebruikt, heeft een fout veroorzaakt door de focus te wijzigen in een ander venster terwijl u het gebruikte. @ Voer een waarde in zonder de aangepaste builder te gebruiken. @@ 1 @@@ 1
2277 Er is een fout opgetreden bij het initialiseren van het lettertype. @@@ 1 @@@ 1
2278 Microsoft Access kan uw wijzigingen aan dit gebonden OLE-object niet opslaan. @ U hebt geen toestemming om te schrijven naar het record waarin het object is opgeslagen, of het record is vergrendeld door een andere gebruiker.
Kopieer het object naar het klembord (selecteer het object en klik op Kopiëren in het menu Bewerken) en klik op Huidige record ongedaan maken in het menu Bewerken. Open vervolgens de toepassing waarmee u het object hebt gemaakt, plak het object van het klembord en sla het op. @@ 1 @ 1 @ 10222 @ 1
2279 De waarde die je hebt ingevoerd is niet geschikt voor het invoermasker '|' gespecificeerd voor dit veld. @@@ 2 @ 1 @ 9118 @ 1
2280 U hebt meer uitvoerformaten aan het Windows-register toegevoegd dan Microsoft Access kan initialiseren. @ Sommige uitvoerformaten zijn niet beschikbaar. Verwijder de formaten die u nooit of het minst vaak gebruikt. @@ 1 @@@ 1
2281 Informatie over het uitvoerformaat ontbreekt. Er lijkt een probleem te zijn met uw Microsoft Access-installatie. Installeer Microsoft Access opnieuw of neem contact op met uw systeembeheerder of helpdeskvertegenwoordiger. @@@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2282 De indeling waarin u het huidige object probeert uit te voeren, is niet beschikbaar. @ U probeert het huidige object uit te voeren naar een indeling die niet geldig is voor het objecttype, of de indelingen waarmee u gegevens kunt uitvoeren als een Microsoft Excel, RTF-indeling, MS-DOS-tekst of HTML-bestand ontbreken in het Windows-register. Voer Setup uit om Microsoft Access opnieuw te installeren of, als u bekend bent met de instellingen in het register, probeer ze zelf te corrigeren. Klik op Help voor meer informatie over het register. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2283 De indelingsspecificatie voor '| 1' is ongeldig. @ U kunt uitvoergegevens niet opslaan in een bestand met deze indeling totdat u de instelling voor de indeling in het Windows-register corrigeert. Voer Setup uit om Microsoft Access opnieuw te installeren of, als u bekend bent met de instellingen in het register, probeer ze zelf te corrigeren. Klik op Help voor meer informatie over het register. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2284 Microsoft Access kan niet naar het bestand schrijven. @ * Het netwerk werkt mogelijk niet. Wacht tot het netwerk werkt en probeer het dan opnieuw.
* Misschien heb je geen geheugen meer. Sluit een of meer Microsoft Access-vensters, sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2285 Microsoft Access kan het uitvoerbestand niet maken. @ * Mogelijk is er onvoldoende schijfruimte op het doelstation.
* Het netwerk werkt mogelijk niet. Wacht tot het netwerk werkt en probeer het dan opnieuw.
* Misschien heb je geen geheugen meer. Sluit een of meer Microsoft Access-vensters, sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2286 Microsoft Access kan het bestand niet sluiten. @ * Het netwerk werkt mogelijk niet. Wacht tot het netwerk werkt en probeer het dan opnieuw.
* Misschien heb je geen geheugen meer. Sluit een of meer Microsoft Access-vensters, sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2287 Microsoft Access kan de mailsessie niet openen. @ Controleer uw mailtoepassing om er zeker van te zijn dat deze correct werkt. @@ 1 @@@ 1
2288 Microsoft Access kan het formaat '| 1' niet laden. @ De instelling voor dit formaat in het Windows-register is onjuist. U kunt de uitvoergegevens niet opslaan in een bestand in deze indeling totdat u de instelling in het register corrigeert. @ Voer Setup uit om Microsoft Access opnieuw te installeren of, als u bekend bent met de instellingen in het register, probeer ze zelf te corrigeren. Klik voor meer informatie over het register op Help. @ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2289 Microsoft Access kan de module niet in het gevraagde formaat uitvoeren. @@@ 1 @@@ 1
2290 Er waren te veel ontvangers van berichten; het bericht is niet verzonden. @@@ 1 @@@ 1
2291 Er zijn te veel berichtbijlagen; het bericht is niet verzonden. @@@ 1 @@@ 1
2292 De berichttekst is te lang, dus het is niet verzonden. @@@ 1 @@@ 1
2293 Microsoft Access kan dit e-mailbericht niet verzenden. @ Voordat u probeert een e-mailbericht te verzenden vanuit Microsoft Access, moet u het probleem oplossen dat in het vorige bericht is geïdentificeerd of uw computer configureren om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen. @@ 1 @@@ 1
2294 Microsoft Access kan het object niet koppelen; het bericht is niet verzonden. @ * Het netwerk werkt mogelijk niet. Wacht tot het netwerk werkt en probeer het dan opnieuw.
* Misschien heb je geen geheugen meer. Sluit een of meer Microsoft Access-vensters, sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2295 Onbekende ontvanger (s) van het bericht; het bericht is niet verzonden. @@@ 1 @@@ 1
2296 Het wachtwoord is ongeldig; het bericht is niet verzonden. @@@ 1 @@@ 1
2297 Microsoft Access kan de mailsessie niet openen. @ Mogelijk heeft u onvoldoende geheugen. Sluit een of meer Microsoft Access-vensters, sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. U kunt ook uw e-mailtoepassing controleren om er zeker van te zijn dat deze correct werkt. @@ 1 @@@ 1
2298 Microsoft Access kan niet start de wizard, builder of invoegtoepassing. @ * The librarDe database met de wizard, builder of invoegtoepassing is mogelijk niet geïnstalleerd. Wijs Add-ins aan in het menu Extra en klik vervolgens op Add-in Manager om te zien of de library database is geïnstalleerd.
* De wizard-, builder- of invoegtoepassingcode is mogelijk niet gecompileerd en Microsoft Access kan deze niet compileren. Mogelijk bevat de code een syntaxisfout.
* De sleutel voor de invoegtoepassing in het Windows-registerbestand is mogelijk onjuist. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2299 Microsoft Access kan het Zoom-vak niet openen. @ De invoegtoepassing Microsoft Access Utility ontbreekt of is gewijzigd. Voer Microsoft Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om Microsoft Access en de invoegtoepassing Microsoft Access Utility opnieuw te installeren. @@ 1 @ 1 @ 12620 @ 1
2300 Microsoft Access kan niet uitvoeren omdat er te veel besturingselementen zijn geselecteerd met verschillende stijlen, zoals kleur en lettertype. @ Selecteer minder besturingselementen en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2301 Er zijn onvoldoende systeembronnen om de gegevens uit te voeren. @ Sluit een of meer Microsoft Access-vensters en sluit andere toepassingen. Probeer vervolgens de gegevens opnieuw uit te voeren. @@ 1 @@@ 1
2302 Microsoft Access kan de uitvoergegevens niet opslaan in het bestand dat u hebt geselecteerd. @ * Het bestand is mogelijk geopend. Als dit het geval is, sluit u het en slaat u de uitvoergegevens opnieuw op in het bestand.
* Als u een sjabloon gebruikt, controleer dan of de sjabloon bestaat.
* Als het bestand niet is geopend, controleert u of u voldoende vrije schijfruimte heeft.
* Zorg ervoor dat het bestand bestaat op het opgegeven pad.
* Controleer of u toestemming heeft om naar de opgegeven map te schrijven. @@ 1 @@@ 1
2303 Microsoft Access kan nu geen gegevens uitvoeren. @ * Het netwerk werkt mogelijk niet. Wacht tot het netwerk werkt en probeer het dan opnieuw.
* Mogelijk hebt u geen schijfruimte meer. Maak schijfruimte vrij en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2304 Microsoft Access kan uitvoergegevens niet opslaan in het opgegeven bestand. @ Zorg ervoor dat u voldoende vrije schijfruimte heeft op uw doelstation. @@ 1 @@@ 1
2305 Er zijn te veel kolommen om uit te voeren, op basis van de beperking gespecificeerd in het uitvoerformaat of door Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2306 Er zijn te veel rijen om uit te voeren, op basis van de beperking gespecificeerd door het uitvoerformaat of door Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2308 Het bestand '|' bestaat al. @ Wilt u het bestaande bestand vervangen? @@ 20 @@@ 2
2309 Er is een ongeldige invoegtoepassing voor'|1.'@ Er is een fout in het Windows-register voor deze invoegtoepassing. Corrigeer de instelling en restart Microsoft Access. Klik op Help voor informatie over het register. @@ 2 @ 1 @ 9015 @ 1
2311 Er is niet genoeg geheugen om de NotInList-gebeurtenisprocedure uit te voeren. @@@ 1 @@@ 1
2312 De snelkoppeling '|' moet opnieuw worden gemaakt. @ Het bestand ontbreekt, is beschadigd of heeft een ouder formaat dat niet kan worden gelezen. @@ 1 @@@ 1
2313 Microsoft Access kan de snelkoppelingsdatabases '| 1' of'|2.'@creëer de snelkoppeling met de juiste locaties van de databases. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2314 Microsoft Access kan de snelkoppelingsdatabase'|1.'@Creëer de snelkoppeling met de juiste locatie van de database. @@ 2 @ 1 @ 9032 @ 1
2315 De invoerstring is te lang. @@@ 1 @@@ 1
2316 Deze tabel of query kan niet worden geopend omdat deze geen zichtbare velden heeft. @ Dit kan het gevolg zijn als de tabel of query alleen systeemvelden heeft en de optie Systeemobjecten weergeven is uitgeschakeld. @ Om de optie Systeemobjecten weergeven in te schakelen, klikt u op Opties in het menu Extra, klik op het tabblad Weergave en schakel het selectievakje Systeemobjecten in. @ 1 @@@ 1
2317 De database '| 1' kan niet worden gerepareerd of is geen Microsoft Access-databasebestand. @@@ 1 @@@ 1
2320 Microsoft Access kan het veld waarvoor u Waar hebt ingevoerd in de rij Totaal niet weergeven. @ Schakel het selectievakje Weergeven voor dat veld uit. Als u wilt dat dit veld voorkomt in de resultaten van de query, voegt u het twee keer toe aan het ontwerpraster. Voor het veld dat in de resultaten van de query zal verschijnen, specificeert u niet waar in de rij Totaal en zorgt u ervoor dat het selectievakje Weergeven is aangevinkt . @@ 1 @@@ 1
2321 U kunt geen criteria instellen voordat u een veld of uitdrukking aan de veldrij toevoegt. @ Voeg een veld uit de veldenlijst toe aan de kolom en voer een uitdrukking in, of verwijder de criteria. @@ 1 @@@ 1
2322 U kunt niet sorteren op de asterisk (*). @ Omdat de asterisk alle velden in de onderliggende tabel of query vertegenwoordigt, kunt u er niet op sorteren. @ Voeg de asterisk toe aan het queryontwerpraster, samen met de specifieke velden die u willen sorteren. Schakel het selectievakje Weergeven uit voor de sorteervelden en geef vervolgens een sorteervolgorde op. @ 1 @@@ 1
2323 U kunt geen criteria voor de asterisk (*) specificeren. @ Omdat de asterisk alle velden in de onderliggende tabel of query vertegenwoordigt, kunt u er geen criteria voor specificeren. @ Voeg de asterisk toe aan het queryontwerpraster, samen met de veld (en) waarvoor u criteria wilt instellen en voer vervolgens criteria in voor de specifieke velden. Schakel in het queryontwerpraster het selectievakje Weergeven uit voor het criteriumveld (en) voordat u de query uitvoert. @ 1 @@@ 1
2324 U kunt geen totalen berekenen op de asterisk (*). @ Omdat de asterisk alle velden in de tabel vertegenwoordigt, kunt u er geen totalen op berekenen. @ Verwijder de asterisk uit het queryontwerpraster. Voeg de velden die u wilt gebruiken toe aan het ontwerpraster en selecteer vervolgens het totaal dat u voor specifieke velden wilt berekenen. @ 1 @ 2 @ 11202 @ 1
2325 De veldnaam die u hebt ingevoerd, overschrijdt de limiet van 64 tekens van de eigenschap LinkMasterFields. @ Wanneer u de opdracht Relaties (op het tabblad Databasehulpmiddelen, klik op Relaties) gebruikt om een ​​relatie te definiëren tussen de tabellen die ten grondslag liggen aan een formulier en een subformulier, koppelt Microsoft Access de automatisch vormen en subformulier en stelt de eigenschappen van LinkChildFields en LinkMasterFields in. @@ 1 @ 1 @ 3990 @ 1
2326 U kunt voor deze kolom geen Group By, Expression of Where specificeren in de rij Totaal. @ Geef een aggregatiefunctie op, zoals Som of Count, voor het veld of de expressie die u aanwijst als de Waarde in de kruistabelquery.
Klik op Help voor meer informatie over geaggregeerde functies. @@ 2 @ 1 @ 9980 @ 1
2327 U moet Groeperen op invoeren in de rij Totaal voor een veld met Kolomkop in de kruistabelrij. @ De waarden die zijn afgeleid van het veld of de uitdrukking die u aanwijst als Kolomkop, worden gebruikt om gegevens in de kruistabelquery te groeperen. @@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2328 U kunt geen update-query uitvoeren op de asterisk (*). @ Omdat de asterisk alle velden in de tabel vertegenwoordigt, kunt u deze niet bijwerken. @ Verwijder de asterisk uit het queryontwerpraster. Voeg de velden die u wilt bijwerken toe aan het ontwerpraster. @ 1 @ 1 @ 10001 @ 1
2329 Om een ​​kruistabelquery te maken, moet u een of meer opties voor rijkoppen, een kolomkop en een waardeoptie opgeven. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2330 Microsoft Access kan de join-expressie | 1 in de ontwerpweergave niet vertegenwoordigen. @ * Een of meer velden zijn mogelijk verwijderd of hernoemd.
* De naam van een of meer velden of tabellen die zijn opgegeven in de join-expressie, is mogelijk verkeerd gespeld.
* De join kan een operator gebruiken die niet wordt ondersteund in de ontwerpweergave, zoals> of <. @@ 1 @@@ 1
2331 U moet Groeperen op invoeren in de rij Totaal voor ten minste één van de opties voor rijkoppen die u invoert in de rij Kruistabel. @@@ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2332 Microsoft Access kan de velden die u hebt toegevoegd met de asterisk (*) in de toevoegquery niet matchen. @ Omdat de asterisk alle velden in de onderliggende tabel of query vertegenwoordigt, kunt u geen asterisk aan één veld of expressie toevoegen, en u kunt geen enkel veld of uitdrukking aan een asterisk toevoegen. @ Voeg een asterisk toe aan een asterisk (bijvoorbeeld een tabel aan een tabel) of voeg specifieke velden toe. @ 1 @ 1 @ 9999 @ 1
2333 U moet de naam invoeren van de tabel waaraan u records maakt of waaraan u records toevoegt. @ U probeerde een make-table of toevoegquery te definiëren zonder een bestemmingstabel op te geven. @@ 1 @@@ 1
2334 Microsoft Access kan '| 1' niet afdrukken omdat het een actiequery is. @ Omdat actiequery's geen recordset opleveren, kunt u er geen gegevensbladweergave van afdrukken.
Houd er rekening mee dat een uitroepteken (!) Dat is samengevoegd met een querypictogram in het navigatiedeelvenster een actiequery markeert. @ Om een ​​gegevensbladweergave af te drukken van de records die door de query worden geselecteerd, geeft u de query weer in de ontwerpweergave en klikt u op de knop Datasheet en klik vervolgens op de knop Afdrukken. @ 1 @@@ 1
2335 U moet hetzelfde aantal velden opgeven wanneer u de eigenschappen LinkChildFields en LinkMasterFields instelt. @ U hebt voor de ene eigenschap een ander aantal velden ingevoerd dan voor de andere.
Als u de opdracht Relaties gebruikt (op het tabblad Databasehulpmiddelen, klik op Relaties) om een ​​relatie te definiëren tussen de tabellen die ten grondslag liggen aan het formulier en het subformulier, zal Microsoft Access het formulier en het subformulier automatisch koppelen en vervolgens de eigenschappen LinkChildFields en LinkMasterFields instellen. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2337 U kunt geen criteria opgeven voor hetzelfde veld waarvoor u Waarde hebt ingevoerd in de rij Kruistabel. @ U hebt geprobeerd een kruistabelquery weer te geven nadat u Waarde hebt ingevoerd in de rij Kruistabel en criteria in de rij Criteria. @ Als u wilt dat dit veld levert de kruistabelwaarden in de kruistabelquery, verwijdert u het item in de rij Criteria. Als u wilt dat dit een criteriumveld is, laat u de rij Kruistabel leeg. @ 1 @ 1 @ 9980 @ 1
2338 Microsoft Access heeft de ingevoerde uitdrukking afgekapt. @ De uitdrukking '| 1' overschrijdt de limiet van 1,024 tekens voor het queryontwerpraster. @@ 1 @@@ 1
2339 Microsoft Access kan geen tempo makenrary link. @ U heeft de limiet bereikt voor het aantal links in uw database. Microsoft Access moet een tempo creërenrary-link om uw ODBC-tabel te importeren. @ Verwijder alle onnodige links of tabellen. @ 1 @@@ 1
2340 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, overschrijdt de limiet van 1,024 tekens voor het queryontwerpraster. @@@ 1 @@@ 1
2342 Een RunSQL-actie vereist een argument dat bestaat uit een SQL-instructie. @ Bijvoorbeeld een actiequery die records s toevoegttarts met INSERT INTO. Een gegevensdefinitiequery die een tabel s maakttarts met CREATE TABLE. @@ 1 @ 1 @ 3698 @ 1
2343 De waarde die u heeft ingevoerd, overschrijdt de limiet van 64 tekens van de Alias-eigenschap. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2344 De waarde die is opgegeven voor het hoogste aantal rijen moet een geheel getal zijn dat groter is dan nul. @@@ 1 @@@ 1
2345 De waarde die is opgegeven voor het hoogste percentage rijen moet een getal zijn tussen 1 en 100. @@@ 1 @@@ 1
2346 De waarde die is opgegeven voor het hoogste aantal rijen moet een getal zijn dat groter is dan nul. @@@ 1 @@@ 1
2347 Microsoft Access kan de bestandsnaam die u hebt ingevoerd voor de eigenschap DestinationDB niet vinden in het eigenschappenvenster van een actiequery. @ Mogelijk hebt u de naam van het databasebestand verkeerd gespeld of is het bestand verwijderd of hernoemd. @@ 1 @ 1 @ 6183 @ 1
2348 U kunt de eigenschap Alias ​​niet leeg laten. @@@ 1 @ 1 @ 6146 @ 1
2349 De waarde die is opgegeven voor het bovenste aantal rijen moet een getal zijn tussen 1 en 2,147,483,647. @@@ 1 @@@ 1
2350 Microsoft Access kan de query niet opslaan. @ * De query is een pass-through-query en kan niet worden weergegeven als een eenvoudige SQL-tekenreeks. Sla de query op als een benoemde query vanuit de Query Builder. Wanneer u de Query Builder sluit, vult Microsoft Access de eigenschap RecordSource of RowSource met de opgeslagen querynaam.
* Zorg ervoor dat de query geen SQL-syntaxisfout bevat. @@ 1 @ 1 @ 4309 @ 1
2351 Microsoft Access kan geen impliciete VALUES-clausule in het queryontwerpraster vertegenwoordigen. @ Bewerk dit in SQL-weergave. @@ 1 @@@ 1
2352 U kunt deze vraag niet wijzigen omdat deze is verwijderd of hernoemd door een andere gebruiker. @@@ 1 @@@ 1
2353 Ongeldige queryparameter '|'. @@@ 1 @@@ 1
2354 Deze query of tabel heeft een expressie die niet kan worden geëvalueerd.
2355 U kunt maximaal | waarden in een kolomfilter voor een veld met meerdere waarden. Verwijder enkele waarden en probeer het opnieuw.
2356 U kunt geen veld met meerdere waarden of bijlagen toewijzen aan de eigenschappen Link Master Fields of Link Child Fields. @@@ 1 @@@ 1
2360 Een veldnaam ontbreekt. @ U hebt een gegevenstype of een beschrijving voor een veld gedefinieerd zonder de veldnaam op te geven. @ Voer een naam in voor het veld of verwijder de rij. @ 1 @@@ 1
2361 Microsoft Access kan deze tabel niet opslaan. @ Deze tabel bevat geen velden. @ Definieer ten minste één veld door een veldnaam in te voeren en een gegevenstype te selecteren. @ 1 @@@ 1
2362 Je hebt al een veld met de naam '|.' @@@ 1 @@@ 1
2363 Microsoft Access staat slechts één AutoNummering-veld per tabel toe. @ Gebruik het gegevenstype Nummer voor vergelijkbare velden. @@ 1 @@@ 1
2364 Microsoft Access kan de tabel niet openen in de gegevensbladweergave. @@@ 1 @@@ 1
2366 Microsoft Access kon de veldvolgorde niet opslaan. Alle andere wijzigingen zijn opgeslagen. @ Klik op het tabblad Bestand, wijs Beheren aan en klik vervolgens op Database comprimeren en repareren. @@ 1 @@@ 0
2370 Als u de index voor dit veld wilt verwijderen of wijzigen, moet de primaire sleutel worden verwijderd. @ Als u de primaire sleutel wilt verwijderen, selecteert u dat veld en klikt u op de knop Primaire sleutel. @@ 1 @@@ 1
2371 Microsoft Access kan geen primaire sleutel maken. Uw wijzigingen zijn niet opgeslagen. @@@ 1 @@@ 1
2372 De veldnaam die u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de objectnaamgevingsregels van Microsoft Access. Als u de naam uit een andere toepassing hebt geplakt, drukt u op ESC en typt u de naam opnieuw. @ Klik op Help voor meer informatie over het benoemen van objecten. @@ 2 @ 1 @ 553714184 @ 1
2373 De instelling voor de eigenschap FieldSize moet tussen 0 en 255 liggen. @@@ 1 @@@ 1
2374 U kunt niet voor meer dan 10 velden een index of primaire sleutel maken. @@@ 1 @@@ 1
2375 U kunt niet buiten het einde van een tabel plakken. @ U heeft geprobeerd velden te plakken buiten de 255e rij in een tabel in de ontwerpweergave. @@ 1 @@@ 1
2376 Microsoft Access kan geen primaire sleutel maken. @ U heeft te veel velden geselecteerd voor een primaire sleutel met meerdere velden. @@ 1 @@@ 1
2377 Als u eenmaal gegevens in een tabel heeft ingevoerd, kunt u het gegevenstype van geen enkel veld wijzigen in AutoNummering, zelfs niet als u nog geen gegevens aan dat veld heeft toegevoegd. @ Voeg een nieuw veld toe aan de tabel en definieer het gegevenstype als Auto nummer. Microsoft Access voert vervolgens automatisch gegevens in het veld AutoNummering in, waarbij de records opeenvolgend worden genummerdtarting met 1. @@ 1 @@@ 1
2378 Deze tabel is alleen-lezen. @ Gebruik een andere naam in het dialoogvenster Opslaan als om uw wijzigingen op te slaan. @@ 1 @@@ 1
2379 U kunt geen primaire sleutel maken voor een veld van dit gegevenstype. @ U kunt geen primaire sleutel definiëren voor velden met een OLE-object, memo, bijlage of opzoekveld met meerdere waarden. @@ 1 @@@ 1
2380 Microsoft Access kan geen primaire sleutel maken omdat er geen velden zijn geselecteerd. @ U heeft een rij geselecteerd zonder gedefinieerde velden. @ Plaats de invoegpositie ergens in de rij van het veld dat u als primaire sleutel wilt definiëren. @ 1 @@@ 1
2381 Microsoft Access kan geen primaire sleutel maken omdat het veld geen naam heeft. @ Geef het veld een naam en definieer het vervolgens als een primair sleutelveld. @@ 1 @@@ 1
2382 U kunt niet overschakelen naar de gegevensbladweergave en u kunt niet terugkeren naar de ontwerpweergave. @ Een andere gebruiker heeft deze tabel of een query, formulier of rapport geopend dat aan deze tabel is gebonden. @@ 1 @@@ 1
2383 Microsoft Access kan het gegevenstype niet wijzigen. @ Er is niet genoeg schijfruimte of geheugen. @@ 1 @@@ 1
2384 U kunt niet een veld wijzigen van een AutoNummering-gegevenstype en tegelijkertijd een ander AutoNummering-veld toevoegen. @ Doe het volgende:
1. Verwijder het AutoNummering-veld dat u zojuist hebt toegevoegd, klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan.
2. Voeg het nieuwe veld AutoNummering toe en sla de tabel opnieuw op. @@ 1 @@@ 0
2385 Er zijn fouten opgetreden tijdens het opslaan. | @@@ 1 @@@ 1
2386 Microsoft Access kan de tabel niet maken. @@@ 1 @@@ 1
2387 U kunt de tabel '|' niet verwijderen; het neemt deel aan een of meer relaties. @ Als u deze tabel wilt verwijderen, verwijdert u eerst de relaties in het venster Relaties. @@ 1 @@@ 1
2388 U kunt de primaire sleutel niet wijzigen. @ Deze tabel is de primaire tabel in een of meer relaties. @ Als u de primaire sleutel wilt wijzigen of verwijderen, verwijdert u eerst de relatie in het venster Relaties. @ 1 @@@ 1
2389 U kunt het veld'|. '@ Niet verwijderen.Het maakt deel uit van een of meer relaties. @ Als u dit veld wilt verwijderen, verwijdert u eerst de relaties in het venster Relaties. @ 1 @@@ 1
2390 U kunt het gegevenstype of de veldgrootte van dit veld niet wijzigen; het maakt deel uit van een of meer relaties. @ Als u het datatype van dit veld wilt wijzigen, verwijdert u eerst de relaties in het venster Relaties. @@ 1 @@@ 1
2391 Veld '| 1' bestaat niet in doeltabel'|2.'@Microsoft Access kan de toevoegbewerking niet voltooien. De bestemmingstabel moet dezelfde velden bevatten als de tabel waaruit u plakt. @@ 1 @@@ 1
2392 U kunt de eigenschap Unieke van een primaire sleutel niet instellen op Nee. @ Een primaire sleutel bevat per definitie alleen unieke waarden. @ Als u niet-unieke waarden in dit veld wilt toestaan, verwijdert u de definitie van de primaire sleutel door de eigenschap Primair in te stellen naar nr. @ 1 @@@ 1
2393 U kunt de eigenschap IgnoreNulls van een primaire sleutel niet instellen op Ja. @ Een primaire sleutel kan per definitie geen null-waarden toestaan. @ Als u null-waarden in dit veld wilt, verwijdert u de primaire-sleuteldefinitie door de eigenschap Primary in te stellen naar nr. @ 1 @@@ 1
2394 De indexnaam is ongeldig. @ De indexnaam is mogelijk te lang (meer dan 64 tekens) of bevat ongeldige tekens. @@ 1 @@@ 1
2395 Indexen moeten een naam hebben. @@@ 1 @@@ 1
2396 Microsoft Access kan geen index of primaire sleutel maken. @ Een of meer veldnamen ontbreken. @ Typ of selecteer ten minste één veld in de kolom Veldnaam voor elke index die u noemt. @ 1 @@@ 1
2397 Je hebt al een index met de naam '|.' @@@ 1 @@@ 1
2398 De primaire sleutel is gewijzigd. @ Deze tabel is de primaire tabel in een of meer relaties. Wijzigingen aan de primaire sleutel worden niet opgeslagen. @@ 1 @@@ 1
2399 De instelling voor de eigenschap FieldSize moet tussen 1 en 8000 liggen. @@@ 1 @@@ 1
2400 De rij die u in het raster hebt ingevoegd, overschrijdt de limiet van 255 rijen (velden) voor een tabel of 1,000 rijen (acties) voor een macro. @@@ 1 @@@ 1
2401 U kunt de kolom '| 1' op dit moment niet verwijderen. @De kolom '| 1' maakt deel uit van de primaire sleutel voor de tabel '| 2'. Het wordt gebruikt om de rijen in uw tabel in de database te identificeren en op te slaan. @ U kunt een primaire sleutel niet verwijderen terwijl u de gegevensbladweergave gebruikt. Om de primaire sleutel te verwijderen, opent u de tabel in de ontwerpweergave en verwijdert u het veld voor de primaire sleutel. @ 1 @@@ 1
2420 De uitdrukking die je hebt ingevoerd, heeft een ongeldig nummer. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2421 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, heeft een ongeldige datumwaarde. @@@ 2 @ 1 @ 11729 @ 1
2422 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige tekenreeks. @ Een tekenreeks kan maximaal 2048 tekens lang zijn, inclusief het openen en sluiten van aanhalingstekens. @@ 1 @@@ 1
2423 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, is ongeldig. (punt) of! operator of ongeldige haakjes. @ Mogelijk hebt u een ongeldige ID ingevoerd of heeft u haakjes getypt na de constante Null. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2424 De expressie die u heeft ingevoerd, heeft een veld-, besturingselement- of eigenschapsnaam die Microsoft Access niet kan vinden. @@@ 1 @@@ 1
2425 De expressie die u heeft ingevoerd, heeft een functienaam die Microsoft Access niet kan vinden. @@@ 1 @@@ 1
2426 De functie die u hebt ingevoerd, kan niet in deze uitdrukking worden gebruikt. @ * Mogelijk hebt u een DoEvents-, LBound-, UBound-, Spc- of Tab-functie in een uitdrukking gebruikt.
* Mogelijk hebt u een verzamelfunctie gebruikt, zoals Count, in een ontwerpraster of in een berekend besturingselement of veld. @@ 1 @@@ 1
2427 U hebt een uitdrukking ingevoerd die geen waarde heeft. @ De uitdrukking kan verwijzen naar een object dat geen waarde heeft, zoals een formulier, een rapport of een labelbesturingselement. @@ 1 @@@ 1
2428 U hebt een ongeldig argument ingevoerd in een aggregatiefunctie voor het domein. @ * Een veld in de tekenreeksexpressie bevindt zich mogelijk niet in het domein.
* Een veld dat is opgegeven in de criteriumuitdrukking, mag zich niet in het domein bevinden. @@ 2 @ 1 @ 10931 @ 1
2429 De ingevoerde In-operator vereist haakjes. @@@ 1 @@@ 1
2430 U hebt het trefwoord And niet ingevoerd in de operator Between ... And. @ De juiste syntaxis is als volgt:
uitdrukking [Niet] Tussen waarde1 en waarde2 @@ 1 @@@ 1
2431 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige syntaxis. @ U heeft mogelijk een komma ingevoerd zonder voorafgaande waarde of identificatie. @@ 1 @@@ 1
2432 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige syntaxis of u moet uw tekstgegevens tussen aanhalingstekens plaatsen. @ Mogelijk hebt u een ongeldige komma ingevoerd of zijn aanhalingstekens weggelaten.
Als de eigenschap Default Value van een tekstveld bijvoorbeeld "Huey, Louie en Dewey" is, moet deze tussen aanhalingstekens worden geplaatst als u het bedoelt als een letterlijke tekstreeks. Dit voorkomt de verwarring met de uitdrukking "Huey Louie" en "Dewey". @@ 1 @@@ 1
2433 De ingevoerde uitdrukking bevat een ongeldige syntaxis. @ Mogelijk hebt u een operator, zoals de + -operator, ingevoerd in een uitdrukking zonder een bijbehorende operand. @@ 1 @@@ 1
2434 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige syntaxis. @ U heeft mogelijk een operand zonder operator ingevoerd. @@ 1 @@@ 1
2435 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat te veel haakjes sluiten. @@@ 1 @@@ 1
2436 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, mist een haakje sluiten, haakje (]) of verticale streep (|). @@@ 1 @@@ 1
2437 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat ongeldige verticale strepen (|). @@@ 1 @@@ 1
2438 De uitdrukking die je hebt ingevoerd, bevat een ongeldige syntaxis. @ Je hebt een operand of operator weggelaten, je hebt een ongeldig teken of komma ingevoerd of je hebt tekst ingevoerd zonder deze tussen aanhalingstekens te plaatsen. @@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2439 De uitdrukking die je hebt ingevoerd, heeft een functie die het verkeerde aantal argumenten bevat. @@@ 1 @@@ 1
2440 U moet IIf-functieargumenten tussen haakjes plaatsen. @@@ 1 @ 3 @ 1012957 @ 1
2442 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat ongeldige haakjes. @ Mogelijk hebt u de syntaxis van de haakjes gebruikt voor een ID in een query. Gebruik de standaard-ID-syntaxis:
Formulieren! [Form]! [Control]. @@ 1 @ 1 @ 11729 @ 1
2443 U kunt de operator Is alleen gebruiken in een expressie met Null of Not Null. @@@ 1 @ 3 @ 1008950 @ 1
2445 De ingevoerde uitdrukking is te complex. @@@ 2 @ 1 @ 11732 @ 1
2446 Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om deze berekening uit te voeren. @ Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 1
2447 Er is een ongeldig gebruik van de. (punt) of! operator of ongeldige haakjes. @ Mogelijk hebt u een ongeldige ID ingevoerd of heeft u haakjes getypt na de constante Null. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2448 U kunt geen waarde aan dit object toewijzen. @ * Het object kan een besturingselement zijn op een alleen-lezen formulier.
* Het object staat mogelijk op een formulier dat is geopend in de ontwerpweergave.
* De waarde is mogelijk te groot voor dit veld. @@ 1 @ 1 @ 9424 @ 1
2449 Een uitdrukking bevat een ongeldige methode. @ U heeft bijvoorbeeld geprobeerd de methode Afdrukken te gebruiken met een ander object dan Rapport of Debug. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2450 Microsoft Access kan het formulier '| 1' waarnaar wordt verwezen niet vinden. @ * Het formulier waarnaar u verwijst, is mogelijk gesloten of bestaat mogelijk niet in deze database. * Microsoft Access is mogelijk een compilatiefout tegengekomen in een Visual Basic-module voor het formulier. @@ 1 @ 1 @ 11735 @ 1
2451 De rapportnaam '|' die u heeft ingevoerd, is verkeerd gespeld of verwijst naar een rapport dat niet open is of niet bestaat. @@@ 1 @@@ 1
2452 De uitdrukking die u hebt ingevoerd, bevat een ongeldige verwijzing naar de eigenschap Parent. @ U gebruikt de eigenschap Parent bijvoorbeeld mogelijk met een besturingselement in een hoofdformulier of rapport in plaats van met een besturingselement in een subformulier of subrapport. @@ 2 @ 1 @ 4852 @ 1
2453 De besturingsnaam '|' die u in uw uitdrukking heeft ingevoerd, is verkeerd gespeld of verwijst naar een besturingselement op een formulier of rapport dat niet open is of niet bestaat. @@@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2454 De objectnaam '|' je hebt ingevoerd na de! operator in de uitdrukking is ongeldig. @ U hebt bijvoorbeeld geprobeerd een ID in te voeren met twee namen van besturingselementen gescheiden door de! operator. @@ 2 @ 1 @ 11736 @ 1
2455 U hebt een uitdrukking ingevoerd die een ongeldige verwijzing naar de eigenschap heeft |. @ De eigenschap bestaat mogelijk niet of is mogelijk niet van toepassing op het door u opgegeven object. @@ 2 @ 4 @ 2015567 @ 1
2456 Het nummer dat u hebt gebruikt om naar het formulier te verwijzen, is ongeldig. @ Gebruik de eigenschap Count om de openstaande formulieren te tellen en zorg ervoor dat het formuliernummer niet groter is dan het aantal openstaande formulieren min één. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2457 Het nummer dat u hebt gebruikt om naar het rapport te verwijzen, is ongeldig. @ Gebruik de eigenschap Count om de open rapporten te tellen en zorg ervoor dat het rapportnummer niet groter is dan het aantal openstaande rapporten. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2458 Het controlegetal dat u hebt opgegeven, is groter dan het aantal controles. @ Gebruik de eigenschap Count om de controles op het formulier of rapport te tellen en controleer vervolgens of het controlegetal dat u citeert, binnen het bereik van bestaande controles valt. @@ 1 @ 4 @ 2019460 @ 1
2459 U kunt niet verwijzen naar de oudereigenschap van een formulier of rapport als een van beide is geopend in de ontwerpweergave. @@@ 1 @@@ 1
2460 U kunt niet verwijzen naar de eigenschap RecordsetClone van een formulier dat is geopend in de ontwerpweergave. @@@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
2461 Gebruik een sectienummer, geen string, om naar een formulier of rapportsectie te verwijzen. @@@ 1 @@@ 1
2462 Het door u ingevoerde sectienummer is ongeldig. @@@ 1 @@@ 1
2463 Gebruik een nummer, geen tekenreeks, om naar een groepsniveau te verwijzen. @@@ 2 @ 1 @ 6361 @ 1
2464 Er is geen sorteer- of groeperingsveld of uitdrukking gedefinieerd voor het groepsniveaunummer dat u hebt gebruikt. @ Een geldig groepniveaunummer kan lopen van 0 (voor het eerste veld of de eerste uitdrukking waarop u sorteert of groepeert) tot en met 9 (voor het tiende). Tel de groepsniveaus in de rapportagestarting met nul. @@ 1 @@@ 1
2465 Microsoft Access kan het veld '| 1' waarnaar wordt verwezen in uw uitdrukking niet vinden. @ Mogelijk hebt u de veldnaam verkeerd gespeld, of is het veld hernoemd of verwijderd. @@ 1 @ 1 @ 11730 @ 1
2466 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige verwijzing naar de eigenschap Dynaset. @ U heeft bijvoorbeeld de eigenschap Dynaset gebruikt met een formulier dat niet is gebaseerd op een tabel of query. @@ 1 @@@ 1
2467 De uitdrukking die u hebt ingevoerd, verwijst naar een object dat is gesloten of niet bestaat. @ U hebt bijvoorbeeld een formulier toegewezen aan een objectvariabele Form, het formulier gesloten en vervolgens naar de objectvariabele verwezen. @@ 1 @@ @ 1
2468 De waarde die u hebt ingevoerd voor het interval-, getal- of datumargument in de functie is ongeldig. @ Controleer het argument om er zeker van te zijn dat u het correct hebt ingevoerd.
Zoek voor meer informatie over geldige argumentwaarden in de Help-index naar 'DatePart function', 'DateAdd function' of 'DateDiff function'. @@ 1 @@@ 1
2469 De uitdrukking | 2 die u hebt ingevoerd in de eigenschap ValidationRule van het formulierbesturingselement bevat de fout | 1. @ Microsoft Access kan de uitdrukking ValidationRule die u hebt ingevoerd niet parseren. Als u bijvoorbeeld de uitdrukking = MyFunction () invoert in de eigenschap ValidationRule en de functie MyFunction bestaat niet, Microsoft Access geeft het volgende bericht weer:
Onbekende functienaam in validatieregel: 'MyFunction'. @ Gebruik de Expression Builder om u te helpen expressies als argumenten in Visual Basic te maken. Zoek voor meer informatie in de Help-index naar 'Expression Builder'. @ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2470 Er is een (n) '|' in de eigenschap ValidationRule van het formulierbesturingselement. @ Gebruik de opbouwfunctie voor expressies om u te helpen expressies als argumenten in Visual Basic te maken. Zoek voor meer informatie in de Help-index naar 'Expression Builder'. @@ 1 @ 1 @ 11805 @ 1
2471 De uitdrukking die u als queryparameter hebt ingevoerd, heeft deze fout gegenereerd: '|' @@@ 2 @ 1 @ 11805 @ 1
2472 De instelling van de eigenschap LinkMasterFields heeft deze fout veroorzaakt: '|' @@@ 2 @ 1 @ 3990 @ 1
2473 De uitdrukking | 2 die u hebt ingevoerd als de instelling van de gebeurteniseigenschap leverde de volgende fout op: | 1. @ * De uitdrukking mag niet resulteren in de naam van een macro, de naam van een door de gebruiker gedefinieerde functie of [Gebeurtenisprocedure].
* Mogelijk is er een fout opgetreden bij het evalueren van de functie, gebeurtenis of macro. @@ 1 @@@ 1
2474 Voor de uitdrukking die u heeft ingevoerd, moet het besturingselement in het actieve venster staan. @ Probeer een van de volgende:
* Open of selecteer een formulier of rapport met het besturingselement.
* Maak een nieuw besturingselement in het actieve venster en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2475 U hebt een uitdrukking ingevoerd waarvoor een formulier nodig is om het actieve venster te zijn. @@@ 1 @ 2 @ 5601 @ 1
2476 U hebt een uitdrukking ingevoerd waarvoor een rapport vereist is om het actieve venster te zijn. @@@ 1 @ 2 @ 5603 @ 1
2477 U heeft een ongeldige objecttype-waarde '|' ingevoerd in een If TypeOf-object Is objecttype-voorwaarde van een If ... Then ... Else-instructie. @ Het objecttype kan een van de volgende zijn: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, PageBreak, Rechthoek, Subformulier, Subrapport, TextBox, ToggleButton, ImageControl of OLEControl. @@ 1 @@@ 1
2478 Microsoft Access staat u niet toe deze methode in de huidige weergave te gebruiken. @ Most methoden, inclusief de methoden SetFocus en Requery, kunnen niet worden gebruikt in de ontwerpweergave voor formulieren of rapporten. @@ 2 @ 4 @ 2015551 @ 1
2479 De evenementprocedure '|' kan geen functieprocedure zijn; het moet een subprocedure zijn. @ Als u een functieprocedure wilt uitvoeren wanneer zich een gebeurtenis voordoet, kunt u een van de volgende proberen:
* Stel de eigenschap event in op de naam van een macro die een RunCode-actie bevat die de Function-procedure uitvoert.
* Stel de event-eigenschap in op = FunctionName (). @@ 1 @@@ 1
2480 U hebt naar een eigenschap verwezen met een numeriek argument dat niet een van de eigenschapnummers in de verzameling is. @ Controleer de eigendomsnummers in de verzameling. @@ 1 @@@ 1
2481 U kunt geen waarde instellen terwijl een document zich in het afdrukvoorbeeld bevindt. @@@ 1 @@@ 1
2482 Microsoft Access kan de naam '| 1' die u in de uitdrukking hebt ingevoerd niet vinden. @ Mogelijk hebt u een besturingselement gespecificeerd dat niet op het huidige object stond zonder het juiste formulier of rapportcontext op te geven. @ Om naar een besturingselement op een ander formulier of rapport, laat de naam van het besturingselement voorafgaan door de naam van een verzameling. Dit zijn meestal Formulieren of Rapporten en de naam van het formulier of rapport waartoe het besturingselement behoort. Bijvoorbeeld Formulieren! [Producten]! [Eenheden op voorraad]. @ 1 @@@ 1
2483 U kunt niet naar een vorig besturingselement gaan als slechts één besturingselement de focus heeft gehad. @ Gebruik de eigenschap PreviousControl alleen nadat u de focus naar een tweede besturingselement hebt verplaatst. @@ 1 @ 1 @ 7144 @ 1
2484 Er is geen actief gegevensblad. @@@ 1 @@@ 1
2485 Microsoft Access kan het object'|1.'@Als '| 1' een nieuwe macro of macrogroep is, zorg ervoor dat u het hebt opgeslagen en dat u de naam correct hebt getypt. @@ 1 @ 1 @ 10183 @ 1
2486 U kunt deze actie momenteel niet uitvoeren. @ U hebt geprobeerd een macro uit te voeren of u hebt het DoCmd-object in Visual Basic gebruikt om een ​​actie uit te voeren. Microsoft Access voert echter een andere activiteit uit waardoor deze actie nu niet kan worden uitgevoerd.
Er kunnen bijvoorbeeld geen acties op een formulier worden uitgevoerd terwijl Microsoft Access een besturingselement opnieuw schildert of een uitdrukking berekent. @ Voer de actie later uit. @ 1 @@@ 1
2487 Het objecttype-argument voor de actie of methode is blanco of ongeldig. @ * Voer voor een actie Close, GoToRecord, SearchForRecord of RepaintObject waarden in voor beide argumenten of laat beide leeg om de actie op het actieve object uit te voeren.
* Voer voor een DeleteObject-, Rename- of CopyObject-actie waarden in voor beide argumenten, of laat beide leeg om de actie uit te voeren op het object dat momenteel is geselecteerd in het navigatiedeelvenster.
* Voor een SendObject- of OutputTo-actie voert u waarden in voor beide argumenten, of laat u het objectnaam-argument leeg als u wilt dat de actie wordt uitgevoerd op het actieve object van het opgegeven objecttype.
* Als u een methode gebruikt met het DoCmd-object, gebruik dan een intrinsieke constante die overeenkomt met een geldig objecttype of de overeenkomstige numerieke waarde voor de argumentnaam. @@ 1 @ 1 @ 12276 @ 1
2488 U kunt de actie ApplyFilter in dit venster niet gebruiken. @ * U hebt geprobeerd de actie of methode ApplyFilter te gebruiken, maar u hebt het filter niet toegepast op een tabel, query, formulier of rapport.
* Mogelijk hebt u het filter op een formulier toegepast, maar het formulier was niet geopend in de formulier- of gegevensbladweergave.
* Mogelijk hebt u het filter op een rapport toegepast, maar hebt u de actie ApplyFilter niet gebruikt in een macro die is gespecificeerd door de instelling van de eigenschap OnOpen. @ Gebruik de actie of methode SelectObject om de tabel, query, formulier of rapport te selecteren voordat u het filter toepast . @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2489 Het object '|' is niet open. @ * De macro die u uitvoert (direct of indirect) bevat een actie GoToRecord, RepaintObject of SelectObject, maar het argument Object Name noemt een object dat is gesloten.
* Het objectnaam-argument voor de GoToRecord-, RepaintObject- of SelectObject-methode noemt een object dat is gesloten. @ Gebruik een van de Open-acties of -methoden om het object te openen, zodat u de gewenste actie kunt uitvoeren. @ 1 @@@ 1
2491 De actie of methode is ongeldig omdat het formulier of rapport niet aan een tabel of query is gebonden. @ U hebt geprobeerd de actie of methode ApplyFilter of SearchForRecord te gebruiken. Het formulier of rapport waarop u het filter hebt toegepast, is echter niet gebaseerd op een tabel of query, dus het formulier of rapport bevat geen records waarop u een filter kunt toepassen. @ Gebruik de actie of methode SelectObject om het gewenste formulier of rapport voordat u de actie ApplyFilter uitvoert.
Als u een formulier of rapport op een tabel of query wilt baseren, opent u het formulier of rapport in de ontwerpweergave en voert u de naam van de tabel of query in de eigenschap RecordSource in. @ 1 @ 1 @ 3041 @ 1
2492 Microsoft Access kan de macro '| 2' niet vinden in de macrogroep'|1. '@ U hebt de syntaxis macrogroepnaam.macronaam gebruikt om een ​​macro op te geven. U hebt vervolgens geprobeerd de macro uit te voeren (direct of indirect), of u hebt de methode RunMacro gebruikt om de macro uit te voeren. De macro die u hebt opgegeven, bevindt zich echter niet in deze macrogroep. @ Maak de macro in de macrogroep, geef de juiste macrogroep op of geef de juiste macronaam op. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2493 Deze actie vereist een objectnaam-argument. @@@ 1 @@@ 1
2494 De actie of methode vereist een formuliernaam-argument. @ U hebt geprobeerd de OpenForm-actie of -methode te gebruiken, maar u hebt het formuliernaam-argument leeg gelaten. @ Voer in het formuliernaam-argument de naam in van een formulier in de huidige database. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2495 Voor de actie of methode is een argument Tabelnaam vereist. @ U hebt geprobeerd de actie of methode OpenTable, TransferSpreadsheet of TransferText te gebruiken, maar u liet het argument Tabelnaam leeg. @ Voer in het argument Tabelnaam de naam in van een tabel die in de huidige database. @ 1 @@@ 1
2496 De actie of methode vereist een Query Name-argument. @ U probeerde de OpenQuery-actie of -methode te gebruiken, maar u liet het Query Name-argument leeg. @ Voer in het Query Name-argument een querynaam in. @ 1 @@@ 1
2497 De actie of methode vereist een rapportnaam-argument. @ U probeerde de OpenReport-actie of -methode te gebruiken, maar u liet het rapportnaam-argument leeg. @ Voer in het rapportnaam-argument de naam van een rapport in. @ 1 @@@ 1
2498 Een uitdrukking die u heeft ingevoerd, is het verkeerde gegevenstype voor een van de argumenten. @ U hebt geprobeerd een macro uit te voeren of een methode te gebruiken om een ​​actie uit te voeren, maar een uitdrukking is geëvalueerd naar het verkeerde gegevenstype.
Voor de methode Sluiten hebt u bijvoorbeeld een tekenreeks opgegeven voor het argument Objecttype, maar dit argument kan alleen worden ingesteld op bepaalde intrinsieke constanten of hun numerieke equivalenten. @@ 1 @@@ 1
2499 U kunt de actie of methode GoToRecord of SearchForRecord niet gebruiken voor een object in de ontwerpweergave. @ Probeer een van de volgende:
* Overschakelen naar formulier- of gegevensbladweergave voor een formulier.
* Schakel over naar de gegevensbladweergave voor een query of tabel.
* Als u een macro of Visual Basic-procedure uitvoert die een actie bevat die het object opent, stelt u het View-argument in op de juiste weergave voordat u de GoToRecord-actie uitvoert. @@ 2 @ 1 @ 3018 @ 1
2500 U moet een getal groter dan nul invoeren voor een argument Herhaal aantal. @ U hebt geprobeerd de actie of methode RunMacro te gebruiken, maar u hebt een waarde kleiner dan nul ingevoerd (of een uitdrukking die resulteert in minder dan nul) in het argument Aantal herhalen. @ Laat dit argument leeg om de macro één keer uit te voeren. @ 1 @@@ 1
2501 De | actie is geannuleerd. @ U gebruikte een methode van het DoCmd-object om een ​​actie uit te voeren in Visual Basic, maar klikte vervolgens op Annuleren in een dialoogvenster.
U hebt bijvoorbeeld de methode Sluiten gebruikt om een ​​gewijzigd formulier te sluiten, en vervolgens op Annuleren geklikt in het dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de wijzigingen die u in het formulier hebt aangebracht, wilt opslaan. @@ 1 @@@ 1
2502 Voor de actie of methode is een argument Macronaam vereist. @ * U hebt geprobeerd de actie of methode RunMacro te gebruiken, maar u hebt het argument Macronaam leeg gelaten.
* Microsoft Access heeft geprobeerd een aangepaste menubalk voor een formulier of rapport te maken, maar het argument Menu Macronaam van de actie AddMenu is leeg. @ Voer in het argument Menu Macronaam de naam in van een macro of macrogroep die in de huidige database. @ 1 @@@ 1
2503 U kunt deze actie niet gebruiken met het DoCmd-object. @ Voor een lijst met acties die het DoCmd-object niet ondersteunt en enkele alternatieven voor het gebruik van deze acties, klikt u op Help.
Alle acties die niet in deze lijst staan, kunnen worden gebruikt met het DoCmd-object. @@ 2 @ 1 @ 11313 @ 1
2504 De actie of methode vereist minimaal | argument (en). @ U hebt geprobeerd een macro uit te voeren die een actie bevat of u hebt een methode of actie gebruikt met het DoCmd-object, maar u heeft niet het vereiste aantal argumenten ingesteld.
Als u bijvoorbeeld de actie MoveSize gebruikt, moet u ten minste één van de vier argumenten instellen. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2505 Een uitdrukking in argument | heeft een ongeldige waarde. @ U hebt geprobeerd een macro uit te voeren of u hebt het DoCmd-object in Visual Basic gebruikt. Het bovenstaande argumentnummer is de positie van het argument zoals het wordt weergegeven in het macrovenster, het dialoogvenster Actie mislukt of de objectbrowser (als u het DoCmd-object gebruikt). @ Probeer een van de volgende:
* Selecteer een instelling in de vervolgkeuzelijst in elk argument.
* Gebruik een intrinsieke constante die gelijk staat aan een geldig objecttype.
* Vervang de juiste overeenkomstige uitdrukking. @ 1 @ 1 @ 11895 @ 1
2506 Een waarde die u hebt ingevoerd voor het overdrachtstype-argument is ongeldig. @ Een uitdrukking in het overdrachtstype-argument resulteert niet in een geldige numerieke waarde. @ Geldige waarden voor het overdrachtstype-argument zijn als volgt:
* 0, 1 en 2 voor de actie TransferDatabase.
* 0, 1 en 2 voor de actie TransferSpreadsheet.
* 0 t / m 6 voor de actie TransferText. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2507 De | type is geen geïnstalleerd databasetype of ondersteunt de door u gekozen bewerking niet. @ U hebt de TransferDatabase-methode gebruikt, maar een uitdrukking in het databasetype-argument evalueert niet naar een geldig databasetype voor importeren, exporteren of koppelen.
Klik op Help voor informatie over geldige databasetypen. @@ 2 @ 1 @ 4780 @ 1
2508 Een waarde die u heeft ingevoerd voor het argument spreadsheettype is ongeldig. @ U hebt de methode TransferSpreadsheet gebruikt en een uitdrukking in het argument spreadsheettype levert geen geldige numerieke waarde op. @ Geldige waarden zijn 0, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 en 8. Merk op dat 1 een ongeldige waarde is; u kunt niet importeren of exporteren naar een Lotus .wks-bestand. @ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2509 De instelling voor het argument Bereik mag niet langer zijn dan 255 tekens. @@@ 1 @ 1 @ 4781 @ 1
2510 De uitdrukking die u hebt ingevoerd in het argument Specification Name overschrijdt de limiet van 64 tekens. @ Selecteer een van de bestaande specificatienamen in de keuzelijst met argumenten wanneer u de TransferText-actie in een macro gebruikt, of typ een naam in Visual Basic die volgt op Microsoft Access regels voor objectnaamgeving. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
2511 De actie of methode vereist een Specification Name-argument. @ U hebt geprobeerd de TransferText-actie of -methode te gebruiken en u hebt een Transfer Type-argument gespecificeerd, maar liet het Specification Name-argument leeg. @ Voer in het Specification Name-argument een bestaande specificatienaam uit het argument in keuzelijst. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2512 Microsoft Access kan de uitdrukking '| 1' niet parseren. @ Klik op OK om terug te keren naar het actie-argument of de voorwaardelijke uitdrukking waar deze uitdrukking verschijnt, en corrigeer vervolgens de syntaxis. @@ 1 @@@ 1
2513 Het argument Macronaam mag niet langer zijn dan 64 tekens volgens de objectnaamgevingsregels van Microsoft Access. @@@ 1 @ 1 @ 11734 @ 1
2514 De actie of methode vereist een besturingselementnaam-argument. @ U probeerde de actie of methode GoToControl te gebruiken, maar u liet de besturingselementnaam leeg. @ Voer in het argument Naam besturingselement een besturingselement of veldnaam uit het actieve formulier of gegevensblad in. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2515 Microsoft Access kan de macro '| 1' niet openen omdat deze is opgeslagen met een andere versie van Microsoft Access. @ Maak de macro opnieuw aan in de huidige versie van Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2516 Microsoft Access kan de module'|1.'@U hebt geprobeerd de OpenModule-actie of -methode te gebruiken, maar Microsoft Access kan de module die u hebt opgegeven in het argument Modulenaam niet vinden. @ Voer een geldige modulenaam uit de huidige database in. @ 1 @@@ 1
2517 Microsoft Access kan de procedure'|1.'@* Mogelijk hebt u de methode Uitvoeren in Visual Basic gebruikt, maar een ongeldige procedurenaam ingevoerd, of u hebt de methode Uitvoeren gebruikt zonder eerst een database te openen.
