Error Code Foutbeschrijving
5 Ongeldige procedure-aanroep of ongeldig argument
6 Overflow
7 Geen geheugen meer
9 Subscript buiten bereik
10 Deze array is vast of temporarily vergrendeld
11 Deling door nul
13 Type komt niet overeen
14 Geen tekenreeksruimte meer
16 Expressie te complex
17 Kan de gevraagde bewerking niet uitvoeren
18 Er is een gebruikersonderbreking opgetreden
28 Geen stapelruimte
47 Te veel DLL-toepassingsclients
48 Fout bij het laden van DLL
49 Slechte DLL-oproepconventie
51 Interne fout
52 Foute bestandsnaam of fout nummer
53 Bestand niet gevonden
54 Slechte bestandsmodus
55 Bestand is al geopend
57 Apparaat I / O-fout
58 Bestand bestaat al
59 Slechte recordlengte
61 Schijf vol
62 Invoer voorbij het einde van het bestand
63 Slecht recordnummer
67 Te veel bestanden
68 Apparaat niet beschikbaar
70 Geen toestemming
71 Schijf is niet gereed
74 Kan de naam niet wijzigen met een ander station
75 Fout bij toegang tot pad / bestand
76 Pad niet gevonden
93 Ongeldige patroonreeks
96 Kan gebeurtenissen van het object niet laten zinken omdat het object al gebeurtenissen activeert naar het maximale aantal gebeurtenisontvangers dat het ondersteunt
97 Kan de vriendfunctie niet aanroepen voor een object dat geen instantie is van een definiërende klasse
98 Een eigenschap- of methodeaanroep kan geen verwijzing naar een privé-object bevatten, noch als argument, noch als retourwaarde
321 Ongeldig bestandsformaat
322 Kan niet het nodige tempo creërenrary bestand
325 Ongeldig formaat in bronbestand
380 Ongeldige waarde van het vermogen
381 Ongeldige eigenschappenmatrixindex
382 Set niet ondersteund tijdens runtime
383 Set niet ondersteund (alleen-lezen eigenschap)
385 Eigenschappen array-index nodig
387 Set niet toegestaan
393 Wordt niet ondersteund tijdens runtime
394 Niet ondersteund worden (alleen-schrijven eigenschap)
422 Object niet gevonden
423 Eigenschap of methode niet gevonden
424 Object nodig
429 ActiveX-component kan geen object maken
430 Klasse ondersteunt geen automatisering of ondersteunt de verwachte interface niet
432 Bestandsnaam of klassenaam niet gevonden tijdens automatisering
438 Object ondersteunt deze eigenschap of methode niet
440 Automatiseringsfout
442 Verbinding met type library of object library voor proces op afstand is lost. Druk op OK voor een dialoogvenster om de referentie te verwijderen.
443 Automation-object heeft geen standaardwaarde
445 Object ondersteunt deze actie niet
446 Object ondersteunt geen benoemde argumenten
447 Object ondersteunt de huidige landinstelling niet
448 Benoemd argument niet gevonden
449 Argument niet optioneel
450 Onjuist aantal argumenten of ongeldige eigenschapstoewijzing
451 Eigenschap laat procedure niet gedefinieerd en eigenschap get procedure heeft geen object geretourneerd
452 Ongeldig rangtelwoord
453 Opgegeven DLL-functie niet gevonden
454 Codebron niet gevonden
455 Fout bij vergrendelen van codebronnen
457 Deze sleutel is al gekoppeld aan een element van deze verzameling
458 Variabele gebruikt een automatiseringstype dat niet wordt ondersteund in Visual Basic
459 Object of klasse ondersteunt de reeks gebeurtenissen niet
460 Ongeldig klembordformaat
461 Methode of gegevenslid niet gevonden
462 De externe servermachine bestaat niet of is niet beschikbaar
463 Klasse niet geregistreerd op lokale computer
481 Ongeldige afbeelding
482 Printerfout
735 Kan bestand niet opslaan in TEMP
744 Zoektekst niet gevonden
746 Vervangingen te lang
2001 U hebt de vorige bewerking geannuleerd. @@@ 1 @ 5738 @ 1
2002 U hebt geprobeerd een bewerking uit te voeren met een functie of voorziening die niet is geïnstalleerd in deze versie van Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2004 Er is niet genoeg geheugen om deze bewerking uit te voeren. Sluit onnodige programma's en probeer de bewerking opnieuw.
2005 Er is niet genoeg vrij geheugen voor start Microsoft Office Access. @ Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 3
2006 De objectnaam '|' die u hebt ingevoerd, voldoen niet aan de regels voor objectnaamgeving van Microsoft Office Access. @ Klik op Help voor meer informatie over het benoemen van objecten. @@ 2 @ 553714184 @ 1
2007 Je hebt al een open database-object met de naam'|.'@Gebruik een andere naam voor elk databaseobject van hetzelfde type.
Als u wilt dat dit object het oorspronkelijke object vervangt, sluit u het oorspronkelijke object en slaat u dit object op met dezelfde naam.
Klik op Help voor meer informatie over het hernoemen van een databaseobject. @@ 2 @ 209043 @ 1
2008 U kunt het databaseobject '|' niet verwijderen terwijl het open is. @ Sluit het databaseobject en verwijder het. @@ 1 @@ 1
2009 U kunt het databaseobject niet hernoemen '|' terwijl het open is. @ Sluit het databaseobject en hernoem het. @@ 1 @@ 1
2010 U kunt het databaseobject '|' niet verwijderen terwijl het open is. @ Sluit het databaseobject en verwijder het. @@ 1 @@ 1
2011 Het ingevoerde wachtwoord is onjuist.
2014 Je hebt deze | 1 dezelfde naam gegeven als een bestaande | 2 in je database. @ Je kunt een tabel en een query niet dezelfde naam geven. @ Geef dit object een naam die nog niet door een andere tabel of query wordt gebruikt . @ 1 @@ 1
2015 Er zijn geen geregistreerde wizards van dit type. @ Voer Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om de wizards opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor meer informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @@ 1 @@ 1
2016 U kunt de kenmerken van systeemtabellen niet wijzigen.
2017 Microsoft helpt dit Visual Basic for Applications-project te beveiligen met een wachtwoord. U moet het wachtwoord opgeven in de Visual Basic Editor voordat u deze bewerking kunt uitvoeren. @@@ 1 @@ 1
2018 De naam van de gegevenstoegangspagina '|' die u heeft ingevoerd, is verkeerd gespeld of verwijst naar een gegevenstoegangspagina die niet open is of niet bestaat. @@@ 1 @@ 1
2019 Het nummer dat u hebt gebruikt om naar de data access-pagina te verwijzen, is ongeldig. @ Gebruik de Count-eigenschap om de open data access-pagina's te tellen en zorg ervoor dat het paginanummer niet groter is dan het aantal open data access-pagina's min één. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2020 De themanaam '|' van de gegevenstoegangspagina die je hebt ingevoerd, is verkeerd gespeld of verwijst naar een themanaam die niet bestaat. @@@ 1 @@ 1
2021 Een of meer operators in de filterexpressie zijn ongeldig. @ Raadpleeg het helpbestand @@ 1 @@ 1 voor een geldige lijst met operators.
2022 U hebt een uitdrukking ingevoerd waarvoor een gegevenstoegangspagina vereist is om het actieve venster te zijn. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2023 De bestandsnaam die u hebt opgegeven voor de data access-pagina, bestaat al. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2024 De momentopname van het rapport is niet gemaakt omdat u niet genoeg vrije schijfruimte heeft voor het temporary werkbestanden. @ Om dit op te lossen, maakt u schijfruimte vrij (maak bijvoorbeeld de Prullenbak leeg of verwijder onnodige bestanden). @@ 1 @@ 1
2025 Het bestand heeft niet de juiste indeling voor een Microsoft Office Access-project. @@@ 1 @@ 1
2026 Op uw computer ontbreekt ten minste één van de Microsoft Access 97-objectlibrarUw geconverteerde database werkt pas als u deze database opent met Access 97 en vervolgens eventuele ontbrekende referenties corrigeert. @Druk op OK om door te gaan met het opslaan van deze database in het Access 97-formaat met ontbrekende referenties, of druk op Annuleren als u deze database niet langer wilt opslaan. @@ 4 @@ 2
2027 Deze bewerking wordt niet ondersteund voor Microsoft Office Access 1.X-databases. @@@ 1 @@ 1
2028 Microsoft Office Access kan het databaseobject niet sluiten.
2029 Microsoft Office-toepassingen kunnen niet worden onderbroken terwijl u documenten hebt geopend vanaf een netwerklocatie. Sluit de toepassingen of sluit de geopende documenten en probeer het opnieuw.
2030 Het Microsoft Office Access-project '|' wordt alleen-lezen geopend omdat een van de volgende situaties zich heeft voorgedaan: @ Het bestand is vergrendeld voor bewerking door een andere gebruiker, of het bestand (of de map waarin het zich bevindt) is gemarkeerd als alleen-lezen, of u hebt aangegeven dat u wilde dit bestand alleen-lezen openen. @@ 1 @@ 1
2031 U kunt een MDE-bestand niet converteren of inschakelen. @@@ 1 @@ 1
2032 Er zijn enkele fouten opgetreden tijdens de conversie. Er is geen geconverteerde database gegenereerd. @@@ 1 @@ 1
2033 Naam conflicteert met bestaande module, project of objectlibrary. @@@ 1 @@ 1
2034 Kan project niet compileren. @@@ 1 @@ 1
2035 Kan project met verkeerde versie niet laden. @@@ 1 @@ 1
2036 Microsoft Office Access biedt geen ondersteuning voor het gebruik van ADP-projecten in de runtimemodus. @@@ 1 @@ 1
2037 Microsoft Office Access kon tijdens deze bewerking geen AutoCorrectie voor de naam uitvoeren. De optie 'Log name AutoCorrectie' is ingesteld, maar de Data en Misc. Objecten zijn niet uitgecheckt. @@@ 1 @@ 3
2038 Het bestand '|' kan niet worden geopend omdat het is vergrendeld door een andere gebruiker.
2039 U kunt een werkgroepbestand niet converteren van Microsoft Access2000 naar Access 97. U moet nieuwe beveiligingsinstellingen maken in Access 97.
2040 Microsoft Office Access kan niet worden uitgevoerd. @@@ 1 @@ 3
2041 Microsoft Office Access kan bestand '|' niet vinden. Dit bestand is vereist voor staropstaan.
2042 Er is een systeemfout opgetreden of er is niet genoeg geheugen vrij voor start Microsoft Office Access. Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
2043 Microsoft Office Access kan het databasebestand'|.'@ niet vinden Controleer of u het juiste pad en de bestandsnaam hebt ingevoerd. @@ 1 @@ 1
2044 U kunt Microsoft Office Access nu niet afsluiten. @ Als u een Visual Basic-module gebruikt die OLE of DDE gebruikt, moet u de module mogelijk onderbreken. @@ 1 @@ 1
2045 De opdrachtregel die u gebruikte om start Microsoft Office Access bevat een optie die Microsoft Office Access niet herkent. @ Exit and restart Microsoft Office Access met geldige opdrachtregelopties. @@ 1 @@ 1
2046 Het commando of de actie '|' is nu niet beschikbaar. @ * Mogelijk bevindt u zich in een alleen-lezen database of in een niet-geconverteerde database van een eerdere versie van Microsoft Office Access.
* Het type object waarop de actie van toepassing is, is momenteel niet geselecteerd of staat niet in de actieve weergave. @ Gebruik alleen de opdrachten en macroacties die momenteel beschikbaar zijn voor deze database. @ 1 @@ 1
2048 Er is niet genoeg vrij geheugen om het bestand'|.'@Sluit onnodige programma's te openen en probeer het opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 1
2049 Het Tahoma-lettertype is niet aanwezig. Om het te herstellen, voert u Detect and Repair uit in het menu Help.
2050 Voer een OLE / DDE-time-outinstelling in van 0 tot 300 seconden. @@@ 1 @@ 1
2051 De objectnaam '| 1' mag niet langer zijn dan | 2 tekens volgens de regels voor objectnaamgeving van Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2052 Er is niet genoeg vrij geheugen om het scherm bij te werken. Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
2053 De opdrachtnaam mag niet leeg zijn. @ Kies een naam. @@ 1 @@ 1
2054 Microsoft Office Access kan de Visual Basic for Applications dynamic-link lib niet ladenrary (DLL) Vbe6. @ Voer het Microsoft Office Access Setup-programma opnieuw uit. @@ 1 @@ 3
2055 De uitdrukking '|' je hebt ingevoerd is ongeldig. @@@ 1 @ 311732 @ 1
2056 Microsoft Office Access kan geen contextgevoelige Help bieden. @@@ 1 @@ 1
2057 Er is niet genoeg stapelgeheugen over om de bewerking uit te voeren. @ De bewerking is te gecompliceerd. Probeer de bewerking te vereenvoudigen. @@ 1 @@ 3
2058 Het bestand '|' is incompatibel. Microsoft Office Access moet opnieuw worden geïnstalleerd. @ Voer Setup uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor meer informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @@ 1 @@ 3
2059 Microsoft Office Access kan het object '|' niet vinden. @ Controleer of het object bestaat en dat u de naam correct spelt. @@ 1 @@ 1
2060 U kunt geen veldenlijst maken op basis van de actiequery'|.'@Actiequery's hebben geen velden. Een formulier of rapport moet zijn gebaseerd op een tabel of op een selectie- of kruistabelquery. @ Wijzig de eigenschap RecordSource voor het formulier of rapport, of open de actiequery en wijzig deze in een selectiequery. @ 1 @ 209232 @ 1
2061 Voer een getal nul of groter dan nul in voor deze optie. @@@ 1 @@ 1
2062 De opdrachtnaam moet korter zijn dan 255 tekens. @ Kies een naam. @@ 1 @@ 1
2063 Microsoft Office Access kan het indexbestand '|' niet maken, openen of ernaar schrijven; het informatiebestand (.inf) dat het gebruikt om dBASE-indexen bij te houden. @ Het indexbestand is mogelijk beschadigd of u hebt mogelijk geen lees- / schrijfrechten voor het netwerkstation waarnaar u probeert te linken. @ U kunt linken naar het dBASE-bestand zonder enige dBASE-indexen op te geven, maar de bestaande indexen zullen niet worden gebruikt met de gekoppelde tabel. @ 1 @@ 1
2064 De menubalk waarde '|' is ongeldig. @ U heeft een argument opgegeven voor de DoMenuItem-methode dat verwijst naar een menubalk die ongeldig is. @ Gebruik een intrinsieke constante of numerieke waarde die verwijst naar een geldige menubalkwaarde, zoals acFormbar. @ 1 @ 611895 @ 1
2065 De naam van het menu, commando of subcommando dat je hebt ingevoerd, is ongeldig. @ Je hebt een argument opgegeven voor de DoMenuItem-methode dat verwijst naar een menunaam, commando of subcommando dat ongeldig is. @ Gebruik een intrinsieke constante of numerieke waarde die verwijst naar een geldige menu-, opdracht- of subopdrachtwaarde, zoals acRecordsMenu. @ 1 @ 611895 @ 1
2066 Een videoadapterresolutie van minimaal 640 x 480 pixels is vereist om Microsoft Office Access uit te voeren.
2067 Een menubalkmacro kan alleen worden uitgevoerd als de macronaam van de menubalk de instelling is die wordt gebruikt door bepaalde eigenschappen of opties. @ U hebt geprobeerd een menubalkmacro uit te voeren die de actie AddMenu bevat.
Stel een van de volgende eigenschappen of opties in voor de naam van de menubalkmacro:
* De Menubalk-eigenschap van een formulier of rapport.
* De eigenschap ShortcutMenuBar van een formulier, rapport of besturingselement.
* De menubalk of de snelkoppelingsmenubalk in de Startup dialoogvenster.
Deze fout treedt ook op als Microsoft Office Access probeert een menubalkmacro uit te voeren met een AddMenu-actie die volgt op een actie die van een ander object het actieve object maakt. Bijvoorbeeld de actie OpenForm. @@ 2 @ 603704 @ 1
2068 Het geselecteerde item is aangepast en heeft geen contextgevoelige Help. @ Klik voor meer informatie over het maken van aangepaste Help voor een formulier, rapport of besturingselement op Help. @@ 2 @ 110930 @ 1
2069 De sleutel of toetscombinatie | 1 in | 2 heeft een ongeldige syntaxis of is niet toegestaan. @ Gebruik de SendKeys-syntaxis om de sleutel of toetscombinaties op te geven.
Klik op Help voor de toegestane toetsen of toetscombinaties. @@ 2 @ 610144 @ 1
2070 U hebt de toets of toetsencombinatie | 1 in | 2 al aan een andere macro toegewezen. @ Alleen de eerste toets of toetsencombinatie wordt gebruikt. @@ 2 @ 610144 @ 1
2071 De Docking-eigenschap kan op dit moment niet worden ingesteld op '| 1'. @ Als u de Docking-eigenschap op '| 2' wilt instellen, verplaatst u de werkbalk van zijn huidige positie en probeert u het opnieuw. @@ 1 @@ 1
2072 Succesvol geïmporteerd '|'.
2073 Succesvol geëxporteerd '|'.
2074 Deze bewerking wordt niet ondersteund binnen transacties. @@@ 1 @@ 1
2075 Deze bewerking vereist een open database. @@@ 1 @@ 1
2076 Succesvol gekoppeld '|'.
2077 Deze recordset kan niet worden bijgewerkt
2078 Er is geen hulp beschikbaar vanwege een gebrek aan geheugen of een onjuiste installatie van Microsoft Windows of Microsoft Office Access. @ Zoek in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' voor meer informatie over het oplossen van een probleem met weinig geheugen. @ Als dat nodig is installeer Microsoft Office Access opnieuw, misschien wilt u uw beveiligings- of aangepaste instellingen behouden. Maak hiervoor een back-up van het Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor meer informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @ 1 @@ 3
2079 Formulier is alleen-lezen, omdat de eigenschap Unieke tabel niet is ingesteld.
2080 De werkbalk of het menu | bestaat al. @ Wilt u de bestaande werkbalk of menu vervangen? @@ 19 @@ 2
2081 De opdracht Maken van macro werkt alleen als een macro is geselecteerd in het databasevenster. @@@ 1 @@ 1
2082 Alleen velden uit de unieke tabel kunnen worden bewerkt.
2083 De database '|' is alleen-lezen. @ U kunt geen wijzigingen in gegevens of objectdefinities in deze database opslaan. @@ 1 @@ 1
2084 Veld '|' is gebaseerd op een uitdrukking en kan niet worden bewerkt
2085 De instelling voor ODBC-vernieuwingsinterval moet tussen 1 en 32,766 seconden liggen. @@@ 1 @@ 1
2086 Recordset vereist een formulier om bij te werken.
2087 Microsoft Office Access kan het submenu Invoegtoepassingen niet weergeven. @ De uitdrukking '|' in het submenu Invoegtoepassingen die u hebt ingevoerd, overschrijdt de limiet van 256 tekens. @ Kort de macronaam of functienaamuitdrukking in de toets Menu-invoegtoepassingen van de Windows-registerinstelling in entar• Microsoft Office Access.
Voor meer informatie over het aanpassen van Microsoft Office Access-instellingen in het Windows-register, klikt u op Help. @ 2 @ 109015 @ 3
2088 Microsoft Office Access kan het submenu Add-ins | niet weergeven omdat een instelling die u in het Windows-register hebt ingevoerd een macronaam of functienaamuitdrukking mist. @@ Voer de ontbrekende uitdrukking in de toets Menu-invoegtoepassingen van het Windows-register in entar• Microsoft Office Access.
Voor meer informatie over het aanpassen van Microsoft Office Access-instellingen in het Windows-register, klikt u op Help. @ 2 @ 109015 @ 3
2089 Microsoft Office Access kan hetzelfde menu niet meer dan één keer in een menubalk weergeven. @@@ 1 @ 603704 @ 1
2090 Een actie binnen de macrogroep van het huidige globale menu kan de globale menubalk niet wijzigen. @ Microsoft Office Access kan de globale menubalk niet weergeven omdat de macro die wordt aangeroepen toen u het globale menu voor het eerst instelde, een andere actie bevat die probeert de globale menubalk opnieuw in te stellen. menu. @ Controleer de macro's van uw menubalk en zorg ervoor dat u de algemene menubalk slechts één keer instelt. @ 1 @@ 1
2091 '|' is een ongeldige naam. @@@ 1 @@ 1
2092 De waarde die u hebt opgegeven voor het instellingsargument in de SetOption-methode is niet het juiste type variant voor deze optie. @ U hebt een tekenreeks opgegeven wanneer Microsoft Office Access een getal verwacht. @ Controleer het dialoogvenster Opties (menu Extra) om te zien wat type gegevens is vereist om deze specifieke optie in te stellen. De instelling voor de optie Default Database Folder moet bijvoorbeeld een tekenreeks zijn. Gebruik de functie VarType om te zien welk type variant u hebt doorgegeven aan de SetOption-methode.
Zoek voor meer informatie in de Help-index naar 'Variant data type' en 'VarType function'. @ 1 @@ 1
2093 De numerieke waarde voor het instellingsargument in de SetOption-methode komt niet overeen met de instellingen van een keuzelijst of optiegroep in het dialoogvenster Opties. @ Geldige instellingen zijn 0 (het eerste item in de lijst) tot en met | (het laatste item in de lijst). @@ 1 @ 606210 @ 1
2094 Microsoft Office Access kan de werkbalk'|. '@ Niet vinden. U hebt geprobeerd een macro uit te voeren die een ShowToolbar-actie of een Visual Basic-procedure bevat die een ShowToolbar-methode bevat.
* De naam van de werkbalk is mogelijk verkeerd gespeld.
* Deze actie kan verwijzen naar een aangepaste werkbalk die is verwijderd uit of hernoemd in de huidige database.
* Deze actie kan verwijzen naar een aangepaste werkbalk die in een andere database bestaat. @@ 1 @ 606458 @ 1
2095 Microsoft Office Access kan niet overschakelen naar |. @ De Microsoft-toepassing die u probeerde te openen, is niet gevonden of is niet op uw computer geïnstalleerd. @@ 1 @@ 3
2096 Microsoft Office Access kan de Microsoft Office-toepassing niet openen omdat het de dynamic-link lib niet kan vindenrary Mstool32. @ Voer Setup uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor meer informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @@ 1 @@ 3
2097 De tabel waarvoor u een import- / exportspecificatie probeerde te maken, is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Office Access. @ Converteer deze database naar de huidige versie van Microsoft Office Access met behulp van de opdracht Database converteren (menu Extra, submenu Databasehulpprogramma's). @@ 1 @@ 1
2098 De bewerking kan niet worden voltooid omdat de infolabel '|' wordt niet herkend door uw systeem
2100 Het besturingselement of subformulierbesturingselement is te groot voor deze locatie. @ Het getal dat u hebt ingevoerd voor de eigenschap Left, Top, Height of Width is te groot of is een negatief getal. @ Verklein de grootte van het besturingselement of subformulier, of voer een positief getal. @ 1 @@ 1
2101 De instelling die u heeft ingevoerd, is niet geldig voor deze eigenschap. @ Om de geldige instellingen voor deze eigenschap te zien, zoekt u in de Help-index naar de naam van de eigenschap. @@ 1 @@ 1
2102 De formuliernaam '|' is verkeerd gespeld of verwijst naar een formulier dat niet bestaat. @ Als de ongeldige formuliernaam zich in een macro bevindt, wordt in het dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de macro-argumenten weergegeven nadat u op OK hebt geklikt. Open het macrovenster en voer de juiste formuliernaam in. @@ 1 @@ 1
2103 De rapportnaam '|' die u hebt ingevoerd in het eigenschappenblad of de macro is verkeerd gespeld of verwijst naar een rapport dat niet bestaat. @ Als de ongeldige rapportnaam in een macro staat, wordt in het dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de macro-argumenten weergegeven nadat u op OK. Open het macrovenster en voer de juiste rapportnaam in. @@ 1 @@ 1
2104 U hebt de besturingselementnaam '|' ingevoerd, die al in gebruik is. @ U hebt al een besturingselement op het formulier met deze naam, of de naam van een bestaand besturingselement is toegewezen aan deze naam voor Visual Basic.
Visual Basic wijst spaties in namen van besturingselementen toe aan onderstrepingstekens. My Control en My_Control worden bijvoorbeeld behandeld als dubbele namen. @@ 1 @ 611734 @ 1
2105 U kunt niet naar het opgegeven record gaan. @ U bevindt zich mogelijk aan het einde van een recordset. @@ 1 @@ 1
2106 | er zijn fouten opgetreden toen u het formulier of rapport laadde. @ U hebt een formulier of rapport geladen met besturingselementen of eigenschappen die Microsoft Office Access niet herkent en zal negeren. @@ 1 @@ 1
2107 De waarde die u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de validatieregel die voor het veld of besturingselement is gedefinieerd. @ Om de validatieregel te zien, klikt u op Ontwerpweergave, klikt u op het betreffende veld en klikt u vervolgens, als het eigenschappenblad niet is geopend, op de knop Eigenschappen op de werkbalk. Klik vervolgens op het tabblad Gegevens. @ Om dit probleem op te lossen, voert u een waarde in die voldoet aan de validatieregel, of drukt u op ESC om uw wijzigingen ongedaan te maken. @ 1 @ 211730 @ 1
2108 U moet het veld opslaan voordat u de GoToControl-actie, de GoToControl-methode of de SetFocus-methode uitvoert. @ U probeerde de focus naar een ander besturingselement te verplaatsen met behulp van de SetFocus-methode, GoToControl-actie of de GoToControl-methode. @ Stel de macro of methode in naar de eigenschap AfterUpdate in plaats van de eigenschap BeforeUpdate, zodat het veld wordt opgeslagen voordat de focus wordt gewijzigd. @ 1 @ 606314 @ 1
2109 Er is geen veld met de naam '|' in het huidige record. @@@ 1 @@ 1
2110 Microsoft Office Access kan de focus niet verplaatsen naar het besturingselement |. @ * Het besturingselement is mogelijk van een type dat de focus niet kan ontvangen, zoals een label.
* De eigenschap Zichtbaar van het besturingselement is mogelijk ingesteld op Nee.
* De eigenschap Enabled van het besturingselement kan zijn ingesteld op No. @@ 1 @ 603016 @ 1
2111 De aangebrachte wijzigingen kunnen niet worden opgeslagen. @ Het opslaan is mogelijk mislukt vanwege het temporary vergrendeling van de records door een andere gebruiker.
* Klik op OK om het opnieuw te proberen. Mogelijk moet u meerdere keren op OK klikken (of wachten tot de andere gebruiker de tafel sluit).
* Klik op Annuleren als herhaalde pogingen om uw wijzigingen op te slaan mislukken. @@ 3 @@ 1
2112 Het item op het klembord kan niet in dit besturingselement worden geplakt. @@@ 1 @@ 1
2113 De waarde die u heeft ingevoerd, is niet geldig voor dit veld. @ U heeft bijvoorbeeld mogelijk tekst ingevoerd in een numeriek veld of een getal dat groter is dan de instelling van FieldSize toestaat. @@ 1 @@ 1
2114 Microsoft Office Access ondersteunt de indeling van het bestand '|' niet of het bestand is te groot. Probeer het bestand te converteren naar BMP- of GIF-indeling. @@@ 1 @@ 1
2115 De macro of functie die is ingesteld op de eigenschap BeforeUpdate of ValidationRule voor dit veld verhindert dat Microsoft Office Access de gegevens in het veld opslaat. @ * Als dit een macro is, opent u de macro in het Macro-venster en verwijdert u de actie die een opslag afdwingt. (bijvoorbeeld GoToControl).
* Als de macro een actie SetValue bevat, stelt u de macro in plaats daarvan in op de eigenschap AfterUpdate van het besturingselement.
* Als dit een functie is, definieer de functie dan opnieuw in het modulevenster. @@ 1 @@ 1
2116 De waarde in het veld of record is in strijd met de validatieregel voor de record of het veld. @ U hebt bijvoorbeeld mogelijk een validatieregel gewijzigd zonder te verifiëren of de bestaande gegevens overeenkomen met de nieuwe validatieregel. @ Klik op Ongedaan maken in het menu Bewerken om de vorige waarde of voer een nieuwe waarde in die voldoet aan de validatieregel voor het veld. @ 2 @ 209121 @ 1
2117 Microsoft Office Access heeft de plakbewerking geannuleerd. @ De tekst op het klembord is te lang om in het formulier te plakken. U hebt bijvoorbeeld te veel tekst in een label geplakt of te veel tekst in de ColumnWidths-eigenschap ingevoerd. @ Plak kleinere secties. Voor labels moet u minder dan 2,048 tekens plakken. @ 1 @@ 1
2118 U moet het huidige veld opslaan voordat u de actie Requery uitvoert. @ * Als u een macro uitvoert vanuit het databasevenster, slaat u eerst het veld op en voert u vervolgens de macro uit.
* Als de macronaam de instelling is van de eigenschap BeforeUpdate in een Visual Basic-functie, stelt u de eigenschap AfterUpdate in op de naam van de macro. @@ 1 @ 603033 @ 1
2119 De actie Requery kan niet worden gebruikt op het besturingselement'|.'@ Bepaalde besturingselementen, zoals labels en rechthoeken, kunnen de focus niet ontvangen; daarom kunt u geen actie Requery op hen toepassen. @@ 1 @ 603033 @ 1
2120 Om met deze wizard een formulier, rapport of data access-pagina te maken, moet u eerst de tabel of query selecteren waarop het formulier, het rapport of de data access-pagina zal worden gebaseerd. @@@ 1 @@ 1
2121 Microsoft Office Access kan het formulier'|.'@ niet openen.Het bevat gegevens die Microsoft Office Access niet herkent.
Maak het formulier opnieuw aan of, als u reservekopieën van uw database bewaart, haal een kopie van het formulier op. @@ 1 @@ 1
2122 U kunt een formulier niet als een doorlopend formulier bekijken als het een subformulier, een ActiveX-besturingselement of een ingebonden diagram bevat. @ Stel de eigenschap DefaultView van het formulier in op Eén formulier, gegevensblad, draaitabel of draaigrafiek. @@ 1 @@ 1
2123 De naam van het besturingselement dat u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de regels voor objectnaamgeving van Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2124 De formuliernaam die u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de regels voor objectnaamgeving van Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2125 De instelling voor de eigenschap FontSize moet tussen 1 en 127 liggen. @@@ 1 @ 612551 @ 1
2126 De instelling voor de ColumnCount-eigenschap moet tussen 1 en 255 liggen. @@@ 1 @ 600936 @ 1
2127 De instelling voor de eigenschap BoundColumn mag niet groter zijn dan de instelling voor de eigenschap ColumnCount. @@@ 1 @ 600839 @ 1
2128 Microsoft Office Access heeft fouten aangetroffen tijdens het importeren | 1. @ Zie het bestand '| 2' voor meer gedetailleerde foutinformatie. @@ 1 @@ 1
2129 De instelling voor de eigenschap DefaultEditing moet Bewerkingen toestaan, Alleen lezen, Gegevensinvoer of Kan geen records toevoegen zijn. @ Voer 1, 2, 3 of 4 in voor de eigenschap DefaultEditing. @@ 1 @@ 1
2130 De instellingen voor de GridX- en GridY-eigenschappen moeten van 1 tot 64 zijn. @@@ 1 @@ 1
2131 Een uitdrukking mag niet langer zijn dan 2,048 tekens. @@@ 1 @@ 1
2132 De instelling voor de eigenschap DecimalPlaces moet tussen 0 en 15 liggen, of 255 voor Auto (standaard). @@@ 1 @@ 1
2133 U kunt geen formulier (of rapport) in zichzelf plaatsen. @ Selecteer of voer een ander formulier of rapport in om als subformulier of subrapport te dienen. @@ 1 @@ 1
2134 De instelling voor de eigenschap Breedte moet tussen 0 en 22 inch (55.87 cm) liggen. @@@ 1 @@ 1
2135 Deze eigenschap is alleen-lezen en kan niet worden ingesteld. @@@ 1 @@ 1
2136 Om deze eigenschap in te stellen, opent u het formulier of rapport in de ontwerpweergave. @ Zoek in de Help-index naar de naam van de eigenschap voor meer informatie over deze eigenschap. @@ 1 @@ 1
2137 U kunt Zoeken of Vervangen nu niet gebruiken. @ De velden zijn niet doorzoekbaar vanwege een van de volgende redenen:
* De velden zijn bedieningselementen (zoals knoppen of OLE-objecten).
* De velden bevatten geen gegevens.
* Er zijn geen velden om te zoeken. @@ 1 @@ 1
2138 U kunt in het veld niet zoeken naar de opgegeven waarde. @ Los de fout uit het vorige foutbericht op voordat u opnieuw probeert te zoeken. @@ 1 @@ 1
2139 U kunt de huidige waarde van het veld niet vervangen door de vervangende tekst. @ Los eventuele fouten op voordat u verder vervangt. @@ 1 @@ 1
2140 Microsoft Office Access kan de wijziging die u in de record hebt aangebracht in de bewerking Vervangen niet opslaan om de reden die is opgegeven in het vorige foutbericht. @ Klik op Huidige record ongedaan maken in het menu Bewerken of typ een nieuwe waarde in het veld. @@ 1 @@ 1
2141 Microsoft Office Access kan de tekst die u hebt opgegeven in het vak Zoeken naar niet vinden. @@@ 1 @@ 1
2142 Voor de actie FindRecord is een Find What-argument vereist. @ Je hebt geprobeerd een macroset uit te voeren op een van de eigenschappen van het huidige veld, maar je hebt het Find What-argument leeg gelaten. @ Als je op OK klikt, wordt in het dialoogvenster Actie mislukt de macronaam weergegeven en de argumenten van de macro. Typ in het macrovenster tekst of een uitdrukking voor het argument Zoeken naar en probeer de zoekbewerking opnieuw. @ 1 @ 603015 @ 1
2143 U heeft geen zoekcriteria gespecificeerd met een FindRecord-actie. @ In het Macro-venster voegt u een FindRecord-actie in vóór de FindNext-actie. @@ 1 @ 603015 @ 1
2144 De instelling voor de eigenschap ListRows moet tussen 1 en 255 liggen. @@@ 1 @ 604055 @ 1
2145 De instelling van de eigenschap ColumnWidths moet een waarde zijn tussen 0 en 22 inch (55.87 cm) voor elke kolom in een keuzelijst of een keuzelijst met invoervak. @ Als er meer dan één kolom is, scheidt u de getallen met een puntkomma of een lijstscheidingsteken . Lijstscheidingstekens worden gedefinieerd in het gedeelte Regionale instellingen van het Configuratiescherm van Windows. @@ 1 @ 600847 @ 1
2146 Microsoft Office Access kan de laatste wijziging niet opslaan om de reden die is opgegeven in het vorige foutbericht. @ U hebt bijvoorbeeld een dubbele waarde ingevoerd in een veld met een index die dubbele waarden verbiedt. @ Klik op Ongedaan maken in het menu Bewerken, of typ een nieuwe waarde in het veld. @ 1 @@ 1
2147 U moet in de ontwerpweergave zijn om besturingselementen te maken of te verwijderen. @@@ 1 @ 5054 @ 1
2148 Het nummer dat u hebt gebruikt om naar het formulier of de rapportsectie te verwijzen, is ongeldig. @ Zorg ervoor dat het aantal minder is dan het aantal secties in het formulier of rapport. @@ 1 @@ 1
2149 De constante die u hebt ingevoerd voor het controletype is ongeldig. @ Voor een lijst met geldige constanten die u kunt gebruiken om een ​​control te maken, klikt u op Help. @@ 2 @ 610905 @ 1
2150 Dit type besturing kan geen andere besturingselementen bevatten. @@@ 1 @@ 1
2151 Het bovenliggende besturingselement kan niet het type besturingselement bevatten dat u hebt geselecteerd. @ U hebt bijvoorbeeld de functie CreateControl gebruikt om een ​​optiegroep aan te wijzen als het bovenliggende element van een tekstvak. @@ 1 @@ 1
2152 U kunt alleen groepsniveaus instellen voor rapporten, niet voor formulieren. @@@ 1 @@ 1
2153 U kunt niet meer dan 10 groepsniveaus specificeren. @@@ 1 @@ 1
2154 U kunt deze functie niet aanroepen als het vak Sorteren en groeperen open is. @@@ 1 @@ 1
2155 In Microsoft Office Access is een fout opgetreden bij het compileren van de Visual Basic-code. @ U hebt geen toestemming om de code te bewerken; informeer iemand die wel toestemming heeft over deze fout. @@ 1 @@ 1
2156 Microsoft Office Access is een fout opgetreden bij het compileren van de Visual Basic-code. @ Wilt u de fout in zijn context bekijken? @@ 19 @@ 2
2157 De som van de bovenmarge, de ondermarge, de hoogte van de paginakoptekst en de hoogte van de paginavoettekst is groter dan de lengte van de pagina waarop u afdrukt. @@@ 1 @@ 1
2158 U kunt de methode Afdrukken en de grafische methoden voor rapporten (Cirkel, Lijn, PSet en Schaal) alleen gebruiken in een gebeurtenisprocedure of een macro die is ingesteld op OnPrint, OnFormat of OnPage. @@@ 1 @ 210129 @ 1
2159 Er is onvoldoende geheugen om de afdrukmethode of een van de grafische methoden voor rapporten (Circle, Line, PSet, Scale) te initialiseren. @ Sluit onnodige programma's en probeer opnieuw af te drukken of een voorbeeld van het rapport te bekijken.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 1
2160 Microsoft Office Access kan de afbeelding of tekst niet maken. @ Er is een fout opgetreden tijdens het initialiseren van de afdrukmethode of een van de grafische methoden voor rapporten (Circle, Line, PSet, Scale). @ Sluit onnodige programma's en probeer opnieuw af te drukken of een voorbeeld van de verslag doen van.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@ 1
2161 De tekst of uitdrukking die u heeft ingevoerd, komt niet overeen met het type gegevens waarnaar u zoekt. @ Definieer de tekst of uitdrukking opnieuw, of zoek in een ander veld. @@ 1 @@ 1
2162 Een macro die is ingesteld op een van de eigenschappen van het huidige veld is mislukt vanwege een fout in een FindRecord-actieargument. @ Wijzig in het Macro-venster het argument Search As Formatted in Yes. Als u wilt dat de argumentinstelling Nee blijft, doet u het volgende:
* Selecteer Nee voor het argument Match Case.