* Je hebt geprobeerd de OpenModule-actie of -methode te gebruiken, maar je hebt een ongeldige procedurenaam gebruikt. @@ 1 @@@ 1
2520 De actie of methode vereist een Module- of Procedure Name-argument. @ U probeerde de OpenModule-actie of -methode te gebruiken, maar u hebt geen naam ingevoerd in de Module Name of het Procedure Name-argument in het Macro-venster. @ Voer een geldige naam in een van deze argumenten. @ 1 @@@ 1
2521 U hebt een overdrachtstype gespecificeerd dat het argument HTML-tabelnaam niet ondersteunt. @ Laat het argument HTML-tabelnaam leeg, tenzij u de overdrachtstypen HTML importeren of HTML-koppeling gebruikt. @@ 1 @@@ 1
2522 De actie of methode vereist een File Name-argument. @ U hebt geprobeerd de TransferSpreadsheet of TransferText-actie of -methode te gebruiken. @ Voer in het File Name-argument een bestandsnaam in. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2523 De waarde die je hebt ingevoerd voor het show-argument is ongeldig. @ Je hebt de ShowToolbar-methode gebruikt. @ Geldige waarden voor dit argument zijn acToolbarYes, acToolbarWhereApprop en acToolbarNo, of de overeenkomstige numerieke waarden 0, 1 en 2. @ 1 @ 1 @ 12446 @ 1
2524 Microsoft Access kan de applicatie niet oproepen met de RunApp-actie. @ Het pad naar de applicatie is ongeldig, of een onderdeel van de applicatie ontbreekt. @ Controleer het pad in Windows Verkenner of Bestandsbeheer. @ 1 @@@ 1
2525 Macro's kunnen slechts 19 keer worden aangeroepen. @ Uw macro bevat een of meer RunMacro-acties die een macro meer dan 19 keer aanroepen. @ Gebruik een If-blok om de macro te stoppen nadat deze 19 keer is uitgevoerd. @ 1 @@@ 1
2526 Voor de actie SendKeys moet de invoegtoepassing Microsoft Access Utility worden geladen. @ Microsoft Access of Microsoft Office Setup opnieuw uitvoeren om Microsoft Access en de invoegtoepassing Microsoft Access Utility opnieuw te installeren. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2527 Lotus .wks-bestandsindelingen worden niet ondersteund in de huidige versie van Microsoft Access. @ Converteer uw .wks-bestand naar een recentere indeling, zoals .wk1. @@ 1 @@@ 1
2528 Het macroactie-argument RunCommand ontbreekt of u hebt een ongeldige opdracht-ID ingevoerd voor de methode RunCommand. @@@ 1 @@@ 1
2529 Het Toolbar-argument mag niet langer zijn dan 64 tekens. @@@ 1 @@@ 1
2530 De SelectObject-methode kan niet worden gebruikt voor een rapport dat momenteel wordt afgedrukt. @@@ 1 @@@ 1
2531 Uw HTML-bestand bevat geen tabelgegevens die Microsoft Access kan importeren. @. @@ 1 @@@ 1
2532 Microsoft Access kan de macro of subprocedure'|1.'@De opgegeven macro, macrogroep of subprocedure bestaat niet. @
Merk op dat wanneer u de syntaxis macrogroepnaam.macronaam invoert in een argument, u de naam moet opgeven waaronder de macrogroep van de macro het laatst is opgeslagen. Zorg er ook voor dat de macro waarnaar wordt verwezen is opgeslagen of dat de subprocedure waarnaar wordt verwezen 0 argumenten verwacht. @ 1 @@@ 1
2533 De actie ApplyFilter vereist dat ofwel het Filternaam- of Where-voorwaarde-argument is ingesteld. @ U hebt geprobeerd een macro uit te voeren met een ApplyFilter-actie, maar u hebt de vereiste argumenten niet ingesteld. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2534 Voor de actie of methode is een argument Naam gegevenstoegangspagina vereist. @ U hebt geprobeerd de actie of methode OpenDataAccessPage te gebruiken, maar u liet het argument Name van de data access-pagina leeg. @ Voer in het argument Name van de data access-pagina de naam in van een data access-pagina pagina in de huidige database. @ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2535 De actie ApplyFilter bevat een filternaam die niet kan worden toegepast. @ De filternaam is geen geldig argument in de actie ApplyFilter in Client Server. @@ 1 @ 1 @ 11313 @ 1
2537 De functie '|' is niet beschikbaar terwijl de database is geopend in uitgeschakelde modus. @@@ 1 @@@ 1
2538 De '|' macroactie kan niet worden uitgevoerd in uitgeschakelde modus. @@@ 1 @@@ 1
2539 Het Name-argument van de macroactie SetLocalVar is een gereserveerde naam. Wijzig het naamargument van de SetLocalVar-actie.
2540 Het bestand '| 1' dat u probeerde te vervangen, is een Microsoft Access-systeembestand dat in gebruik is en niet kan worden vervangen of verwijderd. @@@ 1 @@@ 1
2541 De inhoud van het klembord is verwijderd en kan niet worden geplakt. @ Sommige toepassingen plaatsen geen grote objecten op het klembord. In plaats daarvan plaatsen ze een aanwijzer naar het object op het klembord. De aanwijzer kan verdwijnen voordat het plakken plaatsvindt. @@ 1 @@@ 1
2542 Geef de databasenaam op de opdrachtregel op zodat Microsoft Access de macro kan vinden. @@@ 1 @@@ 1
2543 U kunt geen databaseobject op zichzelf plakken. @@@ 1 @@@ 1
2544 Microsoft Access kan de | 1 waarnaar u verwijst in het objectnaam-argument niet vinden. @ De macro die u probeerde uit te voeren, bevat een SelectObject-actie met een ongeldige naam voor het objectnaam-argument. @ Controleer in het navigatiedeelvenster de naam van het gewenste object de macro die u wilt selecteren. Open vervolgens de macro in het macrovenster en voer de juiste naam in voor het argument Objectnaam. @ 2 @ 1 @ 3041 @ 1
2545 Voor de actie CopyObject moet u een andere doeldatabase of een nieuwe naam specificeren om uit de huidige database te kopiëren. @ De macro die u uitvoert, bevat een actie CopyObject. @ Open de macro in het Macro-venster en selecteer de actie CopyObject. Typ een doeldatabase of een nieuwe naam in het juiste argumentvak. @ 1 @ 1 @ 3009 @ 1
2546 Selecteer een databaseobject in het navigatiedeelvenster voordat u de macro met de | actie. @@@ 2 @ 1 @ 3009 @ 1
2547 De database '|' je hebt geprobeerd te verwijderen en te vervangen is alleen-lezen en kan niet worden verwijderd of vervangen. @ Voer een andere naam in voor de nieuwe database. @@ 1 @@@ 1
2548 Microsoft Access kan de beveiligingswizard niet uitvoeren omdat deze database is geopend in de exclusieve modus. @ Wilt u dat Microsoft Access de database opent in de gedeelde modus en de beveiligingswizard uitvoert? @@ 19 @@@ 2
2549 Microsoft Access kan | 1 niet verwijderen nadat het is gecomprimeerd. De gecomprimeerde database heeft de naam | 2. @ Als u een database comprimeert met dezelfde naam, maakt Microsoft Access een nieuwe gecomprimeerde database aan en verwijdert vervolgens de oorspronkelijke database.
In dit geval is de oorspronkelijke database echter niet verwijderd omdat deze alleen-lezen is. @ Als je kunt, verwijder dan de alleen-lezen-status, verwijder de oorspronkelijke database en hernoem de nieuwe database met de oorspronkelijke naam.
Als u de alleen-lezen status niet kunt verwijderen, informeer dan uw werkgroepbeheerder. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2550 Microsoft Access kan | 1 niet verwijderen nadat het is gecodeerd. De gecodeerde database heeft de naam | 2. @ Als u een database codeert met dezelfde naam, maakt Microsoft Access een nieuwe gecodeerde database aan en verwijdert vervolgens de oorspronkelijke database.
In dit geval kan de oorspronkelijke database echter niet worden verwijderd omdat deze alleen-lezen is. @ Verwijder indien mogelijk de alleen-lezen-status, verwijder de oorspronkelijke database en hernoem de nieuwe database met de oorspronkelijke naam.
Als u de alleen-lezen status niet kunt verwijderen, informeer dan uw werkgroepbeheerder. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2551 Microsoft Access kan | 1 niet verwijderen nadat het is gedecodeerd. De gedecodeerde database heeft de naam | 2. @ Als u een database met dezelfde naam decodeert, maakt Microsoft Access een nieuwe gedecodeerde database aan en verwijdert vervolgens de oorspronkelijke database.
In dit geval kan de oorspronkelijke database echter niet worden verwijderd omdat deze alleen-lezen is. @ Verwijder indien mogelijk de alleen-lezen-status, verwijder de oorspronkelijke database en hernoem de nieuwe database met de oorspronkelijke naam.
Als u de alleen-lezen status niet kunt verwijderen, informeer dan uw werkgroepbeheerder. @ 1 @ 1 @ 10299 @ 1
2552 U kunt geen database coderen die u niet hebt gemaakt of waarvan u niet de eigenaar bent. @ Raadpleeg de eigenaar van de database of uw werkgroepbeheerder. @@ 1 @@@ 1
2553 U kunt een database niet decoderen die u niet hebt gemaakt of waarvan u niet de eigenaar bent. @ Raadpleeg de eigenaar van de database of uw werkgroepbeheerder. @@ 1 @@@ 1
2554 Kan de opgegeven database niet vinden, of u hebt helemaal geen database opgegeven. @ Geef een geldige databasenaam op in de opdrachtregel en voeg indien nodig een pad toe. @@ 1 @ 1 @ 10283 @ 1
2556 Microsoft Access kan de beveiligingswizard niet uitvoeren omdat de database een wachtwoord gebruikt. @ Verwijder het databasewachtwoord door te klikken op Databasewachtwoord opheffen in de groep Databasehulpmiddelen op het tabblad Databasehulpmiddelen. @@ 1 @@@ 1
2557 De database die u probeerde te converteren, is gemaakt in of was al geconverteerd naar de gevraagde versie van Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
2559 Microsoft Access kon de gekoppelde tabel '| 1' in database '| 2' niet vernieuwen tijdens de conversie.Probeer de koppelingen handmatig te verversen met de opdracht Linked Table Manager in de groep Database Tools op het tabblad Database Tools.
2560 Microsoft Access kan de database-eigenschappen niet laden. @@@ 1 @@@ 3
2561 Microsoft Access kan het dialoogvenster Database-eigenschappen niet weergeven. @@@ 1 @@@ 1
2562 Microsoft Access kan de database-eigenschappen niet opslaan. @@@ 1 @@@ 1
2564 U kunt het document '|' niet verbergen terwijl het open is. @ Sluit eerst het databaseobject en verberg het dan. @@ 1 @@@ 1
2565 U kunt het databaseobject '|' niet zichtbaar maken terwijl het open is. @ Sluit eerst het databaseobject en maak het vervolgens zichtbaar. @@ 1 @@@ 1
2566 Microsoft Access kan het pictogram van de toepassing niet instellen op het bestand '| 1'. @ Controleer of het bestand een geldig pictogrambestand (.ico) is. Als u Microsoft Windows gebruikt, kunt u ook .bmp-bestanden gebruiken. @@ 1 @@@ 1
2567 Microsoft Access kan deze database van eerdere versies niet openen of converteren. @ De database is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Access. U heeft niet de juiste beveiligingsmachtigingen om databases die in eerdere versies zijn gemaakt, te openen of te converteren. @@ 1 @@@ 1
2568 Microsoft Access kan deze bewerking niet ongedaan maken. @ Er bestaat al een object met dezelfde naam. Een andere gebruiker heeft mogelijk een object gemaakt met de naam '|' nadat u deze bewerking had uitgevoerd op een object met dezelfde naam. @@ 1 @@@ 1
2571 U kunt geen objecten wijzigen die in een eerdere versie van Microsoft Access zijn gemaakt. @ Om deze database naar de huidige versie van Microsoft Access te converteren, sluit u de database, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Converteren. @@ 1 @@@ 0
2572 Deze database bevindt zich in een onverwachte staat en Microsoft Access kan deze niet openen. @ Deze database is geconverteerd van een eerdere versie van Microsoft Access met behulp van de DAO CompactDatabase-methode in plaats van de opdracht Database converteren (klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Converteren). Converteren met behulp van de DAO CompactDatabase-methode heeft de database in een gedeeltelijk geconverteerde staat achtergelaten. @ Als u een kopie van de database in de oorspronkelijke indeling hebt, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Converteren om deze te converteren. Als de oorspronkelijke database niet meer beschikbaar is, maak dan een nieuwe database aan en importeer uw tabellen en query's om uw gegevens te behouden en probeer het opnieuw. Uw andere database-objecten kunnen niet worden hersteld. @ 1 @@@ 1
2573 Deze database is een replica die is gemaakt in een andere versie van Access. @U kunt deze replica alleen converteren door te synchroniseren met zijn Design Master. @Converteer de Design Master van deze replicaset en synchroniseer de replica met de Design Master. @ 1 @@@ 1
2574 U kunt geen andere Microsoft Access-database maken met dezelfde naam en locatie als een bestaande database. @ U hebt de opdracht MDE-bestand maken uitgevoerd, maar geprobeerd de nieuwe database dezelfde extensie te geven als de oude. @ Accepteer de standaard. mde-extensie voor uw nieuwe MDE-database. @ 1 @@@ 1
2575 U kunt geen Microsoft Access MDE-database maken op basis van een databasereplica. @@@ 1 @@@ 1
2576 Deze database is een Microsoft Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master / Replica. @ Als u op OK klikt, wordt de door u geselecteerde database hernoemd naar | 1 en vervolgens geconverteerd naar | 2. Iedereen die een replica van deze database gebruikt, moet na de volgende synchronisatie upgraden naar Microsoft Access 2000. @@ 4 @@@ 2
2577 De database | is al open. @ Sluit de database voordat u de opdracht Make MDE File uitvoert. @@ 1 @@@ 1
2578 Microsoft Access kan het .accde-, .mde- of .ade-bestand niet maken. @@@ 1 @@@ 1
2579 Lokale formulieren, rapporten, macro's en modules in deze replica worden niet geconverteerd. @ Om deze objecten te behouden, moet u ze in de Design Master importeren vanuit de originele replica. @@ 1 @@@ 1
2580 De recordbron '|' gespecificeerd op dit formulier of rapport bestaat niet. @De naam van de recordbron is mogelijk verkeerd gespeld, de recordbron is verwijderd of hernoemd, of de recordbron bevindt zich in een andere database. @ Geef in de ontwerpweergave of lay-outweergave van het formulier of rapport het eigenschappenblad weer door op de knop Eigenschappen te klikken. stel de eigenschap RecordSource in op een bestaande tabel of query. @ 1 @@@ 1
2581 U moet een sorteerveld of -uitdrukking definiëren voor de koptekst of voettekst van de groep in het rapport waarvan u een voorvertoning of afdruk probeerde te maken. @@@ 1 @ 1 @ 8753 @ 1
2582 U kunt de eigenschap GroupInterval niet op 0 instellen als de eigenschap GroupOn is ingesteld op Interval. @ Klik op het tabblad Sorting and Grouping Design en probeer een van de volgende:
* Wijzig de instelling van de eigenschap GroupInterval in een getal hoger dan 0.
* Wijzig de instelling van de GroupOn-eigenschap in Each Value. @@ 1 @@@ 1
2583 De ApplyFilter-actie of -methode kan alleen worden uitgevoerd vanuit een Open macro of Open event-procedure. @ * Mogelijk hebt u geprobeerd een macro of procedure uit te voeren die de ApplyFilter-actie of -methode bevat vanuit een andere rapporteigenschap dan de OnOpen-eigenschap.
* Mogelijk hebt u geprobeerd een macro- of gebeurtenisprocedure uit te voeren op een rapport dat al open is. @ Om de actie ApplyFilter in een rapport te gebruiken, stelt u de eigenschap OnOpen in op de naam van de macro, sluit u het rapport en opent u het vervolgens opnieuw. @ 1 @ 1 @ 3004 @ 1
2584 U kunt geen aggregatiefuncties gebruiken in de koptekst of voettekst van een pagina. @ De paginakop- of voettekst van het rapport waarvan u een voorbeeld probeerde te bekijken, bevat een berekend besturingselement met een aggregatiefunctie in de uitdrukking. @ Als u het resultaat van een aggregaat wilt weergeven functie in de koptekst of voettekst van een pagina, maak een verborgen berekend besturingselement in een geschikt gedeelte van het rapport. Maak vervolgens een ongebonden tekstvak in de koptekst of voettekst van de pagina.
Als u een macro uitvoert, gebruikt u de actie SetValue om de ongebonden tekstvakwaarde in te stellen op de waarde in het verborgen besturingselement. @ 1 @ 1 @ 11839 @ 1
2585 Deze actie kan niet worden uitgevoerd tijdens het verwerken van een formulier- of rapportgebeurtenis. @ Een macro die is opgegeven als de instelling OnOpen, OnLoad, OnClose, OnFormat, OnRetreat, OnPage of OnPrint, bevat een ongeldige actie voor de eigenschap. @ Wanneer u klikt OK, in het dialoogvenster Actie mislukt wordt de naam van de macro die is mislukt en de bijbehorende argumenten weergegeven. @ 1 @ 1 @ 11909 @ 1
2586 Microsoft Access heeft de eigenschappen MoveLayout en NextRecord gewijzigd in True van False. @ De macro- of Visual Basic-functie die wordt uitgevoerd door de eigenschap OnFormat van een van de secties van het rapport, stelt zowel de eigenschappen MoveLayout als NextRecord in op False. Als beide eigenschappen zijn ingesteld op False, kan het rapport continu worden afgedrukt. @ Herzie de macro of functie zodat deze deze eigenschappen instelt op de gewenste waarden. @ 1 @ 1 @ 4656 @ 1
2587 Microsoft Access kan de uitvoerbewerking niet voltooien. @ De door u ingevoerde Visual Basic-code bevat een syntaxisfout of de uitvoerprocedures zijn niet beschikbaar. @ Zorg ervoor dat uw code geen syntaxisfout bevat. Als de syntaxis correct is, voert u Setup uit om Microsoft Access opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @ 1 @@ 185309 @ 1
2588 U moet een formulier selecteren om op te slaan als rapport. @@@ 1 @@@ 1
2589 De uitdrukking '|' is ongeldig. @ Aggregatiefuncties zijn alleen toegestaan ​​op uitvoervelden van de recordbron. @@ 1 @@@ 1
2590 De aggregatiefuncties Var en VarP worden niet ondersteund in een Access-project. @@@ 1 @@@ 1
2591 U kunt de printereigenschappen niet wijzigen in de OnOpen-gebeurtenis van een rapport. @@@ 1 @@@ 1
2593 Deze functie is niet beschikbaar in een MDB of ACCDB. @@@ 1 @@@ 1
2594 U kunt niet filteren op formulier als de bron van het formulierrecord een recordset-object is. @@@ 1 @@@ 1
2595 Microsoft Access kan deze eigenschap niet instellen als de eigenschap DefaultSize is ingesteld op True. @@@ 1 @@@ 1
2596 Printerobject is niet beschikbaar op subformulieren en subrapporten. @@@ 1 @@@ 1
2597 Kan het rapport niet aan de opgegeven recordset binden omdat de vorm niet overeenkomt met de sortering en groepering die in het rapport is gespecificeerd. @@@ 1 @@@ 1
2599 Rapportweergave is niet beschikbaar voor dit rapport. @@@ 1 @@@ 1
2600 Controleer het nieuwe wachtwoord door het opnieuw te typen in het vak Verifiëren en op OK te klikken. @@@ 1 @@@ 1
2601 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te lezen. Om dit object te lezen, moet je toestemming hebben om het ontwerp te lezen. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2602 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te wijzigen. Om dit object te wijzigen, moet je de toestemming Ontwerp wijzigen hebben. Als het object een tabel is, moet u hiervoor ook de machtigingen Gegevens verwijderen en Gegevens bijwerken hebben.
Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2603 Je hebt geen toestemming om'|. '@ Uit te voeren. Om dit object uit te voeren, moet je de toestemming Openen / Uitvoeren hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2604 U kunt de machtigingen van dit object niet zien. @ Om machtigingen voor dit object te bekijken of te wijzigen, moet u hiervoor beheerdersrechten hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2605 U kunt dit gebruikersaccount niet verwijderen uit de groep'|1.'@* Mogelijk heeft u geprobeerd een gebruikersaccount te verwijderen uit de standaard gebruikersgroep. Microsoft Access voegt automatisch alle gebruikers toe aan de standaardgroep Gebruikers. Om een ​​gebruikersaccount uit de gebruikersgroep te verwijderen, moet u eerst de account verwijderen.
* Mogelijk hebt u geprobeerd alle gebruikers uit de groep Admins te verwijderen. Er moet ten minste één gebruiker in de groep Admins zijn. @@ 1 @ 1 @ 10212 @ 1
2606 Het objecttype is ongeldig. @@@ 1 @@@ 1
2607 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te knippen.Om dit object te knippen, moet je toestemming hebben om het ontwerp te wijzigen. Als het object een tabel is, moet u hiervoor ook de machtiging Gegevens verwijderen hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2608 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te kopiëren. Om dit object te kopiëren, moet je toestemming hebben om het ontwerp te lezen. Als het object een tabel is, moet u daarvoor ook de machtiging Gegevens lezen hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2609 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te verwijderen. Om dit object te verwijderen, moet je toestemming hebben om het ontwerp te wijzigen. Als het object een tabel is, moet u hiervoor ook de machtiging Gegevens verwijderen hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2610 U moet een persoonlijke identificatie (PID) invoeren die uit minimaal 4 en niet meer dan 20 tekens en cijfers bestaat. @ Microsoft Access gebruikt de combinatie van de gebruikers- of groepsnaam en de PID om de gebruiker of groep te identificeren.
Houd er rekening mee dat Microsoft Access de PID verbergt nadat u deze hebt gemaakt, dus zorg ervoor dat u de exacte gebruikers- of groepsaccountnaam en de PID-vermeldingen noteert. Als u het account ooit opnieuw moet aanmaken, moet u dezelfde naam en PID-gegevens invoeren. @@ 1 @@@ 1
2611 Microsoft Access kan het werkgroepbestand '| 1.' niet vinden Wilt u het standaard werkgroepbestand gebruiken? @@@ 20 @@@ 1
2612 De accountnaam is ongeldig. @ Klik op Help voor informatie over naamgevingsconventies. @@ 2 @ 1 @ 10213 @ 1
2613 U hebt geen toestemming om'|.'@ te hernoemen. Om een ​​databaseobject te hernoemen, moet u de machtiging Ontwerp wijzigen voor het object hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2614 U bent niet gemachtigd om dit formulier in een ander formulier in te voegen. @ Om een ​​formulier als een subformulier in een ander formulier in te voegen, moet u de toestemming Ontwerp lezen hebben voor het formulier dat wordt ingevoegd. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2615 U heeft geen toestemming om de eigenaar van'|.'@ te wijzigen. Om de eigenaar van een databaseobject te wijzigen, moet u hiervoor beheerdersrechten hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2616 U kunt de machtigingen voor'|. '@ Niet wijzigen. Om de machtigingen voor dit object te wijzigen, moet u hiervoor beheerdersmachtiging hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
2617 U bent niet gemachtigd om dit object te importeren, exporteren of te linken naar'|. '. Om dit object te importeren, exporteren of te linken, moet u hiervoor de machtigingen Ontwerp lezen en Gegevens lezen hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
2618 U moet de database hebben geopend voor exclusief gebruik om het databasewachtwoord in te stellen of te verwijderen. @ Om de database exclusief te openen, sluit u de database en opent u deze vervolgens opnieuw door op het tabblad Bestand te klikken en de opdracht Openen te gebruiken. Klik in het dialoogvenster Openen op de pijl naast de knop Openen en selecteer Exclusief openen. @@ 1 @@@ 1
2619 U kunt de machtigingen voor '|' niet wijzigen in een replica. @ Machtigingen kunnen alleen worden gewijzigd in de Design Master voor de replicaset. @@ 3 @@@ 1
2620 Het wachtwoord dat u hebt ingevoerd in het veld Oud wachtwoord is onjuist. @ Voer het juiste wachtwoord voor dit account in. @@ 1 @@@ 1
2621 Dat wachtwoord is niet geldig. @ Mogelijk hebt u een puntkomma gebruikt. @@ 1 @@@ 1
2622 U kunt '|' niet opslaan omdat het alleen-lezen is. @ Schakel over naar de ontwerpweergave, klik op het tabblad Bestand, wijs Opslaan als aan en voer een nieuwe naam in. @@ 3 @@@ 0
2624 Er is een fout opgetreden bij het wijzigen van de werkgroepdatabase. @@@ 1 @@@ 1
2625 Werkgroepbeheerder kan het werkgroepinformatiebestand niet maken. Zorg ervoor dat u een geldig pad en bestandsnaam hebt opgegeven, dat u voldoende machtigingen heeft om het bestand te maken en dat u voldoende schijfruimte heeft op het doelstation. (|) @@@ 1 @@@ 1
2626 Gereserveerde fout (|); er is geen bericht voor deze fout. @@@ 1 @@@ 1
2627 Er is niet genoeg schijfruimte. @@@ 1 @@@ 1
2628 Een van uw parameters is ongeldig. @@@ 1 @@@ 1
2629 Kan werkgroepbestand niet openen. Dit is een directory. @@@ 1 @@@ 1
2630 Het opgegeven pad is ongeldig. @@@ 1 @@@ 1
2631 Het opgegeven pad is te lang. @@@ 1 @@@ 1
2632 Werkgroep wijzigen kan niet doorgaan zonder uw naam, pincode en een pad naar het nieuwe werkgroepinformatiebestand.
2633 Microsoft Access kan het wachtwoord voor het aanmeldingsaccount '| 1' niet wijzigen omdat de huidige verbinding gebruikmaakt van de geïntegreerde beveiliging van Microsoft Windows NT. @@@ 1 @@@ 1
2634 Het nieuwe wachtwoord komt niet overeen met de waarde voor het verifiëren van het wachtwoord. @@@ 1 @@@ 1
2635 Microsoft Access kan het wachtwoord niet wijzigen omdat het oude wachtwoord niet overeenkomt met het wachtwoord van de momenteel aangemelde gebruiker.
2636 Werkgroepbestand bestaat al.
2637 Kan niet start SQL Server onderhoud. Om te restart de SQL Server -service, dubbelklik op het SQL Server Systeembeheerderpictogram in het systeemvak en klik op S.tart / Doorgaan. @ Als de service started, klik in Microsoft Access op het tabblad Bestand, wijs Servertaken aan, klik op Verbinding en klik vervolgens op OK. @@ 19 @@@ 2
2638 Kan niet start SQL Server onderhoud. Om te restart de SQL Server -service, dubbelklik op het SQL Server Systeembeheerderpictogram in het systeemvak en klik op S.tart / Doorgaan. Als de service niet slaagt om start, ga naar de Services-console en controleer of de aanmeldingsgegevens van de MSSQLServer-service correct zijn. @ Wanneer de service is started, klik in Microsoft Access op het tabblad Bestand, wijs Servertaken aan, klik op Verbinding en klik vervolgens op OK. @@ 19 @@@ 2
2639 Microsoft Access kan | 1 niet openen vanwege beveiligingsbeperkingen. @ Beveiligingsinstellingen beperken de toegang tot het bestand omdat het niet digitaal is ondertekend. @@ 2 @ 1 @ 553714138 @ 2
2646 Microsoft Access kan deze relatie niet creëren en referentiële integriteit afdwingen. @ Gegevens in tabel '| 1' zijn in strijd met referentiële integriteitsregels.
Er kunnen bijvoorbeeld records zijn die betrekking hebben op een werknemer in de gerelateerde tabel, maar geen record voor de werknemer in de primaire tabel. @ Bewerk de gegevens zodat records in de primaire tabel bestaan ​​voor alle gerelateerde records.
Als u de relatie wilt creëren zonder de regels van referentiële integriteit te volgen, schakelt u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen uit. @ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2649 Microsoft Access kan referentiële integriteit niet afdwingen voor deze relatie. @ Zorg ervoor dat de velden die u sleept primaire sleutelvelden zijn of uniek geïndexeerd zijn en dat de unieke index of primaire sleutel correct is ingesteld.
Als u de relatie wilt creëren zonder de regels van referentiële integriteit te volgen, schakelt u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen uit. @@ 1 @ 1 @ 9086 @ 1
2650 Microsoft Access kan deze relatie niet creëren en referentiële integriteit afdwingen. @ * De velden die u kiest, kunnen verschillende gegevenstypen hebben.
* De velden hebben mogelijk het gegevenstype Number, maar niet dezelfde instelling voor de eigenschap FieldSize. @ Probeer een van de volgende:
* Selecteer velden met hetzelfde gegevenstype.
* Open de tabellen in de ontwerpweergave en wijzig de gegevenstypen en veldgroottes zodat de velden overeenkomen.
Als u de relatie wilt creëren zonder de regels van referentiële integriteit te volgen, schakelt u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen uit. @ 2 @ 1 @ 9086 @ 1
2651 U kunt geen relatie maken tussen velden met het gegevenstype Memo, OLE-object, Ja / Nee of Hyperlink. @ U hebt geprobeerd referentiële integriteit af te dwingen voor een relatie, maar een of meer van de velden die u hebt gekozen, hebben de Memo, OLE Object, Ja / Nee of Hyperlink-gegevenstype. @ Selecteer velden in het raster die deze gegevenstypen niet hebben, of open de tabellen in de ontwerpweergave en wijzig de gegevenstypen. @ 1 @@@ 1
2652 U kunt een relatie die is geërfd van een gekoppelde database niet verwijderen. @@@ 1 @@@ 1
2680 Het formulier of rapport bevat meer OLE-objecten dan Microsoft Access tegelijkertijd kan weergeven. @ Verwijder enkele van de gebonden of ongebonden objectframes. @@ 1 @@@ 1
2683 Dit besturingselement bevat geen object. @@@ 1 @@@ 1
2684 Het OLE-object is leeg. @ U kunt een gebonden objectkader niet bewerken als het veld in de onderliggende tabel geen OLE-object bevat. @ Klik met de rechtermuisknop op het veld, klik op Object invoegen en gebruik het dialoogvenster om het voeg het object toe aan het veld. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2685 Het object heeft geen OLE-objectgegevenstype. @ Het gebonden objectframe met het object dat u probeerde te bewerken, is niet gebonden aan een veld met het OLE-objectgegevenstype. @ Als u een OLE-object wilt weergeven, stelt u de ControlSource-eigenschap voor het gebonden objectframe aan een veld met het OLE-objectgegevenstype. Of gebruik een ander besturingselement, zoals een tekstvak, om de gegevens weer te geven. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2686 Microsoft Access kan het | 1-object niet opslaan. @ Uw computer heeft onvoldoende schijfruimte terwijl Microsoft Access het OLE-object aan het opslaan was.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'schijfruimte vrijmaken'. @@ 1 @@@ 1
2690 Een systeembron die nodig is voor het weergeven van de | object is niet beschikbaar. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende geheugen. @ Sluit onnodige programma's en probeer de bewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@@ 1
2691 Microsoft Access kan niet communiceren met de OLE-server. @ De OLE-server is mogelijk niet geregistreerd. @ Om de OLE-server te registreren, installeert u deze opnieuw. @ 1 @@@ 1
2694 Het klembord is niet beschikbaar. @ Het klembord is mogelijk in gebruik door een andere toepassing of uw computer heeft mogelijk onvoldoende geheugen. @ Als uw computer onvoldoende geheugen heeft, sluit u onnodige programma's en probeert u de bewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@@ 1
2695 Microsoft Access kan het geconverteerde | 1 object niet weergeven. @ Verwijder het object in het gebonden objectframe en maak het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2696 Microsoft Access kan het OLE-object niet lezen. @ Verwijder het object in het gebonden objectframe en maak het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2697 Er is een probleem opgetreden bij het laden van de | object. @ Het object dat u probeerde te maken of te bewerken, is geen geldig OLE-object. @ Maak het object opnieuw en sluit het vervolgens in of koppel het opnieuw. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2698 De | object dat u probeerde te maken of te bewerken, is te groot om op te slaan. @ * Uw database bevat mogelijk niet genoeg ruimte voor het object.
* Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'schijfruimte vrijmaken'. @@ 1 @@@ 1
2699 De verbinding met de OLE-server was lost, of de OLE-server heeft een fout aangetroffen terwijl u deze gebruikte. @ Restart de OLE-server en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2700 Microsoft Access kan geen OLE-server of een Dynamic Link-bibliotheek vindenrary (DLL) vereist voor de OLE-bewerking. @ De OLE-server of DLL is mogelijk niet geregistreerd. @ Om de OLE-server of DLL te registreren, installeert u deze opnieuw. @ 1 @@@ 1
2701 De OLE-server voor het OLE-object dat u probeerde te maken, is al open. @ Schakel over naar het OLE-servervenster en sluit het. Probeer vervolgens het OLE-object opnieuw te maken of te bewerken. @@ 1 @@@ 1
2702 De | object is niet geregistreerd. @ Het object roept mogelijk een applicatie op die niet is geïnstalleerd. @ Om de applicatie te registreren, installeert u deze opnieuw. @ 1 @@@ 1
2703 Microsoft Access kan het | 1-object niet lezen omdat de communicatie is onderbroken. @ Als de OLE-servertoepassing zich op een netwerkserver bevindt, moet u ervoor zorgen dat uw computer ermee is verbonden. @@ 1 @@@ 1
2704 De | object dat u probeerde te bewerken, bevat geen informatie die kan worden weergegeven. @@@ 2 @ 1 @ 9360 @ 1
2707 Microsoft Access kan het bestand met het OLE-object niet openen. @ * Mogelijk hebt u een ongeldige bestandsnaam of een ongeldige gegevenseenheid (zoals een celbereik uit een werkblad) in het bestand voor het OLE-object opgegeven.
* Het bestand dat u heeft opgegeven, is mogelijk niet beschikbaar omdat het is vergrendeld door een andere gebruiker of omdat u geen toestemming heeft om het te gebruiken. @ Probeer een van de volgende:
* Zorg ervoor dat het bestand beschikbaar is en dat u de juiste bestandsnaam heeft gebruikt.
* Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de syntaxis die moet worden gebruikt bij het specificeren van de gegevens van een OLE-object. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2711 Het bestandsnaamargument in de GetObject-functie van de Visual Basic-procedure die u hebt uitgevoerd, is ongeldig. @ * Mogelijk hebt u de bestandsnaam niet ingevoerd of verkeerd gespeld.
* De gegevenseenheid (zoals een celbereik van een werkblad) is mogelijk niet geldig. @ Probeer een van de volgende:
* Zorg ervoor dat het bestand op uw computer is geïnstalleerd en dat u de juiste bestandsnaam heeft gebruikt.
* Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de syntaxis die moet worden gebruikt bij het specificeren van de gegevens van een OLE-object. @ 1 @ 3 @ 1010959 @ 1
2713 Er is een probleem opgetreden toen Microsoft Access toegang probeerde te krijgen tot het | 1-object. @ * Mogelijk hebt u een ongeldige bestandsnaam of een ongeldige gegevenseenheid (zoals een celbereik op een werkblad) in het bestand voor het OLE-object opgegeven.
* Het bestand dat u heeft opgegeven, is mogelijk niet beschikbaar omdat het is vergrendeld door een andere gebruiker of omdat u geen toestemming heeft om het te gebruiken. @ Probeer een van de volgende:
* Zorg ervoor dat het bestand op uw computer is geïnstalleerd en dat u de juiste bestandsnaam heeft gebruikt.
* Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de syntaxis die moet worden gebruikt bij het specificeren van de gegevens van een OLE-object. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2714 De | object ondersteunt geen werkwoorden die kunnen worden uitgevoerd op een OLE-object, zoals afspelen of bewerken. @ Controleer de documentatie van de OLE-server voor informatie over de werkwoorden die het OLE-object ondersteunt, of gebruik de eigenschap ObjectVerbs of de eigenschap ObjectVerbsCount om de werkwoorden te vinden ondersteund door een OLE-object. @@ 1 @ 1 @ 6970 @ 1
2715 De index voor de eigenschap actie of werkwoord voor de | object is ongeldig. @ De instelling die u hebt ingevoerd, is mogelijk een negatief getal of is te hoog. @@ 1 @ 1 @ 6967 @ 1
2717 De | object heeft geen informatie die kan worden weergegeven. @ U hebt geprobeerd een bewerking uit te voeren op een gebonden of ongebonden objectframe dat een OLE-object bevat, maar het OLE-object is leeg. @ Klik met de rechtermuisknop op het frame, klik op Object invoegen en gebruik dialoogvenster om een ​​object uit een niet leeg bestand te zoeken en toe te voegen of ernaar te linken. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2719 Er is een probleem opgetreden bij het openen van het | 1-object. @ * De OLE-server is mogelijk niet beschikbaar omdat deze zich op een netwerkserver bevindt en uost de verbinding. Probeer de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
* Het OLE-object is mogelijk opgeslagen in een gekoppeld bestand, maar het bestand is niet beschikbaar. Activeer de OLE-server buiten Microsoft Access en open vervolgens het bestand met het OLE-object om te controleren of het nog steeds bestaat en toegankelijk is. @@ 1 @@@ 1
2723 De | object ondersteunt de poging tot bewerking niet. @ Het OLE-object is gewijzigd in een afbeelding of de koppeling naar het object is verbroken. @ Als u de bewerking wilt uitvoeren, verwijdert u het OLE-object en sluit u het vervolgens in of koppelt u het opnieuw. @ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2724 Een of meer dynamic-link libraries vereist voor het gebruik van OLE-objecten is een onjuiste versie. @ Voer Setup uit om Microsoft Access opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-upbestanden'. @@ 1 @@ 185309 @ 1
2725 De OLE-server is niet geregistreerd. @ Om de OLE-server te registreren, installeert u deze opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2726 Microsoft Access kan de OLE-bewerking niet uitvoeren omdat het het Windows-register waarin de OLE-server is geregistreerd niet kon lezen. @ Installeer de OLE-server opnieuw en probeer de bewerking opnieuw. Als de problemen aanhouden, installeert u Microsoft Windows en de andere toepassingen opnieuw op uw computer.
Als u Microsoft Access opnieuw installeert, wilt u misschien eerst een back-up maken van uw Microsoft Access-werkgroepinformatiebestand om eventuele aangepaste instellingen te behouden. Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'.
Zoek voor informatie over het Windows-register in de Microsoft Windows Help-index naar 'registry'. @@ 1 @@@ 1
2727 Microsoft Access kan de OLE-bewerking niet uitvoeren omdat het niet kon schrijven naar het Windows-register waar de OLE-server is geregistreerd. @ Installeer de OLE-server opnieuw en probeer de bewerking opnieuw. Als de problemen aanhouden, installeert u Microsoft Windows en de andere toepassingen opnieuw op uw computer.
Als u Microsoft Access opnieuw installeert, wilt u misschien eerst een back-up maken van uw Microsoft Access-werkgroepinformatiebestand om eventuele aangepaste instellingen te behouden. Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'.
Zoek voor informatie over het Windows-register in de Microsoft Windows Help-index naar 'registry'. @@ 1 @@@ 1
2729 Het OLE-object dat u probeerde te bewerken, is bezet. @ Probeer het later opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2730 Er is een probleem opgetreden bij de communicatie met de OLE-server. @ Probeer het later opnieuw. Als u nog steeds geen toegang heeft tot het object, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:
* Maak systeemgeheugen vrij. Zoek in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' voor informatie over het vrijmaken van geheugen.
* Installeer de OLE-server opnieuw om ervoor te zorgen dat deze is geregistreerd.
* Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de syntaxis die moet worden gebruikt bij het specificeren van de gegevens van een OLE-object. @@ 1 @@@ 1
2731 Er is een fout opgetreden bij het openen van de OLE-server. @ De OLE-server is mogelijk niet geregistreerd. @ Om de OLE-server te registreren, installeert u deze opnieuw. @ 1 @@@ 1
2732 Microsoft Access kan het object | 1 niet lezen. @ Communicatie tussen Microsoft Access en de OLE-server is onderbroken. @ Zorg ervoor dat uw computer is verbonden met de netwerkserver waarop de OLE-server zich bevindt. @ 1 @@@ 1
2733 Het OLE-object dat u probeerde te bewerken, is niet toegankelijk. @ U bent niet gemachtigd om het object te wijzigen, of een andere gebruiker heeft het object geopend en vergrendeld. @@ 1 @@@ 1
2734 U kunt de | object nu. @ De OLE-server voert een bewerking uit, of een andere gebruiker heeft het object geopend en vergrendeld. @ Probeer het object later opnieuw op te slaan. @ 1 @@@ 1
2735 Deze schijf is beveiligd tegen schrijven. U kunt de | bezwaar maken. @@@ 1 @@@ 1
2737 Microsoft Access kan het bestand met het gekoppelde OLE-object dat u probeerde bij te werken met de opdracht OLE / DDE Links niet vinden. @ Mogelijk hebt u de bestandsnaam verkeerd gespeld, of is het bestand mogelijk verwijderd of hernoemd. @ Als het bestand is gewijzigd verplaatst naar een andere locatie, gebruik dan de OLE / DDE Links-opdracht om de bron te wijzigen. Of verwijder het object en maak een nieuw gekoppeld object. @ 1 @@@ 1
2738 Er is niet genoeg geheugen om de bewerking te voltooien. @ Sluit onnodige programma's en probeer de bewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 1
2739 Er is een fout opgetreden tijdens de bewerking met een OLE-object. @ Het object is in gebruik. @@ 1 @@@ 1
2741 Uw computer had onvoldoende schijfruimte terwijl Microsoft Access de wijzigingen aan het opslaan was die u in het | 1-object had aangebracht. @ Zoek in de Microsoft Windows Help-index naar 'schijfruimte vrijmaken' voor informatie over het vrijmaken van schijfruimte. @@ 1 @@@ 1
2742 Microsoft Access kon geen bestanden meer maken. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende geheugen of schijfruimte. @ Sluit onnodige programma's en probeer de bewerking opnieuw.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen of schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' of 'schijfruimte, vrijmaken'. @ 1 @@@ 1
2743 De | object wordt opgeslagen in een indeling die niet compatibel is met de versie van OLE op uw computer. @@@ 1 @@@ 1
2744 Microsoft Access kan de OLE-server niet vinden. @ De instelling voor de SourceDoc-eigenschap is mogelijk ongeldig, of het bestand is mogelijk verwijderd, hernoemd of verplaatst. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2745 Share.exe of Vshare.386 ontbreekt op uw computer; OLE-ondersteuning heeft deze bestanden nodig om correct te werken. @ Voer Microsoft Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om Microsoft Access, het Share-programma en Vshare.386 opnieuw te installeren. @ Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van de Microsoft Access-werkgroepgegevens het dossier. Herstel vervolgens het bestand naar de oorspronkelijke locatie. Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @ 1 @@ 185309 @ 3
2746 U kunt niet overschakelen naar de ontwerpweergave omdat uw formulier te veel OLE-objecten bevat. @ Sluit andere toepassingen, sluit het formulier en open het formulier vervolgens opnieuw in de ontwerpweergave. Verwijder vervolgens enkele van de OLE-objecten of verplaats ze naar een ander formulier. @@ 1 @@@ 1
2747 De OLE-server kan het | 1-object niet weergeven. @ Er is een probleem met het bestand dat het OLE-object bevat, of er is onvoldoende geheugen beschikbaar. @ Open de OLE-server buiten Microsoft Access en open vervolgens het OLE-object het dossier.
Als u dit kunt doen, heeft uw computer mogelijk onvoldoende geheugen. Sluit andere programma's en probeer de bewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@@ 1
2748 De Automation-objectbewerking is niet beschikbaar voor de | object. @ Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over welke bewerkingen beschikbaar zijn voor een Automation-object. @@ 1 @@@ 1
2749 Er is niet genoeg geheugen om de Automation-objectbewerking op de | object. @ Sluit onnodige programma's en probeer de bewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 1
2750 De operatie op de | object mislukt. @ De OLE-server is mogelijk niet geregistreerd. @ Om de OLE-server te registreren, installeert u deze opnieuw. @ 1 @@@ 1
2751 Het afsluiten of bijwerken is mislukt. @ U hebt op de ESC-toets gedrukt (of op een andere toets die op de OLE-server wordt gebruikt om een ​​bewerking te stoppen) terwijl Microsoft Access de wijzigingen die u in een OLE-object hebt aangebracht in een formulier of rapport opslaat. @ Probeer af te sluiten of update opnieuw. @ 1 @@@ 1
2753 Er is een probleem opgetreden terwijl Microsoft Access communiceerde met de OLE-server of ActiveX-besturingselement. @ Sluit de OLE-server en voer een restart het buiten Microsoft Access. Probeer vervolgens de oorspronkelijke bewerking opnieuw in Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2754 Er is een probleem opgetreden terwijl Microsoft Access communiceerde met de OLE-server. @ Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
* Zorg ervoor dat u bent verbonden met de netwerkserver waarop de OLE-servertoepassing zich bevindt.
* Sluit de OLE-server en restart het buiten Microsoft Access. Probeer vervolgens de oorspronkelijke bewerking opnieuw vanuit Microsoft Access.
* Installeer de OLE-server opnieuw om ervoor te zorgen dat deze is geregistreerd. @@ 1 @@@ 1
2755 Er is een probleem opgetreden bij het verwijzen naar een eigenschap of methode van het object. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die verwijst naar een objecteigenschap of -methode. @ Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
* Zorg ervoor dat de component correct is geregistreerd.
* Zorg ervoor dat uw computer is aangesloten op de netwerkserver waarop de component zich bevindt.
* Sluit de component en restart het buiten Microsoft Access. Probeer vervolgens opnieuw om de procedure uit te voeren in Microsoft Access. @ 1 @@@ 1
2756 Er is een probleem opgetreden toen Microsoft Access toegang probeerde te krijgen tot het OLE-object. @ Sluit het Microsoft Access-formulier of -rapport waarin het OLE-object wordt weergegeven en sluit de OLE-server. Open vervolgens het formulier of rapport opnieuw om te zien of het het OLE-object kan weergeven. @@ 1 @@@ 1
2757 Er is een probleem opgetreden bij het openen van een eigenschap of methode van het OLE-object. @ Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
* Controleer of de OLE-server correct is geregistreerd door deze opnieuw te installeren.
* Zorg ervoor dat uw computer is verbonden met de server waarop de OLE-servertoepassing zich bevindt.
* Sluit de OLE-server en restart het buiten Microsoft Access. Probeer vervolgens de oorspronkelijke bewerking opnieuw vanuit Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
2759 De methode die u op een object probeerde aan te roepen, is mislukt. @ * Mogelijk hebt u te veel of te weinig argumenten opgegeven voor een eigenschap of methode van een object. Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen.
* Er is mogelijk niet genoeg geheugen om de procedure uit te voeren. Sluit onnodige programma's en probeer de procedure opnieuw uit te voeren.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 1
2760 Er is een fout opgetreden bij het verwijzen naar het object. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die onjuist verwijst naar een eigenschap of methode van een object. @@ 1 @@@ 1
2761 Er is een probleem opgetreden bij het verwijzen naar een eigenschap of methode van een object. @ Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @@ 1 @@@ 1
2762 | heeft een fout geretourneerd bij het verwijzen naar een eigenschap van een object. @ Controleer de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @@ 1 @@@ 1
2763 | 1 retourneerde de fout: | 2. @ Controleer de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @@ 1 @@@ 1
2764 De eigenschap of methode van het object kan niet worden ingesteld. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren om een ​​eigenschap in te stellen of een methode voor een object toe te passen. De eigenschap of methode ondersteunt echter geen benoemde argumenten. @ Controleer de documentatie van de component voor informatie over de eigenschappen en methoden die beschikbaar zijn voor automatiseringsbewerkingen. @ 1 @@@ 1
2765 Visual Basic kan het gegevenstype van een van de ingevoerde argumenten niet converteren. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die een methode uitvoert of een eigenschap van een object instelt. @ Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden het maakt beschikbaar voor automatiseringsactiviteiten. @ 1 @@@ 1
2766 Het object bevat niet het Automation-object'|. '@ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren om een ​​eigenschap of methode voor een object in te stellen. De component stelt de eigenschap of methode echter niet beschikbaar voor automatiseringsbewerkingen. @ Raadpleeg de documentatie van de component voor informatie over de eigenschappen en methoden die beschikbaar zijn voor automatiseringsbewerkingen. @ 1 @@@ 1
2767 Het object ondersteunt geen Amerikaans Engels; het is ontwikkeld met een andere taal. @ Gebruik een versie van het object dat is ontwikkeld in Visual Basic en die de taal ondersteunt die u gebruikt. @@ 1 @@@ 1
2768 Het nummer dat u hebt gebruikt om naar een element in de array te verwijzen, valt buiten de grenzen van de array. @ De array is bijvoorbeeld van 0 tot en met 10, en u hebt een -1 of een 11 ingevoerd. @ Raadpleeg de documentatie van de component voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @ 1 @@@ 1
2769 Een eigenschap van het Automation-object vereist of retourneert een gegevenstype dat niet wordt ondersteund door Visual Basic. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die verwijst naar de eigenschap van een Automation-object. De waarde van de eigenschap wordt echter niet ondersteund door Visual Basic. @ Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @ 1 @@@ 1
2770 Het object waarnaar u in de Visual Basic-procedure verwijst als een OLE-object, is geen OLE-object. @@@ 1 @@@ 1
2771 Het gebonden of ongebonden objectframe dat u probeerde te bewerken, bevat geen OLE-object. @ Klik met de rechtermuisknop op het frame, klik op Object invoegen en gebruik vervolgens het dialoogvenster om een ​​object te zoeken en toe te voegen of te koppelen naar een object uit een bestand dat niet leeg. @@ 1 @ 1 @ 9360 @ 1
2774 De component ondersteunt geen automatisering. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die verwijst naar een Automation-object. @ Raadpleeg de documentatie van de component voor informatie over of deze automatisering ondersteunt. @ 1 @@@ 1
2775 U hebt te veel argumenten opgegeven in de Visual Basic-procedure, of er is niet genoeg geheugen om de procedure uit te voeren. @ Geef minder argumenten op of sluit onnodige programma's en probeer de procedure opnieuw uit te voeren.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 1
2777 Het klasse-argument in de CreateObject-functie van de Visual Basic-procedure die u probeert uit te voeren, is ongeldig. @ Probeer een van de volgende:
* Zorg ervoor dat het bestand op uw computer is geïnstalleerd en dat u de juiste bestandsnaam heeft gebruikt.
* Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de syntaxis die moet worden gebruikt bij het specificeren van de gegevens van een OLE-object. @@ 1 @ 3 @ 1010851 @ 1
2778 Microsoft Access heeft geprobeerd een OLE-koppeling te maken, maar er was geen brondocument voor dit object. @@@ 1 @@@ 1
2782 U moet een eigenschap of methode voor het object specificeren. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die verwijst naar en een eigenschap of methode voor het object instelt. @ Voer een eigenschap of methode in voor het object. @ 1 @ 1 @ 6968 @ 1
2783 U hebt een ongeldige instelling ingevoerd voor de eigenschap Action. @ Gebruik een van de intrinsieke constanten van Microsoft Access voor de eigenschap Action.
Klik op Help voor een lijst met geldige instellingen die u kunt gebruiken met de eigenschap Actie. @@ 2 @ 1 @ 6967 @ 1
2784 Het pad dat u hebt ingevoerd voor de SourceDoc-eigenschapsinstelling voor een gekoppeld OLE-object is te lang. @ Verplaats het bestand naar een locatie met een korter pad. @@ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2785 De OLE-server kan het object niet openen. @ * De OLE-server is mogelijk niet geïnstalleerd.
* Mogelijk hebt u een ongeldige instelling opgegeven voor de SourceDoc- of SourceItem-eigenschap in een eigenschappenblad, een macro of een Visual Basic-procedure. @ Om de geldige instellingen voor een van deze eigenschappen te zien, zoekt u in de Help-index naar het eigenschaponderwerp. @ 1 @ 1 @ 6973 @ 1
2786 De OLE-server biedt geen ondersteuning voor koppelen. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren met de eigenschap Action. U heeft echter onvoldoende informatie verstrekt om een ​​link tot stand te brengen. @@ 1 @@@ 1
2788 De | object is geen gekoppeld object. @ De eigenschap die u probeerde in te stellen in Visual Basic is alleen van toepassing op gekoppelde objecten. @@ 1 @@@ 1
2790 U kunt een OLE-object niet insluiten in een gebonden of ongebonden objectframe als de eigenschap OLETypeAllowed voor het gebonden of ongebonden objectframe is ingesteld op Gekoppeld. @ Voeg een gekoppeld object in of stel de eigenschap OLETypeAllowed in op Ingesloten of een van beide, en sluit vervolgens in het object. @@ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2791 Microsoft Access kan het OLE-object of het gebonden of ongebonden objectframe niet koppelen. @ De eigenschap OLETypeAllowed voor het gebonden of niet-gebonden objectframe is ingesteld op Ingesloten. @ Sluit het object in of stel de eigenschap OLETypeAllowed in op Gekoppeld of Een van beide, en vervolgens koppel het object. @ 1 @ 1 @ 6439 @ 1
2792 U kunt een vergrendeld OLE-object niet opslaan. @@@ 1 @@@ 1
2793 Microsoft Access kan de bewerking niet uitvoeren die is opgegeven in de eigenschap Action van de Visual Basic-procedure die u probeert uit te voeren. @ Het objectframe is mogelijk vergrendeld of uitgeschakeld. @ Stel de eigenschap Locked in op No en de eigenschap Enabled op Yes. @ 1 @@@ 1
2794 Het ActiveX-besturingselement dat u probeerde in te voegen, is niet geregistreerd. @ Klik op Help voor informatie over het registreren van een ActiveX-besturingselement. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2797 Dit OLE-object is gemaakt in een eerdere versie van OLE, dus het kan niet als pictogram worden weergegeven. @ Voor een effect dat lijkt op het weergeven van een object als pictogram, voegt u een afbeeldingsbesturingselement toe aan uw formulier en voegt u het pictogram voor de toepassing toe naar de beeldcontrole. Stel vervolgens de eigenschap OnDblClick van het beeldbesturingselement in op een Visual Basic-procedure die het OLE-object opent. @@ 1 @@@ 1
2798 U kunt de eigenschap Action niet gebruiken om een ​​gebonden OLE-object uit de onderliggende tabel of query te verwijderen. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die het object in een gebonden objectkader verwijdert door de eigenschap Action in te stellen op acOLEDelete. @ object op een andere manier, zoals met de DAO Delete-methode in Visual Basic. @ 1 @ 1 @ 13790 @ 1
2799 Het OLE-object kan niet worden geactiveerd bij ontvangst van de focus. @ Als u een OLE-object of een kaart hebt geselecteerd en de eigenschap AutoActivate voor dat besturingselement is ingesteld op GetFocus, moet het OLE-object of de kaart automatisch worden geactiveerd wanneer het de focus ontvangt . Het ActiveX-onderdeel ondersteunt deze bewerking echter niet. @ Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt aan automatiseringsbewerkingen. @ 1 @@@ 1
2800 Dit object is vergrendeld. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden verwijderd wanneer het formulier wordt gesloten. @ Klik op het tabblad Bestand, wijs Opslaan als aan en sla het object op onder een andere naam. @@ 1 @@@ 0
2801 Het OLE-object is niet geladen omdat het niet-gebonden ActiveX-besturingselement niet is geïnitialiseerd. @@@ 1 @ 1 @ 9015 @ 1
2802 U kunt geen ActiveX-besturingselement invoegen in een gebonden of ongebonden objectframe. @ ActiveX-besturingselementen worden automatisch opgenomen in frames van ActiveX-besturingselementen. @@ 1 @@@ 1
2803 U beschikt niet over de vereiste licentie om dit ActiveX-besturingselement te gebruiken. @ U hebt geprobeerd een formulier te openen dat een OLE-object of een ActiveX-besturingselement bevat, of u hebt geprobeerd een ActiveX-besturingselement te maken. @ Neem contact op met het bedrijf dat u biedt om de juiste licentie te verkrijgen. het gelicentieerde OLE-object of ActiveX-besturingselement. @ 1 @@@ 1
2804 U kunt geen ActiveX-besturingselement maken in een ongebonden objectframe. @ ActiveX-besturingselementen worden automatisch opgenomen in frames van ActiveX-besturingselementen. @@ 1 @ 1 @ 11711 @ 1
2805 Er is een fout opgetreden bij het laden van een ActiveX-besturingselement op een van uw formulieren of rapporten. @ Zorg ervoor dat alle besturingselementen die u gebruikt correct zijn geregistreerd. Klik op Help voor informatie over het registreren van een ActiveX-besturingselement. @@ 2 @ 1 @ 12639 @ 1
2806 Microsoft Access ondersteunt dit ActiveX-besturingselement niet. @@@ 1 @@@ 1
2807 U kunt dit object niet plakken als het type dat u heeft gespecificeerd. @ Kies een ander objecttype. @@ 1 @@@ 1
2808 Microsoft Access kan de Dynamic-link-lib van Active Accessibility niet vindenrary (DLL) OleAcc. @ Voer het Microsoft Access Setup-programma opnieuw uit. @@ 1 @@@ 3
2811 Microsoft Access kan de data access-pagina niet maken.
2812 | @Het opgegeven pad is ongeldig of kan te lang zijn. @ Controleer het pad en zorg ervoor dat het correct is. @ 1 @@@ 1
2813 | @ Het bestand kon niet worden geopend, het is mogelijk in gebruik. @@ 1 @@@ 1
2814 | @ Kan het bestand niet opslaan. @@ 1 @@@ 1
2815 | @ Kan het bestand niet opslaan op een andere locatie. @@ 1 @@@ 1
2816 | @ Kan het bestand niet sluiten. @@ 1 @@@ 1
2817 Microsoft Access kan de data access-pagina niet opslaan (of verzenden).
2818 Microsoft Access kan het bestand niet ophalen: | 1. @ Het bestand is niet beschikbaar, of u heeft niet voldoende schijfruimte om het bestand te kopiëren. @@ 1 @@@
2819 Microsoft Access kan de data access-pagina niet openen.
2820 Microsoft Access kan de BASE HREF voor uw document niet wijzigen.
2821 Bestand in gebruik
2822 Microsoft Access heeft een onverwachte fout aangetroffen bij een poging om te herstellen van een mislukte opslag (of verzending). @ Uw data access-pagina is mogelijk niet in een bruikbare staat. Probeer op een andere locatie op te slaan. @@ 1 @@@
2823 De paginanaam '| 1' van Microsoft Access-gegevenstoegang is verkeerd gespeld of verwijst naar een pagina die niet bestaat. @ Als de ongeldige paginanaam zich in een macro bevindt, worden in het dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de macro-argumenten weergegeven na u klikt op OK. Open het macrovenster en voer de juiste paginanaam in. @@ 1 @@@ 1
2824 | @U heeft niet de juiste bestandsrechten. @@ 1 @@@ 1
2825 | @Het bestand bestaat niet, of u heeft geen leestoegang tot het bestand. @@ 1 @@@ 1
2827 | @Bestandsleesfout. @@ 1 @@@ 1
2828 | @Bestandsschrijffout. @ De schijf is mogelijk vol. @ 1 @@@ 1
2832 | @ Controleer de bestandsrechten en verwijder ze van hun locatie in het bestandssysteem van uw computer. @@ 1 @@@ 1
2833 | @ Er is een onverwachte fout opgetreden. @@ 1 @@@ 1
2835 | @Een poging om dit bestand te maken is mislukt. @ Selecteer een andere locatie en probeer het opnieuw. @ 1 @@@ 1
2837 | @Er was niet genoeg geheugen. @ Sluit andere toepassingen en probeer de bewerking opnieuw. @ 1 @@@ 1
2838 Microsoft Access kan geen voorbeeld van het geselecteerde thema weergeven.
2839 | @Een poging om een ​​tempo te creërenrary-bestand is mislukt. @ Controleer of u voldoende schijfruimte heeft op uw systeemstation en probeer de bewerking opnieuw. @ 1 @@@ 1
2840 | @ Kan de lijst met ondersteunende bestanden niet lezen van de data access-pagina. @@ 1 @@@ 1
2842 Microsoft Access heeft een fout aangetroffen na het opslaan (of verzenden) van uw data access-pagina.
2845 Microsoft Access kan de data access-pagina niet openen vanuit de envelop.
2846 | @De opslagbestemming is vol. @ Maak ruimte vrij op de bestemming of sla op een andere locatie op. @ 1 @@@ 1
2847 | @ Kan geen map maken voor de ondersteunende bestanden. @ Mogelijk hebt u niet de juiste rechten op de opslagbestemming. @ 1 @@@ 1
2848 | @ De maximale padlengte is overschreden. @ Geef een kortere bestandsnaam op of gebruik een map die dichter bij de root is. @ 1 @@@ 1
2849 | @Er zijn te veel ondersteunende bestanden in uw document. @ Verwijder enkele ondersteunende bestanden uit uw document en probeer het opnieuw. @ 1 @@@ 1
2850 | @U hebt geen schrijfrechten op de opslagbestemming. @@ 1 @@@ 1
2851 | @U bent aan het opslaan op een server die geen lange bestandsnamen ondersteunt en u hebt geen toestemming om een ​​map te maken. @ U moet toestemming hebben om een ​​map te maken op de opslagbestemming om deze bewerking te voltooien. @ 1 @@@ 1
2854 Microsoft Access kan de documenteigenschappen voor deze gegevenstoegangspagina niet parseren. @ Ze zijn mogelijk beschadigd. @@ 1 @@@ 1
2855 Microsoft Access kan een of meer bestanden met betrekking tot de pagina niet verwijderen.
2859 Access kan de e-mailenvelop niet laden. Dit kan worden veroorzaakt door een netwerkverbindingsprobleem of een probleem met uw Office-installatie. @@@ 1 @@@ 1
2860 U kunt geen gebonden veld invoegen in een bijschrift of recordnavigatiesectie.
2861 Microsoft Access kan geen voorbeeld van de geselecteerde webpagina weergeven.
2862 | @Access kan het opgegeven bestandstype niet openen vanaf een webserver. @ Mogelijk hebt u het verkeerde bestand geselecteerd. @ 1 @@@ 1
2863 | @ Kan een bestand niet maken of laden vanwege netwerk- of toegangsproblemen. @@ 1 @@@ 1
2864 | @Dit bestand (of een ondersteunend bestand) is al in gebruik, of heeft het alleen-lezen attribuut ingesteld. @@ 1 @@@ 1
2865 | @ De schijf is tegen schrijven beveiligd. @@ 1 @@@ 1
2866 | @Onverwachte fout in gegevensbeschadiging. @@ 1 @@@ 1
2867 | @ Onverwachte data I / O-fout. @@ 1 @@@ 1
2868 | @U kunt deze data access-pagina niet over zichzelf heen opslaan, omdat deze alleen-lezen is. @ Selecteer een ander bestand om op te slaan. @ 1 @@@ 1
2869 | @Het bestand bestaat niet. @ U hebt niet de juiste toestemming om de link naar de gegevenstoegangspagina te wijzigen zodat deze naar een geldig bestand verwijst. Neem contact op met de databasebeheerder. @ 1 @@@ 1
2870 Microsoft Access heeft een fout aangetroffen bij het synchroniseren van de HTML vanuit de Microsoft Script Editor. @ Controleer de HTML op syntaxisfouten en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2871 Microsoft Access kan geen data access-pagina maken met de codepagina die is geselecteerd in Web Options. @ De codepagina is mogelijk niet op uw systeem geïnstalleerd. @ Installeer de codepagina of selecteer een andere in Web Options. @ 1 @@@ 1
2873 | @ De opgegeven bestandsnaam is een lange bestandsnaam, maar u heeft de weboptie 'gebruik lange bestandsnamen' uitgeschakeld. @ Geef een bestandsnaam op die maximaal acht tekens gebruikt voor de naam en drie tekens voor de bestandsextensie. @ 1 @@@ 1
2874 Kan het groeperingsveld '|' niet verplaatsen of plakken in een sectie op een hoger groepsniveau
2875 | @ Kan het opslaan niet voltooien. @ Het station of de netwerkverbinding waarnaar u probeerde op te slaan, is mogelijk niet langer beschikbaar. @ 1 @@@ 1
2876 De gegevensdefinitie van deze gegevenstoegangspagina is beschadigd en kan niet worden gerepareerd. U moet de pagina opnieuw maken. Opslaan is uitgeschakeld.
2877 In een Microsoft Access-database (.mdb) kunt u niet groeperen op een besturingselement dat is gebonden aan een veld met het gegevenstype Memo of OLE-object. In een Microsoft Access-project (.adp) kunt u niet groeperen op een besturingselement dat is gebonden aan een veld met het gegevenstype Imageor Text.
2878 U kunt geen gebonden veld toevoegen aan een bijschrift of een recordnavigatiegedeelte.
2879 Bijschrift- en recordnavigatiesecties mogen geen gebonden velden bevatten.
2880 Kan geen pagina's bewerken die framesets bevatten.
2881 Deze webpagina bevat XML-naamruimten die mogelijk conflicteren met Access-naamruimten. U moet de HTML-bron bewerken om ervoor te zorgen dat alle naamruimten een uniek voorvoegsel hebben.
2882 | @ De map die deze webpagina zou gebruiken om ondersteunende bestanden te ordenen, is al gereserveerd voor gebruik op de huidige locatie. @ Kies een andere naam of locatie voor deze webpagina. @ 1 @@@ 1
2883 Een ondersteunend bestandspad voor deze data access-pagina is buiten Access gewijzigd. @ Bewaar deze pagina op een andere locatie en zorg ervoor dat alle ondersteunende bestanden behouden blijven. @@ 1 @@@ 1
2884 Kan de database of enkele databaseobjecten waarnaar deze pagina verwijst niet vinden. Werk de verbindingsinformatie van de pagina bij of herstel de verwijzingen naar de ontbrekende databaseobjecten.
2885 Deze pagina gebruikt een database die niet wordt ondersteund. U kunt geen gegevenswijzigingen aanbrengen totdat u verbinding maakt met een ondersteunde database
2886 Componenten die nodig zijn voor data access-pagina's zijn niet geïnstalleerd.
2887 | @Het opgegeven pad is geen geldig absoluut (niet-relatief) pad of URL. @ Voer een geldig pad in. @ 1 @@@ 1
2888 Microsoft Access detecteert enkele HTML-elementen tussen de banner en het gedeelte van uw data access-pagina. Als u deze pagina in Access opslaat, wordt deze beschadigd. Sluit de pagina zonder deze op te slaan en bewerk de pagina vervolgens in een andere HTML-editor om deze elementen te verwijderen.
2889 Deze sectie kan niet worden verwijderd.
2890 U kunt deze pagina niet bewerken omdat deze frames bevat. @ De ontwerper van de data access-pagina kan geen pagina's met frames bewerken. @@ 1 @@@ 1
2892 U kunt het groepsfilterbesturingselement niet naar een andere sectie verplaatsen. Verwijder het groepsfilterbesturingselement uit de huidige sectie en maak het in een andere sectie.
2893 Er kon geen link naar deze data access-pagina worden gemaakt, omdat de database niet exclusief kan worden vergrendeld. @ Om de link later te maken, opent u de pagina door 'Bestaande webpagina bewerken' te selecteren en vervolgens op te slaan. @@ 1 @@@ 1
2894 De link naar de opgegeven data access-pagina kon niet worden bijgewerkt omdat de database niet exclusief kan worden vergrendeld. @ Om de link bij te werken, opent u deze pagina opnieuw wanneer u de enige bent die de database gebruikt. @@ 1 @@@ 1
2895 Deze pagina is ontworpen met een versie van de Microsoft Office Web Components die momenteel niet op deze machine is geïnstalleerd. Als u niet wordt gevraagd om die componenten op deze pagina te installeren, neem dan contact op met de auteur van de pagina voor de installatielocatie.
2896 De bewerking is alleen geldig op een gegevenstoegangspagina die is geopend in de ontwerpweergave. @ Schakel de pagina over naar de ontwerpweergave en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2897 U hebt een pagina geopend die het laatst is gewijzigd met Access 2000. Om de pagina te kunnen bewerken, moet u deze opslaan met een recentere versie van Microsoft Office Web Components.
Wilt u dat Access deze pagina converteert door deze op te slaan met een recentere versie van Microsoft Office Web Components?
2898 Microsoft Access heeft een reservekopie gemaakt van uw originele pagina. Deze pagina kan worden gebruikt als u wilt terugkeren naar de Office 2000 Web Components. De naam van de reservepagina is: '| 1 ′
2899 Microsoft Access kan geen reservekopie maken van uw originele pagina. Deze pagina kan niet worden geopend.
2900 Microsoft Access kan de Office Web Components op uw pagina niet upgraden. Deze pagina kan niet worden geopend.
2901 Fout bij het laden van ActiveX-besturingselement '| 1' op formulier of rapport '| 2'.
2902 Access kan de | object omdat het geen ondersteuning biedt voor persistentie, of uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte.
2903 Wilt u deze map instellen als de standaardlocatie voor data access-pagina's? @ | @@ 19 @@@ 1
2904 U moet elk veld aan de linkerkant matchen met een veld aan de rechterkant. @@@ 1 @@@ 1
2905 U moet voor elke parameter een koppelingsveld kiezen. @@@ 1 @@@ 1
2906 '|' bevat geen velden die kunnen deelnemen aan een relatie. @ De inhoud van de RecordSource-eigenschap kan ongeldig zijn, of de RecordSource kan alleen velden bevatten die niet acceptabel zijn voor gebruik in een join. @ Corrigeer de RecordSource-eigenschap voor dit formulier of rapport en probeer uw veldoperatie opnieuw. @ 1 @@@ 1
2907 Wilt u terugkeren naar de opgeslagen '|'? @@@ 19 @@@ 1
2908 De controle-ID '|' is al in gebruik. Geef een andere ID op voor het besturingselement.
2909 Deze relatie is niet geldig omdat de velden in de eerste tabel niet overeenkomen met de velden in de tweede tabel. @ Om de relatie te herstellen, selecteert u ten minste één veld uit elke tabel. @@ 1 @@@ 1
2910 Dit verbindingsbestand verwijst naar een provider die niet wordt ondersteund door data access-pagina's. @ Selecteer een ander verbindingsbestand. @@ 1 @@@ 1
2911 U kunt het pad voor de gegevenstoegangspagina niet wijzigen terwijl deze open is. @ Sluit de pagina en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
2912 Als u een Data Access-pagina maakt in deze versie van Access, kunt u deze niet openen in de ontwerpweergave in Access 2000. @ Als u de Microsoft Office XP Web Components hebt geïnstalleerd, kunt u deze pagina echter openen in de paginaweergave in Access 2000. @ & Deze waarschuwing niet meer weergeven @ 3 @@@ 1
2913 Kan niet opslaan op een URL-adres met een bladwijzer. @ Geef een geldig pad op. @@ 1 @@@ 1
2914 Microsoft Access kan geen verbinding maken met een verbindingsbestand. @ Een verbindingsreeks wordt in de pagina ingesloten. @@ 1 @@@ 1
2915 Microsoft Access kan geen verbinding maken met de gegevensbron die is opgegeven in de verbindingsreeks van deze pagina. @ De server bestaat mogelijk niet op het netwerk of er is mogelijk een fout opgetreden in de verbindingsreeksgegevens voor deze pagina. @@ 1 @@@ 1
2916 U kunt geen HTML-pagina's bewerken die zijn gemaakt met PowerPoint in Microsoft Access.
2917 Ongeldige HTML-kleurwaarde.
2918 Kan dit verbindingsbestand niet openen of lezen. @ Het bestand is beschadigd of het bestandsformaat is niet geldig. @@ 1 @@@ 1
2919 U kunt dit besturingselement niet in de door u opgegeven sectie plaatsen.
2920 Microsoft Access kan het databaseschema niet laden. @ Opslaan is uitgeschakeld. @ Herstel of installeer Microsoft Office opnieuw. @ 1 @@@ 1
2921 Microsoft Access kan deze pagina niet openen omdat deze is gemaakt met een nieuwere versie van Access. Probeer de pagina te openen met een nieuwere versie van Microsoft Access.
2922 Microsoft Access heeft een reservekopie gemaakt van uw originele pagina. Deze pagina kan worden gebruikt als u wilt terugkeren naar de Office XP Web Components. De naam van de back-uppagina is: '| 1'
2923 U heeft niet de juiste rechten. Neem contact op met de serverbeheerder.
2924 U kunt een bestand dat is geopend vanaf een webserver niet comprimeren.
2925 U kunt een bestand dat is geopend vanaf een webserver niet coderen.
2926 Vanwege uw beveiligingsinstellingen en huidig ​​beveiligingsbeleid is deze controle uitgeschakeld. Gebruik de berichtenbalk om uw beleid te wijzigen en de database in te schakelen.
3000 Gereserveerde fout (|); er is geen bericht voor deze fout.
3001 Ongeldig argument.
3002 Kan niettart sessie.
3003 Kan niettart transactie; er zijn al te veel transacties genest.
3004 **********
3005 '|' is geen geldige databasenaam.
3006 Database '|' is exclusief vergrendeld.
3007 Kan lib niet openenrary database '|'.
3008 De tafel '|' is al exclusief geopend door een andere gebruiker, of het is al open via de gebruikersinterface en kan niet programmatisch worden gemanipuleerd.
3009 U probeerde de tafel '|' te vergrendelen tijdens het openen, maar de tafel kan niet worden vergrendeld omdat deze momenteel in gebruik is. Wacht even en probeer de bewerking opnieuw.
3010 Tafel '|' bestaat al.
3011 De Microsoft Access-database-engine kan het object '|' niet vinden. Zorg ervoor dat het object bestaat en dat u de naam en de padnaam correct spelt. Als '|' is geen lokaal object, controleer dan uw netwerkverbinding of neem contact op met de serverbeheerder.
3012 Object '|' bestaat al.
3013 Kan de naam van het installeerbare ISAM-bestand niet wijzigen.
3014 Kan geen tafels meer openen.
3015 Index niet gevonden.
3016 Veld past niet in record.
3017 De grootte van een veld is te lang.
3018 Kan veld niet vinden.
3019 Bewerking ongeldig zonder een huidige index.
3020 Update of Annuleer Update zonder AddNew of Edit.
3021 Geen huidig ​​record.
3022 De wijzigingen die u aan de tabel heeft aangevraagd, zijn mislukt omdat ze dubbele waarden in de index, primaire sleutel of relatie zouden creëren. Wijzig de gegevens in het veld of de velden die dubbele gegevens bevatten, verwijder de index of definieer de index opnieuw om dubbele vermeldingen toe te staan ​​en probeer het opnieuw.
3023 AddNew of Edit is al gebruikt.
3024 Kan bestand '|' niet vinden.
3025 Kan geen bestanden meer openen.
3026 Onvoldoende schijfruimte.
3027 Kan niet updaten. Database of object is alleen-lezen.
3028 Kan niettart uw aanvraag. Het werkgroepinformatiebestand ontbreekt of is exclusief geopend door een andere gebruiker.
3029 Geen geldige accountnaam of wachtwoord.
3030 '|' is geen geldige accountnaam.
3031 Geen geldig wachtwoord.
3032 Deze bewerking kan niet worden uitgevoerd.
3033 U heeft niet de benodigde rechten om de '|' te gebruiken voorwerp. Laat uw systeembeheerder of de persoon die dit object heeft gemaakt, de juiste machtigingen voor u instellen.
3034 U hebt geprobeerd een transactie vast te leggen of terug te draaien zonder eerst een transactie te starten.
3035 Systeembronnen overschreden.
3036 Database heeft maximale grootte bereikt.
3037 Kan geen tabellen of query's meer openen.
3038 Systeembronnen overschreden.
3039 Kan geen index maken; er zijn al te veel indexen gedefinieerd.
3040 Schijf-I / O-fout tijdens lezen.
3041 Kan een database die is gemaakt met een eerdere versie van uw applicatie niet openen.
3042 Geen MS-DOS-bestandshandvatten.
3043 Uw netwerktoegang is onderbroken. Om door te gaan, sluit u de database en opent u deze vervolgens opnieuw.
3044 '|' is geen geldig pad. Zorg ervoor dat de padnaam correct is gespeld en dat u bent verbonden met de server waarop het bestand zich bevindt.
3045 '|' Kon niet worden gebruikt; bestand al in gebruik.
3046 Kon niet opslaan; momenteel vergrendeld door een andere gebruiker.
3047 Record is te groot.
3048 Kan geen databases meer openen.
3049 Kan database '|' niet openen. Het is mogelijk niet een database die uw toepassing herkent, of het bestand is mogelijk beschadigd.
3050 Kan bestand niet vergrendelen.
3051 De Microsoft Access-database-engine kan het bestand '|' niet openen of ernaar schrijven. Het is al exclusief geopend door een andere gebruiker, of u heeft toestemming nodig om de gegevens te bekijken en te schrijven.
3052 Aantal vergrendelingen voor delen van bestanden overschreden. Verhoog MaxLocksPerFile registervermelding.
3053 Te veel clienttaken.
3054 Te veel memo-, OLE- of hyperlinkobjectvelden.
3055 Geen geldige bestandsnaam.
3056 Kan deze database niet herstellen.
3057 Bewerking wordt niet ondersteund op gekoppelde tabellen.
3058 Index of primaire sleutel mag geen null-waarde bevatten.
3059 Bewerking geannuleerd door gebruiker.
3060 Verkeerd gegevenstype voor parameter '|'.
3061 Te weinig parameters. Verwacht |.
3062 Dubbele uitvoeralias '|'.
3063 Dubbele uitvoerbestemming '|'.
3064 Kan actiequery '|' niet openen.
3065 Kan een selectiequery niet uitvoeren.
3066 Query moet ten minste één bestemmingsveld bevatten.
3067 Query-invoer moet ten minste één tabel of query bevatten.
3068 Geen geldige aliasnaam.
3069 De actiequery '|' kan niet worden gebruikt als een rijbron.
3070 De Microsoft Access-database-engine herkent '|' niet als een geldige veldnaam of expressie.
3071 Deze uitdrukking is onjuist getypt of is te complex om te worden geëvalueerd. Een numerieke uitdrukking kan bijvoorbeeld te veel gecompliceerde elementen bevatten. Probeer de uitdrukking te vereenvoudigen door delen van de uitdrukking aan variabelen toe te wijzen.
3072 |
3073 De bewerking moet een bij te werken query gebruiken.
3074 Kan tabelnaam '|' niet herhalen in FROM-clausule.
3075 | 1 in query-expressie '| 2'.
3076 | in criteriumuitdrukking.
3077 | in expressie.
3078 De Microsoft Access-database-engine kan de invoertabel of query '|' niet vinden. Zorg ervoor dat het bestaat en dat de naam correct is gespeld.
3079 Het opgegeven veld '|' kan verwijzen naar meer dan één tabel in de FROM-component van uw SQL-instructie.
3080 Aangesloten tafel '|' niet vermeld in FROM-clausule.
3081 Kan niet deelnemen aan meer dan één tafel met dezelfde naam (|).
3082 JOIN-bewerking '|' verwijst naar een veld dat niet in een van de samengevoegde tabellen staat.
3083 Kan geen interne rapportquery gebruiken.
3084 Kan geen gegevens invoegen met actiequery.
3085 Ongedefinieerde functie '|' in expressie.
3086 Verwijderen uit opgegeven tabellen mislukt.
3087 Te veel uitdrukkingen in de GROUP BY-clausule.
3088 Te veel uitdrukkingen in de ORDER BY-clausule.
3089 Te veel uitdrukkingen in DISTINCT-uitvoer.
3090 De resulterende tabel mag niet meer dan één AutoNummering-veld hebben.
3091 HAVING-clausule (|) zonder groepering of aggregatie.
3092 Kan de HAVING-component niet gebruiken in de TRANSFORM-instructie.
3093 ORDER BY-clausule (|) is in strijd met DISTINCT.
3094 ORDER BY-clausule (|) is in strijd met de GROUP BY-clausule.
3095 Kan geen aggregatiefunctie hebben in expressie (|).
3096 Kan geen statistische functie hebben in WHERE-clausule (|).
3097 Kan geen aggregatiefunctie hebben in ORDER BY-clausule (|).
3098 Kan geen aggregatiefunctie hebben in GROUP BY-clausule (|).
3099 Kan geen statistische functie hebben in de JOIN-bewerking (|).
3100 Kan veld '|' niet instellen in toetreden tot Null.
3101 De Microsoft Access-database-engine kan geen record vinden in de tabel '| 2' met sleutelovereenkomstenveld (en) '| 1'.
3102 Circulaire verwijzing veroorzaakt door '|'.
3103 Circulaire verwijzing veroorzaakt door alias '|' in de SELECT-lijst van de querydefinitie.
3104 Kan geen vaste kolomkop '|' specificeren in een kruistabelquery meer dan eens.
3105 Naam van bestemmingsveld ontbreekt in SELECT INTO-instructie (|).
3106 Naam van bestemmingsveld ontbreekt in UPDATE-instructie (|).
3107 Record (s) kunnen niet worden toegevoegd; geen toestemming invoegen op '|'.
3108 Record (s) kunnen niet worden bewerkt; geen update-toestemming voor '|'.
3109 Record (s) kunnen niet worden verwijderd; geen toestemming voor verwijderen op '|'.
3110 Kan definities niet lezen; geen toestemming voor het lezen van definities voor tabel of query '|'.
3111 Kon niet creëren; geen ontwerpmachtiging voor tabel of query '|' wijzigen.
3112 Record (s) kunnen niet worden gelezen; geen toestemming om te lezen op '|'.
3113 Kan '|' niet bijwerken; veld kan niet worden bijgewerkt.
3114 Kan geen Memo, OLE of Hyperlink Object opnemen wanneer u unieke waarden (|) selecteert.
3115 Mag geen Memo-, OLE- of Hyperlink-objectvelden hebben in het geaggregeerde argument (|).
3116 Mag geen Memo-, OLE- of Hyperlink-objectvelden hebben in criteria (|) voor de aggregatiefunctie.
3117 Kan niet sorteren op Memo, OLE of Hyperlink Object (|).
3118 Kan niet deelnemen aan Memo, OLE of Hyperlink Object (|).
3119 Kan niet groeperen op Memo, OLE of Hyperlink Object (|).
3120 Kan niet groeperen op velden die zijn geselecteerd met '*' (|).
3121 Kan niet groeperen op velden die zijn geselecteerd met '*'.
3122 Uw zoekopdracht bevat niet de opgegeven uitdrukking '|' als onderdeel van een geaggregeerde functie.
3123 Kan '*' niet gebruiken in kruistabelquery.
3124 Kan niet invoeren vanuit interne rapportquery (|).
3125 '|' is geen geldige naam. Zorg ervoor dat het geen ongeldige tekens of interpunctie bevat en dat het niet te lang is.
3126 Ongeldige bracketing van naam '|'.
3127 De instructie INSERT INTO bevat de volgende onbekende veldnaam: '|'. Zorg ervoor dat u de naam correct heeft getypt, en probeer de bewerking opnieuw.
3128 Geef de tabel op met de records die u wilt verwijderen.
3129 Ongeldige SQL-instructie; verwachte 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' of 'UPDATE'.
3130 Syntaxisfout in DELETE-instructie.
3131 Syntaxisfout in FROM-component.
3132 Syntaxisfout in GROUP BY-clausule.
3133 Syntaxisfout in HAVING-clausule.
3134 Syntaxisfout in INSERT INTO-instructie.
3135 Syntaxisfout in de JOIN-bewerking.
3136 De LEVEL-clausule bevat een gereserveerd woord of argument dat verkeerd is gespeld of ontbreekt, of de interpunctie is onjuist.
3137 Ontbrekende puntkomma (;) aan het einde van de SQL-instructie.
3138 Syntaxisfout in ORDER BY-clausule.
3139 Syntaxisfout in PARAMETER-clausule.
3140 Syntaxisfout in PROCEDURE-clausule.
3141 De SELECT-instructie bevat een gereserveerd woord of een argumentnaam die verkeerd is gespeld of ontbreekt, of de interpunctie is onjuist.
3142 Tekens gevonden na het einde van de SQL-instructie.
3143 Syntaxisfout in TRANSFORM-instructie.
3144 Syntaxisfout in UPDATE-instructie.
3145 Syntaxisfout in WHERE-component.
3146 ODBC-oproep mislukt.
3151 ODBC – verbinding met '|' mislukt.
3154 ODBC – kon DLL '|' niet vinden.
3155 ODBC – invoegen op een gekoppelde tabel '|' mislukt.
3156 ODBC – verwijderen op een gekoppelde tabel '|' mislukt.
3157 ODBC – update op een gekoppelde tabel '|' mislukt.
3158 Kon record niet opslaan; momenteel vergrendeld door een andere gebruiker.
3159 Geen geldige bladwijzer.
3160 Tafel is niet open.
3161 Kan bestand niet decoderen.
3162 U hebt geprobeerd de Null-waarde toe te wijzen aan een variabele die geen Variant-gegevenstype is.
3163 Het veld is te klein om de hoeveelheid gegevens te accepteren die u probeerde toe te voegen. Probeer minder gegevens in te voegen of te plakken.
3164 Veld kan niet worden bijgewerkt.
3165 Kan .inf-bestand niet openen.
3166 Kan het opgevraagde Xbase-memobestand niet vinden.
3167 Record is verwijderd.
3168 Ongeldig .inf-bestand.
3169 De Microsoft Access-database-engine kan de SQL-instructie niet uitvoeren omdat deze een veld bevat met een ongeldig gegevenstype.
3170 Kan installeerbare ISAM niet vinden.
3171 Kan netwerkpad of gebruikersnaam niet vinden.
3172 Kon Paradox.net niet openen.
3173 Kan tabel 'MSysAccounts' in het werkgroepinformatiebestand niet openen.
3174 Kan tabel 'MSysGroups' in het werkgroepinformatiebestand niet openen.
3175 Datum valt buiten het bereik of heeft een ongeldige notatie.
3176 Kan bestand '|' niet openen.
3177 Geen geldige tabelnaam.
3179 Er is een onverwacht einde van het bestand opgetreden.
3180 Kan niet schrijven naar bestand '|'.
3181 Ongeldig bereik.
3182 Ongeldig bestandsformaat.
3183 De vraag kan niet worden voltooid. Ofwel de grootte van het zoekresultaat is groter dan de maximale grootte van een database (2 GB), ofwel er is niet genoeg temporary opslagruimte op de schijf om het zoekresultaat op te slaan.
3184 Kon verzoek niet uitvoeren; kon de gekoppelde tabel niet vinden.
3185 SELECTEER IN op een database op afstand probeerde te veel velden te produceren.
3186 Kon niet opslaan; momenteel vergrendeld door gebruiker '| 2' op machine '| 1'.
3187 Kon niet lezen; momenteel vergrendeld door gebruiker '| 2' op machine '| 1'.
3188 Kan niet updaten; momenteel vergrendeld door een andere sessie op deze machine.
3189 Tabel '| 1' is exclusief vergrendeld door gebruiker '| 3' op machine '| 2'.
3190 Te veel velden gedefinieerd.
3191 Kan veld niet meer dan één keer definiëren.
3192 Kan uitvoertabel '|' niet vinden.
3193 (onbekend)
3194 (onbekend)
3195 (uitdrukking)
3196 De database '|' is al in gebruik door een andere persoon of proces. Probeer de bewerking opnieuw als de database beschikbaar is.
3197 De Microsoft Access-database-engine heeft het proces gestopt omdat u en een andere gebruiker tegelijkertijd proberen dezelfde gegevens te wijzigen.
3198 Kan niettart sessie. Er zijn al te veel sessies actief.
3199 Kan referentie niet vinden.
3200 Het record kan niet worden verwijderd of gewijzigd omdat tabel '|' omvat gerelateerde records.
3201 U kunt geen record toevoegen of wijzigen omdat een gerelateerd record vereist is in tabel '|'.
3202 Kon niet opslaan; momenteel vergrendeld door een andere gebruiker.
3203 Subquery's kunnen niet worden gebruikt in de uitdrukking (|).
3204 Database bestaat al.
3205 Te veel kruistabelkolomkoppen (|).
3206 Kan geen relatie leggen tussen een veld en zichzelf.
3207 Bewerking wordt niet ondersteund op een Paradox-tabel zonder primaire sleutel.
3208 Ongeldige verwijderde instelling in de Xbase-sleutel van het Windows-register.
3209 **********
3210 De verbindingsreeks is te lang. De verbindingsreeks mag niet langer zijn dan 255 tekens.
3211 De database-engine kon de tabel '|' niet vergrendelen omdat het al in gebruik is door een andere persoon of proces.
3212 Kan tabel '| 1' niet vergrendelen; momenteel in gebruik door gebruiker '| 3' op machine '| 2'.
3213 Ongeldige datuminstelling in de Xbase-sleutel van het Windows-register.
3214 Ongeldige Mark-instelling in de Xbase-sleutel van het Windows-register.
3215 Te veel Btrieve-taken.
3216 Parameter '|' opgegeven waar een tabelnaam vereist is.
3217 Parameter '|' gespecificeerd waar een databasenaam vereist is.
3218 Kan niet updaten; momenteel vergrendeld.
3219 Ongeldige bewerking.
3220 Onjuiste sorteervolgorde.
3221 Ongeldige instellingen in de Btrieve-sleutel van het Windows-register.
3222 Query mag geen databaseparameter bevatten.
3223 '|' is ongeldig omdat het te lang is of ongeldige tekens bevat.
3224 Kan gegevenswoordenboek van Btrieve niet lezen.
3225 Er is een recordvergrendeling opgetreden tijdens het uitvoeren van een Btrieve-operatie.
3226 Er zijn fouten opgetreden tijdens het gebruik van de Btrieve DLL.
3227 Ongeldige Century-instelling in de Xbase-sleutel van het Windows-register.
3228 Geselecteerde sorteervolgorde niet ondersteund door het besturingssysteem.
3229 Btrieve – kan veld niet wijzigen.
3230 Verouderd Paradox-vergrendelingsbestand.
3231 ODBC-veld zou te lang zijn; gegevens afgekapt.
3232 ODBC - kan geen tabel maken.
3234 Time-out voor ODBC-externe query is verlopen.
3235 ODBC-gegevenstype niet ondersteund op server.
3238 ODBC-gegevens buiten bereik.
3239 Te veel actieve gebruikers.
3240 Btrieve - ontbrekende Btrieve-motor.
3241 Btrieve - zonder middelen.
3242 Ongeldige verwijzing in SELECT-instructie.
3243 Geen van de importveldnamen komt overeen met velden in de toegevoegde tabel.
3244 Kan geen met een wachtwoord beveiligde spreadsheet importeren.
3245 Kan veldnamen uit de eerste rij van de importtabel niet parseren.
3246 Bewerking wordt niet ondersteund in transacties.
3247 ODBC-gekoppelde tabeldefinitie is gewijzigd.
3248 Ongeldige NetworkAccess-instelling in het Windows-register.
3249 Ongeldige instelling voor PageTimeout in het Windows-register.
3250 Kan sleutel niet bouwen.
3251 Bewerking wordt niet ondersteund voor dit type object.
3252 Kan een formulier niet openen waarvan de onderliggende query een door de gebruiker gedefinieerde functie bevat die probeert de eigenschap RecordsetClone van het formulier in te stellen of op te halen.
3254 ODBC – Kan niet alle records vergrendelen.
3256 Indexbestand niet gevonden.
3257 Syntaxisfout in de WITH OWNERACCESS OPTION-declaratie.
3258 De SQL-instructie kan niet worden uitgevoerd omdat deze dubbelzinnige buitenste joins bevat. Om ervoor te zorgen dat een van de joins als eerste wordt uitgevoerd, maakt u een afzonderlijke query die de eerste join uitvoert en neemt u die query vervolgens op in uw SQL-instructie.
3259 Ongeldig veldgegevenstype.
3260 Kan niet updaten; momenteel vergrendeld door gebruiker '| 2' op machine '| 1'.
3261 Tafel '|' is exclusief vergrendeld door gebruiker '| 2' op machine '| 1'.
3262 Kan tafel niet vergrendelen
3263 Ongeldig database-object.
3264 Geen veld gedefinieerd - kan TableDef of Index niet toevoegen.
3265 Artikel niet gevonden in deze collectie.
3266 Kan geen veld toevoegen dat al deel uitmaakt van een Fields-verzameling.
3267 De eigenschap kan alleen worden ingesteld als het veld deel uitmaakt van de Fields-verzameling van een Recordset-object.
3268 Deze eigenschap kan niet worden ingesteld als het object eenmaal deel uitmaakt van een verzameling.
3269 Kan geen Index toevoegen die al deel uitmaakt van een Indexes-verzameling.
3270 Eigenschap niet gevonden.
3271 Ongeldige waarde van het vermogen.
3272 Object is geen verzameling.
3273 Methode niet van toepassingcable voor dit object.
3274 Externe tabel heeft niet het verwachte formaat.
3275 Onverwachte fout van extern databasestuurprogramma (|).
3276 Ongeldige verwijzing naar databaseobject.
3277 Mag niet meer dan 10 velden in een index hebben.
3278 De Microsoft Access-database-engine is niet geïnitialiseerd.
3279 De Microsoft Access-database-engine is al geïnitialiseerd.
3280 Kan geen veld verwijderen dat deel uitmaakt van een index of nodig is voor het systeem.
3281 Kan deze index of tabel niet verwijderen. Het is de huidige index of wordt gebruikt in een relatie.
3282 Bewerking wordt niet ondersteund voor een tabel die gegevens bevat.
3283 Primaire sleutel bestaat al.
3284 Index bestaat al.
3285 Ongeldige indexdefinitie.
3286 Het formaat van het memobestand komt niet overeen met het opgegeven externe databaseformaat.
3287 Kan geen index maken voor het opgegeven veld.
3288 Paradox-index is niet primair.
3289 Syntaxisfout in CONSTRAINT-clausule.
3290 Syntaxisfout in CREATE TABLE-instructie.
3291 Syntaxisfout in CREATE INDEX-instructie.
3292 Syntaxisfout in velddefinitie.
3293 Syntaxisfout in ALTER TABLE-instructie.
3294 Syntaxisfout in DROP INDEX-instructie.
3295 Syntaxisfout in DROP TABLE of DROP INDEX.
3296 JOIN-expressie wordt niet ondersteund.
3297 Kan tabel of query niet importeren. Geen records gevonden of alle records bevatten fouten.
3298 Er zijn verschillende tafels met die naam. Geef de eigenaar op in het formaat 'eigenaar.tabel'.
3299 ODBC-specificatie conformiteitsfout (|). Meld deze fout aan de ontwikkelaar van uw applicatie.
3300 Kan geen relatie tot stand brengen.
3301 Deze bewerking kan niet worden uitgevoerd; functies in deze versie zijn niet beschikbaar in databases met oudere formaten.
3302 Kan een regel niet wijzigen terwijl de regels voor deze tabel in gebruik zijn.
3303 Kan dit veld niet verwijderen. Het maakt deel uit van een of meer relaties.
3304 U moet een persoonlijke identificatiecode (PID) invoeren die uit minimaal 4 en maximaal 20 tekens en cijfers bestaat.
3305 Ongeldige verbindingsreeks in pass-through-query.
3306 U hebt een subquery geschreven die meer dan één veld kan retourneren zonder het gereserveerde woord EXISTS te gebruiken in de FROM-component van de hoofdquery. Herzie de SELECT-instructie van de subquery om slechts één veld aan te vragen.
3307 Het aantal kolommen in de twee geselecteerde tabellen of query's van een samenvoegquery komt niet overeen.
3308 Ongeldig TOP-argument in geselecteerde query.
3309 Eigenschapwaarde is te hoog.
3310 Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor externe gegevensbronnen of voor databases die zijn gemaakt met een eerdere versie van Microsoft Jet.
3311 De opgegeven eigenschap bestaat al.
3312 Validatieregels en standaardwaarden kunnen niet op systeemtabellen of gekoppelde tabellen worden geplaatst.
3313 Kan deze validatie-expressie niet in dit veld plaatsen.
3314 U moet een waarde invoeren in de '|' veld.
3315 Veld '|' mag geen tekenreeks met lengte nul zijn.
3316 |
3317 Een of meer waarden zijn verboden door de validatieregel '| 2' die is ingesteld voor '| 1'. Voer een waarde in die de uitdrukking voor dit veld kan accepteren.
3318 Waarden die zijn gespecificeerd in een TOP-clausule zijn niet toegestaan ​​in verwijderquery's of -rapporten.
3319 Syntaxisfout in samenvoegquery.
3320 | in validatie-expressie op tabelniveau.
3321 Geen database opgegeven in verbindingsreeks of IN-clausule.
3322 Kruistabelquery bevat een of meer ongeldige vaste kolomkoppen.
3323 De query kan niet worden gebruikt als een rijbron.
3324 De query is een DDL-query en kan niet als rijbron worden gebruikt.
3325 Pass-through-query met ReturnsRecords-eigenschap ingesteld op True heeft geen records geretourneerd.
3326 Deze recordset kan niet worden bijgewerkt.
3327 Veld '|' is gebaseerd op een uitdrukking en kan niet worden bewerkt.
3328 Tabel is alleen-lezen.
3329 Opnemen in tabel '|' is verwijderd door een andere gebruiker.
3330 Opnemen in tabel '|' is vergrendeld door een andere gebruiker.
3331 Sla eerst het record op om wijzigingen in dit veld aan te brengen.
3332 Kan geen waarde invoeren in het lege veld aan de 'één' kant van de outer join.
3333 Records in tabel '|' zou geen record aan de 'ene' kant hebben.
3334 Kan alleen aanwezig zijn in versie 1.0-indeling.
3335 Delete Alleen aangeroepen met niet-nul cbData.
3336 Btrieve: Ongeldige IndexDDF-optie in initialisatie-instelling.
3337 Ongeldige DataCodePage-optie in initialisatie-instelling.
3338 Btrieve: Xtrieve-opties zijn niet correct in de initialisatie-instelling.
3339 Btrieve: Ongeldige IndexDeleteRenumber-optie in initialisatie-instelling.
3340 Vraag '|' corrupt.
3341 Het huidige veld moet overeenkomen met de join-sleutel '|' in de tabel die dient als de 'een'-kant van een een-op-veel-relatie. Voer een record in de 'één'-bijzettafel in met de gewenste sleutelwaarde en voer vervolgens de invoer in met de gewenste samenvoegsleutel in de' veel-alleen'-tabel.
3342 Ongeldig memo-, OLE- of hyperlinkobject in subquery '|'.
3343 Niet-herkende database-indeling '|'.
3344 De database-engine herkent noch het veld '| 1' in een validatie-expressie, noch de standaardwaarde in de tabel '| 2'.
3345 Onbekende of ongeldige veldverwijzing '|'.
3346 Het aantal querywaarden en bestemmingsvelden is niet hetzelfde.
3347 Kan geen record (s) toevoegen; primaire sleutel voor tafel '|' niet in recordset.
3348 Kan geen record (s) toevoegen; join sleutel van tafel '|' niet in recordset.
3349 U kunt uw wijzigingen niet vastleggen omdat een waarde die u heeft ingevoerd in strijd is met de instellingen die voor deze tabel of lijst zijn gedefinieerd (een waarde is bijvoorbeeld kleiner dan het minimum of groter dan het maximum). Corrigeer de fout en probeer het opnieuw.
3350 Object is ongeldig voor bewerking.
3351 De ORDER BY-expressie (|) bevat velden die niet door de query zijn geselecteerd. Alleen de velden die in de eerste query zijn aangevraagd, kunnen worden opgenomen in een ORDER BY-expressie.
3352 Geen bestemmingsveldnaam in INSERT INTO-instructie (|).
3353 Btrieve: kan bestand Field.ddf niet vinden.
3354 Geldautomaatost één record kan worden geretourneerd door deze subquery.
3355 Syntaxisfout in standaardwaarde.
3356 U hebt geprobeerd een database te openen die al exclusief is geopend door gebruiker '| 2' op computer '| 1'. Probeer het opnieuw als de database beschikbaar is.
3357 Deze query is geen correct opgemaakte gegevensdefinitiequery.
3358 Kan het werkgroepinformatiebestand van de Microsoft Access-database-engine niet openen.
3359 Pass-through-query moet ten minste één teken bevatten.
3360 Zoekopdracht is te complex.
3361 Vakbonden niet toegestaan ​​in een subquery.
3362 Bijwerken / verwijderen van één rij heeft invloed op meer dan één rij van een gekoppelde tabel. Unieke index bevat dubbele waarden.
3363 Record (s) kunnen niet worden toegevoegd; geen bijbehorend record aan de 'ene' kant.
3364 Kan Memo-, OLE- of Hyperlink-objectveld '|' niet gebruiken in de SELECT-clausule van een vakbondsquery.
3365 Eigenschapwaarde niet geldig voor REMOTE-objecten.
3366 Kan geen relatie toevoegen zonder gedefinieerde velden.
3367 Kan niet toevoegen. Er bestaat al een object met die naam in de collectie.
3368 De relatie moet op hetzelfde aantal velden met dezelfde gegevenstypen liggen.
3369 **********
3370 Kan het ontwerp van tabel '|' niet wijzigen. Het is in een alleen-lezen database.
3371 Kan tabel of beperking niet vinden.
3372 Geen dergelijke index '| 2' op tafel '| 1'.
3373 Kan geen relatie creëren. Tabel waarnaar wordt verwezen '|' heeft geen primaire sleutel.
3374 De opgegeven velden zijn niet uniek geïndexeerd in tabel '|'.
3375 Tabel '| 1' heeft al een index met de naam '| 2'.
3376 Tafel '|' bestaat niet.
3377 Geen relatie '| 2' op tafel '| 1'.
3378 Er is al een relatie met de naam '|' in de huidige database.
3379 Kan geen relaties creëren om referentiële integriteit af te dwingen. Bestaande gegevens in tabel '| 2' zijn in strijd met de referentiële integriteitsregels in tabel '| 1'.
3380 Veld '| 2' bestaat al in tabel '| 1'.
3381 Er is geen veld met de naam '| 2' in tabel '| 1'.
3382 Grootte van veld '|' is te lang.
3383 Kan veld '|' niet verwijderen. Het maakt deel uit van een of meer relaties.
3384 Kan een ingebouwde eigenschap niet verwijderen.
3385 Door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen ondersteunen geen null-waarde.
3386 Eigendom '|' moet worden ingesteld voordat u deze methode gebruikt.
3387 Kan de TEMP-directory niet vinden.
3388 Onbekende functie '| 2' in validatie-expressie of standaardwaarde op '| 1'.
3389 Query-ondersteuning niet beschikbaar.
3390 Accountnaam bestaat al.
3391 Er is een fout opgetreden. Eigenschappen zijn niet opgeslagen.
3392 **********
3393 Kan geen beperkingen voor deelname, groepering, sortering of indexering uitvoeren. Een waarde waarnaar wordt gezocht of waarop wordt gesorteerd, is te lang.
3394 Kan eigenschap niet opslaan; eigenschap is een schema-eigenschap.
3395 **********
3396 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Aangezien gerelateerde records bestaan ​​in tabel '|', zouden regels voor referentiële integriteit worden geschonden.
3397 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Er moet een gerelateerd record in tabel '|' staan.
3398 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Het zou resulteren in een null-sleutel in tabel '|'.
3399 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Het zou resulteren in een dubbele sleutel in tabel '|'.
3400 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Het zou resulteren in twee updates van veld '| 2' in tabel '| 1'.
3401 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Het zou veld '|' om Null te worden, wat niet is toegestaan.
3402 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Het zou veld '|' om een ​​tekenreeks met de lengte nul te worden, wat niet is toegestaan.
3403 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren: '|'.
3404 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. De ingevoerde waarde is verboden door de validatieregel '| 2' ingesteld voor '| 1'.
3405 Fout '|' in validatieregel.
3406 De uitdrukking die u probeert te gebruiken voor de eigenschap DefaultValue is ongeldig omdat '|'. Gebruik een geldige uitdrukking om deze eigenschap in te stellen.
3407 De MSysConf-tabel van de server bestaat, maar heeft een onjuist formaat. Neem contact op met uw systeembeheerder.
3408 Er zijn te veel FastFind-sessies aangeroepen.
3409 Ongeldige velddefinitie '|' in definitie van index of relatie.
3411 Ongeldige invoer. Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren in tabel '| 1' omdat de ingevoerde waarde te groot is voor veld '| 2'.
3412 Kan geen trapsgewijze update uitvoeren op de tafel omdat deze momenteel door een andere gebruiker wordt gebruikt.
3413 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren op tabel '| 1' omdat deze momenteel wordt gebruikt door gebruiker '| 3' op machine '| 2'.
3414 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren op tabel '| 1' omdat deze momenteel in gebruik is.
3415 Tekenreeks met een lengte van nul is alleen geldig in een tekst- of memoveld.
3416 |
3417 Een actiequery kan niet als rijbron worden gebruikt.
3418 Kan '|' niet openen. Een andere gebruiker heeft de tafel geopend met een ander netwerkbeheerbestand of een andere vergrendelingsstijl.
3419 Kan deze Paradox 4.x- of 5.x-tabel niet openen omdat ParadoxNetStyle is ingesteld op 3.x in het Windows-register.
3420 Object ongeldig of niet langer ingesteld.
3421 Conversiefout van gegevenstype.
3422 Kan de tabelstructuur niet wijzigen. Een andere gebruiker heeft de tafel open.
3423 U kunt ODBC niet gebruiken om te importeren uit, te exporteren naar of om een ​​externe Microsoft Access- of ISAM-databasetabel aan uw database te koppelen.
3424 Kan geen database maken omdat de landinstelling ongeldig is.
3425 Deze methode of eigenschap is momenteel niet beschikbaar op deze recordset.
3426 Deze actie is geannuleerd door een gekoppeld object.
3427 Fout in DAO-automatisering.
3428 Er is een probleem opgetreden in uw database. Corrigeer het probleem door de database te repareren en te comprimeren.
3429 Incompatibele versie van een installeerbare ISAM.
3430 Tijdens het laden van de Microsoft Excel installeerbare ISAM, kon OLE niet worden geïnitialiseerd.
3431 Dit is geen Microsoft Excel 5.0-bestand.
3432 Fout bij het openen van een Microsoft Excel 5.0-bestand.
3433 Ongeldige instelling in Excel-sleutel van het gedeelte Engines van het Windows-register.
3434 Kan benoemd bereik niet uitbreiden.
3435 Kan spreadsheetcellen niet verwijderen.
3436 Kan bestand niet maken.
3437 Spreadsheet is vol.
3438 De gegevens die worden geëxporteerd, komen niet overeen met de indeling die wordt beschreven in het bestand Schema.ini.
3439 U heeft geprobeerd een samenvoegbestand van Microsoft Word te koppelen of te importeren. Hoewel u dergelijke bestanden kunt exporteren, kunt u ze niet linken of importeren.
3440 Er is geprobeerd een leeg tekstbestand te importeren of te koppelen. Om een ​​tekstbestand te importeren of te koppelen, moet het bestand gegevens bevatten.
3441 Veldscheidingsteken voor specificatie van tekstbestanden komt overeen met decimaal scheidingsteken of tekstscheidingsteken.
3442 In de tekstbestandspecificatie '| 1' is de optie | 2 ongeldig.
3443 De vaste breedte-specificatie '| 1' bevat geen kolombreedtes.
3444 In de vaste breedte-specificatie '| 1' specificeert kolom '| 2' geen breedte.
3445 Onjuiste versie van het DLL-bestand '|' was gevonden.
3446 VBAJET32.dll ontbreekt. Probeer de Microsoft Access-database-engine opnieuw te installeren.
3447 VBAJET32.dll kon niet worden geïnitialiseerd bij het aanroepen. Probeer de Microsoft Access-database-engine opnieuw te installeren.
3448 Een aanroep naar een OLE-systeemfunctie is mislukt. Probeer de toepassing die de fout heeft geretourneerd, opnieuw te installeren.
3449 Geen land- / regiocode gevonden in verbindingsreeks voor een gekoppelde tabel.
3450 Syntaxisfout in query. Onvolledige vraagclausule.
3451 Ongeldige verwijzing in zoekopdracht.
3452 U kunt op deze replica geen wijzigingen aanbrengen in het ontwerp van de database.
3453 U kunt geen gedwongen relatie tot stand brengen of onderhouden tussen een gerepliceerde tabel en een lokale tabel.
3455 Kan de database niet laten replicabze.
3456 Kan het | 2-object niet maken in | 1 containerreplicabze.
3457 U kunt de eigenschap KeepLocal niet instellen voor een object dat al is gerepliceerd.
3458 De KeepLocal-eigenschap kan niet worden ingesteld op een database; het kan alleen worden ingesteld op de objecten in een database.
3459 Nadat een database is gerepliceerd, kunt u de replicatiefuncties niet meer uit de database verwijderen.
3460 De bewerking die u probeerde, is in strijd met een bestaande bewerking waarbij dit lid van de replicaset is betrokken.
3461 De replicatie-eigenschap die u probeert in te stellen of te verwijderen, is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd.
3462 Kan DLL niet laden.
3463 Kan de .dll '| 2' niet vinden.
3464 Gegevenstype komt niet overeen in criterium-expressie.
3465 De schijf die u probeert te openen, is onleesbaar.
3468 Toegang is geweigerd tijdens het openen van dropbox-map '| 2'.
3469 De schijf voor dropbox-map '| 2' is vol.
3470 Schijffout bij toegang tot dropbox-map '| 2'.
3471 Het schrijven naar het logboekbestand van Synchronizer is mislukt.
3472 Schijf vol voor pad '| 1'.
3473 Schijffout tijdens het openen van logbestand '| 1'.
3474 Kan het logbestand '| 1' niet openen om te schrijven.
3475 Schending van delen tijdens poging om logbestand '| 1' te openen in de modus Weigeren schrijven.
3476 Ongeldig dropbox-pad '| 2'.
3477 Dropbox-adres '| 2' is syntactisch ongeldig.
3478 De replica is geen gedeeltelijke replica.
3479 Kan geen gedeeltelijke replica aanwijzen als ontwerpmaster voor de replicaset.
3480 De relatie '|' in de gedeeltelijke filterexpressie is ongeldig.
3481 De tabelnaam '|' in de gedeeltelijke filterexpressie is ongeldig.
3482 De filterexpressie voor de gedeeltelijke replica is ongeldig.
3483 Het opgegeven wachtwoord voor de dropbox-map '| 2' is ongeldig.
3484 Het wachtwoord dat door de synchronisator wordt gebruikt om naar een dropbox-bestemmingsmap te schrijven, is ongeldig.
3485 Het object kan niet worden gerepliceerd omdat de database niet wordt gerepliceerd.
3486 U kunt geen tweede veld voor automatische nummering van replicatie-ID aan een tabel toevoegen.
3487 De database die u probeert te repliceren, kan niet worden geconverteerd.
3488 De opgegeven waarde is geen ReplicaID voor een lid in de replicaset.
3489 Het opgegeven object kan niet worden gerepliceerd omdat er een noodzakelijke bron ontbreekt.
3490 Kan geen nieuwe replica maken omdat het '| 2' object in '| 1' container niet kan worden gerepliceerd.
3491 De database moet worden geopend in de exclusieve modus voordat deze kan worden gerepliceerd.
3492 De synchronisatie is mislukt omdat een ontwerpwijziging niet op een van de replica's kon worden toegepast.
3493 Kan de opgegeven registerparameter voor de synchronisator niet instellen.
3494 Kan de opgegeven registerparameter voor de synchronisator niet ophalen.
3495 Er zijn geen geplande synchronisaties tussen de twee synchronisaties.
3496 Replication Manager kan de ExchangeID niet vinden in de MSysExchangeLog-tabel.
3497 Kan geen schema instellen voor de synchronisator.
3499 Kan niet de volledige padinformatie ophalen voor een lid van de replicaset.
3500 U kunt niet twee verschillende synchronisaties opgeven om dezelfde replica te beheren.
3502 De Design Master of replica wordt niet beheerd door een synchronisator.
3503 Het register van de synchronisator heeft geen waarde ingesteld voor de sleutel die u hebt opgevraagd.
3504 De synchronisatie-id komt niet overeen met een bestaande id in de tabel MSysTranspAddress.
3505 U heeft geprobeerd informatie over een gedeeltelijk filter te verwijderen of op te halen dat niet bestaat in MSysFilters.
3506 De Synchronizer kan het Synchronizer-logboek niet openen.
3507 Het schrijven naar het Synchronizer-logboek is mislukt.
3508 Er is geen actief transport voor de Synchronizer.
3509 Kan geen geldig transport vinden voor deze Synchronizer.
3510 Het lid van de replicaset dat u probeert te synchroniseren, wordt momenteel gebruikt in een andere synchronisatie.
3512 Kan de dropbox-map niet lezen.
3513 Het schrijven naar de dropbox-map is mislukt.
3514 Synchronizer kon geen geplande synchronisaties of synchronisaties op aanvraag vinden om te verwerken.
3515 De Microsoft Access-database-engine kan de systeemklok op uw computer niet lezen.
3516 De bestemmingssynchronisatie is niet geconfigureerd om indirecte synchronisatie te ondersteunen en de bestemmingsreplica is niet beschikbaar voor directe synchronisatie.
3517 Synchronizer kon geen berichten vinden om te verwerken.
3518 Kan Synchronizer niet vinden in de MSysTranspAddress-tabel.
3519 Het verzenden van een bericht is mislukt.
3520 De replicanaam of -ID komt niet overeen met een momenteel beheerd lid van de replicaset.
3521 Twee leden van de replicaset kunnen niet worden gesynchroniseerd omdat er geen gemeenschappelijk punt is voor start de synchronisatie.
3522 Synchronizer kan het record van een specifieke synchronisatie niet vinden in de MSysExchangeLog-tabel.
3523 Synchronizer kan een specifiek versienummer niet vinden in de MSysSchChange-tabel.
3524 De geschiedenis van ontwerpwijzigingen in de replica komt niet overeen met de geschiedenis in de Design Master.
3525 Synchronizer heeft geen toegang tot de berichtendatabase.
3526 De naam die is geselecteerd voor het systeemobject, is al in gebruik.
3527 De Synchronizer of Replication Manager kan het systeemobject niet vinden.
3528 Er zijn geen nieuwe gegevens in het gedeelde geheugen die de Synchronizer of Replication Manager kunnen lezen.
3529 De synchronisatie- of replicatiemanager heeft ongelezen gegevens in het gedeelde geheugen gevonden. De bestaande gegevens worden overschreven.
3530 De Synchronizer bedient al een klant.
3531 De wachttijd voor een evenement is verlopen.
3532 Synchronizer kan niet worden geïnitialiseerd.
3533 Het systeemobject dat door een proces wordt gebruikt, bestaat nog steeds nadat het proces is gestopt.
3534 Synchronizer zocht naar een systeemgebeurtenis, maar vond er geen om aan de klant te rapporteren.
3535 De klant heeft de synchronisator gevraagd om de bewerking te beëindigen.
3536 Synchronizer heeft een ongeldig bericht ontvangen voor een lid van de replicaset die het beheert.
3537 De client van de Synchronizer is niet meer aanwezig en kan niet op de hoogte worden gebracht.
3538 Kan Synchronizer niet initialiseren omdat er te veel applicaties actief zijn.
3539 Er is een systeemfout opgetreden of uw wisselbestand heeft zijn limiet bereikt.
3540 Uw wisselbestand heeft zijn limiet bereikt of is beschadigd.
3541 Synchronizer kon niet correct worden afgesloten en is nog steeds actief.
3542 Het proces is gestopt bij het beëindigen van de Synchronizer-client.
3543 Synchronizer is niet ingesteld.
3544 Synchronizer is al actief.
3545 De twee replica's die u probeert te synchroniseren, zijn afkomstig uit verschillende replicasets.
3546 Het type synchronisatie dat u probeert, is niet geldig.
3547 Synchronizer kan geen replica van de juiste set vinden om de synchronisatie te voltooien.
3548 GUID's komen niet overeen of de gevraagde GUID is niet gevonden.
3549 De opgegeven bestandsnaam is te lang.
3550 Er is geen index in de GUID-kolom.
3551 Kan de opgegeven registerparameter voor de synchronisator niet verwijderen.
3552 De grootte van de registerparameter overschrijdt het toegestane maximum.
3553 De GUID kan niet worden gemaakt.
3555 Alle geldige bijnamen voor replica's zijn al in gebruik.
3556 Ongeldig pad voor de doel-dropbox-map.
3557 Ongeldig adres voor bestemmings-dropbox-map.
3558 Schijf-I / O-fout in de doelmap in de dropbox.
3559 Kan niet schrijven omdat de bestemmingsschijf vol is.
3560 De twee leden van de replicaset die u probeert te synchroniseren, hebben dezelfde ReplicaID.
3561 De twee leden van de replicaset die u probeert te synchroniseren, zijn beide Design Masters.
3562 Toegang geweigerd in de dropbox-bestemmingsmap.
3563 Fatale fout bij het openen van een lokale dropbox-map.
3564 Synchronizer kan het bronbestand voor berichten niet vinden.
3565 Er is een schending van het delen in de bron-dropbox-map omdat de berichtendatabase is geopend in een andere toepassing.