* Selecteer Ja voor het argument Alleen huidig ​​veld.
* Zorg ervoor dat u in een gebonden besturingselement zoekt. @@ 2 @ 603015 @ 1
2163 Het paginanummer dat u als argument voor de GoToPage-actie of -methode hebt gebruikt, bestaat niet in dit formulier. @@@ 1 @ 603017 @ 1
2164 U kunt een besturingselement niet uitschakelen terwijl het de focus heeft. @@@ 1 @ 5250 @ 1
2165 U kunt een besturingselement dat de focus heeft niet verbergen. @@@ 1 @@ 1
2166 U kunt een besturingselement niet vergrendelen als het niet-opgeslagen wijzigingen heeft. @@@ 1 @@ 1
2167 Deze eigenschap is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd. @@@ 1 @@ 1
2169 U kunt dit record momenteel niet opslaan. @ Microsoft Office Access is mogelijk een fout opgetreden bij het opslaan van een record.
Als u dit object nu sluit, zijn de gegevenswijzigingen die u heeft aangebracht lost.
Wilt u het databaseobject toch sluiten? @@ 20 @@ 2
2170 Er is onvoldoende geheugen om gegevens voor de keuzelijst op te halen. @ Sluit onnodige programma's. Sluit en open vervolgens het actieve formulier en klik nogmaals op de keuzelijst.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 1
2171 Je kunt niet meer dan zeven geneste subformulieren in een hoofdformulier hebben. @ Verwijder het achtste geneste subformulier. @@ 1 @@ 1
2172 U kunt geen pass-through-query of een kruistabelquery zonder vaste kolommen gebruiken als recordbron voor een subformulier of subrapport. @ Voordat u het subformulier of subrapport aan een kruistabelquery koppelt, stelt u de eigenschap ColumnHeadings van de query in. @@ 2 @ 209979 @ 1
2173 De controle '|' de macro probeert te zoeken, kan niet worden doorzocht. @ Probeer een van de volgende:
* Voeg een GoToControl-actie toe vóór de FindRecord-actie.
* Wijzig voor de actie FindRecord het actie-argument Alleen huidig ​​veld van Ja in Nee.
* Verander de focus naar een doorzoekbaar besturingselement. @@ 2 @ 603015 @ 1
2174 U kunt op dit moment niet naar een andere weergave overschakelen. @ Code werd uitgevoerd toen u probeerde om van weergave te wisselen. @ Als u code debugt, moet u de foutopsporing beëindigen voordat u van weergave wisselt. @ 1 @@ 1
2175 Er is onvoldoende geheugen vrij om door te gaan met zoeken. @ Sluit onnodige programma's. Probeer vervolgens de zoekbewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 3
2176 De instelling voor deze eigenschap is te lang. @ U kunt voor deze eigenschap maximaal 255 of 2,048 tekens invoeren, afhankelijk van het gegevenstype. @@ 1 @@ 1
2177 U kunt geen rapport in een formulier invoegen. @ Een rapport kan alleen in een rapport worden ingevoegd. @@ 1 @@ 1
2178 U kunt nu geen andere sectie toevoegen. @ De maximale totale hoogte voor alle secties in een rapport, inclusief de sectiekoppen, is 200 inch (508 cm). @ Verwijder of verklein de hoogte van ten minste één sectie en voeg vervolgens de nieuwe sectie. @ 1 @@ 1
2181 U kunt niet sorteren op een berekend veld in een formulier. @ U kunt alleen op een berekend veld in een query sorteren. @ Maak een berekend veld in een query, sorteer het veld en baseer het formulier vervolgens op de query.
Omdat de zoekopdracht moet worden uitgevoerd voordat het formulier wordt geopend, wordt het formulier langzamer geopend. @ 1 @@ 1
2182 U kunt in dit veld niet sorteren. @@@ 1 @@ 1
2183 Microsoft Office Access kan geen object van het gevraagde type maken. @ U probeert een formulier te maken van een rapport dat als tekst is opgeslagen of om een ​​rapport te maken van een opgeslagen formulier. @@ 1 @@ 1
2184 De waarde die u hebt gebruikt voor de eigenschap TabIndex is niet geldig. De juiste waarden zijn van 0 tot |. @@@ 2 @ 606348 @ 1
2185 U kunt alleen naar een eigenschap of methode voor een besturingselement verwijzen als het besturingselement de focus heeft. @ Probeer een van de volgende:
* Verplaats de focus naar het besturingselement voordat u naar de eigenschap verwijst. Gebruik in Visual Basic-code de SetFocus-methode. Gebruik in een macro de actie GoToControl.
* Verwijs naar of stel de eigenschap in vanuit een macro of gebeurtenisprocedure die wordt uitgevoerd wanneer de GotFocus-gebeurtenis voor de besturing plaatsvindt. @@ 2 @ 606215 @ 1
2186 Deze eigenschap is niet beschikbaar in de ontwerpweergave. @ Schakel over naar de formulierweergave om toegang te krijgen tot deze eigenschap of verwijder de verwijzing naar de eigenschap. @@ 1 @@ 1
2187 Deze eigenschap is alleen beschikbaar in de ontwerpweergave. @@@ 1 @@ 1
2188 Het object dat u probeert te laden uit tekst heeft een ongeldige waarde voor de eigenschap '| 1' op een | 2. @@@ 1 @@ 1
2189 Uw code bevat een syntaxisfout, of een Microsoft Office Access-functie die u nodig hebt, is niet beschikbaar. @ Als de syntaxis correct is, controleert u de subsleutel Control Wizards of de Libraries-toets in het gedeelte Microsoft Office Access van het Windows-register om te controleren of de vermeldingen die u nodig hebt, worden vermeld en beschikbaar zijn. @ Als de vermeldingen juist zijn, moet u de invoegtoepassing Microsoft Office Access Utility of het bestand acWzlib of deze wizard corrigeren is uitgeschakeld. Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op Over Microsoft Office Access in het menu Help en vervolgens op de knop Uitgeschakelde items om een ​​lijst met add-ins weer te geven die u kunt inschakelen. Voer Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren. Voordat u opnieuw installeert, verwijdert u de Windows-registersleutels voor de invoegtoepassing Microsoft Office Access Utility en acWzlib. @ 1 @@ 1
2190 Deze woning is vervangen door een nieuwe woning; gebruik in plaats daarvan de nieuwe eigenschap. @@@ 1 @@ 1
2191 U kunt de | eigenschap in afdrukvoorbeeld of nadat het afdrukken started. @ Probeer deze eigenschap in te stellen in de OnOpen-gebeurtenis. @@ 1 @@ 1
2192 De bitmap die u hebt opgegeven, heeft geen apparaatonafhankelijke bitmapindeling (.dib). @ U hebt geprobeerd de eigenschap PictureData van een formulier, rapport, knop of afbeeldingsbesturingselement in te stellen. @@ 1 @@ 1
2193 De linkermarge, rechtermarge of beide marges zijn breder dan het papierformaat dat is opgegeven in het dialoogvenster Afdrukinstelling. @@@ 1 @@ 1
2194 U kunt de eigenschap PictureData niet instellen in de gegevensbladweergave. @ Om de geldige instellingen voor deze eigenschap te zien, zoekt u in de Help-index naar 'PictureData-eigenschap'. @@ 1 @@ 1
2195 De sectienaam die u hebt ingevoerd, voldoet niet aan de regels voor objectnaamgeving van Microsoft Office Access. @@@ 2 @ 611734 @ 1
2196 Microsoft Office Access kan de waarde van deze eigenschap niet ophalen. @ De eigenschap is niet beschikbaar in de weergave waarin u de macro of Visual Basic-code uitvoert, of Microsoft Office Access is een fout opgetreden bij het ophalen van de waarde van de eigenschap .
Zoek in de Help-index naar de naam van de eigenschap om de geldige instellingen voor deze eigenschap te zien. @@ 1 @@ 1
2197 U kunt de SourceObject-eigenschap van een subformulierbesturingselement niet instellen op een tekenreeks met lengte nul als u het hoofdformulier in de formulierweergave weergeeft. @ U kunt deze eigenschap instellen op een tekenreeks met lengte nul vanuit de ontwerpweergave, de gegevensbladweergave of het afdrukvoorbeeld . @@ 1 @@ 1
2200 Het ingevoerde nummer is ongeldig. @@@ 1 @@ 1
2201 Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van printerinformatie voor de | 1 op | 2. Het object is mogelijk naar een printer gestuurd die niet beschikbaar is. @@@@@
2202 U moet een printer installeren voordat u kunt afdrukken. @ Om een ​​printer te installeren, gaat u naar Instellingen op de Windows S.tart, klik op Printers en dubbelklik vervolgens op Printer toevoegen. Volg de instructies in de wizard. @@ 1 @@ 1
2203 De dynamic-link library Commdlg mislukt: foutcode '0x |'. @ Het printerstuurprogramma voor de geselecteerde printer is mogelijk onjuist geïnstalleerd.
Zoek in de Windows Help-index naar 'printerinstallatie' voor informatie over het selecteren van een andere printer of het opnieuw installeren van deze printer vanuit Microsoft Windows. @@ 1 @@ 1
2204 Het standaardprinterstuurprogramma is niet correct ingesteld. @ Zoek in de Microsoft Windows Help-index naar 'standaardprinter, instelling' voor informatie over het instellen van een standaardprinter. @@ 1 @@ 1
2205 Het standaardprinterstuurprogramma is niet correct ingesteld. @ Zoek in de Microsoft Windows Help-index naar 'standaardprinter, instelling' voor informatie over het instellen van een standaardprinter. @@ 1 @@ 1
2206 Het paginanummer dat u heeft ingevoerd, is ongeldig. @ Het kan bijvoorbeeld een negatief getal of een ongeldig bereik zijn, zoals 6 tot 3. @@ 1 @@ 1
2207 Microsoft Office Access kan geen macro's afdrukken. @ U hebt geprobeerd de actie of methode PrintOut te gebruiken, maar het actieve object is een macro. @ Als u een ander object dan een macro wilt afdrukken, gebruikt u de actie of methode SelectObject om de gewenste object voordat u de actie PrintOut uitvoert. @ 1 @ 603041 @ 1
2210 Microsoft Office Access kan de pagina niet afdrukken of een voorbeeld van de pagina weergeven omdat het door u geselecteerde paginaformaat groter is dan 22.75 inch. @@@ 1 @@ 1
2211 Microsoft Office Access kan het foutopsporingsvenster niet afdrukken of weergeven. @@@ 1 @@ 1
2212 Microsoft Office Access kan uw object niet afdrukken. @ Zorg ervoor dat de opgegeven printer beschikbaar is.
Zoek voor informatie over het instellen van een standaardprinter in de Windows Help-index naar 'standaardprinter, instelling'. @@ 1 @@ 1
2213 Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van printerinformatie voor dit object. Het object is mogelijk verzonden naar een printer die niet beschikbaar is. @@@ 1 @@ 1
2214 Er is een probleem opgetreden bij het ophalen van informatie van de printer. Er is geen nieuwe printer ingesteld. @@@ 1 @@ 1
2215 Microsoft Office Access kan deze draaitabel niet afdrukken omdat | 1 groter is dan 22.75 inch. @ Verminder de | 1 door de opmaak of opgenomen gegevens van de draaitabelweergave te wijzigen en probeer vervolgens opnieuw af te drukken. @@ 1 @@ 1
2220 Microsoft Office Access kan het bestand '|' niet openen. @@@ 1 @@ 1
2221 De tekst is te lang om te worden bewerkt. @@@ 1 @@ 1
2222 Dit besturingselement is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd. @@@ 1 @@ 1
2223 De bestandsnaam '|' is te lang. @ Voer een bestandsnaam in van maximaal 256 tekens. @@ 1 @@ 1
2225 Microsoft Office Access kan het klembord niet openen. @ Het klembord reageert niet, waarschijnlijk omdat een andere toepassing het gebruikt. Sluit alle andere toepassingen en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@ 1
2226 Het klembord reageert niet, dus Microsoft Office Access kan de inhoud van het klembord niet plakken. @ * Mogelijk gebruikt een andere toepassing het klembord.
* Mogelijk is er niet genoeg geheugen vrij voor het plakken.
Sluit alle andere toepassingen en kopieer en plak opnieuw. @@ 1 @@ 1
2227 De gegevens op het klembord zijn beschadigd, dus Microsoft Office Access kan deze niet plakken. @ Er is mogelijk een fout in het klembord of er is mogelijk niet genoeg vrij geheugen. Probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@ 1
2229 Microsoft Office Access kan niet start de OLE-server. @ U hebt geprobeerd een formulier, rapport of gegevensblad te gebruiken dat een OLE-object bevat, maar de OLE-server (de toepassing die is gebruikt om het object te maken) is mogelijk niet correct geregistreerd. Installeer de OLE-server opnieuw om deze correct te registreren. @@ 1 @@ 1
2234 Microsoft Office Access kan het OLE-object niet plakken. @@@ 1 @@ 1
2237 De tekst die u heeft ingevoerd, is geen item in de lijst. @ Selecteer een item uit de lijst of voer tekst in die overeenkomt met een van de items in de lijst. @@ 1 @@ 1
2239 De database '|' moet worden gerepareerd of is geen Microsoft Office Access-databasebestand. @ Mogelijk hebt u Microsoft Office Access onverwacht afgesloten terwijl de database open was. @ Om de database te herstellen, klikt u op de opdracht Database herstellen in het menu Extra (submenu Databasehulpprogramma's).
Als de database niet kan worden gerepareerd, is het .mdb-bestand onbruikbaar. Herstel de database vanaf een reservekopie of maak een nieuwe database. @ 1 @@ 1
2243 De gegevens op het klembord zijn niet herkenbaar; Microsoft Office Access kan het OLE-object niet plakken. @@@ 1 @@ 1
2244 De bestandsnaam die u hebt opgegeven in de eigenschap Picture voor een opdrachtknop of schakelknop, kan niet worden gelezen. @ * Het door u opgegeven bestand is mogelijk beschadigd. Herstel het bestand vanaf een reservekopie of maak het bestand opnieuw.
* De schijf waarop het bestand zich bevindt, is mogelijk onleesbaar. @@ 1 @@ 1
2245 Het door u opgegeven bestand bevat geen geldige pictogramgegevens. @ Geef een geldig pictogrambestand op. @@ 1 @ 600829 @ 1
2246 Microsoft Office Access kan de query niet uitvoeren; de parameterwaarden zijn te groot. @ De totale lengte van alle waarden die voor de parameters zijn ingevoerd, mag niet langer zijn dan 1,024 tekens. @@ 1 @@ 1
2260 Er is een fout opgetreden bij het verzenden van gegevens naar de OLE-server (de toepassing die is gebruikt om het object te maken). @ * Mogelijk hebt u geprobeerd te veel gegevens te verzenden. Als u een diagram maakt en het diagram is gebaseerd op een query, wijzigt u de query zodat er minder gegevens worden geselecteerd. Als het diagram op een tabel is gebaseerd, overweeg dan om het op een query te baseren, zodat u de gegevens kunt beperken.
* Mogelijk gebruikt u een OLE-server die het klembordformaat niet accepteert.
* Mogelijk kunt u niet start de OLE-server omdat deze niet correct is geregistreerd. Installeer het opnieuw om het te registreren.
* Uw computer heeft mogelijk onvoldoende geheugen. Sluit andere toepassingsvensters om geheugen vrij te maken. @@ 1 @ 208951 @ 1
2262 Deze waarde moet een getal zijn. @@@ 1 @@ 1
2263 Het nummer is te groot. @@@ 1 @@ 1
2264 Microsoft Office Access herkende de maateenheid niet. @ Typ een geldige eenheid, zoals inches (in) of centimeters (cm). @@ 1 @@ 1
2265 U moet een maateenheid opgeven, zoals inches (in) of centimeters (cm). @@@ 1 @@ 1
2266 '|' is mogelijk geen geldige instelling voor de eigenschap RowSourceType, of er is een compilatiefout opgetreden in de functie. @ Klik op Help voor informatie over geldige instellingen voor de eigenschap RowSourceType. @@ 2 @ 603853 @ 1
2267 Er is niet genoeg schijfruimte om een ​​tempo te creërenrary bufferbestand om af te drukken. @ Maak wat schijfruimte vrij om ruimte te maken voor het temporary bufferbestand. @@ 1 @@ 1
2269 Sommige library databases konden niet worden geladen omdat er te veel zijn opgegeven. @ Om library databasereferenties, klik op Referenties in het menu Extra. @@ 1 @ 209017 @ 1
2272 De instelling voor het Update Retry Interval moet tussen 0 en 1,000 milliseconden liggen. @@@ 1 @@ 1
2273 De instelling voor Update Retries moet tussen 0 en 10 liggen. @@@ 1 @@ 1
2274 De database '|' is al open als een library database. @@@ 1 @@ 1
2275 De string die door de builder is geretourneerd, was te lang. @ Het resultaat wordt afgekapt. @@ 1 @@ 1
2276 De aangepaste builder die u gebruikt, heeft een fout veroorzaakt door de focus te wijzigen in een ander venster terwijl u het gebruikte. @ Voer een waarde in zonder de aangepaste builder te gebruiken. @@ 1 @@ 1
2277 Er is een fout opgetreden bij het initialiseren van het lettertype. @@@ 1 @@ 1
2278 Microsoft Office Access kan uw wijzigingen aan dit gebonden OLE-object niet opslaan. @ U hebt geen toestemming om te schrijven naar het record waarin het object is opgeslagen, of het record is vergrendeld door een andere gebruiker.
Kopieer het object naar het klembord (selecteer het object en klik op Kopiëren in het menu Bewerken) en klik op Huidige record ongedaan maken in het menu Bewerken. Open vervolgens de applicatie waarmee u het object hebt gemaakt, plak het object van het klembord en sla het op. @@ 1 @ 410222 @ 1
2279 De waarde die je hebt ingevoerd is niet geschikt voor het invoermasker '|' gespecificeerd voor dit veld. @@@ 2 @ 509118 @ 1
2280 U hebt meer uitvoerformaten aan het Windows-register toegevoegd dan Microsoft Office Access kan initialiseren. @ Sommige uitvoerformaten zijn niet beschikbaar. Verwijder de formaten die u nooit of het minst vaak gebruikt. @@ 1 @@ 1
2281 De indelingen waarmee u gegevens kunt uitvoeren als een Microsoft Excel-, RTF-indeling, MS-DOS-tekst- of HTML-bestand ontbreken of zijn onjuist geregistreerd in het Windows-register. @ Voer Setup uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren of, als u bekend met de instellingen in het register, probeer ze dan zelf te corrigeren. Klik op Help voor meer informatie over het register. @@ 2 @ 109015 @ 1
2282 De indeling waarin u het huidige object probeert uit te voeren, is niet beschikbaar. @ U probeert het huidige object uit te voeren naar een indeling die niet geldig is voor het objecttype, of de indelingen waarmee u gegevens kunt uitvoeren als een Microsoft Excel, RTF-indeling, MS-DOS-tekst of HTML-bestand ontbreken in het Windows-register. Voer Setup uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren of, als u bekend bent met de instellingen in het register, probeer deze zelf te corrigeren. Klik op Help voor meer informatie over het register. @@ 2 @ 109015 @ 1
2283 De formaatspecificatie voor '|' is ongeldig. @ U kunt uitvoergegevens niet opslaan in een bestand in deze indeling totdat u de instelling voor de indeling in het Windows-register corrigeert. Voer Setup uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren of, als u bekend bent met de instellingen in het register, probeer deze zelf te corrigeren. Klik op Help voor meer informatie over het register. @@ 2 @ 109015 @ 1
2284 Microsoft Office Access kan niet naar het bestand schrijven. @ * Het netwerk werkt mogelijk niet. Wacht tot het netwerk werkt en probeer het dan opnieuw.
* Misschien heb je geen geheugen meer. Sluit een of meer Microsoft Office Access-vensters, sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 1
2285 Microsoft Office Access kan het uitvoerbestand niet maken. @ * Mogelijk is er onvoldoende schijfruimte op het doelstation.
* Het netwerk werkt mogelijk niet. Wacht tot het netwerk werkt en probeer het dan opnieuw.
* Misschien heb je geen geheugen meer. Sluit een of meer Microsoft Office Access-vensters, sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 1
2286 Microsoft Office Access kan het bestand niet sluiten. @ * Het netwerk werkt mogelijk niet. Wacht tot het netwerk werkt en probeer het dan opnieuw.
* Misschien heb je geen geheugen meer. Sluit een of meer Microsoft Office Access-vensters, sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 1
2287 Microsoft Office Access kan de mailsessie niet openen. @ Controleer uw mailtoepassing om er zeker van te zijn dat deze correct werkt. @@ 1 @@ 1
2288 Microsoft Office Access kan de '|' niet laden formaat. @ De instelling voor dit formaat in het Windows-register is onjuist. U kunt de uitvoergegevens niet opslaan in een bestand in deze indeling totdat u de instelling in het register corrigeert. @ Voer Setup uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren of, als u bekend bent met de instellingen in het register, probeer ze zelf te corrigeren . Klik voor meer informatie over het register op Help. @ 2 @ 109015 @ 1
2289 Microsoft Office Access kan de module niet in het gevraagde formaat uitvoeren. @@@ 1 @@ 1
2290 Er waren te veel ontvangers van berichten; het bericht is niet verzonden. @@@ 1 @@ 1
2291 Er zijn te veel berichtbijlagen; het bericht is niet verzonden. @@@ 1 @@ 1
2292 De berichttekst is te lang, dus het is niet verzonden. @@@ 1 @@ 1
2293 Microsoft Office Access kan dit e-mailbericht niet verzenden. @ Voordat u probeert een e-mailbericht te verzenden vanuit Microsoft Office Access, moet u het probleem oplossen dat in het vorige bericht is geïdentificeerd of uw computer configureren om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen. @@ 1 @@ 1
2294 Microsoft Office Access kan het object niet bijvoegen; het bericht is niet verzonden. @ * Het netwerk werkt mogelijk niet. Wacht tot het netwerk werkt en probeer het dan opnieuw.
* Misschien heb je geen geheugen meer. Sluit een of meer Microsoft Office Access-vensters, sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 1
2295 Onbekende ontvanger (s) van het bericht; het bericht is niet verzonden. @@@ 1 @@ 1
2296 Het wachtwoord is ongeldig; het bericht is niet verzonden. @@@ 1 @@ 1
2297 Microsoft Office Access kan de mailsessie niet openen. @ Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar. Sluit een of meer Microsoft Office Access-vensters, sluit andere toepassingen en probeer het opnieuw. U kunt ook uw e-mailtoepassing controleren om er zeker van te zijn dat deze correct werkt. @@ 1 @@ 1
2298 Microsoft Office Access kan niet start de wizard, builder of invoegtoepassing. @ * The librarDe database met de wizard, builder of invoegtoepassing is mogelijk niet geïnstalleerd. Wijs Add-ins aan in het menu Extra en klik vervolgens op Add-in Manager om te zien of de library database is geïnstalleerd.
* De wizard-, builder- of invoegtoepassingcode is mogelijk niet gecompileerd en Microsoft Office Access kan deze niet compileren. Mogelijk bevat de code een syntaxisfout.
* De sleutel voor de invoegtoepassing in het Windows-registerbestand is mogelijk onjuist. @@ 2 @ 109015 @ 1
2299 Microsoft Office Access kan het Zoom-vak niet openen. @ De invoegtoepassing Microsoft Office Access Utility ontbreekt of is gewijzigd. Voer Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om Microsoft Office Access en de invoegtoepassing Microsoft Office Access Utility opnieuw te installeren. @@ 1 @ 212620 @ 1
2300 Microsoft Office Access kan niet uitvoeren omdat er te veel besturingselementen zijn geselecteerd met verschillende stijlen, zoals kleur en lettertype. @ Selecteer minder besturingselementen en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 1
2301 Er zijn niet voldoende systeembronnen om de gegevens uit te voeren. @ Sluit een of meer Microsoft Office Access-vensters en sluit andere toepassingen. Probeer vervolgens de gegevens opnieuw uit te voeren. @@ 1 @@ 1
2302 Microsoft Office Access kan de uitvoergegevens niet opslaan in het bestand dat u hebt geselecteerd. @ * Het bestand is mogelijk geopend. Als dit het geval is, sluit u het en slaat u de uitvoergegevens opnieuw op in het bestand.
* Als u een sjabloon gebruikt, controleer dan of de sjabloon bestaat.
* Als het bestand niet is geopend, controleert u of u voldoende vrije schijfruimte heeft.
* Zorg ervoor dat het bestand bestaat op het opgegeven pad.
* Controleer of u toestemming heeft om naar de opgegeven map te schrijven. @@ 1 @@ 1
2303 Microsoft Office Access kan nu geen gegevens uitvoeren. @ * Het netwerk werkt mogelijk niet. Wacht tot het netwerk werkt en probeer het dan opnieuw.
* Mogelijk hebt u geen schijfruimte meer. Maak schijfruimte vrij en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 1
2304 Microsoft Office Access kan uitvoergegevens niet opslaan in het opgegeven bestand. @ Zorg ervoor dat u voldoende vrije schijfruimte heeft op uw doelstation. @@ 1 @@ 1
2305 Er zijn te veel kolommen om uit te voeren, op basis van de beperking gespecificeerd in het uitvoerformaat of door Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2306 Er zijn te veel rijen om uit te voeren, op basis van de beperking gespecificeerd door het uitvoerformaat of door Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2307 U heeft geen gegevens geselecteerd of het geselecteerde object is blanco. @@@ 1 @@ 1
2308 Het bestand '|' bestaat al. @ Wilt u het bestaande bestand vervangen? @@ 20 @@ 2
2309 Er is een ongeldige invoegtoepassing voor'|. '@ Er is een fout in het Windows-register voor deze invoegtoepassing. Corrigeer de instelling en restart Microsoft Office Access. Klik voor informatie over het register op Help. @@ 2 @ 109015 @ 1
2311 Er is niet genoeg geheugen om de NotInList-gebeurtenisprocedure uit te voeren. @@@ 1 @@ 1
2312 De snelkoppeling '|' moet opnieuw worden gemaakt. @ Het bestand ontbreekt, is beschadigd of heeft een ouder formaat dat niet kan worden gelezen. @@ 1 @@ 1
2313 Microsoft Office Access kan de snelkoppelingsdatabases '| 1' of'|2.'@Creëer de snelkoppeling met de juiste locaties van de databases. @@ 2 @ 209032 @ 1
2314 Microsoft Office Access kan de snelkoppelingsdatabase'|.'@Creëer de snelkoppeling met de juiste locatie van de database. @@ 2 @ 209032 @ 1
2315 De invoerstring is te lang. @@@ 1 @@ 1
2316 Deze tabel of query kan niet worden geopend omdat deze geen zichtbare velden heeft. @ Dit kan het gevolg zijn als de tabel of query alleen systeemvelden heeft en de optie Systeemobjecten weergeven is uitgeschakeld. @ Om de optie Systeemobjecten weergeven in te schakelen, klikt u op Opties in het menu Extra, klik op het tabblad Weergave en schakel het selectievakje Systeemobjecten in. @ 1 @@ 1
2317 De database '|' kan niet worden gerepareerd of is geen Microsoft Office Access-databasebestand. @@@ 1 @@ 1
2319 Microsoft Office Access kan het object '|' niet importeren terwijl het open is. @@@ 1 @@ 3
2320 Microsoft Office Access kan het veld waarvoor u Waar hebt ingevoerd in de rij Totaal niet weergeven. @ Schakel het selectievakje Weergeven voor dat veld uit. Als u wilt dat dit veld wordt weergegeven in de resultaten van de query, voegt u het twee keer toe aan het ontwerpraster. Voor het veld dat in de resultaten van de query zal verschijnen, specificeert u niet waar in de rij Totaal en zorgt u ervoor dat het selectievakje Weergeven is aangevinkt . @@ 1 @@ 1
2321 U kunt geen criteria instellen voordat u een veld of uitdrukking aan de rij Veld toevoegt. @ Voeg een veld uit de veldenlijst toe aan de kolom en voer een uitdrukking in, of verwijder de criteria. @@ 1 @@ 1
2322 U kunt niet sorteren op de asterisk (*). @ Omdat de asterisk alle velden in de onderliggende tabel of query vertegenwoordigt, kunt u er niet op sorteren. @ Voeg de asterisk toe aan het queryontwerpraster, samen met de specifieke velden die u wilt sorteren. Schakel het selectievakje Weergeven uit voor de sorteervelden en geef vervolgens een sorteervolgorde op. @ 1 @@ 1
2323 U kunt geen criteria specificeren voor de asterisk (*). @ Omdat de asterisk alle velden in de onderliggende tabel of query vertegenwoordigt, kunt u er geen criteria voor specificeren. @ Voeg de asterisk toe aan het queryontwerpraster, samen met de veld (en) waarvoor u criteria wilt instellen en voer vervolgens criteria in voor de specifieke velden. Schakel in het queryontwerpraster het selectievakje Weergeven uit voor het criteriumveld (en) voordat u de query uitvoert. @ 1 @@ 1
2324 U kunt geen totalen berekenen op de asterisk (*). @ Omdat de asterisk alle velden in de tabel vertegenwoordigt, kunt u er geen totalen op berekenen. @ Verwijder de asterisk uit het queryontwerpraster. Voeg de velden die u wilt gebruiken toe aan het ontwerpraster en selecteer vervolgens het totaal dat u voor specifieke velden wilt berekenen. @ 1 @ 11202 @ 1
2325 De veldnaam die u hebt ingevoerd, overschrijdt de limiet van 64 tekens van de eigenschap LinkMasterFields. @ Wanneer u de opdracht Relaties (menu Extra) gebruikt om een ​​relatie te definiëren tussen de tabellen die ten grondslag liggen aan een formulier en subformulier, koppelt Microsoft Office Access het formulier en het subformulier automatisch en stelt het de Eigenschappen van LinkChildFields en LinkMasterFields. @@ 1 @ 603990 @ 1
2326 U kunt voor deze kolom geen Group By, Expression of Where specificeren in de rij Totaal. @ Geef een aggregatiefunctie op, zoals Som of Count, voor het veld of de expressie die u aanwijst als de Waarde in de kruistabelquery.
Klik op Help voor meer informatie over statistische functies. @@ 2 @ 209980 @ 1
2327 U moet Groeperen op invoeren in de rij Totaal voor een veld met Kolomkop in de kruistabelrij. @ De waarden die zijn afgeleid van het veld of de uitdrukking die u aanwijst als Kolomkop, worden gebruikt om gegevens in de kruistabelquery te groeperen. @@ 1 @ 209980 @ 1
2328 U kunt geen update-query uitvoeren op de asterisk (*). @ Omdat de asterisk alle velden in de tabel vertegenwoordigt, kunt u deze niet bijwerken. @ Verwijder de asterisk uit het queryontwerpraster. Voeg de velden die u wilt bijwerken toe aan het ontwerpraster. @ 1 @ 210001 @ 1
2329 Om een ​​kruistabelquery te maken, moet u een of meer opties voor rijkoppen, een kolomkop en een waardeoptie opgeven. @@@ 1 @ 209980 @ 1
2330 Microsoft Office Access kan de join-expressie | niet vertegenwoordigen in ontwerpweergave. @ * Een of meer velden zijn mogelijk verwijderd of hernoemd.
* De naam van een of meer velden of tabellen die zijn opgegeven in de join-expressie, is mogelijk verkeerd gespeld.
* De join kan een operator gebruiken die niet wordt ondersteund in de ontwerpweergave, zoals> of <. @@ 1 @@ 1
2331 U moet Groeperen op invoeren in de rij Totaal voor ten minste één van de opties voor rijkoppen die u invoert in de rij Kruistabel. @@@ 1 @ 209980 @ 1
2332 Microsoft Office Access kan de velden die u hebt toegevoegd met de asterisk (*) in de toevoegquery niet matchen. @ Omdat de asterisk alle velden in de onderliggende tabel of query vertegenwoordigt, kunt u geen asterisk aan een veld of expressie toevoegen, en je kunt geen enkel veld of expressie aan een asterisk toevoegen. @ Voeg een asterisk toe aan een asterisk (bijvoorbeeld een tabel aan een tabel) of voeg specifieke velden toe. @ 1 @ 209999 @ 1
2333 U moet de naam invoeren van de tabel waaraan u records maakt of waaraan u records toevoegt. @ U hebt geprobeerd een make-table of een toevoegquery te definiëren zonder een bestemmingstabel op te geven. @@ 1 @@ 1
2334 Microsoft Office Access kan '|' niet afdrukken omdat het een actiequery is. @ Omdat actiequery's geen recordset opleveren, kunt u er geen gegevensbladweergave van afdrukken.
Merk op dat een uitroepteken (!) Dat is gekoppeld aan een querypictogram in het databasevenster een actiequery markeert. @ Om een ​​gegevensbladweergave af te drukken van de records die door de query worden geselecteerd, geeft u de query weer in de ontwerpweergave en klikt u op de knop Datasheet en klik vervolgens op de knop Afdrukken. @ 1 @@ 1
2335 U moet hetzelfde aantal velden gebruiken wanneer u de eigenschappen LinkChildFields en LinkMasterFields instelt. @ U hebt voor de ene eigenschap een ander aantal velden ingevoerd dan voor de andere.
Als u de opdracht Relaties (menu Extra) gebruikt om een ​​relatie te definiëren tussen de tabellen die ten grondslag liggen aan het formulier en het subformulier, zal Microsoft Office Access het formulier en het subformulier automatisch koppelen en vervolgens de eigenschappen LinkChildFields en LinkMasterFields instellen. @@ 1 @ 209086 @ 1
2337 U kunt geen criteria opgeven voor hetzelfde veld waarvoor u Waarde hebt ingevoerd in de rij Kruistabel. @ U hebt geprobeerd een kruistabelquery weer te geven nadat u Waarde hebt ingevoerd in de rij Kruistabel en criteria in de rij Criteria. @ Als u wilt dat dit veld levert de kruistabelwaarden in de kruistabelquery, verwijdert u het item in de rij Criteria. Als u wilt dat dit een criteriumveld is, laat u de rij Kruistabel leeg. @ 1 @ 209980 @ 1
2338 Microsoft Office Access heeft de door u ingevoerde uitdrukking afgekapt. @ De uitdrukking '|' overschrijdt de limiet van 1,024 tekens voor het ontwerpraster van de query. @@ 1 @@ 1
2339 Microsoft Office Access kan geen tempo creërenrary link. @ U heeft de limiet bereikt voor het aantal links in uw database. Microsoft Office Access moet een tempo creërenrary-link om uw ODBC-tabel te importeren. @ Verwijder alle onnodige links of tabellen. @ 1 @@ 1
2340 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, overschrijdt de limiet van 1,024 tekens voor het queryontwerpraster. @@@ 1 @@ 1
2342 Een RunSQL-actie vereist een argument dat bestaat uit een SQL-instructie. @ Bijvoorbeeld een actiequery die records s toevoegttarts met INSERT INTO. Een gegevensdefinitiequery die een tabel s maakttarts met CREATE TABLE. @@ 1 @ 603698 @ 1
2343 De waarde die u heeft ingevoerd, overschrijdt de limiet van 64 tekens van de Alias-eigenschap. @@@ 1 @ 606146 @ 1
2344 Voor de eigenschap TopValues ​​in het eigenschappenblad voor de query moet u een geheel getal invoeren dat groter is dan nul. @@@ 1 @@ 1
2345 Voor de eigenschap TopValues ​​in het eigenschappenblad voor de query moet u een percentage tussen 1 en 100 invoeren. @@@ 1 @@ 1
2346 Voor de eigenschap TopValues ​​in het eigenschappenblad voor de query moet u een getal invoeren dat groter is dan nul. @@@ 1 @@ 1
2347 Microsoft Office Access kan de bestandsnaam die u hebt ingevoerd voor de eigenschap DestinationDB niet vinden in het eigenschappenvenster van een actiequery. @ Mogelijk hebt u de naam van het databasebestand verkeerd gespeld of is het bestand verwijderd of hernoemd. @@ 1 @ 606183 @ 1
2348 U kunt de eigenschap Alias ​​niet leeg laten. @@@ 1 @ 606146 @ 1
2349 Voor de eigenschap TopValues ​​in het eigenschappenblad voor de query moet u een getal kleiner dan 2,147,483,647 invoeren. @@@ 1 @@ 1
2350 Microsoft Office Access kan de query niet opslaan. @ * De query is een pass-through-query en kan niet worden weergegeven als een eenvoudige SQL-tekenreeks. Sla de query op als een benoemde query vanuit de Query Builder. Wanneer u de Query Builder sluit, vult Microsoft Office Access de eigenschap RecordSource of RowSource met de opgeslagen querynaam.