3566 Netwerk I / O-fout.
3567 Bericht in dropbox-map behoort tot de verkeerde synchronisator.
3568 Synchronizer kan een bestand niet verwijderen.
3569 Dit lid van de replicaset is logischerwijs uit de set verwijderd en is niet meer beschikbaar.
3570 De filters die een gedeeltelijke replica definiëren, zijn gewijzigd. De gedeeltelijke replica moet opnieuw worden gevuld.
3571 De poging om een ​​kolom in een gedeeltelijke replica in te stellen, was in strijd met een regel voor gedeeltelijke replica's.
3572 Er is een schijf-I / O-fout opgetreden tijdens het lezen van of schrijven naar de TEMP-directory.
3573 De directory die u hebt opgevraagd voor een lijst met replica's, is geen beheerde directory.
3574 De ReplicaID voor dit lid van de replicaset is opnieuw toegewezen tijdens een verplaatsings- of kopieerprocedure.
3575 De schijf waarnaar u probeert te schrijven, is vol.
3576 De database die u probeert te openen, wordt al gebruikt door een andere toepassing.
3577 Kan de kolom van het replicatiesysteem niet bijwerken.
3578 Database niet repliceren; kan niet bepalen of de database is geopend in de exclusieve modus.
3579 Kan geen replicatiesysteemtabellen maken die nodig zijn om de database te replicabze.
3580 Kan geen rijen toevoegen die nodig zijn om de database te replicabze.
3581 Kan replicatiesysteemtabel '|' niet openen omdat de tafel al in gebruik is.
3582 Kan geen nieuwe replica maken omdat het | 2-object in de | 1-container geen repli kan makencabze.
3583 Kan het | 2-object niet maken in | 1 containerreplicabze.
3584 Onvoldoende geheugen om de bewerking te voltooien.
3585 Kan de tabel niet repliceren; het aantal kolommen overschrijdt het toegestane maximum.
3586 Syntaxisfout in gedeeltelijke filterexpressie op tabel | 1.
3587 Ongeldige expressie in de eigenschap ReplicaFilter.
3588 Fout bij het evalueren van de gedeeltelijke filterexpressie.
3589 De gedeeltelijke filterexpressie bevat een onbekende functie.
3590 In strijd met de regels voor gedeeltelijke replica's.
3591 Logbestandpad '| 1' is ongeldig.
3592 U kunt een met een wachtwoord beveiligde database niet repliceren of wachtwoordbeveiliging instellen voor een gerepliceerde database.
3593 U kunt het datamasterattribuut voor de replicaset niet wijzigen.
3594 U kunt het datamasterattribuut voor de replicaset niet wijzigen. Het staat alleen gegevenswijzigingen toe bij de Design Master.
3595 De systeemtabellen in uw replica zijn niet langer betrouwbaar en de replica mag niet worden gebruikt.
3600 Aggregatie-expressies kunnen geen GUID's gebruiken.
3605 Synchroniseren met een niet-gerepliceerde database is niet toegestaan. De '|' database is geen Design Master of replica.
3607 De replicatie-eigenschap die u probeert te verwijderen, is alleen-lezen en kan niet worden verwijderd.
3608 Recordlengte is te lang voor een geïndexeerde Paradox-tabel.
3609 Geen unieke index gevonden voor het veld van de primaire tabel waarnaar wordt verwezen.
3610 Zelfde tafel '|' waarnaar wordt verwezen als zowel de bron als het doel in de make-table-query.
3611 Kan geen gegevensdefinitie-instructies uitvoeren op gekoppelde gegevensbronnen.
3612 GROUP BY-component met meerdere niveaus is niet toegestaan ​​in een subquery.
3613 Kan geen relatie maken op gekoppelde ODBC-tabellen.
3614 GUID niet toegestaan ​​in criteriumuitdrukking van de zoekmethode.
3615 Typ mismatch in expressie.
3616 Het bijwerken van gegevens in een gekoppelde tabel wordt niet ondersteund door deze ISAM.
3617 Het verwijderen van gegevens in een gekoppelde tabel wordt niet ondersteund door deze ISAM.
3618 Uitzonderingstabel kon niet worden gemaakt bij importeren / exporteren.
3619 Records konden niet worden toegevoegd aan de tabel met uitzonderingen.
3620 De verbinding voor het bekijken van uw gekoppelde Microsoft Excel-werkblad was lost.
3621 Kan wachtwoord niet wijzigen op een gedeelde open database.
3622 U moet de optie dbSeeChanges gebruiken met OpenRecordset wanneer u een SQL Server tabel met een IDENTITY-kolom.
3623 Geen toegang tot FoxPro 3.0 gebonden DBF bestand '|'.
3624 Kon het record niet lezen; momenteel vergrendeld door een andere gebruiker.
3625 De tekstbestandspecificatie '|' bestaat niet. U kunt de specificatie niet importeren, exporteren of linken.
3626 De bewerking is mislukt. Er zijn te veel indexen op tafel '|'. Verwijder enkele indexen op de tafel en probeer de bewerking opnieuw.
3627 Kan het uitvoerbare bestand voor de Synchronizer (mstran40.exe) niet vinden.
3628 Partnerreplica wordt niet beheerd door een synchronisator.
3629 Synchronizer '| 1' gebruikt ook dezelfde File System-dropbox '| 2'.
3630 Synchronizer '| 1' gebruikt ook dezelfde File System-dropbox '| 2'.
3631 Ongeldige tabelnaam in filter
3632 Internettransport is niet ingeschakeld op de externe Synchronizer.
3633 Kan DLL niet laden: '|'
3634 Kan geen replica maken met een gedeeltelijke replica.
3635 Kan geen gedeeltelijke replica van een systeemdatabase maken.
3636 Kan de replica niet vullen of het filter van de replica wijzigen, omdat de replica conflicten of gegevensfouten bevat.
3637 Kan de kruistabel van een niet-vaste kolom niet als subquery gebruiken.
3638 Een brongestuurde database kan niet repli gemaakt wordencabze.
3639 Kan geen replica van een systeemdatabase maken.
3640 De ophaalbuffer was te klein voor de hoeveelheid gegevens die je hebt aangevraagd.
3641 Er zijn minder records over in de recordset dan u heeft aangevraagd.
3642 De bewerking is geannuleerd.
3643 Een van de records in de recordset is verwijderd door een ander proces.
3645 Een van de bindingsparameters is onjuist.
3646 De opgegeven rijlengte is korter dan de som van de kolomlengtes.
3647 Een aangevraagde kolom wordt niet geretourneerd naar de recordset.
3648 Kan een gedeeltelijke replica niet synchroniseren met een andere gedeeltelijke replica.
3649 De taalspecifieke codepagina is niet opgegeven of kan niet worden gevonden.
3650 Het internet is erg traag of er is een probleem met de installatie van replicatiebeheer op de internetserver.
3651 Ongeldig internetadres.
3652 Internet login mislukt.
3653 Internet is niet ingesteld.
3654 Interne internetfout.
3655 De wininet.dll kan niet worden geladen of geïnitialiseerd.
3656 Fout bij het evalueren van een gedeeltelijke uitdrukking
3657 Fout bij het evalueren van de booleaanse filterexpressie voor tabel '| 1'.
3658 Binaire kolom '|' kan niet worden gebruikt in een booleaans filter.
3659 Relatie '| 1' is niet afgedwongen. Relatie in een gedeeltelijke filterexpressie moet worden afgedwongen.
3660 Gevraagde uitwisseling is mislukt omdat '| 1'.
3661 Gevraagde uitwisseling is mislukt omdat '| 1'
3663 Deze bewerking vereist een andere cursorlibrary.
3664 Een asynchrone OpenConnection-oproep is nog niet voltooid; u kunt nog niet naar het geretourneerde verbindingsobject verwijzen voordat het voltooid is.
3665 U kunt het replicatiesysteemobject '|' niet wijzigen.
3666 U kunt het replicatiesysteemobject '|' niet wijzigen.
3667 Een andere bewerking verhindert dat deze bewerking wordt uitgevoerd.
3668 Deze bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat er geen actieve verbinding is.
3669 Uitvoering geannuleerd.
3670 Cursor is niet geldig.
3671 Kan tabel niet vinden om bij te werken.
3672 RDOCURS.DLL kan niet worden geopend.
3673 Deze tabel bevat cellen die buiten het celbereik vallen dat in deze spreadsheet is gedefinieerd.
3674 Internet-dll (wininet.dll) kan niet worden gevonden of geladen.
3675 Kan niet lezen vanaf een internet-handle. Probeer de handeling opnieuw.
3676 Kan niet schrijven naar een internet-handle. Probeer de handeling opnieuw.
3677 Het HTTP-verzoek naar start internetsynchronisatie op de internetserver. Gebruik Replication Manager om de internetsynchronisatie op de internetserver te configureren.
3678 Kan geen verbinding maken met de FTP-service op de internetserver. Zorg ervoor dat de FTP-service correct werkt op de server en anonieme verbindingen ondersteunt.
3679 Bestand openen met FTP-service mislukt. Zorg ervoor dat de FTP-dropbox leesrechten heeft.
3680 Het is mislukt om een ​​bestand van de server op te halen met behulp van FTP. Zorg ervoor dat de FTP-dropbox leesrechten heeft.
3681 Het is mislukt om een ​​bestand via FTP op de server te zetten. Zorg ervoor dat de FTP-dropbox schrijfrechten heeft.
3682 Het is niet gelukt om een ​​bestand op de server te verwijderen met FTP. Zorg ervoor dat de FTP-dropbox lees- en schrijfrechten heeft.
3683 Internetsynchronisatie is onverwachts afgesloten op de server. Bekijk de uitwisselingsgeschiedenis van de partnerreplica op de internetserver om het probleem te achterhalen.
3684 Er is geen geschikte replica om mee uit te wisselen.
3685 Ongeldig HTTP-adres.
3686 Ongeldig replicapad of -naam.
3687 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: optie.
3688 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: For.
3689 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: rechten.
3690 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht een tabelrecht / privilege.
3691 Ongeldige SQL-syntaxis - verwachte objectnaam.
3692 Ongeldige SQL-syntaxisgerelateerde tokens kwamen niet overeen. De Microsoft Access-database-engine verwachtte GRANT… TO, REVOKE… FROM, ADD… TO of DROP… FROM.
3693 Ongeldige SQL-syntaxis - verwachte gebruikers- of groepsnaam.
3694 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: Grant.
3695 Ongeldige SQL-syntaxis - GRANT / REVOKE-syntaxisfout.
3696 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: gebruiker (of) groep.
3697 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: wachtwoord.
3698 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht wachtwoord.
3699 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: gebruiker.
3700 Ongeldige precisie voor decimaal gegevenstype.
3701 Ongeldige schaal voor decimaal gegevenstype.
3702 De breedte van een Unicode-tekstkolom moet een even aantal bytes zijn.
3703 Bewerking niet ondersteund op replicable databases die niet zijn geconverteerd naar de huidige versie.
3704 U heeft geprobeerd een database te openen die al is geopend door gebruiker '| 2' op computer '| 1'. Probeer het opnieuw als de database beschikbaar is.
3705 Kan de | 2 tabelrepli niet makencable - te veel kolommen.
3706 Kan de | 2 tabelrepli niet makencable - te veel indexen.
3707 De trapsgewijze opties voor de nieuwe referentie zijn in strijd met de bestaande referentie '|'.
3708 Syntaxisfout in transactieoverzicht. Verwachte TRANSACTIE, WERK of niets.
3709 De zoeksleutel is in geen enkel record gevonden.
3710 MAPI-map of adresboek niet gevonden.
3711 Herstelde replicabbestandsgegevens. Deze rij is hersteld van een beschadigde replicable database. Controleer of de recordinhoud correct is en plaats het record vervolgens opnieuw of verwijder dit conflictrecord.
3712 Andere. Dit record is afgewezen vanwege een niet-gedefinieerd replicatieconflictprobleem.
3713 Update / update conflict. Een andere replica heeft dit record ook bijgewerkt. Dit record lost het conflict. Dien uw update opnieuw in of verwijder dit conflictrecord.
3714 Vergrendelde tafel. Dit record kon niet worden toegepast tijdens synchronisatie omdat de tabel is vergrendeld door een andere gebruiker. Dien dit conflictrecord opnieuw in.
3715 Unieke sleutelovertreding. Dit record heeft dezelfde sleutelwaarde als een ander record, terwijl alleen unieke waarden zijn toegestaan. Wijzig de sleutelwaarde in dit conflictrecord of het winnende record en dien dit record opnieuw in, of verwijder dit conflictrecord.
3716 TLV-overtreding. Dit record bevat een veldwaarde die niet voldoet aan de validatiebeperking op tabelniveau. Werk de veldwaarde bij die de validatieregel schendt en dien dit conflictrecord vervolgens opnieuw in, of verwijder dit conflictrecord.
3717 Verwijderen / RI-conflict. Het primaire-sleutelrecord is verwijderd door een andere replica, daarom is dit verwijzingsrecord geweigerd. Maak een nieuwe primaire-sleutelrecord die voldoet aan de referentiële integriteitsbeperking en dien vervolgens uw update opnieuw in, of verwijder deze conflictrecord.
3718 Update / RI-conflict. Het primaire-sleutelrecord is bijgewerkt door een andere replica, daarom is dit verwijzingsrecord geweigerd. Maak een nieuwe primaire sleutelrecord die voldoet aan de referentiële integriteitsbeperking, wijzig de externe sleutelwaarde in deze conflictrecord zodat deze overeenkomt met een geldige primaire sleutelwaarde en dien vervolgens uw update opnieuw in, of verwijder deze conflictrecord.
3719 Schending van externe sleutel als gevolg van een ongeldig primair sleutelrecord dat betrokken was bij een replicatieconflict. Maak een nieuw primair-sleutelrecord dat voldoet aan de referentiële integriteitsbeperking, wijzig de externe-sleutelwaarde in dit conflictrecord zodat deze overeenkomt met een geldige primaire sleutelwaarde en dien dit conflictrecord vervolgens opnieuw in, of verwijder dit conflictrecord.
3720 Kan veld '|' niet wijzigen. Het maakt deel uit van een of meer relaties.
3721 Ongeldige SQL-syntaxis - verwachte beperkingsnaam.
3722 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: DEFAULT.
3723 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: COMPRESSION volgt WITH.
3724 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: UPDATE of DELETE.
3725 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: CASCADE, SET NULL of NO ACTION.
3726 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: NULL.
3727 Ongeldige SQL-syntaxis - slechts één updateregel en / of één verwijderregel toegestaan.
3728 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: AS.
3729 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: SELECT.
3730 VIEW mag geen parameter bevatten.
3731 Het aantal gespecificeerde aliassen is gelijk aan het aantal uitvoerkolommen.
3732 Verwachte querynaam na EXECUTE.
3733 De database is door een onbekende gebruiker in een staat geplaatst waardoor deze niet kan worden geopend of vergrendeld.
3734 De database is door gebruiker '| 2' op machine '| 1' in een staat geplaatst die verhindert dat deze kan worden geopend of vergrendeld.
3735 Te veel kolommen in omgekeerde index.
3736 Update / verwijder conflict. Dit bijgewerkte record is verwijderd bij een andere replica. Plaats dit conflictrecord opnieuw of verwijder het.
3737 Dit type replica kan niet worden gemaakt op basis van de opgegeven bronreplica.
3738 Lokale of anonieme replica's mogen alleen worden gesynchroniseerd met hun aangewezen hubreplica.
3739 De proxyreplica is verwijderd.
3740 Kan geen nieuwe kolom toevoegen aan conflicttabel '|'. Verwijder verouderde kolommen en comprimeer de database.
3741 Ongeldige partnersynchronisatie. Lokale of anonieme replica moet worden gesynchroniseerd met de aangewezen hubreplica.
3742 Een internetfunctie is verlopen.
3743 Replica is niet gesynchroniseerd binnen de retentieperiode van de replicaset.
3744 Tellerkolommen in replicabbestandstabellen kunnen niet worden gewijzigd.
3745 De gecombineerde lengte van internetservernaam, HTTP-sharenaam en FTP-aliasnaam mag niet groter zijn dan 252 tekens.
3746 Syntaxisfout in parameterclausule. Zorg ervoor dat de parameter bestaat en dat u de waarde correct hebt getypt.
3747 Parameter heeft geen standaardwaarde.
3748 Parameter | heeft geen standaardwaarde.
3749 Het object is geen opgeslagen procedure.
3750 Object | is geen opgeslagen procedure.
3751 Vergrendeling aangevraagd, maar DB bevindt zich in de modus voor paginavergrendeling.
3752 Vergrendeling van pagina aangevraagd, maar DB bevindt zich in rijvergrendelingsmodus.
3753 Kan geen replica maken van een SQL-replica van een Microsoft Access-database-engine.
3754 Kan niet verwijderen uit een Prevent Deletes-replica.
3755 CONTROLEER beperking '|' bestaat niet.
3756 CONTROLEER beperking '|' bestaat al.
3757 De sorteer-DLL's van de Microsoft Access-database-engine kunnen niet correct worden geladen.
3758 Het schalen van de decimale waarde resulteerde in het afkappen van gegevens.
3759 Het schalen van de decimale waarde resulteerde in het afkappen van gegevens.
3760 Het schalen van de decimale waarde resulteerde in een gegevensoverloop.
3761 De precisie van het decimale veld is te klein om het getal te accepteren dat u probeerde toe te voegen.
3762 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: ACTION.
3763 Door gelijktijdige schemawijzigingen is de replica-bewerking mislukt. Probeer het opnieuw.
3764 Het opnieuw maken van een of meer indexen is mislukt.
3765 Syntaxisfout in de controleclausule.
3766 Alleen eenvoudige SELECT-query's zijn toegestaan ​​in VIEWS.
3767 Tafel '|' kon niet worden gemaakt replicable omdat het niet exclusief kon worden geopend.
3768 FastFind kan niet zoeken op niet-kolomverwijzingen.
3769 Conflicttabellen kunnen niet worden hernoemd.
3770 Tellerdefinitie niet binnen geldig bereik.
3771 Lokale of anonieme replica's kunnen niet als ontwerpmodel worden gemaakt.
3772 Zonder beheerdersmachtiging moet de replicaprioriteit in het bereik 0 - | liggen.
3773 Kan een of meer objecten niet verwijderen: |.
3774 Pinwaarde is niet geldig.
3775 Kan Microsoft Access-database niet laden SQL Server Afstempeler - MSRPJT40.dll.
3776 Kan niet uitwisselen tussen twee Microsoft Access-databases SQL Server Replica's.
3777 Illegale bewerking uitgevoerd op een Microsoft Access-database SQL Server Replica.
3778 De Microsoft Access-database is onjuist of ontbreekt voor deze SQL / Microsoft Access-database-replicaset.
3779 Kan eigenschap voor bijhouden op kolomniveau niet wijzigen voor objecten die al Replicabze.
3780 Ongeldige SQL-syntaxis - verwachte weergavenaam.
3781 Ongeldige SQL-syntaxis - verwachte procedurenaam.
3782 Ongeldige SQL-syntaxis - momenteel is slechts één CHECK-beperking op kolomniveau toegestaan.
3783 Ongeldige SQL-syntaxis - kan niet meerdere kolommen gebruiken in een CHECK-beperking op kolomniveau.
3784 Database is al replicabze.
3785 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: database.
3786 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht databaserechten, zoals CREATEDB of CONNECT.
3787 Deze bewerking is niet toegestaan ​​in subquery's.
3788 Kan geen index maken voor deze MAPI-map / adresboek.
3789 Ongeldige beperking op kolomniveau.
3790 Dit object vereist een nieuwere versie van de Microsoft Access-database-engine.
3791 Deze index vereist de Microsoft Access-database-engine |.
3792 De index '| 2' vereist Microsoft Access-database-engine | 1.
3793 De kolom '| 2' vereist Microsoft Access-database-engine | 1.
3794 Voor deze tabel is de Microsoft Access-database-engine | vereist.
3795 De tabel '| 2' vereist Microsoft Access-database-engine | 1.
3796 De versie van AceRecr.DLL die was geladen, was te oud. Voer setup opnieuw uit om de juiste versie van dit bestand te krijgen.
3797 De uitwisseling van de SQL / Microsoft Access-database-engine is mislukt, kijk in de geschiedenis van SQLServer Agent voor details.
3798 CHECK-beperkingen zijn niet toegestaan ​​op replicable databases.
3799 Kan veld '|' niet vinden.
3800 '|' is geen index in deze tabel.
3801 Het object (|) kan niet worden gebruikt in een CHECK-beperkingsclausule.
3802 Fout bij het evalueren van | CONTROLEER beperking. |
3803 DDL kan niet worden voltooid op deze tabel omdat er naar wordt verwezen door beperking | op tafel |.
3804 Er zijn geen MAPI-clients geïnstalleerd op deze machine. Installeer een MAPI-client (zoals Outlook) op deze machine.
3805 CONTROLEER beperkingen op tafel | wordt niet overgebracht naar deze tafel. CHECK-beperkingen kunnen alleen worden gemaakt via SQL DDL-instructies.
3806 Kan niet meerdere NULL, NOT NULL-kenmerken instellen.
3807 Zoekopdracht | bevat een dubbelzinnige kolomnaam die in strijd is met de correlatienaam (alias) |. Ofwel de kolomnaam volledig kwalificeren of de correlatienaam (alias) wijzigen.
3808 Een systeemdatabase met versie 4.x of hoger nodig om deze bewerking uit te voeren.
3809 Zoekopdracht | is gemaakt met een latere release van de Microsoft Access-database-engine en heeft mogelijk een syntaxis die deze versie van de Microsoft Access-database-engine niet kan uitvoeren. Deze query kan alleen worden uitgevoerd met de versie van de Microsoft Access-database die deze heeft gemaakt.
3810 Onbekend zoekwoord WHEN.
3811 Zoekopdracht kon niet worden uitgevoerd.
3812 U kunt dit veld niet bijwerken omdat de waarde die u probeert toe te passen niet geldig is of een regel voor gegevensintegriteit zou breken. Corrigeer en probeer opnieuw.
3813 SQL Pass Through-query's zijn uitgeschakeld.
3814 Kolommen die meerdere waarden voor een record accepteren, kunnen niet worden opgenomen in een relatie met meerdere kolommen.
3815 Kolommen die meerdere waarden voor een record accepteren, kunnen niet worden opgenomen in een index met meerdere kolommen.
3816 De unieke index op de '|' kolom kan niet worden verwijderd.
3817 Het meerwaardige veld '|' is niet geldig in een CROSSTAB-query.
3818 De bewerking kan niet worden voltooid in deze database omdat deze bijlagen of opzoekvelden met meerdere waarden gebruikt.
3819 Zoeken kan niet worden uitgevoerd op kolommen die meerdere waarden voor een record accepteren.
3820 U kunt die waarde niet invoeren omdat deze een bestaande waarde dupliceert in het opzoek- of bijlageveld met meerdere waarden. Opzoek- of bijlagevelden met meerdere waarden mogen geen dubbele waarden bevatten.
3821 U kunt een opzoekveld met meerdere waarden niet wijzigen in het geselecteerde gegevenstype.
3822 De waarde kan pas aan deze nieuwe rij worden toegevoegd als de rij is vastgelegd. Leg eerst de rij vast en probeer vervolgens de waarde toe te voegen.
3823 U kunt dit veld niet bewerken omdat het zich in een gekoppeld Excel-werkblad bevindt. De mogelijkheid om gegevens in een gekoppeld Excel-spreadsheet te bewerken, is uitgeschakeld in deze Access-release.
3824 Een INSERT INTO-query mag geen veld met meerdere waarden bevatten.
3825 SELECT * kan niet worden gebruikt in een INSERT INTO-query als de bron- of bestemmingstabel een veld met meerdere waarden bevat.
3826 Een UPDATE- of DELETE-query mag geen veld met meerdere waarden bevatten.
3827 Kan geen statistische functie uitvoeren op een kolom met meerdere waarden wanneer een JOIN-clausule een andere kolom met meerdere waarden bevat.
3828 Kan niet verwijzen naar een tabel met een veld met meerdere waarden met een IN-clausule die verwijst naar een andere database.
3829 Het meerwaardige veld '|' kan niet worden gebruikt in een ORDER BY-clausule.
3830 Het meerwaardige veld '|' kan niet worden gebruikt in een GROUP BY-clausule.
3831 Het meerwaardige veld '|' kan niet worden gebruikt in een WHERE- of HAVING-clausule.
3832 Het huidige bestandsformaat ondersteunt niet langer beveiliging op gebruikersniveau. Door het conversie- of verdichtingsproces zijn alle machtigingen op gebruikersniveau verwijderd.
3833 Het meerwaardige veld '|' is niet geldig in de opgegeven JOIN-clausule.
3834 Het meerwaardige veld '| 1' is niet geldig in de uitdrukking '| 2'.
3835 Het trefwoord DISTINCT kan niet worden gebruikt met het veld met meerdere waarden '|'.
3836 U probeert te werken met een Paradox-bestand dat de Borland Database Engine (BDE) vereist. Microsoft Access kan de BDE niet laden of de BDE is niet correct geïnstalleerd. Om dit te corrigeren, voert u het installatieprogramma voor de BDE uit.
3837 Het meerwaardige veld '|' kan niet worden gebruikt in een UNION-query.
3838 Velden met meerdere waarden zijn niet toegestaan ​​in SELECT INTO-instructies.
3839 Het opgegeven bestand bestaat al.
3840 De bijlage die u toevoegt, overschrijdt de beschikbare systeembronnen.
3841 Kan geen verbinding maken met de SharePoint-site '|'. Probeer het later nogmaals.
3842 De uitdrukking '|' moet deel uitmaken van een geaggregeerde functie.
3843 Een INSERT INTO-query die een veld met meerdere waarden bevat, mag geen ander veld bevatten.
3844 Kan niet verwijzen naar een veld met meerdere waarden in een UPDATE- of DELETE-instructie die andere velden bevat.
3845 Microsoft Access ondersteunt geen koppelingen naar een Access-database of Microsoft Office Excel-werkmap die is opgeslagen in een indeling die een latere versie is dan de huidige database-indeling.
3846 Het meerwaardige veld '|' in een ORDER BY moet ook voorkomen in de SELECT-lijst.
3847 ODBCDirect wordt niet langer ondersteund. Herschrijf de code om ADO te gebruiken in plaats van DAO.
3848 U kunt uw wijzigingen niet vastleggen omdat een waarde die u heeft ingevoerd in strijd is met de instellingen die zijn gedefinieerd voor veld '|' (een waarde is bijvoorbeeld kleiner dan het minimum of groter dan het maximum). Corrigeer de fout en probeer het opnieuw.
3849 Replicatie wordt alleen ondersteund in databases met de indeling Access 2000 of Access 2002-2003. Gebruik de conversiefunctie in uw applicatie om de database naar het juiste formaat te converteren.
3850 Dit bestand is gemaakt in een eerdere bètaversie van Excel 2007. Open het bestand met Excel 2007 om het op te slaan in de most recente versie van de Excel 2007-bestandsindeling voordat u het bestand opent in Access 2007 of hoger.
3851 Het schema voor deze tabel is gewijzigd. U moet de tabel vernieuwen voordat u nieuwe records bewerkt of toevoegt.
3852 Kan een veld met meerdere waarden niet bijwerken als de bovenliggende recordset zich niet in de bewerkingsmodus bevindt. Gebruik de methode AddNew of Edit om de bovenliggende recordset in de bewerkingsmodus te plaatsen.
3853 Microsoft Access kan de database niet maken in de opgegeven indeling vanwege een groepsbeleid dat is ingesteld door uw beheerder. Maak de database met een ander bestandsformaat of neem contact op met uw beheerder.
3854 Deze bewerking zal mislukken omdat het tekstbestand dat u gaat importeren meer dan 255 kolommen bevat. We raden u aan eerst een reservekopie te maken van uw bronbestand, het aantal kolommen terug te brengen tot 255 of minder en het vervolgens opnieuw te proberen.
3855 De Microsoft Access-database-engine kan de gegevens in | 1 niet lezen.
De minimaal vereiste versie om de gegevens te lezen is | 2.
3856 De Microsoft Access-database-engine kan de gegevens in | 1 niet bijwerken.
De minimaal vereiste versie om de gegevens bij te werken is | 2.
3857 De Microsoft Access-database-engine kan het ontwerp van | 1 niet wijzigen.
De minimaal vereiste versie om het ontwerp te wijzigen is | 2.
3858 Expressie wordt niet ondersteund voor conversie
3859 De uitdrukking | kan niet worden gebruikt in een berekende kolom.
3860 De uitdrukking | kan niet worden omgezet in een zoekopdracht.
3861 De uitdrukking | kan niet worden omgezet in de resultaten van een zoekopdracht.
3862 De uitdrukking | kan niet worden geconverteerd in een UI-macro.
3863 De uitdrukking | kan niet worden omgezet in een standaardwaarde.
3864 De uitdrukking | kan niet worden omgezet in een validatieregel.
3865 De uitdrukking kan niet worden opgeslagen omdat deze een kringverwijzing bevat.
3866 De uitdrukking kan niet worden opgeslagen omdat deze naar zichzelf verwijst.
3867 De uitdrukking kan niet worden opgeslagen omdat deze naar een andere tabel verwijst.
3868 Er is geen gegevensmacro AXL opgeslagen voor de opgegeven tabel.
3869 De gegevensmacro AXL is niet compatibel met de server waarmee u probeert te synchroniseren.
3870 Microsoft Access kan de tekst die u plakt niet interpreteren als een gegevensmacro. Corrigeer de tekst en probeer het opnieuw.
3871 Het opgegeven argument is ongeldig.
3872 Er is een limiet voor een gegevensmacro bereikt. Dit kan worden veroorzaakt doordat een gegevensmacro zichzelf recursief aanroept. De bijgewerkte () kan worden gebruikt om te detecteren welk veld in een record is bijgewerkt om recursieve oproepen te helpen voorkomen.
3873 De actie '| 1' is mislukt omdat deze niet wordt ondersteund door een '| 2'-gebeurtenis.
3874 Typ mismatch in veld '|'.
3875 De datamacro '|' kon niet gevonden worden.
3876 De actie 'ExitForEachRecord' is alleen beschikbaar in een ForEachRecord-lus.
3877 De actie 'SendEmail' is mislukt omdat er geen ontvangers zijn opgegeven.
3878 De actie 'SendEmail' is mislukt omdat de huidige database niet wordt vertrouwd.
3879 Het wachtwoord is ongeldig; het bericht is niet verzonden.
3880 De mailsessie kon niet worden geopend. Misschien heb je geen geheugen meer. Sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. U kunt ook uw e-mailtoepassing controleren om er zeker van te zijn dat deze correct werkt.
3881 De e-mail kon niet worden verzonden. Zorg ervoor dat uw computer is geconfigureerd voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten.
3882 Deze berekende kolom moet opnieuw worden berekend.
3883 Deze berekende kolom bevat een ongeldige uitdrukking.
3884 De Microsoft Access-database-engine heeft een fout aangetroffen tijdens het verbinden met Data Services:
'|'.
3885 Het type veld '|' kan niet worden gebruikt als onderdeel van een berekende kolom. Voorbeelden van niet-ondersteunde typen zijn onder meer velden met meerdere waarden en binaire velden.
3887 Een berekende kolom kan niet worden opgeslagen zonder een geldige uitdrukking in de eigenschap Expressie.
3888 Berekende kolommen kunnen niet worden gebruikt in systeemrelaties.
3889 De variabele '|' kon niet gevonden worden.
3890 De identifier '|' kon niet gevonden worden.
3891 Query's die gekoppelde tabellen, actiequery's en databaseverwijzingen bevatten, zijn niet toegestaan ​​in gegevensmacro's.
3892 De functie '|' is niet geldig voor expressies die worden gebruikt in gegevensmacro's.
3893 Ongeldige constante '|' in gegevensmacro-expressie.
3894 Ongeldige tekst '|' in gegevensmacro-expressie.
3895 U kunt uw wijzigingen niet vastleggen omdat een waarde die u heeft ingevoerd in strijd is met de instellingen die zijn gedefinieerd voor veld '|' (een waarde is bijvoorbeeld kleiner dan het minimum of groter dan het maximum). Corrigeer de fout en probeer het opnieuw.
3896 De limiet van 20 recursieve events is overschreden. Dit kan worden veroorzaakt door een After Update-gebeurtenis die gegevens wijzigt in de tabel die deze activeert. U kunt de Update () functie om te bepalen welke velden zijn gewijzigd in het record.
3897 De alias '|' kon niet gevonden worden.
3898 Er is geen gegevenscontext om de actie uit te voeren. Deze fout kan worden veroorzaakt door de actie RunDataMacro te gebruiken om een ​​gegevensmacro uit te voeren die DeleteRecord of EditRecord aanroept zonder dat er alias is opgegeven.
3899 Het lijstitem kan niet worden ingevoegd of bijgewerkt omdat er dubbele waarden zijn gevonden voor een of meer velden in de lijst.
3900 Het verwijderen is niet toegestaan ​​omdat er nog een onderliggende record bestaat.
3901 Ten minste één opzoekveld voor relaties verwijst naar niet-bestaande items in deze lijst.
3902 Koppelingen in cache kunnen niet worden toegevoegd omdat de database '|' kan niet worden geopend in exclusieve modus.
3903 De database '|' kan niet worden geopend in exclusieve modus omdat het koppelingen bevat in cachemodus.
3904 Een tabel kan niet worden bijgewerkt omdat er geen verbinding is met een SharePoint-site. Probeer de update opnieuw wanneer de verbinding met de server is hersteld.
3905 De tafel '|' kan niet worden bijgewerkt omdat er geen verbinding is met een SharePoint-site. Probeer de update opnieuw wanneer de verbinding met de server is hersteld.
3906 Gekoppelde tabel is niet beschikbaar. Microsoft Access kan geen verbinding maken met de server. Controleer uw netwerkverbinding of neem contact op met de serverbeheerder.
3907 Gekoppelde tabel '|' is niet beschikbaar. Microsoft Access kan geen verbinding maken met de server. Controleer uw netwerkverbinding of neem contact op met de serverbeheerder.
3908 Gegevens kunnen niet worden toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd totdat alle gerelateerde gegevens van de server zijn opgehaald.
3909 Gegevens kunnen niet worden toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd omdat gegevenstabel '|' is niet opgehaald van de server.
3910 Uw coderingsinstellingen zijn niet geldig. Installeer Microsoft Access opnieuw of neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
3911 Microsoft Access kan dit bestand niet openen omdat de inhoud is beschadigd.
3912 Een tabel is niet gesynchroniseerd met de SharePoint-site. Sluit en open de tafel opnieuw om de m op te halenost recente gegevens van de SharePoint-site.
3913 De tafel '|' is niet gesynchroniseerd met de SharePoint-site. Sluit en open de tafel opnieuw om de m op te halenost recente gegevens van de SharePoint-site.
3914 De geselecteerde sorteervolgorde wordt niet ondersteund met het opgegeven bestandsformaat.
3915 De uitdrukking | kan niet worden geconverteerd in een gegevensmacro.
3916 Het pand '|' kan alleen worden ingesteld of gewijzigd door de Microsoft Access-database-engine.
3918 Microsoft Access ondersteunt deze bewerking niet voor dit IISAM-type. Om deze actie uit te voeren, moet u het 2007 Microsoft Office-systeem of eerder gebruiken.
3919 De Microsoft Access-database-engine heeft een fout aangetroffen tijdens de communicatie met SharePoint.
Meer gedetailleerde informatie: '|'
3920 Kan query niet uitvoeren. Ongeldige bewerking of syntaxis bij gebruik van een veld met meerdere waarden.
3921 Kan niet verwijzen naar een tabel met een veld met meerdere waarden met behulp van een FROM-component die naar een andere database verwijst.
3922 De uitdrukking | kan niet worden omgezet in een formulier.
3923 Het opnemen van constante expressies in een outer join-bewerking wordt niet ondersteund.
3924 Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet.
3925 De definitie van de query is ongeldig, dus het query-object kan niet worden gemaakt.
3926 Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat deze een niet-ondersteund querytype, niet-ondersteunde expressies, niet-ondersteunde criteria of andere functies gebruikt die niet op internet worden ondersteund.
3927 Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet omdat deze een subquery bevat.
3928 Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat deze afhankelijk is van een andere query die niet compatibel is met het web.
3929 Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat er geen velden in de resultaten zijn opgenomen.
3930 Access kon de query niet converteren voor gebruik op het web omdat er te veel velden in de resultaten worden weergegeven.
3931 Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat deze afhankelijk is van een ORDER BY-clausule die niet wordt ondersteund op internet.
3932 Access kon de query niet converteren voor gebruik op het web omdat het een JOIN-type specificeert dat niet wordt ondersteund op het web.
3933 Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat het een cross-product query is.
3934 Access kon de query niet converteren voor gebruik op het web, omdat er niet is aangegeven welke tabel UIT moet worden geselecteerd.
3935 Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet, omdat de queryresultaten meerdere velden met dezelfde naam bevatten.
3936 Access kon de query niet converteren voor gebruik op internet omdat sommige parameters niet konden worden geconverteerd voor gebruik op internet.
3937 Access kon de query niet converteren voor gebruik op het web omdat sommige parameters worden weergegeven als resultaatvelden of worden gebruikt in ORDER BY-instructies.
3938 De expressie kan niet worden opgeslagen omdat het resultaat een ongeldig type is, zoals NULL.
3939 |1
3940 Kan argument nummer | 1 niet dwingen tot een geheel getal voor de | 2 actie.
3941 Kan argument nummer | 1 niet dwingen tot een tekenreeks voor de | 2 actie.
3942 Kan argument nummer | 1 niet dwingen tot een booleaanse waarde voor de | 2 actie.
3943 Ontbrekende parameter '| 1' bij het uitvoeren van een benoemde gegevensmacro.
3944 Het type veld '|' kan niet worden gebruikt in een validatieregel voor webtabellen. Ongeldige typen zijn onder meer Memo, Binary en Lookup.
3945 Systeemtabellen kunnen geen gegevensmacro's bevatten.
3946 De actie OnError kan niet worden gebruikt met Ga naar ingesteld op Macronaam vóór gebeurtenissen.
3947 De server ondersteunt het type veld '|' niet als onderdeel van een berekende kolom. Voorbeelden van niet-ondersteunde typen zijn onder meer velden met meerdere waarden, memo's, hyperlinks, binaire velden, AutoNummering en opzoekvelden.
3948 De expressie kan niet worden opgeslagen omdat het resultaattype, zoals binair of NULL, niet wordt ondersteund door de server.
3949 De Microsoft Access-database-engine kan de gegevens in | 1 niet comprimeren omdat deze objecten uit een nieuwere versie bevat.
3950 Syntaxisfout in expressie.
3951 De applicatie is gewijzigd op de server. Uw laatst ingevoerde rij wordt niet opgeslagen. Kopieer en plak uw laatst ingevoerde rij in een temporary-bestand en synchroniseer vervolgens de toepassing met de server.
3952 De gegevensmacro kan niet worden uitgevoerd omdat de AXL-definitie ongeldig is.
3953 De lokale var-naam '| 1' is ongeldig. Lokale variabelenamen moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 64 tekens, mogen niet start met een gelijkteken of een spatie, en mag geen van de volgende tekens bevatten, inclusief CR, LF of TAB:.! [] /: *? ”” <> | 2 # {}% &.
3954 De parameternaam '| 1' is ongeldig. Parameternamen moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 64 tekens, mogen niet s zijntart met een gelijkteken of een spatie, en mag geen van de volgende tekens bevatten, inclusief CR, LF of TAB:.! [] /: *? ”” <> | 2 # {}% &.
3955 De gegevensmacro-naam '| 1' is ongeldig.
3956 De database die u probeert te openen, vereist een nieuwere versie van Microsoft Access.
3957 Het veld kan niet worden toegevoegd op de server. Synchroniseer met de server en verwijder alle verwijzingen naar verborgen velden, opzoekvelden, AutoNummering, hyperlink- en memovelden.
3958 Het veld kon niet worden verwijderd op de server. Synchroniseer met de server en controleer of er geen ander veld naar dit veld verwijst.
3959 Berekende kolommen zijn niet toegestaan ​​in SELECT INTO-instructies.
3960 De uitdrukking | kan niet worden geconverteerd voor de macroactie Filter toepassen.
3961 Het maximale aantal parameters voor benoemde gegevensmacro's, ForEachRecord en LookupRecord is 255.
3962 EditRecord is mislukt vanwege herhaalde gegevensconflicten bij het vastleggen van gegevens.
3963 De actie '| 1' is niet geldig in CreateRecord of EditRecord.
3964 De actie '| 1' is niet geldig buiten CreateRecord en EditRecord.
3965 Het veld '| 1' kan niet worden gewijzigd omdat het record momenteel niet kan worden bijgewerkt. Gebruik EditRecord om het record te updaten.
3966 Het veld '| 1' kan niet worden gewijzigd. In de BeforeChange-gebeurtenis kan alleen het record dat wordt gewijzigd, worden bijgewerkt.
3967 EditRecord is mislukt omdat de alias '| 1' een record vertegenwoordigt dat alleen kan worden gelezen.
3968 EditRecord is mislukt omdat de standaardalias een record vertegenwoordigt dat alleen kan worden gelezen.
3969 Bijlagen kunnen pas aan nieuwe rijen worden toegevoegd als de rijen zijn vastgelegd op de server. Leg de rij eerst vast en probeer vervolgens het document eraan te koppelen.
3970 De uitdrukking kan niet worden opgeslagen omdat deze bij publicatie langer zou zijn dan 255 tekens.
3971 Gekoppelde tafel kan niet worden geopend. U bent niet gemachtigd om de volledige lijst te bekijken, omdat deze groter is dan de drempel voor lijstweergave die door de serverbeheerder wordt afgedwongen.
3972 Gekoppelde tabel '|' kan niet worden geopend. U bent niet gemachtigd om de volledige lijst te bekijken, omdat deze groter is dan de drempel voor lijstweergave die door de serverbeheerder wordt afgedwongen.
3973 Waarden die zijn opgeslagen in velden met meerdere waarden en bijlagen, worden niet ondersteund in gegevensmacroquery's.
3974 Het veld '| 1' kan niet worden gelezen omdat het een veld met meerdere waarden of een bijlage is.
3975 Het veld '| 1' kan niet worden ingesteld omdat het een veld met meerdere waarden of een bijlage is.
3976 De kolom '| 1' kan niet worden gelezen omdat het een berekende kolom is in een record dat is opgehaald uit ForEachRecord of LookupRecord en is gewijzigd door EditRecord.
3977 URL-gegevens '| 1' in veld '| 2' konden niet naar de server worden verzonden. De URL is mogelijk ongeldig of langer dan 255 tekens.
3978 De berekening van het dag- of tijdsverschil met een + of - teken wordt niet ondersteund. Gebruik in plaats daarvan de functie DateAdd ().
3979 De gekoppelde tabel is gewijzigd op de server. Uw laatst ingevoerde rij wordt niet opgeslagen. Kopieer en plak uw laatst ingevoerde rij in een temporary-bestand en synchroniseer vervolgens de gekoppelde tabel met de server door met de rechtermuisknop op de gekoppelde tabel te klikken, Meer opties te kiezen en te klikken op Lijst vernieuwen.
3980 De gekoppelde tabel '|' is gewijzigd op de server. Uw laatst ingevoerde rij wordt niet opgeslagen. Kopieer en plak uw laatst ingevoerde rij in een temporary-bestand en synchroniseer vervolgens de gekoppelde tabel met de server door met de rechtermuisknop op de gekoppelde tabel te klikken, Meer opties te kiezen en te klikken op Lijst vernieuwen.
3981 Er zijn fouten opgetreden bij het uitvoeren van de bulkquery of het verzenden van gegevens naar de server. Verbind de tabellen opnieuw om de conflicten op te lossen of negeer de lopende wijzigingen.
3982 Het veld '| 1' kan niet worden gelezen omdat dit de primaire sleutel is van het record dat wordt gemaakt. De waarde van dit veld zal beschikbaar zijn in de LastCreateRecordIdentity-variabele nadat het CreateRecord-blok is voltooid.
3983 Een argument voor de bijgewerkte functie is ongeldig. De veldnaam moet worden opgegeven als een tekenreekswaarde tussen aanhalingstekens.
3984 Access kan de query niet converteren voor gebruik op internet omdat deze een cyclische join bevat.
3985 Binnen een ForEachRecord alleen de records van de outermost ForEachRecord kan worden bewerkt of verwijderd.
3986 CreateRecord kan niet worden gebruikt in een ForEachRecord.
3987 Gegevens kunnen niet worden ingevoegd omdat er geen overeenkomend record is.
3988 De tabel is te groot om deze wijziging op te slaan.
3989 U heeft geen toestemming om het ontwerp van deze lijst te wijzigen.
3990 Een gegevensmacro op tabel '| 1' kan niet worden uitgevoerd, omdat deze nog niet is gesynchroniseerd met de server. Synchroniseer deze tabel met de server met de opdracht "" Alles synchroniseren "" en probeer het opnieuw.
3991 De query kan niet worden uitgevoerd omdat ID '| 1' niet kan worden gevonden.
3992 De validatieregel bevat een syntaxisfout en kan niet worden opgeslagen. Een veld of functie is mogelijk verkeerd gespeld of ontbreekt.
3993 Door een time-out kon de wijziging niet worden opgeslagen op de server.
3994 Het veld '|' kan niet worden gewijzigd omdat het ongeldige tekens, ongeldige interpunctie of een bestaande veldnaam bevat. Corrigeer de naam op de server en vernieuw de tabel.
3995 Deze tabel bevat al het maximale aantal velden met het opgegeven gegevenstype. Voor de doeleinden van deze berekening worden getal en valuta als hetzelfde gegevenstype beschouwd.
3996 Microsoft Access kan een of meer van de niet-verbonden tabellen niet opnieuw verbinden. Controleer de netwerkverbinding en de beschikbaarheid van de server.
3997 Microsoft Access heeft wijzigingen in een open object gedetecteerd. Sluit het object en open het opnieuw om updates op te halen.
3998 De bijgewerkte functie wordt niet ondersteund voor memo-, rich text-, hyperlink-, OLE-object-, multi-waarde- of bijlagevelden.
3999 U kunt niet verwijzen naar rijen die zijn gemaakt wanneer de verbinding met de server is verbroken, omdat dit in strijd is met de opzoekinstellingen die voor deze tabel of lijst zijn gedefinieerd. Verbind alle tafels opnieuw met de server en probeer het opnieuw.
4000 |
4001 Een of meer waarden zijn verboden door de validatieregel die is ingesteld voor '| 1'. Voer een waarde in die de uitdrukking voor dit veld kan accepteren.
4002 De waarde '| 1' is niet beschikbaar omdat het veld van het type memo, rich text, hyperlink of OLE-object is.
4003 Het maximale aantal retourvariabelen is 255.
4004 De retourvariabele naam '| 1' is ongeldig. Namen van geretourneerde variabelen moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 64 tekens, mogen niet s zijntart met een gelijkteken of een spatie, en mag geen van de volgende tekens bevatten, inclusief CR, LF of TAB:.! [] /: *? ”” <> | 2 # {}% &.
4005 De retourvariabele '| 1' is te lang. De retourvariabele string mag niet langer zijn dan | 2 tekens.
4006 Dubbele uitvoernamen gedetecteerd. Wijzig de naam of alias van een van de outputs.
4007 Access kan een veld of uitdrukking niet sorteren omdat deze niet in de uitvoer van de query wordt weergegeven.
4008 Access kan de query niet opslaan omdat deze een niet-ondersteund querytype, niet-ondersteunde expressies, niet-ondersteunde criteria of andere functies gebruikt die niet in deze database worden ondersteund.
4009 Access kan de query niet opslaan omdat deze geen velden in de resultaten bevat.
4010 Access kan de query niet opslaan omdat er te veel velden in de resultaten worden weergegeven.
4011 Access kan de query niet opslaan omdat er niet wordt aangegeven welke tabel moet worden geselecteerd.
4012 Access kan de query niet opslaan omdat de queryresultaten meerdere velden met dezelfde naam bevatten.
4013 Access kan de query niet opslaan omdat sommige parameters niet kunnen worden geconverteerd voor gebruik in deze database.
4014 Circulaire verwijzing veroorzaakt door '|'. '|' is verwijderd uit de zoekopdracht.
4015 De query kan niet worden opgeslagen omdat Access niet kan bepalen welke join als eerste moet worden uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat een van de joins als eerste wordt uitgevoerd, maakt u een afzonderlijke query die de eerste join uitvoert en neemt u die query vervolgens op als een bronobject voor deze query.
4016 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, heeft een functienaam of operator die niet kan worden gevonden.
4017 De huidige versie van Microsoft Access ondersteunt geen gerepliceerde databases. Om deze database te gebruiken, opent u in een eerdere versie van Microsoft Access.
4018 De database die u probeert te openen, kan alleen worden geopend door Microsoft Access.
4019 De database die u probeert te openen, kan niet worden geopend door de Microsoft Access-database-engine Data Access Object Library. Het kan alleen rechtstreeks worden geopend via Microsoft Access.
6000 Er zijn fouten opgetreden tijdens het opslaan. @@@ 1 @@@ 1
6001 Een formulier of rapport kan niet het subgegevensblad van een tabel of query zijn. @ Alleen een tabel of query kan in een andere tabel of query worden ingevoegd. @@ 1 @@@ 1
6002 Microsoft Access kan dit subgegevensblad niet uitvouwen omdat alle records zijn vergrendeld. @ De eigenschap RecordLocks van het formulier of rapport of de optie Standaardrecordvergrendeling in het gedeelte Geavanceerd van het dialoogvenster Toegangsopties (klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Toegangsopties) is ingesteld op Alle records. @ Stel de waarde opnieuw in op Nee Vergrendelt of bewerkt record, naargelang het geval. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
6003 De instelling voor de eigenschap Precisie moet tussen 1 en 28 liggen. @@@ 1 @@@ 1
6004 De instelling voor de eigenschap Schaal moet tussen 0 en 28 liggen. @@@ 1 @@@ 1
6005 De naam van de tabel of query '|' die je hebt ingevoerd in het eigenschappenblad of de macro is verkeerd gespeld of verwijst naar een tabel of query die niet bestaat. @ Als de ongeldige naam in een macro staat, zal een dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de argumenten van de macro weergeven Klik OK. Open het macrovenster en voer de juiste naam in. @@ 1 @@@ 1
6006 Filteren door selectie van een gedeeltelijke waarde wordt alleen ondersteund voor velden die karaktergegevens bevatten. @@@ 1 @@@ 1
6007 Kan geen formulier openen dat is gebonden aan een opgeslagen procedure in serverfilter op formuliermodus. @@@ 1 @@@ 1
6008 Microsoft Access heeft een fout aangetroffen bij het sluiten van uw verbinding. @Sluit al uw toepassingsvensters voordat u het opnieuw probeert. @@ 1 @@@ 1
6009 Ongeldige verbindingsreeks. @ Mogelijk moet u een geldige verbindingsreeks specificeren en het opnieuw proberen. @@ 1 @@@ 1
6010 Ongeldig gebruik van de verplaatsingsmethode. @ De verplaatsingsmethode is niet van toepassingcabga naar subformulieren of subrapporten. @@ 1 @@@ 1
6011 Wilt u de gegevenswijzigingen op formulier '|' opslaan? @@@ 13 @@@ 4
6012 Microsoft Access kan deze eigenschap momenteel niet instellen op Nee. @ U kunt de eigenschappen Formulierweergave toestaan, Gegevensbladweergave toestaan, Draaitabelweergave toestaan ​​en Draaigrafiekweergave toestaan ​​niet tegelijkertijd instellen op Nee. @ Stel een van de andere eigenschappen in op Ja voordat u deze wijzigt in nr. @ 1 @@@ 1
6013 Kan item niet verwijderen. '|' niet gevonden in lijst. @@@ 1 @@@ 1
6014 De eigenschap RowSourceType moet worden ingesteld op 'Value List' om deze methode te gebruiken. @@@ 1 @@@ 1
6015 Dit item kan niet worden toegevoegd. De index is te groot. @@@ 1 @@@ 1
6017 Microsoft Access ondersteunt de gevraagde eigenschap voor dit type databaseobject niet. @ De eigenschappen DateCreated en DateModified worden niet ondersteund voor tabellen, query's, opgeslagen procedures, databasediagrammen en functies in een Client Server-database. @@ 1 @@@ 1
6018 Het formulier of rapportsjabloon is geopend in de ontwerpweergave.Sluit de bijbehorende sjabloon voordat u een nieuw formulier of rapport maakt. @@@ 1 @@@ 1
6020 Deze indeling ondersteunt geen objecten met de naam '|'. Geef het object een andere naam en probeer het opnieuw. @@@ 1 @@@ 1
6021 Microsoft Access kan geen formulier of rapport maken op basis van de gegevens die worden geretourneerd door het functieobject dat u momenteel hebt geselecteerd. @Selecteer een tabel, vraag, formulier of rapport en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
6023 De instelling Maximale aantal records mag geen negatief getal zijn. @@@ 1 @@@ 1
6024 De instelling Maximale aantal records mag geen tekst bevatten - voer een getal in. @@@ 1 @@@ 1
6025 De actie Requery kan niet worden gebruikt op een besturingselement dat is gebonden aan een recordset. @@@ 1 @@@ 1
6026 De eigenschap RowSourceType moet worden ingesteld op 'Table / Query' om deze methode te gebruiken. @@@ 1 @@@ 1
6028 Het OLE-object kan zichzelf niet behouden. U kunt deze bewerking niet ongedaan maken. @@@ 1 @@@ 1
6029 | @@@ 1 @@@ 1
6030 Het huidige record in | 1 | 2 moet worden opgeslagen voordat u deze bewerking kunt voltooien. @ Wilt u het huidige record in | 1 | 2 opslaan? @@ 3 @@@ 1
6031 U kunt de structuur van tabel '|' niet wijzigen, omdat deze al in gebruik is door een andere persoon of proces. @@@ 1 @@@ 1
6032 De waarde die u heeft ingevoerd, is niet geldig voor dit veld. @ U heeft bijvoorbeeld een null-waarde ingevoerd. @@ 1 @@@ 1
6033 Het formulier '| 1' bestaat niet. @ Voer de naam van een bestaand formulier in bij de eigenschap List Items Edit Form van het besturingselement '| 2' of laat de eigenschap leeg. @@ 1 @@@ 1
6034 Deze eigenschap is alleen beschikbaar voor besturingselementen voor bijlagen die zijn gebonden aan bijlagevelden. @@@ 1 @@@ 1
6035 Lay-outweergave is hiervoor niet beschikbaar |. @@@ 1 @@@ 1
6036 U kunt geen formulier toevoegen aan een ander formulier dat meerdere items toont. @@@ 1 @@@ 1
6037 Dit object is opgeslagen in een ongeldig formaat en kan niet worden gelezen. @@@ 1 @@@ 1
6038 Microsoft Access kon de invoerlijst niet bijwerken. @ De tabel is mogelijk vergrendeld door een andere gebruiker, is mogelijk alleen-lezen of u hebt mogelijk geen toestemming om de tabel te wijzigen. @@ 1 @@@ 1
6039 Wilt u het gegevensblad opslaan zodat het beschikbaar is voor gebruik door andere formulieren en rapporten? @@@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6040 Omdat afhankelijkheidscontrole niet is ingeschakeld voor deze database, kan Access niet verifiëren of dit gegevensblad wordt gebruikt op andere formulieren of rapporten. @ Wilt u het gegevensblad opslaan zodat het beschikbaar is voor gebruik door andere formulieren en rapporten? @@ 33 @ 1 @ 151798 @ 4
6041 Groeperingsinformatie kan alleen worden gewijzigd in de lay-outweergave en ontwerpweergave. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6042 Als u het besturingselement | 1 verwijdert, worden de instellingen voor filter, groepering of sorteervolgorde permanent verwijderd die zijn gebaseerd op het besturingselement uit het formulier of rapport. @ Weet u zeker dat u het besturingselement | 1 wilt verwijderen? @@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6043 Als u de geselecteerde besturingselementen verwijdert, worden filter-, groeperings- of sorteervolgorde-instellingen die zijn gebaseerd op die besturingselementen permanent uit het formulier of rapport verwijderd. @ Weet u zeker dat u de besturingselementen wilt verwijderen? @@ 20 @ 1 @ 5833 @ 4
6044 U kunt het maken of verwijderen van dit object niet ongedaan maken. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 20 @ 1 @@ 4
6045 Microsoft Access kan het formulier of rapport niet opslaan, omdat het tekens weergeeft uit een taal die niet kan worden opgeslagen in uw huidige systeemlandinstelling. @ Schakel uw systeemlandinstelling over naar de taal in het formulier of rapport en probeer het opnieuw. @@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6046 Uw wijzigingen kunnen niet worden opgeslagen omdat het veld '|' is bijgewerkt door een andere gebruiker.
6047 Het aantal velden van uw momenteel geselecteerde tabel of query overschrijdt de maximale hoogte in Microsoft Access-formulieren. @Microsoft Access maakt een nieuw formulier zonder velden en opent de veldenlijst zodat u afzonderlijk velden kunt selecteren om aan dit object toe te voegen. @@ 3 @@@ 2
6048 Het aantal velden van uw momenteel geselecteerde tabel of query overschrijdt de maximale breedte in Microsoft Access-formulieren en -rapporten. @ Microsoft Access maakt een nieuw formulier of rapport zonder velden en opent de veldenlijst zodat u afzonderlijk velden kunt selecteren om hieraan toe te voegen bezwaar. @@ 3 @@@ 2
6049 Aangezien databases in het huidige formaat het besturingselement Bijlage niet ondersteunen, kunt u deze bewerking niet voltooien.