* Zorg ervoor dat de query geen SQL-syntaxisfout bevat. @@ 1 @ 604309 @ 1
2351 Microsoft Office Access kan geen impliciete VALUES-clausule vertegenwoordigen in het queryontwerpraster. @ Bewerk dit in SQL-weergave. @@ 1 @@ 1
2352 U kunt deze vraag niet wijzigen omdat deze is verwijderd of hernoemd door een andere gebruiker. @@@ 1 @@ 1
2353 Ongeldige queryparameter '|'. @@@ 1 @@ 1
2360 Een veldnaam ontbreekt. @ U hebt een gegevenstype of een beschrijving voor een veld gedefinieerd zonder de veldnaam op te geven. @ Voer een naam in voor het veld of verwijder de rij. @ 1 @@ 1
2361 Microsoft Office Access kan deze tabel niet opslaan. @ Deze tabel bevat geen velden. @ Definieer ten minste één veld door een veldnaam in te voeren en een gegevenstype te selecteren. @ 1 @@ 1
2362 Je hebt al een veld met de naam '|.' @@@ 1 @@ 1
2363 Microsoft Office Access staat slechts één AutoNummering-veld per tabel toe. @ Gebruik het gegevenstype Nummer voor vergelijkbare velden. @@ 1 @@ 1
2364 Microsoft Office Access kan de tabel niet openen in de gegevensbladweergave. @@@ 1 @@ 1
2366 Microsoft Office Access kon de veldvolgorde niet opslaan. Alle andere wijzigingen zijn met succes opgeslagen. @ Sluit deze database en kies de opdracht Database repareren in het menu Extra (submenu Databasehulpprogramma's). @@ 1 @@ 1
2370 Als u de index voor dit veld wilt verwijderen of wijzigen, moet de primaire sleutel worden verwijderd. @ Als u de primaire sleutel wilt verwijderen, selecteert u dat veld en klikt u op de knop Primaire sleutel. @@ 1 @@ 1
2371 Microsoft Office Access kan geen primaire sleutel maken. Uw wijzigingen zijn niet opgeslagen. @@@ 1 @@ 1
2372 De veldnaam is niet geldig. @ Zorg ervoor dat de naam geen punt (.), Uitroepteken (!), Haakje ([]), voorloopspatie of niet-afdrukbare tekens bevat, zoals een regelterugloop. je hebt de naam uit een andere applicatie geplakt, probeer dan op ESC te drukken en typ de naam opnieuw. @@ 2 @ 613793 @ 1
2373 De instelling voor de eigenschap FieldSize moet tussen 0 en 255 liggen. @@@ 1 @@ 1
2374 U kunt niet voor meer dan 10 velden een index of primaire sleutel maken. @@@ 1 @@ 1
2375 U kunt niet buiten het einde van een tabel plakken. @ U heeft geprobeerd velden te plakken buiten de 255e rij in een tabel in de ontwerpweergave. @@ 1 @@ 1
2376 Microsoft Office Access kan geen primaire sleutel maken. @ U heeft te veel velden geselecteerd voor een primaire sleutel met meerdere velden. @@ 1 @@ 1
2377 Als u eenmaal gegevens in een tabel heeft ingevoerd, kunt u het gegevenstype van geen enkel veld wijzigen in AutoNummering, zelfs niet als u nog geen gegevens aan dat veld heeft toegevoegd. @ Voeg een nieuw veld toe aan de tabel en definieer het gegevenstype als Auto nummer. Microsoft Office Access voert vervolgens automatisch gegevens in het veld AutoNummering in, waarbij de records opeenvolgend worden genummerdtarting met 1. @@ 1 @@ 1
2378 Deze tabel is alleen-lezen. @ Gebruik een andere naam in het dialoogvenster Opslaan als om uw wijzigingen op te slaan. @@ 1 @@ 1
2379 U kunt geen primaire sleutel maken voor een veld van dit gegevenstype. @ U kunt geen primaire sleutel definiëren voor velden met een OLE-objectgegevenstype. @@ 1 @@ 1
2380 Microsoft Office Access kan geen primaire sleutel maken omdat er geen velden zijn geselecteerd. @ U hebt een rij geselecteerd zonder gedefinieerde velden. @ Plaats de invoegpositie ergens in de rij van het veld dat u als primaire sleutel wilt definiëren. @ 1 @@ 1
2381 Microsoft Office Access kan geen primaire sleutel maken omdat het veld geen naam heeft. @ Geef het veld een naam en definieer het vervolgens als een primair sleutelveld. @@ 1 @@ 1
2382 U kunt niet overschakelen naar de gegevensbladweergave en u kunt niet terugkeren naar de ontwerpweergave. @ Een andere gebruiker heeft deze tabel of een query, formulier of rapport geopend dat aan deze tabel is gebonden. @@ 1 @@ 1
2383 Microsoft Office Access kan het gegevenstype niet wijzigen. @ Er is niet genoeg schijfruimte of geheugen. @@ 1 @@ 1
2384 U kunt niet een veld wijzigen van een AutoNummering-gegevenstype en tegelijkertijd een ander AutoNummering-veld toevoegen. @ Doe het volgende:
1.Verwijder het AutoNummering-veld dat u hebt toegevoegd en klik op Opslaan in het menu Bestand.
2.Voeg het nieuwe AutoNummering-veld toe en sla de tabel opnieuw op. @@ 1 @@ 1
2385 Er zijn fouten opgetreden tijdens het opslaan. | @@@ 1 @@ 1
2386 Microsoft Office Access kan de tabel niet maken. @@@ 1 @@ 1
2387 U kunt de tabel '|' niet verwijderen; het neemt deel aan een of meer relaties. @ Als u deze tabel wilt verwijderen, verwijdert u eerst de relaties in het venster Relaties. @@ 1 @@ 1
2388 U kunt de primaire sleutel niet wijzigen. @ Deze tabel is de primaire tabel in een of meer relaties. @ Als u de primaire sleutel wilt wijzigen of verwijderen, verwijdert u eerst de relatie in het venster Relaties. @ 1 @@ 1
2389 U kunt het veld'|.'@ Het maakt deel uit van een of meer relaties. @ Als u dit veld wilt verwijderen, verwijdert u eerst de relaties in het venster Relaties. @ 1 @@ 1
2390 U kunt het gegevenstype of de veldgrootte van dit veld niet wijzigen; het maakt deel uit van een of meer relaties. @ Als u het gegevenstype van dit veld wilt wijzigen, verwijdert u eerst de relaties in het venster Relaties. @@ 1 @@ 1
2391 Veld '| 1' bestaat niet in bestemmingstabel'|2.'@Microsoft Office Access kan de toevoegbewerking niet voltooien. De bestemmingstabel moet dezelfde velden bevatten als de tabel waaruit u plakt. @@ 1 @@ 1
2392 U kunt de unieke eigenschap van een primaire sleutel niet instellen op Nee. @ Een primaire sleutel bevat per definitie alleen unieke waarden. @ Als u niet-unieke waarden in dit veld wilt toestaan, verwijdert u de definitie van de primaire sleutel door de eigenschap Primaire in te stellen naar nr. @ 1 @@ 1
2393 U kunt de eigenschap IgnoreNulls van een primaire sleutel niet instellen op Ja. @ Een primaire sleutel kan per definitie geen null-waarden toestaan. @ Als u null-waarden in dit veld wilt, verwijdert u de primaire-sleuteldefinitie door de eigenschap Primary in te stellen naar nr. @ 1 @@ 1
2394 De indexnaam is ongeldig. @ De indexnaam is mogelijk te lang (meer dan 64 tekens) of bevat ongeldige tekens. @@ 1 @@ 1
2395 Indexen moeten een naam hebben. @@@ 1 @@ 1
2396 Microsoft Office Access kan geen index of primaire sleutel maken. @ Een of meer veldnamen ontbreken. @ Typ of selecteer ten minste één veld in de kolom Veldnaam voor elke index die u noemt. @ 1 @@ 1
2397 Je hebt al een index met de naam '|.' @@@ 1 @@ 1
2398 De primaire sleutel is gewijzigd. @ Deze tabel is de primaire tabel in een of meer relaties. Wijzigingen aan de primaire sleutel worden niet opgeslagen. @@ 1 @@ 1
2399 De instelling voor de eigenschap FieldSize moet tussen 1 en 8000 liggen. @@@ 1 @@ 1
2400 De rij die u in het raster hebt ingevoegd, overschrijdt de limiet van 255 rijen (velden) voor een tabel of 1,000 rijen (acties) voor een macro. @@@ 1 @@ 1
2420 De ingevoerde uitdrukking heeft een ongeldig nummer. @@@ 2 @ 611732 @ 1
2421 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, heeft een ongeldige datumwaarde. @@@ 2 @ 611729 @ 1
2422 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige tekenreeks. @ Een tekenreeks kan maximaal 2048 tekens lang zijn, inclusief het openen en sluiten van aanhalingstekens. @@ 1 @@ 1
2423 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, is ongeldig. (punt) of! operator of ongeldige haakjes. @ Mogelijk hebt u een ongeldige identifier ingevoerd of heeft u haakjes getypt na de constante Null. @@ 2 @ 611736 @ 1
2424 De expressie die u heeft ingevoerd, heeft een veld-, besturingselement- of eigenschapsnaam die Microsoft Office Access niet kan vinden. @@@ 1 @@ 1
2425 De expressie die u heeft ingevoerd, heeft een functienaam die Microsoft Office Access niet kan vinden. @@@ 1 @@ 1
2426 De functie die u hebt ingevoerd, kan niet in deze uitdrukking worden gebruikt. @ * Mogelijk hebt u een DoEvents-, LBound-, UBound-, Spc- of Tab-functie in een uitdrukking gebruikt.
* Mogelijk hebt u een geaggregeerde functie gebruikt, zoals Count, in een ontwerpraster of in een berekend besturingselement of veld. @@ 1 @@ 1
2427 U hebt een uitdrukking ingevoerd die geen waarde heeft. @ De uitdrukking kan verwijzen naar een object dat geen waarde heeft, zoals een formulier, een rapport of een labelbesturingselement. @@ 1 @@ 1
2428 U hebt een ongeldig argument ingevoerd in een aggregatiefunctie voor het domein. @ * Een veld in de tekenreeksexpressie bevindt zich mogelijk niet in het domein.
* Een veld dat is opgegeven in de criteriumuitdrukking, mag zich niet in het domein bevinden. @@ 2 @ 610931 @ 1
2429 De ingevoerde In-operator vereist haakjes. @@@ 1 @@ 1
2430 U hebt het trefwoord And niet ingevoerd in de operator Between ... And. @ De juiste syntaxis is als volgt:
uitdrukking [Niet] Tussen waarde1 en waarde2 @@ 1 @@ 1
2431 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige syntaxis. @ U hebt mogelijk een komma ingevoerd zonder voorafgaande waarde of ID. @@ 1 @@ 1
2432 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige syntaxis of u moet uw tekstgegevens tussen aanhalingstekens plaatsen. @ Mogelijk hebt u een ongeldige komma ingevoerd of zijn aanhalingstekens weggelaten.
Als de eigenschap Default Value van een tekstveld bijvoorbeeld "Huey, Louie en Dewey" is, moet deze tussen aanhalingstekens worden geplaatst als u het bedoelt als een letterlijke tekstreeks. Dit voorkomt de verwarring met de uitdrukking "Huey Louie" en "Dewey". @@ 1 @@ 1
2433 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige syntaxis. @ Mogelijk hebt u een operator, zoals de + operator, ingevoerd in een uitdrukking zonder een bijbehorende operand. @@ 1 @@ 1
2434 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige syntaxis. @ U heeft mogelijk een operand zonder operator ingevoerd. @@ 1 @@ 1
2435 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat te veel sluitende haakjes. @@@ 1 @@ 1
2436 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, mist een haakje sluiten, haakje (]) of verticale streep (|). @@@ 1 @@ 1
2437 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat ongeldige verticale balken (|). @@@ 1 @@ 1
2438 De uitdrukking die je hebt ingevoerd, bevat een ongeldige syntaxis. @ Je hebt een operand of operator weggelaten, je hebt een ongeldig teken of komma ingevoerd of je hebt tekst ingevoerd zonder deze tussen aanhalingstekens te plaatsen. @@ 2 @ 611732 @ 1
2439 De uitdrukking die je hebt ingevoerd, heeft een functie die het verkeerde aantal argumenten bevat. @@@ 1 @@ 1
2440 U moet IIf-functieargumenten tussen haakjes plaatsen. @@@ 1 @ 1012957 @ 1
2442 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat ongeldige haakjes. @ Mogelijk hebt u de syntaxis van de haakjes gebruikt voor een ID in een query. Gebruik de standaard-ID-syntaxis:
Formulieren! [Form]! [Control]. @@ 1 @ 411729 @ 1
2443 U kunt de operator Is alleen gebruiken in een expressie met Null of Not Null. @@@ 1 @ 1008950 @ 1
2445 De ingevoerde uitdrukking is te complex. @@@ 2 @ 611732 @ 1
2446 Er is onvoldoende geheugen beschikbaar om deze berekening uit te voeren. @ Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 1
2447 Er is een ongeldig gebruik van de. (punt) of! operator of ongeldige haakjes. @ Mogelijk hebt u een ongeldige ID of haakjes getypt na de constante Null. @@ 2 @ 611736 @ 1
2448 U kunt geen waarde aan dit object toewijzen. @ * Het object kan een besturingselement zijn op een alleen-lezen formulier.
* Het object staat mogelijk op een formulier dat is geopend in de ontwerpweergave.
* De waarde is mogelijk te groot voor dit veld. @@ 1 @ 209424 @ 1
2449 Een uitdrukking bevat een ongeldige methode. @ U heeft bijvoorbeeld geprobeerd de methode Afdrukken te gebruiken met een ander object dan Rapport of Foutopsporing. @@ 2 @ 2015551 @ 1
2450 Microsoft Office Access kan het formulier '|' niet vinden waarnaar wordt verwezen in een macro-expressie of Visual Basic-code. @ * Het formulier waarnaar u verwijst, is mogelijk gesloten of bestaat niet in deze database.
* Microsoft Office Access is mogelijk een compilatiefout tegengekomen in een Visual Basic-module voor het formulier. @@ 1 @ 211735 @ 1
2451 De rapportnaam '|' die u heeft ingevoerd, is verkeerd gespeld of verwijst naar een rapport dat niet open is of niet bestaat. @@@ 1 @@ 1
2452 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige verwijzing naar de eigenschap Parent. @ U gebruikt de eigenschap Parent bijvoorbeeld mogelijk met een besturingselement in een hoofdformulier of rapport in plaats van met een besturingselement in een subformulier of subrapport. @@ 2 @ 604852 @ 1
2453 De besturingsnaam '|' die u in uw uitdrukking heeft ingevoerd, is verkeerd gespeld of verwijst naar een besturingselement op een formulier of rapport dat niet open is of niet bestaat. @@@ 1 @ 411730 @ 1
2454 De objectnaam '|' je hebt ingevoerd na de! operator in de uitdrukking is ongeldig. @ U heeft bijvoorbeeld geprobeerd een ID in te voeren met twee namen van besturingselementen gescheiden door de! operator. @@ 2 @ 611736 @ 1
2455 U hebt een uitdrukking ingevoerd die een ongeldige verwijzing naar de eigenschap heeft |. @ De eigenschap bestaat mogelijk niet of is mogelijk niet van toepassing op het door u opgegeven object. @@ 2 @ 2015567 @ 1
2456 Het nummer dat u hebt gebruikt om naar het formulier te verwijzen, is ongeldig. @ Gebruik de eigenschap Count om de open formulieren te tellen en zorg ervoor dat het formuliernummer niet groter is dan het aantal openstaande formulieren min één. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2457 Het nummer dat u hebt gebruikt om naar het rapport te verwijzen, is ongeldig. @ Gebruik de eigenschap Count om de open rapporten te tellen en zorg ervoor dat het rapportnummer niet groter is dan het aantal openstaande rapporten. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2458 Het controlegetal dat u hebt opgegeven, is groter dan het aantal controles. @ Gebruik de eigenschap Count om de controles op het formulier of rapport te tellen en controleer vervolgens of het controlegetal dat u citeert binnen het bereik van de bestaande controles valt. @@ 1 @ 2019460 @ 1
2459 U kunt niet verwijzen naar de oudereigenschap van een formulier of rapport als een van beide is geopend in de ontwerpweergave. @@@ 1 @@ 1
2460 U kunt niet verwijzen naar de eigenschap RecordsetClone van een formulier dat is geopend in de ontwerpweergave. @@@ 1 @ 607393 @ 1
2461 Gebruik een sectienummer, geen string, om naar een formulier of rapportsectie te verwijzen. @@@ 1 @@ 1
2462 Het door u ingevoerde sectienummer is ongeldig. @@@ 1 @@ 1
2463 Gebruik een nummer, geen tekenreeks, om naar een groepsniveau te verwijzen. @@@ 2 @ 606361 @ 1
2464 Er is geen sorteer- of groeperingsveld of uitdrukking gedefinieerd voor het groepsniveaunummer dat u hebt gebruikt. @ Een geldig groepniveaunummer kan lopen van 0 (voor het eerste veld of de eerste uitdrukking waarop u sorteert of groepeert) tot en met 9 (voor het tiende). Tel de groepsniveaus in de rapportagestarting met nul. @@ 1 @@ 1
2465 Microsoft Office Access kan het veld '|' niet vinden waarnaar wordt verwezen in uw uitdrukking. @ Mogelijk hebt u de veldnaam verkeerd gespeld, of is het veld hernoemd of verwijderd. @@ 1 @ 411730 @ 1
2466 De uitdrukking die u heeft ingevoerd, bevat een ongeldige verwijzing naar de eigenschap Dynaset. @ U hebt bijvoorbeeld de eigenschap Dynaset gebruikt met een formulier dat niet is gebaseerd op een tabel of query. @@ 1 @@ 1
2467 De uitdrukking die u hebt ingevoerd, verwijst naar een object dat is gesloten of niet bestaat. @ U hebt bijvoorbeeld een formulier toegewezen aan een objectvariabele Form, het formulier gesloten en vervolgens naar de objectvariabele verwezen. @@ 1 @@ 1
2468 De waarde die u hebt ingevoerd voor het interval-, getal- of datumargument in de functie is ongeldig. @ Controleer het argument om er zeker van te zijn dat u het correct hebt ingevoerd.
Zoek voor meer informatie over geldige argumentwaarden in de Help-index naar 'DatePart function', 'DateAdd function' of 'DateDiff function'. @@ 1 @@ 1
2469 De uitdrukking | 2 die u hebt ingevoerd in de eigenschap ValidationRule van het formulierbesturingselement bevat de fout | 1. @ Microsoft Office Access kan de uitdrukking ValidationRule die u hebt ingevoerd niet parseren. Als u bijvoorbeeld de uitdrukking = MyFunction () invoert in de eigenschap ValidationRule en de functie MyFunction bestaat niet, Microsoft Office Access geeft het volgende bericht weer:
Onbekende functienaam in validatieregel: 'MyFunction'. @ Gebruik de Expression Builder om u te helpen expressies als argumenten in Visual Basic te maken. Zoek voor meer informatie in de Help-index naar 'Expression Builder'. @ 1 @ 111805 @ 1
2470 Er is een (n) '|' in de eigenschap ValidationRule van het formulierbesturingselement. @ Gebruik de opbouwfunctie voor expressies om u te helpen expressies als argumenten in Visual Basic te maken. Zoek voor meer informatie in de Help-index naar 'Expression Builder'. @@ 1 @ 111805 @ 1
2471 De uitdrukking die u als een queryparameter hebt ingevoerd, heeft deze fout gegenereerd: '|' @@@ 2 @ 611805 @ 1
2472 De instelling van de eigenschap LinkMasterFields heeft deze fout veroorzaakt: '|' @@@ 2 @ 603990 @ 1
2473 De uitdrukking | 2 die u hebt ingevoerd als de instelling van de gebeurteniseigenschap leverde de volgende fout op: | 1. @ * De uitdrukking mag niet resulteren in de naam van een macro, de naam van een door de gebruiker gedefinieerde functie of [Gebeurtenisprocedure].
* Mogelijk is er een fout opgetreden bij het evalueren van de functie, gebeurtenis of macro. @@ 1 @@ 1
2474 Voor de uitdrukking die u heeft ingevoerd, moet het besturingselement in het actieve venster staan. @ Probeer een van de volgende:
* Open of selecteer een formulier of rapport met het besturingselement.
* Maak een nieuw besturingselement in het actieve venster en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@ 1
2475 U hebt een uitdrukking ingevoerd waarvoor een formulier nodig is om het actieve venster te zijn. @@@ 1 @ 5601 @ 1
2476 U hebt een uitdrukking ingevoerd waarvoor een rapport vereist is om het actieve venster te zijn. @@@ 1 @ 5603 @ 1
2477 U heeft een ongeldige objecttype-waarde '|' ingevoerd in een If TypeOf-object Is objecttype-voorwaarde van een If ... Then ... Else-instructie. @ Het objecttype kan een van de volgende zijn: BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, Label, Line, ListBox, UnboundObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, PageBreak, Rechthoek, Subformulier, Subrapport, TextBox, ToggleButton, ImageControl of OLEControl. @@ 1 @@ 1
2478 Met Microsoft Office Access kunt u deze methode niet gebruiken in de huidige weergave. @ Most methoden, inclusief de methoden SetFocus en Requery, kunnen niet worden gebruikt in de ontwerpweergave voor formulieren of rapporten. @@ 2 @ 2015551 @ 1
2479 De evenementprocedure '|' kan geen functieprocedure zijn; het moet een subprocedure zijn. @ Als u een functieprocedure wilt uitvoeren wanneer zich een gebeurtenis voordoet, kunt u een van de volgende proberen:
* Stel de eigenschap event in op de naam van een macro die een RunCode-actie bevat die de Function-procedure uitvoert.
* Stel de event-eigenschap in op = FunctionName (). @@ 1 @@ 1
2480 U hebt naar een eigenschap verwezen met een numeriek argument dat niet een van de eigenschapnummers in de verzameling is. @ Controleer de eigenschapnummers in de verzameling. @@ 1 @@ 1
2481 U kunt geen waarde instellen terwijl een document zich in het afdrukvoorbeeld bevindt. @@@ 1 @@ 1
2482 Microsoft Office Access kan de naam '|' niet vinden die u in de uitdrukking hebt ingevoerd. @ Mogelijk hebt u een besturingselement gespecificeerd dat niet op het huidige object stond zonder de juiste vorm of rapportcontext op te geven. @ Om naar een besturingselement in een ander formulier of rapport te verwijzen, laat u de naam van het besturingselement voorafgaan door de naam van een verzameling, meestal Formulieren of Rapporten, en de naam van het formulier of rapport waartoe het besturingselement behoort.
Bijvoorbeeld Formulieren! [Producten]! [Eenheden op voorraad]. @ 1 @@ 1
2483 U kunt niet naar een vorig besturingselement gaan als slechts één besturingselement de focus heeft gehad. @ Gebruik de eigenschap PreviousControl alleen nadat u de focus naar een tweede besturingselement hebt verplaatst. @@ 1 @ 607144 @ 1
2484 Er is geen actief gegevensblad. @@@ 1 @@ 1
2485 Microsoft Office Access kan de macro'|.'@ De macro (of de bijbehorende macrogroep) niet vinden, of de macro is nieuw maar is niet opgeslagen.
Houd er rekening mee dat wanneer u de syntaxis macrogroepnaam.macronaam in een argument invoert, u de naam moet opgeven waaronder de macrogroep van de macro het laatst is opgeslagen. @@ 1 @ 210183 @ 1
2486 U kunt deze actie momenteel niet uitvoeren. @ U hebt geprobeerd een macro uit te voeren of u hebt het DoCmd-object in Visual Basic gebruikt om een ​​actie uit te voeren. Microsoft Office Access voert echter een andere activiteit uit waardoor deze actie nu niet kan worden uitgevoerd.
Er kunnen bijvoorbeeld geen acties op een formulier worden uitgevoerd terwijl Microsoft Office Access een besturingselement opnieuw schildert of een uitdrukking berekent. @ Voer de actie later uit. @ 1 @@ 1
2487 Het objecttype-argument voor de actie of methode is leeg of ongeldig. @ * Voor een Close-, GoToRecord- of RepaintObject-actie voert u waarden in voor beide argumenten of laat u beide leeg om de actie op het actieve object uit te voeren.
* Voer voor een DeleteObject-, Rename- of CopyObject-actie waarden in voor beide argumenten of laat beide leeg om de actie uit te voeren op het object dat momenteel is geselecteerd in het databasevenster.
* Voor een SendObject- of OutputTo-actie voert u waarden in voor beide argumenten, of laat u het objectnaam-argument leeg als u wilt dat de actie wordt uitgevoerd op het actieve object van het opgegeven objecttype.
* Als u een methode gebruikt met het DoCmd-object, gebruik dan een intrinsieke constante die overeenkomt met een geldig objecttype of de overeenkomstige numerieke waarde voor de argumentnaam. @@ 1 @ 612276 @ 1
2488 U kunt de actie ApplyFilter in dit venster niet gebruiken. @ * U hebt geprobeerd de actie of methode ApplyFilter te gebruiken, maar u hebt het filter niet toegepast op een tabel, query, formulier of rapport.
* Mogelijk hebt u het filter op een formulier toegepast, maar het formulier was niet geopend in de formulier- of gegevensbladweergave.
* Mogelijk hebt u het filter op een rapport toegepast, maar hebt u de actie ApplyFilter niet gebruikt in een macro die is gespecificeerd door de instelling van de eigenschap OnOpen. @ Gebruik de actie of methode SelectObject om de tabel, query, formulier of rapport te selecteren voordat u het filter toepast . @ 1 @ 603041 @ 1
2489 Het object '|' is niet open. @ * De macro die u uitvoert (direct of indirect) bevat een actie GoToRecord, RepaintObject of SelectObject, maar het argument Object Name noemt een object dat is gesloten.
* Het objectnaam-argument voor de GoToRecord-, RepaintObject- of SelectObject-methode noemt een object dat is gesloten. @ Gebruik een van de Open-acties of -methoden om het object te openen, zodat u de gewenste actie kunt uitvoeren. @ 1 @@ 1
2491 De actie of methode is ongeldig omdat het formulier of rapport niet aan een tabel of query is gebonden. @ U hebt geprobeerd de actie of methode ApplyFilter te gebruiken. Het formulier of rapport waarop u het filter hebt toegepast, is echter niet gebaseerd op een tabel of query, dus het formulier of rapport bevat geen records waarop u een filter kunt toepassen. @ Gebruik de actie of methode SelectObject om het gewenste formulier of rapport voordat u de actie ApplyFilter uitvoert.
Als u een formulier of rapport op een tabel of query wilt baseren, opent u het formulier of rapport in de ontwerpweergave en voert u de naam van de tabel of query in de eigenschap RecordSource in. @ 1 @ 603041 @ 1
2492 Microsoft Office Access kan de macro '| 2' niet vinden in de macrogroep'|1. '@ U hebt de syntaxis macrogroepnaam.macronaam gebruikt om een ​​macro op te geven. U hebt vervolgens geprobeerd de macro uit te voeren (direct of indirect), of u hebt de methode RunMacro gebruikt om de macro uit te voeren. De macro die u hebt opgegeven, bevindt zich echter niet in deze macrogroep. @ Maak de macro in de macrogroep, geef de juiste macrogroep op of geef de juiste macronaam op. @ 1 @ 611313 @ 1
2493 Deze actie vereist een objectnaam-argument. @@@ 1 @@ 1
2494 De actie of methode vereist een formuliernaam-argument. @ U hebt geprobeerd de OpenForm-actie of -methode te gebruiken, maar u hebt het formuliernaam-argument leeg gelaten. @ Voer in het formuliernaam-argument de naam in van een formulier in de huidige database. @ 1 @ 611313 @ 1
2495 Voor de actie of methode is een argument Tabelnaam vereist. @ U hebt geprobeerd de actie of methode OpenTable, TransferSpreadsheet of TransferText te gebruiken, maar u liet het argument Tabelnaam leeg. @ Voer in het argument Tabelnaam de naam in van een tabel die in de huidige database. @ 1 @@ 1
2496 De actie of methode vereist een Query Name-argument. @ U probeerde de OpenQuery-actie of -methode te gebruiken, maar u liet het Query Name-argument leeg. @ Voer in het Query Name-argument een querynaam in. @ 1 @@ 1
2497 Voor de actie of methode is een rapportnaam-argument vereist. @ U hebt geprobeerd de actie of methode OpenReport te gebruiken, maar u hebt het argument Rapportnaam leeg gelaten. @ Voer in het argument Rapportnaam de naam van een rapport in. @ 1 @@ 1
2498 Een uitdrukking die u heeft ingevoerd, is het verkeerde gegevenstype voor een van de argumenten. @ U hebt geprobeerd een macro uit te voeren of een methode te gebruiken om een ​​actie uit te voeren, maar een uitdrukking is geëvalueerd naar het verkeerde gegevenstype.
Voor de methode Sluiten hebt u bijvoorbeeld een tekenreeks opgegeven voor het argument Objecttype, maar dit argument kan alleen worden ingesteld op bepaalde intrinsieke constanten of hun numerieke equivalenten. @@ 1 @@ 1
2499 U kunt de actie of methode GoToRecord niet gebruiken voor een object in de ontwerpweergave. @ Probeer een van de volgende:
* Overschakelen naar formulier- of gegevensbladweergave voor een formulier.
* Schakel over naar de gegevensbladweergave voor een query of tabel.
* Als u een macro of Visual Basic-procedure uitvoert die een actie bevat die het object opent, stelt u het View-argument in op de juiste weergave voordat u de GoToRecord-actie uitvoert. @@ 2 @ 603018 @ 1
2500 U moet een getal groter dan nul invoeren voor een argument Herhaal aantal. @ U hebt geprobeerd de actie of methode RunMacro te gebruiken, maar u hebt een waarde kleiner dan nul ingevoerd (of een uitdrukking die resulteert in minder dan nul) in het argument Aantal herhalen. @ Laat dit argument leeg om de macro één keer uit te voeren. @ 1 @@ 1
2501 De | actie is geannuleerd. @ U gebruikte een methode van het DoCmd-object om een ​​actie uit te voeren in Visual Basic, maar klikte vervolgens op Annuleren in een dialoogvenster.
U hebt bijvoorbeeld de methode Sluiten gebruikt om een ​​gewijzigd formulier te sluiten, en vervolgens op Annuleren geklikt in het dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u de wijzigingen die u in het formulier hebt aangebracht, wilt opslaan. @@ 1 @@ 1
2502 Voor de actie of methode is een argument Macronaam vereist. @ * U hebt geprobeerd de actie of methode RunMacro te gebruiken, maar u hebt het argument Macronaam leeg gelaten.
* Microsoft Office Access heeft geprobeerd een aangepaste menubalk voor een formulier of rapport te maken, maar het argument Menu Macronaam van de actie AddMenu is leeg. @ Voer in het argument Menu Macronaam de naam in van een macro of macrogroep die in de huidige database. @ 1 @@ 1
2503 U kunt deze actie niet gebruiken met het DoCmd-object. @ Voor een lijst met acties die het DoCmd-object niet ondersteunt en enkele alternatieven voor het gebruik van deze acties, klikt u op Help.
Alle acties die niet in deze lijst staan, kunnen worden gebruikt met het DoCmd-object. @@ 2 @ 611313 @ 1
2504 De actie of methode vereist minimaal | argument (en). @ U hebt geprobeerd een macro uit te voeren die een actie bevat of u hebt een methode of actie gebruikt met het DoCmd-object, maar u heeft niet het vereiste aantal argumenten ingesteld.
Als u bijvoorbeeld de actie MoveSize gebruikt, moet u ten minste één van de vier argumenten instellen. @@ 1 @ 611313 @ 1
2505 Een uitdrukking in argument | heeft een ongeldige waarde. @ U hebt geprobeerd een macro uit te voeren of u hebt het DoCmd-object in Visual Basic gebruikt. Het bovenstaande argumentnummer is de positie van het argument zoals het wordt weergegeven in het macrovenster, het dialoogvenster Actie mislukt of de objectbrowser (als u het DoCmd-object gebruikt). @ Probeer een van de volgende:
* Selecteer een instelling in de vervolgkeuzelijst in elk argument.
* Gebruik een intrinsieke constante die gelijk staat aan een geldig objecttype.
* Vervang de juiste overeenkomstige uitdrukking. @ 1 @ 611895 @ 1
2506 Een waarde die u hebt ingevoerd voor het overdrachtstype-argument is ongeldig. @ Een uitdrukking in het overdrachtstype-argument resulteert niet in een geldige numerieke waarde. @ Geldige waarden voor het overdrachtstype-argument zijn als volgt:
* 0, 1 en 2 voor de actie TransferDatabase.
* 0, 1 en 2 voor de actie TransferSpreadsheet.
* 0 t / m 6 voor de actie TransferText. @ 1 @ 611313 @ 1
2507 De | type is geen geïnstalleerd databasetype of ondersteunt de door u gekozen bewerking niet. @ U hebt de TransferDatabase-methode gebruikt, maar een uitdrukking in het databasetype-argument evalueert niet naar een geldig databasetype voor importeren, exporteren of koppelen.
Klik op Help voor informatie over geldige databasetypen. @@ 2 @ 604780 @ 1
2508 Een waarde die u heeft ingevoerd voor het argument spreadsheettype is ongeldig. @ U hebt de methode TransferSpreadsheet gebruikt en een uitdrukking in het argument spreadsheettype levert geen geldige numerieke waarde op. @ Geldige waarden zijn 0, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 en 8. Merk op dat 1 een ongeldige waarde is; u kunt niet importeren of exporteren naar een Lotus .wks-bestand. @ 1 @ 604781 @ 1
2509 De instelling voor het argument Bereik mag niet langer zijn dan 255 tekens. @@@ 1 @ 604781 @ 1
2510 De uitdrukking die u in het argument Specification Name hebt ingevoerd, overschrijdt de limiet van 64 tekens. @ Selecteer een van de bestaande specificatienamen in de keuzelijst met argumenten wanneer u de TransferText-actie in een macro gebruikt, of typ een naam in Visual Basic die volgt op Microsoft Office Toegang tot regels voor objectnaamgeving. @@ 2 @ 611734 @ 1
2511 De actie of methode vereist een Specification Name-argument. @ U hebt geprobeerd de TransferText-actie of -methode te gebruiken en u hebt een Transfer Type-argument gespecificeerd, maar liet het Specification Name-argument leeg. @ Voer in het Specification Name-argument een bestaande specificatienaam uit het argument in keuzelijst. @ 1 @ 611313 @ 1
2512 Microsoft Office Access kan de uitdrukking '|' niet parseren. @ Klik op OK om terug te keren naar het actie-argument of de voorwaardelijke uitdrukking waar deze uitdrukking voorkomt, en corrigeer vervolgens de syntaxis. @@ 1 @@ 1
2513 Het argument Macronaam mag niet langer zijn dan 64 tekens volgens de regels voor objectnaamgeving in Microsoft Office Access. @@@ 1 @ 411734 @ 1
2514 De actie of methode vereist een besturingselementnaam-argument. @ U probeerde de actie of methode GoToControl te gebruiken, maar u liet de besturingselementnaam leeg. @ Voer in het argument Naam besturingselement een besturingselement of veldnaam uit het actieve formulier of gegevensblad in. @ 1 @ 611313 @ 1
2515 Microsoft Office Access kan de macro '|' niet openen omdat het is opgeslagen met een andere versie van Microsoft Office Access. @ Maak de macro opnieuw aan in de huidige versie van Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2516 Microsoft Office Access kan de module'|.'@ U hebt geprobeerd de OpenModule-actie of -methode te gebruiken, maar Microsoft Office Access kan de module die u hebt opgegeven in het argument Modulenaam niet vinden. @ Voer een geldige modulenaam in uit het huidige database. @ 1 @@ 1
2517 Microsoft Office Access kan de procedure'|.'@* niet vinden. Mogelijk hebt u de methode Uitvoeren in Visual Basic gebruikt maar een ongeldige procedurenaam ingevoerd, of u hebt de methode Uitvoeren gebruikt zonder eerst een database te openen.
* U probeerde de OpenModule-actie of -methode te gebruiken, maar u gebruikte een ongeldige procedurenaam. @@ 1 @@ 1
2519 De database moet open zijn om de SelectObject-methode te kunnen uitvoeren. @ U hebt geprobeerd een functie in een lib uit te voerenrary database, en de functie bevat de SelectObject-methode. @@ 1 @@ 1
2520 De actie of methode vereist een Module- of Procedure Name-argument. @ U hebt geprobeerd de OpenModule-actie of -methode te gebruiken, maar u hebt geen naam ingevoerd in de Module Name of het Procedure Name-argument in het Macro-venster. @ Voer een geldige naam in een van deze argumenten. @ 1 @@ 1
2521 U hebt een overdrachtstype gespecificeerd dat het argument HTML-tabelnaam niet ondersteunt. @ Laat het argument HTML-tabelnaam leeg, tenzij u de overdrachtstypen HTML importeren of HTML-koppeling gebruikt. @@ 1 @@ 1
2522 Voor de actie of methode is een argument Bestandsnaam vereist. @ U hebt geprobeerd de actie of methode TransferSpreadsheet of TransferText te gebruiken. @ Voer in het argument Bestandsnaam een ​​bestandsnaam in. @ 1 @ 611313 @ 1
2523 De waarde die je hebt ingevoerd voor het show-argument is ongeldig. @ Je hebt de ShowToolbar-methode gebruikt. @ Geldige waarden voor dit argument zijn acToolbarYes, acToolbarWhereApprop en acToolbarNo, of de overeenkomstige numerieke waarden 0, 1 en 2. @ 1 @ 612446 @ 1
2524 Microsoft Office Access kan de applicatie niet aanroepen met de RunApp-actie. @ Het pad naar de applicatie is ongeldig, of een onderdeel van de applicatie ontbreekt. @ Controleer het pad in Windows Verkenner of Bestandsbeheer. @ 1 @@ 1
2525 Een macro kan zichzelf maximaal 20 keer aanroepen. @ Uw macro bevat een Actie Macro uitvoeren die dezelfde macro meer dan 20 keer aanroept. @ Gebruik een voorwaarde om de macro te stoppen nadat deze 20 keer is uitgevoerd, of roep een andere macro op met de RunMacro-actie. @ 1 @@ 1
2526 Voor de actie SendKeys moet de invoegtoepassing Microsoft Office Access Utility worden geladen. @ Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uitvoeren om Microsoft Office Access en de invoegtoepassing Microsoft Office Access Utility opnieuw te installeren. @@ 1 @@ 1
2527 Lotus .wks-bestandsindelingen worden niet ondersteund in de huidige versie van Microsoft Office Access. @ Converteer uw .wks-bestand naar een recentere indeling, zoals .wk1. @@ 1 @@ 1
2528 Het macroactie-argument RunCommand ontbreekt of u hebt een ongeldige opdracht-ID ingevoerd voor de methode RunCommand. @@@ 1 @@ 1
2529 Het Toolbar-argument mag niet langer zijn dan 64 tekens. @@@ 1 @@ 1
2530 De SelectObject-methode kan niet worden gebruikt voor een rapport dat momenteel wordt afgedrukt. @@@ 1 @@ 1
2531 Uw HTML-bestand bevat geen tabelgegevens die Microsoft Office Access kan importeren. @. @@ 1 @@ 1
2532 Microsoft Office Access kan de macro of subprocedure'|. '@ Niet vinden De opgegeven macro, macrogroep of subprocedure bestaat niet. @
Merk op dat wanneer u de syntaxis macrogroepnaam.macronaam invoert in een argument, u de naam moet opgeven waaronder de macrogroep van de macro het laatst is opgeslagen. Zorg er ook voor dat de macro waarnaar wordt verwezen is opgeslagen of dat de subprocedure waarnaar wordt verwezen 0 argumenten verwacht. @ 1 @@ 1
2533 De actie ApplyFilter vereist dat ofwel het Filternaam- of Where-voorwaarde-argument is ingesteld. @ U hebt geprobeerd een macro uit te voeren met een ApplyFilter-actie, maar u hebt niet de vereiste argumenten ingesteld. @@ 1 @ 611313 @ 1
2534 Voor de actie of methode is een argument Naam gegevenstoegangspagina vereist. @ U hebt geprobeerd de actie of methode OpenDataAccessPage te gebruiken, maar u hebt het argument Naam van de data access-pagina leeg gelaten. @ Voer in het argument Name van de data access-pagina de naam in van een data access-pagina pagina in de huidige database. @ 1 @ 611313 @ 1
2535 De actie ApplyFilter bevat een filternaam die niet kan worden toegepast. @ De filternaam is geen geldig argument in de actie ApplyFilter in Client Server. @@ 1 @ 611313 @ 1
2536 Macro's zijn uitgeschakeld in deze database. @@@ 1 @@ 1
2540 Het bestand '|' dat u probeerde te vervangen, is een Microsoft Office Access-systeembestand dat in gebruik is en niet kan worden vervangen of verwijderd. @@@ 1 @@ 1
2541 De inhoud van het klembord is verwijderd en kan niet worden geplakt. @ Sommige toepassingen plaatsen geen grote objecten op het klembord. In plaats daarvan plaatsen ze een aanwijzer naar het object op het klembord. De aanwijzer kan verdwijnen voordat het plakken plaatsvindt. @@ 1 @@ 1
2542 Geef de databasenaam op de opdrachtregel op zodat Microsoft Office Access de macro kan vinden. @@@ 1 @@ 1
2543 U kunt geen databaseobject op zichzelf plakken. @@@ 1 @@ 1
2544 Microsoft Office Access kan de | waarnaar u verwees in het objectnaam-argument. @ De macro die u probeerde uit te voeren, bevat een SelectObject-actie met een ongeldige naam voor het objectnaam-argument. @ Controleer in het databasevenster de naam van het object dat u door de macro wilt laten selecteren. Open vervolgens de macro in het macrovenster en voer de juiste naam in voor het objectnaam-argument. @ 2 @ 603041 @ 1
2545 Voor de actie CopyObject moet u een andere doeldatabase of een nieuwe naam specificeren om uit de huidige database te kopiëren. @ De macro die u uitvoert, bevat een actie CopyObject. @ Open de macro in het Macro-venster en selecteer de actie CopyObject. Voer een doeldatabase of een nieuwe naam in het juiste argumentvak in. @ 1 @ 603009 @ 1
2546 Selecteer een databaseobject in het databasevenster voordat u de macro met de | actie. @@@ 2 @ 603009 @ 1
2547 De database '|' u hebt geprobeerd te verwijderen en te vervangen is alleen-lezen en kan niet worden verwijderd of vervangen. @ Voer een andere naam in voor de nieuwe database. @@ 1 @@ 1
2548 Microsoft Office Access kan de beveiligingswizard niet uitvoeren omdat deze database is geopend in de exclusieve modus. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de database opent in de gedeelde modus en de beveiligingswizard uitvoert? @@ 19 @@ 2
2549 Microsoft Office Access kan | 1 niet verwijderen nadat het is gecomprimeerd. De gecomprimeerde database heeft de naam | 2. @ Als u een database comprimeert met dezelfde naam, maakt Microsoft Office Access een nieuwe gecomprimeerde database aan en verwijdert vervolgens de oorspronkelijke database.
In dit geval is de oorspronkelijke database echter niet verwijderd omdat deze alleen-lezen is. @ Als je kunt, verwijder dan de alleen-lezen-status, verwijder de oorspronkelijke database en hernoem de nieuwe database met de oorspronkelijke naam.
Als u de alleen-lezen status niet kunt verwijderen, informeer dan uw werkgroepbeheerder. @ 1 @ 310299 @ 1
2550 Microsoft Office Access kan | 1 niet verwijderen nadat het is gecodeerd. De gecodeerde database heeft de naam | 2. @ Als u een database codeert met dezelfde naam, maakt Microsoft Office Access een nieuwe gecodeerde database aan en verwijdert vervolgens de oorspronkelijke database.
In dit geval kan de oorspronkelijke database echter niet worden verwijderd omdat deze alleen-lezen is. @ Verwijder indien mogelijk de alleen-lezen-status, verwijder de oorspronkelijke database en hernoem de nieuwe database met de oorspronkelijke naam.
Als u de alleen-lezen status niet kunt verwijderen, informeer dan uw werkgroepbeheerder. @ 1 @ 310299 @ 1
2551 Microsoft Office Access kan | 1 niet verwijderen na het decoderen. De gedecodeerde database heeft de naam | 2. @ Als u een database met dezelfde naam decodeert, maakt Microsoft Office Access een nieuwe gedecodeerde database aan en verwijdert vervolgens de oorspronkelijke database.
In dit geval kan de oorspronkelijke database echter niet worden verwijderd omdat deze alleen-lezen is. @ Verwijder indien mogelijk de alleen-lezen-status, verwijder de oorspronkelijke database en hernoem de nieuwe database met de oorspronkelijke naam.
Als u de alleen-lezen status niet kunt verwijderen, informeer dan uw werkgroepbeheerder. @ 1 @ 310299 @ 1
2552 U kunt geen database coderen die u niet hebt gemaakt of waarvan u niet de eigenaar bent. @ Raadpleeg de eigenaar van de database of uw werkgroepbeheerder. @@ 1 @@ 1
2553 U kunt een database niet decoderen die u niet hebt gemaakt of waarvan u niet de eigenaar bent. @ Raadpleeg de eigenaar van de database of uw werkgroepbeheerder. @@ 1 @@ 1
2554 Kan de opgegeven database niet vinden, of u hebt helemaal geen database opgegeven. @ Geef een geldige databasenaam op in de opdrachtregel en voeg indien nodig een pad toe. @@ 1 @ 110283 @ 1
2556 Microsoft Office Access kan de Beveiligingswizard niet uitvoeren omdat er een wachtwoord voor de database is ingesteld. @ U moet het databasewachtwoord uitschakelen door Extra | Beveiliging | Databasewachtwoord opheffen te kiezen. @@ 1 @@ 1
2557 De database die u probeerde te converteren, is gemaakt in of was al geconverteerd naar de gevraagde versie van Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
2559 Microsoft Office Access kon de gekoppelde tabel '| 1' in database '| 2' niet vernieuwen tijdens de conversie.Probeer de koppelingen handmatig te vernieuwen met behulp van de Linked Table Manager (menu Tools, submenu Database Utilities).
2560 Microsoft Office Access kan de database-eigenschappen niet laden. @@@ 1 @@ 3
2561 Microsoft Office Access kan het dialoogvenster Database-eigenschappen niet weergeven. @@@ 1 @@ 1
2562 Microsoft Office Access kan de database-eigenschappen niet opslaan. @@@ 1 @@ 1
2563 Microsoft Office Access kan een lib met dynamische links niet ladenrary. @ Voer Setup uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @@ 1 @@ 3
2564 U kunt het document '|' niet verbergen terwijl het open is. @ Sluit eerst het databaseobject en verberg het dan. @@ 1 @@ 1
2565 U kunt het databaseobject '|' niet zichtbaar maken terwijl het open is. @ Sluit eerst het databaseobject en maak het vervolgens zichtbaar. @@ 1 @@ 1
2566 Microsoft Office Access kan het pictogram van de toepassing niet instellen op het bestand '|'. @ Controleer of het bestand een geldig pictogrambestand (.ico) is. Als u Microsoft Windows gebruikt, kunt u ook .bmp-bestanden gebruiken. @@ 1 @@ 1
2567 Microsoft Office Access kan deze database van eerdere versies niet openen of converteren. @ De database is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Office Access. U hebt niet de juiste beveiligingsmachtigingen om databases die in eerdere versies zijn gemaakt, te openen of te converteren. @@ 1 @@ 1
2568 Microsoft Office Access kan deze bewerking niet ongedaan maken. @ Er bestaat al een object met dezelfde naam. Een andere gebruiker heeft mogelijk een object gemaakt met de naam '|' nadat u deze bewerking had uitgevoerd op een object met dezelfde naam. @@ 1 @@ 1
2569 Microsoft Office Access kan | 1 niet verwijderen nadat het is ingeschakeld. De ingeschakelde database heeft de naam | 2. @ Als u een database met dezelfde naam inschakelt, maakt Microsoft Office Access een nieuwe ingeschakelde database aan en verwijdert vervolgens de oorspronkelijke database.
In dit geval is de oorspronkelijke database echter niet verwijderd omdat deze alleen-lezen is. @ Als je kunt, verwijder dan de alleen-lezen-status, verwijder de oorspronkelijke database en hernoem de nieuwe database met de oorspronkelijke naam.
Als u de alleen-lezen status niet kunt verwijderen, informeer dan uw werkgroepbeheerder. @ 1 @@ 1
2571 U kunt geen objecten wijzigen die zijn gemaakt met een eerdere versie van Microsoft Office Access. @ Om deze database te converteren naar de huidige versie van Microsoft Office Access, sluit u de database, wijst u Databasehulpprogramma's aan in het menu Extra en klikt u vervolgens op Database converteren. @ @ 1 @@ 1
2572 Deze database bevindt zich in een onverwachte staat; Microsoft Office Access kan het niet openen. @ Deze database is geconverteerd van een eerdere versie van Microsoft Office Access met behulp van de DAO CompactDatabase-methode in plaats van de opdracht Database converteren in het menu Extra (submenu Databasehulpprogramma's). Dit heeft de database in een gedeeltelijk geconverteerde staat achtergelaten. @ Als u een kopie van de database in de oorspronkelijke indeling heeft, gebruikt u de opdracht Database converteren in het menu Extra (submenu Databasehulpprogramma's) om deze te converteren. Als de originele database niet meer beschikbaar is, maak dan een nieuwe database aan en importeer uw tabellen en query's om uw gegevens te behouden. Uw andere database-objecten kunnen niet worden hersteld. @ 1 @@ 1
2573 Deze database is een replica die is gemaakt in een andere versie van Access. @U kunt deze replica alleen converteren door te synchroniseren met zijn Design Master. @Converteer de Design Master van deze replicaset en synchroniseer de replica met de Design Master. @ 1 @@ 1
2574 U kunt geen andere Microsoft Office Access-database maken met dezelfde naam en locatie als een bestaande database. @ U hebt de opdracht MDE-bestand maken uitgevoerd, maar geprobeerd de nieuwe database dezelfde extensie te geven als de oude. @ Accepteer de standaard .mde extensie voor uw nieuwe MDE-database. @ 1 @@ 1
2575 U kunt geen Microsoft Office Access MDE-database maken op basis van een databasereplica. @@@ 1 @@ 1
2576 Deze database is een Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master / Replica. @ Als u op OK klikt, wordt de door u geselecteerde database hernoemd naar | 1 en vervolgens geconverteerd naar | 2. Iedereen die een replica van deze database gebruikt, moet na de volgende synchronisatie upgraden naar Microsoft Access 2000. @@ 4 @@ 2
2577 De database | is al open. @ Sluit de database voordat u de opdracht Make MDE File uitvoert. @@ 1 @@ 1
2578 Microsoft Office Access kon geen MDE-database maken. @@@ 1 @@ 1
2579 Lokale formulieren, rapporten, macro's en modules in deze replica worden niet geconverteerd. @ Om deze objecten te behouden, moet u ze in de Design Master importeren vanuit de originele replica. @@ 1 @@ 1
2580 De recordbron '|' gespecificeerd op dit formulier of rapport bestaat niet. @U hebt de naam verkeerd gespeld, of de naam is verwijderd of hernoemd in de huidige database, of de naam bestaat in een andere database. @ Geef in de ontwerpweergave van het formulier of rapport het eigenschappenblad weer door op de knop Eigenschappen te klikken en stel vervolgens de eigenschap RecordSource in aan een bestaande tabel of query. @ 1 @@ 1
2581 U moet een sorteerveld of -uitdrukking definiëren voor de koptekst of voettekst van de groep in het rapport waarvan u een voorvertoning of afdruk probeerde te maken. @@@ 1 @ 208753 @ 1
2582 U kunt de eigenschap GroupInterval niet op nul instellen als de eigenschap GroupOn is ingesteld op Interval. @ Klik op Sorteren en groeperen in het menu Weergeven en probeer een van de volgende:
* Wijzig de instelling van de eigenschap GroupInterval in een getal hoger dan nul.
* Wijzig de instelling van de GroupOn-eigenschap in Each Value. @@ 1 @@ 1
2583 De ApplyFilter-actie of -methode kan alleen worden uitgevoerd vanuit een Open macro of Open event-procedure. @ * Mogelijk hebt u geprobeerd een macro of procedure uit te voeren die de ApplyFilter-actie of -methode bevat vanuit een andere rapporteigenschap dan de OnOpen-eigenschap.
* Mogelijk hebt u geprobeerd een macro- of gebeurtenisprocedure uit te voeren op een rapport dat al open is. @ Om de actie ApplyFilter in een rapport te gebruiken, stelt u de eigenschap OnOpen in op de naam van de macro, sluit u het rapport en opent u het vervolgens opnieuw. @ 1 @ 603004 @ 1
2584 U kunt geen aggregatiefuncties gebruiken in de koptekst of voettekst van een pagina. @ De paginakop- of voettekst van het rapport waarvan u een voorbeeld probeerde te bekijken, bevat een berekend besturingselement met een aggregatiefunctie in de uitdrukking. @ Als u het resultaat van een aggregaat wilt weergeven functie in de koptekst of voettekst van een pagina, maak een verborgen berekend besturingselement in een geschikt gedeelte van het rapport. Maak vervolgens een ongebonden tekstvak in de koptekst of voettekst van de pagina.
Als u een macro uitvoert, gebruikt u de actie SetValue om de ongebonden tekstvakwaarde in te stellen op de waarde in het verborgen besturingselement. @ 1 @ 411839 @ 1
2585 Deze actie kan niet worden uitgevoerd tijdens het verwerken van een formulier- of rapportgebeurtenis. @ Een macro die is opgegeven als de instelling OnOpen, OnClose, OnFormat, OnRetreat, OnPage of OnPrint, bevat een ongeldige actie voor de eigenschap. @ Wanneer u op OK klikt, een dialoogvenster Actie mislukt toont de naam van de macro die is mislukt en de bijbehorende argumenten. @ 1 @ 611909 @ 1
2586 Microsoft Office Access heeft de eigenschappen MoveLayout en NextRecord gewijzigd in True van False. @ De macro- of Visual Basic-functie die wordt uitgevoerd door de eigenschap OnFormat van een van de secties van het rapport, stelt zowel de eigenschappen MoveLayout als NextRecord in op False. Als beide eigenschappen zijn ingesteld op False, kan het rapport continu worden afgedrukt. @ Herzie de macro of functie zodat deze deze eigenschappen instelt op de gewenste waarden. @ 1 @ 604656 @ 1
2587 Microsoft Office Access kan de uitvoerbewerking niet voltooien. @ De Visual Basic-code die u hebt ingevoerd, bevat een syntaxisfout of de uitvoerprocedures zijn niet beschikbaar. @ Controleer of uw code geen syntaxisfout bevat. Als de syntaxis correct is, voert u Setup uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @ 1 @@ 1
2588 U moet een formulier selecteren om op te slaan als rapport. @@@ 1 @@ 1
2589 De uitdrukking '|' is ongeldig. @ Aggregatiefuncties zijn alleen toegestaan ​​op uitvoervelden van de recordbron. @@ 1 @@ 1
2590 De aggregatiefuncties Var en VarP worden niet ondersteund in een Access-project. @@@ 1 @@ 1
2591 U kunt de printereigenschappen niet wijzigen in de OnOpen-gebeurtenis van een rapport. @@@ 1 @@ 1
2592 Je kunt geen hie bindenrarchisch rapport aan een DAO Recordset. @@@ 1 @@ 1
2593 Deze functie is niet beschikbaar in een MDB. @@@ 1 @@ 1
2594 U kunt niet op formulier filteren als de bron van het formulierrecord een recordset-object is. @@@ 1 @@ 1
2595 Microsoft Office Access kan deze eigenschap niet instellen als de eigenschap DefaultSize is ingesteld op True. @@@ 1 @@ 1
2596 Printerobject is niet beschikbaar op subformulieren en subrapporten. @@@ 1 @@ 1
2597 Kan het rapport niet aan de opgegeven recordset binden omdat de vorm niet overeenkomt met de sortering en groepering die in het rapport is gespecificeerd. @@@ 1 @@ 1
2598 Recordset-eigenschap niet beschikbaar voor native gebonden rapporten in MDB-bestanden. @@@ 1 @@ 1
2600 Controleer het nieuwe wachtwoord door het opnieuw te typen in het vak Verifiëren en op OK te klikken. @@@ 1 @@ 1
2601 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te lezen. Om dit object te lezen, moet je toestemming hebben om het ontwerp te lezen. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
2602 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te wijzigen. Om dit object te wijzigen, moet je de toestemming Ontwerp wijzigen hebben. Als het object een tabel is, moet u hiervoor ook de machtigingen Gegevens verwijderen en Gegevens bijwerken hebben.
Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
2603 Je hebt geen toestemming om'|. '@ Uit te voeren. Om dit object uit te voeren, moet je de toestemming Openen / Uitvoeren hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
2604 U kunt de machtigingen van dit object niet zien. @ Om machtigingen voor dit object te bekijken of te wijzigen, moet u hiervoor beheerdersrechten hebben. Voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen, klikt u op Help. @@ 2 @ 410222 @ 1
2605 U kunt dit gebruikersaccount niet verwijderen uit de groep'|.'@* Mogelijk heeft u geprobeerd een gebruikersaccount te verwijderen uit de standaard gebruikersgroep. Microsoft Office Access voegt automatisch alle gebruikers toe aan de standaard gebruikersgroep. Om een ​​gebruikersaccount uit de gebruikersgroep te verwijderen, moet u eerst de account verwijderen.
* Mogelijk hebt u geprobeerd alle gebruikers uit de Admins-groep te verwijderen. Er moet ten minste één gebruiker in de groep Admins zijn. @@ 1 @ 210212 @ 1
2606 Het objecttype is ongeldig. @@@ 1 @@ 1
2607 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te knippen.Om dit object te knippen, moet je toestemming hebben om het ontwerp te wijzigen. Als het object een tabel is, moet u hiervoor ook de machtiging Gegevens verwijderen hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
2608 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te kopiëren. Om dit object te kopiëren, moet je toestemming hebben om het ontwerp te lezen. Als het object een tabel is, moet u daarvoor ook de machtiging Gegevens lezen hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
2609 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te verwijderen. Om dit object te verwijderen, moet je toestemming hebben om het ontwerp te wijzigen. Als het object een tabel is, moet u hiervoor ook de machtiging Gegevens verwijderen hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
2610 U moet een persoonlijke identificatiecode (PID) invoeren die bestaat uit minimaal 4 en niet meer dan 20 tekens en cijfers. @ Microsoft Office Access gebruikt de combinatie van de gebruikers- of groepsnaam en de PID om de gebruiker of groep te identificeren.
Houd er rekening mee dat Microsoft Office Access de PID verbergt nadat u deze hebt gemaakt, dus zorg ervoor dat u de exacte gebruikers- of groepsaccountnaam en de PID-vermeldingen noteert. Als u het account ooit opnieuw moet aanmaken, moet u dezelfde naam en PID-gegevens invoeren. @@ 1 @@ 1
2611 Microsoft Office Access kan het werkgroepbestand '|.' Niet vinden Wilt u het standaard werkgroepbestand gebruiken? @@@ 20 @@ 1
2612 De accountnaam is ongeldig. @ Klik op Help voor informatie over naamgevingsconventies. @@ 2 @ 210213 @ 1
2613 U hebt geen toestemming om'|.'@ te hernoemen. Om een ​​databaseobject te hernoemen, moet u de machtiging Ontwerp wijzigen voor het object hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
2614 U bent niet gemachtigd om dit formulier in een ander formulier in te voegen. @ Om een ​​formulier als een subformulier in een ander formulier in te voegen, moet u de toestemming Ontwerp lezen hebben voor het formulier dat wordt ingevoegd. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
2615 U hebt geen toestemming om de eigenaar van'|.'@ te wijzigen. Om de eigenaar van een databaseobject te wijzigen, moet u hiervoor beheerdersrechten hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 5 @ 410222 @ 1
2616 U kunt de machtigingen voor'|. '@ Niet wijzigen. Om de machtigingen voor dit object te wijzigen, moet u hiervoor beheerdersmachtiging hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 5 @ 410222 @ 1
2617 U bent niet gemachtigd om dit object te importeren, exporteren of te linken naar'|. '. Om dit object te importeren, exporteren of te linken, moet u hiervoor de machtigingen Ontwerp lezen en Gegevens lezen hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
2618 U moet de database open hebben staan ​​voor exclusief gebruik om het databasewachtwoord in of uit te schakelen. @ Om de database exclusief te openen, sluit u de database en opent u deze vervolgens opnieuw met de opdracht Openen in het menu Bestand. Klik in het dialoogvenster Openen op de pijl rechts van de knop Openen en kies Exclusief openen. @@ 1 @@ 1
2619 U kunt de machtigingen voor '|' niet wijzigen in een replica. @ Machtigingen kunnen alleen worden gewijzigd in de Design Master voor de replicaset. @@ 3 @@ 1
2620 Het wachtwoord dat u hebt ingevoerd in het veld Oud wachtwoord is onjuist. @ Voer het juiste wachtwoord voor dit account in. @@ 1 @@ 1
2621 Dat wachtwoord is niet geldig. @ Mogelijk hebt u een puntkomma gebruikt. @@ 1 @@ 1
2622 U kunt '|' niet opslaan omdat het alleen-lezen is. @ Om op te slaan, schakelt u over naar de ontwerpweergave en kiest u Opslaan als in het menu Bestand. @@ 3 @@ 1
2623 Als u de database opslaat in de vorige versie van Access, wordt een nieuwe database gemaakt die geen van de beveiligingsinformatie bevat die u hebt ingesteld. Weet u zeker dat u wilt doorgaan?
2624 Er is een fout opgetreden bij het wijzigen van de werkgroepdatabase. @@@ 1 @@ 1
2625 Werkgroepbeheerder kan het werkgroepinformatiebestand niet maken. Zorg ervoor dat u een geldig pad en bestandsnaam hebt opgegeven, dat u voldoende machtigingen heeft om het bestand te maken en dat u voldoende schijfruimte heeft op het doelstation. (|) @@@ 1 @@ 1
2626 Gereserveerde fout (|); er is geen bericht voor deze fout. @@@ 1 @@ 1
2627 Er is niet genoeg schijfruimte. @@@ 1 @@ 1
2628 Een van uw parameters is ongeldig. @@@ 1 @@ 1
2629 Kan werkgroepbestand niet openen. Dit is een directory. @@@ 1 @@ 1
2630 Het opgegeven pad is ongeldig. @@@ 1 @@ 1
2631 Het opgegeven pad is te lang. @@@ 1 @@ 1
2632 Werkgroep wijzigen kan niet doorgaan zonder uw naam, pincode en een pad naar het nieuwe werkgroepinformatiebestand.
2633 Microsoft Office Access kan het wachtwoord voor het aanmeldingsaccount '|' niet wijzigen omdat de huidige verbinding de geïntegreerde beveiliging van Microsoft Windows NT gebruikt. @@@ 1 @@ 1
2634 Het nieuwe wachtwoord komt niet overeen met de waarde voor het verifiëren van het wachtwoord. @@@ 1 @@ 1
2635 Microsoft Office Access kan het wachtwoord niet wijzigen omdat het oude wachtwoord niet overeenkomt met het wachtwoord van de momenteel aangemelde gebruiker.
2636 Werkgroepbestand bestaat al.
2637 Kan niet start SQL Server service.Om restart de SQL Server service, dubbelklik op het SQL Server Systeembeheerderpictogram in het systeemvak en klik op S.tart / Doorgaan. @ Zodra de service is uitgevoerdtarted, wijs naar Verbinding in het menu Bestand in Toegang en klik op OK. @@ 19 @@ 2
2638 Kan niet start SQL Server service.Om restart de SQL Server service, dubbelklik op het SQL Server Systeembeheerderpictogram in het systeemvak en klik op S.tart / Doorgaan. Als de service niet slaagt om start, ga naar de Services-console en controleer of de aanmeldingsgegevens van de MSSQLServer-service correct zijn. @ Zodra de service istarted, wijs naar Verbinding in het menu Bestand in Toegang en klik op OK. @@ 19 @@ 2
2639 Microsoft Office Access kan | niet openen vanwege beveiligingsbeperkingen. @ Beveiligingsinstellingen beperken de toegang tot het bestand omdat het niet digitaal is ondertekend. @@ 2 @ 553714138 @ 2
2646 Microsoft Office Access kan deze relatie niet creëren en referentiële integriteit afdwingen. @ Gegevens in de tabel '|' schendt regels van referentiële integriteit.
Er kunnen bijvoorbeeld records zijn die betrekking hebben op een werknemer in de gerelateerde tabel, maar geen record voor de werknemer in de primaire tabel. @ Bewerk de gegevens zodat records in de primaire tabel bestaan ​​voor alle gerelateerde records.
Als u de relatie wilt creëren zonder de regels van referentiële integriteit te volgen, schakelt u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen uit. @ 1 @ 209086 @ 1
2648 Microsoft Office Access heeft een een-op-een-relatie gemaakt in plaats van een een-op-veel-relatie, omdat er een unieke index is voor de velden die zijn opgegeven voor de gerelateerde tabel. @ Als u een een-op-veel wilt definiëren relatie tussen deze tabellen, probeer dan een van de volgende:
* Verwijder de één-op-één-relatie en verander vervolgens de instelling van de geïndexeerde eigenschap voor het veld met de externe sleutel van Geen duplicaten naar Duplicaten OK.
* Kies verschillende overeenkomende velden. @@ 1 @@ 1
2649 Microsoft Office Access kan referentiële integriteit niet afdwingen voor deze relatie. @ Zorg ervoor dat de velden die u sleept primaire sleutelvelden zijn of uniek geïndexeerd zijn en dat de unieke index of primaire sleutel correct is ingesteld.
Als u de relatie wilt creëren zonder de regels van referentiële integriteit te volgen, schakelt u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen uit. @@ 1 @ 209086 @ 1
2650 Microsoft Office Access kan deze relatie niet creëren en referentiële integriteit afdwingen. @ * De velden die u kiest, kunnen verschillende gegevenstypen hebben.
* De velden hebben mogelijk het gegevenstype Number, maar niet dezelfde instelling voor de eigenschap FieldSize. @ Probeer een van de volgende:
* Selecteer velden met hetzelfde gegevenstype.
* Open de tabellen in de ontwerpweergave en wijzig de gegevenstypen en veldgroottes zodat de velden overeenkomen.
Als u de relatie wilt creëren zonder de regels van referentiële integriteit te volgen, schakelt u het selectievakje Referentiële integriteit afdwingen uit. @ 2 @ 209086 @ 1
2651 U kunt geen relatie maken tussen velden met het gegevenstype Memo, OLE-object, Ja / Nee of Hyperlink. @ U probeerde referentiële integriteit af te dwingen voor een relatie, maar een of meer van de velden die u hebt gekozen, hebben de Memo, OLE Object, Ja / Nee of Hyperlink gegevenstype. @ Selecteer velden in het raster die deze gegevenstypen niet hebben, of open de tabellen in de ontwerpweergave en wijzig gegevenstypen. @ 1 @@ 1
2652 U kunt een relatie die is geërfd van een gekoppelde database niet verwijderen. @@@ 1 @@ 1
2680 Het formulier of rapport bevat meer OLE-objecten dan Microsoft Office Access tegelijkertijd kan weergeven. @ Verwijder enkele van de gebonden of ongebonden objectframes. @@ 1 @@ 1
2683 Dit besturingselement bevat geen object. @@@ 1 @@ 1
2684 Het OLE-object is leeg. @ U kunt een gebonden objectframe niet bewerken als het veld in de onderliggende tabel geen OLE-object bevat. @ Sluit een OLE-object in het gebonden objectframe in of koppel het met de opdracht Object op het tabblad Invoegen menu. @ 1 @ 109360 @ 1
2685 Het object heeft geen OLE-objectgegevenstype. @ Het gebonden objectframe met het object dat u probeerde te bewerken, is niet gebonden aan een veld met het OLE-objectgegevenstype. @ Als u een OLE-object wilt weergeven, stelt u de ControlSource-eigenschap voor het gebonden objectframe aan een veld met het OLE-objectgegevenstype. Of gebruik een ander besturingselement, zoals een tekstvak, om de gegevens weer te geven. @ 1 @ 109360 @ 1
2686 Microsoft Office Access kan de | object. @ Uw computer had onvoldoende schijfruimte terwijl Microsoft Office Access het OLE-object aan het opslaan was.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'schijfruimte vrijmaken'. @@ 1 @@ 1
2687 Er is een probleem opgetreden bij het lezen van de | bezwaar. @@@ 1 @@ 1
2690 Een systeembron die nodig is voor het weergeven van de | object is niet beschikbaar. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende geheugen. @ Sluit onnodige programma's en probeer de bewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@ 1
2691 Microsoft Office Access kan niet communiceren met de OLE-server. @ De OLE-server is mogelijk niet geregistreerd. @ Om de OLE-server te registreren, installeert u deze opnieuw. @ 1 @@ 1
2694 Het klembord is niet beschikbaar. @ Het klembord is mogelijk in gebruik door een andere toepassing of uw computer heeft mogelijk onvoldoende geheugen. @ Als uw computer onvoldoende geheugen heeft, sluit u onnodige programma's en probeert u de bewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@ 1
2695 Microsoft Office Access kan de geconverteerde | object. @ Verwijder het object in het gebonden objectframe en maak het opnieuw. @@ 1 @@ 1
2696 Microsoft Office Access kan het OLE-object niet lezen. @ Verwijder het object in het gebonden objectframe en maak het opnieuw. @@ 1 @@ 1
2697 Er is een probleem opgetreden bij het laden van de | object. @ Het object dat u probeerde te maken of te bewerken, is geen geldig OLE-object. @ Maak het object opnieuw en sluit het vervolgens in of koppel het opnieuw. @ 1 @ 109360 @ 1
2698 De | object dat u probeerde te maken of te bewerken, is te groot om op te slaan. @ * Uw database bevat mogelijk niet genoeg ruimte voor het object.
* Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'schijfruimte vrijmaken'. @@ 1 @@ 1
2699 De verbinding met de OLE-server was lost, of de OLE-server heeft een fout aangetroffen terwijl u deze gebruikte. @ Restart de OLE-server en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@ 1
2700 Microsoft Office Access kan geen OLE-server of een Dynamic Link-bibliotheek vindenrary (DLL) vereist voor de OLE-bewerking. @ De OLE-server of DLL is mogelijk niet geregistreerd. @ Om de OLE-server of DLL te registreren, installeert u deze opnieuw. @ 1 @@ 1
2701 De OLE-server voor het OLE-object dat u probeerde te maken, is al open. @ Schakel over naar het OLE-servervenster en sluit het. Probeer vervolgens het OLE-object opnieuw te maken of te bewerken. @@ 1 @@ 1
2702 De | object is niet geregistreerd. @ Het object roept mogelijk een applicatie op die niet is geïnstalleerd. @ Om de applicatie te registreren, installeert u deze opnieuw. @ 1 @@ 1
2703 Microsoft Office Access kan de | object omdat de communicatie is onderbroken. @ Als de OLE-servertoepassing zich op een netwerkserver bevindt, moet u ervoor zorgen dat uw computer ermee is verbonden. @@ 1 @@ 1
2704 De | object dat u probeerde te bewerken, bevat geen informatie die kan worden weergegeven. @@@ 2 @ 109360 @ 1
2707 Microsoft Office Access kan het bestand met het OLE-object niet openen. @ * Mogelijk hebt u een ongeldige bestandsnaam of een ongeldige gegevenseenheid (zoals een celbereik uit een werkblad) in het bestand voor het OLE-object opgegeven.
* Het bestand dat u heeft opgegeven, is mogelijk niet beschikbaar omdat het is vergrendeld door een andere gebruiker of omdat u geen toestemming heeft om het te gebruiken. @ Probeer een van de volgende:
* Zorg ervoor dat het bestand beschikbaar is en dat u de juiste bestandsnaam heeft gebruikt.
* Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de syntaxis die moet worden gebruikt bij het specificeren van de gegevens van een OLE-object. @ 1 @ 109360 @ 1
2711 Het bestandsnaamargument in de GetObject-functie van de Visual Basic-procedure die u hebt uitgevoerd, is ongeldig. @ * Mogelijk hebt u de bestandsnaam niet ingevoerd of verkeerd gespeld.
* De gegevenseenheid (zoals een celbereik van een werkblad) is mogelijk niet geldig. @ Probeer een van de volgende:
* Zorg ervoor dat het bestand op uw computer is geïnstalleerd en dat u de juiste bestandsnaam heeft gebruikt.
* Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de syntaxis die moet worden gebruikt bij het specificeren van de gegevens van een OLE-object. @ 1 @ 1010959 @ 1
2713 Er is een probleem opgetreden toen Microsoft Office Access probeerde toegang te krijgen tot de | object. @ * Mogelijk hebt u een ongeldige bestandsnaam of een ongeldige gegevenseenheid (zoals een celbereik van een werkblad) gespecificeerd in het bestand voor het OLE-object.
* Het bestand dat u heeft opgegeven, is mogelijk niet beschikbaar omdat het is vergrendeld door een andere gebruiker of omdat u geen toestemming heeft om het te gebruiken. @ Probeer een van de volgende:
* Zorg ervoor dat het bestand op uw computer is geïnstalleerd en dat u de juiste bestandsnaam heeft gebruikt.
* Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de syntaxis die moet worden gebruikt bij het specificeren van de gegevens van een OLE-object. @ 1 @ 109360 @ 1
2714 De | object ondersteunt geen werkwoorden die kunnen worden uitgevoerd op een OLE-object, zoals afspelen of bewerken. @ Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de werkwoorden die het OLE-object ondersteunt, of gebruik de eigenschap ObjectVerbs of de eigenschap ObjectVerbsCount om de werkwoorden te vinden ondersteund door een OLE-object. @@ 1 @ 606970 @ 1
2715 De index voor de eigenschap actie of werkwoord voor de | object is ongeldig. @ De instelling die u hebt ingevoerd, is mogelijk een negatief getal of te hoog. @@ 1 @ 606967 @ 1
2717 De | object heeft geen weer te geven informatie. @ U hebt geprobeerd een bewerking uit te voeren op een gebonden of ongebonden objectframe dat een OLE-object bevat, maar het OLE-object is leeg. @ Gebruik de opdracht Object in het menu Invoegen om een ​​OLE-object te maken of om koppel een OLE-object uit een bestand dat niet leeg is. @ 1 @ 109360 @ 1
2719 Er is een probleem opgetreden bij het openen van de | object. @ * De OLE-server is mogelijk niet beschikbaar omdat deze zich op een netwerkserver bevindt en jij lost de verbinding. Probeer de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
* Het OLE-object is mogelijk opgeslagen in een gekoppeld bestand, maar het bestand is niet beschikbaar. Activeer de OLE-server buiten Microsoft Office Access en open vervolgens het bestand met het OLE-object om te controleren of het nog steeds bestaat en toegankelijk is. @@ 1 @@ 1
2723 De | object ondersteunt de poging tot bewerking niet. @ Het OLE-object is gewijzigd in een afbeelding of de koppeling naar het object is verbroken. @ Als u de bewerking wilt uitvoeren, verwijdert u het OLE-object en sluit u het vervolgens in of koppelt u het opnieuw. @ 1 @ 109360 @ 1
2724 Een of meer dynamic-link libraries vereist voor het gebruik van OLE-objecten is een onjuiste versie. @ Voer Setup uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @@ 1 @@ 1
2725 De OLE-server is niet geregistreerd. @ Om de OLE-server te registreren, installeert u deze opnieuw. @@ 1 @@ 1
2726 Microsoft Office Access kan de OLE-bewerking niet uitvoeren omdat het het Windows-register waarin de OLE-server is geregistreerd niet kon lezen. @ Installeer de OLE-server opnieuw en probeer de bewerking opnieuw. Als de problemen aanhouden, installeert u Microsoft Windows en de andere toepassingen opnieuw op uw computer.
Als u Microsoft Office Access opnieuw installeert, wilt u misschien eerst een back-up maken van uw Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand om eventuele aangepaste instellingen te behouden. Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'.