6050 Microsoft Access kan de webbrowserbesturing niet starten.
6051 Webbrowser kan de transformatie niet parseren
6052 Webbrowser kan de transformatie niet toepassen.
6053 Om deze wijziging toe te passen, sluit u het formulier of rapport en opent u het opnieuw
6054 De macroactie BrowseTo vereist een geldig Path-argument. Een geldig Path-argument heeft de volgende vorm: MainForm1.Subform1> Form1.Subform1
6055 Dit formulier heeft al een navigatiebediening. @ U kunt deze bewerking niet voltooien. @@ 1 @@@ 1
6056 Het beheer van de webbrowser wordt niet ondersteund in een rapport of een kettingformulier.
6057 Omdat databases in het huidige formaat het besturingselement Lege cel niet ondersteunen, kunt u deze bewerking niet voltooien.
6058 De navigatiebesturing wordt niet ondersteund door de huidige database-indeling.
6059 Kan geen web | maken gebaseerd op een bron die niet compatibel is met het web.
6060 De navigatiebesturing wordt niet ondersteund op rapporten.
6061 Sommige bedieningselementen op dit object hadden dezelfde naam. @ Deze bedieningselementen hebben een unieke naam gekregen. @@ 1 @@@ 1
6062 U moet in de ontwerp- of lay-outweergave zijn om besturingselementen te maken of te verwijderen. @@@ 1 @ 2 @ 5054 @ 1
6063 De wijziging van de rapportpositie is gestopt
6064 Ongeldige menuopdracht.
7700 Microsoft Access kan de bewerking niet voltooien. @ Probeer de bewerking opnieuw. Als de fout aanhoudt, restart Microsoft Access. @@ 1 @@@ 1
7701 Microsoft Access kan niet synchroniseren met Synchronizer'|1.'@ Een mogelijke reden voor het niet synchroniseren met '| 1' is dat zowel de Synchronizer als Microsoft Access tegelijkertijd probeerden te schrijven naar de huidige database.
Probeer opnieuw te synchroniseren met '| 1'. @ Wilt u doorgaan met synchroniseren met de resterende Synchronizers? @ 19 @@@ 2
7702 De door de gebruiker geleverde functie met de naam '|', het programma om u te helpen bij het oplossen van conflicten, kon niet worden gevonden. @ Neem contact op met de auteur van deze aangepaste databasetoepassing. @@ 1 @@@ 3
7703 Er zijn geen synchronisatieconflicten om op te lossen. @@@ 1 @@@ 1
7704 U kunt het ontwerp van '|' niet wijzigen bij een replica. @ Ontwerpwijzigingen in gerepliceerde objecten kunnen alleen bij de Design Master worden aangebracht.
Wilt u het openen als alleen-lezen? @@ 19 @@@ 2
7705 Dit lid van de replicaset heeft conflicten door het synchroniseren van wijzigingen met andere leden. @ Wilt u deze conflicten nu oplossen? @@ 19 @@@ 2
7708 '| 1' was de laatste aangewezen Design Master voor de replicaset. Is '| 2' verplaatst, hernoemd, verwijderd of beschadigd? @U mag nooit meer dan één Design Master hebben voor elke replicaset. Als er meer dan één Design Master in een replicaset zit, kunnen de leden van de set niet correct synchroniseren. @ Gebruik Windows Verkenner om te bepalen of het bestand is verplaatst of verwijderd. Open het bestand om te zien of het beschadigd is. @ 13 @@@ 2
7709 Om van deze replica de Design Master voor de replicaset te maken, klikt u op het tabblad Databasehulpmiddelen in de groep Databasehulpmiddelen op Replicatieopties, klikt u op Nu synchroniseren en voert u het pad naar '|' in. (de huidige Design Master) en schakel vervolgens het selectievakje Make ... The Design Master in. @@@ 1 @@@ 1
7710 Om van deze replica de Design Master voor de replicaset te maken, moet u deze replica eerst synchroniseren met alle andere replica's in de set. @ Dit zorgt ervoor dat deze replica alle ontwerpwijzigingen bevat die zijn aangebracht bij de vorige Design Master.
Als je deze replica al hebt gesynchroniseerd, wil je er dan de Design Master van maken? @@ 19 @@@ 2
7711 Dit lid van de replicaset is nu de Design Master. Microsoft Access zal de database nu sluiten en opnieuw openen om de wijzigingen door te voeren. @@@ 1 @@@ 1
7712 Dit lid van de replicaset heeft het maximale aantal dagen tussen synchronisaties overschreden en kan niet worden gesynchroniseerd met een ander lid van de replicaset. @ Verwijder dit lid van de replicaset en maak een nieuwe replica. @@ 1 @@@ 1
7713 Dit lid van de replicaset verloopt in | dagen omdat het niet is gesynchroniseerd met een ander lid van de replicaset. @ Als het lid mag verlopen, kan het niet meer worden gesynchroniseerd met een ander lid van de replicaset. @ U moet dit lid zo snel mogelijk met een ander lid synchroniseren als mogelijk. Om te synchroniseren, klikt u op het tabblad Databasehulpmiddelen in de groep Databasehulpmiddelen op Replicatie-opties en vervolgens op Nu synchroniseren. @ 1 @@@ 1
7714 Microsoft Access kan de database op dit moment niet sluiten. @ Zorg ervoor dat er geen Visual Basic-code wordt uitgevoerd in de huidige database. Mogelijk moet u Setup opnieuw uitvoeren om Briefcase Replication correct te installeren. @@ 1 @@@ 1
7715 Microsoft Access kan deze bewerking niet voltooien omdat het de dynamic-link-lib niet kan vinden of initialiserenrary AceRclr. @ Voer Microsoft Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om Microsoft Briefcase Replication opnieuw te installeren. Klik tijdens Setup op Toevoegen / verwijderen en selecteer Microsoft Briefcase Replication.
Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor informatie over het maken van een back-up van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @@ 1 @@@ 3
7716 De database moet vóór synchronisatie worden gesloten. @ Wilt u dat Microsoft Access de database sluit en synchroniseert met '| 1'? @@ 19 @@@ 2
7717 Alle geopende objecten moeten worden gesloten voordat ze worden gesynchroniseerd. @ Wilt u dat Microsoft Access de objecten sluit? @@ 19 @@@ 2
7718 Microsoft Access kan dit lid van de replicaset niet synchroniseren omdat een of meer objecten open zijn. @ Omdat synchronisatie mogelijk het bijwerken van de gegevens in of het ontwerp van de database met zich meebrengt, moeten alle objecten worden gesloten voordat u synchroniseert. @ Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @ 1 @@@ 1
7719 U kunt ontwerpwijzigingen niet opslaan in '|' bij een replica. @ Ontwerpwijzigingen aan gerepliceerde objecten kunnen alleen worden gemaakt bij de Design Master. @@ 1 @@@ 1
7720 U kunt geen ontwerpwijzigingen opslaan in '| 1' bij een replica. @ Ontwerpwijzigingen in gerepliceerde objecten kunnen alleen bij de Design Master worden aangebracht.
Wilt u het opslaan als een nieuw, lokaal object? @@ 19 @@@ 2
7721 U kunt '|' niet verwijderen of hernoemen bij een replica. @ Deze bewerkingen kunnen niet op een replica worden uitgevoerd; ze kunnen alleen worden uitgevoerd bij de Design Master. @@ 1 @@@ 1
7724 Microsoft Access heeft '| 1' geconverteerd naar de Design Master voor de replicaset. @ Alleen de Design Master kan wijzigingen in de databasestructuur accepteren; gegevenswijzigingen kunnen echter worden aangebracht in de Design Master of een willekeurige replica. @@ 1 @@@ 1
7725 Microsoft Access heeft '| 1' geconverteerd naar de Design Master voor de replicaset en heeft een replica gemaakt op '| 2'. @ Alleen de Design Master kan wijzigingen in de databasestructuur accepteren; gegevenswijzigingen kunnen echter worden aangebracht in de Design Master of een willekeurige replica. @@ 1 @@@ 1
7726 Microsoft Access heeft een replica gemaakt op '| 2'. @@@ 1 @@@ 1
7727 Microsoft Access kan geen replica maken omdat deze database al is geopend in de exclusieve modus. @ Wilt u dat Microsoft Access de database sluit? @@ 19 @@@ 2
7728 Microsoft Access kan '| 1' niet overschrijven: de replica kan niet op deze locatie worden gemaakt. @ Het bestand dat u probeert te overschrijven, is mogelijk geopend. @ Sluit alle andere toepassingen die dit bestand mogelijk gebruiken. @ 1 @@ @ 1
7729 Microsoft Access kan geen nieuwe replica maken op '| 1' omdat de bron hetzelfde pad en dezelfde bestandsnaam heeft. @ Kies een ander pad of bestandsnaam voor de nieuwe replica. @@ 1 @@@ 1
7730 De synchronisatie is met succes voltooid. @@@ 1 @@@ 1
7731 Microsoft Access kan dit lid van de replicaset niet synchroniseren omdat het is geopend in de exclusieve modus. @ Om de database in de gedeelde modus te openen, sluit u de database en opent u deze opnieuw. @@ 1 @@@ 1
7732 '|' wordt opgeslagen als een lokale tabel. Wijzigingen in de tabel worden niet naar de replica's in de set gestuurd. @ Om deze tabel beschikbaar te maken voor andere leden van de replicaset, sluit u de tabel, klikt u er met de rechtermuisknop op in het navigatiedeelvenster en klikt u op Tabeleigenschappen in het snelmenu en schakel vervolgens het selectievakje Gerepliceerd in. @@ 1 @@@ 1
7733 Het synchronisatieverzoek is ontvangen en de Synchronizer zal het proces voltooien zodra er bronnen beschikbaar komen. @ Zorg ervoor dat de Synchronizer voor dit lid van de replicaset actief is. Het kan enkele minuten duren voordat de synchronisatie plaatsvindt. @@ 1 @@@ 1
7734 Microsoft Access heeft het ontwerp van tabel '| 1' opgeslagen, maar het wordt niet opnieuw gemaaktcable totdat het tafelvenster wordt gesloten. @@@ 1 @@@ 1
7735 Wijzigingen aan dit object kunnen alleen in de Design Master worden aangebracht. @ Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden genegeerd wanneer het formulier wordt gesloten. @ Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op het tabblad Bestand, wijst u Opslaan als aan en slaat u het object op onder een andere naam. @ 1 @@@ 0
7737 Microsoft Access heeft '| 1' geconverteerd naar de Design Master voor de replicaset en heeft een replica gemaakt op '| 2'. @ De nieuwe replica verschijnt pas in de lijst met potentiële synchronisatiepartners als deze database wordt gesloten en opnieuw geopend. @ Wilt u dat Microsoft Access de database nu sluit en opnieuw opent? @ 19 @@@ 2
7738 Microsoft Access heeft met succes een replica gemaakt op '| 2'. @ De nieuwe replica verschijnt echter pas in de lijst met potentiële synchronisatiepartners als deze database wordt gesloten en opnieuw geopend. @ Wilt u dat Microsoft Access de database nu sluit en opnieuw opent? ? @ 19 @@@ 2
7739 Microsoft Access heeft '| 1' verwijderd en verwijderd uit de replicaset. @ Deze wijziging wordt pas weergegeven als de database wordt gesloten en opnieuw geopend. @ Sluit de database en open deze opnieuw als u klaar bent met het synchroniseren van replica's. @ 1 @@@ 1
7740 Microsoft Access kan niet synchroniseren met een database van een eerdere versie. @ Converteer de database waarmee u probeert te synchroniseren voordat u synchroniseert. @@ 1 @@@ 1
7741 Microsoft Access kan geen nieuwe replica maken op '| 1' omdat de waarde die is ingevoerd voor prioriteit buiten het bereik valt. @ Prioriteit voor nieuwe replica's moet tussen 0-100 liggen. @@ 1 @@@ 1
7742 Microsoft Access kan een met een wachtwoord beveiligde database niet repliceren.
7743 Het back-uppen, herstellen en neerzetten van databasebewerkingen is alleen beschikbaar als u een versie van Microsoft hebt SQL Server ondersteund door Microsoft Access geïnstalleerd op uw lokale computer. Zie de Microsoft Office Update-website voor de laatste informatie en downloads.
7744 Microsoft Access kan geen nieuwe replica maken op '| 1' omdat de waarde die is ingevoerd voor prioriteit buiten het bereik valt. @ Prioriteit voor anonieme replica's moet 0 zijn. @@ 1 @@@ 1
7745 U kunt geen lokale objecten in een replica kopiëren. Ontwerpwijzigingen in gerepliceerde objecten kunnen alleen worden aangebracht in de Design Master.
7746 De databasebeheercomponenten kunnen niet worden geladen of geïnitialiseerd. Controleer of de componenten lokaal zijn geïnstalleerd en geregistreerd.
7747 Databasereplica's kunnen niet worden geconverteerd naar eerdere versies van Microsoft Access.
7748 Deze fase van het conversieproces is voltooid. Synchroniseer deze replica met de (geconverteerde) Design Master om het conversieproces te voltooien.
7749 Open de Design Master en synchroniseer met deze replica voordat u deze opent.
7750 In de gegevensbladweergave kunt u geen controle-eigenschap instellen als de controle deel uitmaakt van een optiegroep. @@@ 1 @@@ 1
7751 In de ontwerpweergave kunt u de waarde van de eigenschap ObjectPalette niet ophalen voor een OLE-object in een gebonden objectframe. @ Microsoft Access geeft het OLE-object niet weer in het objectframe in de ontwerpweergave. @ Verwijder de verwijzing naar het ObjectPalette of schakel over naar de formulierweergave voordat u de macro of Visual Basic-code uitvoert die verwijst naar de eigenschap ObjectPalette. @ 1 @@@ 1
7752 Microsoft Access kan het filter niet toepassen omdat alle records zijn vergrendeld. @ De RecordLocks-eigenschap van het formulier of rapport of de optie Standaardrecordvergrendeling in het gedeelte Geavanceerd van het dialoogvenster Toegangsopties (klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Toegang Options) is ingesteld op All Records. @ Reset de waarde naar No Locks of Edited Record, indien van toepassing. @ 1 @ 1 @ 472 @ 1
7753 | @@@ 1 @ 2 @ 7236 @ 1
7754 U kunt geen kolommen tussen twee vastgezette kolommen in een gegevensblad plaatsen. @ Om alle kolommen vrij te geven, klikt u op het tabblad Start in de groep Records op Meer en vervolgens op Bevriezing van alle kolommen ongedaan maken. @@ 1 @ 1 @ 9174 @ 1
7755 Deze functie is niet geïnstalleerd of is uitgeschakeld. @ Om deze functie te installeren, voert u Microsoft Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit of, als u een invoegtoepassing van derden gebruikt, installeert u de invoegtoepassing opnieuw. Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Toegangsopties. Klik op Invoegtoepassingen en klik vervolgens in de lijst Beheren op Uitgeschakelde items en klik vervolgens op Ga. @@ 1 @@@ 3
7758 Dit ActiveX-besturingselement is niet ingeschakeld in de formulierweergave. @ U kunt de eigenschappen Ingeschakeld of TabStop niet instellen op Waar. @@ 1 @@@ 1
7759 Dit ActiveX-besturingselement is niet zichtbaar in de formulierweergave. @ U kunt de eigenschappen Visible of TabStop niet instellen op True. @@ 1 @@@ 1
7760 Deze eigenschap is vergrendeld en kan niet worden gewijzigd. @@@ 1 @@@ 1
7761 Er is een fout opgetreden bij het wijzigen van de besturing. @@@ 1 @@@ 1
7762 De patroonreeks is ongeldig. @@@ 2 @ 1 @ 10109 @ 1
7763 Deze functie is niet geïnstalleerd of is uitgeschakeld. @ Om deze functie te installeren, voert u Microsoft Access of het Microsoft Office Setup-programma opnieuw uit of, als u een invoegtoepassing van derden gebruikt, installeert u de invoegtoepassing opnieuw. Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties. Klik op Invoegtoepassingen en klik vervolgens in de lijst Beheren op Uitgeschakelde items en klik vervolgens op Ga. @@ 1 @@@ 3
7766 Dit besturingselement kan niet worden gewijzigd in het type dat u heeft aangevraagd. @@@ 1 @@@ 1
7767 Er is een fout opgetreden bij het maken van een sectie door Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
7768 Om gegevens via dit formulier te wijzigen, moet de focus liggen in een gebonden veld dat kan worden gewijzigd. @@@ 1 @@@ 1
7769 De filterbewerking is geannuleerd. Het filter zou te lang zijn. @@@ 1 @@@ 1
7770 Microsoft Access heeft het filter niet toegepast. @ Microsoft Access kan het filter mogelijk niet toepassen als u een ongeldig gegevenstype in een van de velden heeft ingevoerd.
Wilt u het filter toch sluiten? @Als u op Ja klikt, zal Microsoft Access het filter bouwen, maar het niet toepassen op de recordset. Vervolgens wordt het venster Filteren op formulier gesloten. @ 19 @@@ 2
7771 U kunt de eigenschap ColumnOrder niet instellen wanneer u zich in de formulierweergave of het afdrukvoorbeeld bevindt. @@@ 1 @@@ 1
7773 Microsoft Access kan de eigenschap LimitToList momenteel niet op Nee instellen. @ De eerste zichtbare kolom, die wordt bepaald door de eigenschap ColumnWidths, is niet gelijk aan de gebonden kolom. @ Pas eerst de eigenschap ColumnWidths aan en stel vervolgens de eigenschap LimitToList in . @ 1 @ 1 @ 929 @ 1
7774 U kunt de eigenschap Menubalk niet instellen terwijl een OLE-object actief is. @@@ 1 @@@ 1
7775 Het formulier bevat te veel besturingselementen om te filteren op formulier. @@@ 1 @@@ 1
7777 U hebt de eigenschap ListIndex verkeerd gebruikt. @@@ 2 @ 1 @ 6997 @ 1
7778 U kunt een object niet opslaan als u zich in het venster Filteren op formulier bevindt. @ Schakel over naar formulierweergave en sla het object op. @@ 1 @@@ 1
7779 U kunt de Menubalk-eigenschap van een formulier niet instellen via de menubalkmacro. @@ 1 @@@ 1
7780 U probeert in te voegen in een sectie die niet genoeg kan groeien voor het besturingselement dat u probeert toe te voegen. @ De maximale totale hoogte voor alle secties in een rapport, inclusief de sectiekoppen, is 200 inch (508 cm). @Verwijder of verminder de hoogte van ten minste één sectie. Probeer vervolgens de besturing opnieuw toe te voegen. @ 1 @@@ 1
7782 U kunt geen nieuw exemplaar van dit formulier of rapport maken terwijl het zich in de ontwerpweergave bevindt. @@@ 1 @@@ 1
7784 Het object dat u heeft geselecteerd, is al open voor ontwerp als subformulier of subrapport. Om dit object in de ontwerpweergave te openen, selecteert u het subformulier of subrapport in het object waarin het al is geopend, en klikt u op het tabblad Ontwerp in de groep Extra op Subformulier in nieuw venster.
7785 Microsoft Access heeft het filter niet gemaakt. @ Er is een fout opgetreden in het huidige veld.
Wilt u het filter toch sluiten? @Als u op Ja klikt, maakt Microsoft Access de wijzigingen aan het filter ongedaan en sluit vervolgens het venster Filteren op formulier. @ 19 @@@ 2
7789 Typ niet-overeenkomend. @@@ 1 @@@ 1
7790 Microsoft Access kan de | 1. @ niet maken. Er is een fout opgetreden bij het ophalen van informatie uit de tabel of query die u heeft geselecteerd, of een nieuwe | 2 kan niet worden gemaakt. @@ 1 @@@ 1
7791 Er is een fout opgetreden bij het maken van uw | 1. @ Sommige velden zijn mogelijk overgeslagen omdat er een fout is opgetreden bij het ophalen van informatie over hen of omdat ze niet passen op de | 2. @@ 1 @@@ 1
7792 U kunt een subformulier of subrapport niet openen als het ook is geopend in de ontwerpweergave. @@@ 1 @@@ 1
7793 U moet het formulier '|' opslaan voordat u het kunt insluiten. @@@ 1 @@@ 1
7794 Microsoft Access kan de werkbalk '| 1' niet vinden. @@@ 1 @@@ 1
7795 De aangepaste werkbalk '|' is het verkeerde type (menu, snelmenu of werkbalk) voor de eigenschap waarin het wordt gebruikt. @@@ 1 @@@ 1
7796 Het proces is mislukt omdat er geen printer is geïnstalleerd. @ Omdat Microsoft Access de printerinstellingen bij elk formulier of rapport opslaat, is een printer nodig om uw formulieren of rapporten te converteren, inschakelen, kopiëren en plakken, importeren of exporteren. Om een ​​printer te installeren:
Klik in Microsoft Windows XP op Start en klik vervolgens op Printers en faxapparaten. Klik onder Printertaken op Een printer toevoegen.
Klik in Microsoft Windows 2000 op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers. Dubbelklik op Printer toevoegen.
Volg de instructies in de wizard. @@ 1 @@@ 1
7797 U moet nieuwe objecten in de database opslaan voordat u ze in dit externe formaat kunt opslaan. @@@ 1 @@@ 1
7798 U kunt alleen selectie-, kruistabel- en samenvoegvragen in deze indeling opslaan. @@@ 1 @@@ 1
7799 Dit formulier of rapport is gebaseerd op een query die de limiet voor gegevens in één record overschrijdt. @ Sluit alle onnodige velden uit de query, of wijzig enkele veldtypen in Memo in de originele tabellen. @@ 1 @@@ 1
7800 U kunt geen Microsoft Access MDE-database maken van een database in een oud formaat. @ Sluit de database en converteer deze naar de huidige versie van Microsoft Access. Maak vervolgens de MDE-database. @@ 1 @@@ 1
7801 Deze database heeft een niet-herkende indeling. @ De database is mogelijk gemaakt met een nieuwere versie van Microsoft Access dan die u gebruikt. Upgrade uw versie van Microsoft Access naar de huidige versie en open deze database. @@ 1 @@@ 1
7802 De opdracht die u hebt opgegeven, is niet beschikbaar in een .mde-, .accde- of .ade-database. @@@ 1 @@@ 1
7803 Microsoft Access kan | 1 tot | 2 niet hernoemen. Het converteren is mislukt. @@@ 1 @@@ 1
7805 Dit is al een MDE-database. @@@ 1 @@@ 1
7806 Deze database heeft geen Visual Basic-project, dus er kan geen MDE-bestand van worden gemaakt. @ Open de database in Microsoft Access om het Visual Basic-project te maken. @@ 1 @@@ 1
7807 U kunt de geopende database niet converteren naar een MDE-bestand door een macro of Visual Basic-code uit te voeren. @ In plaats van een macro of code te gebruiken, klikt u op het tabblad Databasehulpmiddelen in de groep Databasehulpmiddelen op MDE maken. @@ 1 @@@ 1
7808 Microsoft Access kan een bestaand bestand niet vervangen als gevolg van het converteren van de Microsoft Access-database. U moet een nieuwe bestandsnaam selecteren. @@@ 1 @@@ 1
7809 U kunt een | 1-object niet hernoemen in de client / server-versie van Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
7810 U kunt de geopende database niet comprimeren door een macro of Visual Basic-code uit te voeren. @ In plaats van een macro of code te gebruiken, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Database comprimeren en repareren. @@ 1 @@@ 0
7811 Microsoft Access vereist Microsoft SQL Server 6.5 of hoger voor Access-projecten U moet de geselecteerde SQL-database upgraden naar Microsoft SQL Server 6.5 of hoger. @@@ 1 @@@ 1
7812 Microsoft Access-projecten kunnen alleen worden verbonden met Microsoft SQL Server
7815 Microsoft Access kon geen ADE-database maken. @@@ 1 @@@ 1
7816 Microsoft Access vereist dit Microsoft SQL Server 6.5 installatie te upgraden naar servicepack 5 om succesvol verbinding te maken met deze server. @@@ 1 @@@ 1
7817 Het databasebestand '|' is al open. U kunt niet coderen naar een geopend bestand. @@@ 1 @@@ 1
7819 U hebt een databasesjabloonbestand gekozen dat niet wordt ondersteund in de huidige versie van Microsoft Access. @ Om een ​​database te maken met de Database Wizard, klikt u op het tabblad Databases in het dialoogvenster Nieuw en dubbelklikt u vervolgens op een databasepictogram. @@ 1 @@@ 1
7821 De omgevingsvariabele TEMP is niet gedefinieerd. Microsoft Access kan het tempo niet vindenrary bestandsmap. @@@ 1 @@@ 1
7822 Microsoft Access kan het overdrachtsobject niet initialiseren Zorg ervoor dat u Microsoft SQL Server of het Microsoft SQL Server Desktop Engine geïnstalleerd op de lokale computer. @@@ 1 @@@ 1
7823 De naam van de bron- of bestemmingsdatabase ontbreekt De overdracht kan niet worden voortgezet. @@@ 1 @@@ 1
7824 De naam van de bron- of doelserver ontbreekt De overdracht kan niet worden voortgezet. @@@ 1 @@@ 1
7825 Microsoft Access kan de server '| 1' niet vinden. @@@ 1 @@@ 1
7826 Het database-objecttype wordt niet ondersteund door de overdrachtbewerking van Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
7827 De huidige database '| 1' heeft | 2 actieve verbindingen. Microsoft Access moet alle applicaties ontkoppelen voordat u het databasebestand kunt kopiëren. Wat wilt u doen met alle actieve verbindingen ?? & Verbinding verbreken? Annuleren @@@ 35 @@@
7828 Het object '| 1' is geen geldige Microsoft SQL Server database-object.Microsoft Access kan dit object niet overdragen. @@@ 1 @@@ 1
7829 Het SQL-script dat wordt gebruikt om databaseobjecten te maken, is beschadigd. Microsoft Access kan de nieuwe objecten niet maken. @@@ 1 @@@ 1
7830 Het SQL-script dat is gebruikt om databaseobject '| 1' te maken, is beschadigd. Microsoft Access kan het nieuwe object niet maken. @@@ 1 @@@ 1
7831 Microsoft Access kan het bestand '| 1' niet maken. @@@ 1 @@@ 1
7832 De huidige database '|' wordt gerepliceerd en kan niet worden gekopieerd totdat u replicatie uitschakelt. Gebruik Microsoft SQL Server Enterprise Manager om publicaties en abonnementen te verwijderen voordat het databasebestand wordt gekopieerd. @@@ 1 @@@ 1
7833 De huidige database '|' heeft meer dan één gegevensbestand en kan niet worden gekopieerd. @@@ 1 @@@ 1
7834 De Transfer Database Wizard gaf niet genoeg informatie om de overdracht uit te voeren. @@@ 1 @@@ 1
7835 Microsoft Access kan het databasebestand niet kopiëren omdat een of meer objecten geopend zijn. Wilt u alle objecten sluiten? @@@ 1 @@@ 1
7836 Microsoft Access kan het databasebestand niet kopiëren omdat een of meer objecten geopend zijn. Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @@@ 1 @@@ 1
7837 Ongeldig argument in script. @@@ 1 @@@ 1
7838 Er zijn fouten opgetreden tijdens het overzetten van de database. Open het overdrachtlogboek voor details. @@@ 1 @@@ 1
7839 Er zijn fouten opgetreden tijdens het overzetten van de database. @@@ 1 @@@ 1
7840 De databaseoverdracht is mislukt. De bestemmingsdatabase '|' is gemaakt en bevindt zich in een onbekende staat.Wat wilt u doen met de bestemmingsdatabase ?? & Behouden? & Verwijderen @@@ 35 @@@
7841 Het bestemmingsbestand '|' bestaat al. Stel de overschrijfvlag in op TRUE als u het bestaande bestand wilt vervangen. @@@ 1 @@@ 1
7842 Deze databasebewerking is alleen beschikbaar als u een versie van Microsoft heeft SQL Server ondersteund door Microsoft Access geïnstalleerd op uw lokale computer. Raadpleeg de Microsoft Office Update-website voor de laatste informatie en downloads. @@@ 1 @@@ 1
7843 U kunt alleen een database kopiëren die op uw lokale computer staat. Om een ​​kopie van een database op een externe computer te maken, klikt u op het tabblad Bestand, wijst u Servertaken aan en klikt u op Database overbrengen. @@@ 1 @@@ 0
7844 Microsoft Access kan het databasebestand niet kopiëren omdat er actieve verbindingen zijn met de huidige database. @@@ 1 @@@ 1
7845 | @@@ 1 @@@ 1
7846 Microsoft Access kan de huidige database niet comprimeren en repareren. @@@ 1 @@@ 1
7847 | 1 ′ bestaat al. Microsoft Access moet een back-up van uw bestand maken voordat u de reparatie uitvoert. Voer een naam in voor het back-upbestand. @@@ 1 @@@ 1
7848 De overdracht is geannuleerd. De bestemmingsdatabase '|' is gemaakt en bevindt zich in een onbekende staat.Wat wilt u doen met de bestemmingsdatabase ?? & Behouden? & Verwijderen @@@ 35 @@@
7849 De reparatie is geannuleerd omdat Microsoft Access geen back-up van het bestand kon maken. Mogelijk hebt u niet de juiste rechten of onvoldoende schijfruimte om het back-upbestand te maken. Om het bestand handmatig te herstellen, klik op het tabblad Bestand, wijs Beheren aan en klik vervolgens op Database comprimeren en repareren. @@@ 1 @@@ 1
7850 De wizard die u heeft aangevraagd, is niet geïnstalleerd of verkeert in een slechte staat. Installeer of installeer de wizard opnieuw. Als u geen toestemming heeft om dit op uw computer te doen, neem dan contact op met uw helpdeskvertegenwoordiger. @@@ 1 @ 1 @ 153723 @ 1
7851 De werkbalknaam '|' je hebt ingevoerd bestaat al. @ Voer een unieke naam in voor deze werkbalk. @@ 1 @@@ 1
7852 De werkbalknaam '| 1' die u heeft ingevoerd, voldoet niet aan de objectnaamgevingsregels van Microsoft Access. @ Klik op Help voor meer informatie over het benoemen van objecten. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7853 De standaard kolombreedte moet minimaal 0.1 inch zijn. @@@ 1 @@@ 1
7854 U kunt geen databaseobjecten (behalve tabellen) exporteren van de huidige versie van Microsoft Access naar eerdere versies van Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
7855 U moet een database hebben geopend om aangepaste werkbalken te maken en de database mag niet alleen-lezen zijn. @@@ 1 @@@ 1
7856 '|' kan niet worden geïmporteerd, geëxporteerd of gekopieerd naar Access-projectbestanden. @@@ 1 @@@ 1
7858 De instelling voor de tabbladbreedte in het dialoogvenster Opties (menu Extra) voor de module of het foutopsporingsvenster moet tussen 1 en 32 liggen. @@@ 1 @@@ 1
7859 Microsoft Access kan niet start omdat er geen licentie voor is op deze machine.
7860 Het profiel '|' die u op de opdrachtregel hebt opgegeven, bestaat niet in het Windows-register. @@@ 1 @@@ 1
7861 '|' kan niet worden geïmporteerd, geëxporteerd of gekopieerd naar Access-databasebestanden. @@@ 1 @@@ 1
7862 Microsoft Access kan de wizard niet vinden. Deze wizard is niet geïnstalleerd, of er is een verkeerde instelling in het Windows-register, of deze wizard is uitgeschakeld. @ Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Toegangsopties. Klik op Invoegtoepassingen en klik vervolgens in de lijst Beheren op Uitgeschakelde items en klik op Start. Voer het Microsoft Access- of Microsoft Office Setup-programma opnieuw uit om de wizards opnieuw te installeren. Als de ontbrekende wizard geen Microsoft Access-wizard is, installeer deze dan opnieuw met de Add-in Manager. @@ 1 @@@ 3
7865 Er is al een bestaande database met de door u ingevoerde naam. Geef de nieuwe database een unieke naam.
7866 Microsoft Access kan de database niet openen omdat deze ontbreekt, of exclusief is geopend door een andere gebruiker, of omdat het geen ADP-bestand is.
7867 Je hebt de database al geopend.
7868 U kunt geen macroactie SetMenuItem gebruiken in een standaardmenu. @ SetMenuItem is alleen voor aangepaste menu's. @@ 1 @@@ 1
7869 De actie SetMenuItem heeft niet genoeg informatie om uit te voeren. @ Een argument is ongeldig of er zijn niet genoeg argumenten. @@ 1 @@@ 1
7870 Microsoft Access kan de database'|1.'@Controleer de databasenaam (en het pad, indien opgegeven) om er zeker van te zijn dat u deze correct hebt ingevoerd. @@ 1 @@@ 1
7871 De tabelnaam die u heeft ingevoerd, voldoet niet aan de objectnaamgevingsregels van Microsoft Access. @ Klik op Help voor meer informatie over het benoemen van objecten. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
7872 Deze recordset kan niet worden bijgewerkt.
7873 '|' kan niet worden geïmporteerd, geëxporteerd of gekopieerd naar een andere database of projectbestand. @@@ 1 @@@ 1
7874 Microsoft Access kan het object '| 1' niet vinden. @ * U hebt de objectnaam verkeerd gespeld. Controleer op ontbrekende onderstrepingstekens (_) of andere interpunctie en zorg ervoor dat u geen voorloopspaties hebt ingevoerd.
* U probeerde een gekoppelde tabel te openen, maar het bestand met de tabel bevindt zich niet op het pad dat u hebt opgegeven. Gebruik de Linked Table Manager om de link bij te werken en wijs naar het juiste pad. @@ 1 @@@ 1
7875 De tabel '| 1' bestaat al. @ U hebt een tabel gemaakt of de naam ervan gewijzigd, en hebt vervolgens geprobeerd deze op te slaan. Voordat Microsoft Access de tabel kon opslaan, heeft een andere gebruiker een tabel gemaakt of hernoemd met dezelfde naam. @@ 1 @@@ 1
7876 Er is niet genoeg temporary schijfruimte om de bewerking te voltooien. @ Maak schijfruimte vrij en probeer de bewerking opnieuw.
Voor meer informatie over het vrijmaken van temporary schijfruimte, zoek in de Microsoft Windows Help-index naar 'schijfruimte vrijmaken'.
Voor informatie over het comprimeren van een database om schijfruimte vrij te maken, klikt u op Help. @@ 2 @ 1 @ 9009 @ 3
7877 Microsoft Access kan niet sorteren op het Memo, OLE-object of Hyperlink '| 1'. @ De ORDER BY-clausule van een SQL-instructie mag geen Memo-, OLE-object- of Hyperlink-velden bevatten. @@ 1 @@@ 1
7878 De gegevens zijn gewijzigd. @ Een andere gebruiker heeft deze record bewerkt en de wijzigingen opgeslagen voordat u probeerde uw wijzigingen op te slaan. @ Bewerk de record opnieuw. @ 1 @@@ 1
7879 Er is een ongeldige IDA doorgegeven aan de foutafhandeling van Microsoft Access. @ Rapporteer deze fout en de stappen die deze veroorzaakten. @@ 1 @@@ 1
7880 De waarde die u heeft ingevoerd, is het verkeerde gegevenstype voor dit veld. @ Voer een geheel getal in. @@ 1 @@@ 1
7881 De wizard Macroconversie kan niet s zijntarted. @ Deze wizard is mogelijk niet geïnstalleerd of deze wizard is uitgeschakeld. @ Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Toegangsopties. Klik op Invoegtoepassingen en klik vervolgens in de lijst Beheren op Uitgeschakelde items en klik vervolgens op Start. Start Microsoft Access of het Microsoft Office Setup-programma opnieuw om deze wizard opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor meer informatie over het maken van back-ups van bestanden naar 'back-upbestanden' in Microsoft Windows Help. @ 1 @@@ 2
7882 U kunt een Access Project-bestand niet converteren, inschakelen of coderen. @@@ 1 @@@ 1
7883 U kunt de eigenschap Menubalk alleen instellen als er een database is geopend. @@@ 1 @@@ 1
7884 U kunt een object niet naar zichzelf exporteren. @ Selecteer een andere database om naar te exporteren, of geef het object een nieuwe naam. @@ 1 @@@ 1
7886 Microsoft Access kan de dynamic-link library (DLL) Mso. @ Voer het programma Microsoft Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit. @@ 1 @@@ 3
7887 Een unieke record-ID kan niet uit meer dan 10 velden bestaan. @@@ 1 @@@ 1
7888 U moet de standaard lettergrootte instellen op een getal van | 1 tot en met | 2. @ Klik op Help voor meer informatie over de eigenschap FontSize. @@ 2 @ 2 @ 5477 @ 1
7889 Het bestand '|' bestaat niet. @@@ 1 @@@ 1
7890 Het bestand '|' bevat geen gegevens. @ U kunt niet importeren vanuit of linken naar een lege spreadsheet. @@ 1 @@@ 1
7892 Er is een fout opgetreden bij het opslaan van module-opties. @ Mogelijk draait Visual Basic in de pauzemodus. @ Reset de lopende code voordat u de module-opties wijzigt. @ 1 @@@ 1
7893 U kunt geen objecten importeren in een database die is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Access. @ Om de database naar de huidige versie van Microsoft Access te converteren, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Converteren @@ 1 @ 1 @ 9029 @ 0
7895 Microsoft Access kon geen venster maken. @ Het systeem heeft onvoldoende bronnen of geheugen. @ Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@@ 3
7896 Fout '|' in de validatieregel. @@@ 2 @ 1 @ 687 @ 1
7897 Fout '|' in de standaardwaarde. @@@ 2 @ 1 @ 2264 @ 1
7898 De uitvoering van deze applicatie is gestopt vanwege een runtime-fout. @ De applicatie kan niet doorgaan en wordt afgesloten. @@ 1 @@@ 3
7899 Microsoft Access kan geen s zijntarted. @ Microsoft Access kon het Windows-register niet initialiseren. @ Voer Microsoft Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om Microsoft Access opnieuw te installeren. @ 1 @@ 185309 @ 3
7900 Microsoft Access kan de database niet converteren omdat het geen fouttabel kan maken. @@@ 1 @@@ 1
7901 Microsoft Access kan de database niet converteren omdat deze niet naar de fouttabel kan schrijven. @@@ 1 @@@ 1
7902 Er zijn fouten opgetreden bij het converteren van | 1 validatieregels en standaardwaarden. @ Zie fouttabel '| 2' voor een lijst met fouten. @@ 1 @@@ 1
7903 Microsoft Access kan dit veld niet invoegen. @ De tabel bevat te veel velden. De limiet is 255. @@ 1 @@@ 1
7904 Er is een fout opgetreden in de Field Builder. @ U hebt de standaard Field Builder vervangen of gewijzigd en Microsoft Access kan de nieuwe versie niet uitvoeren. Installeer Microsoft Access opnieuw om de fout te corrigeren. @@ 1 @@ 185309 @ 1
7905 Microsoft Access kan deze veldgegevenstypen niet wijzigen. @ Sommige gegevens in deze tabel zijn in strijd met de recordvalidatieregel. @ Voordat er gegevenstypen kunnen worden gewijzigd, moet u de recordvalidatieregel verwijderen of de gegevens corrigeren. @ 1 @@@ 1
7906 Microsoft Access kan de Opzoekwizard niet starten of deze wizard is uitgeschakeld. @ Start Microsoft Access of het Microsoft Office Setup-programma opnieuw, klik op Toevoegen / Verwijderen en schakel het selectievakje Wizards in. Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Toegangsopties. Klik op Invoegtoepassingen en klik vervolgens in de lijst Beheren op Uitgeschakelde items en klik vervolgens op Ga. @@ 1 @@@ 1
7907 U bent niet gemachtigd om het ontwerp van deze tabel te wijzigen. @ Voor meer informatie over rechten en wie deze kan instellen, klikt u op Help. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
7908 U kunt deze tabel nu niet wijzigen omdat iemand anders deze gebruikt. @@@ 1 @@@ 1
7909 Microsoft Access kan geen andere kolom aan deze tabel toevoegen. @ U kunt maximaal 255 kolommen in uw tabel hebben. @@ 1 @@@ 1
7910 Microsoft Access kan deze kolom niet verwijderen. @ Tabellen moeten ten minste één kolom bevatten. @@ 1 @@@ 1
7911 Microsoft Access kan deze index niet verwijderen. @ Deze tabel neemt deel aan een of meer relaties. @ Verwijder eerst de relaties in het venster Relaties. @ 1 @@@ 1
7912 Zodra u de wijziging in het datatype van deze kolom heeft opgeslagen, kunt u niet meer teruggaan naar het vorige datatype. @ Weet u zeker dat u het datatype wilt wijzigen? @@ 20 @@@ 2
7913 U kunt een AutoNummering-veld met willekeurige waarde niet wijzigen in een incrementeel AutoNummering-veld. @ De waarden van AutoNummering-velden met willekeurige waarde zijn niet continu. @@ 1 @@@ 1
7914 U kunt ReplicationID-waarden niet converteren naar andere gegevenstypen. @@@ 1 @@@ 1
7915 U kunt het veld '|' niet verwijderen; het is een replicatiesysteemveld. @ Gebruik een tabelmaakquery om een ​​nieuwe tabel te maken die alle velden in de tabel bevat behalve systeemvelden. Klik op Help voor informatie over het maken van tabelquery's. @@ 2 @ 1 @ 9993 @ 1
7916 Microsoft Access kan niet start de Lookup Wizard. @ De Lookup Wizard is niet van toepassing op velden van dit gegevenstype. @@ 1 @@@ 1
7917 '|' kan niet worden gemaakt omdat de verbinding met het project is verbroken. @ Om het project met een database te verbinden, klikt u op Verbinding onder Servertaken in het menu Bestand. @@ 1 @@@ 1
7919 Het standaardgegevenstype dat u heeft geselecteerd, wordt niet in alle versies van Microsoft ondersteund SQL Server. @ Als de server het door u gekozen gegevenstype niet ondersteunt, wordt in plaats daarvan het gegevenstype varchar gebruikt. @@ 1 @@@ 1
7920 De '|' opzoekkolom is gewijzigd om meerdere waarden op te slaan. U kunt deze instelling niet ongedaan maken. @@@ 1 @@@ 1
7921 U hebt de '|' gewijzigd opzoekkolom om meerdere waarden op te slaan. U kunt deze wijziging niet ongedaan maken nadat u de tabel heeft opgeslagen. @ Wilt u '|' wijzigen meerdere waarden opslaan? @@ 19 @@@ 2
7922 U hebt de '|' gewijzigd opzoekkolom die moet worden weergegeven door een tekstvak. Nadat u de tabel heeft opgeslagen, zorgt deze wijziging ervoor dat de kolom alleen-lezen is en de opzoekeigenschappen verloren gaan. @ Wilt u '|' wijzigen weergegeven in een tekstvak? @@ 19 @@@ 2
7923 Het datatype van veld '| 1' is | 2. Dit gegevenstype kan niet worden gewijzigd nadat het veld is opgeslagen.
7924 U kunt '| 1' niet instellen op het gegevenstype | 2. @ U kunt in plaats daarvan een nieuw veld toevoegen. @@ 1 @@@ 1
7925 De tabel of query die u exporteert, bevat meer dan één bijlagekolom. Microsoft SharePoint Foundation ondersteunt slechts één bijlagekolom. Verwijder op één na alle bijlagekolommen en probeer de tabel of query opnieuw te exporteren.
7926 U kunt de kolom '|' niet wijzigen om meerdere waarden op te slaan; het maakt deel uit van een relatie met meerdere kolommen. @ Als u de kolom wilt wijzigen om meerdere waarden op te slaan, verwijdert u eerst de relatie in het venster Relaties. @@ 1 @@@ 1
7927 U kunt de kolom '|' niet wijzigen om meerdere waarden op te slaan; het maakt deel uit van een afgedwongen relatie. @ Als u de kolom wilt wijzigen om meerdere waarden op te slaan, verwijdert u eerst de relatie in het venster Relaties. @@ 1 @@@ 1
7928 Het berekende veld kan niet worden gemaakt. @ Controleer of de uitdrukking '| 1' velden bevat die in de huidige tabel voorkomen. @@ 1 @@@ 1
7929 Er zijn berekende kolommen in deze tabel die afhankelijk zijn van de kolom '| 1'. @ Het wijzigen of verwijderen van deze kolom kan fouten veroorzaken in een of meer van de afhankelijke berekende kolommen. @ Wilt u doorgaan? @ 19 @@@ 2
7930 '|' kan niet worden verwijderd uit de lijstdefinitie.
7931 Het datatype '|' kan niet veranderd worden.
7932 Microsoft SharePoint Foundation ondersteunt deze wijziging van het gegevenstype niet.
7933 Een fout verhindert de wijziging van het gegevenstype van veld '|'.
7934 Het web ondersteunt geen meerdere bijlagekolommen.
7935 Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de formule voor de berekende kolom. @ Er zit mogelijk een fout in de formule of er is mogelijk een niet-toegestaan ​​veldtype gebruikt. Memovelden, hyperlinkvelden en velden met een opzoekopdracht in een tabel of query kunnen niet worden gebruikt in een berekening. @@ 1 @@@ 1
7951 U hebt een uitdrukking ingevoerd die een ongeldige verwijzing naar de eigenschap RecordsetClone bevat. @ U hebt bijvoorbeeld de eigenschap RecordsetClone gebruikt met een formulier of rapport dat niet is gebaseerd op een tabel of query. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7952 Je hebt een ongeldige functieaanroep gedaan. @ Controleer de syntaxis van de functie die je probeert te gebruiken. @@ 1 @@@ 1
7953 De waarde die u heeft ingevoerd, komt niet overeen met het vereiste type. @ * De variabele, eigenschap of object is mogelijk niet van het juiste type.
* Mogelijk hebt u een If TypeOf-constructie gebruikt met iets anders dan een besturingselement. @@ 1 @@@ 1
7954 Voor de uitdrukking die u heeft ingevoerd, moet het besturingselement in het actieve venster staan. @ Probeer een van de volgende:
* Open of selecteer een formulier of rapport met het besturingselement.
* Maak een nieuw besturingselement in het actieve venster en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@@ 1
7955 Er is geen huidig ​​codecontextobject. @@@ 1 @@@ 1
7956 De syntaxis van de subquery in deze uitdrukking is onjuist. @ Controleer de syntaxis van de subquery en plaats de subquery tussen haakjes. @@ 2 @ 1 @ 9989 @ 1
7957 De LIKE-syntaxis in de expressie is niet geldig.
7958 De expressie bevat een ongeldige GUID-constante.
7959 De uitdrukking bevat een dubbelzinnige naam. Controleer of elke naam in de uitdrukking verwijst naar een uniek object.
7960 Er is een fout opgetreden bij het compileren van deze functie. @ De Visual Basic-module bevat een syntaxisfout. @ Controleer de code en compileer deze opnieuw. @ 1 @@@ 1
7961 Microsoft Access kan de module '| 1' waarnaar wordt verwezen in een macro-expressie of Visual Basic-code niet vinden. @ De module waarnaar u verwijst, is mogelijk gesloten of bestaat niet in deze database, of de naam is mogelijk verkeerd gespeld. @@ 1 @ @@ 1
7962 Het indexnummer dat u hebt gebruikt om naar de module te verwijzen, is ongeldig. @ Gebruik de eigenschap Count om de open modules te tellen en zorg ervoor dat het modulenummer niet groter is dan het aantal open modules minus 1. @@ 1 @@@ 1
7963 Microsoft Access kan de macro- of callback-functie '| 1' niet uitvoeren. @ Controleer of de macro of functie bestaat en de juiste parameters aanneemt. @@ 1 @@@ 1
7964 U hebt een expressie ingevoerd die een ongeldige verwijzing naar de Recordset-eigenschap heeft. @ U kunt alleen een dynaset- of snapshot-recordset gebruiken om deze eigenschap in te stellen. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7965 Het door u ingevoerde object is geen geldige Recordset-eigenschap. @ U hebt bijvoorbeeld een recordset voor alleen doorsturen gebruikt of geprobeerd deze in te stellen op null. @@ 1 @ 1 @ 7393 @ 1
7966 Het formaatconditienummer dat u hebt opgegeven, is groter dan het aantal formaatcondities. @ Gebruik de eigenschap Count om de formaatcondities voor het besturingselement te tellen en controleer vervolgens of het formaatconditienummer dat u citeert binnen het bereik van de bestaande formaatcondities valt. @@ 1 @@@ 1
7967 Een vereiste minimum- of maximumwaarde ontbreekt. @@@ 1 @@@ 1
7968 De formaatvoorwaarde Type dat u heeft opgegeven is ongeldig. @ Geldige waarden voor de eigenschap Type zijn 0 tot 2 voor de eerste voorwaarde en 0 tot 1 voor alle andere formaatvoorwaarden. @@ 1 @@@ 1
7969 De formaatvoorwaarde Operator die u heeft opgegeven, is ongeldig. @ Geldige waarden voor de eigenschap Operator zijn 0 tot 7. @@ 1 @@@ 1
7971 Microsoft Access kan de hyperlink naar '| 1' niet volgen. @ Controleer de bestemming. @@ 1 @@@ 1
7972 Microsoft Access is een fout opgetreden bij het weergeven van het dialoogvenster Hyperlink. @@@ 1 @@@ 1
7974 Microsoft Access kan geen hyperlink invoegen op de huidige locatie. @@@ 1 @@@ 1
7975 U heeft een ongeldig controletype gekozen voor gebruik met hyperlinks. @ U kunt alleen hyperlinks gebruiken met labels, afbeeldingen, opdrachtknoppen of gebonden tekstvakken. @@ 1 @@@ 1
7976 Er is geen opgeslagen hyperlink in dit besturingselement. @@@ 1 @@@ 1
7977 Microsoft Access kan de gegevens niet als hyperlink op het klembord plakken. @@@ 1 @@@ 1
7978 Microsoft Access kan de huidige hyperlink niet toevoegen aan de map met favorieten. @@@ 1 @@@ 1
7979 U kunt de eigenschappenbouwer voor hyperlinks niet gebruiken als er meer dan één besturingselement is geselecteerd. @@@ 1 @@@ 1
7980 De eigenschap HyperlinkAddress of HyperlinkSubAddress is alleen-lezen voor deze hyperlink. @@@ 1 @@@ 1
7981 De waarden voor 'Bestands- of webpagina-naam' en / of 'Weer te geven tekst' zijn te lang. @ De waarden worden afgekapt. Om uw oorspronkelijke waarden te behouden, klikt u op Annuleren in het dialoogvenster Hyperlink bewerken. @@ 1 @@@ 1
7983 Microsoft Access kan de hyperlink niet volgen. @@@ 1 @@@ 1
7990 U heeft een ongeldige projectnaam ingevoerd. @ Mogelijk heeft u de standaardprojectnaam verwijderd en bent u vergeten een nieuwe op te geven. @@ 1 @@@ 3
7991 De invoegtoepassing Microsoft Access Source Code Control is niet beschikbaar; dit object wordt alleen-lezen geopend. @@@ 1 @@@ 3
7992 De invoegtoepassing Microsoft Access Source Code Control kan niet started. @@@ 1 @@@ 3
7993 Het object | is momenteel ingecheckt en is daarom alleen-lezen. @ Om het object te wijzigen, sluit u het eerst, controleert u het en opent u het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
7994 Er is een probleem opgetreden bij de communicatie met de invoegtoepassing Source Code Control. @@@ 1 @@@ 3
7995 De menu's in uw formulier of rapport die zijn gebaseerd op Microsoft Access-macro's, zijn niet zichtbaar als het dialoogvenster Aanpassen is geopend. @ Om de volledige kracht van menu- of werkbalkaanpassing te hebben, converteert u uw op macro's gebaseerde menu's naar menu's of werkbalken. Met de macro geselecteerd in het navigatiedeelvenster, wijs Macro aan in het menu Extra en maak een menu, een werkbalk of een snelmenu van die macro. @@ 1 @@@ 1
7996 Microsoft Access kan de Data en Misc niet maken. objecten omdat de gekoppelde tabel '| 1' niet kon worden gevonden. @ Om de gegevens en diverse objecten te maken, gebruikt u de Linked Table Manager (op het tabblad Databasehulpmiddelen in de groep Databasehulpmiddelen) om de koppeling naar de brontabel bij te werken of bestand of verwijder de link uit uw huidige database. @@ 1 @@@ 1
7997 U kunt de standaardmodule '|' niet opslaan over een klassemodule met dezelfde naam. @ Sla de standaardmodule op onder een andere naam of verwijder eerst de klassemodule. @@ 1 @@@ 1
7998 U kunt de klassemodule '|' niet opslaan over een standaardmodule met dezelfde naam. @ Sla de klassemodule op onder een andere naam of verwijder eerst de standaardmodule. @@ 1 @@@ 1
7999 Microsoft Access kan deze relatie niet verwijderen omdat u niet beschikt over de Data en Misc. Objecten uitgecheckt. @ Bekijk de Data en Misc. Objecten en verwijder vervolgens de relatie. @@ 1 @@@ 1
8000 De naam die u heeft ingevoerd, bestaat al voor een ander object van hetzelfde type in deze database. @ Wilt u de bestaande |? @@ 20 @@@ 2 vervangen.
8001 '|' is gewijzigd sinds de laatste keer dat u het opende, hetzij door een andere gebruiker, hetzij omdat een ander exemplaar ervan op uw eigen computer werd geopend. @ Wilt u de wijzigingen vervangen die u of een andere gebruiker heeft aangebracht? @ * Om uw most recente wijzigingen en negeer de wijzigingen van de andere gebruiker of uw eerdere wijzigingen, klik op Ja.
* Om deze versie van het object met een andere naam op te slaan, klikt u op Nee. @ 19 @@@ 2
8003 U moet de | voordat u er een nieuw object op kunt maken. @ Wilt u de | en maak een nieuw object? @@ 13 @@@ 2
8004 De lay-out van '|' is gewijzigd sinds de laatste keer dat u het opende, hetzij door een andere gebruiker, hetzij omdat een ander exemplaar ervan op uw eigen computer werd geopend. @ Wilt u de wijzigingen vervangen die u of een andere gebruiker heeft aangebracht? @ * Om uw most recente wijzigingen en negeer de wijzigingen van de andere gebruiker of uw eerdere wijzigingen, klik op Ja.
* Om het opslaan van deze versie van het object te annuleren, klikt u op No. @ 19 @@@ 2
8006 De naam die u heeft ingevoerd, bestaat al voor een ander object van hetzelfde type in deze database. @ Wilt u de bestaande | vervangen. U kunt deze bewerking niet ongedaan maken. @@ 20 @@@ 2
8007 U kunt momenteel niet in de exclusieve modus komen omdat deze database is geopend door andere gebruikers of omdat u geen toestemming hebt om exclusief te openen. @@@ 1 @@@ 1
8008 De opgeslagen procedure is met succes uitgevoerd, maar heeft geen records geretourneerd.
8050 Wilt u wijzigingen in het ontwerp van |? @@@ 13 @@@ 2
8052 Wilt u de | 1 verwijderen en het klembord leegmaken? @U hebt geprobeerd een databaseobject te verwijderen dat momenteel op het Microsoft Access-klembord staat. Als u het uit uw database verwijdert, kunt u het later niet meer plakken. @@ 20 @@@ 2
8053 Wilt u de |? Als u dit object verwijdert, wordt het uit alle groepen verwijderd. @ Voor meer informatie over hoe u kunt voorkomen dat dit bericht elke keer dat u een object verwijdert, wordt weergegeven, klikt u op Help. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
8054 Deze actie zorgt ervoor dat Microsoft Access het klembord leegmaakt. Wilt u doorgaan? @@@ 19 @@@ 2
8055 Microsoft Access kan de werkmap niet wijzigen in'|1.'@ Controleer of de schijf geldig is en het pad 260 tekens of minder lang is. @@ 1 @@@ 1
8057 |
8058 Wilt u wijzigingen in de lay-out van |? @@@ 13 @@@ 2
8059 Wilt u de link naar de | 1? @ Verwijderen Als u de link verwijdert, verwijdert u alleen de informatie die Microsoft Access gebruikt om de tafel te openen, niet de tafel zelf. @@ 19 @@@ 2
8060 De werkbalk '| 1' is gedeeltelijk onleesbaar. @ Microsoft Access kan niet alle werkbalkknoppen weergeven. De opgegeven werkbalk heeft mogelijk een andere indeling dan de werkbalken in de huidige versie van Microsoft Access. @ Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en voeg vervolgens de knoppen toe die ontbreken op de werkbalk. Microsoft Access werkt de werkbalk vervolgens bij naar de nieuwste indeling. @ 1 @ 1 @ 10064 @ 1
8061 Weet u zeker dat u de standaardinstellingen wilt herstellen naar de ingebouwde werkbalk of menubalk | 1? @ Als u eerder de werkbalk of menubalk of een van de menu's die u hebt aangepast, verplaatst, de zichtbaarheid hebt gewijzigd of anderszins hebt gewijzigd trapsgewijs, verwijdert Microsoft Access uw wijzigingen, zet de oorspronkelijke knoppen terug in hun oorspronkelijke volgorde en toont of verbergt de werkbalk op basis van de oorspronkelijke instelling. Om de ingebouwde werkbalk of menubalk terug te brengen naar de oorspronkelijke staat, klikt u op Ja. @@ 19 @@@ 2
8063 De brontoepassing reageert niet. Wilt u blijven wachten? @Het DDE-kanaal is tot stand gebracht, maar de gegevensuitwisseling is niet voltooid binnen de tijd die is opgegeven in de instelling OLE / DDE-time-out in het dialoogvenster Toegangsopties (klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Toegang Opties). @ * Om te blijven wachten tot de gegevensuitwisseling is voltooid, klikt u op Ja.
* Om de gegevensuitwisseling te annuleren en het later opnieuw te proberen, klikt u op Nee. @ 20 @@@ 1
8064 Deze gekoppelde tabel heeft indexen die een niet-ondersteunde sorteervolgorde gebruiken. @ Als u deze tabel wijzigt, kan de Microsoft Access-database-engine de indexen van de tabel niet correct onderhouden. Als gevolg hiervan worden uw gegevens mogelijk in de verkeerde volgorde weergegeven en kunnen functies die de indexen van de tabel gebruiken, onverwachte resultaten opleveren. @ Probeer een van de volgende:
* Annuleer deze handeling. Gebruik de toepassing waarin de tabel is gemaakt om de indexen opnieuw te maken en zorg ervoor dat u een ASCII- of internationale sorteervolgorde opgeeft. Probeer vervolgens opnieuw om de tabellen te koppelen.