Zoek voor informatie over het Windows-register in de Microsoft Windows Help-index naar 'registry'. @@ 1 @@ 1
2727 Microsoft Office Access kan de OLE-bewerking niet uitvoeren omdat het niet kon schrijven naar het Windows-register waar de OLE-server is geregistreerd. @ Installeer de OLE-server opnieuw en probeer de bewerking opnieuw. Als de problemen aanhouden, installeert u Microsoft Windows en de andere toepassingen opnieuw op uw computer.
Als u Microsoft Office Access opnieuw installeert, wilt u misschien eerst een back-up maken van uw Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand om eventuele aangepaste instellingen te behouden. Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'.
Zoek voor informatie over het Windows-register in de Microsoft Windows Help-index naar 'registry'. @@ 1 @@ 1
2729 Het OLE-object dat u probeerde te bewerken, is bezet. @ Probeer het later opnieuw. @@ 1 @@ 1
2730 Er is een probleem opgetreden bij de communicatie met de OLE-server. @ Probeer het later opnieuw. Als u nog steeds geen toegang heeft tot het object, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:
* Maak systeemgeheugen vrij. Zoek in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' voor informatie over het vrijmaken van geheugen.
* Installeer de OLE-server opnieuw om ervoor te zorgen dat deze is geregistreerd.
* Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de syntaxis die moet worden gebruikt bij het specificeren van de gegevens van een OLE-object. @@ 1 @@ 1
2731 Er is een fout opgetreden bij het openen van de OLE-server. @ De OLE-server is mogelijk niet geregistreerd. @ Om de OLE-server te registreren, installeert u deze opnieuw. @ 1 @@ 1
2732 Microsoft Office Access kan de | object. @ Communicatie tussen Microsoft Office Access en de OLE-server is onderbroken. @ Zorg ervoor dat uw computer is verbonden met de netwerkserver waarop de OLE-server zich bevindt. @ 1 @@ 1
2733 Het OLE-object dat u probeerde te bewerken, is niet toegankelijk. @ U bent niet gemachtigd om het object te wijzigen, of een andere gebruiker heeft het object geopend en vergrendeld. @@ 1 @@ 1
2734 U kunt de | object nu. @ De OLE-server voert een bewerking uit, of een andere gebruiker heeft het object geopend en vergrendeld. @ Probeer het object later opnieuw op te slaan. @ 1 @@ 1
2735 Deze schijf is beveiligd tegen schrijven. U kunt de | bezwaar maken. @@@ 1 @@ 1
2737 Microsoft Office Access kan het bestand met het gekoppelde OLE-object dat u probeerde bij te werken met de opdracht OLE / DDE Links niet vinden. @ Mogelijk hebt u de bestandsnaam verkeerd gespeld, of is het bestand mogelijk verwijderd of hernoemd. @ Als het bestand is naar een andere locatie is verplaatst, gebruikt u de opdracht OLE / DDE Links om de bron te wijzigen. Of verwijder het object en maak een nieuw gekoppeld object. @ 1 @@ 1
2738 Er is niet genoeg geheugen om de bewerking te voltooien. @ Sluit onnodige programma's en probeer de bewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 1
2739 Er is een fout opgetreden tijdens de bewerking met een OLE-object. @ Het object is in gebruik. @@ 1 @@ 1
2741 Uw computer had onvoldoende schijfruimte terwijl Microsoft Office Access de wijzigingen aan het opslaan was in de | object. @ Zoek in de Microsoft Windows Help-index naar 'schijfruimte vrijmaken' voor informatie over het vrijmaken van schijfruimte. @@ 1 @@ 1
2742 Microsoft Office Access kon geen bestanden meer maken. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende geheugen of schijfruimte. @ Sluit onnodige programma's en probeer de bewerking opnieuw.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen of schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' of 'schijfruimte, vrijmaken'. @ 1 @@ 1
2743 De | object wordt opgeslagen in een indeling die niet compatibel is met de versie van OLE op uw computer. @@@ 1 @@ 1
2744 Microsoft Office Access kan de OLE-server niet vinden. @ De instelling voor de SourceDoc-eigenschap is mogelijk ongeldig, of het bestand is mogelijk verwijderd, hernoemd of verplaatst. @@ 1 @ 606973 @ 1
2745 Share.exe of Vshare.386 ontbreekt op uw computer; OLE-ondersteuning heeft deze bestanden nodig om correct te werken. @ Voer Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om Microsoft Office Access, het Share-programma en Vshare.386 opnieuw te installeren. @ Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van Microsoft Office Toegang tot het werkgroepinformatiebestand. Herstel vervolgens het bestand naar de oorspronkelijke locatie. Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @ 1 @@ 3
2746 U kunt niet overschakelen naar de ontwerpweergave omdat uw formulier te veel OLE-objecten bevat. @ Sluit andere toepassingen, sluit het formulier en open het formulier vervolgens opnieuw in de ontwerpweergave. Verwijder vervolgens enkele van de OLE-objecten of verplaats ze naar een ander formulier. @@ 1 @@ 1
2747 De OLE-server kan de | object. @ Er is een probleem met het bestand dat het OLE-object bevat, of er is onvoldoende geheugen beschikbaar. @ Open de OLE-server buiten Microsoft Office Access en open vervolgens het OLE-objectbestand.
Als u dit kunt doen, heeft uw computer mogelijk onvoldoende geheugen. Sluit andere programma's en probeer de bewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@ 1
2748 De Automation-objectbewerking is niet beschikbaar voor de | object. @ Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over welke bewerkingen beschikbaar zijn voor een Automation-object. @@ 1 @@ 1
2749 Er is niet genoeg geheugen om de Automation-objectbewerking op de | object. @ Sluit onnodige programma's en probeer de bewerking opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 1
2750 De operatie op de | object mislukt. @ De OLE-server is mogelijk niet geregistreerd. @ Om de OLE-server te registreren, installeert u deze opnieuw. @ 1 @@ 1
2751 Het afsluiten of bijwerken is mislukt. @ U hebt op de ESC-toets gedrukt (of op een andere toets die op de OLE-server wordt gebruikt om een ​​bewerking te stoppen) terwijl Microsoft Office Access de wijzigingen die u in een OLE-object hebt aangebracht in een formulier of rapport opslaat. @ Probeer het afsluiten of opnieuw updaten. @ 1 @@ 1
2753 Er is een probleem opgetreden terwijl Microsoft Office Access communiceerde met de OLE-server of ActiveX-besturingselement. @ Sluit de OLE-server entart buiten Microsoft Office Access. Probeer vervolgens de oorspronkelijke bewerking opnieuw in Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2754 Er is een probleem opgetreden terwijl Microsoft Office Access communiceerde met de OLE-server. @ Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
* Zorg ervoor dat u bent verbonden met de netwerkserver waarop de OLE-servertoepassing zich bevindt.
* Sluit de OLE-server en restart buiten Microsoft Office Access. Probeer vervolgens de oorspronkelijke bewerking opnieuw vanuit Microsoft Office Access.
* Installeer de OLE-server opnieuw om ervoor te zorgen dat deze is geregistreerd. @@ 1 @@ 1
2755 Er is een probleem opgetreden bij het verwijzen naar een eigenschap of methode van het object. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die verwijst naar een objecteigenschap of -methode. @ Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
* Zorg ervoor dat de component correct is geregistreerd.
* Zorg ervoor dat uw computer is aangesloten op de netwerkserver waarop de component zich bevindt.
* Sluit de component en restart buiten Microsoft Office Access. Probeer vervolgens opnieuw om de procedure uit te voeren in Microsoft Office Access. @ 1 @@ 1
2756 Er is een probleem opgetreden toen Microsoft Office Access toegang probeerde te krijgen tot het OLE-object. @ Sluit het Microsoft Office Access-formulier of rapport waarin het OLE-object wordt weergegeven en sluit de OLE-server. Open vervolgens het formulier of rapport opnieuw om te zien of het het OLE-object kan weergeven. @@ 1 @@ 1
2757 Er is een probleem opgetreden bij het openen van een eigenschap of methode van het OLE-object. @ Probeer een of meer van de volgende oplossingen:
* Controleer of de OLE-server correct is geregistreerd door deze opnieuw te installeren.
* Zorg ervoor dat uw computer is verbonden met de server waarop de OLE-servertoepassing zich bevindt.
* Sluit de OLE-server en restart buiten Microsoft Office Access. Probeer vervolgens de oorspronkelijke bewerking opnieuw vanuit Microsoft Office Access. @@ 1 @@ 1
2758 Er is een probleem opgetreden bij het initialiseren van de dynamic-link library Msole20 toen u probeerde de OLE-bewerking uit te voeren. @ * Mogelijk zijn er te veel Microsoft-toepassingen geopend. Sluit andere Windows-toepassingen dan Microsoft Office Access en probeer de OLE-bewerking opnieuw.
* Uw computer heeft mogelijk een oudere versie van de dynamic-link library Msole20, in welk geval u Setup moet uitvoeren om Microsoft Office Access opnieuw te installeren.
Als u Microsoft Office Access opnieuw moet installeren, wilt u wellicht uw beveiligings- of aangepaste instellingen behouden door een back-up te maken van het Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @@ 1 @@ 1
2759 De methode die u op een object probeerde aan te roepen, is mislukt. @ * Mogelijk hebt u te veel of te weinig argumenten opgegeven voor een eigenschap of methode van een object. Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen.
* Er is mogelijk niet genoeg geheugen om de procedure uit te voeren. Sluit onnodige programma's en probeer de procedure opnieuw uit te voeren.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 1
2760 Er is een fout opgetreden bij het verwijzen naar het object. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die onjuist verwijst naar een eigenschap of methode van een object. @@ 1 @@ 1
2761 Er is een probleem opgetreden bij het verwijzen naar een eigenschap of methode van een object. @ Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @@ 1 @@ 1
2762 | retourneerde een fout bij het verwijzen naar een eigenschap van een object. @ Controleer de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @@ 1 @@ 1
2763 | 1 retourneerde de fout: | 2. @ Controleer de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @@ 1 @@ 1
2764 De eigenschap of methode van het object kan niet worden ingesteld. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren om een ​​eigenschap in te stellen of een methode toe te passen op een object. De eigenschap of methode ondersteunt echter geen benoemde argumenten. @ Controleer de documentatie van de component voor informatie over de eigenschappen en methoden die beschikbaar zijn voor automatiseringsbewerkingen. @ 1 @@ 1
2765 Visual Basic kan het gegevenstype van een van de ingevoerde argumenten niet converteren. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die een methode uitvoert of een eigenschap van een object instelt. @ Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden het maakt beschikbaar voor automatiseringsoperaties. @ 1 @@ 1
2766 Het object bevat niet het Automation-object'|. '@ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren om een ​​eigenschap of methode voor een object in te stellen. De component stelt de eigenschap of methode echter niet beschikbaar voor automatiseringsbewerkingen. @ Controleer de documentatie van de component voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @ 1 @@ 1
2767 Het object ondersteunt geen Amerikaans Engels; het is ontwikkeld in een andere taal. @ Gebruik een versie van het object ontwikkeld in Visual Basic die de taal ondersteunt die u gebruikt. @@ 1 @@ 1
2768 Het nummer dat u hebt gebruikt om naar een element in de array te verwijzen, valt buiten de grenzen van de array. @ De array is bijvoorbeeld van 0 tot en met 10 en u hebt een -1 of een 11 ingevoerd. @ Raadpleeg de documentatie van de component voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @ 1 @@ 1
2769 Een eigenschap van het Automation-object vereist of retourneert een gegevenstype dat niet wordt ondersteund door Visual Basic. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die verwijst naar de eigenschap van een Automation-object. De waarde van de eigenschap wordt echter niet ondersteund door Visual Basic. @ Raadpleeg de documentatie van het onderdeel voor informatie over de eigenschappen en methoden die het beschikbaar stelt voor automatiseringsbewerkingen. @ 1 @@ 1
2770 Het object waarnaar u in de Visual Basic-procedure verwijst als een OLE-object, is geen OLE-object. @@@ 1 @@ 1
2771 Het gebonden of ongebonden objectframe dat u probeerde te bewerken, bevat geen OLE-object. @ Gebruik de opdracht Object in het menu Invoegen om een ​​OLE-object toe te voegen aan het gebonden of ongebonden objectframe. @@ 1 @ 109360 @ 1
2774 De component ondersteunt geen automatisering. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die verwijst naar een Automation-object. @ Raadpleeg de documentatie van de component voor informatie over of deze automatisering ondersteunt. @ 1 @@ 1
2775 U hebt te veel argumenten opgegeven in de Visual Basic-procedure, of er is niet genoeg geheugen om de procedure uit te voeren. @ Geef minder argumenten op of sluit onnodige programma's en probeer de procedure opnieuw uit te voeren.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 1
2777 Het klasse-argument in de CreateObject-functie van de Visual Basic-procedure die u probeert uit te voeren, is ongeldig. @ Probeer een van de volgende:
* Zorg ervoor dat het bestand op uw computer is geïnstalleerd en dat u de juiste bestandsnaam heeft gebruikt.
* Raadpleeg de documentatie van de OLE-server voor informatie over de syntaxis die moet worden gebruikt bij het specificeren van de gegevens van een OLE-object. @@ 1 @ 1010851 @ 1
2778 Microsoft Office Access heeft geprobeerd een OLE-koppeling te maken, maar er was geen brondocument voor dit object. @@@ 1 @@ 1
2782 U moet een eigenschap of methode voor het object opgeven. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die verwijst naar en een eigenschap of methode voor het object instelt. @ Voer een eigenschap of methode voor het object in. @ 1 @ 606968 @ 1
2783 U hebt een ongeldige instelling ingevoerd voor de eigenschap Action. @ Gebruik een van de intrinsieke constanten van Microsoft Office Access voor de eigenschap Action.
Voor een lijst met geldige instellingen die u kunt gebruiken met de eigenschap Actie, klikt u op Help. @@ 2 @ 606967 @ 1
2784 Het pad dat u hebt ingevoerd voor de SourceDoc-eigenschapsinstelling voor een gekoppeld OLE-object is te lang. @ Verplaats het bestand naar een locatie met een korter pad. @@ 1 @ 606973 @ 1
2785 De OLE-server kan het object niet openen. @ * De OLE-server is mogelijk niet geïnstalleerd.
* Mogelijk hebt u een ongeldige instelling opgegeven voor de SourceDoc- of SourceItem-eigenschap in een eigenschappenblad, een macro of een Visual Basic-procedure. @ Om de geldige instellingen voor een van deze eigenschappen te zien, zoekt u in de Help-index naar het eigenschaponderwerp. @ 1 @ 606973 @ 1
2786 De OLE-server biedt geen ondersteuning voor koppelen. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren met de eigenschap Action. U heeft echter onvoldoende informatie verstrekt om een ​​link tot stand te brengen. @@ 1 @@ 1
2788 De | object is geen gekoppeld object. @ De eigenschap die u probeerde in te stellen in Visual Basic is alleen van toepassing op gekoppelde objecten. @@ 1 @@ 1
2790 U kunt een OLE-object niet insluiten in een gebonden of ongebonden objectframe als de eigenschap OLETypeAllowed voor het gebonden of niet-gebonden objectframe is ingesteld op Gekoppeld. @ Voeg een gekoppeld object in of stel de eigenschap OLETypeAllowed in op Ingesloten of een van beide, en sluit vervolgens in het object. @@ 1 @ 606439 @ 1
2791 Microsoft Office Access kan het OLE-object of het gebonden of ongebonden objectframe niet koppelen. @ De eigenschap OLETypeAllowed voor het gebonden of ongebonden objectframe is ingesteld op Ingesloten. @ Sluit het object in of stel de eigenschap OLETypeAllowed in op Gekoppeld of Een van beide, en koppel vervolgens het object. @ 1 @ 606439 @ 1
2792 U kunt een vergrendeld OLE-object niet opslaan. @@@ 1 @@ 1
2793 Microsoft Office Access kan de bewerking niet uitvoeren die is opgegeven in de eigenschap Action van de Visual Basic-procedure die u probeert uit te voeren. @ Het objectframe is mogelijk vergrendeld of uitgeschakeld. @ Stel de eigenschap Locked in op No en de eigenschap Enabled op Yes. @ 1 @@ 1
2794 Het ActiveX-besturingselement dat u probeerde in te voegen, is niet geregistreerd. @ Klik op Help voor informatie over het registreren van een ActiveX-besturingselement. @@ 2 @ 212639 @ 1
2797 Dit OLE-object is gemaakt in een eerdere versie van OLE, dus het kan niet als pictogram worden weergegeven. @ Voor een effect dat lijkt op het weergeven van een object als pictogram, voegt u een afbeeldingsbesturingselement toe aan uw formulier en voegt u het pictogram voor de toepassing toe naar de beeldcontrole. Stel vervolgens de eigenschap OnDblClick van het afbeeldingsbesturingselement in op een Visual Basic-procedure die het OLE-object opent. @@ 1 @@ 1
2798 U kunt de eigenschap Action niet gebruiken om een ​​gebonden OLE-object uit de onderliggende tabel of query te verwijderen. @ U hebt geprobeerd een Visual Basic-procedure uit te voeren die het object in een gebonden objectkader verwijdert door de eigenschap Action in te stellen op acOLEDelete. @ object op een andere manier, zoals met de DAO Delete-methode in Visual Basic. @ 1 @ 613790 @ 1
2799 Het OLE-object kan niet worden geactiveerd bij ontvangst van de focus. @ Als u een OLE-object of een kaart hebt geselecteerd en de eigenschap AutoActivate voor dat besturingselement is ingesteld op GetFocus, moet het OLE-object of de kaart automatisch worden geactiveerd wanneer het de focus ontvangt . De ActiveX-component ondersteunt deze bewerking echter niet. @ Raadpleeg de documentatie van de component voor informatie over de eigenschappen en methoden die deze beschikbaar maakt voor automatiseringsbewerkingen. @ 1 @@ 1
2800 Het object is vergrendeld, dus alle wijzigingen die u aanbrengt, worden verwijderd wanneer het formulier wordt gesloten. @ Klik op Opslaan als in het menu Bestand en sla het object op onder een andere naam. @@ 1 @@ 1
2801 Het OLE-object is niet geladen omdat het niet-gebonden ActiveX-besturingselement niet is geïnitialiseerd. @@@ 1 @ 109015 @ 1
2802 U kunt geen ActiveX-besturingselement invoegen in een gebonden of ongebonden objectframe. @ ActiveX-besturingselementen worden automatisch opgenomen in frames van ActiveX-besturingselementen. @@ 1 @@ 1
2803 U beschikt niet over de vereiste licentie om dit ActiveX-besturingselement te gebruiken. @ U hebt geprobeerd een formulier te openen dat een OLE-object of een ActiveX-besturingselement bevat, of u hebt geprobeerd een ActiveX-besturingselement te maken. @ Neem contact op met het bedrijf dat u biedt om de juiste licentie te verkrijgen. het gelicentieerde OLE-object of ActiveX-besturingselement. @ 1 @@ 1
2804 U kunt geen ActiveX-besturingselement maken in een ongebonden objectframe. @ ActiveX-besturingselementen worden automatisch opgenomen in frames van ActiveX-besturingselementen. @@ 1 @ 211711 @ 1
2805 Er is een fout opgetreden bij het laden van een ActiveX-besturingselement op een van uw formulieren of rapporten. @ Zorg ervoor dat alle besturingselementen die u gebruikt correct zijn geregistreerd. Klik op Help voor informatie over het registreren van een ActiveX-besturingselement. @@ 2 @ 212639 @ 1
2806 Microsoft Office Access ondersteunt dit ActiveX-besturingselement niet. @@@ 1 @@ 1
2807 U kunt dit object niet plakken als het type dat u heeft gespecificeerd. @ Kies een ander objecttype. @@ 1 @@ 1
2808 Microsoft Office Access kan de Active Accessibility dynamic-link lib niet vindenrary (DLL) OleAcc. @ Voer het Microsoft Office Access Setup-programma opnieuw uit. @@ 1 @@ 3
2811 Microsoft Office Access kan de data access-pagina niet maken.
2812 | @Het opgegeven pad was ongeldig of kan te lang zijn. @ Controleer het pad en zorg ervoor dat het correct is. @ 1 @@ 1
2813 | @ Het bestand kan niet worden geopend, het is mogelijk in gebruik. @@ 1 @@ 1
2814 | @ Kan het bestand niet opslaan. @@ 1 @@ 1
2815 | @ Kan het bestand niet op een andere locatie opslaan. @@ 1 @@ 1
2816 | @ Kan het bestand niet sluiten. @@ 1 @@ 1
2817 Microsoft Office Access kan de data access-pagina niet opslaan (of verzenden).
2818 Microsoft Office Access kan het bestand niet ophalen: |. @ Het bestand is niet beschikbaar, of u heeft niet genoeg schijfruimte om het bestand te kopiëren. @@ 1 @@
2819 Microsoft Office Access kan de data access-pagina niet openen.
2820 Microsoft Office Access kan de BASE HREF voor uw document niet wijzigen.
2821 Bestand in gebruik
2822 Microsoft Office Access heeft een onverwachte fout aangetroffen tijdens een poging om te herstellen van een mislukte opslag (of verzending). @ Uw data access-pagina is mogelijk niet in een bruikbare staat. Probeer a.u.b. op een andere locatie op te slaan. @@ 1 @@
2823 De naam van de gegevenstoegangspagina van Microsoft Office Access '|' is verkeerd gespeld of verwijst naar een pagina die niet bestaat. @ Als de ongeldige paginanaam zich in een macro bevindt, wordt in het dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de macro-argumenten weergegeven nadat u op OK hebt geklikt. Open het macrovenster en voer de juiste paginanaam in. @@ 1 @@ 1
2824 | @U heeft niet de juiste bestandsrechten. @@ 1 @@ 1
2825 | @Het bestand bestaat niet, of u heeft geen leestoegang tot het bestand. @@ 1 @@ 1
2827 | @Bestandsleesfout. @@ 1 @@ 1
2828 | @Bestandsschrijffout. @ De schijf is mogelijk vol. @ 1 @@ 1
2832 | @ Controleer de bestandsrechten en verwijder ze van hun locatie in het bestandssysteem van uw computer. @@ 1 @@ 1
2833 | @ Er is een onverwachte fout opgetreden. @@ 1 @@ 1
2835 | @Een poging om dit bestand te maken is mislukt. @ Selecteer een andere locatie en probeer het opnieuw. @ 1 @@ 1
2837 | @Er was niet genoeg geheugen. @ Sluit andere toepassingen en probeer de bewerking opnieuw. @ 1 @@ 1
2838 Microsoft Office Access kan geen voorbeeld van het geselecteerde thema weergeven.
2839 | @Een poging om een ​​tempo te creërenrary-bestand is mislukt. @ Controleer of u voldoende schijfruimte heeft op uw systeemstation en probeer de bewerking opnieuw. @ 1 @@ 1
2840 | @ Kan de lijst met ondersteunende bestanden van de data access-pagina niet lezen. @@ 1 @@ 1
2842 Er is een fout opgetreden in Microsoft Office Access na het opslaan (of verzenden) van uw data access-pagina.
2845 Microsoft Office Access kan de data access-pagina niet openen vanuit de envelop.
2846 | @De opslagbestemming is vol. @ Maak ruimte vrij op de bestemming of sla op een andere locatie op. @ 1 @@ 1
2847 | @ Kan geen map maken voor de ondersteunende bestanden. @ Mogelijk hebt u niet de juiste rechten op de opslagbestemming. @ 1 @@ 1
2848 | @ De maximale padlengte is overschreden. @ Geef een kortere bestandsnaam op, of gebruik een map die dichter bij de root is. @ 1 @@ 1
2849 | @Er zijn te veel ondersteunende bestanden in uw document. @ Verwijder een paar ondersteunende bestanden uit uw document en probeer het opnieuw. @ 1 @@ 1
2850 | @U hebt geen schrijfrechten op de opslagbestemming. @@ 1 @@ 1
2851 | @U slaat op een server op die geen lange bestandsnamen ondersteunt en u hebt geen toestemming om een ​​map te maken. @ U moet toestemming hebben om een ​​map op de opslagbestemming te maken om deze bewerking te voltooien. @ 1 @@ 1
2854 Microsoft Office Access kon de documenteigenschappen voor deze gegevenstoegangspagina niet parseren. @ Ze zijn mogelijk beschadigd. @@ 1 @@ 1
2855 Microsoft Office Access kan een of meer bestanden met betrekking tot de pagina niet verwijderen.
2859 Access kan de e-mailenvelop niet laden. Dit kan worden veroorzaakt door een netwerkverbindingsprobleem of een probleem met uw Office-installatie. @@@ 1 @@ 1
2860 U kunt geen gebonden veld invoegen in een bijschrift of recordnavigatiesectie.
2861 Microsoft Office Access kan geen voorbeeld van de geselecteerde webpagina weergeven.
2862 | @ Het bestand dat u probeerde te laden, werd niet herkend als HTML. @ Mogelijk hebt u het verkeerde bestand geselecteerd of hebt u geprobeerd een databasebestand te openen vanaf een webserver. @ 1 @@ 1
2863 | @ Kan een bestand niet maken of laden vanwege netwerk- of toegangsproblemen. @@ 1 @@ 1
2864 | @Dit bestand (of een ondersteunend bestand) is al in gebruik, of heeft het alleen-lezen attribuut ingesteld. @@ 1 @@ 1
2865 | @ De schijf is tegen schrijven beveiligd. @@ 1 @@ 1
2866 | @Onverwachte fout in gegevensbeschadiging. @@ 1 @@ 1
2867 | @ Onverwachte data-I / O-fout. @@ 1 @@ 1
2868 | @U kunt deze data access-pagina niet over zichzelf opslaan, omdat deze alleen-lezen is. @ Selecteer een ander bestand om op te slaan. @ 1 @@ 1
2869 | @Het bestand bestaat niet. @ U heeft niet de juiste toestemming om de link naar de gegevenstoegangspagina te wijzigen zodat deze naar een geldig bestand verwijst. Neem contact op met de databasebeheerder. @ 1 @@ 1
2870 In Microsoft Office Access is een fout opgetreden bij het synchroniseren van de HTML vanuit de Microsoft Script Editor. @ Controleer de HTML op syntaxisfouten en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 1
2871 Microsoft Office Access kan geen gegevenstoegangspagina maken met de codepagina die is geselecteerd in Webopties. @ De codepagina is mogelijk niet op uw systeem geïnstalleerd. @ Installeer de codepagina of selecteer een andere in Webopties. @ 1 @@ 1
2873 | @ De opgegeven bestandsnaam is een lange bestandsnaam, maar u heeft de weboptie 'gebruik lange bestandsnamen' uitgeschakeld. @ Geef een bestandsnaam op die maximaal acht tekens gebruikt voor de naam en drie tekens voor de bestandsextensie. @ 1 @@ 1
2874 Kan het groeperingsveld '|' niet verplaatsen of plakken in een sectie op een hoger groepsniveau
2875 | @ Kan het opslaan niet voltooien. @ Het station of de netwerkverbinding waarnaar u probeerde op te slaan, is mogelijk niet langer beschikbaar. @ 1 @@ 1
2876 De gegevensdefinitie van deze gegevenstoegangspagina is beschadigd en kan niet worden gerepareerd. U moet de pagina opnieuw maken. Opslaan is uitgeschakeld.
2877 In een Microsoft Office Access-database (.mdb) kunt u niet groeperen op een besturingselement dat is gebonden aan een veld met het gegevenstype Memo of OLE-object. In een Microsoft Office Access-project (.adp) kunt u niet groeperen op een besturingselement dat is gebonden aan een veld met het gegevenstype Imageor Text.
2878 U kunt geen gebonden veld toevoegen aan een bijschrift of een recordnavigatiegedeelte.
2879 Bijschrift- en recordnavigatiesecties mogen geen gebonden velden bevatten.
2880 Kan geen pagina's bewerken die framesets bevatten.
2881 Deze webpagina bevat XML-naamruimten die mogelijk conflicteren met Access-naamruimten. U moet de HTML-bron bewerken om ervoor te zorgen dat alle naamruimten een uniek voorvoegsel hebben.
2882 | @ De map die deze webpagina zou gebruiken om ondersteunende bestanden te ordenen, is al gereserveerd voor gebruik op de huidige locatie. @ Kies een andere naam of locatie voor deze webpagina. @ 1 @@ 1
2883 Een ondersteunend bestandspad voor deze gegevenstoegangspagina is buiten Access gewijzigd. @ Bewaar deze pagina op een andere locatie en zorg ervoor dat alle ondersteunende bestanden behouden blijven. @@ 1 @@ 1
2884 Kan de database of enkele databaseobjecten waarnaar deze pagina verwijst niet vinden. Werk de verbindingsinformatie van de pagina bij of herstel de verwijzingen naar de ontbrekende databaseobjecten.
2885 Deze pagina gebruikt een database die niet wordt ondersteund. U kunt geen gegevenswijzigingen aanbrengen totdat u verbinding maakt met een ondersteunde database
2886 Componenten die nodig zijn voor data access-pagina's zijn niet geïnstalleerd.
2887 | @Het opgegeven pad is geen geldig absoluut (niet-relatief) pad of URL. @ Voer een geldig pad in. @ 1 @@ 1
2888 Microsoft Office Access detecteert enkele HTML-elementen tussen de banner en het gedeelte van uw data access-pagina. Als u deze pagina in Access opslaat, wordt deze beschadigd. Sluit de pagina zonder deze op te slaan en bewerk de pagina in een andere HTML-editor om deze elementen te verwijderen.
2889 Deze sectie kan niet worden verwijderd.
2890 U kunt deze pagina niet bewerken omdat deze frames bevat. @ De ontwerper van de data access-pagina kan geen pagina's met frames bewerken. @@ 1 @@ 1
2892 U kunt het groepsfilterbesturingselement niet naar een andere sectie verplaatsen. Verwijder het groepsfilterbesturingselement uit de huidige sectie en maak het in een andere sectie.
2893 Er kon geen link naar deze data access-pagina worden gemaakt omdat de database niet exclusief kan worden vergrendeld. @ Om de link later te maken, opent u de pagina door 'Bestaande webpagina bewerken' te selecteren en vervolgens op te slaan. @@ 1 @@ 1
2894 De link naar de opgegeven data access-pagina kon niet worden bijgewerkt omdat de database niet exclusief kan worden vergrendeld. @ Om de link bij te werken, opent u deze pagina opnieuw wanneer u de enige bent die de database gebruikt. @@ 1 @@ 1
2895 Deze pagina is ontworpen met een versie van de Microsoft Office Web Components die momenteel niet op deze machine is geïnstalleerd. Als u niet wordt gevraagd om die componenten op deze pagina te installeren, neem dan contact op met de auteur van de pagina voor de installatielocatie.
2896 De bewerking is alleen geldig op een gegevenstoegangspagina die is geopend in de ontwerpweergave. @ Schakel de pagina over naar de ontwerpweergave en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@ 1
2897 U hebt een pagina geopend die het laatst is gewijzigd met Access 2000. Om de pagina te kunnen bewerken, moet u deze opslaan met een recentere versie van Microsoft Office Web Components.
Wilt u dat Access deze pagina converteert door deze op te slaan met een recentere versie van Microsoft Office Web Components?
2898 Microsoft Office Access heeft een reservekopie gemaakt van uw originele pagina. Deze pagina kan worden gebruikt als u wilt terugkeren naar de Office 2000 Web Components.

De naam van de back-uppagina is: '|'

2899 Microsoft Office Access kan geen reservekopie maken van uw originele pagina. Deze pagina kan niet worden geopend.
2900 Microsoft Office Access kan de Office Web Components op uw pagina niet upgraden. Deze pagina kan niet worden geopend.
2901 Fout bij het laden van ActiveX-besturingselement '| 1' op formulier of rapport '| 2'.
2902 Access kan de | object omdat het geen ondersteuning biedt voor persistentie, of uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte.
2903 Wilt u deze map instellen als de standaardlocatie voor data access-pagina's? @ | @@ 19 @@ 1
2904 U moet elk veld aan de linkerkant matchen met een veld aan de rechterkant. @@@@@ 1
2905 U moet voor elke parameter een koppelingsveld kiezen. @@@@@ 1
2906 '|' bevat geen velden die kunnen deelnemen aan een relatie. @@@@@ 1
2907 Wilt u terugkeren naar de opgeslagen '|'? @@@ 19 @@ 1
2908 De controle-ID '|' is al in gebruik. Geef een andere ID op voor het besturingselement. @@@@@ 1
2909 Deze relatie is niet geldig omdat de velden in de eerste tabel niet overeenkomen met de velden in de tweede tabel. @ Om de relatie te herstellen, selecteert u ten minste één veld uit elke tabel. @@@@ 1
2910 Dit verbindingsbestand verwijst naar een provider die niet wordt ondersteund door data access-pagina's. @ Selecteer een ander verbindingsbestand. @@@@ 1
2911 U kunt het pad voor de gegevenstoegangspagina niet wijzigen terwijl deze open is. @ Sluit de pagina en probeer het opnieuw. @@@@ 1
2912 Als u in deze versie van Access een data access-pagina maakt, kunt u deze niet openen in de ontwerpweergave in Access 2000. Als u de Microsoft Office XP Web Components hebt geïnstalleerd, kunt u deze pagina echter openen in de paginaweergave in Access 2000. @ & Deze waarschuwing niet meer weergeven @@ 3 @@ 1
2913 Kan niet opslaan op een URL-adres met een bladwijzer. @ Geef een geldig pad op. @@@@ 1
2914 Microsoft Office Access kan geen verbinding maken met een verbindingsbestand. @ Een verbindingsreeks wordt in de pagina ingesloten. @@@@ 1
2915 Microsoft Office Access kan geen verbinding maken met de gegevensbron die is opgegeven in de verbindingsreeks van deze pagina. @ De server bestaat mogelijk niet op het netwerk of er is mogelijk een fout opgetreden in de verbindingsreeksinformatie voor deze pagina. @@ 1 @@ 1
2916 U kunt geen HTML-pagina's bewerken die zijn gemaakt met PowerPoint in Microsoft Office-Access.
2917 Ongeldige HTML-kleurwaarde.
2918 Kan dit verbindingsbestand niet openen of lezen. @ Het bestand is beschadigd of het bestandsformaat is niet geldig. @@@@ 1
2919 U kunt dit besturingselement niet in de door u opgegeven sectie plaatsen. @@@@@ 1
2920 Microsoft Office Access kan het databaseschema niet laden Opslaan is uitgeschakeld. Herstel of installeer Microsoft Office opnieuw.
2921 Microsoft Office Access kan deze pagina niet openen omdat deze is gemaakt met een nieuwere versie van Access. Probeer de pagina te openen met een nieuwere versie van Microsoft Office Access.
2922 Microsoft Office Access heeft een reservekopie gemaakt van uw originele pagina. Deze pagina kan worden gebruikt als u wilt terugkeren naar de Office XP Web Components.

De naam van de back-uppagina is: '|'

3000 Gereserveerde fout (|); er is geen bericht voor deze fout. @@@ 2 @ 5363 @ 1
3001 Ongeldig argument.
3002 Kan niettart sessie.
3003 Kan niettart transactie; er zijn al te veel transacties genest.
3004 **********
3005 '|' is geen geldige databasenaam.
3006 Database '|' is exclusief vergrendeld.
3007 Kan lib niet openenrary database '|'.
3008 De tafel '|' is al exclusief geopend door een andere gebruiker, of het is al open via de gebruikersinterface en kan niet programmatisch worden gemanipuleerd.
3009 U probeerde de tafel '|' te vergrendelen tijdens het openen, maar de tafel kan niet worden vergrendeld omdat deze momenteel in gebruik is. Wacht even en probeer de bewerking opnieuw.
3010 Tafel '|' bestaat al.
3011 De Microsoft Jet-database-engine kan het object '|' niet vinden. Controleer of het object bestaat en dat u de naam en de padnaam correct spelt.
3012 Object '|' bestaat al.
3013 Kan de naam van het installeerbare ISAM-bestand niet wijzigen.
3014 Kan geen tafels meer openen.
3015 Index niet gevonden.
3016 Veld past niet in record.
3017 De grootte van een veld is te lang.
3018 Kan veld niet vinden.
3019 Bewerking ongeldig zonder een huidige index.
3020 Update of Annuleer Update zonder AddNew of Edit.
3021 Geen huidig ​​record.
3022 De wijzigingen die u aan de tabel had aangevraagd, waren niet succesvol omdat ze dubbele waarden zouden creëren in de index, primaire sleutel of relatie. De gegevens in het veld of de velden die dubbele gegevens bevatten wijzigen, de index verwijderen of de index opnieuw definiëren om duplicatie mogelijk te maken invoeren en probeer het opnieuw.
3023 AddNew of Edit is al gebruikt.
3024 Kan bestand '|' niet vinden.
3025 Kan geen bestanden meer openen.
3026 Onvoldoende schijfruimte.
3027 Kan niet updaten. Database of object is alleen-lezen.
3028 Kan niettart uw aanvraag. Het werkgroepinformatiebestand ontbreekt of is exclusief geopend door een andere gebruiker.
3029 Geen geldige accountnaam of wachtwoord.
3030 '|' is geen geldige accountnaam.
3031 Geen geldig wachtwoord.
3032 Deze bewerking kan niet worden uitgevoerd.
3033 U heeft niet de benodigde rechten om de '|' te gebruiken Laat uw systeembeheerder of de persoon die dit object heeft gemaakt de juiste machtigingen voor u instellen.
3034 U hebt geprobeerd een transactie vast te leggen of terug te draaien zonder eerst een transactie te starten.
3035 Systeembronnen overschreden.
3036 Database heeft maximale grootte bereikt.
3037 Kan geen tabellen of query's meer openen.
3038 Systeembronnen overschreden.
3039 Kan geen index maken; er zijn al te veel indexen gedefinieerd.
3040 Schijf-I / O-fout tijdens lezen.
3041 Kan een database die is gemaakt met een eerdere versie van uw applicatie niet openen.
3042 Geen MS-DOS-bestandshandvatten.
3043 Schijf- of netwerkfout.
3044 '|' is geen geldig pad Zorg ervoor dat de padnaam correct is gespeld en dat u bent verbonden met de server waarop het bestand zich bevindt.
3045 '|' Kon niet worden gebruikt; bestand al in gebruik.
3046 Kon niet opslaan; momenteel vergrendeld door een andere gebruiker.
3047 Record is te groot.
3048 Kan geen databases meer openen.
3049 Kan database '|' niet openen. Het is mogelijk geen database die door uw toepassing wordt herkend, of het bestand is mogelijk beschadigd.
3050 Kan bestand niet vergrendelen.
3051 De Microsoft Jet-database-engine kan het bestand '|' niet openen. Het is al exclusief geopend door een andere gebruiker, of u hebt toestemming nodig om de gegevens te bekijken.
3052 Aantal vergrendelingen voor delen van bestanden overschreden. Verhoog MaxLocksPerFile registervermelding.
3053 Te veel clienttaken.
3054 Te veel memo-, OLE- of hyperlinkobjectvelden.
3055 Geen geldige bestandsnaam.
3056 Kan deze database niet herstellen.
3057 Bewerking wordt niet ondersteund op gekoppelde tabellen.
3058 Index of primaire sleutel mag geen null-waarde bevatten.
3059 Bewerking geannuleerd door gebruiker.
3060 Verkeerd gegevenstype voor parameter '|'.
3061 Te weinig parameters. Verwacht |.
3062 Dubbele uitvoeralias '|'.
3063 Dubbele uitvoerbestemming '|'.
3064 Kan actiequery '|' niet openen.
3065 Kan een selectiequery niet uitvoeren.
3066 Query moet ten minste één bestemmingsveld bevatten.
3067 Query-invoer moet ten minste één tabel of query bevatten.
3068 Geen geldige aliasnaam.
3069 De actiequery '|' kan niet worden gebruikt als een rijbron.
3070 De Microsoft Jet-database-engine herkent '|' niet als een geldige veldnaam of expressie.
3071 Deze uitdrukking is onjuist getypt of is te complex om te worden geëvalueerd. Een numerieke uitdrukking kan bijvoorbeeld te veel gecompliceerde elementen bevatten. Probeer de uitdrukking te vereenvoudigen door delen van de uitdrukking aan variabelen toe te wijzen.
3072 |
3073 De bewerking moet een bij te werken query gebruiken.
3074 Kan tabelnaam '|' niet herhalen in FROM-clausule.
3075 | 1 in query-expressie '| 2'.
3076 | in criteriumuitdrukking.
3077 | in expressie.
3078 De Microsoft Jet-database-engine kan de invoertabel of query '|' niet vinden. Controleer of deze bestaat en of de naam correct is gespeld.
3079 Het opgegeven veld '|' kan verwijzen naar meer dan één tabel in de FROM-component van uw SQL-instructie.
3080 Aangesloten tafel '|' niet vermeld in FROM-clausule.
3081 Kan niet deelnemen aan meer dan één tafel met dezelfde naam (|).
3082 JOIN-bewerking '|' verwijst naar een veld dat niet in een van de samengevoegde tabellen staat.
3083 Kan geen interne rapportquery gebruiken.
3084 Kan geen gegevens invoegen met actiequery.
3085 Ongedefinieerde functie '|' in expressie.
3086 Verwijderen uit opgegeven tabellen mislukt.
3087 Te veel uitdrukkingen in de GROUP BY-clausule.
3088 Te veel uitdrukkingen in de ORDER BY-clausule.
3089 Te veel uitdrukkingen in DISTINCT-uitvoer.
3090 De resulterende tabel mag niet meer dan één AutoNummering-veld hebben.
3091 HAVING-clausule (|) zonder groepering of aggregatie.
3092 Kan de HAVING-component niet gebruiken in de TRANSFORM-instructie.
3093 ORDER BY-clausule (|) is in strijd met DISTINCT.
3094 ORDER BY-clausule (|) is in strijd met de GROUP BY-clausule.
3095 Kan geen aggregatiefunctie hebben in expressie (|).
3096 Kan geen statistische functie hebben in WHERE-clausule (|).
3097 Kan geen aggregatiefunctie hebben in ORDER BY-clausule (|).
3098 Kan geen aggregatiefunctie hebben in GROUP BY-clausule (|).
3099 Kan geen statistische functie hebben in de JOIN-bewerking (|).
3100 Kan veld '|' niet instellen in toetreden tot Null.
3101 De Microsoft Jet-database-engine kan geen record vinden in de tabel '| 2' met sleutelovereenkomst (en) '| 1'.
3102 Circulaire verwijzing veroorzaakt door '|'.
3103 Circulaire verwijzing veroorzaakt door alias '|' in de SELECT-lijst van de querydefinitie.
3104 Kan geen vaste kolomkop '|' specificeren in een kruistabelquery meer dan eens.
3105 Naam van bestemmingsveld ontbreekt in SELECT INTO-instructie (|).
3106 Naam van bestemmingsveld ontbreekt in UPDATE-instructie (|).
3107 Record (s) kunnen niet worden toegevoegd; geen toestemming invoegen op '|'.
3108 Record (s) kunnen niet worden bewerkt; geen update-toestemming voor '|'.
3109 Record (s) kunnen niet worden verwijderd; geen toestemming voor verwijderen op '|'.
3110 Kan definities niet lezen; geen toestemming voor het lezen van definities voor tabel of query '|'.
3111 Kon niet creëren; geen ontwerpmachtiging voor tabel of query '|' wijzigen.
3112 Record (s) kunnen niet worden gelezen; geen toestemming om te lezen op '|'.
3113 Kan '|' niet bijwerken; veld kan niet worden bijgewerkt.
3114 Kan geen Memo, OLE of Hyperlink Object opnemen wanneer u unieke waarden (|) selecteert.
3115 Mag geen Memo-, OLE- of Hyperlink-objectvelden hebben in het geaggregeerde argument (|).
3116 Mag geen Memo-, OLE- of Hyperlink-objectvelden hebben in criteria (|) voor de aggregatiefunctie.
3117 Kan niet sorteren op Memo, OLE of Hyperlink Object (|).
3118 Kan niet deelnemen aan Memo, OLE of Hyperlink Object (|).
3119 Kan niet groeperen op Memo, OLE of Hyperlink Object (|).
3120 Kan niet groeperen op velden die zijn geselecteerd met '*' (|).
3121 Kan niet groeperen op velden die zijn geselecteerd met '*'.
3122 U hebt geprobeerd een query uit te voeren die de opgegeven uitdrukking '|' niet bevat als onderdeel van een geaggregeerde functie.
3123 Kan '*' niet gebruiken in kruistabelquery.
3124 Kan niet invoeren vanuit interne rapportquery (|).
3125 '|' is geen geldige naam. Zorg ervoor dat deze geen ongeldige tekens of interpunctie bevat en dat de naam niet te lang is.
3126 Ongeldige bracketing van naam '|'.
3127 De instructie INSERT INTO bevat de volgende onbekende veldnaam: '|'. Zorg ervoor dat u de naam correct hebt getypt en probeer de bewerking opnieuw.
3128 Geef de tabel op met de records die u wilt verwijderen.
3129 Ongeldige SQL-instructie; verwachte 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' of 'UPDATE'.
3130 Syntaxisfout in DELETE-instructie.
3131 Syntaxisfout in FROM-component.
3132 Syntaxisfout in GROUP BY-clausule.
3133 Syntaxisfout in HAVING-clausule.
3134 Syntaxisfout in INSERT INTO-instructie.
3135 Syntaxisfout in de JOIN-bewerking.
3136 De LEVEL-clausule bevat een gereserveerd woord of argument dat verkeerd is gespeld of ontbreekt, of de interpunctie is onjuist.
3137 Ontbrekende puntkomma (;) aan het einde van de SQL-instructie.
3138 Syntaxisfout in ORDER BY-clausule.
3139 Syntaxisfout in PARAMETER-clausule.
3140 Syntaxisfout in PROCEDURE-clausule.
3141 De SELECT-instructie bevat een gereserveerd woord of een argumentnaam die verkeerd is gespeld of ontbreekt, of de interpunctie is onjuist.
3142 Tekens gevonden na het einde van de SQL-instructie.
3143 Syntaxisfout in TRANSFORM-instructie.
3144 Syntaxisfout in UPDATE-instructie.
3145 Syntaxisfout in WHERE-component.
3146 ODBC-oproep mislukt.
3151 ODBC – verbinding met '|' mislukt.
3154 ODBC – kon DLL '|' niet vinden.
3155 ODBC – invoegen op een gekoppelde tabel '|' mislukt.
3156 ODBC – verwijderen op een gekoppelde tabel '|' mislukt.
3157 ODBC – update op een gekoppelde tabel '|' mislukt.
3158 Kon record niet opslaan; momenteel vergrendeld door een andere gebruiker.
3159 Geen geldige bladwijzer.
3160 Tafel is niet open.
3161 Kan bestand niet decoderen.
3162 U hebt geprobeerd de Null-waarde toe te wijzen aan een variabele die geen Variant-gegevenstype is.
3163 Het veld is te klein om de hoeveelheid gegevens te accepteren die u probeerde toe te voegen. Probeer minder gegevens in te voegen of te plakken.
3164 Veld kan niet worden bijgewerkt.
3165 Kan .inf-bestand niet openen.
3166 Kan het opgevraagde Xbase-memobestand niet vinden.
3167 Record is verwijderd.
3168 Ongeldig .inf-bestand.
3169 De Microsoft Jet-database-engine kan de SQL-instructie niet uitvoeren omdat deze een veld bevat met een ongeldig gegevenstype.
3170 Kan installeerbare ISAM niet vinden.
3171 Kan netwerkpad of gebruikersnaam niet vinden.
3172 Kon Paradox.net niet openen.
3173 Kan tabel 'MSysAccounts' in het werkgroepinformatiebestand niet openen.
3174 Kan tabel 'MSysGroups' in het werkgroepinformatiebestand niet openen.
3175 Datum valt buiten het bereik of heeft een ongeldige notatie.
3176 Kan bestand '|' niet openen.
3177 Geen geldige tabelnaam.
3179 Er is een onverwacht einde van het bestand opgetreden.
3180 Kan niet schrijven naar bestand '|'.
3181 Ongeldig bereik.
3182 Ongeldig bestandsformaat.
3183 Niet genoeg ruimte op temporary schijf.
3184 Kon verzoek niet uitvoeren; kon de gekoppelde tabel niet vinden.
3185 SELECTEER IN op een database op afstand probeerde te veel velden te produceren.
3186 Kon niet opslaan; momenteel vergrendeld door gebruiker '| 2' op machine '| 1'.
3187 Kon niet lezen; momenteel vergrendeld door gebruiker '| 2' op machine '| 1'.
3188 Kan niet updaten; momenteel vergrendeld door een andere sessie op deze machine.
3189 Tabel '| 1' is exclusief vergrendeld door gebruiker '| 3' op machine '| 2'.
3190 Te veel velden gedefinieerd.
3191 Kan veld niet meer dan één keer definiëren.
3192 Kan uitvoertabel '|' niet vinden.
3193 (onbekend)
3194 (onbekend)
3195 (uitdrukking)
3196 De database '|' is al in gebruik door een andere persoon of proces. Probeer de bewerking opnieuw als de database beschikbaar is.
3197 De Microsoft Jet-database-engine heeft het proces gestopt omdat u en een andere gebruiker tegelijkertijd dezelfde gegevens proberen te wijzigen.
3198 Kan niettart sessie Er zijn al te veel sessies actief.
3199 Kan referentie niet vinden.
3200 Het record kan niet worden verwijderd of gewijzigd omdat tabel '|' omvat gerelateerde records.
3201 U kunt geen record toevoegen of wijzigen omdat een gerelateerd record vereist is in tabel '|'.
3202 Kon niet opslaan; momenteel vergrendeld door een andere gebruiker.
3203 Subquery's kunnen niet worden gebruikt in de uitdrukking (|).
3204 Database bestaat al.
3205 Te veel kruistabelkolomkoppen (|).
3206 Kan geen relatie leggen tussen een veld en zichzelf.
3207 Bewerking wordt niet ondersteund op een Paradox-tabel zonder primaire sleutel.
3208 Ongeldige verwijderde instelling in de Xbase-sleutel van het Windows-register.
3209 **********
3210 De verbindingsreeks is te lang.
3211 De database-engine kon de tabel '|' niet vergrendelen omdat het al in gebruik is door een andere persoon of proces.
3212 Kan tabel '| 1' niet vergrendelen; momenteel in gebruik door gebruiker '| 3' op machine '| 2'.
3213 Ongeldige datuminstelling in de Xbase-sleutel van het Windows-register.
3214 Ongeldige Mark-instelling in de Xbase-sleutel van het Windows-register.
3215 Te veel Btrieve-taken.
3216 Parameter '|' opgegeven waar een tabelnaam vereist is.
3217 Parameter '|' gespecificeerd waar een databasenaam vereist is.
3218 Kan niet updaten; momenteel vergrendeld.
3219 Ongeldige bewerking.
3220 Onjuiste sorteervolgorde.
3221 Ongeldige instellingen in de Btrieve-sleutel van het Windows-register.
3222 Query mag geen databaseparameter bevatten.
3223 '|' is ongeldig omdat het te lang is of ongeldige tekens bevat.
3224 Kan gegevenswoordenboek van Btrieve niet lezen.
3225 Er is een recordvergrendeling opgetreden tijdens het uitvoeren van een Btrieve-operatie.
3226 Er zijn fouten opgetreden tijdens het gebruik van de Btrieve DLL.
3227 Ongeldige Century-instelling in de Xbase-sleutel van het Windows-register.
3228 Geselecteerde sorteervolgorde niet ondersteund door het besturingssysteem.
3229 Btrieve – kan veld niet wijzigen.
3230 Verouderd Paradox-vergrendelingsbestand.
3231 ODBC-veld zou te lang zijn; gegevens afgekapt.
3232 ODBC - kan geen tabel maken.
3234 Time-out voor ODBC-externe query is verlopen.
3235 ODBC-gegevenstype niet ondersteund op server.
3238 ODBC-gegevens buiten bereik.
3239 Te veel actieve gebruikers.
3240 Btrieve - ontbrekende Btrieve-motor.
3241 Btrieve - zonder middelen.
3242 Ongeldige verwijzing in SELECT-instructie.
3243 Geen van de importveldnamen komt overeen met velden in de toegevoegde tabel.
3244 Kan geen met een wachtwoord beveiligde spreadsheet importeren.
3245 Kan veldnamen uit de eerste rij van de importtabel niet parseren.
3246 Bewerking wordt niet ondersteund in transacties.
3247 ODBC-gekoppelde tabeldefinitie is gewijzigd.
3248 Ongeldige NetworkAccess-instelling in het Windows-register.
3249 Ongeldige instelling voor PageTimeout in het Windows-register.
3250 Kan sleutel niet bouwen.
3251 Bewerking wordt niet ondersteund voor dit type object.
3252 Kan een formulier niet openen waarvan de onderliggende query een door de gebruiker gedefinieerde functie bevat die probeert de eigenschap RecordsetClone van het formulier in te stellen of op te halen.
3254 ODBC – Kan niet alle records vergrendelen.
3256 Indexbestand niet gevonden.
3257 Syntaxisfout in de WITH OWNERACCESS OPTION-declaratie.
3258 De SQL-instructie kan niet worden uitgevoerd omdat deze dubbelzinnige buitenste joins bevat. Om ervoor te zorgen dat een van de joins als eerste wordt uitgevoerd, maakt u een afzonderlijke query die de eerste join uitvoert en neemt u die query vervolgens op in uw SQL-instructie.
3259 Ongeldig veldgegevenstype.
3260 Kan niet updaten; momenteel vergrendeld door gebruiker '| 2' op machine '| 1'.
3261 Tafel '|' is exclusief vergrendeld door gebruiker '| 2' op machine '| 1'.
3262 Kan tafel niet vergrendelen
3263 Ongeldig database-object.
3264 Geen veld gedefinieerd - kan TableDef of Index niet toevoegen.
3265 Artikel niet gevonden in deze collectie.
3266 Kan geen veld toevoegen dat al deel uitmaakt van een Fields-verzameling.
3267 De eigenschap kan alleen worden ingesteld als het veld deel uitmaakt van de Fields-verzameling van een Recordset-object.
3268 Deze eigenschap kan niet worden ingesteld als het object eenmaal deel uitmaakt van een verzameling.
3269 Kan geen Index toevoegen die al deel uitmaakt van een Indexes-verzameling.
3270 Eigenschap niet gevonden.
3271 Ongeldige waarde van het vermogen.
3272 Object is geen verzameling.
3273 Methode niet van toepassingcable voor dit object.
3274 Externe tabel heeft niet het verwachte formaat.
3275 Onverwachte fout van extern databasestuurprogramma (|).
3276 Ongeldige verwijzing naar databaseobject.
3277 Mag niet meer dan 10 velden in een index hebben.
3278 De Microsoft Jet-database-engine is niet geïnitialiseerd.
3279 De Microsoft Jet-database-engine is al geïnitialiseerd.
3280 Kan geen veld verwijderen dat deel uitmaakt van een index of nodig is voor het systeem.
3281 Kan deze index of tabel niet verwijderen. Het is de huidige index of wordt gebruikt in een relatie.
3282 Bewerking wordt niet ondersteund voor een tabel die gegevens bevat.
3283 Primaire sleutel bestaat al.
3284 Index bestaat al.
3285 Ongeldige indexdefinitie.
3286 Het formaat van het memobestand komt niet overeen met het opgegeven externe databaseformaat.
3287 Kan geen index maken voor het opgegeven veld.
3288 Paradox-index is niet primair.
3289 Syntaxisfout in CONSTRAINT-clausule.
3290 Syntaxisfout in CREATE TABLE-instructie.
3291 Syntaxisfout in CREATE INDEX-instructie.
3292 Syntaxisfout in velddefinitie.
3293 Syntaxisfout in ALTER TABLE-instructie.
3294 Syntaxisfout in DROP INDEX-instructie.
3295 Syntaxisfout in DROP TABLE of DROP INDEX.
3296 Join-expressie wordt niet ondersteund.
3297 Kan tabel of query niet importeren Geen records gevonden of alle records bevatten fouten.
3298 Er zijn verschillende tabellen met die naam. Geef de eigenaar op in het formaat 'eigenaar.tabel'.
3299 ODBC Specification Conformance Error (|). Rapporteer deze fout aan de ontwikkelaar van uw applicatie.
3300 Kan geen relatie tot stand brengen.
3301 Deze bewerking kan niet worden uitgevoerd; functies in deze versie zijn niet beschikbaar in databases met oudere formaten.
3302 Kan een regel niet wijzigen terwijl de regels voor deze tabel in gebruik zijn.
3303 Dit veld kan niet worden verwijderd. Het maakt deel uit van een of meer relaties.
3304 U moet een persoonlijke identificatiecode (PID) invoeren die uit minimaal 4 en maximaal 20 tekens en cijfers bestaat.
3305 Ongeldige verbindingsreeks in pass-through-query.
3306 U hebt een subquery geschreven die meer dan één veld kan retourneren zonder het EXISTS gereserveerde woord te gebruiken in de FROM-component van de hoofdquery. Herzie de SELECT-instructie van de subquery om slechts één veld aan te vragen.
3307 Het aantal kolommen in de twee geselecteerde tabellen of query's van een samenvoegquery komt niet overeen.
3308 Ongeldig TOP-argument in geselecteerde query.
3309 Eigenschapwaarde is te hoog.
3310 Deze eigenschap wordt niet ondersteund voor externe gegevensbronnen of voor databases die zijn gemaakt met een eerdere versie van Microsoft Jet.
3311 De opgegeven eigenschap bestaat al.
3312 Validatieregels en standaardwaarden kunnen niet op systeemtabellen of gekoppelde tabellen worden geplaatst.
3313 Kan deze validatie-expressie niet in dit veld plaatsen.
3314 Het veld '|' kan geen Null-waarde bevatten omdat de eigenschap Vereist voor dit veld is ingesteld op Waar. Voer een waarde in dit veld in.
3315 Veld '|' mag geen tekenreeks met lengte nul zijn.
3316 |
3317 Een of meer waarden zijn verboden door de validatieregel '| 2' die is ingesteld voor '| 1'. Voer een waarde in die de uitdrukking voor dit veld kan accepteren.
3318 Waarden die zijn gespecificeerd in een TOP-clausule zijn niet toegestaan ​​in verwijderquery's of -rapporten.
3319 Syntaxisfout in samenvoegquery.
3320 | in validatie-expressie op tabelniveau.
3321 Geen database opgegeven in verbindingsreeks of IN-clausule.
3322 Kruistabelquery bevat een of meer ongeldige vaste kolomkoppen.
3323 De query kan niet worden gebruikt als een rijbron.
3324 De query is een DDL-query en kan niet als rijbron worden gebruikt.
3325 Pass-through-query met ReturnsRecords-eigenschap ingesteld op True heeft geen records geretourneerd.
3326 Deze recordset kan niet worden bijgewerkt.
3327 Veld '|' is gebaseerd op een uitdrukking en kan niet worden bewerkt.
3328 Tabel '| 2' is alleen-lezen.
3329 Opnemen in tabel '|' is verwijderd door een andere gebruiker.
3330 Opnemen in tabel '|' is vergrendeld door een andere gebruiker.
3331 Sla eerst het record op om wijzigingen in dit veld aan te brengen.
3332 Kan geen waarde invoeren in het lege veld aan de 'één' kant van de outer join.
3333 Records in tabel '|' zou geen record aan de 'ene' kant hebben.
3334 Kan alleen aanwezig zijn in versie 1.0-indeling.
3335 Delete Alleen aangeroepen met niet-nul cbData.
3336 Btrieve: Ongeldige IndexDDF-optie in initialisatie-instelling.
3337 Ongeldige DataCodePage-optie in initialisatie-instelling.
3338 Btrieve: Xtrieve-opties zijn niet correct in de initialisatie-instelling.
3339 Btrieve: Ongeldige IndexDeleteRenumber-optie in initialisatie-instelling.
3340 Vraag '|' corrupt.
3341 Het huidige veld moet overeenkomen met de join-sleutel '|' in de tabel die dient als de 'een'-kant van een een-op-veel-relatie. Voer een record in de' een'-bijzettafel in met de gewenste sleutelwaarde en voer vervolgens de invoer met de gewenste samenvoegsleutel in de 'veel- alleen 'tafel.
3342 Ongeldig memo-, OLE- of hyperlinkobject in subquery '|'.
3343 Niet-herkende database-indeling '|'.
3344 De database-engine herkent noch het veld '| 1' in een validatie-expressie, noch de standaardwaarde in de tabel '| 2'.
3345 Onbekende of ongeldige veldverwijzing '|'.
3346 Het aantal querywaarden en bestemmingsvelden is niet hetzelfde.
3347 Kan geen record (s) toevoegen; primaire sleutel voor tafel '|' niet in recordset.
3348 Kan geen record (s) toevoegen; join sleutel van tafel '|' niet in recordset.
3349 Numeriek veld overflow.
3350 Object is ongeldig voor bewerking.
3351 De ORDER BY-expressie (|) bevat velden die niet zijn geselecteerd door de query. Alleen de velden die in de eerste query zijn aangevraagd, kunnen worden opgenomen in een ORDER BY-expressie.
3352 Geen bestemmingsveldnaam in INSERT INTO-instructie (|).
3353 Btrieve: kan bestand Field.ddf niet vinden.
3354 Geldautomaatost één record kan worden geretourneerd door deze subquery.
3355 Syntaxisfout in standaardwaarde.
3356 U hebt geprobeerd een database te openen die al exclusief is geopend door gebruiker '| 2' op computer '| 1'. Probeer het opnieuw wanneer de database beschikbaar is.
3357 Deze query is geen correct opgemaakte gegevensdefinitiequery.
3358 Kan het Microsoft Jet Engine-werkgroepinformatiebestand niet openen.
3359 Pass-through-query moet ten minste één teken bevatten.
3360 Zoekopdracht is te complex.
3361 Vakbonden niet toegestaan ​​in een subquery.
3362 Bijwerken / verwijderen van één rij heeft invloed op meer dan één rij van een gekoppelde tabel. Unieke index bevat dubbele waarden.
3363 Record (s) kunnen niet worden toegevoegd; geen bijbehorend record aan de 'ene' kant.
3364 Kan Memo-, OLE- of Hyperlink-objectveld '|' niet gebruiken in de SELECT-clausule van een vakbondsquery.
3365 Eigenschapwaarde niet geldig voor REMOTE-objecten.
3366 Kan geen relatie toevoegen zonder gedefinieerde velden.
3367 Kan niet toevoegen. Er bestaat al een object met die naam in de collectie.
3368 De relatie moet op hetzelfde aantal velden met dezelfde gegevenstypen liggen.
3369 **********
3370 Kan het ontwerp van tabel '|' niet wijzigen. Het bevindt zich in een alleen-lezen database.
3371 Kan tabel of beperking niet vinden.
3372 Geen dergelijke index '| 2' op tafel '| 1'.
3373 Kan geen relatie maken. Tabel waarnaar wordt verwezen '|' heeft geen primaire sleutel.
3374 De opgegeven velden zijn niet uniek geïndexeerd in tabel '|'.
3375 Tabel '| 1' heeft al een index met de naam '| 2'.
3376 Tafel '|' bestaat niet.
3377 Geen relatie '| 2' op tafel '| 1'.
3378 Er is al een relatie met de naam '|' in de huidige database.
3379 Kan geen relaties maken om referentiële integriteit af te dwingen Bestaande gegevens in tabel '| 2' schenden regels voor referentiële integriteit in tabel '| 1'.
3380 Veld '| 2' bestaat al in tabel '| 1'.
3381 Er is geen veld met de naam '| 2' in tabel '| 1'.
3382 Grootte van veld '|' is te lang.
3383 Kan veld '|' niet verwijderen. Het maakt deel uit van een of meer relaties.
3384 Kan een ingebouwde eigenschap niet verwijderen.
3385 Door de gebruiker gedefinieerde eigenschappen ondersteunen geen null-waarde.
3386 Eigendom '|' moet worden ingesteld voordat u deze methode gebruikt.
3387 Kan de TEMP-directory niet vinden.
3388 Onbekende functie '| 2' in validatie-expressie of standaardwaarde op '| 1'.
3389 Query-ondersteuning niet beschikbaar.
3390 Accountnaam bestaat al.
3391 Er is een fout opgetreden De eigendommen zijn niet opgeslagen.
3392 **********
3393 Kan geen beperkingen voor deelname, groepering, sortering of indexering uitvoeren. Een waarde waarnaar wordt gezocht of waarop wordt gesorteerd, is te lang.
3394 Kan eigenschap niet opslaan; eigenschap is een schema-eigenschap.
3395 **********
3396 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Aangezien er gerelateerde records bestaan ​​in tabel '|', worden regels voor referentiële integriteit geschonden.
3397 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Er moet een gerelateerd record in tabel '|' staan.
3398 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Dit zou resulteren in een null-sleutel in tabel '|'.
3399 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren, dit zou resulteren in een dubbele sleutel in tabel '|'.
3400 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Dit zou resulteren in twee updates voor veld '| 2' in tabel '| 1'.
3401 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Dit zou veld '|' veroorzaken om Null te worden, wat niet is toegestaan.
3402 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. Dit zou veld '|' veroorzaken om een ​​tekenreeks met de lengte nul te worden, wat niet is toegestaan.
3403 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren: '|'.
3404 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren. De ingevoerde waarde is verboden door de validatieregel '| 2' die is ingesteld voor '| 1'.
3405 Fout '|' in validatieregel.
3406 De uitdrukking die u probeert te gebruiken voor de eigenschap DefaultValue is ongeldig omdat '|'. Gebruik een geldige uitdrukking om deze eigenschap in te stellen.
3407 De MSysConf-tabel van de server bestaat, maar heeft een onjuist formaat Neem contact op met uw systeembeheerder.
3408 Er zijn te veel FastFind-sessies aangeroepen.
3409 Ongeldige velddefinitie '|' in definitie van index of relatie.
3411 Ongeldige invoer Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren in tabel '| 1' omdat de ingevoerde waarde te groot is voor veld '| 2'.
3412 Kan geen trapsgewijze update uitvoeren op de tafel omdat deze momenteel door een andere gebruiker wordt gebruikt.
3413 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren op tabel '| 1' omdat deze momenteel wordt gebruikt door gebruiker '| 3' op machine '| 2'.
3414 Kan geen trapsgewijze bewerking uitvoeren op tabel '| 1' omdat deze momenteel in gebruik is.
3415 Tekenreeks met een lengte van nul is alleen geldig in een tekst- of memoveld.
3416 |
3417 Een actiequery kan niet als rijbron worden gebruikt.
3418 Kan '|' niet openen. Een andere gebruiker heeft de tabel geopend met een ander netwerkbeheerbestand of vergrendelingsstijl.
3419 Kan deze Paradox 4.x- of 5.x-tabel niet openen omdat ParadoxNetStyle is ingesteld op 3.x in het Windows-register.
3420 Object ongeldig of niet langer ingesteld.
3421 Conversiefout van gegevenstype.
3422 Kan de tabelstructuur niet wijzigen. Een andere gebruiker heeft de tafel open.
3423 U kunt ODBC niet gebruiken om te importeren uit, te exporteren naar of een externe Microsoft Jet- of ISAM-databasetabel aan uw database te koppelen.
3424 Kan geen database maken omdat de landinstelling ongeldig is.
3425 Deze methode of eigenschap is momenteel niet beschikbaar op deze recordset.
3426 Deze actie is geannuleerd door een gekoppeld object.
3427 Fout in DAO-automatisering.
3428 Er is een probleem opgetreden in uw database. Los het probleem op door de database te repareren en te comprimeren.
3429 Incompatibele versie van een installeerbare ISAM.
3430 Tijdens het laden van de Microsoft Excel installeerbare ISAM, kon OLE niet worden geïnitialiseerd.
3431 Dit is geen Microsoft Excel 5.0-bestand.
3432 Fout bij het openen van een Microsoft Excel 5.0-bestand.
3433 Ongeldige instelling in Excel-sleutel van het gedeelte Engines van het Windows-register.
3434 Kan benoemd bereik niet uitbreiden.
3435 Kan spreadsheetcellen niet verwijderen.
3436 Kan bestand niet maken.
3437 Spreadsheet is vol.
3438 De gegevens die worden geëxporteerd, komen niet overeen met de indeling die wordt beschreven in het bestand Schema.ini.
3439 U heeft geprobeerd een samenvoegbestand van Microsoft Word te koppelen of te importeren. Hoewel u dergelijke bestanden kunt exporteren, kunt u ze niet linken of importeren.
3440 Er is geprobeerd een leeg tekstbestand te importeren of te koppelen. Om een ​​tekstbestand te importeren of te koppelen, moet het bestand gegevens bevatten.
3441 Veldscheidingsteken voor specificatie van tekstbestanden komt overeen met decimaal scheidingsteken of tekstscheidingsteken.
3442 In de tekstbestandspecificatie '| 1' is de optie | 2 ongeldig.
3443 De vaste breedte-specificatie '| 1' bevat geen kolombreedtes.
3444 In de vaste breedte-specificatie '| 1' specificeert kolom '| 2' geen breedte.
3445 Onjuiste versie van het DLL-bestand '|' was gevonden.
3446 Jet VBA-bestand (VBAJET.dll voor 16-bits versies of VBAJET32.dll voor 32-bits versies) ontbreekt. Probeer de toepassing die de fout heeft geretourneerd, opnieuw te installeren.
3447 Het Jet VBA-bestand (VBAJET.dll voor 16-bits versies of VBAJET32.dll voor 32-bits versies) kon niet worden geïnitialiseerd wanneer het werd aangeroepen. Probeer de toepassing die de fout heeft geretourneerd, opnieuw te installeren.
3448 Een aanroep naar een OLE-systeemfunctie is mislukt. Probeer de toepassing die de fout heeft geretourneerd, opnieuw te installeren.
3449 Geen landcode gevonden in verbindingsreeks voor een gekoppelde tabel.
3450 Syntaxisfout in query. Onvolledige queryclausule.
3451 Ongeldige verwijzing in zoekopdracht.
3452 U kunt op deze replica geen wijzigingen aanbrengen in het ontwerp van de database.
3453 U kunt geen gedwongen relatie tot stand brengen of onderhouden tussen een gerepliceerde tabel en een lokale tabel.
3455 Kan de database niet laten replicabze.
3456 Kan het | 2-object niet maken in | 1 containerreplicabze.
3457 U kunt de eigenschap KeepLocal niet instellen voor een object dat al is gerepliceerd.
3458 De KeepLocal-eigenschap kan niet worden ingesteld op een database; het kan alleen worden ingesteld op de objecten in een database.
3459 Nadat een database is gerepliceerd, kunt u de replicatiefuncties niet meer uit de database verwijderen.
3460 De bewerking die u probeerde, is in strijd met een bestaande bewerking waarbij dit lid van de replicaset is betrokken.
3461 De replicatie-eigenschap die u probeert in te stellen of te verwijderen, is alleen-lezen en kan niet worden gewijzigd.
3462 Kan DLL niet laden.
3463 Kan de .dll '| 2' niet vinden.
3464 Gegevenstype komt niet overeen in criterium-expressie.
3465 De schijf die u probeert te openen, is onleesbaar.
3468 Toegang is geweigerd tijdens het openen van dropbox-map '| 2'.
3469 De schijf voor dropbox-map '| 2' is vol.
3470 Schijffout bij toegang tot dropbox-map '| 2'.
3471 Het schrijven naar het logboekbestand van Synchronizer is mislukt.
3472 Schijf vol voor pad '| 1'.
3473 Schijffout tijdens het openen van logbestand '| 1'.
3474 Kan het logbestand '| 1' niet openen om te schrijven.
3475 Schending van delen tijdens poging om logbestand '| 1' te openen in de modus Weigeren schrijven.
3476 Ongeldig dropbox-pad '| 2'.
3477 Dropbox-adres '| 2' is syntactisch ongeldig.
3478 De replica is geen gedeeltelijke replica.
3479 Kan geen gedeeltelijke replica aanwijzen als ontwerpmaster voor de replicaset.
3480 De relatie '|' in de gedeeltelijke filterexpressie is ongeldig.
3481 De tabelnaam '|' in de gedeeltelijke filterexpressie is ongeldig.
3482 De filterexpressie voor de gedeeltelijke replica is ongeldig.
3483 Het opgegeven wachtwoord voor de dropbox-map '| 2' is ongeldig.
3484 Het wachtwoord dat door de synchronisator wordt gebruikt om naar een dropbox-bestemmingsmap te schrijven, is ongeldig.
3485 Het object kan niet worden gerepliceerd omdat de database niet wordt gerepliceerd.
3486 U kunt geen tweede veld voor automatische nummering van replicatie-ID aan een tabel toevoegen.
3487 De database die u probeert te repliceren, kan niet worden geconverteerd.
3488 De opgegeven waarde is geen ReplicaID voor een lid in de replicaset.
3489 Het opgegeven object kan niet worden gerepliceerd omdat er een noodzakelijke bron ontbreekt.
3490 Kan geen nieuwe replica maken omdat het '| 2' object in '| 1' container niet kan worden gerepliceerd.
3491 De database moet worden geopend in de exclusieve modus voordat deze kan worden gerepliceerd.
3492 De synchronisatie is mislukt omdat een ontwerpwijziging niet op een van de replica's kon worden toegepast.
3493 Kan de opgegeven registerparameter voor de synchronisator niet instellen.
3494 Kan de opgegeven registerparameter voor de synchronisator niet ophalen.
3495 Er zijn geen geplande synchronisaties tussen de twee synchronisaties.
3496 Replication Manager kan de ExchangeID niet vinden in de MSysExchangeLog-tabel.
3497 Kan geen schema instellen voor de synchronisator.
3499 Kan niet de volledige padinformatie ophalen voor een lid van de replicaset.
3500 U kunt niet twee verschillende synchronisaties opgeven om dezelfde replica te beheren.
3502 De Design Master of replica wordt niet beheerd door een synchronisator.
3503 Het register van de synchronisator heeft geen waarde ingesteld voor de sleutel die u hebt opgevraagd.
3504 De synchronisatie-id komt niet overeen met een bestaande id in de tabel MSysTranspAddress.
3505 U heeft geprobeerd informatie over een gedeeltelijk filter te verwijderen of op te halen dat niet bestaat in MSysFilters.
3506 De Synchronizer kan het Synchronizer-logboek niet openen.
3507 Het schrijven naar het Synchronizer-logboek is mislukt.
3508 Er is geen actief transport voor de Synchronizer.
3509 Kan geen geldig transport vinden voor deze Synchronizer.
3510 Het lid van de replicaset dat u probeert te synchroniseren, wordt momenteel gebruikt in een andere synchronisatie.
3512 Kan de dropbox-map niet lezen.
3513 Het schrijven naar de dropbox-map is mislukt.
3514 Synchronizer kon geen geplande synchronisaties of synchronisaties op aanvraag vinden om te verwerken.
3515 De Microsoft Jet-database-engine kan de systeemklok op uw computer niet lezen.
3516 De bestemmingssynchronisatie is niet geconfigureerd om indirecte synchronisatie te ondersteunen en de bestemmingsreplica is niet beschikbaar voor directe synchronisatie.
3517 Synchronizer kon geen berichten vinden om te verwerken.
3518 Kan Synchronizer niet vinden in de MSysTranspAddress-tabel.
3519 Het verzenden van een bericht is mislukt.
3520 De replicanaam of -ID komt niet overeen met een momenteel beheerd lid van de replicaset.
3521 Twee leden van de replicaset kunnen niet worden gesynchroniseerd omdat er geen gemeenschappelijk punt is voor start de synchronisatie.