* Gebruik deze tabel op basis van alleen-lezen. @ 1 @ 1 @ 9057 @ 1
8065 U kunt de tabel '| 1' pas verwijderen als de relaties met andere tabellen zijn verwijderd. @ Wilt u dat Microsoft Access de relaties nu verwijdert? @@ 19 @@@ 2
8067 Wilt u de |? @ Permanent verwijderenAls u op Ja klikt, kunt u de verwijdering niet ongedaan maken. @@ 19 @@@ 2
8069 Microsoft Access kan de aangepaste werkbalk '| 1.' @@@ 1 @@@ 3 niet maken
8071 Wilt u de gecomprimeerde database verwijderen uit Source Code Control? @@@ 19 @@@ 2
8072 Microsoft Access moet de | 1 sluiten om deze bewerking te voltooien. @ Wilt u dat Microsoft Access het nu sluit? @@ 19 @@@ 1
8073 U heeft de | 1 niet uitgecheckt. @ Microsoft Access kan een object niet uitchecken terwijl het open is, en u kunt geen ontwerpwijzigingen aanbrengen totdat u het heeft uitgecheckt. @ Als u ontwerpwijzigingen aan dit object wilt aanbrengen , sluit het eerst, controleer het en open het vervolgens opnieuw. @ 1 @@@ 1
8074 Microsoft Access moet de | 1 opslaan om deze bewerking te voltooien. @ Wilt u dat Microsoft Access het nu opslaat? @@ 19 @@@ 1
8075 U beschikt niet over de gegevens en overige. Objecten uitgecheckt. U kunt geen nieuwe tabel maken of wijzigingen opslaan op een data access-pagina. @@@ 1 @@@ 1
8076 Om tabellen, relaties, menu's, werkbalken, import / export specificaties of data access-pagina's te importeren, moet u de Data en Misc. Objecten uitgecheckt. @@@ 1 @@@ 2
8077 Weet u zeker dat u de |? @@@ 19 @@@ 2
8078 Dit object wordt verwijderd uit uw lokale database, maar niet uit broncodebeheer. @ De volgende keer dat u deze database uit broncodebeheer haalt, zal het object opnieuw verschijnen. Weet u zeker dat u het lokale object wilt verwijderen? @@ 20 @@@ 2
8079 Microsoft Access kon geen verwijzing naar het type lib toevoegenrary voor dit besturingselement omdat Data en Misc. Objecten zijn niet uitgecheckt. @ Check out the Data and Misc. Objecten en voeg een verwijzing naar de lib toerary '| 1'. @@ 1 @@@ 1
8080 Er is een fout opgetreden bij het maken van de gekoppelde tabel '|'. @ Controleer of de brontabel of het brontabel beschikbaar is en probeer de bewerking vervolgens opnieuw op de Data en Misc. Objecten. @@ 1 @@@ 1
8081 U hebt de eigenschap Type van | 1 ingesteld op Popup, waardoor de werkbalk verandert in een snelmenu. @ Het snelmenu verdwijnt omdat Microsoft Access | 2 toevoegt aan de werkbalk met snelmenu's. Om het snelmenu te voltooien, sluit u het tabblad Eigenschappen werkbalk, geeft u de werkbalk Snelkoppelingenmenu's weer, klikt u op de categorie Aangepast en voegt u de gewenste opdrachten toe. @@ 1 @@@ 1
8082 Microsoft Access moet de | 1 opslaan in de huidige database om deze bewerking te voltooien. @ Wilt u dat Microsoft Access het nu opslaat? @@ 19 @@@ 2
8086 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van een of meer referenties uit het broncodebesturingsproject. @ De library is mogelijk niet geregistreerd op uw computer. Controleer uw projectreferenties en voeg eventuele ontbrekende referenties toe na het registreren van de ontbrekende componenten die deze database nodig heeft. @@ 1 @@@ 1
8087 Het herstellen van een database vereist dat niemand de database momenteel gebruikt. @ Wilt u alle objecten sluiten, een back-upbestand selecteren en de database herstellen vanaf een back-up? @@ 19 @@@ 2
8088 Het verwijderen van een database vereist dat niemand de database momenteel gebruikt. @ Wilt u alle geopende objecten sluiten en de database verwijderen? @@ 19 @@@ 2
8090 Weet u zeker dat u de conflicttabel wilt verwijderen |? @U kunt deze bewerking niet ongedaan maken. @@ 19 @@@ 2
8091 Deze database is ingeschakeld voor publicatie. @ Wilt u bestaande publicaties verwijderen en de database verwijderen? @@ 19 @@@ 2
8092 Access kan uw project niet opslaan. @ Wilt u het sluiten annuleren?
* Om het sluiten te annuleren, klikt u op Ja.
* Om te sluiten zonder op te slaan, klikt u op Nee.
@@ 19 @@@ 2
8096 Microsoft Access kan de werkdirectory niet wijzigen in'|1.'@Voer een niet-internetlocatie in. @@ 1 @@@ 1
8097 De verbindingsreeks van deze pagina geeft een absoluut pad aan. De pagina kan mogelijk geen verbinding maken met gegevens via het netwerk. Om verbinding te maken via een netwerk, bewerkt u de verbindingsreeks om een ​​netwerkpad (UNC) op te geven. @ & Deze waarschuwing niet meer weergeven @ 553714119 @@@@ 1
8098 Uw computer is hervat na de Critical Suspend-modus. Eventuele niet-opgeslagen wijzigingen zijn mogelijk lost. Sluit alle bestanden en open ze opnieuw om een ​​goede werking te garanderen. RestarMicrosoft Access wordt aanbevolen. @@@ 1 @@@ 1
8100 Het rapport is nog steeds meer dan één pagina breed. @ Om het rapport op één pagina te passen, verkleint u de rapportbreedte of vergroot u de paginabreedte. @ U kunt de rapportbreedte verkleinen door elk besturingselement te selecteren dat zich het meest naar rechts bevindt, en het naar de links, en het verwijderen van de extra rapportruimte. Mogelijk moet u dit meerdere keren herhalen.
U kunt de paginabreedte vergroten door de opties voor pagina-instellingen aan te passen. @ 1 @@@ 1
8101 Het rapport is nog steeds meer dan één pagina breed. @ Om het rapport op één pagina te passen, verkleint u de rapportbreedte of vergroot u de paginabreedte. @ U kunt de rapportbreedte verkleinen door elk besturingselement dat het verst naar links is te selecteren en het naar de rechts en het verwijderen van de extra rapportruimte. Mogelijk moet u dit meerdere keren herhalen.
U kunt de paginabreedte vergroten door de opties voor pagina-instellingen aan te passen. @ 1 @@@ 1
8103 Wilt u de lopende wijzigingen ongedaan maken en de link naar de lijst verwijderen |? @ De gelinkte lijst die u probeert te verwijderen, bevat wijzigingen die niet op de server zijn opgeslagen. Wilt u de gekoppelde lijst nog steeds verwijderen en deze lopende wijzigingen kwijtraken? @@ 19 @@@ 2
8104 De naam die u heeft opgegeven, is een gereserveerd woord. Gereserveerde woorden hebben een specifieke betekenis voor Microsoft Access of voor de Microsoft Access-database-engine. @Als u een gereserveerd woord gebruikt, krijgt u mogelijk een foutmelding wanneer u naar dit veld verwijst. @@ 5 @ 1 @ 141675 @ 1
8105 U moet de huidige database sluiten en opnieuw openen om de opgegeven optie van kracht te laten worden.
8106 Versleutelen met een blokcijfer is niet compatibel met vergrendeling op rijniveau. Vergrendeling op rijniveau wordt genegeerd.
8107 Microsoft Access kan de database niet opslaan in de bestandsindeling | 1. @ De opgegeven sorteervolgorde van de database, | 2, wordt niet ondersteund voor de tarverkrijg het databaseformaat. @@ 1 @@@ 1
8108 U moet de wijzigingen in de tabel opslaan voordat u een gebeurtenisgegevensmacro opent. @ Wilt u de wijzigingen in de tabel opslaan? @@ 19 @@@ 2
8109 Als u | verwijdert, verwijdert u ook alle gegevens en views die deze gebruiken. @ U kunt deze actie niet ongedaan maken. @ Weet u zeker dat u | wilt verwijderen? @ 19 @@@ 2
8110 Als u | verwijdert, verwijdert u ook alle gegevens en views die deze gebruiken. @ U kunt deze actie niet ongedaan maken. @ Weet u zeker dat u | ?? wilt verwijderen & Verwijderen? & Annuleren @ 36 @@@ 2
8111 Als u alle connectiviteit uitschakelt, krijgen externe programma's of rapporten geen toegang tot de app en kunnen andere applicaties defect raken. @Weet je zeker dat je alle connectiviteit wilt uitschakelen? @@ 19 @@@ 2
8112 Microsoft Access kan u momenteel geen verbinding maken met de database. Dit kan het gevolg zijn van ontbrekende stuurprogramma's of een meer algemeen probleem bij het maken van contact met de server. We raden u aan het SQL Server 2012 Native Client-stuurprogramma's als deze nog niet zijn geïnstalleerd. @ Wilt u dat wij een pagina openen waar u deze stuurprogramma's nu kunt downloaden? @@ 19 @@@ 2
8400 De database '|' is alleen-lezen. @ U kunt geen wijzigingen opslaan in gegevens of objectdefinities in deze database. @@ 3 @ 1 @ 9033 @ 1
8401 U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de database-objecten in de database'|1.'@ Deze database is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Access. @ Om deze database te converteren naar de huidige versie van Microsoft Access, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Omzetten. @ 3 @ 1 @ 9029 @ 0
8402 Het bestand '|' bestaat al. @ Wilt u het bestaande bestand vervangen?
Als u wilt comprimeren of converteren naar een andere bestandsnaam, klikt u op Nee. Voer de nieuwe bestandsnaam in na de optie / compact of / convert op de opdrachtregel en voer de opdracht opnieuw uit. @@ 20 @@@ 2
8403 De instelling die u heeft ingevoerd, is ongeldig. @ De sorteervolgorde van de database kan niet worden bijgewerkt.
De instelling die u hebt ingevoerd voor de optie Nieuwe database-sorteervolgorde (categorie personaliseren) van het dialoogvenster Toegangsopties (klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Toegangsopties) is geen geldige sorteervolgorde voor de versie van de database die u comprimeert. @@ 1 @@@ 1
8404 U kunt '| 1' niet openen voor exclusief gebruik omdat een andere gebruiker de database heeft geopend of omdat u geen toestemming hebt om exclusief te openen. @ Microsoft Access opent de database voor gedeelde toegang. @@ 3 @@@ 1
8405 Deze database is gemaakt met een eerdere versie van Microsoft Access. @ - U kunt de database delen met gebruikers van eerdere versies van Microsoft Access, maar sommige verbeteringen zijn niet beschikbaar.
- U kunt de database openen, objecten bekijken en records wijzigen met deze release van Microsoft Access, maar ontwerpwijzigingen worden uitgeschakeld.
- Om ontwerpwijzigingen aan te brengen, moet u een eerdere versie van Microsoft Access gebruiken die de oude database-indeling ondersteunt, of de database upgraden. @@ 1 @@@ 1
8406 Bevat de eerste rij van uw gegevens kolomkoppen? @@@ 20 @@@ 1
8409 Microsoft Access heeft een back-up gemaakt van database | 1 op | 2. Opmerking: er is alleen een back-up gemaakt van servergerelateerde objecten. Om een ​​back-up van uw project te maken, klikt u op Back-up van project in het menu Bestand
8410 Microsoft Access herstelde database | 1 met succes vanaf de back-up op | 2
8412 De naam die je hebt ingevoerd, bestaat al voor een andere snelkoppeling in deze groep. @ Wil je de bestaande snelkoppeling '|?' @@ 20 @@@ 2 vervangen.
8414 Microsoft Access heeft een of meer fouten aangetroffen tijdens de conversie. Om een ​​samenvatting van deze fouten te bekijken, opent u de tabel '| 1'. @@@ 2 @ 1 @ 553714191 @ 1
8415 Het HTML-bestand dat aan deze link is gekoppeld, is verplaatst, hernoemd of verwijderd. @ Bestand: '|'? & Link bijwerken…? Annuleren @@ 35 @@@ 2
8416 Door de naam van deze door de gebruiker gedefinieerde functie te wijzigen, worden alle bestaande machtigingen en uitgebreide eigenschappen verwijderd. @ Wilt u de actie voor het hernoemen voltooien? @@ 20 @@@ 2
8417 Het bestand '|' kan niet worden geopend omdat het is vergrendeld door een andere gebruiker. @ Probeer het opnieuw wanneer het bestand beschikbaar is. @@ 3 @@@ 1
8500 Voor een formulier met een subformulierobject kan de eigenschap DefaultView niet zijn ingesteld op Continuous Forms. @ U hebt geprobeerd een subformulier toe te voegen aan een formulier in de ontwerpweergave.
Microsoft Access reset de eigenschap naar Single Form. @@ 1 @@@ 1
8501 U kunt dit veld niet wijzigen omdat het alleen-lezen is. @ Sommige velden, zoals een berekend veld, zijn door het ontwerp alleen-lezen. Elk veld kan echter alleen-lezen zijn als de eigenschap Vergrendeld is ingesteld op Ja. @@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8502 Microsoft Access heeft het einde van de records bereikt. @ Wilt u vanaf het begin verder zoeken? @@ 19 @@@ 2
8503 Microsoft Access heeft het begin van de records bereikt. @ Wilt u vanaf het einde verder zoeken? @@ 19 @@@ 2
8504 Microsoft Access heeft het doorzoeken van de records voltooid. Het zoekitem is niet gevonden. @@@ 1 @@@ 1
8505 Wilt u doorgaan met zoeken of vervangen? @@@ 19 @@@ 2
8507 Er is onvoldoende geheugen om de macro uit te voeren waarmee het actieve filter wordt bijgewerkt. @ Microsoft Access sluit het filtervenster.
Sluit onnodige programma's. Probeer vervolgens opnieuw om het filtervenster te openen.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 3
8508 Microsoft Access kan'|1. '@ Niet vinden De tekenreeks die u in het vak Zoeken naar hebt ingevoerd, kan niet worden geëvalueerd ten opzichte van het huidige veld. @ Voer de tekstreeks opnieuw in zodat deze overeenkomt met het gegevenstype van het veld. @ 1 @@@ 1
8509 U kunt deze vervangingsbewerking niet ongedaan maken. @ Er is niet genoeg vrij geheugen om de opdracht Ongedaan maken te gebruiken.
Wilt u doorgaan? @@ 19 @@@ 2
8510 Microsoft Access kan het huidige record niet opslaan. @ Wilt u de wijzigingen aan het record ongedaan maken en doorgaan met plakken? @@ 19 @@@ 2
8511 Records die Microsoft Access niet kon plakken, zijn ingevoegd in een nieuwe tabel met de naam'|1.'@ Open in het navigatiedeelvenster de nieuwe tabel om de niet-gepaste records te zien.
Nadat u de problemen heeft opgelost die leidden tot de plakfouten, kopieert en plakt u de records uit de nieuwe tabel. @@ 1 @@@ 1
8512 Geen van de veldnamen die u op het klembord hebt geplakt, komt overeen met de veldnamen op het formulier. @ Microsoft Access behandelt de gegevens in de eerste rij op het klembord als veldnamen. Als u de gegevens uit een andere toepassing heeft gekopieerd, heeft de eerste rij met gegevens mogelijk de plaats ingenomen van de veldnamen.
Wilt u de veldnamen plakken in de volgorde die u hebt gedefinieerd met de opdracht Tabvolgorde? @@ 21 @ 1 @ 11022 @ 2
8513 Sommige veldnamen voor de gegevens die u probeerde te plakken, komen niet overeen met de veldnamen op het formulier. @ Microsoft Access behandelt gegevens in de eerste rij op het klembord als veldnamen. In dit geval komen sommige van die veldnamen niet overeen met de veldnamen op het formulier.
Wilt u alleen die gegevens plakken waarvan de naam overeenkomt met de veldnamen op het klembord? @@ 19 @ 1 @ 11022 @ 2
8514 Wilt u verdere foutmeldingen onderdrukken die u vertellen waarom records niet kunnen worden geplakt? @Als u op Nee klikt, verschijnt er een bericht voor elk record dat niet kan worden geplakt. @@ 13 @@@ 2
8515 U hebt een grote hoeveelheid gegevens naar het klembord gekopieerd. @ Wanneer u gegevens naar het klembord kopieert, wordt alleen de verwijzing naar het object gekopieerd. Als u het brondocument sluit, moet Microsoft Access alle gegevens uit de bron plakken. Afhankelijk van de hoeveelheid data kan dit enige tijd duren.
Wilt u deze gegevens op het klembord opslaan? @@ 19 @@@ 2
8516 U hebt meer records geselecteerd dan in één keer naar het klembord kunnen worden gekopieerd. @ Verdeel de records in twee of meer groepen en kopieer en plak vervolgens één groep tegelijk.
Het maximale aantal records dat u in één keer kunt plakken, is ongeveer 65,000. @@ 1 @@@ 1
8517 Wilt u verdere foutmeldingen onderdrukken die u vertellen waarom records niet kunnen worden verwijderd? @Als u op Nee klikt, verschijnt er een bericht voor elk record dat niet kan worden verwijderd. @@ 13 @@@ 2
8518 U kunt deze vervangingsbewerking niet ongedaan maken. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@@ 2
8519 Je staat op het punt | te verwijderen record (s). @ Als u op Ja klikt, kunt u deze verwijderbewerking niet ongedaan maken.
Weet u zeker dat u deze records wilt verwijderen? @@ 19 @@@ 2
8520 U staat op het punt | te plakken record (s). @ Weet u zeker dat u deze records wilt plakken? @@ 19 @@@ 2
8521 U kunt deze Delete-bewerking niet ongedaan maken. @ Het Undo-commando is niet beschikbaar omdat deze bewerking te groot is, of omdat er onvoldoende geheugen vrij is.
Wilt u deze items verwijderen? @@ 19 @@@ 2
8522 Alle timers zijn in gebruik. @ Zet de eigenschap TimerInterval terug op nul zodat u kunt start een andere timer. @@ 2 @ 1 @ 6342 @ 1
8523 Wilt u de aangepaste paletinformatie uit dit formulier of rapport verwijderen en terugkeren naar het standaardpalet? @@@ 20 @@@ 2
8524 Wilt u deze afbeelding van dit besturingselement verwijderen? @@@ 20 @@@ 2
8525 De externe gegevens zijn niet toegankelijk. @ U hebt geprobeerd een formulier of rapport te openen dat een DDE- of DDESend-functie bevat in een berekend besturingselement dat een OLE-servertoepassing specificeert.
Wil je start de toepassing |? @@ 19 @@@ 2
8526 Microsoft Access is een probleem opgetreden bij het wisselen van weergave en moet dit venster sluiten. @@@ 1 @@@ 1
8527 Wilt u de groepssectie voor het databaseobject '|' verwijderen en de inhoud? @De koptekst of voettekst van de groep die u wilt verwijderen, bevat besturingselementen die samen met de sectie worden verwijderd. @@ 20 @@@ 2
8528 Als u deze secties verwijdert, worden ook alle besturingselementen erin verwijderd. U kunt deze actie niet ongedaan maken. @ Wilt u deze secties toch verwijderen? @@ 20 @@@ 2
8529 Het groeperingsniveau dat u probeert te verwijderen, heeft een groepskop- of groepvoettekstsectie. De sectie bevat besturingselementen die ook worden verwijderd. @ Wilt u doorgaan? @@ 20 @@@ 2
8530 Relaties die trapsgewijze verwijderingen specificeren, staan ​​op het punt | record (s) in deze tabel, samen met gerelateerde records in gerelateerde tabellen, die moeten worden verwijderd. @ Weet u zeker dat u deze records wilt verwijderen? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8531 De sectiebreedte is groter dan de paginabreedte en er zijn geen items in de extra ruimte, dus sommige pagina's kunnen leeg zijn. @ De rapportbreedte kan bijvoorbeeld breder zijn dan de paginabreedte. @@ 3 @@@ 1
8532 Wil je deze afbeelding van het formulier verwijderen? @@@ 20 @@@ 2
8533 Sommige gegevens worden mogelijk niet weergegeven. @ Er is niet genoeg horizontale ruimte op de pagina voor het aantal kolommen en kolomafstand dat u hebt opgegeven. @ Klik op Pagina-instelling in het menu Bestand, klik op het tabblad Kolommen en verminder vervolgens het aantal kolommen of de grootte van de kolommen. @ 3 @@@ 1
8534 Wanneer u dit formulier of rapport opslaat, wordt de code erachter verwijderd. @ U hebt de eigenschap HasModule op Nee gezet, waardoor een formulier of rapport wordt gemaakt dat sneller wordt geopend. Macro's die aan dit formulier of rapport zijn gekoppeld, worden niet beïnvloed, noch zal de code in afzonderlijke modules die wordt aangeroepen vanuit dit eigenschappenblad. @ Weet u zeker dat u dit wilt doen? @ 20 @@@ 2
8539 Relaties die trapsgewijze verwijderingen specificeren, staan ​​op het punt om record (s) in deze tabel en in gerelateerde tabellen te verwijderen. @ Weet u zeker dat u deze records wilt verwijderen? @@ 21 @ 1 @ 9096 @ 2
8540 U staat op het punt een of meer records te verwijderen. @ Als u op Ja klikt, kunt u deze verwijderbewerking niet ongedaan maken.
Weet u zeker dat u deze records wilt verwijderen? @@ 19 @@@ 2
8541 Microsoft Access kan de verwijderingsbewerking niet uitvoeren. Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen, er zijn geen records verwijderd.
8542 Microsoft Access heeft geen verband gevonden tussen de door u gekozen velden. @ Wilt u nu een relatie voor u maken? @@ 19 @@@ 3
8544 U kunt deze plakbewerking niet ongedaan maken. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@@ 2
8546 Het huidige object moet eerst worden opgeslagen voordat gegevens naar XML worden geëxporteerd. @Wilt u '|' opslaan en ga dan verder? @@ 19 @@@ 2
8547 Wilt u de wijzigingen in de macro opslaan en de eigenschap bijwerken? @@@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
8548 Om deze bewerking te voltooien, moet Access de eigenschap RecordSource van het huidige formulier of rapport wijzigen. @ Access zal een nieuwe query maken en deze rechtstreeks insluiten in de eigenschap RecordSource van het formulier of rapport. Het formulier of rapport zal niet langer gebaseerd zijn op de '|' vraag. @ Wilt u deze wijziging accepteren? @ 19 @@@ 2
8549 Deze tabel bevat een of meer opzoekvelden. Weergegeven waarden voor opzoekvelden kunnen niet worden gewijzigd met de bewerking Vervangen. @@@ 1 @ 1 @ 865 @ 1
8550 Een tabel of query die nodig is om het nieuwe formulier, rapport of nieuwe query te maken, is momenteel geopend in de ontwerpweergave. @ Sla de wijzigingen in deze tabel of query op of negeer ze en open deze in de gegevensbladweergave en probeer het opnieuw. @@ 1 @ @@ 1
8551 Wil je deze foto uit het rapport verwijderen? @@@ 20 @@@ 2
8552 Wilt u de wijzigingen in de macro opslaan door de tabel op te slaan? @@@ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
9502 Microsoft Access kan deze actie of daaropvolgende acties niet ongedaan maken. Om meer bronnen beschikbaar te maken zodat Access verdere ontwerpacties kan vastleggen, sluit en opent u dit venster. @Wil je toch doorgaan? @@ 19 @@@ 2
9504 Het bestand '|' kan niet worden gelezen door de Access-database-engine. @Als u denkt dat u een geldige Access-database heeft, is dit most waarschijnlijk vanwege de recente wijziging van de bestandsindeling. Wilt u proberen het databaseformaat te upgraden? @@ 19 @@@ 2
9505 Microsoft Access heeft vastgesteld dat deze database in een inconsistente staat verkeert en zal proberen de database te herstellen. Tijdens dit proces wordt een reservekopie van de database gemaakt en worden alle herstelde objecten in een nieuwe database geplaatst. Access opent dan de nieuwe database. De namen van objecten die niet met succes zijn hersteld, worden vastgelegd in de tabel "" Herstelfouten "". @@@ 1 @@@ 2
9507 Microsoft Access kon niet alle lib ladenrary modules. @@@ 1 @@@ 1
9508 Microsoft Access kan database'|1.'@ Uw laatste wijziging is mogelijk niet opgeslagen omdat een record is vergrendeld door een andere gebruiker. Wacht tot de andere gebruiker klaar is met het bewerken van de record en klik nogmaals op OK om te voorkomen dat gegevens verloren gaan. Als u op Annuleren klikt, gaan niet-opgeslagen wijzigingen verloren. @@ 3 @@@ 2
9509 U kunt deze opdracht niet ongedaan maken en als het eenmaal is voltooid, kunt u dit object niet meer bewerken. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 19 @@@ 2
9511 | @@@ 1 @@@ 1
9513 Microsoft Access kon de tabel '| 1' niet volledig herstellen en enkele veldwaarden voor Memo-, OLE-objecten of Hyperlink hebben verwijderd. @ Om de gegevens te herstellen, herstelt u vanaf uw reservekopie van de database.
Merk op dat de gegevens in het verwijderde veld mogelijk beschadigd zijn door een beschadigde sector op uw harde schijf. Zoek voor meer informatie over het controleren van het schijfoppervlak, bestanden en mappen op fouten in de Windows Help-index op 'controleren op schijffouten'. @@ 1 @@@ 1
9514 Een of meer records konden niet worden hersteld en zijn verwijderd uit de '|' tafel. @@@ 1 @@@ 1
9515 De '|' tafel was afgekapt; gegevens waren lost. @@@ 1 @@@ 1
9516 Een of meer indexen van de '|' tabel kon niet worden gerepareerd en is verwijderd. @@@ 1 @@@ 1
9517 De opdracht Opslaan als kan geen subformulieren in uw rapport verwerken. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 19 @@@ 2
9518 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van dit woord aan het aangepaste woordenboek. @ * Het woordenboekbestand is mogelijk alleen-lezen.
* Mogelijk is er een schijffout. @@ 1 @@@ 1
9519 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van dit woord aan de lijst Alles wijzigen. @ Het woordenboek is mogelijk vol. @@ 1 @@@ 1
9520 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van het woord aan de lijst Alles negeren. @ Het woordenboek is mogelijk vol. @@ 1 @@@ 1
9521 Het opgegeven woord is te groot. @ Woorden mogen niet langer zijn dan 64 tekens. @@ 1 @@@ 1
9523 Microsoft Access kan het aangepaste woordenboek '| 1' niet openen. @@@ 1 @@@ 1
9524 Microsoft Access kan niet start de spellingcontrole omdat deze niet is geïnstalleerd. @@@ 1 @@@ 1
9525 Microsoft Access kan het hoofdwoordenboekbestand niet openen. @ Controleer of dit bestand correct is geïnstalleerd. @@ 1 @@@ 1
9526 De spellingcontrole werkt alleen op tekstvelden die tekstgegevens bevatten. @ U probeert een veld te controleren met een ander gegevenstype dan Tekst of Memo. @@ 1 @@@ 1
9527 De spellingcontrole kan niet doorgaan; u moet eerst gegevens selecteren uit een tabel, query, weergave, opgeslagen procedure of formulier. @@@ 1 @@@ 1
9529 Microsoft Access kan de spellingcontrole niet uitvoeren omdat de gegevens in dit formulier of deze query niet kunnen worden bijgewerkt. @@@ 2 @ 1 @ 9932 @ 1
9530 Er is een fout opgetreden bij het wijzigen van de inhoud van veld'|.'@ Het veld is mogelijk vergrendeld of alleen-lezen, of u heeft mogelijk geen toestemming om het te wijzigen. Klik op Help voor informatie over beveiligingsmachtigingen en wie deze kan wijzigen. @@ 2 @ 1 @ 10222 @ 1
9532 De '|' veld kan niet worden gewijzigd omdat het een alleen-lezen veld is. @@@ 1 @@@ 1
9533 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van het woordpaar aan de AutoCorrectie-lijst. @@@ 1 @@@ 1
9534 De huidige selectie bevat geen velden die kunnen worden gecontroleerd op spelfouten. @ U kunt de spelling van tekstvakbesturingselementen controleren met de gegevenstypen Tekst of Memo. @@ 1 @@@ 1
9535 U heeft een ongeldig hoofdwoordenboek ingevoerd. @ Selecteer een geldige invoer. @@ 1 @@@ 1
9536 De spellingcontrole is voltooid. @@@ 1 @@@ 1
9537 Je moet restart de spellingcontrole om de woordenboekwijziging door te voeren. @@@ 1 @@@ 1
9539 U heeft een woord gespecificeerd dat niet in het hoofd- of aangepaste woordenboek wordt gevonden. @ Wilt u dit woord gebruiken en doorgaan met controleren? @@ 20 @@@ 1
9541 De spellingcontrole kan uw laatste wijziging niet ongedaan maken. @ De gegevens in veld '|' is gewijzigd door een andere gebruiker. Om de spellingcontrole te hervatten, klikt u op OK. @@ 1 @@@ 1
9542 Deze database moet worden gesloten voordat u een replica kunt maken. @ Wilt u dat Microsoft Access deze database sluit en de replica maakt?
Als u doorgaat, sluit Microsoft Access uw database en converteert deze naar een Design Master. De database kan groter worden. @@ 19 @@@ 2
9543 De Hangul Hanja Converter kan niet doorgaan. Er zijn geen Hangul- of Hanja-gegevens om te converteren. @@@ 1 @@@ 1
9544 Microsoft Access kan het aangepaste woordenboek '| 1' niet registreren. @@@ 1 @@@ 1
9545 Nadat u dit bestand hebt geconverteerd naar Access 2002 - 2003 bestandsindeling, kan het nieuwe bestand niet worden gedeeld met Access 2000-gebruikers of Access 97-gebruikers. @ Klik voor meer informatie over conversie op Help. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9547 Nadat u dit bestand hebt geconverteerd naar Access 2000-bestandsindeling, kan het nieuwe bestand niet worden gedeeld met Access 97-gebruikers. @Elke functionaliteit die specifiek is voor Access 2002 of later zal niet beschikbaar zijn in Access 2000. @ Klik op Help voor meer informatie over conversie. @ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9548 Nadat u dit bestand hebt geconverteerd naar de Access 97-bestandsindeling, is elke functionaliteit die specifiek is voor Access 2000 of later lost. @ Klik voor meer informatie over conversie op Help. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9549 Deze database is geüpgraded naar het Access 2007-bestandsformaat. De nieuwe database kan niet worden gedeeld met gebruikers van Access 2003 of eerdere versies. @ Klik op Help voor meer informatie over conversie. @@ 2 @ 1 @ 553714162 @ 1
9550 De eigenschap Text Format van het gebonden veld '|' is momenteel geen Rich Text. U moet de eigenschap Text Format van het tabelveld wijzigen voordat u de eigenschap van dit besturingselement wijzigt. Als u de eigenschap Text Format van dit besturingselement wijzigt in Rich Text voordat u de eigenschap van het gebonden veld wijzigt, worden sommige gegevens die geen geldige HTML zijn mogelijk niet weergegeven. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@@ 2
9551 De eigenschap Text Format van het gebonden veld '|' is momenteel geen platte tekst. U moet de eigenschap Text Format van het tabelveld wijzigen voordat u de eigenschap van dit besturingselement wijzigt. Als u de eigenschap Text Format van dit besturingselement wijzigt in platte tekst voordat u de eigenschap van het gebonden veld wijzigt, kunnen sommige gegevens worden weergegeven als HTML-tags. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@@ 2
9552 De applicatie is al gesynchroniseerd met de server.
9553 Er zijn in afwachting van updates voor deze applicatie die moeten worden toegepast voordat u uw wijzigingen op de server kunt opslaan. Wilt u deze updates nu toepassen?
9554 De site '|' bestaat al. Selecteer een andere naam.
9555 Dit verbindingsbestand bevat definities die conflicteren met verbindingen die al in uw database zijn geïnstalleerd.
Klik op OK om de bestaande verbindingsdefinitie te overschrijven. Klik op Annuleren om de bestaande verbindingsdefinitie te behouden en de installatie te annuleren.
9556 Als u dit object uit uw database verwijdert, werken de bijbehorende gekoppelde tabellen en expressies niet meer.
10000 U moet de tabel eerst opslaan. @ Wilt u de tabel nu opslaan? @@ 19 @@@ 1
10001 U moet de weergave eerst opslaan. @ Wilt u de weergave nu opslaan? @@ 19 @@@ 1
10002 U moet de opgeslagen procedure eerst opslaan. @ Wilt u de opgeslagen procedure nu opslaan? @@ 19 @@@ 1
10003 U moet de vraag eerst opslaan. @ Wilt u de vraag nu opslaan? @@ 19 @@@ 1
10004 Wilt u de geselecteerde velden en alle gegevens in de velden permanent verwijderen? @ Klik op Ja om de velden definitief te verwijderen. @@ 19 @@@ 2
10005 Er is geen primaire sleutel gedefinieerd. @ Hoewel een primaire sleutel niet vereist is, wordt deze sterk aanbevolen. Een tabel moet een primaire sleutel hebben om een ​​relatie tussen deze tabel en andere tabellen in de database te definiëren.
Wilt u nu een primaire sleutel maken? @@ 13 @@@ 2
10006 Als u naar dit gegevenstype overschakelt, moeten een of meer indexen worden verwijderd. @ Het nieuwe veldtype dat u heeft geselecteerd, staat geen indexen toe. Als u op Ja klikt, verwijdert Microsoft Access de indexen die dit veld bevatten. @ Wilt u het gegevenstype wijzigen en de indexen verwijderen? @ 20 @@@ 2
10007 Voor het verwijderen van veld '| 1' is Microsoft Access vereist om de primaire sleutel te verwijderen. @ Wilt u dit veld toch verwijderen? @@ 19 @@@ 2
10008 Als u veld '| 1' wilt verwijderen, moet Microsoft Access een of meer indexen verwijderen. @ Als u op Ja klikt, verwijdert Microsoft Access het veld en alle bijbehorende indexen.
Wilt u dit veld toch verwijderen? @@ 19 @@@ 2
10009 Ofwel een object gebonden aan tafel '|' is open of een andere gebruiker heeft de tafel open. Wilt u de tafel openen als alleen-lezen? @ Om de tafel als alleen-lezen te openen, klikt u op Ja. @ Om de tafel te openen als lezen / schrijven, klikt u op Nee, zorgt u ervoor dat de tafel en alle daaraan gekoppelde objecten gesloten zijn en probeer het opnieuw te openen in de ontwerpweergave. @ 19 @@@ 2
10010 Tafel '|' is een gekoppelde tabel waarvan het ontwerp niet kan worden gewijzigd. Als u velden wilt toevoegen of verwijderen of hun eigenschappen of gegevenstypen wilt wijzigen, moet u dit doen in de brondatabase. @ Wilt u deze toch openen? @@ 19 @@@ 2
10011 Microsoft Access heeft fouten aangetroffen tijdens het converteren van de gegevens. @ De inhoud van velden in | 1 record (s) is verwijderd.
Wilt u toch doorgaan? @@ 19 @@@ 2
10012 Microsoft Access kan veldeigenschappen niet ophalen uit de systeemtabellen. @ Deze database moet worden gerepareerd. Als u op Ja klikt, opent Microsoft Access de tabel in de ontwerpweergave. De instellingen van de eigenschappen FieldName, DataType, FieldSize, Indexed en Primary blijven intact, maar de instellingen van andere veldeigenschappen zijn lost.
U kunt proberen de l opnieuw te definiërenost eigenschappen, maar we raden u aan de database te herstellen vanaf een reservekopie, of deze te sluiten en de opdracht Database comprimeren en herstellen te gebruiken (klik op het tabblad Bestand en wijs Beheren aan).
Wilt u doorgaan? @@ 20 @@@ 1
10013 Microsoft Access kan geen eigenschapswijzigingen voor gekoppelde tabellen opslaan. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 19 @@@ 2
10014 Microsoft Access kon niet alle gegevens aan de tabel toevoegen. @ De inhoud van velden in | 1 record (s) is verwijderd, en | 2 record (s) zijn lost vanwege belangrijke overtredingen.
* Als er gegevens zijn verwijderd, komen de gegevens die u hebt geplakt of geïmporteerd niet overeen met de veldgegevenstypen of de eigenschap FieldSize in de doeltabel.
* Als de records l warenostbevatten de records die u hebt geplakt, primaire sleutelwaarden die al in de doeltabel staan, of ze schenden de regels voor referentiële integriteit voor een relatie die tussen tabellen is gedefinieerd.
Wilt u toch doorgaan? @@ 22 @ 1 @ 922 @ 1
10015 Als u overschakelt naar dit gegevenstype, moet de primaire sleutel worden verwijderd. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 19 @@@ 2
10016 Sommige gegevens kunnen l zijnost. @ De grootte van een of meer velden is gewijzigd in een kortere grootte. Als de gegevens l zijnostkunnen validatieregels daardoor worden geschonden.
Wil je toch doorgaan? @@ 20 @@@ 2
10017 Uw computer heeft geen schijfruimte meer. @ U kunt deze plak-toevoeging niet ongedaan maken. Wil je toch doorgaan? @@ 19 @@@ 2
10018 Microsoft Access kon niet alle gegevens aan de tabel toevoegen. @ De inhoud van velden in | 1 record (s) is verwijderd, en | 2 record (s) zijn lost vanwege belangrijke overtredingen.
* Als er gegevens zijn verwijderd, komen de gegevens die u hebt geplakt of geïmporteerd niet overeen met de veldgegevenstypen of de eigenschap FieldSize in de doeltabel.
* Als de records l warenost, bevatten de records die u hebt geplakt, primaire sleutelwaarden die al in de doeltabel staan, of ze zijn in strijd met referentiële integriteitsregels voor een relatie die is gedefinieerd tussen tabellen. @@ 2 @ 1 @ 922 @ 1
10019 Microsoft Access kan de database met de gekoppelde tabel'|1.'@ niet vinden. De eigenschappen die in Microsoft Access zijn ingesteld voor de gekoppelde tabel zijn lost.
Wilt u toch doorgaan met de conversie? @@ 19 @@@ 2
10020 De regels voor gegevensintegriteit zijn gewijzigd; bestaande gegevens zijn mogelijk niet geldig voor de nieuwe regels. @ Dit proces kan lang duren. Wilt u dat de bestaande gegevens worden getest met de nieuwe regels? @@ 13 @@@ 2
10021 Bestaande gegevens zijn in strijd met de nieuwe validatieregel voor records. @ Wilt u blijven testen met de nieuwe regel?
* Klik op Ja om de nieuwe regel te behouden en door te gaan met testen.
* Om terug te keren naar de oude regel en door te gaan met testen, klikt u op Nee.
* Om het testen te stoppen, klikt u op Annuleren. @@ 13 @@@ 1
10022 Bestaande gegevens schenden de nieuwe instelling voor de '| 1' eigenschap voor veld'|2.'@ Wilt u blijven testen met de nieuwe instelling?
* Om de nieuwe instelling te behouden en door te gaan met testen, klikt u op Ja.
* Om terug te keren naar de oude instelling en door te gaan met testen, klikt u op Nee.
* Om het testen te stoppen, klikt u op Annuleren. @@ 13 @@@ 2
10023 Microsoft Access verwijderd | 1 indexen op de geconverteerde velden. @ Sommige gegevens zijn niet correct geconverteerd. @@ 1 @@@ 1
10024 U moet de tabel eerst opslaan. @ Microsoft Access kan uw gegevens niet testen totdat u de gemaakte ontwerpwijzigingen opslaat.
Wilt u de tabel nu opslaan? @@ 19 @@@ 2
10025 Deze bewerking test de record- en veldvalidatieregels van de tabel, evenals de eigenschappen Vereist en AllowZeroLength voor alle gegevens in de tabel. @ Dit proces kan lang duren.
Wil je toch doorgaan? @@ 19 @@@ 2
10026 Alle gegevens waren geldig voor alle regels. @@@ 1 @@@ 1
10027 Bestaande gegevens zijn in strijd met de nieuwe validatieregel voor records. @ Wilt u doorgaan met het testen van gegevens met deze nieuwe regel?
* Klik op Ja om door te gaan met testen op andere nieuwe regelovertredingen.
* Om alleen de oude validatieregels te testen, klikt u op Nee.
* Om het testen te stoppen, klikt u op Annuleren. @@ 13 @@@ 2
10028 De bestaande gegevens zijn in strijd met de eigenschap '| 1' voor veld'|2.'@Als u doorgaat met testen, zal Microsoft Access u informeren als de gegevens andere eigenschapsinstellingen in de tabel schenden.
Wilt u doorgaan met testen? @@ 19 @@@ 2
10030 Er is geen primaire sleutel gedefinieerd. @ Hoewel een primaire sleutel niet vereist is, wordt deze sterk aanbevolen. Een tabel moet een primaire sleutel hebben om relaties tussen deze tabel en andere tabellen in de database te definiëren.
Wilt u terugkeren naar het tabelontwerp en nu een primaire sleutel toevoegen? @@ 13 @@@ 2
10031 U moet de functie eerst opslaan. @ Wilt u de functie nu opslaan? @@ 19 @@@ 1
10032 Dit veld wordt geconverteerd naar platte tekst en alle opmaak in het veld wordt verwijderd. @ Wilt u de kolom converteren naar platte tekst? @@ 20 @@@ 2
10033 Dit veld wordt geconverteerd naar Rich Text en alle gegevens die het bevat, worden HTML-gecodeerd. @ Als uw gegevens al geldige HTML Rich Text bevatten, kunt u eventuele extra HTML-codering verwijderen door de functie PlainText in een update-query te gebruiken. @ Do u wilt de kolom converteren naar Rich Text? @ 20 @@@ 2
10034 Waarschuwing: deze wijziging zorgt ervoor dat de hele geschiedenis voor kolom '|' om l te zijnost. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@@ 2
10035 Na deze wijziging kunt u niet terugschakelen naar het huidige gegevenstype. @ Wilt u doorgaan met deze wijziging van het gegevenstype? @@ 19 @@@ 1
10250 U kunt de schuifbare (niet-bevroren) kolommen op het gegevensblad niet afdrukken. @ De vastgezette kolommen zijn breder dan de pagina. Wilt u alleen de bevroren kolommen afdrukken? @Als u de niet-bevroren kolommen wilt afdrukken, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:
* Verklein de kolombreedte en verhoog de rijhoogte van de bevroren kolommen.
* Wijzig de afdrukstand in Liggend in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer.
* Verklein de grootte van de linker- en rechterpaginamarges in het dialoogvenster Pagina-instelling. @ 21 @ 1 @ 9172 @ 2
10251 De kolomkop is te lang om op de pagina te passen. Een deel van de kop wordt afgebroken. @ Wilt u de onvolledige kop afdrukken? @ Om te voorkomen dat koppen worden afgekapt, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:
* Wijzig de afdrukstand in Staand in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer.
* Verklein de marges van de boven- en onderpagina in het dialoogvenster Pagina-instelling. @ 19 @@@ 2
10252 Minstens één kolom is te breed om op de pagina te passen. Gegevens in die kolom worden afgekapt. @ Wilt u de kolom met onvolledige gegevens afdrukken? @ Probeer een of meer van de volgende om te voorkomen dat gegevens worden afgekapt:
* Verklein de kolombreedte en verhoog de rijhoogte.
* Wijzig de afdrukstand in Liggend in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer.
* Verklein de grootte van de linker- en rechterpaginamarges in het dialoogvenster Pagina-instelling. @ 19 @@@ 2
10253 De rijhoogte overschrijdt de ruimte tussen de boven- en ondermarge. @ Wilt u de kolommen met onvolledige gegevens afdrukken? @ Probeer een of meer van de volgende om te voorkomen dat gegevens worden afgesneden:
* Vergroot de kolombreedte en verklein de rijhoogte.
* Wijzig de afdrukstand in Staand in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer.
* Verklein de marges van de boven- en onderpagina in het dialoogvenster Pagina-instelling. @ 19 @@@ 2
10500 U staat op het punt een bijwerkquery uit te voeren die de gegevens in uw tabel zal wijzigen. @ Weet u zeker dat u dit type actiequery wilt uitvoeren?
Klik op Help voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat dit bericht wordt weergegeven telkens wanneer u een actiequery uitvoert. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10501 U staat op het punt een toevoegquery uit te voeren die gegevens in uw tabel zal wijzigen. @ Weet u zeker dat u dit type actiequery wilt uitvoeren?
Klik op Help voor informatie over het uitschakelen van bevestigingsberichten voor het verwijderen van documenten. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10502 U staat op het punt een tabelmaakquery uit te voeren die gegevens in uw tabel zal wijzigen. @ Weet u zeker dat u dit type actiequery wilt uitvoeren?
Klik op Help voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat dit bericht wordt weergegeven telkens wanneer u een actiequery uitvoert. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10503 U staat op het punt een verwijderquery uit te voeren die gegevens in uw tabel zal wijzigen. @ Weet u zeker dat u dit type actiequery wilt uitvoeren?
Klik op Help voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat dit bericht wordt weergegeven telkens wanneer u een actiequery uitvoert. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10504 U staat op het punt een gegevensdefinitiequery uit te voeren die mogelijk gegevens in uw tabel wijzigt. @ Weet u zeker dat u dit type SQL-query wilt uitvoeren?
Als dit niet het geval is, klikt u op Nee en wijzigt u de query of sluit u deze om later uit te voeren. @@ 19 @@@ 2
10505 U staat op het punt | te updaten rij (en). @ Als u eenmaal op Ja heeft geklikt, kunt u de opdracht Ongedaan maken niet gebruiken om de wijzigingen ongedaan te maken.
Weet u zeker dat u deze records wilt bijwerken? @@ 19 @@@ 2
10506 U staat op het punt | toe te voegen rij (en). @ Als u eenmaal op Ja heeft geklikt, kunt u de opdracht Ongedaan maken niet gebruiken om de wijzigingen ongedaan te maken.
Weet u zeker dat u de geselecteerde rijen wilt toevoegen? @@ 19 @@@ 2
10507 U staat op het punt | te plakken rij (en) in een nieuwe tabel. @ Als u eenmaal op Ja klikt, kunt u de opdracht Ongedaan maken niet gebruiken om de wijzigingen ongedaan te maken.
Weet u zeker dat u een nieuwe tabel met de geselecteerde records wilt maken? @@ 19 @@@ 2
10508 Je staat op het punt | te verwijderen rij (en) uit de opgegeven tabel. @ Zodra u op Ja klikt, kunt u de opdracht Ongedaan maken niet gebruiken om de wijzigingen ongedaan te maken.
Weet u zeker dat u de geselecteerde records wilt verwijderen? @@ 19 @@@ 2
10509 Microsoft Access kan niet alle records in de updatevraag bijwerken. @ Microsoft Access is niet bijgewerkt | 1 veld (en) vanwege een mislukte typeconversie, | 2 record (s) vanwege sleutelovertredingen, | 3 record (s) ) vanwege schendingen van de vergrendeling en | 4 record (s) vanwege schendingen van de validatieregels.
Wilt u dit type actiequery toch blijven uitvoeren?
Om de fout (en) te negeren en de query uit te voeren, klikt u op Ja.
Voor een verklaring van de oorzaken van de overtredingen, klikt u op Help. @@ 21 @ 1 @ 10019 @ 2
10510 Microsoft Access kan niet alle records in de toevoegquery toevoegen. @ Microsoft Access stelt | 1 veld (en) in op Null vanwege een typeconversie, en het voegt | 2 record (s) niet toe aan de tabel vanwege belangrijke overtredingen, | 3 record (s) vanwege schendingen van de vergrendeling en | 4 record (s) vanwege overtredingen van de validatieregels.
Wilt u de actiequery toch uitvoeren?
Om de fout (en) te negeren en de query uit te voeren, klikt u op Ja.
Voor een verklaring van de oorzaken van de overtredingen, klikt u op Help. @@ 21 @ 1 @ 10020 @ 2
10511 Microsoft Access kan niet alle records in de update- of toevoegquery toevoegen. @ Het heeft | 1 veld (en) ingesteld op Null vanwege een typeconversie.
Een typeconversie mislukt wanneer de gegevens in een of meer velden niet overeenkomen met de eigenschap DataType of FieldSize in de doeltabel. Als u bijvoorbeeld lege velden laat in een Ja / Nee-veld of als u tekst invoert in een numeriek veld, wordt deze fout veroorzaakt.
Wilt u de fouten negeren en de update- of toevoegquery toch uitvoeren?
Om de fout (en) te negeren en de query uit te voeren, klikt u op Ja. @@ 19 @ 1 @ 922 @ 2
10512 Microsoft Access kan | 2 record (s) in de verwijderquery niet verwijderen vanwege sleutelovertredingen en | 3 record (s) vanwege lock-overtredingen. @ Wilt u deze actievraag toch uitvoeren?
Om de fout (en) te negeren en de query uit te voeren, klikt u op Ja.
Voor een verklaring van de oorzaken van de overtredingen, klikt u op Help. @@ 21 @ 1 @ 10016 @ 2
10513 De bestaande | wordt verwijderd voordat u de query uitvoert. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 20 @@@ 2
10514 U kunt de wijzigingen die deze actiequery gaat aanbrengen in de gegevens in een gekoppelde tabel of tabellen niet ongedaan maken. @ Wilt u deze actiequery toch uitvoeren? @@ 19 @@@ 2
10515 Microsoft Access kan niet alle records in de updatevraag bijwerken. @ Microsoft Access is niet bijgewerkt | 1 veld (en) vanwege een typeconversie mislukt, | 2 record (s) vanwege sleutelovertredingen, | 3 record (s) ) vanwege schendingen van de vergrendeling en | 4 record (s) vanwege schendingen van de validatieregels.
Voor een verklaring van de oorzaken van de overtredingen, klikt u op Help. @@ 2 @ 1 @ 10019 @ 1
10516 Microsoft Access kan niet alle records aan de tabel toevoegen. @ Microsoft Access set | 1 veld (en) op Null vanwege een typeconversie mislukt, en het heeft geen | 2 record (s) toegevoegd vanwege sleutelovertredingen, | 3 record (s) vanwege overtredingen van de vergrendeling en | 4 record (s) vanwege overtredingen van de validatieregels.
Voor een verklaring van de oorzaken van de overtredingen, klikt u op Help. @@ 2 @ 1 @ 10020 @ 1
10517 Microsoft Access kan niet alle records in de make-table-query toevoegen. @ Het heeft | 1 veld (en) op Null gezet vanwege een typeconversie.
Een typeconversie mislukt wanneer de gegevens in een of meer velden niet overeenkomen met de eigenschap DataType of FieldSize in de doeltabel. Als u bijvoorbeeld lege velden laat in een Ja / Nee-veld of als u tekst toevoegt in een numeriek veld, wordt deze fout veroorzaakt. @@ 1 @ 1 @ 922 @ 1
10518 Microsoft Access kan niet alle records in de verwijderquery verwijderen. @ Microsoft Access heeft | 2 record (s) niet verwijderd vanwege sleutelovertredingen en | 3 record (s) vanwege vergrendelingsovertredingen.
Klik op Help voor een uitleg van de oorzaken van de overtreding. @@ 2 @ 1 @ 10016 @ 1
10519 Er is niet genoeg schijfruimte of geheugen om de gegevenswijzigingen ongedaan te maken die deze actiequery op het punt staat te maken. @ Wilt u deze actiequery toch uitvoeren?
Zoek voor informatie over het vrijmaken van schijfruimte of het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'schijfruimte, vrijmaken' of 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 19 @@@ 2
10520 Wilt u de aangebrachte wijzigingen in de SQL-instructie opslaan en de eigenschap bijwerken? @De eigenschap RecordSource of RowSource bevatte een SQL-instructie toen u de Query Builder opriep, dus de oorspronkelijke SQL-instructie werd gewijzigd. @ Om de Query Builder te sluiten zonder te wijzigen de oorspronkelijke SQL-instructie, klik op No. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10521 Wilt u de wijzigingen die in de query zijn aangebracht opslaan en de eigenschap bijwerken? @De eigenschap RecordSource of RowSource bevatte de naam van een query toen u de Query Builder opriep, dus de oorspronkelijke query werd gewijzigd. @ Om de Query Builder te sluiten zonder te wijzigen de oorspronkelijke vraag, klik op Nee. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10522 U hebt de Query Builder aangeroepen voor een tabel. @ Wilt u een query maken op basis van de tabel? @@ 19 @@@ 2
10523 U staat op het punt een pass-through-query uit te voeren die gegevens in uw tabel kan wijzigen. @ Weet u zeker dat u dit type SQL-query wilt uitvoeren?
Klik op Help voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat dit bericht elke keer dat u een SQL-query uitvoert, wordt weergegeven. @@ 21 @ 1 @ 9058 @ 2
10524 | uitvoerkolom (men) in de query waren naamloos en zullen geen gegevens tonen. @@@ 1 @@@ 1
10526 Wilt u de aangebrachte wijzigingen in de SQL-instructie opslaan en de teksteditor bijwerken? @De opgeslagen procedure of functie bevatte een SQL-instructie toen u de Query Builder opriep, dus de oorspronkelijke SQL-instructie werd gewijzigd. @ Om de Query Builder te sluiten zonder als u de oorspronkelijke SQL-instructie wijzigt, klikt u op No. @ 13 @ 1 @ 4309 @ 2
10600 Weet u zeker dat u de geselecteerde relatie definitief uit uw database wilt verwijderen? @@@ 19 @@@ 2
10601 Er bestaat al een relatie. @ Wilt u de bestaande relatie bewerken? Om een ​​nieuwe relatie aan te maken, klikt u op Nee. @@ 13 @@@ 2
10602 De veldnaam ontbreekt in rij |. @ U hebt geen overeenkomend veld geselecteerd voor deze relatie in elke rij van het raster. @ Selecteer velden zodat het raster aan de linker- en rechterkant hetzelfde aantal velden heeft, en dan probeer de relatie opnieuw te maken. @ 1 @@@ 1
10603 Deze relatie is gewijzigd of verwijderd door een andere gebruiker sinds u het venster Relaties heeft geopend. @ Wilt u de relatie bewerken en de wijzigingen van de andere gebruiker overschrijven? Om uw Relaties-venster bij te werken om de wijzigingen van de andere gebruiker op te nemen, klikt u op Nee. @@ 19 @@@ 2
10604 Deze relatie is al verwijderd door een andere gebruiker. @ Klik op OK om uw weergave bij te werken. @@ 1 @@@ 1
10605 De lay-out van het venster Relaties wordt gewist. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@@ 2
10606 U kunt voor deze database geen query's of gekoppelde tabellen weergeven in het venster Relaties. @ De database '| 1' is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Access.
Om deze database naar de huidige versie van Microsoft Access te converteren, klikt u op het tabblad Bestand en vervolgens op Converteren. @@ 1 @@@ 0
10607 De relatie is gemaakt als een een-op-veel-relatie omdat er dubbele vermeldingen in het gerelateerde veld staan. @ U hebt geprobeerd een een-op-een-relatie te maken, maar de gegevens in de tabellen suggereren dat een - veel relatie is geschikter. @@ 2 @ 1 @ 11617 @ 1
10608 Om een ​​relatie te creëren, gebruikt u de muis om een ​​veld van de ene tabel naar de andere te slepen. @@@ 1 @@@ 1
10700 Dit document is eerder opgemaakt voor de printer | 1 op | 2, maar die printer is niet beschikbaar. Wilt u de standaardprinter gebruiken | 3? @@@ 19 @@@ 1
10701 Dit document is eerder opgemaakt voor de printer '| 1 op | 2', maar die printer is niet beschikbaar. De pagina-instellingen die worden weergegeven in het dialoogvenster Afdrukinstellingen zijn voor de huidige standaardprinter '| 3'. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@@ 1
10702 Het bekijken of afdrukken van deze draaitabelweergave kan lang duren omdat er een grote hoeveelheid detailgegevens wordt weergegeven. Microsoft Access reageert mogelijk enige tijd niet. @ Wilt u doorgaan? @ * Verberg m om de benodigde tijd te verminderenost of alle detailgegevens in de weergave.
* Raadpleeg voor meer informatie Microsoft Knowledge Base-artikel Q282315. @ 3 @@@ 1
10750 U moet de macro opslaan voordat u deze uitvoert. @ Wilt u de macro nu opslaan?
* Om de macro op te slaan en vervolgens uit te voeren, klikt u op Ja.
* Om terug te keren naar het macrovenster voor deze macro of naar het venster waarin u de opdracht Macro uitvoeren hebt uitgevoerd, klikt u op Nee. @@ 19 @@@ 2
10751 Sommige macroacties die u probeert op te slaan, kunnen niet worden uitgevoerd in Access 97. Deze acties worden permanent verwijderd uit de macro in de Access 97-versie van uw database. @@@ 1 @@@ 1
10800 Microsoft Access is klaar met het toevoegen van de index'|1.'@ Voeg nog een index toe vanuit het dialoogvenster Indexbestanden selecteren of klik op Sluiten. @@ 1 @@@ 1
10801 Het Microsoft Access-indexinformatiebestand (.inf) voor '| 1' bestaat al. @ Wilt u het bestaande Microsoft Access .inf-bestand vervangen voor het dBASE- of Microsoft FoxPro-bestand dat u koppelt? @ * Om een ​​nieuw. inf-bestand op Ja.
* Om het bestaande bestand te gebruiken, klikt u op Nee.