3522 Synchronizer kan het record van een specifieke synchronisatie niet vinden in de MSysExchangeLog-tabel.
3523 Synchronizer kan een specifiek versienummer niet vinden in de MSysSchChange-tabel.
3524 De geschiedenis van ontwerpwijzigingen in de replica komt niet overeen met de geschiedenis in de Design Master.
3525 Synchronizer heeft geen toegang tot de berichtendatabase.
3526 De naam die is geselecteerd voor het systeemobject, is al in gebruik.
3527 De Synchronizer of Replication Manager kan het systeemobject niet vinden.
3528 Er zijn geen nieuwe gegevens in het gedeelde geheugen die de Synchronizer of Replication Manager kunnen lezen.
3529 De synchronisatie- of replicatiemanager heeft ongelezen gegevens in het gedeelde geheugen gevonden. De bestaande gegevens worden overschreven.
3530 De Synchronizer bedient al een klant.
3531 De wachttijd voor een evenement is verlopen.
3532 Synchronizer kan niet worden geïnitialiseerd.
3533 Het systeemobject dat door een proces wordt gebruikt, bestaat nog steeds nadat het proces is gestopt.
3534 Synchronizer zocht naar een systeemgebeurtenis, maar vond er geen om aan de klant te rapporteren.
3535 De klant heeft de synchronisator gevraagd om de bewerking te beëindigen.
3536 Synchronizer heeft een ongeldig bericht ontvangen voor een lid van de replicaset die het beheert.
3537 De client van de Synchronizer is niet meer aanwezig en kan niet op de hoogte worden gebracht.
3538 Kan Synchronizer niet initialiseren omdat er te veel applicaties actief zijn.
3539 Er is een systeemfout opgetreden of uw wisselbestand heeft zijn limiet bereikt.
3540 Uw wisselbestand heeft zijn limiet bereikt of is beschadigd.
3541 Synchronizer kon niet correct worden afgesloten en is nog steeds actief.
3542 Het proces is gestopt bij het beëindigen van de Synchronizer-client.
3543 Synchronizer is niet ingesteld.
3544 Synchronizer is al actief.
3545 De twee replica's die u probeert te synchroniseren, zijn afkomstig uit verschillende replicasets.
3546 Het type synchronisatie dat u probeert, is niet geldig.
3547 Synchronizer kan geen replica van de juiste set vinden om de synchronisatie te voltooien.
3548 GUID's komen niet overeen of de gevraagde GUID is niet gevonden.
3549 De opgegeven bestandsnaam is te lang.
3550 Er is geen index in de GUID-kolom.
3551 Kan de opgegeven registerparameter voor de synchronisator niet verwijderen.
3552 De grootte van de registerparameter overschrijdt het toegestane maximum.
3553 De GUID kan niet worden gemaakt.
3555 Alle geldige bijnamen voor replica's zijn al in gebruik.
3556 Ongeldig pad voor de doel-dropbox-map.
3557 Ongeldig adres voor bestemmings-dropbox-map.
3558 Schijf-I / O-fout in de doelmap in de dropbox.
3559 Kan niet schrijven omdat de bestemmingsschijf vol is.
3560 De twee leden van de replicaset die u probeert te synchroniseren, hebben dezelfde ReplicaID.
3561 De twee leden van de replicaset die u probeert te synchroniseren, zijn beide Design Masters.
3562 Toegang geweigerd in de dropbox-bestemmingsmap.
3563 Fatale fout bij het openen van een lokale dropbox-map.
3564 Synchronizer kan het bronbestand voor berichten niet vinden.
3565 Er is een schending van het delen in de bron-dropbox-map omdat de berichtendatabase is geopend in een andere toepassing.
3566 Netwerk I / O-fout.
3567 Bericht in dropbox-map behoort tot de verkeerde synchronisator.
3568 Synchronizer kan een bestand niet verwijderen.
3569 Dit lid van de replicaset is logischerwijs uit de set verwijderd en is niet meer beschikbaar.
3570 De filters die een gedeeltelijke replica definiëren, zijn gewijzigd. De gedeeltelijke replica moet opnieuw worden gevuld.
3571 De poging om een ​​kolom in een gedeeltelijke replica in te stellen, was in strijd met een regel voor gedeeltelijke replica's.
3572 Er is een schijf-I / O-fout opgetreden tijdens het lezen van of schrijven naar de TEMP-directory.
3573 De directory die u hebt opgevraagd voor een lijst met replica's, is geen beheerde directory.
3574 De ReplicaID voor dit lid van de replicaset is opnieuw toegewezen tijdens een verplaatsings- of kopieerprocedure.
3575 De schijf waarnaar u probeert te schrijven, is vol.
3576 De database die u probeert te openen, wordt al gebruikt door een andere toepassing.
3577 Kan de kolom van het replicatiesysteem niet bijwerken.
3578 Database niet repliceren; kan niet bepalen of de database is geopend in de exclusieve modus.
3579 Kan geen replicatiesysteemtabellen maken die nodig zijn om de database te replicabze.
3580 Kan geen rijen toevoegen die nodig zijn om de database te replicabze.
3581 Kan replicatiesysteemtabel '|' niet openen omdat de tafel al in gebruik is.
3582 Kan geen nieuwe replica maken omdat het | 2-object in de | 1-container geen repli kan makencabze.
3583 Kan het | 2-object niet maken in | 1 containerreplicabze.
3584 Onvoldoende geheugen om de bewerking te voltooien.
3585 Kan de tabel niet repliceren; het aantal kolommen overschrijdt het toegestane maximum.
3586 Syntaxisfout in gedeeltelijke filterexpressie op tabel | 1.
3587 Ongeldige expressie in de eigenschap ReplicaFilter.
3588 Fout bij het evalueren van de gedeeltelijke filterexpressie.
3589 De gedeeltelijke filterexpressie bevat een onbekende functie.
3590 In strijd met de regels voor gedeeltelijke replica's.
3591 Logbestandpad '| 1' is ongeldig.
3592 U kunt een met een wachtwoord beveiligde database niet repliceren of wachtwoordbeveiliging instellen voor een gerepliceerde database.
3593 U kunt het datamasterattribuut voor de replicaset niet wijzigen.
3594 U kunt het datamasterattribuut voor de replicaset niet wijzigen; het staat alleen gegevenswijzigingen toe bij de Design Master.
3595 De systeemtabellen in uw replica zijn niet langer betrouwbaar en de replica mag niet worden gebruikt.
3600 Aggregatie-expressies kunnen geen GUID's gebruiken.
3605 Synchroniseren met een niet-gerepliceerde database is niet toegestaan. De '|' database is geen Design Master of replica.
3607 De replicatie-eigenschap die u probeert te verwijderen, is alleen-lezen en kan niet worden verwijderd.
3608 Recordlengte is te lang voor een geïndexeerde Paradox-tabel.
3609 Geen unieke index gevonden voor het veld van de primaire tabel waarnaar wordt verwezen.
3610 Zelfde tafel '|' waarnaar wordt verwezen als zowel de bron als het doel in de make-table-query.
3611 Kan geen gegevensdefinitie-instructies uitvoeren op gekoppelde gegevensbronnen.
3612 GROUP BY-component met meerdere niveaus is niet toegestaan ​​in een subquery.
3613 Kan geen relatie maken op gekoppelde ODBC-tabellen.
3614 GUID niet toegestaan ​​in criteriumuitdrukking van de zoekmethode.
3615 Typ mismatch in expressie.
3616 Het bijwerken van gegevens in een gekoppelde tabel wordt niet ondersteund door deze ISAM.
3617 Het verwijderen van gegevens in een gekoppelde tabel wordt niet ondersteund door deze ISAM.
3618 Uitzonderingstabel kon niet worden gemaakt bij importeren / exporteren.
3619 Records konden niet worden toegevoegd aan de tabel met uitzonderingen.
3620 De verbinding voor het bekijken van uw gekoppelde Microsoft Excel-werkblad was lost.
3621 Kan wachtwoord niet wijzigen op een gedeelde open database.
3622 U moet de optie dbSeeChanges gebruiken met OpenRecordset wanneer u een SQL Server tabel met een IDENTITY-kolom.
3623 Geen toegang tot FoxPro 3.0 gebonden DBF bestand '|'.
3624 Kon het record niet lezen; momenteel vergrendeld door een andere gebruiker.
3625 De tekstbestandspecificatie '|' bestaat niet. U kunt de specificatie niet importeren, exporteren of koppelen.
3626 De bewerking is mislukt. Er zijn te veel indexen in tabel '|'. Verwijder enkele indexen op de tafel en probeer de bewerking opnieuw.
3627 Kan het uitvoerbare bestand voor de Synchronizer (mstran40.exe) niet vinden.
3628 Partnerreplica wordt niet beheerd door een synchronisator.
3629 Synchronizer '| 1' gebruikt ook dezelfde File System-dropbox '| 2'.
3630 Synchronizer '| 1' gebruikt ook dezelfde File System-dropbox '| 2'.
3631 Ongeldige tabelnaam in filter
3632 Internettransport is niet ingeschakeld op de externe Synchronizer.
3633 Kan DLL niet laden: '|'
3634 Kan geen replica maken met een gedeeltelijke replica.
3635 Kan geen gedeeltelijke replica van een systeemdatabase maken.
3636 Kan de replica niet vullen of het filter van de replica wijzigen, omdat de replica conflicten of gegevensfouten bevat.
3637 Kan de kruistabel van een niet-vaste kolom niet als subquery gebruiken.
3638 Een brongestuurde database kan niet repli gemaakt wordencabze.
3639 Kan geen replica van een systeemdatabase maken.
3640 De ophaalbuffer was te klein voor de hoeveelheid gegevens die je hebt aangevraagd.
3641 Er zijn minder records over in de recordset dan u heeft aangevraagd.
3642 De bewerking is geannuleerd.
3643 Een van de records in de recordset is verwijderd door een ander proces.
3645 Een van de bindingsparameters is onjuist.
3646 De opgegeven rijlengte is korter dan de som van de kolomlengtes.
3647 Een aangevraagde kolom wordt niet geretourneerd naar de recordset.
3648 Kan een gedeeltelijke replica niet synchroniseren met een andere gedeeltelijke replica.
3649 De taalspecifieke codepagina is niet opgegeven of kan niet worden gevonden.
3650 Het internet is erg traag of er is een probleem met de installatie van replicatiebeheer op de internetserver.
3651 Ongeldig internetadres.
3652 Internet login mislukt.
3653 Internet is niet ingesteld.
3654 Interne internetfout.
3655 De wininet.dll kan niet worden geladen of geïnitialiseerd.
3656 Fout bij het evalueren van een gedeeltelijke uitdrukking
3657 Fout bij het evalueren van de booleaanse filterexpressie voor tabel '| 1'.
3658 Binaire kolom '|' kan niet worden gebruikt in een booleaans filter.
3659 Relatie '| 1' is niet afgedwongen. Relatie in een gedeeltelijke filterexpressie moet worden afgedwongen.
3660 Gevraagde uitwisseling is mislukt omdat '| 1'.
3661 Gevraagde uitwisseling is mislukt omdat '| 1'
3663 Deze bewerking vereist een andere cursorlibrary.
3664 Een asynchrone OpenConnection-oproep is nog niet voltooid; u kunt nog niet naar het geretourneerde verbindingsobject verwijzen voordat het voltooid is.
3665 U kunt het replicatiesysteemobject '|' niet wijzigen.
3666 U kunt het replicatiesysteemobject '|' niet wijzigen.
3667 Een andere bewerking verhindert dat deze bewerking wordt uitgevoerd.
3668 Deze bewerking kan niet worden uitgevoerd omdat er geen actieve verbinding is.
3669 Uitvoering geannuleerd.
3670 Cursor is niet geldig.
3671 Kan tabel niet vinden om bij te werken.
3672 RDOCURS.DLL kan niet worden geopend.
3673 Deze tabel bevat cellen die buiten het celbereik vallen dat in deze spreadsheet is gedefinieerd.
3674 Internet-dll (wininet.dll) kan niet worden gevonden of geladen.
3675 Kan niet lezen vanaf een internet-handle. Probeer de handeling opnieuw.
3676 Kan niet schrijven naar een internet-handle. Probeer de handeling opnieuw.
3677 Het HTTP-verzoek naar start internetsynchronisatie op de internetserver. Gebruik Replication Manager om de internetsynchronisatie op de internetserver te configureren.
3678 Kan geen verbinding maken met de FTP-service op de internetserver. Zorg ervoor dat de FTP-service correct werkt op de server en anonieme verbindingen ondersteunt.
3679 Bestand openen met FTP-service mislukt. Zorg ervoor dat de FTP-dropbox leesrechten heeft.
3680 Het is mislukt om een ​​bestand van de server op te halen met behulp van FTP. Zorg ervoor dat de FTP-dropbox leesrechten heeft.
3681 Het is mislukt om een ​​bestand via FTP op de server te zetten. Zorg ervoor dat de FTP-dropbox schrijfrechten heeft.
3682 Het is niet gelukt om een ​​bestand op de server te verwijderen met FTP. Zorg ervoor dat de FTP-dropbox lees- en schrijfrechten heeft.
3683 Internetsynchronisatie is onverwachts afgesloten op de server. Bekijk de uitwisselingsgeschiedenis van de partnerreplica op de internetserver om het probleem te achterhalen.
3684 Er is geen geschikte replica om mee uit te wisselen.
3685 Ongeldig HTTP-adres.
3686 Ongeldig replicapad of -naam.
3687 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: optie.
3688 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: For.
3689 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: rechten.
3690 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht een tabelrecht / privilege.
3691 Ongeldige SQL-syntaxis - verwachte objectnaam.
3692 Ongeldige SQL-syntaxisgerelateerde tokens kwamen niet overeen. Jet verwachtte GRANT… TO, REVOKE… FROM, ADD… TO of DROP… FROM.
3693 Ongeldige SQL-syntaxis - verwachte gebruikers- of groepsnaam.
3694 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: Grant.
3695 Ongeldige SQL-syntaxis - GRANT / REVOKE-syntaxisfout.
3696 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: gebruiker (of) groep.
3697 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: wachtwoord.
3698 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht wachtwoord.
3699 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: gebruiker.
3700 Ongeldige precisie voor decimaal gegevenstype.
3701 Ongeldige schaal voor decimaal gegevenstype.
3702 De breedte van een Unicode-tekstkolom moet een even aantal bytes zijn.
3703 Bewerking niet ondersteund op replicable databases die niet zijn geconverteerd naar de huidige versie.
3704 U heeft geprobeerd een database te openen die al is geopend door gebruiker '| 2' op computer '| 1'. Probeer het opnieuw als de database beschikbaar is.
3705 Kan de | 2 tabelrepli niet makencable - te veel kolommen.
3706 Kan de | 2 tabelrepli niet makencable - te veel indexen.
3707 De trapsgewijze opties voor de nieuwe referentie zijn in strijd met de bestaande referentie '|'.
3708 Syntaxisfout in transactieoverzicht Verwachte TRANSACTIE, WERK of niets.
3709 De zoeksleutel is in geen enkel record gevonden.
3710 MAPI-map of adresboek niet gevonden.
3711 Herstelde replicabbestandsgegevens. Deze rij is hersteld van een beschadigde replicable database. Controleer of de recordinhoud correct is en plaats het record vervolgens opnieuw of verwijder dit conflictrecord.
3712 Andere. Dit record is afgewezen vanwege een niet-gedefinieerd replicatieconflictprobleem.
3713 Update / update conflict. Een andere replica heeft dit record ook bijgewerkt. Lost Dien uw update opnieuw in of verwijder dit conflictrecord.
3714 Vergrendelde tafel. Dit record kon niet worden toegepast tijdens synchronisatie omdat de tabel is vergrendeld door een andere gebruiker. Dien dit conflictrecord opnieuw in.
3715 Unieke sleutelschending. Dit record heeft dezelfde sleutelwaarde als een ander record, terwijl alleen unieke waarden zijn toegestaan. Wijzig de sleutelwaarde in dit conflictrecord of het winnende record en dien dit record opnieuw in, of verwijder dit conflictrecord.
3716 TLV-overtreding. Deze record bevat een veldwaarde die niet voldoet aan de validatiebeperking op tabelniveau. Werk de veldwaarde bij die de validatieregel schendt en dien deze conflictrecord vervolgens opnieuw in, of verwijder deze conflictrecord.
3717 Verwijderen / RI-conflict. Het primaire-sleutelrecord is verwijderd door een andere replica, daarom is dit verwijzingsrecord afgewezen. Maak een nieuw primair-sleutelrecord dat voldoet aan de referentiële integriteitsbeperking en dien uw update opnieuw in, of verwijder dit conflictrecord.
3718 Update / RI-conflict. Het primaire-sleutelrecord is bijgewerkt door een andere replica, daarom is dit verwijzingsrecord geweigerd. Maak een nieuw primair-sleutelrecord dat voldoet aan de referentiële integriteitsbeperking, wijzig de waarde van de externe sleutel in dit conflictrecord zodat deze overeenkomt met een geldige primaire sleutelwaarde en Dien uw update vervolgens opnieuw in of verwijder dit conflictrecord.
3719 Schending van externe sleutel als gevolg van een ongeldig primair-sleutelrecord dat betrokken was bij een replicatieconflict. Maak een nieuw primair-sleutelrecord dat voldoet aan de referentiële integriteitsbeperking, wijzig de externe-sleutelwaarde in dit conflictrecord zodat deze overeenkomt met een geldige primaire sleutelwaarde en dien dit conflictrecord opnieuw in of verwijder dit conflictrecord.
3720 Kan veld '|' niet wijzigen. Het maakt deel uit van een of meer relaties.
3721 Ongeldige SQL-syntaxis - verwachte beperkingsnaam.
3722 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: DEFAULT.
3723 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: COMPRESSION volgt WITH.
3724 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: UPDATE of DELETE.
3725 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: CASCADE, SET NULL of NO ACTION.
3726 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: NULL.
3727 Ongeldige SQL-syntaxis - slechts één updateregel en / of één verwijderregel toegestaan.
3728 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: AS.
3729 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: SELECT.
3730 VIEW mag geen parameter bevatten.
3731 Het aantal gespecificeerde aliassen is gelijk aan het aantal uitvoerkolommen.
3732 Verwachte querynaam na EXECUTE.
3733 De database is door een onbekende gebruiker in een staat geplaatst waardoor deze niet kan worden geopend of vergrendeld.
3734 De database is door gebruiker '| 2' op machine '| 1' in een staat geplaatst die verhindert dat deze kan worden geopend of vergrendeld.
3735 Te veel kolommen in omgekeerde index.
3736 Update / verwijder conflict. Dit bijgewerkte record is verwijderd bij een andere replica. Plaats dit conflictrecord opnieuw of verwijder het.
3737 Dit type replica kan niet worden gemaakt op basis van de opgegeven bronreplica.
3738 Lokale of anonieme replica's mogen alleen worden gesynchroniseerd met hun aangewezen hubreplica.
3739 De proxyreplica is verwijderd.
3740 Kan geen nieuwe kolom toevoegen aan conflicttabel '|'. Verwijder verouderde kolommen en comprimeer de database.
3741 Ongeldige partnersynchronisatie. Lokale of anonieme replica moet worden gesynchroniseerd met de aangewezen hubreplica.
3742 Een internetfunctie is verlopen.
3743 Replica is niet gesynchroniseerd binnen de retentieperiode van de replicaset.
3744 Tellerkolommen in replicabbestandstabellen kunnen niet worden gewijzigd.
3745 De gecombineerde lengte van internetservernaam, HTTP-sharenaam en FTP-aliasnaam mag niet groter zijn dan 252 tekens.
3746 Syntaxisfout in parameterclausule. Zorg ervoor dat de parameter bestaat en dat u de waarde correct hebt getypt.
3747 Parameter heeft geen standaardwaarde.
3748 Parameter | heeft geen standaardwaarde.
3749 Het object is geen opgeslagen procedure.
3750 Object | is geen opgeslagen procedure.
3751 Vergrendeling aangevraagd, maar DB bevindt zich in de modus voor paginavergrendeling.
3752 Vergrendeling van pagina aangevraagd, maar DB bevindt zich in rijvergrendelingsmodus.
3753 Kan geen replica maken van een Jet SQL-replica.
3754 Kan niet verwijderen uit een Prevent Deletes-replica.
3755 CONTROLEER beperking '|' bestaat niet.
3756 CONTROLEER beperking '|' bestaat al.
3757 De Jet-sorteer-DLL's kunnen niet correct worden geladen.
3758 Het schalen van de decimale waarde resulteerde in het afkappen van gegevens.
3759 Het schalen van de decimale waarde resulteerde in het afkappen van gegevens.
3760 Het schalen van de decimale waarde resulteerde in een gegevensoverloop.
3761 De precisie van het decimale veld is te klein om het getal te accepteren dat u probeerde toe te voegen.
3762 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: ACTION.
3763 Door gelijktijdige schemawijzigingen is het maken van een replica mislukt. Probeer het opnieuw.
3764 Het opnieuw maken van een of meer indexen is mislukt.
3765 Syntaxisfout in de controleclausule.
3766 Alleen eenvoudige SELECT-query's zijn toegestaan ​​in VIEWS.
3767 Tafel '|' kon niet worden gemaakt replicable omdat het niet exclusief kon worden geopend.
3768 FastFind kan niet zoeken op niet-kolomverwijzingen.
3769 Conflicttabellen kunnen niet worden hernoemd.
3770 Tellerdefinitie niet binnen geldig bereik.
3771 Lokale of anonieme replica's kunnen niet als ontwerpmodel worden gemaakt.
3772 Zonder beheerdersmachtiging moet de replicaprioriteit in het bereik 0 - | liggen.
3773 Kan een of meer objecten niet verwijderen: |.
3774 Pinwaarde is niet geldig.
3775 Kan Jet niet laden SQL Server Afstempeler - MSRPJT40.dll.
3776 Kan niet wisselen tussen twee Jet SQL Server Replica's.
3777 Illegale operatie uitgevoerd op een jet SQL Server Replica.
3778 De Jet-database is onjuist of ontbreekt voor deze SQL / Jet-replicaset.
3779 Kan eigenschap voor bijhouden op kolomniveau niet wijzigen voor objecten die al Replicabze.
3780 Ongeldige SQL-syntaxis - verwachte weergavenaam.
3781 Ongeldige SQL-syntaxis - verwachte procedurenaam.
3782 Ongeldige SQL-syntaxis - momenteel is slechts één CHECK-beperking op kolomniveau toegestaan.
3783 Ongeldige SQL-syntaxis - kan niet meerdere kolommen gebruiken in een CHECK-beperking op kolomniveau.
3784 Database is al replicabze.
3785 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht token: database.
3786 Ongeldige SQL-syntaxis - verwacht databaserechten, zoals CREATEDB of CONNECT.
3787 Deze bewerking is niet toegestaan ​​in subquery's.
3788 Kan geen index maken voor deze MAPI-map / adresboek.
3789 Ongeldige beperking op kolomniveau.
3790 Dit object vereist een nieuwere versie van de Microsoft Jet-database-engine.
3791 Voor deze index is de Microsoft Jet-database-engine | vereist.
3792 De index '| 2' vereist Microsoft Jet-database-engine | 1.
3793 De kolom '| 2' vereist Microsoft Jet-database-engine | 1.
3794 Voor deze tabel is de Microsoft Jet-database-engine | vereist.
3795 De tabel '| 2' vereist de Microsoft Jet-database-engine | 1.
3796 De geladen versie van MSRECR40.DLL was te oud. Voer setup opnieuw uit om de juiste versie van dit bestand te krijgen.
3797 De SQL / Jet-uitwisseling is mislukt, kijk in de geschiedenis van SQLServer Agent voor details.
3798 CHECK-beperkingen zijn niet toegestaan ​​op replicable databases.
3799 Kan veld '|' niet vinden.
3800 '|' is geen index in deze tabel.
3801 Het object (|) kan niet worden gebruikt in een CHECK-beperkingsclausule.
3802 Fout bij het evalueren van | CONTROLEER beperking. |
3803 DDL kan niet worden voltooid op deze tabel omdat er naar wordt verwezen door beperking | op tafel |.
3804 Er zijn geen MAPI-clients geïnstalleerd op deze machine. Installeer een MAPI-client (zoals Outlook) op deze machine.
3805 CONTROLEER beperkingen op tafel | worden niet naar deze tabel overgebracht. CHECK-beperkingen kunnen alleen worden gemaakt via SQL DDL-instructies.
3806 Kan niet meerdere NULL, NOT NULL-kenmerken instellen.
3807 Zoekopdracht | bevat een dubbelzinnige kolomnaam die in strijd is met de correlatienaam (alias) |. Ofwel de kolomnaam volledig kwalificeren of de correlatienaam (alias) wijzigen.
6000 Er zijn fouten opgetreden tijdens het opslaan. @@@ 1 @@ 1
6001 Een formulier of rapport kan niet het subgegevensblad van een tabel of query zijn. @ Alleen een tabel of query kan in een andere tabel of query worden ingevoegd. @@ 1 @@ 1
6002 Microsoft Office Access kan dit subgegevensblad niet uitvouwen omdat alle records zijn vergrendeld. @ De eigenschap RecordLocks van het formulier of rapport of de optie Standaardrecordvergrendeling op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Opties (menu Extra) is ingesteld op Alle records. @ Reset de waarde naar No Locks of Edited Record. @ 1 @@ 1
6003 De instelling voor de eigenschap Precision moet tussen 1 en 28 liggen. @@@ 1 @@ 1
6004 De instelling voor de eigenschap Schaal moet tussen 0 en 28 liggen. @@@ 1 @@ 1
6005 De naam van de tabel of query '|' die u hebt ingevoerd in het eigenschappenblad of de macro is verkeerd gespeld of verwijst naar een tabel of query die niet bestaat. @ Als de ongeldige naam in een macro staat, zal een dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de argumenten van de macro weergeven Klik OK. Open het macrovenster en voer de juiste naam in. @@ 1 @@ 1
6006 Filteren door selectie van een gedeeltelijke waarde wordt alleen ondersteund voor velden die karaktergegevens bevatten. @@@ 1 @@ 1
6007 Kan geen formulier openen dat is gebonden aan een opgeslagen procedure in serverfilter op formuliermodus. @@@ 1 @@ 1
6008 In Microsoft Office Access is een fout opgetreden bij het sluiten van uw verbinding. @Sluit al uw toepassingsvensters voordat u het opnieuw probeert. @@ 1 @@ 1
6009 Ongeldige verbindingsreeks. @ Mogelijk moet u een geldige verbindingsreeks specificeren en het opnieuw proberen. @@ 1 @@ 1
6010 Ongeldig gebruik van de verplaatsingsmethode. @ De verplaatsingsmethode is niet van toepassingcabga naar subformulieren of subrapporten. @@ 1 @@ 1
6011 Wilt u de gegevenswijzigingen op formulier '|' opslaan? @@@ 13 @@ 4
6012 Microsoft Office Access kan deze eigenschap momenteel niet op Nee instellen. @ U kunt de eigenschappen Formulierweergave toestaan, Gegevensbladweergave toestaan, Draaitabelweergave toestaan ​​en Draaigrafiekweergave toestaan ​​niet tegelijkertijd instellen op Nee. @ Stel een van de andere eigenschappen in Ja voordat u deze wijzigt in Nee. @ 1 @@ 1
6013 Kan item niet verwijderen. '|' niet gevonden in lijst. @@@ 1 @@ 1
6014 De eigenschap RowSourceType moet worden ingesteld op 'Value List' om deze methode te gebruiken. @@@ 1 @@ 1
6015 Dit item kan niet worden toegevoegd. De index is te groot. @@@ 1 @@ 1
6016 Microsoft Office Access kan momenteel niet overschakelen naar de draaitabel- of draaigrafiekweergave. @ U moet de eigenschap Recordbron van het formulier instellen voordat u probeert naar de draaitabel- of draaigrafiekweergave. @@ 1 @@ 1
6017 Microsoft Office Access ondersteunt de aangevraagde eigenschap voor dit type databaseobject niet. @ De eigenschappen DateCreated en DateModified worden niet ondersteund voor tabellen, query's, opgeslagen procedures, databasediagrammen en functies in een clientserver-database. @@ 1 @@ 1
6018 Het formulier of rapportsjabloon is geopend in de ontwerpweergave.Sluit de bijbehorende sjabloon voordat u een nieuw formulier of rapport maakt. @@@ 1 @@ 1
6019 U moet nieuwe of vervuilde objecten in de database opslaan voordat u ze in dit externe formaat kunt opslaan. @@@ 1 @@ 1
6020 Deze indeling ondersteunt geen objecten met de naam '|'. Geef het object een andere naam en probeer het opnieuw. @@@ 1 @@ 1
6021 U kunt geen formulier maken met AutoForm of een rapport met AutoReport door een scalaire functie te gebruiken; u kunt een tabel, weergave, opgeslagen procedure, inline-functie of tabelfunctie gebruiken. @@@ 1 @@ 1
6022 Deze optie kan niet worden gewijzigd in een Access Project-bestand. @@@ 1 @@ 1
6023 De instelling Maximale aantal records mag geen negatief getal zijn. @@@ 1 @@ 1
6024 De instelling Maximale aantal records mag geen tekst bevatten - voer een getal in. @@@ 1 @@ 1
6025 De actie Requery kan niet worden gebruikt op een besturingselement dat is gebonden aan een recordset. @@@ 1 @@ 1
6026 De eigenschap RowSourceType moet worden ingesteld op 'Table / Query' om deze methode te gebruiken. @@@ 1 @@ 1
6027 U kunt de record op dit moment niet opslaan of ongedaan maken. De eigenschap BatchUpdates van het formulier is ingesteld op Ja, maar het formulier is niet gebonden aan een recordbron. Stel de eigenschap BatchUpdates van het formulier in op Nee of bind het formulier aan een recordbron door een waarde in te stellen in de eigenschap RecordSource. @@@ 1 @@ 1
6028 Het OLE-object kan zichzelf niet behouden. U kunt deze bewerking niet ongedaan maken. @@@ 1 @@ 1
7700 Microsoft Office Access kan de bewerking niet voltooien. @ Probeer de bewerking opnieuw. Als de fout aanhoudt, restart Toegang tot Microsoft Office. @@ 1 @@ 1
7701 Microsoft Office Access kan niet synchroniseren met Synchronizer'|1.'@ Een mogelijke reden voor het niet synchroniseren met '| 1' is dat zowel de Synchronizer als Microsoft Office Access tegelijkertijd probeerden te schrijven naar de huidige database.
Probeer opnieuw te synchroniseren met '| 1'. @ Wilt u doorgaan met synchroniseren met de resterende Synchronizers? @ 19 @@ 2
7702 De door de gebruiker geleverde functie met de naam '|', het programma om u te helpen bij het oplossen van conflicten, is niet gevonden. @ Neem contact op met de auteur van deze aangepaste databasetoepassing. @@ 1 @@ 3
7703 Er zijn geen synchronisatieconflicten om op te lossen. @@@ 1 @@ 1
7704 U kunt het ontwerp van '|' niet wijzigen bij een replica. @ Ontwerpwijzigingen in gerepliceerde objecten kunnen alleen bij de Design Master worden aangebracht.
Wilt u het openen als alleen-lezen? @@ 19 @@ 2
7705 Dit lid van de replicaset heeft conflicten door het synchroniseren van wijzigingen met andere leden. @ Wilt u deze conflicten nu oplossen? @@ 19 @@ 2
7706 Dit lid van de replicaset heeft fouten bij het synchroniseren van wijzigingen met een ander lid. @ Wilt u de fouten nu zien? @@ 19 @@ 2
7707 Dit lid van de replicaset heeft zowel fouten als conflicten bij het synchroniseren van wijzigingen met een ander lid. @ Wilt u de fouten zien en de conflicten nu oplossen? @@ 19 @@ 2
7708 '| 1' was de laatste aangewezen Design Master voor de replicaset. Is '| 2' verplaatst, hernoemd, verwijderd of beschadigd? @U zou nooit meer dan één Design Master voor elke replicaset moeten hebben. Het hebben van meer dan één Design Master in een replicaset voorkomt dat de leden van de set correct synchroniseren. @ Gebruik Windows Verkenner om te bepalen of het bestand is verplaatst of verwijderd. Open het bestand om te zien of het beschadigd is. @ 13 @@ 2
7709 Om van deze replica de Design Master voor de replicaset te maken, wijst u Replicatie aan in het menu Extra, klikt u op Nu synchroniseren en voert u het pad naar '|' in. (de huidige Design Master), en schakel het selectievakje Make… The Design Master in @@@ 1 @@ 1
7710 Om van deze replica de Design Master voor de replicaset te maken, moet u deze replica eerst synchroniseren met alle andere replica's in de set. @ Dit zorgt ervoor dat deze replica alle ontwerpwijzigingen bevat die zijn aangebracht bij de vorige Design Master.
Als je deze replica al hebt gesynchroniseerd, wil je er dan de Design Master van maken? @@ 19 @@ 2
7711 Dit lid van de replicaset is nu de Design Master. Microsoft Office Access zal nu de database sluiten en opnieuw openen om de wijzigingen door te voeren. @@@ 1 @@ 1
7712 Dit lid van de replicaset heeft het maximale aantal dagen tussen synchronisaties overschreden en kan niet worden gesynchroniseerd met een ander lid van de replicaset. @ Verwijder dit lid van de replicaset en maak een nieuwe replica. @@ 1 @@ 1
7713 Dit lid van de replicaset verloopt in | dagen omdat het niet is gesynchroniseerd met een ander lid van de replicaset. @ Als het lid mag verlopen, kan het niet meer worden gesynchroniseerd met een ander lid van de replicaset. @ Synchroniseer zo snel mogelijk met een ander lid. Om te synchroniseren, wijst u Replicatie aan in het menu Extra en klikt u op Nu synchroniseren. @ 1 @@ 1
7714 Microsoft Office Access kan de database op dit moment niet sluiten. @ Zorg ervoor dat er geen Visual Basic-code wordt uitgevoerd in de huidige database. Mogelijk moet u Setup opnieuw uitvoeren om Briefcase Replication correct te installeren. @@ 1 @@ 1
7715 Microsoft Office Access kan deze bewerking niet voltooien omdat het de dynamic-link-lib niet kan vinden of initialiserenrary Msrclr40. @ Voer Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om Microsoft Briefcase Replication opnieuw te installeren. Klik tijdens Setup op Toevoegen / verwijderen en selecteer Microsoft Briefcase Replication.
Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @@ 1 @@ 3
7716 De database moet vóór synchronisatie worden gesloten. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de database sluit en synchroniseert met '|'? @@ 19 @@ 2
7717 Alle geopende objecten moeten worden gesloten voordat ze worden gesynchroniseerd. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de objecten sluit? @@ 19 @@ 2
7718 Microsoft Office Access kan dit lid van de replicaset niet synchroniseren omdat een of meer objecten open zijn. @ Omdat synchronisatie mogelijk het bijwerken van de gegevens in of het ontwerp van de database met zich meebrengt, moeten alle objecten worden gesloten voordat u synchroniseert. @ Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @ 1 @@ 1
7719 U kunt ontwerpwijzigingen niet opslaan in '|' bij een replica. @ Ontwerpwijzigingen aan gerepliceerde objecten kunnen alleen worden gemaakt bij de Design Master. @@ 1 @@ 1
7720 U kunt geen ontwerpwijzigingen opslaan in '| 1' bij een replica. @ Ontwerpwijzigingen in gerepliceerde objecten kunnen alleen bij de Design Master worden aangebracht.
Wilt u het opslaan als een nieuw, lokaal object? @@ 19 @@ 2
7721 U kunt '|' niet verwijderen of hernoemen bij een replica. @ Deze bewerkingen kunnen niet op een replica worden uitgevoerd; ze kunnen alleen worden uitgevoerd bij de Design Master. @@ 1 @@ 1
7722 Alle geopende objecten moeten worden gesloten voordat een replica wordt gemaakt. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de objecten sluit? @@ 19 @@ 2
7723 Microsoft Office Access kan een of meer objecten niet sluiten. @ Sluit alle objecten handmatig en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 1
7724 Microsoft Office Access heeft '| 1' geconverteerd naar de Design Master voor de replicaset. @ Alleen de Design Master kan wijzigingen in de databasestructuur accepteren; gegevenswijzigingen kunnen echter worden aangebracht in de Design Master of een willekeurige replica. @@ 1 @@ 1
7725 Microsoft Office Access heeft '| 1' geconverteerd naar de Design Master voor de replicaset en heeft een replica gemaakt op '| 2'. @ Alleen de Design Master kan wijzigingen in de databasestructuur accepteren; gegevenswijzigingen kunnen echter worden aangebracht in de Design Master of een willekeurige replica. @@ 1 @@ 1
7726 Microsoft Office Access heeft een replica gemaakt op '| 2'. @@@ 1 @@ 1
7727 Microsoft Office Access kan geen replica maken omdat deze database al is geopend in de exclusieve modus. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de database sluit? @@ 19 @@ 2
7728 Microsoft Office Access kan '|' niet overschrijven: de replica kan niet op deze locatie worden gemaakt. @ Het bestand dat u probeert te overschrijven, is mogelijk geopend. @ Sluit alle andere toepassingen die dit bestand mogelijk gebruiken. @ 1 @@ 1
7729 Microsoft Office Access kan geen nieuwe replica maken op '|' omdat de bron hetzelfde pad en dezelfde bestandsnaam heeft. @ Kies een ander pad of bestandsnaam voor de nieuwe replica. @@ 1 @@ 1
7730 De synchronisatie is met succes voltooid. @@@ 1 @@ 1
7731 Microsoft Office Access kan dit lid van de replicaset niet synchroniseren omdat het is geopend in de exclusieve modus. @Om de database in gedeelde modus te openen, sluit u de database, klikt u op Database openen in het menu Bestand en schakelt u het selectievakje Exclusief uit. Selecteer vervolgens de database. @@ 1 @@ 1
7732 '|' wordt opgeslagen als een lokale tabel. Wijzigingen die eraan zijn aangebracht, worden niet naar de replica's in de set verzonden. @ Om deze tabel beschikbaar te maken voor andere leden van de replicaset, sluit u de tabel, selecteert u deze in het databasevenster, klikt u op Eigenschappen in het menu Weergeven en vervolgens Schakel het selectievakje Gerepliceerd in. @@ 1 @@ 1
7733 Het synchronisatieverzoek is ontvangen en de Synchronizer zal het proces voltooien zodra er bronnen beschikbaar komen. @ Zorg ervoor dat de Synchronizer voor dit lid van de replicaset actief is. Het kan enkele minuten duren voordat de synchronisatie plaatsvindt. @@ 1 @@ 1
7734 Microsoft Office Access heeft het ontwerp van tabel '|' opgeslagen, maar het zal niet worden gereplicable totdat het Table-venster wordt gesloten. @@@ 1 @@ 1
7735 Wijzigingen aan dit object kunnen alleen in de Design Master worden aangebracht. @ Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden genegeerd wanneer het formulier wordt gesloten. @ Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op Opslaan als in het menu Bestand en slaat u het object op onder een andere naam. @ 1 @@ 1
7736 Microsoft Office Access heeft '|' verwijderd en verwijderde het uit de replicaset. @ Deze wijziging wordt pas weergegeven als de database wordt gesloten en opnieuw geopend. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de database sluit en nu opnieuw opent? @ 19 @@ 2
7737 Microsoft Office Access heeft '| 1' geconverteerd naar de Design Master voor de replicaset en heeft een replica gemaakt op '| 2'. @ De nieuwe replica zal pas verschijnen in de lijst met potentiële synchronisatiepartners als deze database wordt gesloten en opnieuw geopend. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de database sluit en nu opnieuw opent? @ 19 @@ 2
7738 Microsoft Office Access heeft met succes een replica gemaakt op '| 2'. @ De nieuwe replica verschijnt echter pas in de lijst met potentiële synchronisatiepartners als deze database wordt gesloten en opnieuw geopend. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de database nu? @ 19 @@ 2
7739 Microsoft Office Access heeft '|' verwijderd en verwijderde het uit de replicaset. @ Deze wijziging wordt pas weergegeven als de database is gesloten en opnieuw wordt geopend. @ Sluit en open de database als u klaar bent met het synchroniseren van replica's. @ 1 @@ 1
7740 Microsoft Office Access kan niet synchroniseren met een database van een eerdere versie. @ Converteer de database waarmee u probeert te synchroniseren voordat u synchroniseert. @@ 1 @@ 1
7741 Microsoft Office Access kan geen nieuwe replica maken op '|' omdat de waarde die is ingevoerd voor prioriteit buiten het bereik valt. @ Prioriteit voor nieuwe replica's moet tussen 0 en 100 liggen. @@ 1 @@ 1
7742 Microsoft Office Access kan geen database-replicable
7743 Back-up-, herstel- en drop-databasebewerkingen zijn alleen beschikbaar voor Microsoft SQL Server versie 7.0 of hoger draait op uw lokale computer.