Als het .inf-bestand ongeldige of verouderde informatie bevat, moet u op Ja klikken om een ​​nieuw .inf-bestand te maken voordat u de tabel kunt koppelen. @ 17 @ 1 @ 9186 @ 2
10803 Het object '|' bestaat al. @ Wilt u het bestaande object vervangen door het object dat u exporteert?
Als u dit object wilt exporteren zonder het bestaande object te vervangen, klikt u op Nee. U kunt vervolgens een nieuwe naam kiezen in het dialoogvenster Exporteren. @@ 20 @@@ 2
10804 Vanwege naamconflicten konden niet alle importspecificaties worden geïmporteerd. Conflicten bestonden in | van de specificaties. @ Hernoem de conflicterende importspecificaties en probeer de importbewerking opnieuw. @@ 1 @@@ 1
10806 Gerelateerde gegevens worden niet ondersteund met de optie voor live gegevens.
10807 Geef de XML-exportlocatie op.
10808 Het huidige record was niet uniek. Alle identieke records zijn geëxporteerd.
10892 Voor een formulier met een gebonden ActiveX-besturingselement of een ingesloten object dat is gebonden aan een gegevensbron, kan de eigenschap DefaultView niet zijn ingesteld op Continuous Forms. @ U hebt geprobeerd een gebonden ActiveX-besturingselement toe te voegen aan een formulier in de ontwerpweergave.
Microsoft Access zet de DefaultView-eigenschap terug op Single Form. @@ 1 @@@ 1
10896 U heeft ervoor gekozen om de link naar de gegevenstoegangspagina definitief te verwijderen.? & Link verwijderen? Annuleren @@@ 27 @@@
10897 | @Er is een probleem met de registerinstellingen van Internet Explorer. @ Installeer Internet Explorer opnieuw. @ 1 @@@ 1
10898 Microsoft Access-gegevenstoegangspagina's kunnen alleen worden bekeken in Windows Internet Explorer, maar dit is niet uw standaardbrowser. @ Wilt u Internet Explorer openen om deze pagina te bekijken? @@ 19 @@@
10899 Er kan geen koppeling naar deze data access-pagina worden gemaakt omdat de Data en Misc. Objecten worden niet uitgecheckt. @@@ 1 @@@ 1
10950 Weet u zeker dat u dit account wilt verwijderen? @U kunt het verwijderen van een gebruikers- of groepsaccount niet ongedaan maken. Om een ​​gebruikers- of groepsaccount te herstellen dat is verwijderd, moet u het account opnieuw maken met dezelfde naam en persoonlijke identificatie (PID). @@ 20 @@@ 2
10951 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te wijzigen. Om dit object te wijzigen, moet je de toestemming Ontwerp wijzigen hebben. Als het object een tabel is, moet u hiervoor ook de machtigingen Gegevens verwijderen en Gegevens bijwerken hebben.
Wilt u een kopie van het object opslaan als een nieuw object? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10952 U bent niet gemachtigd om deze macro te bekijken. @ Om een ​​macro te bekijken, moet u hiervoor de machtiging Leesontwerp hebben.
Wilt u doorgaan met het uitvoeren van de macro? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 2
10953 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te wijzigen. Om dit object te wijzigen, moet je de toestemming Ontwerp wijzigen hebben. Als het object een tabel is, moet u hiervoor ook de machtigingen Gegevens verwijderen en Gegevens bijwerken hebben.
Wilt u het openen als alleen-lezen? @@ 21 @ 1 @ 10222 @ 1
10954 Je hebt de permissies van '| 1' gewijzigd voor'|2.'@ Wil je deze permissies nu toewijzen? @@ 19 @@@ 2
10955 U bent niet gemachtigd om '| 1' te openen voor exclusief gebruik. @ Microsoft Access opent de database voor gedeelde toegang.
Om een ​​database te openen voor exclusieve toegang, moet u daarvoor Open Exclusive-toestemming hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 5 @ 1 @ 10222 @ 1
10956 ; LCID = 0x0409
10957 U heeft geen werkgroep-ID ingevoerd. Om er zeker van te zijn dat uw werkgroepinformatiebestand uniek is, voert u een unieke werkgroep-ID van maximaal 20 cijfers of letters in. Doorgaan zonder werkgroep-ID? @@@ 20 @@@ 1
10958 Het bestand '|' bestaat al. Bestaand bestand vervangen? @@@ 20 @@@ 1
10959 Werkgroepbestanden (* .mdw)
10960 Selecteer Workgroup Information File
10961 Open
10962 U hebt met succes het werkgroepinformatiebestand '|.' @@@ 1 @@@ 4
10964 U bent met succes lid geworden van de werkgroep gedefinieerd door het werkgroepinformatiebestand '|' @@@ 1 @@@ 2
10968 Microsoft Access kan geen digitale handtekening aan uw bestand toevoegen omdat Access geen exclusieve toegang tot het bestand kan krijgen. @Zorg ervoor dat geen enkele andere persoon of programma het bestand heeft geopend en probeer de digitale handtekening opnieuw toe te voegen. @@ 1 @@@ 2
10974 Wijzigingen aan de database of het project hebben de bijbehorende digitale handtekening ongeldig gemaakt. @ Mogelijk moet u de volgende keer dat u de database of het project opent een vertrouwensbeslissing nemen. @@ 2 @ 1 @ 553714150 @ 1
13000 Als u van veld wisselt, gaan regelwijzigingen verloren die niet zijn toegepast.? Doorgaan en wijzigingen negeren? Doorgaan en wijzigingen toepassen? Annuleren @@@ 28 @@@ 1
13001 Als u een toepassing publiceert, worden uw gegevens ontsleuteld en wordt het databasewachtwoord verwijderd. Wil je doorgaan?
13002 Kan geen e-mail maken of verzenden om gegevens te verzamelen. Outlook is niet geconfigureerd om gegevens via e-mail te verzamelen; neem dan contact op met uw systeembeheerder.
13003 Access kan de exportbewerking niet uitvoeren. Controleer of de exporttabel en gerelateerde tabellen numerieke primaire sleutels hebben.
13004 De eigenschap Nieuwe pagina forceren kan niet worden gewijzigd in webrapporten die meerdere kolommen bevatten.
13005 Microsoft Access kan geen koppeling maken naar lijst '| 1'. De lijst is geen standaard SharePoint-lijst. @@@ 1 @@@ 3
13006 Microsoft Access kon geen verbinding maken met de webtoepassing omdat uw internetinstellingen zijn geconfigureerd om offline te werken.
13007 De site '|' was niet gevonden.
13008 De server is bezet. Probeer het later nogmaals.
13009 Webquery's ondersteunen alleen het querytype Select.
13010 Webquery's moeten relaties hebben tussen alle tabellen. Voeg relaties toe of verwijder de tabellen die u niet nodig heeft.
13011 De opgegeven aliasnaam is niet geldig voor webquery's. Zorg ervoor dat de naam geen speciale tekens bevat en niet langer is dan 64 tekens.
13012 Webquery's kunnen niet sorteren of filteren op complexe gegevenskolommen.
13013 Microsoft Access kon de database niet publiceren omdat uw internetinstellingen zijn geconfigureerd om offline te werken.
13014 De actie SetOrderBy kan niet sorteren op de '|' veld.
13015 Namen van lokale variabelen moeten kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 64 tekens, mogen niet start met een gelijkteken of een spatie, en mag geen van de volgende tekens bevatten, inclusief CR, LF of TAB:.! [] /: *? ”” <> | # {}% ~ &.
13016 '|' staat niet in de lijst met sites die uw beheerder heeft toegestaan ​​voor het publiceren of synchroniseren van Access Services-toepassingen.
13017 Deze uitdrukking is voor het laatst gewijzigd met een andere ontwerpomgeving en bevat een niet-ondersteunde functie. De uitdrukking kan hier niet worden gewijzigd.
13018 Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de database als een sjabloon omdat de tabel '| 1' niet kon worden geëxporteerd naar een webcompatibele indeling. Voer de compatibiliteitscontrole uit, los eventuele gerapporteerde problemen op en probeer het opnieuw.
13019 Gegevensbalken worden alleen ondersteund voor tabellen en benoemde query's.
13020 Met deze actie wordt de sjabloon van uw harde schijf verwijderd. Wil je doorgaan?
13021 Uw sjabloon is succesvol opgeslagen als '|'
13022 Deze database is gemaakt met de 64-bits versie van Microsoft Access. Open het met de 64-bits versie van Microsoft Access.
13023 Deze database is gemaakt met de 32-bits versie van Microsoft Access. Open het met de 32-bits versie van Microsoft Access.
13024 Netwerkconnectiviteit was lost tijdens het wijzigen van de cachemodus. Sommige tabellen hebben mogelijk geen gewijzigde modi. De volgende keer dat uw database wordt gesloten en geopend, wordt u gevraagd de modus opnieuw te wijzigen.
13025 Alle gegevenswijzigingen die zijn aangebracht in niet-verbonden tabellen, worden permanent verwijderd. @ Als u uw wijzigingen negeert, wordt u automatisch opnieuw verbonden met de SharePoint-site als er een verbinding bestaat. @ Wilt u doorgaan? @ 3 @@@ 1
13026 Deze macro lijkt te zijn gewijzigd in een oudere versie van Access. Wilt u de macro converteren naar een formaat dat compatibel is met Access 2016? U kunt de huidige macro-opmaak verliezen. Als u de opmaak wilt behouden en mogelijk wijzigingen in de oudere versie wilt verliezen, selecteert u 'Nee'.
13027 Als in een webformulier de eigenschap Inherit Value List false is, moet de eigenschap Allow Value List Edits ook false zijn.
13028 De macroactie SetProperty kan de eigenschap Value niet instellen op de '|' controle.
13029 De macroactie SetProperty kan de eigenschap Value niet instellen omdat de oplossing koppelingen naar externe gegevens bevat en de database niet vertrouwd is.
13030 De macroactie RunDataMacro is mislukt omdat de oplossing koppelingen naar externe gegevens bevat en de database niet wordt vertrouwd.
13031 Het opzoekveld is niet gemaakt. De database-engine kan de tabel '| 1' niet vergrendelen omdat deze al in gebruik is door een andere persoon of proces. Controleer of de tabel '| 1' en de formulieren, query's en rapporten die deze gebruiken, zijn gesloten voordat u dit opzoekveld maakt.
13032 Uw wijziging in de gegevensintegriteit is niet opgeslagen. De database-engine kan de tabel '| 1' niet vergrendelen omdat deze al in gebruik is door een andere persoon of proces. Controleer of de tabel '| 1' en de formulieren, query's en rapporten die deze gebruiken, zijn gesloten voordat u deze wijziging aanbrengt.
13033 De '|' link wordt gebruikt door Microsoft Access om uw webtoepassing te onderhouden. Het mag niet worden verwijderd of hernoemd.
13034 Er is een lokale kopie van '| 2' gemaakt op '| 1'.
13035 De controle '|' kan niet worden gebruikt in webrapporten omdat het gebruikmaakt van opvulling.
13036 De opgegeven weblocatie of toepassingsnaam was ongeldig.
13037 De operatie is niet gelukt. Sommige tabeleigenschappen en gegevensmacro's kunnen niet worden opgeslagen omdat er geen verbinding is met een SharePoint-site. Herstel de verbinding met de SharePoint-site om ervoor te zorgen dat de eigenschappen en macro's worden opgeslagen. Gegevensmacro's kunnen naar het klembord worden gekopieerd en weer in de macro-ontwerper worden geplakt wanneer de verbinding is hersteld.
13038 Alleen formulier-, rapport- of querywebobjecten kunnen als clientobjecten worden opgeslagen.
13039 Alleen ACCDB-bestanden die nog geen webdatabases zijn, kunnen worden voorbereid voor webpublicatie.
13040 Microsoft Access is een fout opgetreden bij het controleren van de database '|' voor webcompatibiliteit. @ De conversie is mislukt. @@ 1 @@@ 1
13041 Alle gegevenswijzigingen die zijn aangebracht terwijl uw toepassing was losgekoppeld van de server, worden verwijderd wanneer de database wordt gesloten. Om deze wijzigingen op te slaan, klikt u op de knop Annuleren en maakt u opnieuw verbinding met de server. Wilt u doorgaan met het sluiten van de database en uw gegevens verwijderen?
13042 De server heeft een antwoord geretourneerd dat Microsoft Access niet kon begrijpen. Neem contact op met uw serverbeheerder.
13043 De tafel '|' is in gebruik en kan niet worden geconverteerd naar een lokale tabel. Sluit geopende objecten die mogelijk afhankelijk zijn van deze tabel en zorg ervoor dat geen enkele andere gebruiker deze open heeft staan.
13044 De Outlook-taak kan niet worden gemaakt.
13045 Het maximale aantal nestniveaus is bereikt.
13046 De waarde van het argument '| 1' is niet geldig voor de macroactie '| 2'. @ Een macro met parameters kan geen foutafhandelaar zijn. @@ 1 @@@ 1
13047 Deze eigenschap kan niet worden gewijzigd omdat een of meer van de tabbladen een gedeelde of gekoppelde afbeelding bevat.
13048 De eigenschap Unique kan niet op de tabel worden ingesteld omdat er dubbele waarden in het veld bestaan. Verwijder de dubbele waarden en probeer het opnieuw.
13049 Microsoft Access kan uw object niet exporteren naar de database die u heeft geselecteerd. Selecteer een andere database of een ander object om te exporteren.
13050 Microsoft Access kan de geselecteerde objecten niet in de huidige database importeren omdat een of meer ervan niet webcompatibel zijn. Verhelp de compatibiliteitsfouten en probeer het opnieuw, of selecteer verschillende objecten om te importeren.
13051 Microsoft Access kan de objecten niet naar de geselecteerde database exporteren omdat een of meer ervan niet compatibel zijn met het web. @ Een logtabel met de aangetroffen fouten is te vinden in de database waarnaar de export is geprobeerd. @ Corrigeer de compatibiliteitsfouten en probeer het opnieuw , of selecteer verschillende objecten om te exporteren. @ 1 @@@ 1
13052 Object moet open zijn.
13053 Object niet gevonden.
13054 Object wordt niet ondersteund.
13055 De waarde van een eigenschap van een weergaveformulier is ongeldig en is niet opgeslagen.
13056 Webquery's mogen niet meer dan één join hebben tussen dezelfde twee tabellen. @ Extra joins moeten uit deze query worden verwijderd. @ Wijzigingen aan de joins in de query hebben geen invloed op tabelrelaties. @ 1 @@@ 1
13057 U kunt het veld '| 1' niet verwijderen. Dit veld wordt gebruikt om de rijen in uw tabel te identificeren en op te slaan.
13058 De gegevensmacro is niet uitgevoerd omdat de tabel niet op de server staat. Synchroniseer de applicatie met de server en voer vervolgens de datamacro uit.
13059 Het opzoekveld is niet gemaakt. Er is ten minste één waarde nodig voor een invoerlijst.
13060 Alleen webdatabases mogen worden gepubliceerd voor Access Services. Voer eerst "" Prepare for Web "" uit op deze database.
13061 De opgegeven weblocatie biedt geen ondersteuning voor Access Services.
13062 Het gegevenstype kan niet worden gewijzigd in een veld dat is geïndexeerd. Overweeg om de eigenschap index in te stellen op false voordat u het gegevenstype wijzigt.
13063 De Submacro met dezelfde naam bestaat al. Voer een andere naam in.
13064 Kan de uitdrukking '|' niet converteren voor gebruik op internet.
13065 De tabel is te groot om deze wijziging op te slaan.
13066 De wijziging kon niet op de server worden opgeslagen.
13067 Door een time-out kon de wijziging niet worden opgeslagen op de server.
13068 Velden van het type Memo, Binary en Lookup kunnen niet worden gebruikt in een validatieregel voor webtabellen.
13069 Het hernoemen van de tabel is mislukt omdat er geen verbinding is met een SharePoint-site. Herstel de verbinding met de SharePoint-site, synchroniseer de toepassing met de server en probeer opnieuw de naam te wijzigen.
13070 De uitdrukking die u hebt ingevoerd, is niet geldig voor webcompatibele standaardwaarden.
13071 De expressie die u hebt ingevoerd, is niet geldig voor webcompatibele tabelvalidatieregels.
13072 De expressie die u hebt ingevoerd, is niet geldig voor webcompatibele veldvalidatieregels.
13073 De uitdrukking die u hebt ingevoerd, is niet geldig voor web-compatibele formulieren.
13074 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, is niet geldig voor web-compatibele rapporten.
13075 De uitdrukking die u hebt ingevoerd, is niet geldig voor webcompatibele macro's.
13076 De uitdrukking die u hebt ingevoerd, is niet geldig voor web-compatibele databases.
13077 De uitdrukking die u hebt ingevoerd, is niet geldig voor webcompatibele gegevensmacro's.
13078 De uitdrukking die u hebt ingevoerd, is niet geldig voor webcompatibele berekende kolommen.
13079 Deze sjabloon bevat alleen client-informatie en mag niet in een webdatabase worden geïmporteerd.
13080 LoadFromAXL is niet beschikbaar als u geen verbinding heeft met tabellen. Sluit al uw tabellen opnieuw aan voordat u LoadFromAXL probeert te gebruiken.
13081 De | 2 database is niet gesynchroniseerd omdat de site '| 1' niet beschikbaar is.
13082 De update van het veld is niet voltooid omdat een afhankelijk formulier, query of rapport open is. Synchroniseer met de server om de update te voltooien.
13083 De server '|' ondersteunt geen Access Services.
13084 Het VBA-project is beveiligd met een wachtwoord.
13085 U kunt de tabel '|' niet verwijderen; het neemt deel aan een of meer relaties. @ Als u deze tabel wilt verwijderen, verwijdert u eerst alle lookups in deze tabel of die verwijzen naar deze tabel. @@ 1 @@@ 1
13086 Opzoekveld '| 1' bevat waarden die niet voorkomen in de gerelateerde tabel '| 2'.
13087 De actie RunDataMacro kon geen gegevensmacro op de server oproepen. Controleer uw verbinding met de server.
13088 Kan geen controle invoegen. Het geselecteerde besturingselement is niet geldig in webrapporten.
13089 Het object kan niet worden geïmporteerd omdat de database alleen-lezen is.
13090 De tafel '|' kan niet worden geconverteerd naar een lokale tabel omdat deze niet webcompatibel is. Los de compatibiliteitsfouten op en probeer het opnieuw.
13091 De server vereist opzoekvelden met gegevensintegriteit om te worden geïndexeerd.
13092 Sluit en open de tabel opnieuw om de wijzigingen te zien.
13093 Er zijn een of meer compatibiliteitsproblemen met het web gevonden. De problemen staan ​​vermeld in tabel '| 1'.
13094 Er is een fout opgetreden bij het evalueren van de webcompatibiliteit. Alle compatibiliteitsproblemen die vóór de fout zijn gevonden, worden vermeld in tabel '| 1'.
13095 De objecten van deze sjabloon worden opgeslagen in een indeling die niet langer wordt ondersteund door Access 2016.Open de sjabloon in een oudere versie om de inhoud ervan te bekijken.
13096 De objecten van deze sjabloon worden opgeslagen in een indeling waarvoor een nieuwere versie van Access vereist is.
13097 '|' heeft niet gereageerd. De server bestaat niet, Microsoft Access Services is niet ingeschakeld op de server, of de server gebruikt een incompatibele versie van Microsoft Access Services.
13098 De versie van Microsoft Access Services die op de server '|' is geïnstalleerd is een nieuwere versie die niet compatibel is met de versie van Microsoft Access die u gebruikt. U moet Microsoft Access upgraden om ernaar te kunnen publiceren.
13099 Uw toepassing is niet geüpgraded naar de huidige versie van Microsoft Access. Probeer het opnieuw door de knop Upgrade te selecteren.
13100 Deze tabel heeft al het maximale aantal velden met hetzelfde gegevenstype als '|'. Voor de doeleinden van deze berekening worden getal en valuta als hetzelfde gegevenstype beschouwd.
13101 Microsoft Access kan databaseobjecten niet sluiten. @Sluit alle geopende database-objecten voordat u het opnieuw probeert. @@ 1 @@@ 1
13102 Microsoft Access kan een of meer van de niet-verbonden tabellen niet opnieuw verbinden. Controleer de netwerkverbinding en de beschikbaarheid van de server.
13103 De validatieregel bevat een syntaxisfout en kan niet worden opgeslagen. Een veld of functie is mogelijk verkeerd gespeld of ontbreekt.
13104 Kan geen controle invoegen. Het geselecteerde besturingselement is niet geldig in rapporten.
13105 Het formulier of rapport heeft onvoldoende geheugen. Er kunnen geen nieuwe macro's aan het object worden toegevoegd. Converteer de ingesloten macro's op het object naar zelfstandige macro's en roep ze op vanuit de ingesloten macro met behulp van de macroactie RunMacro.
13106 Tabeleigenschappen en gegevensmacro's konden niet worden opgeslagen omdat de toepassing is gewijzigd op de server. @ Synchroniseer met de server voordat u wijzigingen aanbrengt. @ Om uw huidige gegevens op te slaan, kopieert en plakt u de laatst ingevoerde rij in een ander bestand. Gegevensmacro's kunnen naar het klembord worden gekopieerd en na synchronisatie weer in de macro-ontwerper worden geplakt. @ 1 @@@ 1
13107 Er is een fout opgetreden in een AfterDelete-gegevensmacro. De verwijdering die de gebeurtenis heeft geactiveerd, is met succes voltooid. Kijk in de USysApplicationLog-tabel voor meer details. @@@ 1 @@@ 1
13108 Deze sjabloon wil een formulier uitvoeren nadat het is geïmporteerd. Vertrouw je de code in deze vorm?
13109 De macroactie OpenReport biedt geen ondersteuning voor het doorgeven van queryparameters aan het rapport wanneer het argument Weergeven is ingesteld op Afdrukken.
13110 Deze bewerking wordt niet ondersteund voor Microsoft SQL Server 2008 en later.
13111 Referentiële integriteit kan niet worden afgedwongen tussen gekoppelde tabellen en lokale tabellen. @ De handhaving van referentiële integriteit wordt geschrapt voor alle relaties tussen tabellen die zijn geconverteerd naar lokale tabellen en tabellen die als links blijven. @@ 5 @ 1 @ 6013 @ 1
13112 Webcompatibiliteitsfouten verhinderden dat de upgrade slaagde. @ Uw toepassing is hersteld naar de status van vóór de upgrade. @ Om de upgrade te voltooien, moet u een lokale kopie van uw toepassing maken, de compatibiliteitsfouten oplossen en uw toepassing opnieuw publiceren naar een andere site. @ 1 @@@ 1
13113 De upgradebewerking is geannuleerd. @ Uw applicatie is hersteld naar de status van vóór de upgrade en blijft alleen-lezen. Bewaar een lokale kopie van uw applicatie om wijzigingen aan te brengen. @@ 1 @@@ 1
13114 Uw toepassing is niet geüpgraded naar de huidige versie van Microsoft Access. @ Uw toepassing is hersteld naar de status van vóór de upgrade en blijft alleen-lezen. @ U kunt het opnieuw proberen door de knop Upgrade te selecteren of een lokale kopie van uw applicatie om ermee te blijven werken. @ 1 @@@ 1
13115 Uw applicatie is succesvol geüpgraded naar de huidige versie van Microsoft Access. @ Een lokale back-up van uw applicatie is opgeslagen in '| 1'. @@ 1 @@@ 1
13116 Uw applicatie is succesvol geüpgraded naar de huidige versie van Microsoft Access.
13117 Microsoft Access kon geen gegevens ophalen voor een of meer tabellen op de server. Sommige gegevens ontbreken of zijn verouderd.
13118 De kolom '| 1' kan niet worden gewijzigd of verwijderd omdat een berekend veld of recordvalidatieregel hiervan afhankelijk is.
13119 Uw wijzigingen in gegevensmacro's konden niet worden opgeslagen omdat iemand anders de gegevensmacro's van deze tabel heeft gewijzigd. @ Om uw wijzigingen op te slaan en de wijzigingen van de andere gebruiker te overschrijven, klikt u op "" Overschrijven "". @ Als u op Annuleren klikt, kunt u opnieuw invoeren de macro-ontwerper en kopieer uw wijzigingen naar het klembord, synchroniseer vervolgens met de server, voer de macro-ontwerper opnieuw in en plak uw wijzigingen weer in.?&Overwrite?Cancel@36@@@2
13120 De '|' actie vereist een geldige besturingsnaam die overeenkomt met een subformulier. @@@ 1 @@@ 1
13121 De | 1-gebeurtenis is niet beschikbaar voor besturingselementen op webformulieren voor gegevensbladen.
13122 Dit formulier of rapport bevat wijzigingen die niet compatibel zijn met het huidige databaseformaat. Het formulier of rapport is niet opgeslagen. @ Om uw wijzigingen op te slaan, moet u alle lay-outs verwijderen die lege cellen bevatten en / of de eigenschap HasModule voor het formulier of rapport instellen op nr. @@ 1 @@@ 1
13123 De lengte moet groter zijn dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 4000. @@@ 1 @@@ 2
13124 Het veld kan niet worden geïndexeerd als het langer is dan 220 tekens. @@@ 1 @@@ 2
13125 De tabel moet een primaire sleutel hebben. @@@ 1 @@@ 2
13126 Dit veld kan niet worden gewijzigd of verwijderd. @@@ 1 @@@ 2
13127 Alleen zoekopdrachten van het geselecteerde type worden ondersteund.
13128 Query's moeten relaties hebben tussen alle tabellen. Voeg relaties toe of verwijder de tabellen die u niet nodig heeft.
13129 De opgegeven aliasnaam is niet geldig. Zorg ervoor dat de naam geen speciale tekens bevat en niet langer is dan 64 tekens.
13130 Wilt u alle geselecteerde objecten definitief verwijderen? @Als u op Ja klikt, kunt u de verwijdering niet ongedaan maken. @@ 20 @@@ 2
13131 De waarde voor Titel is vereist.
13132 Kan deze applicatie niet openen omdat deze informatie bevat die niet in een herkend formaat is. Neem contact op met uw systeembeheerder.
13133 De uitdrukking die je hebt ingevoerd, gebruikt een functie die niet geldig is in de gegeven context.
13134 De eigenschap | 1 kan niet worden bewerkt.
13135 Access Data Projects worden niet langer ondersteund in deze versie van Access.
13136 '| 1' kan niet worden opgeslagen omdat iemand anders er wijzigingen in heeft aangebracht.? Opslaan als ...? Wijzigingen negeren @@@ 27 @@@
13137 '| 1' kan niet worden hernoemd omdat iemand anders er wijzigingen in heeft aangebracht.
13138 '| 1' kan niet worden verwijderd omdat iemand anders er wijzigingen in heeft aangebracht.
13139 Het berekende veld '| 1' kan niet worden opgeslagen zonder een geldige uitdrukking.
13140 De applicatie is geüpgraded naar een nieuwere versie op de server. @ U kunt de applicatie pas wijzigen als u deze opnieuw heeft geladen. @ Wilt u de applicatie nu opnieuw laden? @ 20 @@@ 2
13141 Deze database is gemaakt met de ARM-versie van Microsoft Access. Open het met de ARM-versie van Microsoft Access.
13142 Exporteren naar de gekozen Microsoft Access-app wordt niet ondersteund. Als u probeert gegevens uit tabellen of query's te exporteren, opent u de Microsoft Access-app en gebruikt u Importeren.
13143 Microsoft Access kon het thema niet wijzigen in | 1. @ | 2 @ Probeer het opnieuw of neem contact op met uw beheerder als de fout zich blijft voordoen. @ 1 @@@ 2
13144 De primaire sleutel kan slechts één veld bevatten. @ Verwijder de extra velden of geef een indexnaam op om een ​​nieuwe index te maken. @@ 1 @@@ 2
13145 De tabeldefinitie is niet in een indeling die wordt herkend door Microsoft Access. @ U kunt deze tabel niet maken. @@ 1 @@@ 2
13146 Sorry, er is een onverwachte fout opgetreden. Afsluiten en restart Microsoft Access. @ Als u recente ontwerpwijzigingen heeft aangebracht, slaat u uw werk op voordat u afsluit. @@ 3 @@@ 1
13147 Dit veld moet een standaardwaarde hebben.
13148 Er zijn lopende wijzigingen in de open tafel. Als u deze tabel sluit, worden deze wijzigingen mogelijk ongedaan gemaakt. @@@ 3 @@@ 1
13149 Er moet een datatype worden opgegeven voor parameters. @ Selecteer een geldig datatype voor elke parameter. @@ 1 @@@ 2
13150 Er is een fout opgetreden tijdens een poging om verbinding te maken met de server '| 1' of de server heeft te lang geduurd om te reageren. @ Probeer het opnieuw of neem contact op met uw systeembeheerder of technische ondersteuning. @ HTTP-statuscode: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13151 Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de server '| 1'. @ Controleer de spelling van de servernaam. Als het correct is, neem dan contact op met uw systeembeheerder of technische ondersteuning. @ HTTP-statuscode: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13152 Er is een fout opgetreden bij het maken van een verbinding met de server '| 1'. @ Controleer de spelling van de servernaam. Als u een weblocatie starting met http :, probeer in plaats daarvan https:. Als alles er correct uitziet, neem dan contact op met uw systeembeheerder of technische ondersteuning. @ HTTP-statuscode: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13153 Er is een fout opgetreden in de client tijdens een poging om te communiceren met de server '| 1'. @ Neem contact op met uw systeembeheerder of technische ondersteuning. @@ 1 @@@ 2
13154 Er is een fout opgetreden tijdens de communicatie met de server '| 1'. @ Neem contact op met uw systeembeheerder of technische ondersteuning. @ HTTP-statuscode: '| 2'. @ 1 @@@ 2
13155 Om deze bewerking te voltooien, moet Microsoft Access de eigenschap RecordSource van de huidige weergave wijzigen. @ Microsoft Access zal een nieuwe query maken en deze rechtstreeks insluiten in de eigenschap RecordSource van de weergave. De weergave is niet langer gebaseerd op de '|' vraag. @ Wilt u deze wijziging accepteren? @ 19 @@@ 2
13156 Sorry, we kunnen uw gegevens op deze manier niet importeren. Selecteer in plaats daarvan andere gegevens (ODBC).
13157 U kunt de tabel '| 1' niet verwijderen. Er zijn zoekacties in de volgende tabellen die ernaar verwijzen. Deze zoekopdrachten moeten eerst worden gewijzigd of verwijderd.
|2
13158 Sorry, Microsoft Access kan deze webtoepassing niet openen in runtime-modus.
13159 Sorry, deze functie is niet beschikbaar op de server '| 1'. De functie vereist een nieuwere versie van SharePoint.
13160 Microsoft Access kan de rapportdatabase momenteel niet maken omdat uw computerinstallatie vereist dat u IPv6 handmatig uitschakelt.
13161 De waarde voor Versie is vereist.
13162 De naam '| 1' is gereserveerd voor de On Deploy-macro en kan niet worden gebruikt als naam voor andere objecten. @ Kies een andere naam. @@ 1 @@@ 1
29000 Er is niet genoeg geheugen om een ​​invoergebied te maken. @ Sluit onnodige programma's. Probeer vervolgens het invoergebied opnieuw te maken.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@@ 1
29001 Microsoft Access kan module'|1.'@ niet opslaan. Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen of schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' of 'schijfruimte, vrijmaken'. @@ 1 @@@ 3
29002 Microsoft Access kan de Visual Basic-module'|1.'@ niet maken Als uw database zich op een netwerkstation bevindt, controleer dan uw netwerkverbinding en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
29003 Microsoft Access kan uw codemodules niet converteren of inschakelen. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte of geheugen. @@ 1 @@@ 1
29004 De nieuwe procedurenaam die u heeft opgegeven, is ongeldig. @@@ 2 @ 1 @ 11738 @ 1
29005 De procedure '|' bestaat al. @ Kies een andere procedurenaam. @@ 1 @@@ 1
29006 Microsoft Access kan geen werkbalk voor het foutopsporingsvenster maken. @ Het systeem heeft mogelijk onvoldoende resourcegeheugen. @ Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@@ 1
29007 Tijdens het plakken of importeren kon Microsoft Access de module '| 1' niet converteren van een eerdere versie van een Microsoft Access-database. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte of geheugen. @@ 1 @@@ 1
29008 Microsoft Access kan geen opslagruimte maken voor een Visual Basic-module. @ Als uw database zich op een netwerkstation bevindt, controleert u uw netwerkverbinding en probeert u het opnieuw. @@ 1 @@@ 3
29009 Microsoft Access kan de opslagruimte voor een Visual Basic-module niet openen. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen of schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' of 'schijfruimte, vrijmaken'. @@ 1 @@@ 3
29010 De functienaam is te lang. @ Microsoft Access kapt de functienaam af tot 255 tekens. @@ 1 @ 1 @ 11738 @ 1
29011 Microsoft Access kan de database niet opslaan. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen of schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' of 'schijfruimte, vrijmaken'. @@ 1 @@@ 3
29013 Met deze actie wordt de huidige code gereset in de pauzemodus. @ Wilt u de actieve code stoppen? @ * Om de uitvoering van het programma te stoppen zodat het modulevenster kan worden gesloten, selecteert u Ja.
* Om de code in de huidige staat te laten, selecteert u No. @ 20 @@@ 1
29014 U kunt geen verwijzing naar een Microsoft Access-werkgroep toevoegen. @@@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29015 U kunt deze referentie niet verwijderen. @ Microsoft Access heeft deze referentie nodig om correct te werken. @@ 1 @@@ 1
29016 U kunt geen verwijzing naar de geopende database toevoegen. @@@ 1 @@@ 1
29017 De database | 1 is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Access. @ Converteer deze database naar de huidige versie van Microsoft Access met de opdracht Database converteren in het menu Extra (submenu Databasehulpprogramma's). @@ 1 @@@ 1
29018 U kunt voor deze bewerking geen standaardmodule gebruiken. @@@ 1 @@@ 1
29019 De modulenaam '|' is ongeldig. @ * De modulenaam kan start met het voorvoegsel Form_ of Report_.
* De module kan geen Forms, Reports, Modules, Application, Screen, Assistant, CommandBars, References of DoCmd heten.
* De modulenaam kan te veel tekens bevatten. @@ 2 @ 1 @ 11734 @ 1
29020 Een andere gebruiker heeft deze database gewijzigd. @ Om de huidige versie te zien, sluit u de database en opent u deze opnieuw. @@ 1 @@@ 1
29021 Deze bewerking is niet beschikbaar zolang er een module in de pauzemodus is. @ Reset de uitvoerende code en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@@ 1
29022 Er zijn compilatiefouten opgetreden tijdens het converteren of inschakelen van deze database. @ De database is niet opgeslagen in een gecompileerde staat. De prestaties van deze database worden nadelig beïnvloed omdat Microsoft Access de database voor elke sessie opnieuw moet compileren.
Klik op Help voor informatie over het verbeteren van de prestaties. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29023 Er zijn oproepen naar 16-bit Dynamic Link-libraries (.dll) in modules in deze database. @ Deze werken niet onder Microsoft Windows 95 of Microsoft Windows NT. @ Wijzig uw code om een ​​equivalent 32-bit dynamic-link libraries (.dll). @ 2 @ 1 @ 11961 @ 1
29024 Het huidige gebruikersaccount heeft geen toestemming om deze database te converteren of in te schakelen. @ Om een ​​database te converteren of in te schakelen, zorgt u voor het volgende:
* U moet lid worden van de werkgroep die de gebruikersaccounts definieert die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de database.
* Uw gebruikersaccount moet de machtigingen Openen / Uitvoeren en Exclusieve Openen hebben voor het databaseobject.
* Uw gebruikersaccount moet de machtiging Ontwerp wijzigen of Beheer hebben voor alle tabellen in de database, of het moet de eigenaar zijn van alle tabellen in de database.
* Uw gebruikersaccount moet toestemming hebben om het ontwerp te lezen voor alle objecten in de database.
* Verzoek dat andere gebruikers de database sluiten. @@ 2 @ 2 @ 77316 @
29025 Er zijn oproepen naar 16-bit Dynamic Link-libraries (.dll) in modules in deze database. @ Deze werken niet onder Microsoft Windows 95 of Microsoft Windows NT. @ Vertaal deze aanroepen naar een gelijkwaardige 32-bit dynamic-link libraries. @ 2 @ 1 @ 11961 @
29026 De database die u probeert te openen of converteren, is momenteel in gebruik, of u hebt geen toestemming om deze exclusief te openen. @ Wanneer u een database converteert of de eerste keer dat u een database met een eerdere versie opent, kan een andere gebruiker geen de database open. @ Probeer een van de volgende:
* Verzoek dat andere gebruikers de database sluiten.
* Gebruik de versie van Microsoft Access waarin de database is geschreven en laat uw werkgroepbeheerder u toestemming verlenen om de database exclusief te openen.
Meerdere gebruikers kunnen de database delen nadat u deze heeft geconverteerd of nadat u deze voor de eerste keer heeft geopend. @ 1 @ 1 @ 9027 @ 1
29027 Microsoft Access kon het project niet opslaan. @ Een andere gebruiker slaat het project nu op.
Wilt u het opnieuw proberen? @@ 23 @@@ 1
29028 Het opslaan is mislukt. @@@ 1 @@@ 1
29029 U probeert een alleen-lezen database te openen. @ De eerste keer dat u een database uit een eerdere versie opent, moet u in staat zijn om wijzigingen naar de database te schrijven.
* Het alleen-lezen attribuut van het databasebestand kan zijn ingesteld; wis dit kenmerk.
* Mogelijk hebt u de opdracht Alleen-lezen openen gekozen in het dialoogvenster Openen. Kies deze opdracht niet de eerste keer dat u de database opent.
* Uw licentie voor het gebruik van deze applicatie is mogelijk verlopen. @@ 1 @@@ 1
29030 Microsoft Access kan geen verwijzing maken naar de opgegeven database. @ De database waarnaar wordt verwezen kan niet worden gevonden of deze is exclusief vergrendeld door een andere gebruiker, zodat deze niet kan worden geopend. @ Herstel de database waarnaar wordt verwezen vanaf een reservekopie of vraag de gebruiker waarvan de database is vergrendeld om de database in niet-exclusieve modus te openen. @ 1 @@@ 1
29031 Microsoft Access kan de gevraagde database nu niet maken of openen. @ De database kan exclusief worden vergrendeld door een andere gebruiker. @@ 1 @@@ 1
29032 De '| 1' module is open; Microsoft Access kan de machtigingen voor een open module niet instellen. @@@ 1 @@@ 1
29033 Microsoft Access kan geen verwijzingen toevoegen aan een gerepliceerde database; wijzigingen worden genegeerd. @@@ 1 @@@ 1
29034 Microsoft Access kan de module niet importeren vanuit de bronreplica. @ Synchroniseer de brondatabase. @@ 1 @@@ 1
29040 Microsoft Access kan het formulier, het rapport of de module momenteel niet hernoemen naar '| 1'. @ Sluit de database, open deze opnieuw en probeer de hernoembewerking opnieuw. @@ 1 @@@ 1
29041 Een of meer formulieren of rapporten bevatten een ActiveX-besturingselement dat niet kon worden geladen. @ Deze besturingselementen werken niet correct totdat u ze registreert, de formulieren of rapporten opent in de ontwerpweergave en de formulieren of rapporten opslaat. @@ 1 @@@ 1
29042 Een of meer formulieren of rapporten bevatten een ActiveX-besturingselement dat niet kon worden geladen. @ Deze besturingselementen werken niet correct totdat u ze registreert, de formulieren of rapporten opent in de ontwerpweergave en de formulieren of rapporten opslaat. @@ 1 @@@ 1
29043 Microsoft Access heeft de code in '| 1' geconverteerd naar uw huidige versie van Visual Basic. @ Om de prestaties van deze database te verbeteren, doet u het volgende:
1. Open een module in deze database in de ontwerpweergave.
2. Klik in het menu Foutopsporing op Compileren en alle modules opslaan. @@ 1 @@@ 1
29044 DAO-versie 3.0 is niet compatibel met deze versie van Microsoft Access. @ Maak een verwijzing naar DAO-versie 3.5. Klik op Help voor informatie over het instellen van referenties. @@ 2 @ 1 @ 13780 @ 1
29045 U kunt geen formulieren, rapporten, pagina's of modules in een ACCDE-, MDE- of ADE-database importeren, exporteren, maken, wijzigen of hernoemen. @@@ 1 @@@ 1
29046 U kunt geen module voor een formulier of rapport maken als het alleen-lezen is, of als de database alleen-lezen is. @@@ 1 @@@ 1
29047 Microsoft Access kon het Visual Basic-project voor deze database niet openen. @ Een andere gebruiker slaat het project nu op. Wilt u het opnieuw proberen? @@ 23 @@@ 1
29048 MDE-databases kunnen niet verwijzen naar MDB-databases. @ MDE-databases kunnen alleen verwijzen naar andere MDE-databases of lib typenraries. @@ 1 @@@ 1
29049 Om een ​​codemodule aan een formulier of rapport toe te voegen, moet u overschakelen naar de ontwerpweergave en de eigenschap HasModule van het formulier of rapport instellen op Ja. @@@ 1 @@@ 1
29050 Microsoft Access kon deze database niet compileren omdat een of meer referenties niet konden worden omgezet. @ De database is niet opgeslagen in een gecompileerde staat. De prestaties van deze database zullen langzamer zijn omdat Microsoft Access de database voor elke sessie opnieuw moet compileren. @ Klik voor informatie over het verbeteren van de prestaties op Help. @ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29051 Het huidige gebruikersaccount heeft geen toestemming om van deze database een MDE-bestand te maken. @ Om een ​​MDE-bestand te maken, doet u het volgende:
* Word lid van de werkgroep die de gebruikersaccounts definieert die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de database.
* Zorg ervoor dat het gebruikersaccount de machtigingen Open / Uitvoeren en Exclusieve Openen heeft voor het databaseobject.
* Zorg ervoor dat het gebruikersaccount de machtigingen Ontwerp wijzigen of Beheer heeft voor de MSysModules2-tabel in de database.
* Verzoek dat andere gebruikers de database sluiten. @@ 1 @@@ 1
29052 Het Visual Basic for Applications-project in de database '|' kan niet worden geconverteerd naar het huidige Visual Basic-formaat. @ Als de database een MDE is, moet u de MDE opnieuw opbouwen vanaf de bron-MDB. Als u de bron-MDB niet heeft, heeft u een nieuwe versie van de MDE nodig die compatibel is met de huidige versie van Visual Basic. @@ 1 @@@ 1
29053 Microsoft Access kan geen besturingselementen meer maken op dit formulier of rapport. @ Als u in het verleden besturingselementen uit dit formulier of rapport heeft verwijderd, kunt u de naam van het formulier of rapport wijzigen en er vervolgens meer besturingselementen aan toevoegen. @@ 1 @@@ 1
29054 Microsoft Access kan de aangevraagde besturingselementen niet toevoegen, hernoemen of verwijderen. @@@ 1 @@@ 1
29055 Het formulier of rapport '| 1' heeft te veel besturingselementen. @ Verminder het aantal besturingselementen op het formulier of rapport voordat u het in deze versie van Microsoft Access gebruikt. @@ 1 @@@ 1
29056 Iemand anders gebruikt '|' en het Visual Basic for Applications-project komt niet overeen met uw versie van Visual Basic. @ U moet de database uitsluitend openen om het Visual Basic for Applications-project in deze database te upgraden. @@ 1 @@@ 1
29057 De database '|' is alleen-lezen en het Visual Basic for Applications-project komt niet overeen met uw versie van Visual Basic. @ U moet de database openen voor lezen en schrijven om het Visual Basic for Applications-project in deze database te upgraden. @@ 1 @@@ 1
29058 U kunt geen module voor een formulier of rapport maken terwijl een exemplaar van het formulier of rapport zich in bladermodus bevindt. @@@ 1 @@@ 1
29059 Microsoft Access kon de module niet weergeven. @@@ 1 @@@ 1
29060 Bestand niet gevonden. @@@ 1 @@@ 1
29061 Er zijn compilatiefouten opgetreden tijdens het converteren of inschakelen van deze database. @ Dit kan te wijten zijn aan de oude DAO-syntaxis die niet langer wordt ondersteund.
Klik op Help voor een voorbeeld van hoe u de code kunt corrigeren. @@ 2 @ 1 @ 11705 @ 1
29062 De modulenaam '|' is verkeerd gespeld of verwijst naar een module die niet bestaat. @ Als de ongeldige modulenaam zich in een macro bevindt, zal een dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de macro-argumenten weergeven nadat u op OK hebt geklikt. Open het macrovenster en voer de juiste modulenaam in. @@ 1 @@@ 1
29063 Het Visual Basic for Applications-project in de database is beschadigd.
29064 U heeft op dit moment geen exclusieve toegang tot de database. Als u doorgaat met het aanbrengen van wijzigingen, kunt u deze later mogelijk niet opslaan.
29065 Microsoft Access kan ontwerpwijzigingen niet opslaan of opslaan in een nieuw databaseobject omdat een andere gebruiker het bestand heeft geopend. Om uw ontwerpwijzigingen op te slaan of om op te slaan in een nieuw object, moet u exclusieve toegang tot het bestand hebben.
29066 U heeft geen exclusieve toegang tot de database. Uw ontwerpwijzigingen kunnen op dit moment niet worden opgeslagen. Wilt u sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan?
29067 U heeft geen exclusieve toegang tot de database. U kunt deze database op dit moment niet converteren.
29068 Microsoft Access kan deze bewerking niet voltooien. U moet de code stoppen en het opnieuw proberen.
29069 Microsoft Access kan de digitale handtekening momenteel niet opslaan. @ * Mogelijk bevindt u zich in een database onder Broncodebeheer.
* Mogelijk bevindt u zich in een database die alleen is gelezen.
* De database gebruikt de bestandsextensie * .accdb of * .accde. Om een ​​dergelijke database te ondertekenen, klikt u op het tabblad Bestand, wijst u naar het menu Publiceren en klikt u vervolgens op Pakket en ondertekening. @@ 1 @@@ 0
29070 Uw Microsoft Access-database of -project bevat een ontbrekende of verbroken verwijzing naar het bestand '| 1' | 2 @ * Om ervoor te zorgen dat uw database of project correct werkt, moet u deze verwijzing corrigeren. @@ 1 @ 2 @ 5043 @ 1
29071 Ontbrekende of verbroken VBE-verwijzing naar het bestand '| 1'.
29072 Microsoft Access heeft corruptie in dit bestand gedetecteerd. Maak eerst een reservekopie van het bestand om te proberen de beschadiging te herstellen. Klik op het tabblad Bestand, wijs Beheren aan en klik op Database comprimeren en herstellen. Als u momenteel probeert deze beschadiging te herstellen, moet u dit bestand opnieuw maken of het herstellen vanaf een eerdere back-up. @@@ 2 @ 1 @ 553714192 @ 1
29073 U heeft geen exclusieve toegang tot de database. U kunt niet doorgaan met de opdracht Source Code Control.
29074 Microsoft Access kan de Visual Basic-module niet maken. @ Als uw database zich op een netwerkstation bevindt, controleert u uw netwerkverbinding en probeert u het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
29075 Access kan geen digitale handtekening toevoegen aan een bestand dat is gemaakt in Access 97 of eerder. @ Converteer het bestand naar de bestandsindeling Access 2000 of later en voeg vervolgens een digitale handtekening toe. @@ 1 @@@ 1
29076 Er is een probleem opgetreden met het digitale certificaat. Het VBA-project kan niet worden ondertekend. De handtekening wordt verwijderd. @@@ 1 @@@ 1
29079 Microsoft Access kan de VBA-modules in deze database niet lezen en kan de modules niet herstellen omdat het bestand alleen-lezen is. Om de VBA-modules te herstellen, sluit u de database en maakt u een reservekopie van de database. Open vervolgens de database met lees- / schrijfrechten. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
29080 De VBA-modules in deze database lijken te zijn opgeslagen met fouten. Access kan de modules herstellen, maar u moet eerst een back-up van de database maken. Om te annuleren, zodat u een back-up van de database kunt maken, klikt u op Annuleren. Maak vervolgens een reservekopie van de database. @Als u een reservekopie van de database heeft, klikt u op OK. Als de database wordt geopend, onderzoekt u de modules om te zien of ze correct zijn. Als dat niet het geval is, moet u terugkeren naar een recente back-up. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29081 De database kan niet worden geopend omdat het VBA-project erin niet kan worden gelezen. De database kan alleen worden geopend als het VBA-project eerst wordt verwijderd. Als u het VBA-project verwijdert, wordt alle code uit modules, formulieren en rapporten verwijderd. Maak een back-up van uw database voordat u probeert de database te openen en het VBA-project te verwijderen. @ Om een ​​back-up te maken, klikt u op Annuleren en maakt u vervolgens een back-up van uw database. Om de database te openen en het VBA-project te verwijderen zonder een reservekopie te maken, klikt u op OK. @@ 6 @ 2 @ 553713744 @ 1
29082 De versie van Access die is gebruikt om deze database op te slaan, kan niet worden gedetecteerd. Dit probleem kan niet worden verholpen omdat de database alleen-lezen is. Klik op OK en maak een reservekopie van de database nadat de database is gesloten. Open vervolgens de database met lees- / schrijfrechten. @@@ 2 @ 2 @ 553713744 @ 1
29083 Het object '| 1' kan niet worden geïmporteerd omdat het elementen bevat uit de naamruimte '| 2', die niet langer wordt ondersteund. Gebruik een oudere versie van Access om het object te importeren.
29084 Het object '| 1' kan niet worden geïmporteerd omdat het elementen bevat uit de naamruimte '| 2', die afkomstig is van een nieuwere versie van Access. Gebruik een nieuwere versie van Access om het object te importeren.
29085 Het object '| 1' kan niet worden geïmporteerd omdat het elementen bevat uit de naamruimte '| 2' die Access niet begrijpt.
29086 Het object '| 1' kan niet worden geïmporteerd uit het bestand '| 2'. Zorg ervoor dat het bestand bestaat en de juiste indeling heeft.
30000 Microsoft Access kan het SQL Server Controleer of de servernaam correct is.
30001 Microsoft Access kan de database niet vinden op de server Controleer of de databasenaam correct is.
30002 Microsoft Access kan niet inloggen op de server Controleer of de inloggegevens correct zijn.
30004 De instelling Default Max Records moet tussen 0 en 2147483647 liggen.
30005 Ontbrekende SQL-opdracht
30006 Access kan deze bewerking niet uitvoeren omdat het project niet is verbonden met een SQL Server database.
30007 Kan niet sorteren op een of meer velden die zijn opgegeven in de eigenschap 'Sorteren op' of het dialoogvenster voor sorteren / groeperen.
30008 De server die u probeert te openen, is hoofdlettergevoelig. Objecten met dezelfde naam maar met een ander hoofdlettergebruik worden niet ondersteund. Het gebruik van deze objecten kan leiden tot verlies van gegevens.
30009 Een andere gebruiker of toepassing heeft dit record verwijderd of de waarde van de primaire sleutel gewijzigd.
30010 Filter kan niet worden toegepast op een of meer velden die zijn opgegeven in de eigenschap Filter.
30011 Kan geen kolominformatie ophalen voor het databaseobject dat wordt doorzocht.
30012 Een serverfilter kan niet worden toegepast op een recordbron van een opgeslagen procedure. Filter niet toegepast.
30013 U kunt de record niet bijwerken omdat een andere gebruiker of toepassing deze heeft verwijderd of de waarde van de primaire sleutel heeft gewijzigd.
30014 De gegevens zijn aan de database toegevoegd, maar de gegevens worden niet in het formulier weergegeven omdat ze niet voldoen aan de criteria in de onderliggende recordbron.
30015 De opgegeven recordbron bevat dubbele namen voor sommige uitvoervelden. Gebruik aliassen in uw SELECT-instructie om elk veld een unieke naam te geven.
30016 Het veld '|' is alleen-lezen.
30017 Deze database is niet ingeschakeld voor publicatie.
30018 Kan geen objecten van het type '|' maken tegen de huidige SQL-backend. Controleer uw rechten en serverinstellingen.
30019 Microsoft Access kan geen tabel kopiëren met een naam die langer is dan 64 tekens.
30020 Kan kolom '|' niet vinden.
30021 Domeinfuncties kunnen niet worden gebruikt in opgeslagen procedures.
30022 Het Access-project kan niet worden geopend. Mogelijk hebt u niet de juiste rechten of is het project alleen-lezen.
30023 Kan domeinfuncties niet gebruiken op scalaire functies.
30024 Uw wachtwoord wordt niet versleuteld voordat het in het bestand wordt opgeslagen. @ Gebruikers die de broninhoud van het bestand bekijken, kunnen de gebruikersnaam en het wachtwoord van de account zien.? & Wachtwoord opslaan? Annuleren @@ 36 @ 1 @ 553714179 @
30025 Ongeldige SQL-instructie. Controleer het serverfilter op de formulierrecordbron
30026 Access kan geen verbinding maken met '| 1' database op de '| 2' server Controleer of de database nog steeds bestaat en dat de server draait.
30027 De waarde die u heeft ingevoerd, komt niet overeen met het gegevenstype of de lengte van de kolom.
30028 De databasenaam voor het bijgevoegde databasebestand is leeg. Voer een naam in voor uw database.
30029 Deze versie van Microsoft Access ondersteunt geen ontwerpwijzigingen met de versie van Microsoft SQL Server waarmee uw Access-project is verbonden. Zie de Microsoft Office Update-website voor de laatste informatie en downloads. Uw ontwerpwijzigingen worden niet opgeslagen.
31000 U moet criteria opgeven voor alle voorwaardelijke opmaak.
31001 Een voorwaardelijke opmaakuitdrukking mag niet langer zijn dan 435 tekens. @@@ 1 @@@ 1
31002 Microsoft Access kan de voorwaardelijke opmaak van het besturingselement momenteel niet wijzigen. @ Uw programma heeft geprobeerd het voorwaardelijke formaat van een besturingselement te wijzigen terwijl het voorwaardelijke formaat werd geëvalueerd. @@ 1 @@@ 1
31003 De instelling voor deze eigenschap is te lang. @ U kunt maximaal 255 of 2,048 tekens voor deze eigenschap invoeren, afhankelijk van het gegevenstype. @@ 1 @@@ 1
31004 De waarde van een (AutoNummering) -veld kan niet worden opgehaald voordat het is opgeslagen. Sla het record op dat het (AutoNummering) -veld bevat voordat u deze actie uitvoert. @@@ 1 @@@ 1
31005 Access kan een of meer expressies niet evalueren omdat '|' is verwezen in een expressie. @ Alleen functies en eigenschappen die als veilig worden beschouwd, zijn toegestaan ​​in expressies wanneer Access in sandbox-modus wordt uitgevoerd. @ Zoek voor meer informatie over sandbox-modus naar "" Sandbox-modus "" in Access Help. @ 1 @@@ 1
31006 Deze methode wordt niet ondersteund voor besturingselementen voor bijlagen in de huidige databasebestandsindeling.
31007 Deze bewerking wordt niet ondersteund voor webbrowserbesturingen in de huidige databasebestandsindeling.
31008 Deze methode wordt niet ondersteund voor lege cel-besturingselementen in de huidige databasebestandsindeling.
31009 Deze methode wordt niet ondersteund voor het maken van besturingselementen voor lege cellen.
31010 Deze bewerking wordt niet ondersteund voor navigatieknoppen in de huidige databasebestandsindeling.
31011 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, is niet geldig voor web-compatibele zoekopdrachten. @@@ 1 @ 1 @ 11732 @ 1
31012 U heeft een fout in uw uitdrukking of u heeft geprobeerd een niet-gedeclareerde parameter te gebruiken. @ Controleer de uitdrukking op fouten of voer de parameter '|' in in het dialoogvenster Queryparameters. @@ 2 @ 1 @ 11805 @ 1
31500 Microsoft Access kan deze indeling niet in een e-mailbericht verzenden. @ Als u deze indeling in een e-mailbericht wilt verzenden, klikt u op Exporteren in het menu Bestand of gebruikt u de methode OutputTo om de bestanden te maken en als bijlage bij een e-mailbericht te voegen. @@ 1 @@@ 1
31501 Het geselecteerde transformatiebestand '|' kan niet gevonden worden. Selecteer een andere transformatie.
31502 Microsoft Access kan de Microsoft Office international dynamic-link lib niet vindenrary (DLL). @ Installeer Microsoft Office opnieuw. @@ 1 @@@ 3
31503 De opgegeven transformatie heeft de gegevens niet met succes geconverteerd. Selecteer een andere transformatie.
31504 De gegevens zijn omgezet in een indeling die niet kan worden geïmporteerd.
31505 Weet u zeker dat u '|' wilt verwijderen uit de lijst met beschikbare transformaties? Hierdoor wordt het transformatiebestand niet daadwerkelijk verwijderd.
31506 Het geselecteerde transformatiebestand is niet gevonden. Selecteer een andere transformatie of verwijder de transformatie. Probeer vervolgens opnieuw te exporteren.
31507 Ongeldig veldgegevenstype.
31508 Kan de Office Web Components @ Access niet laden. Er is een probleem opgetreden bij het laden van Office Web Components versie 9.0. Probeer de configuratie te doorlopen om ze opnieuw te installeren @@ 1 @@@ 3
31509 Kan de Office Web Components @ Access niet laden. Er is een probleem opgetreden bij het laden van Office Web Components versie 10.0. Probeer de configuratie te doorlopen om ze opnieuw te installeren @@ 1 @@@ 3
31510 Microsoft Access kan de dynamic-link lib niet ladenrary | 1. @U moet de storing oplossen en start Opnieuw openen. @@ 1 @@@ 3
31511 U hebt ervoor gekozen om de modus te wijzigen waarin SQL-syntaxis in deze database wordt geïnterpreteerd. Dit betekent: @ * Bestaande query's kunnen andere resultaten opleveren of helemaal niet worden uitgevoerd.
* Het bereik van datatypes en gereserveerde woorden zal veranderen.
* Er worden verschillende jokertekens gebruikt. @Het wordt aanbevolen om een ​​reservekopie van deze database te maken voordat u verder gaat. Als u akkoord gaat om door te gaan, zal Access deze database sluiten, comprimeren en opnieuw openen in de nieuwe modus. Selecteer OK om door te gaan. @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31512 Microsoft Access kan de mailsessie niet openen. @ Mogelijk hebt u geen e-mailclient op deze computer geconfigureerd. Zorg ervoor dat uw e-mailsoftware correct is geïnstalleerd en geconfigureerd. @@ 1 @@@ 1
31513 Alle geopende objecten moeten worden gesloten voordat deze bewerking wordt voortgezet. @ Wilt u dat Microsoft Access de objecten sluit? @@ 19 @@@ 2
31514 Microsoft Access kan deze database niet converteren naar een andere versie omdat een of meer objecten open zijn. @ Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 3
31515 Uw database gebruikt SQL Server Compatibele syntaxis (ANSI 92) waarvoor Access 2000 beperkte ondersteuning heeft. Dit betekent: @ * Access 2000-gebruikers kunnen sommige zoekopdrachten mogelijk niet zien.
* Bestaande zoekopdrachten kunnen andere resultaten opleveren of worden helemaal niet uitgevoerd.
* Het bereik van datatypes en gereserveerde woorden zal veranderen.
* Er worden verschillende jokertekens gebruikt. @Het wordt aanbevolen dat u de SQL Server Compatibele syntaxis (ANSI 92) -instelling voordat deze database naar de Access 2000-bestandsindeling wordt geconverteerd.Selecteer Annuleren om het conversieproces af te breken en de SQL Server Compatibele syntaxisinstelling (ANSI 92). @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31516 Microsoft Access kan deze database niet converteren naar de gevraagde versie omdat deze is 'ingeschakeld' om te werken met nieuwere versies van Microsoft Access dan waarmee deze oorspronkelijk is gemaakt. @ U kunt deze database converteren naar een nieuwer formaat en deze bewerking vervolgens opnieuw proberen met de nieuw geconverteerde database. @@ 1 @@@ 1
31517 Microsoft Access kan deze database niet converteren naar de gevraagde versie, omdat het een oudere versie van Microsoft Access is. @ U kunt deze database naar een nieuwere indeling converteren en deze bewerking vervolgens opnieuw proberen met de zojuist geconverteerde database. @@ 1 @@ @ 1
31518 De volgende besturingselementen bevatten uitdrukkingen die niet kunnen worden weergegeven in een draaitabel- of draaigrafiekweergave van een Microsoft Access-project: | 1. @ Wilt u nog steeds overschakelen naar de draaitabel- of draaigrafiekweergave? @@ 19 @@@ 2
31519 U kunt dit bestand niet importeren. @ U kunt geen tekstbestand importeren tenzij het een van deze extensies heeft: |. @@ 1 @@@ 1
31520 U kunt dit bestand niet importeren. @ U kunt geen tekstbestand importeren met een van deze extensies: |. @@ 1 @@@ 1
31521 Kan geen verbinding maken met de server. @ | @@ 1 @@@ 1
31522 Microsoft SQL Server Desktop Engine moet op de computer staan ​​waarop Microsoft Access draait. @@@ 1 @@@ 1
31523 Microsoft Access kon het bestand '| 1' niet openen. Het bestand is mogelijk geen Access-bestand, het pad of de opgegeven bestandsnaam is mogelijk onjuist, of het bestand kan niet exclusief worden geopend. Om het bestand handmatig te herstellen, wijst u in het menu Bestand de optie Database beheren aan en klikt u vervolgens op Database comprimeren en repareren. @@@ 1 @@@ 1
31524 Microsoft Access kan de door de gebruiker gedefinieerde functie '| 1' niet overdragen. Door de gebruiker gedefinieerde functies kunnen alleen tussen Microsoft worden overgedragen SQL Servers die versie 8.0 of hoger zijn. @@@ 1 @@@ 1
31525 U kunt dit object alleen kopiëren en plakken als ten minste Microsoft SQL Server 2000 is geïnstalleerd op zowel de bron- als de doelserver. @@@ 1 @@@ 1
31526 U kunt geen Microsoft Access ADE- of MDE-bestand maken van een database die is opgeslagen in Microsoft Access 2000-indeling. @ Converteer de database naar de huidige versie van Microsoft Access. Maak vervolgens het ADE- of MDE-bestand. @@ 1 @@@ 1
31527 Pad niet gevonden: |. @@@ 1 @@@ 1
31528 Tafel '|' is in gebruik. Sluit de tabel en probeer opnieuw te importeren. @@@ 1 @@@ 1
31529 Bekijk '|' is in gebruik. Sluit de weergave en probeer opnieuw te importeren. @@@ 1 @@@ 1
31530 Procedure '|' is in gebruik. Sluit de procedure en probeer opnieuw te importeren. @@@ 1 @@@ 1
31531 Microsoft Access kan geen tabel (len) maken met behulp van de informatie in het document / de documenten die u probeert te importeren. @@@ 1 @@@ 1
31532 Microsoft Access kon de gegevens niet exporteren. @@@ 1 @@@ 1
31533 Ongeldige bestandsnaam. @@@ 1 @@@ 1
31534 Uw database gebruikt SQL Server Compatibele syntaxis (ANSI 92) waarvoor Access 97 beperkte ondersteuning heeft. Dit betekent: @ * Bestaande query's kunnen andere resultaten opleveren of helemaal niet worden uitgevoerd.
* Het bereik van datatypes en gereserveerde woorden zal veranderen.
* Er worden verschillende jokertekens gebruikt. @Het wordt aanbevolen dat u de SQL Server Compatibele syntaxis (ANSI 92) -instelling voordat deze database naar de Access 97-bestandsindeling wordt geconverteerd.Selecteer Annuleren om het conversieproces af te breken en de SQL Server Compatibele syntaxisinstelling (ANSI 92). @ 5 @ 1 @ 24324 @ 1
31535 Ongeldige parameters voor ExportXML. @ Druk op Help voor meer informatie. @@ 2 @ 2 @ 5170 @ 1
31536 De XML-schema-eigenschappen komen niet overeen met de bestaande tabelstructuren. @ Bestaande structuren overschrijven? @@ 19 @@@ 1
31537 Er is al een object met de naam '|' in de database. @@@ 1 @@@ 1
31538 Microsoft Access kan dit bestand niet maken. Om het bestand te maken, moet u het bestand een unieke naam geven, een geldige verbindingsreeks en gebruikers-ID opgeven, en moet u over de nodige machtigingen voor het maken van verbindingen en bestanden beschikken. @@@ 1 @@@ 1
31539 Er is een fout opgetreden bij het laden van het XSL-transformatiebestand '| 1'. Zorg ervoor dat het bestand een correct geformatteerd XSL-bestand is en het juiste bestand is om te gebruiken voor de aangeleverde gegevens. | 2
31540 Er is een fout opgetreden bij het laden van het XML-gegevensbestand '| 1'. Zorg ervoor dat het bestand een correct geformatteerd XML-bestand is. | 2
31541 Microsoft Access kan dit bestand niet openen. @ Dit bestand bevindt zich buiten uw intranet of op een niet-vertrouwde site. Microsoft Access zal het bestand niet openen vanwege mogelijke beveiligingsproblemen. @ Om het bestand te openen, kopieert u het naar uw machine of een toegankelijke netwerklocatie. @ 2 @@@ 1
31542 De startup-actie die aan dit bestand is gekoppeld, is mogelijk niet veilig. Wilt u de startup actie terwijl u het bestand opent? @@@ 22 @@@ 1
31543 De startup-actie die aan dit bestand is gekoppeld, is mogelijk niet veilig. Als u ervoor kiest om de startup actie, zal Microsoft Access het bestand niet openen. Wilt u de startup actie en open het bestand? @@@ 22 @@@ 1
31544 Microsoft Access kan dit bestand niet openen. @ De auteur van dit bestand heeft ingesteld dat het alleen wordt geopend alstartup-actie wordt uitgevoerd en Microsoft Access is momenteel ingesteld om s uit te schakelentartup-acties. @ Neem contact op met de auteur van het bestand of uw systeembeheerder om dit probleem op te lossen. @ 2 @@@ 1
31545 Microsoft Access kan dit bestand niet openen. @ De Internet Security Zone Manager ontbreekt of is niet correct geïnstalleerd en daarom kan de veiligheid van dit bestand niet worden gecontroleerd. @ Om dit probleem op te lossen, installeert u Windows Internet Explorer of het juiste Office System Pack opnieuw. @ 2 @ @@ 1
31546 Deze database is een Microsoft Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master. @ Als u op OK klikt, wordt de door u geselecteerde database hernoemd naar | 1 en vervolgens geconverteerd naar | 2. Iedereen die een replica van deze database gebruikt, moet na de volgende synchronisatie upgraden naar Microsoft Access 2002. @@ 4 @@@ 2
31547 Microsoft Access kan dit object niet naar XML exporteren wanneer het is geopend in Afdrukvoorbeeld. Sluit het object en probeer het opnieuw. @@@ 1 @@@ 1
31548 Microsoft Access kan een tabel niet naar XML exporteren wanneer deze is geopend in Design. Sluit het object en probeer het opnieuw. @@@ 1 @@@ 1
31549 Klaar met importeren van document '|'.
31550 Niet al uw gegevens zijn succesvol geïmporteerd. Foutbeschrijvingen met bijbehorende rijnummers van slechte records zijn te vinden in de Microsoft Access-tabel '| 1'.
31551 Alleen XML-bestanden kunnen worden geëxporteerd naar een internetadres (http: //, ftp: //). Voer een pad in dat naar een locatie op uw computer of op het netwerk verwijst. @@@ 1 @@@ 1
31552 De documenten die u importeert, bevatten XML-schemagegevens (XSD) die buiten Microsoft Access zijn gemaakt. @ XML-schemagegevens die buiten Microsoft Access zijn gemaakt, worden niet ondersteund. Als u doorgaat, importeert Microsoft Access alleen de gegevens en negeert het XML-schema. @ Wilt u doorgaan? @ 19 @@@ 1
31553 De waarde van de eigenschap Action Tag mag niet langer zijn dan 1024 tekens.
31554 U probeert te veel actietags toe te passen. @ Schakel enkele van de geselecteerde tags uit. @@ 1 @@@ 1
31555 De opgegeven transformatie heeft de gegevens niet succesvol geconverteerd. Wilt u een kopie van de te exporteren gegevens opslaan op '|' voor het oplossen van problemen?
31556 Om objectafhankelijkheden te bekijken of de optie Tracknaam AutoCorrectie-info te wijzigen, moet Microsoft Access alle objecten sluiten en afhankelijkheidsinformatie bijwerken. @ Dit kan enkele minuten duren. Wilt u doorgaan? @@ 21 @ 1 @ 553713744 @ 1
31557 Microsoft Access kan de afhankelijkheidsinformatie niet bijwerken omdat een of meer objecten open zijn. @ Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 3
31558 De optie Tracknaam AutoCorrectie info genereert naamkaarten voor de objecten in de database. Dit kan enkele minuten duren. @ Wilt u deze optie ingeschakeld laten? @@ 3 @@@ 1
31559 Microsoft Access kan geen verbinding maken met de site die u heeft opgegeven. Controleer het adres van de site of neem contact op met uw sitebeheerder.
31560 De site die u heeft opgegeven, biedt geen ondersteuning voor koppelingen naar een Microsoft Access-database. Op de site moet Microsoft SharePoint Foundation worden uitgevoerd.
31561 De opgegeven site biedt geen ondersteuning voor het importeren van gegevens naar een Microsoft Access-database. Op de site moet Microsoft SharePoint Foundation worden uitgevoerd.
31562 De site die u heeft opgegeven, bevat geen lijsten. Controleer het adres van de site of neem contact op met uw sitebeheerder.
31563 Microsoft Access kan de naam AutoCorrectie niet inschakelen voor een of meer objecten omdat Access de objecten niet kan openen en opslaan. Een open- of opslagbewerking kan zijn mislukt vanwege een of meer van de volgende redenen: het object is al geopend, u hebt geen machtigingen om het object in de ontwerpweergave te openen, de database is alleen-lezen of de bron van een gekoppelde tabel kan niet worden gevonden. @@@ 2 @ 1 @ 553713743 @ 1
31564 Om objectafhankelijkheden te genereren, moet de optie Tracknaam AutoCorrectie info zijn ingeschakeld. @ Naam AutoCorrectie inschakelen en doorgaan? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31565 Afhankelijkheidsinformatie moet worden bijgewerkt voordat u objectafhankelijkheden kunt bekijken. Dit kan enkele minuten duren. @ Wilt u doorgaan? @@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31566 De functie voor objectafhankelijkheden is niet ingeschakeld voor deze database omdat afhankelijkheidsinformatie moet worden bijgewerkt. @@@ 5 @ 1 @ 553713744 @ 1
31567 Het object dat u hebt geselecteerd in het deelvenster Objectafhankelijkheden, bestaat niet meer in de database. @@@ 1 @@@ 1
31568 U beschikt niet over de benodigde machtigingen om afhankelijkheidsinformatie voor het geselecteerde object te genereren. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31569 Om afhankelijkheidsinformatie te bekijken, moet u een tabel, query, formulier of rapport selecteren. @@@ 1 @ 1 @ 553713742 @ 1
31570 Er kan geen afhankelijkheidsinformatie worden gegenereerd omdat er naamkaarten ontbreken of zijn verouderd. Schakel de optie Tracknaam AutoCorrectie-info in, zorg ervoor dat u voldoende machtigingen heeft om een ​​object te openen in de ontwerpweergave en zorg ervoor dat de database niet alleen-lezen is. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31571 Er kan geen afhankelijkheidsinformatie worden gegenereerd omdat naamkaarten verouderd zijn en de database alleen-lezen is. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31572 Microsoft Access kan geen afhankelijkheidsinformatie genereren voor een nieuw niet-opgeslagen object. Sla het nieuwe object op en controleer vervolgens op objectafhankelijkheden. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31573 Microsoft Access kan geen afhankelijkheidsinformatie genereren voor objecten in een project. @@@ 1 @@@ 1
31574 Microsoft Access kan geen ongebonden formulieren of rapporten exporteren als XML-documenten.
31575 Alle geopende objecten moeten worden gesloten voordat u een back-up van uw database of project maakt. @ Wilt u dat Microsoft Access de objecten sluit? @@ 19 @@@ 2
31576 Microsoft Access kan geen back-up maken van deze database of dit project omdat een of meer objecten open zijn. @ Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 3
31577 Microsoft Access kan geen verbinding maken met de site die u heeft opgegeven. Controleer het adres van de site of neem contact op met uw sitebeheerder.
31579 De tabel kan niet worden geëxporteerd omdat u niet voldoende rechten heeft. Neem contact op met uw sitebeheerder.
31580 Er bestaat al een lijst met de opgegeven naam. Typ een andere naam en probeer het opnieuw.
31581 De lijstnaam mag geen van de volgende tekens bevatten: /: *? ”” <> |. Typ een andere naam en probeer het opnieuw.
31582 Microsoft Access kan geen afhankelijkheidsinformatie genereren voor objecten in een replicadatabase. @@@ 1 @@@ 1
31583 Het importeren van '|' is voltooid.
31584 Koppelen naar '|' voltooid.
31585 Exporteren van '| 1' naar '| 2' voltooid.
31586 De opgegeven site biedt geen ondersteuning voor het importeren van gegevens uit een Microsoft Access-database. Op de site moet Microsoft SharePoint Foundation worden uitgevoerd.
31587 Microsoft Access kan geen afhankelijkheidsinformatie genereren omdat de optie Tracknaam AutoCorrectie-info is uitgeschakeld. Deze optie kan niet worden ingeschakeld omdat de database alleen-lezen is of u niet voldoende rechten heeft. @@@ 1 @@@ 1
31588 Fout bij exporteren van afbeeldingsbestand '| 1' naar opgegeven pad '| 2'.
31589 De opgegeven transformatie kon uw gegevens niet met succes transformeren. |
31590 Een lijst met de naam '|' bestaat al. U moet een andere naam gebruiken of naar de site gaan en de lijst verwijderen.
31591 Microsoft Access kan '| 1' niet exporteren naar Microsoft SharePoint Foundation vanwege beperkingen op het aantal keren dat elk gegevenstype in een Microsoft SharePoint Foundation-lijst kan verschijnen. @ Zie Help om erachter te komen wat de beperkingen precies zijn en voor details over hoe om een ​​query te maken die de Microsoft SharePoint Foundation-lijst definieert die u wilt maken. @@ 2 @ 1 @ 553714173 @ 1
31592 Kan het opgegeven schemabestand '|' niet vinden. Verwijder of update de bestandsreferentie en probeer opnieuw te importeren. @@@ 1 @@@ 1
31593 Microsoft Access is een fout opgetreden bij het verwerken van het XML-schema in bestand '| 1'. | 2 @@@ 1 @@@ 1
31594 Microsoft Access kon XML-gegevens niet exporteren naar '| 1'. @@@ 1 @@@ 1
31595 Deze database is opgeslagen in de Microsoft Access | bestandsformaat. @ Voor informatie over het importeren van gegevens uit deze database in een nieuw bestand, klikt u op Office.com in het menu Getting Started met Microsoft Access-pagina. @@ 1 @@@ 1
31596 Kan de specificatie '|' niet laden. Probeer de specificatie opnieuw te maken. @@@ 1 @@@ 1
31597 De specificatie-XML is niet gevalideerd ten opzichte van het schema. Er is een fout opgetreden in de volgende regel van het XML-document: |. @@@ 1 @@@ 1
31598 De specificatie-XML is niet gevalideerd ten opzichte van het schema. Er is een fout in de volgende specificatie XML-string: | 1 Mogelijke waarde kan een van de volgende '| 2' zijn. @@@ 1 @@@ 1
31599 De opgegeven naam '| 1' kan niet worden ingesteld vanwege een van de volgende redenen:
? De opgegeven naam is niet uniek.
? De opgegeven naam is leeg.
? De opgegeven naam voldoet niet aan de regels voor objectnaamgeving van Microsoft Access. @@@ 1 @@@ 1
31600 De gespecificeerde beschrijving '|' is te lang. De beschrijving mag niet langer zijn dan 255 tekens. @@@ 1 @@@ 1
31601 De specificatie bevat geen beschrijving. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31602 De specificatie met de opgegeven index bestaat niet. Specificeer een andere index. '|'. @@@ 1 @@@ 1
31603 De naam '|' is al in gebruik. Voer een andere naam in of klik op de knop Gegevenstaken beheren om de bestaande specificatie te hernoemen. @@@ 1 @@@ 1
31604 Het vereiste element ontbreekt onder en voor een formaat met vaste breedte. @@@ 1 @@@ 1
31605 Het kenmerk Breedte is vereist voor iedereen elementen onder or voor een formaat met vaste breedte. @@@ 1 @@@ 1
31606 Kan de doeldatabase niet openen. Als de database open is, sluit u deze en probeert u het opnieuw. @@@ 1 @@@ 1
31607 Het Path-attribuut is vereist voor alle formaten behalve ImportWSS, ImportOutlook en ExportXML.
31608 Geef een naam op voor de importspecificatie in het vak Opslaan als.
31609 Geef een naam op voor de exportspecificatie in het vak Opslaan als.
31610 Wilt u '|' verwijderen?
31611 Geef de naam van het bron- of doelbestand op in het vak Bestandsnaam.
31612 De specificatie kan niet worden uitgevoerd. Probeer de specificatie opnieuw te maken.
31613 U hebt "" Tabellen en gerelateerde weergaven "" geselecteerd als de manier om objecten in de database te groeperen. Toegang moet informatie over objectafhankelijkheden bijwerken om de groepen te maken. Bij grote databases zal dit even duren. @ Wilt u doorgaan? @@ 3 @@@ 1
31614 Weet u zeker dat u het item '|' wilt verwijderen uit de Categorieënlijst? @ Merk op dat de individuele groepen en de snelkoppelingen naar de objecten in de database zullen worden verwijderd, maar de objecten zelf zullen niet worden verwijderd. @@ 3 @@@ 1
31615 Weet u zeker dat u de groep wilt verwijderen? @Merk op dat alleen de snelkoppelingen en niet de daadwerkelijke objecten worden verwijderd. @@ 3 @@@ 1
31616 Dubbele itemnaam @ Een item met de naam | bestaat al in de Categorieënlijst. Geef een andere naam op voor het item. @@ 1 @@@ 1
31617 Dubbele groepsnaam @ Een groep met de naam | bestaat al. Geef een andere naam op voor de groep. @@ 1 @@@ 1
31618 Lege itemnaam @ U heeft geen naam opgegeven voor het item dat u aan de lijst met categorieën hebt toegevoegd. @@ 1 @@@ 1
31619 Lege groepsnaam @ U heeft geen naam voor de groep gespecificeerd. @@ 1 @@@ 1
31620 Hiermee wordt alle inhoud in uw MSysNavPaneXXX-systeemtabellen gewist. @ Wilt u doorgaan? @@ 3 @@@ 1
31621 Er is al een snelkoppeling met de naam '| 1' naar het '| 2' object in deze groep. @@@ 1 @@@ 1
31622 De tabelbeschrijving kan niet worden gewijzigd voor een gekoppelde tabel
31623 Microsoft Access heeft 'Favorieten' en andere groepen geïmporteerd in de geconverteerde database. Als u de geïmporteerde groepen in Access 2007 of hoger wijzigt, ziet u die wijzigingen niet als u de database opent in een oudere versie van Access. Als u de geïmporteerde groepen wijzigt door een oudere versie van Access te gebruiken, zult u deze wijzigingen niet zien als u de database opent in Access 2007 of hoger. @@@ 1 @@@ 1
31624 Voer een geldige datum in. @@@ 1 @@@ 1
31625 Voer een geldige waarde in. @@@ 1 @@@ 1
31626 | Er zijn problemen gevonden die kunnen leiden tot ongewenst gedrag of ontbrekende gegevens. @ Wilt u de wizard annuleren en de problemen bekijken? @Klik op Nee om de problemen te negeren en door te gaan met de migratie.
31627 Een kopie van de database is verplaatst naar |. Doorgaan met het openen van het huidige bestand?
31628 Verhuizen naar SharePoint wordt niet ondersteund voor databases waarvoor de eigenschap AllowBypassKey is uitgeschakeld.
31629 Sjabloon '| 1' kan niet worden geïnstantieerd. @ | 2 @@@@@ 3
31630 Het instellen van de database-eigenschap '|' is mislukt.
31631 De objectnaam '|' kan niet worden gebruikt omdat het niet voldoet aan de regels voor objectnaamgeving.
31632 Kan '| 1' niet laden in '| 2'.
31633 '|' is geen ondersteund AccessObject-type.
31634 Het maken van relatie '|' is mislukt.
31635 Manifest.xml komt niet overeen met het gedefinieerde schema. |
31636 Tables.xml bestaat niet.
31637 Deze sjabloon kan niet worden gebruikt omdat hiervoor een nieuwere versie van Microsoft Access vereist is. Zie Office.com voor de nieuwste sjablonen die u kunt gebruiken met uw huidige versie van Microsoft Access.
31638 Er zijn fouten opgetreden bij het laden van Tables.xml.
31639 Manifest.xml bestaat niet.
31640 Relationships.xml komt niet overeen met het vereiste schema.
31641 Er is een onverwachte fout opgetreden bij het openen van de sjabloon.
31642 NavPane.xml komt niet overeen met het vereiste schema.
31643 '|' is geen geldige sjabloon.
31644 Het maken van een database met de opgegeven sorteervolgorde is mislukt.
31645 Instellen van | 1 op | 2 '| 3' is mislukt.
31646 NavPane.xml kan niet worden geopend.
31647 Er is een fout opgetreden bij het omdraaien van | 1 '| 2' van rechts naar links.
31648 Er is een fout opgetreden bij het uitvoeren van automatische naamcorrectie.
31649 Er is een fout opgetreden bij het herstellen van de labels op | 1 '| 2'.
31650 Het bronbestand '| 1' voor | 2 '| 3' bestaat niet.
31651 De objectnaam '|' kon niet worden gebruikt omdat er al een ander object met dezelfde naam bestaat.
31652 U heeft geen exclusieve toegang tot de database. Uw SharePoint-lijsten kunnen op dit moment niet offline worden gehaald of in de cache worden opgeslagen. Probeer het later nogmaals.
31653 Microsoft Access kan uw lijsten niet offline halen. Er is een circulaire relatie gedetecteerd.
31654 Toegang geweigerd. U hebt geen machtigingen voor SharePoint-server. Controleer de machtigingen en probeer deze bewerking opnieuw.
31655 Microsoft Outlook kan niet starTed. Zorg ervoor dat Outlook is geïnstalleerd en correct is ingesteld op uw computer.
31656 U moet Microsoft Office Outlook 2007 of hoger op deze computer hebben om deze functie in te schakelen.
31657 U kunt geen gegevens verzamelen met behulp van een e-mailtaak, omdat uw database de maximale grootte heeft bereikt. Maak schijfruimte vrij en probeer het opnieuw.
31658 De geselecteerde tabel of query heeft geen velden die het verzamelen van gegevens via e-mail ondersteunen.
31659 | is alleen-lezen. U kunt geen e-mailberichten gebruiken om gegevens over dit object te verzamelen of bij te werken.
31660 U kunt geen gegevens verzamelen voor actiequery's, SQL-specifieke query's en parameterquery's met behulp van e-mailberichten.
31661 Het e-mailadresveld dat u heeft opgegeven, bevat geen geldige adressen. Specificeer een ander veld.
31662 De waarde die u heeft ingevoerd, is niet geldig voor het maximale aantal antwoorden.
31663 De waarde die u heeft ingevoerd, is niet geldig voor de datum en tijd om te stoppen.
31664 De datum en tijd om te stoppen met het verwerken van antwoorden, moeten groter zijn dan de huidige datum en tijd.
31665 |
31666 De UpdateDependencyInfo-methode kan een of meer objecten niet bijwerken. Microsoft Access heeft in de huidige database een tabel met AutoCorrectie-fouten bij naam gemaakt met meer informatie over de falende objecten. @@@ 2 @ 1 @ 553713744 @ 1
31667 Wilt u alle geselecteerde objecten verwijderen? Als u deze objecten verwijdert, worden ze uit alle groepen verwijderd. @ U kunt het verwijderen van formulieren, rapporten en modules niet ongedaan maken. @@ 20 @@@ 2
31668 Microsoft Access biedt geen ondersteuning voor het openen van HTML-pagina's. @@@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31669 Ontwerpwijzigingen worden niet ondersteund voor Data Access-pagina's. @ Gebruik Microsoft Access 2003 of eerder om het ontwerp van een Data Access-pagina te wijzigen. @@ 2 @@ 4294967294 @ 1
31670 Microsoft Access ondersteunt deze bewerking niet voor Data Access-pagina's. Gebruik Microsoft Access 2003 of eerder om deze bewerking uit te voeren. @@@ 1 @@@ 1
31671 |
31672 | 1 | 2
31673 TECHNISCHE GEGEVENS Correlatie-ID: | 1
Datum en tijd: | 2
31674 Deze bewerking wordt niet ondersteund voor gekoppelde SharePoint-tabellen. Als u aan SharePoint gekoppelde tabellen wilt beheren, wijst u Externe gegevens ophalen in het menu Gegevens aan en klikt u vervolgens op SharePoint-lijst.
31675 Wijzigingen zijn aangebracht in deze database door een oudere versie van Access of door een externe bron. Om de groep Tabellen en gerelateerde weergaven in het navigatiedeelvenster te gebruiken, moet de afhankelijkheidsstructuur opnieuw worden opgebouwd. Dit kan even duren. wilt u doorgaan? @@ 3 @@@ 1
31676 Wilt u alle geselecteerde objecten verwijderen? Als u deze objecten verwijdert, worden ze uit alle groepen verwijderd. @@@ 20 @@@ 2
31677 U kunt geen .accde- of .mde-bestand maken van een uitgeschakelde (niet-vertrouwde) database. Als u de bron van deze database vertrouwt, kunt u deze inschakelen via de berichtenbalk. @@@ 1 @@@ 1
32000 De macroactie '| 1' kan niet worden uitgevoerd met het opgegeven argument '| 2' in de uitgeschakelde modus of vanuit een ingesloten macro. @@@ 1 @@@ 1
32001 De '|' RunCommand kan niet worden uitgevoerd in uitgeschakelde modus. @@@ 1 @@@ 1
32002 Kan macro '|' niet openen of uitvoeren, omdat deze niet geldig is. @@@ 1 @@@ 1
32003 De '|' actie vereist een geldige controlenaam die overeenkomt met een subformulier of subrapport. @@@ 1 @@@ 1
32004 De besturingsnaam '|' is verkeerd gespeld of verwijst naar een besturingselement dat niet bestaat. @ Als de ongeldige besturingselementnaam zich in een macro bevindt, wordt in het dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de macro-argumenten weergegeven nadat u op OK hebt geklikt. Open het macrovenster en voer de juiste besturingsnaam in. @@ 1 @@@ 1
32005 Een of meer acties zijn onbekend en kunnen niet worden geplakt. @@@ 1 @@@ 1
32006 Microsoft Access kon de macro-indeling niet begrijpen.
32007 De macroactie '| 1' heeft een waarde nodig voor het '| 2' argument. @@@ 1 @@@ 1
32008 De macroactie '| 1' heeft een ongeldige waarde voor het '| 2' argument. @@@ 1 @@@ 1
32009 De SubMacro heeft een geldig naamargument nodig
32010 De tekst die u heeft ingevoerd, is geen item in de lijst.
32011 Microsoft Access kan de uitdrukking '| 1' niet parseren.
32012 De actie ApplyOrderBy vereist een geldige controlenaam die overeenkomt met een subformulier of subrapport. @@@ 1 @@@ 1
32013 Er is een onbekende fout opgetreden in een datamacro. @@@ 1 @@@ 1
32014 Weet u zeker dat u | 1 definitief van uw tafel wilt verwijderen? Als de tafel open is, wordt de wijziging pas doorgevoerd als de tafel is opgeslagen.
32015 Verwijderen mislukt voor '| 1'.
32016 Hernoemen mislukt voor '| 1'.
32017 De SQL-instructie is niet geldig.
32018 Wijzigingen zijn mogelijk niet opgeslagen.
32019 Time-outfout. Serververwerking is mislukt.
32020 Er is een fout opgetreden bij het controleren van de status van een gegevensmacro. @ Om de fout te bekijken, zoekt u de DataMacroInstanceID '| 1' op in de USysApplicationLog-tabel. @@ 1 @@@ 1
32021 De If en Else If-voorwaarden zijn vereiste argumenten.
32022 De macro kan niet worden geïmporteerd omdat deze ongeldig is.
32023 De actie '| 1' is niet geldig voor de huidige context.
32024 De gegevensmacro kan geen parameters meer ondersteunen.
32500 De groep '|' je hebt ingevoerd is ongeldig. @@@ 1 @@@ 1
32501 De categorie '|' je hebt ingevoerd is ongeldig. @@@ 1 @@@ 1
32502 De waarde die u hebt ingevoerd, is niet geldig voor het veld '|'. @ U heeft bijvoorbeeld mogelijk tekst ingevoerd in een numeriek veld of een getal dat groter is dan de instelling van FieldSize toestaat. @@ 1 @@@ 1
32503 Ondersteuning voor export naar.PDF of .XPS is niet geïnstalleerd op deze computer. @@@ 1 @@@ 1
32504 De tekst die u heeft ingevoerd, is geen item in de lijst. @ Wilt u de items in de lijst bewerken? @@ 20 @@@ 4
32505 Microsoft Access heeft deze database hersteld. Onderzoek de database om te controleren of er geen database-objecten ontbreken. @@@ 1 @@@ 1
32506 Microsoft Access heeft deze database hersteld, maar een of meer tabellen bleken gegevensbeschadiging te bevatten en zijn verwijderd. Verwijderde tabellen zijn gelogd in de MSysRecoveryErrors-tabel. Deze tabel wordt momenteel weergegeven in het gegevensblad. @@@ 1 @@@ 1
32507 Microsoft Access heeft deze database hersteld, maar een of meer tabellen bleken gegevensbeschadiging te bevatten en zijn verwijderd. Verwijderde tabellen zijn gelogd in de MSysRecoveryErrors-tabel. @@@ 1 @@@ 1
32508 De opdracht 'Opslaan als Outlook-contactpersoon' is mislukt. @@@ 1 @@@ 1
32509 De opdracht 'Toevoegen vanuit Outlook' is mislukt. @@@ 1 @@@ 1
32510 Microsoft Access kon geen velden vinden die overeenkomen met de velden in een Microsoft Outlook-contactpersoon. @@@ 1 @@@ 1
32511 Succesvol toegevoegd | contact (en). @@@ 1 @@@ 1
32512 U kunt deze database niet opslaan in een eerdere versie-indeling, omdat deze functies gebruikt waarvoor de huidige bestandsindeling vereist is. @ Deze functies omvatten bijlagen, velden met meerdere waarden, offline gegevens, gegevensmacro's, berekende kolommen, links naar niet-ondersteunde externe bestanden, nieuwere sortering bestellingen, nieuwere coderingstypen en navigatieknoppen. @@ 1 @@@ 1
32513 Alle geopende objecten moeten worden gesloten voordat u de database opslaat. @ Wilt u dat Microsoft Access alle geopende objecten sluit? @@ 19 @@@ 2
32514 Microsoft Access kan deze database niet opslaan in een andere versie, omdat een of meer objecten open zijn. @ Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 3
32515 U staat op het punt de lijst en alle bijbehorende gegevens van de SharePoint-site te verwijderen. Wil je doorgaan?
32516 De filterreeks die u heeft ingevoerd, is niet geldig of u kunt op dit moment geen filter toepassen.
32517 Deze SharePoint-lijst of een van de gerelateerde lijsten bestaat niet op de SharePoint-site.
32518 De volgende fouten zijn opgetreden:
32519 De waarde die is opgegeven voor de parameter Type is ongeldig. Geef een van de volgende op: Rapport, Formulier, Query of Tabel.
32520 De reparatie is geannuleerd. Om het bestand handmatig te herstellen, wijst u in het menu Bestand de optie Database beheren aan en klikt u vervolgens op Database comprimeren en repareren.
32521 U kunt de waarde van deze eigenschap niet wijzigen in het OnPaint-evenement. @@@ 1 @@@ 1
32522 Er zijn geen contacten geïmporteerd. Geen van de velden heeft de benodigde '|' eigenschap opgegeven. @@@ 1 @@@ 1
32523 Een aangepaste macro in dit rapport kan niet worden uitgevoerd en verhindert dat het rapport wordt weergegeven. @@@ 1 @@@ 1
32524 Toegang kan '| 1' niet maken. @ | 2 @ Zorg ervoor dat de bestandsnaam (en locatie, indien opgegeven) de juiste indeling hebben, zoals c: locatiebestandsnaam. @ 1 @@@ 1
32525 Access kan de sjabloon niet downloaden van Office.com.
32526 U hebt geprobeerd een .mdb-bestand te maken op een SharePoint-site. U kunt alleen Access 2007 - 2016-databasebestanden (.accdb) maken op SharePoint-sites. Wijzig het bestandstype of selecteer een andere locatie.
32527 U hebt geprobeerd een .adp-bestand te maken op een SharePoint-site. U kunt alleen Access 2007 - 2016-databasebestanden (.accdb) maken op SharePoint-sites. Wijzig het bestandstype of selecteer een andere locatie.
32528 De toepassing is uitgeschakeld en mogelijk kunnen er geen databases worden gemaakt.
32529 Deze bewerking wordt niet ondersteund voor query's met parameters of objecten op basis van query's met parameters. @@@ 1 @@@ 1
32530 Voor het delen met Microsoft SharePoint Foundation moet de database een Access 2007-indeling of hoger hebben.
32531 Microsoft Access kan de SharePoint-lijst niet maken. Dit kan zijn omdat u niet over de benodigde rechten beschikt.
32532 Het project kan niet naar dit formaat worden geconverteerd. Het project kan alleen worden geconverteerd naar Access 2000 of nieuwer formaat.
32533 Kan veld '| 1' niet maken op tabel '| 2'
32534 Kan vooraf gedefinieerd veld '| 1' op tabel '| 2' niet verwijderen
32535 De naam van het veld '| 1' in de SharePoint-lijst '| 2' is mislukt
32536 Het opgegeven commando (OutputTo) is nu niet beschikbaar. Sluit objecten die zijn geopend in de ontwerpweergave of lay-outweergave en probeer het opnieuw. @@@ 1 @@@ 1
32537 Er kunnen slechts 256 TempVars worden gemaakt. Zorg ervoor dat u alle TempVars verwijdert die niet nodig zijn.
32538 TempVars kunnen alleen gegevens opslaan. Ze kunnen geen objecten opslaan.
32539 TempVars kunnen alleen strings opslaan met maximaal 65,356 tekens.
32540 De naam van deze TempVar is te lang. TempVar-namen mogen maximaal 256 tekens lang zijn. Gebruik een kortere naam.
32541 U moet een naam specificeren om een ​​tempo in te stellen of te verwijderenrary variabele.
32542 U moet een waarde specificeren om het tempo in te stellenrary variabele naar.
32543 Wilt u verbinding maken met een bestaand SQL Server database? @Selecteer Nee om een ​​nieuw SQL Server database. @@ 16 @@@ 4
32544 U probeert een gecodeerde database te converteren. Decodeer de database en probeer het opnieuw. Gebruik de opdracht Coderen met wachtwoord om de geconverteerde database te beschermen.
32545 U probeert een met een wachtwoord beveiligde database te converteren. Verwijder het wachtwoord en probeer het opnieuw. Gebruik de opdracht Coderen met wachtwoord om de geconverteerde database te beschermen.
32546 U probeert een gecodeerde database te converteren die een wachtwoord gebruikt. Decodeer de database, verwijder het wachtwoord en probeer het opnieuw. Gebruik de opdracht Versleutelen met wachtwoord om de geconverteerde database te beschermen.
32547 U probeert een database te converteren die is gecodeerd met een wachtwoord. Verwijder het wachtwoord en probeer het opnieuw. Gebruik de opdracht Set Database Password om de geconverteerde database te beschermen.
32548 Er is een fout opgetreden bij het weergeven van het e-mailbericht. Zorg ervoor dat er geen open dialoogvensters in Outlook zijn en probeer het opnieuw.
32549 '|' bevat meer dan 10,000 rijen. De verwerking kan enkele momenten duren. wil je verder gaan?
32550 '|' is een leeg opzoekveld. U kunt geen gegevens voor dit veld verzamelen. Om door te gaan, verwijdert u het lege opzoekveld uit de lijst met velden die in dit e-mailbericht moeten worden opgenomen.
32551 Er is een fout opgetreden bij het weergeven van de taak. Zorg ervoor dat er geen open dialoogvensters in Outlook zijn en probeer het opnieuw.
32552 Deze opdracht is niet beschikbaar wanneer de database wordt geopend vanaf de webserver. Wilt u een lokale kopie van de database opslaan?
32553 Om een ​​database te ondertekenen en te implementeren, moet u een database gebruiken die is gemaakt met Microsoft Office Access 2007 of hoger. Converteer de database naar het Access 2007-formaat en start het ondertekeningsproces opnieuw.
32554 Microsoft Access kan geen implementatiepakket maken met de huidige database. Controleer het pad naar het bestand. @@@ 1 @@@ 1
32555 Microsoft Access kan de huidige database niet ondertekenen. Zorg ervoor dat het digitale certificaat dat is gebruikt om de database te ondertekenen, geldig is. @@@ 1 @@@ 1
32556 Microsoft Access kan de database niet extraheren. Controleer de bestandsnaam en het pad naar het bestand. @@@ 1 @@@ 1
32557 Microsoft Access kan de verpakte database niet downloaden. Netwerkproblemen of problemen met de website hebben de download mogelijk verhinderd. Start de download opnieuw of blader naar de site en controleer of deze werkt. @@@ 1 @@@ 1
32558 Je hebt een ongeldig bestand aangevraagd. Het bestand is mogelijk beschadigd. Neem contact op met de persoon die het bestand heeft gemaakt en vraag een nieuw exemplaar aan. @@@ 1 @@@ 1
32559 De sjabloon heeft een onbekend formaat en kan niet worden geopend.
32560 De opgegeven sjabloon bestaat niet.
32561 '|' is geen geldige databasesjabloon.
32562 De opgegeven sjabloon kan niet worden gemaakt in de opgegeven bestandsindeling. Geef een ander bestandsformaat op voor de nieuwe database.
32563 U kunt geen sjabloonbestand gebruiken om rechtstreeks op een SharePoint-site een database te maken.
32564 Dit lijkt geen sjabloonbestand te zijn. Het bestand is mogelijk beschadigd geraakt of het pakketformaat bevat mogelijk een fout.
32565 De | 0 '| 1' kan niet worden gelezen uit het sjabloonbestand. Het object heeft mogelijk een niet-herkende indeling of bevat ongeldige gegevens.
32566 De tabel '| 0' in de sjabloon kan niet worden gekoppeld aan een SharePoint-lijst met ID | 1.
32567 De | 0 '| 1' in de sjabloon kan niet uit tekst worden geladen vanwege een parseerfout. | 2
32568 De naam van de tabel | 0 of een van de velden kan niet worden gewijzigd.
32569 Kan de VBA-referentie | 0 niet toevoegen
32570 Een Design Master of Replica kan niet worden geconverteerd naar het Access 2007-bestandsformaat. @@@ 1 @@@ 1
32571 De inhoud van het navigatiedeelvenster mag niet worden gewijzigd terwijl het is vergrendeld.
32572 Access-projecten ondersteunen geen aangepaste groepen in het navigatiedeelvenster. U mag geen aangepaste groepen importeren of exporteren vanuit een Access-project.
32573 Microsoft Access kan de exportbewerking niet uitvoeren.
32575 De opdracht acCmdExport voor RunCommand is gedeprecieerd. Gebruik de actie OutputTo of een van de meer specifieke RunCommands, zoals acCmdExportExcel, acCmdExportRTF en acCmdExportText.
32576 De opdracht acCmdImport voor RunCommand is verouderd. Gebruik een van de meer specifieke RunCommands, zoals acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel en acCmdImportAttachText.
32577 De opdracht acCmdLinkTables voor RunCommand is gedeprecieerd. Gebruik een van de meer specifieke RunCommands, zoals acCmdImportAttachAccess, acCmdImportAttachExcel en acCmdImportAttachText.
32578 Microsoft Access kan de Access-database-engine niet laden. Voer setup opnieuw uit en restart de applicatie. @@@ 1 @@@ 1
32579 U bent niet gemachtigd om naar deze SharePoint-site te schrijven. Neem voor hulp contact op met uw sitebeheerder.
32580 Kan het bestand | niet publiceren aangezien het bestand is uitgecheckt of vergrendeld voor bewerking door een andere gebruiker.
32581 SQL Distributed Management Objects (SQL-DMO) moeten op de computer staan ​​waarop Microsoft Access wordt uitgevoerd.
32582 De opgegeven bestandsnaam kan niet worden gebruikt om een ​​database te maken. Geef een andere databasenaam op.
32583 Er is een fout opgetreden bij het maken van de database.
32584 Er bestaat geen object met de opgegeven naam en type in de huidige database.
32585 Deze functie is alleen beschikbaar in een ADP. @@@ 1 @@@ 1
32586 Dit database-object kan niet als rapport worden opgeslagen. @@@ 1 @@@ 1
32587 De bronwaarde die u heeft opgegeven, is niet geldig. @@@ 1 @@@ 1
32588 De tabel waaraan u probeert toe te voegen, is momenteel open en moet worden gesloten voordat u verder gaat. Wilt u de wijzigingen opslaan en de tabel sluiten? @@@ 20 @@@ 2
32589 Microsoft Access heeft een fout aangetroffen bij het sluiten van de tabel. @@@ 1 @@@ 1
32590 U kunt niet linken naar een database die op een internetlocatie is opgeslagen. U moet de database eerst opslaan op een locatie die gebruikmaakt van een Universal Naming Convention (UNC), zoals een servershare, en er vervolgens naar linken. @@@ 1 @@@ 1
32591 Het door u opgegeven bestandspad is niet geldig. Geef een volledig bestandspad op. @@@ 1 @@@ 1
32592 De bestandsextensie van '|' is niet geldig voor het formaat waarnaar u probeert te exporteren. Deze actie is mogelijk onveilig. Wil je doorgaan? @@@ 20 @@@ 2
32593 Bestaande tabel of vraag '|' overschrijven? @@@ 20 @@@ 2
32594 De opdracht Kolomgeschiedenis weergeven is niet beschikbaar terwijl u offline met een SharePoint-lijst werkt. Maak opnieuw verbinding met de lijst en probeer het opnieuw. @@@ 1 @@@ 1
32595 Microsoft Access kan de SharePoint-lijst niet verwijderen, omdat u niet over de benodigde machtigingen beschikt om de lijst te verwijderen of de lijst is hernoemd of niet meer bestaat.
32596 De Microsoft Access Outlook-invoegtoepassing is uitgeschakeld in Microsoft Outlook. Om gegevens te verzamelen met behulp van e-mailberichten in Microsoft Access, moet u controleren of deze invoegtoepassing is geïnstalleerd en ingeschakeld vanuit Microsoft Outlook.
32597 Deze database bevat koppelingen naar lijsten op de geselecteerde SharePoint-site. Wilt u snelkoppelingen kunnen toevoegen aan het menu Weergeven van elke lijst? Hierdoor kunnen andere mensen formulieren en rapporten openen vanaf de SharePoint-webpagina.
32598 De naam '|' is al in gebruik. Voer een andere naam in. @@@ 1 @@@ 1
32599 Alleen XML-bestanden kunnen worden geïmporteerd vanaf een internetadres (http: //, ftp: //). Voer een pad in dat naar een locatie op uw computer of op het netwerk verwijst. @@@ 1 @@@ 1
32600 De lijst | 1 wordt al gebruikt door de | 2 koppelingstabel. Selecteer een andere lijst.
32601 U staat op het punt van site te veranderen. Alle wijzigingen die u heeft aangebracht om tabellen te koppelen, worden genegeerd. Wilt u doorgaan zonder deze wijzigingen op te slaan?
32602 De SetProperty-actie of -methode is mislukt omdat er geen formulier- of rapportcontext was. @ Om de juiste context voor SetProperty vast te stellen, belt u OpenForm of OpenReport voordat u SetProperty aanroept, of roept u SetProperty op vanuit een gebeurtenis op een formulier of rapport. @@ 1 @@@ 1
32603 SharePoint-lijstgegevens worden in deze database opgeslagen. Als deze database wordt gedeeld, kunnen gebruikers die geen toestemming hebben om deze gegevens te bekijken, deze wel zien.
32604 Er is een fout opgetreden bij het publiceren van uw database. Controleer uw publicatie-URL en machtigingen en probeer het opnieuw.
32605 Uw gegevensbron bevat meer dan 255 velden (kolommen). Access importeert alleen de eerste 255 velden.
32606 Sommige veldtypen, zoals bijlagevelden en berekende velden, worden niet ondersteund in de MDB- of ADP-database. Wil je doorgaan?
32607 Veldtypen zoals bijlagevelden en berekende velden worden niet ondersteund in de MDB- of ADP-database-indelingen. Als er niet-ondersteunde veldtypen bestaan ​​in de brondatabasetabellen, worden die velden niet geïmporteerd. Wil je doorgaan?
32608 Dit databasebestand kan niet worden geconverteerd omdat het gekoppelde tabellen bevat die verwijzen naar een of meer bestanden die niet kunnen worden gevonden. Om door te gaan, verwijdert u deze gekoppelde tabellen of repareert u de koppelingen. @@@ 1 @@@ 1
32609 | 1 kan aanpassing '| 2' niet laden. Deze aanpassingsnaam is al geladen.
32610 Automatische configuratie van de huidige versie van Microsoft Access is mislukt. Uw database functioneert mogelijk niet correct. Dit kan gebeuren als u niet over de benodigde machtigingen beschikt om Microsoft Access op deze computer te installeren. @@@ 1 @@@ 1
32611 Het bestand '|' bestaat al. @ Wilt u het bestaande bestand bijwerken? @@ 20 @@@ 2
32612 Microsoft Access kan dit bestand niet openen.
Dit bestand is geconverteerd naar runtime-modus door de bestandsnaamextensie te wijzigen in .accdr. Dit bestand wordt alleen geopend als Access in runtime-modus staat.
Om het bestand te openen, dubbelklikt u erop in Windows Verkenner, opent u het met een snelkoppeling of gebruikt u de opdrachtregeloptie / runtime.
Om het ontwerp van deze database te wijzigen, geeft u de database een nieuwe naam met de bestandsextensie .accdb en opent u deze vervolgens in Access.
32613 Voor deze functie moet het programma Microsoft Access 2016 op uw computer zijn geïnstalleerd. De toepassing die u gebruikt, wordt mogelijk gemaakt door Microsoft Access 2016 Runtime. Voor informatie over de verschillen tussen het Microsoft Access-programma en Microsoft Access Runtime klikt u in de statusbalk op Powered by Microsoft Access.
32614 Microsoft Access kan de gegevens in | 1 niet lezen.
De minimaal vereiste versie om de gegevens te lezen is | 2.
32615 Microsoft Access kan de gegevens in | 1 niet bijwerken.
De minimaal vereiste versie om de gegevens bij te werken is | 2.
32616 Microsoft Access kan het ontwerp van | 1 niet wijzigen.
De minimaal vereiste versie om het ontwerp te wijzigen is | 2.
32617 De database die u probeert te openen, vereist een nieuwere versie van Microsoft Access.
32618 Klik hier voor meer informatie over deze fout.
32619 0,0
32620 Er moet een Access 2007-database (.accdb) geopend zijn voordat u deze opdracht gebruikt.
32621 Het bestand '| 1' kan niet worden gemaakt. Controleer of u de juiste rechten heeft en of het bestand niet vergrendeld of alleen-lezen is, en probeer het opnieuw.
32622 Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de database als sjabloon, omdat het object | 1: [| 2] niet kon worden geëxporteerd.
32623 Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de database als sjabloon omdat de voorbeeldafbeelding niet kon worden opgeslagen.
32624 Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de database als sjabloon, omdat het pictogram niet kon worden opgeslagen.
32625 Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de database als sjabloon omdat relaties niet konden worden geëxporteerd.
32626 Er is een fout opgetreden bij het opslaan van de database als sjabloon, omdat het navigatiedeelvenster niet kon worden geëxporteerd.
32627 De waarde voor Naam is vereist.
32628 De waarde voor Categorie is vereist.
32629 Het label voor de opzoekkolom is vereist.
32630 De database moet in de onlinemodus staan ​​om deze handeling te voltooien. @ Wilt u nu overschakelen naar de onlinemodus? @@ 20 @@@ 4
32631 De webapplicatie '| 1 / | 2' bestaat al.
Selecteer een andere site of webtoepassingsnaam en probeer het opnieuw.
32632 Toegang tot '|' werd geweigerd. Neem contact op met de serverbeheerder om toestemming te vragen voor het publiceren van Access Services-databases.
32633 Tijdens een poging om uw database te publiceren, meldde de server de volgende fout:
|
32634 Er is een onbekende fout opgetreden tijdens de communicatie met de server. Controleer of u bent verbonden met het netwerk, of de volledige URL naar de site die u aan het maken bent correct is en of de server beschikbaar is.
32635 Microsoft Access kan de webtoepassing niet openen vanuit | 1. Controleer of de server beschikbaar is.
32636 De server reageerde niet. Controleer of u bent verbonden met het netwerk en of de server beschikbaar is.
32637 De opgegeven server ondersteunt het publiceren van Access Services-toepassingen niet.
32638 U moet een naam opgeven om een ​​lokale variabele in te stellen of te verwijderen.
32639 U moet een waarde opgeven om de lokale variabele op in te stellen.
32640 Het database-object '|' moet gesloten zijn om deze wijziging door te voeren. @ Sluit het object en probeer het opnieuw. @@ 1 @@@ 1
32641 U kunt het databaseobject '|' niet openen in ontwerpmodus met de huidige instellingen.
32642 De actie Opslaan als is niet beschikbaar voor webobjecten.
32643 U moet een object opgeven om BrowseTo te openen.
32644 Sommige van de voor import geselecteerde lijsten zijn alleen beschikbaar wanneer de databasetoepassing wordt geopend in Microsoft Access. Wil je doorgaan?
32645 Objectnaam mag niet groter zijn dan | karakters. Geef een kortere naam op.
32646 Er zijn geen geldige objecten om in een sjabloon te verpakken. Er is geen sjabloonbestand gemaakt.
32647 U kunt Web Expressions niet uitvoeren in een niet-vertrouwde database. Als u de bron van deze database vertrouwt, kunt u deze inschakelen met behulp van de berichtenbalk.
32648 Deze bewerking is alleen toegestaan ​​op aangepaste groepen.
32649 Deze bewerking is alleen toegestaan ​​op aangepaste categorieën.
32650 Deze bewerking is alleen toegestaan ​​op objectsnelkoppelingen in aangepaste groepen.
32651 Deze groep staat dit type aanpassing niet toe.
32652 Deze categorie staat dit soort aanpassingen niet toe.
32653 Ongeldige positie.
32654 De positie van items in het navigatiedeelvenster kan niet worden gewijzigd.
32655 Dit object kan niet als rapport worden opgeslagen omdat het een navigatiebesturing bevat. @@@ 1 @@@ 1
32656 Microsoft Access heeft gedetecteerd dat deze database zowel Microsoft Access 2007-compatibele koppelingen als Access 2016-compatibele koppelingen bevat. @ Wilt u alle koppelingen converteren om verbeterde Access 2016-caching te gebruiken? Dit betekent dat de koppelingen niet kunnen worden geopend in Microsoft Access 2007. @@ 13 @@@ 4
32657 Het comprimeren en repareren is geannuleerd. Mogelijk hebt u niet de juiste machtigingen voor de map waarin de database zich bevindt. U hebt volledige machtigingen nodig voor de map waarin de database zich bevindt om te comprimeren en te repareren. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie. @@@ 1 @@@ 1
32658 Er is een fout opgetreden bij het initialiseren van de Access Services-database.
32659 Het invoegen van een datatype-sjabloon wordt alleen ondersteund in een open tabel met een huidige selectie.
32660 Microsoft Access ondersteunt deze bewerking niet voor Data Access-pagina's. Gebruik Microsoft Office Access 2007 of eerder om deze bewerking uit te voeren. @@@ 1 @@@ 1
32661 De eigenschap ReplicationConflictFunction is niet correct ingesteld om conflicten op te lossen. @ Neem contact op met de auteur van deze databasetoepassing of ga naar http://support.microsoft.com/kb/158930 om te zien hoe u een dergelijke functie kunt maken. @@ 1 @@@ 3
32662 Het formulier kan niet als rapport worden opgeslagen omdat het een webbrowser-besturingselement bevat.
32663 Geef een gegevensbron op voor het rapport.
32664 Er is een fout opgetreden bij het openen van het bestand '|'.
32665 Het object "" | 1 ″ "(| 2) is niet gevonden in de huidige webtoepassing.
32666 Ongeldige tabelnaam.
32667 Access kon uw back-updatabase niet automatisch herstellen. De back-updatabase is hier toegankelijk: |
32668 Alle geopende objecten moeten worden gesloten voordat dit toepassingsgedeelte wordt geïnstantieerd. @ Wilt u dat Microsoft Access alle geopende objecten sluit? @@ 19 @@@ 2
32669 Microsoft Access is een fout opgetreden bij het controleren van het object '|' voor webcompatibiliteit. @ De conversie is mislukt. @@ 1 @@@ 1
32670 Access 2016 kan geen verbinding maken met de server. Controleer uw netwerkverbinding of neem contact op met de serverbeheerder.
32671 Netwerkconnectiviteit lost tijdens het bijwerken van koppelingen. Sommige tabellen hebben mogelijk geen gewijzigde modus. De volgende keer dat uw database wordt gesloten en geopend, wordt u gevraagd de modus opnieuw te wijzigen.
32672 Microsoft Access kan de gekoppelde tabel '| 1' niet maken met de opgegeven verbindingsinformatie. Geef de link een andere naam en controleer of de gegevensbron beschikbaar is.
32673 Microsoft Access heeft geen definities van webserviceverbindingen.
32674 De bronnaam '|' is al in gebruik.
32675 Microsoft Access kan '| 1' niet toevoegen aan uw afbeeldingengalerij. @ | 1 is geen afbeeldingsbestand of is opgeslagen in een niet-herkende afbeeldingsindeling. @@ 1 @@@ 1
32676 Microsoft Access kan de gevraagde bron niet toevoegen aan de bronnenverzameling. Zorg ervoor dat het bestand bestaat en de juiste indeling heeft.
32677 Er bestaat al een resource met de opgegeven naam en type in de resourcecollectie. Er kan slechts één bron bestaan ​​voor elke combinatie van naam en type.
32678 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van een afbeelding uit het bestand '| 1'. Alleen grafische bestanden die door Microsoft Access worden ondersteund, mogen worden toegevoegd.
32679 Het bestand '| 1' kan niet worden geopend. Controleer of het bestand bestaat en probeer het opnieuw.
32680 De bronnaam '| 1' is ongeldig. Bronnamen moeten tussen 1 en 64 tekens lang zijn en mogen geen m bevattenost interpunctie.
32681 U kunt thema's niet rechtstreeks verwijderen. Thema's worden automatisch verwijderd als er geen gebruik van maakt.
32682 De huidige database ondersteunt geen bronverzamelingen. Bronverzamelingen worden niet ondersteund in Access-projecten (ADP) of Access-databases in de MDB-indeling.