7744 Microsoft Office Access kan geen nieuwe replica maken op '|' omdat de waarde die is ingevoerd voor prioriteit buiten het bereik valt. @ Prioriteit voor anonieme replica's moet 0 zijn. @@ 1 @@ 1
7745 U kunt geen lokale objecten in een replica kopiëren. Ontwerpwijzigingen in gerepliceerde objecten kunnen alleen worden aangebracht in de Design Master.
7746 De databasebeheercomponenten kunnen niet worden geladen of geïnitialiseerd. Controleer of de componenten lokaal zijn geïnstalleerd en geregistreerd.
7747 Databasereplica's kunnen niet worden geconverteerd naar eerdere versies van Microsoft Office Access.
7748 Deze fase van het conversieproces is voltooid. Synchroniseer deze replica met de (geconverteerde) Design Master om het conversieproces te voltooien.
7749 Open de Design Master en synchroniseer met deze replica voordat u deze opent.
7750 In de gegevensbladweergave kunt u geen controle-eigenschap instellen als de controle deel uitmaakt van een optiegroep. @@@ 1 @@ 1
7751 In de ontwerpweergave kunt u de waarde van de eigenschap ObjectPalette niet ophalen voor een OLE-object in een gebonden objectframe. @ Microsoft Office Access geeft het OLE-object niet weer in het objectframe in de ontwerpweergave. @ Verwijder de verwijzing naar de eigenschap ObjectPalette of schakel over naar de formulierweergave voordat u de macro of Visual Basic-code uitvoert die verwijst naar de eigenschap ObjectPalette. @ 1 @@ 1
7752 Microsoft Office Access kan het filter niet toepassen omdat alle records zijn vergrendeld. @ De eigenschap RecordLocks van het formulier of rapport of de optie Standaardrecordvergrendeling op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Opties (menu Extra) is ingesteld op Alle records. @ Stel de waarde opnieuw in op Geen vergrendelingen of op een bewerkte record. @ 1 @ 600472 @ 1
7753 | @@@ 1 @ 7236 @ 1
7754 U kunt geen kolommen verplaatsen tussen twee vastgezette kolommen in een gegevensblad. @ Om alle kolommen vrij te geven, klikt u op Alle kolommen opheffen in het menu Opmaak. @@ 1 @ 209174 @ 1
7755 Microsoft Office Access kan niet start de Chart Wizard. @ De wizard is mogelijk niet geïnstalleerd of deze wizard is uitgeschakeld. @ Om de Chart Wizard te installeren, voert u het programma Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit, klikt u op Toevoegen / Verwijderen en schakelt u het selectievakje Wizards in. . Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op Over Microsoft Office Access in het menu Help en vervolgens op de knop Uitgeschakelde items om een ​​lijst met add-ins weer te geven die u kunt inschakelen. @ 1 @@ 3
7756 Het formulier kan de knop Wat is dit niet weergeven als de knop Minimaliseren of Maximaliseren wordt weergegeven. @ Stel de eigenschap WhatsThisButton in op Nee of stel de eigenschap MinMaxButtons in op Geen. @@ 1 @@ 1
7757 Het formulier kan de knop Minimaliseren of Maximaliseren niet weergeven als de knop Wat is dit wordt weergegeven. @@@ 1 @@ 1
7758 Dit ActiveX-besturingselement is niet ingeschakeld in de formulierweergave. @ U kunt de eigenschappen Ingeschakeld of TabStop niet instellen op Waar. @@ 1 @@ 1
7759 Dit ActiveX-besturingselement is niet zichtbaar in de formulierweergave. @ U kunt de eigenschappen Visible of TabStop niet instellen op True. @@ 1 @@ 1
7760 Deze eigenschap is vergrendeld en kan niet worden gewijzigd. @@@ 1 @@ 1
7761 Er is een fout opgetreden bij het wijzigen van de besturing. @@@ 1 @@ 1
7762 De patroonreeks is ongeldig. @@@ 2 @ 210109 @ 1
7763 Deze functie is niet geïnstalleerd of is uitgeschakeld. @ Om deze functie te installeren, voert u het programma Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit of, als u een invoegtoepassing van derden gebruikt, installeert u de invoegtoepassing opnieuw. Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op Over Microsoft Office Access in het menu Help en vervolgens op de knop Uitgeschakelde items om een ​​lijst met add-ins weer te geven die u kunt inschakelen. @@ 1 @@ 3
7764 Deze functie is niet geïnstalleerd of is uitgeschakeld. @ Om deze functie te installeren, voert u het programma Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit, klikt u op Toevoegen / Verwijderen en schakelt u het selectievakje Wizards in. Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op Over Microsoft Office Access in het menu Help en vervolgens op de knop Uitgeschakelde items om een ​​lijst met add-ins weer te geven die u kunt inschakelen. @@ 1 @@ 3
7765 Deze functie is niet geïnstalleerd of is uitgeschakeld. @ Om deze functie te installeren, voert u het programma Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit, klikt u op Toevoegen / Verwijderen en vervolgens klikt u op het selectievakje Extra wizards. Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op Over Microsoft Office Access in het menu Help en vervolgens op de knop Uitgeschakelde items om een ​​lijst met add-ins weer te geven die u kunt inschakelen. @@ 1 @@ 3
7766 Dit besturingselement kan niet worden gewijzigd in het type dat u heeft aangevraagd. @@@ 1 @@ 1
7767 Er is een fout opgetreden terwijl Microsoft Office Access een sectie aan het maken was. @@@ 1 @@ 1
7768 Om gegevens via dit formulier te wijzigen, moet de focus liggen in een gebonden veld dat kan worden gewijzigd. @@@ 1 @@ 1
7769 De filterbewerking is geannuleerd. Het filter zou te lang zijn. @@@ 1 @@ 1
7770 Microsoft Office Access heeft het filter niet toegepast. @ Microsoft Office Access kan het filter mogelijk niet toepassen als u een ongeldig gegevenstype in een van de velden hebt ingevoerd.
Wilt u het filter toch sluiten? @Als u op Ja klikt, zal Microsoft Office Access het filter bouwen, maar het niet toepassen op de recordset. Vervolgens wordt het venster Filter By Form gesloten. @ 19 @@ 2
7771 U kunt de eigenschap ColumnOrder niet instellen wanneer u zich in de formulierweergave of het afdrukvoorbeeld bevindt. @@@ 1 @@ 1
7773 Microsoft Office Access kan de eigenschap LimitToList momenteel niet op Nee instellen. @ De eerste zichtbare kolom, die wordt bepaald door de eigenschap ColumnWidths, is niet gelijk aan de gebonden kolom. @ Pas eerst de eigenschap ColumnWidths aan en stel vervolgens de LimitToList eigenschap. @ 1 @ 600929 @ 1
7774 U kunt de eigenschap Menubalk niet instellen terwijl een OLE-object actief is. @@@ 1 @@ 1
7775 Het formulier bevat te veel besturingselementen om te filteren op formulier. @@@ 1 @@ 1
7777 U hebt de eigenschap ListIndex verkeerd gebruikt. @@@ 2 @ 606997 @ 1
7778 U kunt een object niet opslaan wanneer u zich in het venster Filteren op formulier bevindt. @ Schakel over naar formulierweergave en sla het object op. @@ 1 @@ 1
7779 U kunt de eigenschap Menubalk van een formulier niet instellen via de macro in de menubalk. @ Klik met de rechtermuisknop op de formulierkiezer (links van de horizontale liniaal) op het formulier in de ontwerpweergave. Klik op Eigenschappen, klik op het tabblad Overige en klik vervolgens op stel de eigenschap Menubalk in. @@ 1 @@ 1
7780 U probeert in te voegen in een sectie die niet genoeg kan groeien voor het besturingselement dat u probeert toe te voegen. @ De maximale totale hoogte voor alle secties in een rapport, inclusief de sectiekoppen, is 200 inch (508 cm). @Verwijder of verminder de hoogte van ten minste één sectie. Probeer vervolgens de besturing opnieuw toe te voegen. @ 1 @@ 1
7782 U kunt geen nieuw exemplaar van dit formulier of rapport maken terwijl het zich in de ontwerpweergave bevindt. @@@ 1 @@ 1
7784 Dit formulier of rapport wordt al ontworpen als subformulier of subrapport. Om dit formulier in de ontwerpweergave te openen, selecteert u het subformulier of subrapport en klikt u op Subformulier in nieuw venster in het menu Weergeven.
7785 Microsoft Office Access heeft het filter niet gemaakt. @ Er is een fout opgetreden in het huidige veld.
Wilt u het filter toch sluiten? @Als u op Ja klikt, maakt Microsoft Office Access de wijzigingen aan het filter ongedaan en sluit vervolgens het venster Filteren op formulier. @ 19 @@ 2
7788 Compileerfout. @@@ 1 @@ 1
7789 Typ niet-overeenkomend. @@@ 1 @@ 1
7790 Microsoft Office Access kan de | 1. @ niet maken. Er is een fout opgetreden bij het ophalen van informatie uit de tabel of query die u heeft geselecteerd, of er kan geen nieuwe | 2 worden gemaakt. @@ 1 @@ 1
7791 Er is een fout opgetreden bij het maken van uw | 1. @ Sommige velden zijn mogelijk overgeslagen omdat er een fout is opgetreden bij het ophalen van informatie over deze velden of omdat ze niet passen op de | 2. @@ 1 @@ 1
7792 U kunt een subformulier niet openen als het ook in de ontwerpweergave is geopend. @@@ 1 @@ 1
7793 U moet het formulier '|' opslaan voordat u het kunt insluiten. @@@ 1 @@ 1
7794 Microsoft Office Access kan de werkbalk '|' niet vinden. @@@ 1 @@ 1
7795 De aangepaste werkbalk '|' is het verkeerde type (menu, snelmenu of werkbalk) voor de eigenschap waarin het wordt gebruikt. @@@ 1 @@ 1
7796 Het proces is mislukt omdat er geen printer is geïnstalleerd. @ Omdat Microsoft Office Access de printerinstellingen bij elk formulier of rapport opslaat, is een printer nodig om uw formulieren of rapporten te converteren, inschakelen, kopiëren en plakken, importeren of exporteren. Om een ​​printer te installeren, wijst u naar Instellingen op de Windows S.tart, klik op Printers en dubbelklik vervolgens op Printer toevoegen. Volg de instructies in de wizard. @@ 1 @@ 1
7797 U moet nieuwe objecten in de database opslaan voordat u ze in dit externe formaat kunt opslaan. @@@ 1 @@ 1
7798 U kunt alleen selectie-, kruistabel- en samenvoegquery's in deze indeling opslaan. @@@ 1 @@ 1
7799 Dit formulier of rapport is gebaseerd op een query die de limiet voor gegevens in één record overschrijdt. @ Sluit alle onnodige velden uit de query, of wijzig enkele veldtypen in Memo in de originele tabellen. @@ 1 @@ 1
7800 U kunt geen Microsoft Office Access MDE-database maken van een database in een oud formaat. @ Sluit de database en converteer deze naar de huidige versie van Microsoft Office Access. Maak vervolgens de MDE-database. @@ 1 @@ 1
7801 Deze database heeft een niet-herkende indeling. @ De database is mogelijk gemaakt met een nieuwere versie van Microsoft Office Access dan die u gebruikt. Upgrade uw versie van Microsoft Office Access naar de huidige versie en open deze database. @@ 1 @@ 1
7802 Dat commando is niet beschikbaar in een MDE / ADE-database. @@@ 1 @@ 1
7803 Microsoft Office Access kan | 1 naar | 2 niet hernoemen. Het converteren is mislukt. @@@ 1 @@ 1
7805 Dit is al een MDE-database. @@@ 1 @@ 1
7806 Deze database heeft geen Visual Basic-project, dus er kan geen MDE-bestand van worden gemaakt. @ Open de database in Microsoft Office Access om het Visual Basic-project te maken. @@ 1 @@ 1
7807 U kunt de geopende database niet omzetten in een MDE-bestand terwijl u een macro of Visual Basic-code uitvoert. @ In plaats van een macro of code te gebruiken, wijst u in het menu Extra de optie Databasehulpprogramma's aan en klikt u vervolgens op MDE-bestand maken. @@ 1 @@ 1
7808 Microsoft Office Access kan een bestaand bestand niet vervangen als gevolg van het converteren van de Microsoft Office Access-database. U moet een nieuwe bestandsnaam selecteren. @@@ 1 @@ 1
7809 U kunt een | object in de client / server-versie van Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7810 U kunt de geopende database niet comprimeren terwijl u een macro of Visual Basic-code uitvoert. @ In plaats van een macro of code te gebruiken, wijst u in het menu Extra naar Databasehulpprogramma's en klikt u vervolgens op Database comprimeren / repareren. @@ 1 @@ 1
7811 Microsoft Office Access vereist Microsoft SQL Server 6.5 of hoger voor Access-projecten U moet de geselecteerde SQL-database upgraden naar Microsoft SQL Server 6.5 of hoger. @@@ 1 @@ 1
7812 Microsoft Office Access-projecten kunnen alleen worden verbonden met Microsoft SQL Server
7813 Het herstellen van een database vereist dat niemand de database momenteel gebruikt. @ Wilt u alle objecten sluiten, een back-upbestand selecteren en de database herstellen vanaf een back-up? @@ 1 @@ 1
7814 Het verwijderen van een database vereist dat niemand de database momenteel gebruikt. @ Wilt u alle geopende objecten sluiten en de database verwijderen? @@ 1 @@ 1
7815 Microsoft Office Access kon geen ADE-database maken. @@@ 1 @@ 1
7816 Microsoft Office Access vereist deze Microsoft SQL Server 6.5 installatie te upgraden naar servicepack 5 om succesvol verbinding te maken met deze server. @@@ 1 @@ 1
7817 Het databasebestand '|' is al open. U kunt niet coderen naar een geopend bestand. @@@ 1 @@ 1
7818 Microsoft Office Access kon het databasevenster niet maken. @ Upgrade naar een nieuwere versie van Microsoft Internet Explorer. @@ 1 @@ 1
7819 U hebt een databasesjabloonbestand gekozen dat niet wordt ondersteund in de huidige versie van Microsoft Office Access. @ Om een ​​database te maken met behulp van de Database Wizard, klikt u op het tabblad Databases in het dialoogvenster Nieuw en dubbelklikt u vervolgens op een databasepictogram. @@ 1 @@ 1
7820 Microsoft Office Access ondersteunt Pages niet langer als startup documenten.
7821 De omgevingsvariabele TEMP is niet gedefinieerd. Microsoft Office Access kan het tempo niet vindenrary bestandsmap. @@@ 1 @@ 1
7822 Microsoft Office Access kan het overdrachtsobject niet initialiseren. Zorg ervoor dat u Microsoft SQL Server of het Microsoft SQL Server Desktop Engine geïnstalleerd op de lokale computer. @@@ 1 @@ 1
7823 De naam van de bron- of bestemmingsdatabase ontbreekt De overdracht kan niet worden voortgezet. @@@ 1 @@ 1
7824 De naam van de bron- of doelserver ontbreekt De overdracht kan niet worden voortgezet. @@@ 1 @@ 1
7825 Microsoft Office Access kan de server '|' niet vinden. @@@ 1 @@ 1
7826 Het databaseobjecttype wordt niet ondersteund door de overdrachtbewerking van Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7827 De huidige database '| 1' heeft | 2 actieve verbindingen. Microsoft Office Access moet alle applicaties ontkoppelen voordat u het databasebestand kunt kopiëren. Wat wilt u doen met alle actieve verbindingen ?? & Verbinding verbreken? Annuleren @@@ 35 @@
7828 Het object '|' is geen geldige Microsoft SQL Server database-object.Microsoft Office Access kan dit object niet overdragen. @@@ 1 @@ 1
7829 Het SQL-script dat wordt gebruikt om databaseobjecten te maken, is beschadigd. Microsoft Office Access kan de nieuwe objecten niet maken. @@@ 1 @@ 1
7830 Het SQL-script dat wordt gebruikt om het databaseobject '|' te maken is beschadigd. Microsoft Office Access kan het nieuwe object niet maken. @@@ 1 @@ 1
7831 Microsoft Office Access kan het bestand '|' niet maken. @@@ 1 @@ 1
7832 De huidige database '|' wordt gerepliceerd en kan niet worden gekopieerd totdat u replicatie uitschakelt. Gebruik Microsoft SQL Server Enterprise Manager om publicaties en abonnementen te verwijderen voordat het databasebestand wordt gekopieerd. @@@ 1 @@ 1
7833 De huidige database '|' heeft meer dan één gegevensbestand en kan niet worden gekopieerd. @@@ 1 @@ 1
7834 De Transfer Database Wizard heeft niet genoeg informatie gegeven om de overdracht uit te voeren. @@@ 1 @@ 1
7835 Microsoft Office Access kan het databasebestand niet kopiëren omdat een of meer objecten geopend zijn. Wilt u alle objecten sluiten? @@@ 1 @@ 1
7836 Microsoft Office Access kan het databasebestand niet kopiëren omdat een of meer objecten geopend zijn. Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @@@ 1 @@ 1
7837 Ongeldig argument in script. @@@ 1 @@ 1
7838 Er zijn fouten opgetreden tijdens het overzetten van de database. Open het overdrachtlogboek voor meer informatie. @@@ 1 @@ 1
7839 Er zijn fouten opgetreden tijdens de databaseoverdracht. @@@ 1 @@ 1
7840 De databaseoverdracht is mislukt. De bestemmingsdatabase '|' is gemaakt en bevindt zich in een onbekende staat.Wat wilt u doen met de bestemmingsdatabase ?? & Behouden? & Verwijderen @@@ 35 @@
7841 Het bestemmingsbestand '|' bestaat al. Stel de overschrijfvlag in op TRUE als u het bestaande bestand wilt vervangen. @@@ 1 @@ 1
7842 Voor deze bewerking is Microsoft SQL Server versie 7.0 of hoger op uw lokale computer. U kunt Microsoft installeren SQL Server 2000 Desktop Engine uit de map MSDE2000 op de cd-rom van Microsoft Office. @@@ 1 @@ 1
7843 U kunt het databasebestand alleen kopiëren als de huidige database op uw lokale computer staat. Als u een kopie van een database op een externe server wilt maken, gaat u naar Databasehulpprogramma's in het menu Extra en klikt u op Database overdragen. @@@ 1 @@ 1
7844 Microsoft Office Access kan het databasebestand niet kopiëren omdat er actieve verbindingen zijn met de huidige database. @@@ 1 @@ 1
7845 | @@@ 1 @@ 1
7846 Microsoft Office Access kan de huidige database niet comprimeren en repareren. @@@ 1 @@ 1
7847 '|' bestaat al.Microsoft Office Access moet een back-up van uw bestand maken voordat u de reparatie uitvoert. Voer een naam in voor het back-upbestand. @@@ 1 @@ 1
7848 De overdracht is geannuleerd. De bestemmingsdatabase '|' is gemaakt en bevindt zich in een onbekende staat.Wat wilt u doen met de bestemmingsdatabase ?? & Behouden? & Verwijderen @@@ 35 @@
7849 De reparatie is geannuleerd omdat Microsoft Office Access geen back-up van het bestand kon maken. Mogelijk hebt u niet de juiste rechten of voldoende schijfruimte om het back-upbestand te maken. Om het bestand handmatig te herstellen, wijst u Databasehulpprogramma's in het menu Extra aan en klikt u vervolgens op Database comprimeren en repareren. @@@ 1 @@ 1
7850 Microsoft Office Access kan de wizard niet vinden, of de wizard is niet geïnstalleerd, of er is een syntaxisfout in de declaratiesectie van een Visual Basic-module. @
De wizard die u nodig hebt, ontbreekt mogelijk in de Libraries sleutel van de Microsoft Office Access-sectie van het Windows-register, of de wizard is uitgeschakeld. @ Om ervoor te zorgen dat de wizard zich in het Windows-register bevindt, voert u Setup uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren en compileert u vervolgens alle Visual Basic-modules in het Windows-register. database. Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op Over Microsoft Office Access in het menu Help en vervolgens op de knop Uitgeschakelde items om een ​​lijst met add-ins weer te geven die u kunt inschakelen. @ 1 @@ 3
7851 De werkbalknaam '|' je hebt ingevoerd bestaat al. @ Voer een unieke naam in voor deze werkbalk. @@ 1 @@ 1
7852 De werkbalknaam '|' die u hebt ingevoerd, voldoen niet aan de regels voor objectnaamgeving van Microsoft Office Access. @ Klik op Help voor meer informatie over het benoemen van objecten. @@ 2 @ 611734 @ 1
7853 De standaard kolombreedte moet minimaal 0.1 inch zijn. @@@ 1 @@ 1
7854 U kunt geen databaseobjecten (behalve tabellen) exporteren van de huidige versie van Microsoft Office Access naar eerdere versies van Microsoft Office Access. @@@ 1 @@ 1
7855 U moet een database hebben geopend om aangepaste werkbalken te maken en de database mag niet alleen-lezen zijn. @@@ 1 @@ 1
7856 '|' kan niet worden geïmporteerd, geëxporteerd of gekopieerd naar Access-projectbestanden. @@@ 1 @@ 1
7858 De instelling voor de tabbladbreedte in het dialoogvenster Opties (menu Extra) voor de module of het foutopsporingsvenster moet tussen 1 en 32 liggen. @@@ 1 @@ 1
7859 Microsoft Office Access kan niet start omdat er geen licentie voor is op deze machine.
7860 Het profiel '|' die u op de opdrachtregel hebt opgegeven, bestaat niet in het Windows-register. @@@ 1 @@ 1
7861 '|' kan niet worden geïmporteerd, geëxporteerd of gekopieerd naar Access-databasebestanden. @@@ 1 @@ 1
7862 Microsoft Office Access kan de wizard niet vinden. Deze wizard is niet geïnstalleerd, of er is een verkeerde instelling in het Windows-register, of deze wizard is uitgeschakeld. @ Om deze wizard opnieuw in te schakelen, klikt u op Over Microsoft Office Access in het menu Help en vervolgens op de knop Uitgeschakelde items om een ​​lijst met add-ins weer te geven die u kunt inschakelen. Voer Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om de wizards opnieuw te installeren. Als de ontbrekende wizard geen Microsoft Office Access-wizard is, installeer deze dan opnieuw met de Add-in Manager. @@ 1 @@ 3
7863 Koppelingen kunnen alleen worden gemaakt tussen Microsoft Office Access-databasebestanden.
7864 Microsoft Office Access staat geen lege strings toe. @@@ 1 @@ 1
7865 Er is al een bestaande database met de door u ingevoerde naam. Geef de nieuwe database een unieke naam.
7866 Microsoft Office Access kan de database niet openen omdat deze ontbreekt of uitsluitend door een andere gebruiker is geopend.
7867 Je hebt de database al geopend.
7868 U kunt geen macroactie SetMenuItem gebruiken in een standaardmenu. @ SetMenuItem is alleen voor aangepaste menu's. @@ 1 @@ 1
7869 De actie SetMenuItem heeft niet genoeg informatie om uit te voeren. @ Een argument is ongeldig of er zijn niet genoeg argumenten. @@ 1 @@ 1
7870 Microsoft Office Access kan de database'|.'@ niet vinden Controleer de databasenaam (en het pad, indien opgegeven) om er zeker van te zijn dat u deze correct hebt ingevoerd. @@ 1 @@ 1
7871 De tabelnaam die u heeft ingevoerd, voldoet niet aan de objectnaamgevingsregels van Microsoft Office Access. @ Klik op Help voor meer informatie over het benoemen van objecten. @@ 2 @ 611734 @ 1
7872 Deze recordset kan niet worden bijgewerkt.
7873 '|' kan niet worden geïmporteerd, geëxporteerd of gekopieerd naar een andere database of projectbestand. @@@ 1 @@ 1
7874 Microsoft Office Access kan het object'|.'@* niet vinden U hebt de objectnaam verkeerd gespeld. Controleer op ontbrekende onderstrepingstekens (_) of andere interpunctie en zorg ervoor dat u geen voorloopspaties hebt ingevoerd.
* U hebt geprobeerd een gekoppelde tabel te openen, maar het bestand met de tabel bevindt zich niet op het pad dat u hebt opgegeven. Gebruik de Linked Table Manager om de link bij te werken en wijs naar het juiste pad. @@ 1 @@ 1
7875 De tafel '|' bestaat al. @ U hebt een tabel gemaakt of de naam ervan gewijzigd, en hebt vervolgens geprobeerd deze op te slaan. Voordat Microsoft Office Access de tabel kon opslaan, heeft een andere gebruiker er een gemaakt of hernoemd met dezelfde naam. @@ 1 @@ 1
7876 Er is niet genoeg temporary schijfruimte om de bewerking te voltooien. @ Maak schijfruimte vrij en probeer de bewerking opnieuw.
Voor meer informatie over het vrijmaken van temporary schijfruimte, zoek in de Microsoft Windows Help-index naar 'schijfruimte vrijmaken'.
Voor informatie over het comprimeren van een database om schijfruimte vrij te maken, klikt u op Help. @@ 2 @ 209009 @ 3
7877 Microsoft Office Access kan niet sorteren op het Memo, OLE-object of Hyperlink '|'. @ De ORDER BY-clausule van een SQL-instructie mag geen Memo-, OLE-object- of Hyperlink-velden bevatten. @@ 1 @@ 1
7878 De gegevens zijn gewijzigd. @ Een andere gebruiker heeft deze record bewerkt en de wijzigingen opgeslagen voordat u probeerde uw wijzigingen op te slaan. @ Bewerk de record opnieuw. @ 1 @@ 1
7879 Er is een ongeldige IDA doorgegeven aan de foutafhandeling van Microsoft Office Access. @ Rapporteer deze fout en de stappen die deze veroorzaakten. @@ 1 @@ 1
7880 De waarde die u heeft ingevoerd is het verkeerde gegevenstype voor dit veld. @ Voer een geheel getal in. @@ 1 @@ 1
7881 De wizard Macroconversie kan niet s zijntarted. @ Deze wizard is mogelijk niet geïnstalleerd of deze wizard is uitgeschakeld. @ Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op Over Microsoft Office Access in het menu Help en klikt u vervolgens op de knop Uitgeschakelde items om een ​​lijst met add-ins weer te geven die u kunt inschakelen . Voer Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om deze wizard opnieuw te installeren. Als u uw beveiligings- of aangepaste instellingen wilt behouden, maakt u een back-up van het Microsoft Office Access-werkgroepinformatiebestand.
Zoek voor meer informatie over het maken van back-ups van bestanden in de Microsoft Windows Help-index naar 'back-ups van bestanden'. @ 1 @@ 3
7882 U kunt een Access Project-bestand niet converteren, inschakelen of coderen. @@@ 1 @@ 1
7883 U kunt de eigenschap Menubalk alleen instellen als er een database is geopend. @@@ 1 @@ 1
7884 U kunt een object niet naar zichzelf exporteren. @ Selecteer een andere database om naar te exporteren, of geef het object een nieuwe naam. @@ 1 @@ 1
7885 De brondatabase heeft geen import / export-specificaties om te kopiëren. @@@ 1 @@ 1
7886 Microsoft Office Access kan de dynamic-link lib niet vindenrary (DLL) Mso. @ Voer het programma Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit. @@ 1 @@ 3
7887 Een unieke record-ID kan niet uit meer dan 10 velden bestaan. @@@ 1 @@ 1
7888 U moet de standaard lettergrootte instellen op een getal van | 1 tot en met | 2. @ Klik op Help voor meer informatie over de eigenschap FontSize. @@ 2 @ 5477 @ 1
7889 Het bestand '|' bestaat niet. @@@ 1 @@ 1
7890 Het bestand '|' bevat geen gegevens. @ U kunt niet importeren vanuit of linken naar een lege spreadsheet. @@ 1 @@ 1
7891 Deze database is alleen-lezen. @ De voorwaardelijke compilatie-argumentoptie kan niet worden opgeslagen. @@ 1 @@ 1
7892 Er is een fout opgetreden bij het opslaan van module-opties. @ Mogelijk draait Visual Basic in de pauzemodus. @ Reset de lopende code voordat u de module-opties wijzigt. @ 1 @@ 1
7893 U kunt geen objecten importeren in een database die is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Office Access. @ Converteer de database naar de huidige versie van Microsoft Office Access met de opdracht Database converteren (menu Extra, submenu Databasehulpprogramma's). @@ 1 @ 209029 @ 1
7895 Microsoft Office Access kon geen venster maken. @ Het systeem heeft onvoldoende bronnen of geheugen. @ Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@ 3
7896 Fout '|' in de validatieregel. @@@ 2 @ 600687 @ 1
7897 Fout '|' in de standaardwaarde. @@@ 2 @ 602264 @ 1
7898 De uitvoering van deze applicatie is gestopt vanwege een runtime-fout. @ De applicatie kan niet doorgaan en wordt afgesloten. @@ 1 @@ 3
7899 Microsoft Office Access kan geen s zijntarted. @ Microsoft Office Access kon het Windows-register niet initialiseren. @ Voer Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw uit om Microsoft Office Access opnieuw te installeren. @ 1 @@ 3
7900 Microsoft Office Access kan de database niet converteren omdat er geen fouttabel kan worden gemaakt. @@@ 1 @@ 1
7901 Microsoft Office Access kan de database niet converteren omdat deze niet naar de fouttabel kan schrijven. @@@ 1 @@ 1
7902 Er zijn fouten opgetreden bij het converteren van | 1 validatieregels en standaardwaarden. @ Zie fouttabel '| 2' voor een lijst met fouten. @@ 1 @@ 1
7903 Microsoft Office Access kan dit veld niet invoegen. @ De tabel bevat te veel velden. De limiet is 255. @@ 1 @@ 1
7904 Er is een fout opgetreden in de Field Builder. @ U hebt de standaard Field Builder vervangen of gewijzigd en Microsoft Office Access kan de nieuwe versie niet uitvoeren. Installeer Microsoft Office Access opnieuw om de fout te corrigeren. @@ 1 @@ 1
7905 Microsoft Office Access kan deze veldgegevenstypen niet wijzigen. @ Sommige gegevens in deze tabel zijn in strijd met de recordvalidatieregel. @ Voordat er gegevenstypen kunnen worden gewijzigd, moet u de recordvalidatieregel verwijderen of de gegevens corrigeren. @ 1 @@ 1
7906 Microsoft Office Access kan de Opzoekwizard niet starten of deze wizard is uitgeschakeld. @ Start het programma Microsoft Office Access of Microsoft Office Setup opnieuw, klik op Toevoegen / Verwijderen en schakel het selectievakje Wizards in. Om deze wizard weer in te schakelen, klikt u op Over Microsoft Office Access in het menu Help en vervolgens op de knop Uitgeschakelde items om een ​​lijst met add-ins weer te geven die u kunt inschakelen. @@ 1 @@ 1
7907 U bent niet gemachtigd om het ontwerp van deze tabel te wijzigen. @ Klik op Help voor meer informatie over rechten en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
7908 U kunt deze tabel nu niet wijzigen omdat iemand anders deze gebruikt. @@@ 1 @@ 1
7909 Microsoft Office Access kan geen extra kolom aan deze tabel toevoegen. @ U kunt maximaal 255 kolommen in uw tabel hebben. @@ 1 @@ 1
7910 Microsoft Office Access kan deze kolom niet verwijderen. @ Tabellen moeten ten minste één kolom bevatten. @@ 1 @@ 1
7911 Microsoft Office Access kan deze index niet verwijderen. @ Deze tabel neemt deel aan een of meer relaties. @ Verwijder eerst de relaties in het venster Relaties. @ 1 @@ 1
7912 Zodra u de wijziging in het datatype van deze kolom opslaat, kunt u niet meer teruggaan naar het vorige datatype. @ Weet u zeker dat u het datatype wilt wijzigen? @@ 20 @@ 2
7913 U kunt een AutoNummering-veld met willekeurige waarde niet wijzigen in een incrementeel AutoNummering-veld. @ De waarden van AutoNummering-velden met willekeurige waarde zijn niet continu. @@ 1 @@ 1
7914 U kunt ReplicationID-waarden niet converteren naar andere gegevenstypen. @@@ 1 @@ 1
7915 U kunt het veld '|' niet verwijderen; het is een replicatiesysteemveld. @ Gebruik een tabelmaakquery om een ​​nieuwe tabel te maken die alle velden in de tabel bevat behalve systeemvelden. Klik op Help voor informatie over het maken van tabelquery's. @@ 2 @ 209993 @ 1
7916 Microsoft Office Access kan niet start de Lookup Wizard. @ De Lookup Wizard is niet van toepassing op velden van dit gegevenstype. @@ 1 @@ 1
7917 '|' kan niet worden gemaakt omdat de verbinding met het project is verbroken. @ Gebruik de opdracht Verbinding ... onder het menu Bestand om het project met een database te verbinden. @@ 1 @@ 1
7918 Het objectnaam-argument voor de macroactie 'Opslaan' wordt niet ondersteund binnen een Access-project voor tabel- of query-objecten. @ U kunt deze objecten niet met een nieuwe naam opslaan in een Access-project. @@ 1 @@ 1
7919 Het standaardgegevenstype dat u heeft geselecteerd, wordt niet in alle versies van Microsoft ondersteund SQL Server. @ Als de server het door u gekozen gegevenstype niet ondersteunt, wordt in plaats daarvan het gegevenstype varchar gebruikt. @@ 1 @@ 1
7950 U kunt niet verwijzen naar de eigenschap RecordsetClone van een formulier wanneer het formulier is geopend in de ontwerpweergave. @@@ 1 @ 607393 @ 1
7951 U hebt een uitdrukking ingevoerd die een ongeldige verwijzing naar de eigenschap RecordsetClone bevat. @ U hebt bijvoorbeeld de eigenschap RecordsetClone gebruikt met een formulier of rapport dat niet is gebaseerd op een tabel of query. @@ 1 @ 607393 @ 1
7952 Je hebt een ongeldige functieaanroep gedaan. @ Controleer de syntaxis van de functie die je probeert te gebruiken. @@ 1 @@ 1
7953 De waarde die u heeft ingevoerd, komt niet overeen met het vereiste type. @ * De variabele, eigenschap of object is mogelijk niet van het juiste type.
* Mogelijk hebt u een If TypeOf-constructie gebruikt met iets anders dan een besturingselement. @@ 1 @@ 1
7954 Voor de uitdrukking die u heeft ingevoerd, moet het besturingselement in het actieve venster staan. @ Probeer een van de volgende:
* Open of selecteer een formulier of rapport met het besturingselement.
* Maak een nieuw besturingselement in het actieve venster en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@ 1
7955 Er is geen huidig ​​codecontextobject. @@@ 1 @@ 1
7956 De syntaxis van de subquery in deze uitdrukking is onjuist. @ Controleer de syntaxis van de subquery en plaats de subquery tussen haakjes. @@ 2 @ 209989 @ 1
7957 U hebt een Like-operator met een onjuist patroon gebruikt. @ Zorg ervoor dat de vergelijkingswaarde tussen aanhalingstekens staat. @@ 1 @ 1008961 @ 1
7958 De replicatie-ID die u hebt ingevoerd, is ongeldig. @ Zorg ervoor dat de replicatie-ID die u invoert alleen cijfers of letters bevat voor hexadecimale getallen, dat de replicatie-ID de juiste lengte heeft en dat deze in een canonieke SQL-vorm is. @@ 1 @@ 1
7959 De uitdrukking bevat een dubbelzinnige naam. @ U kunt twee of meer functies hebben met dezelfde naam in verschillende modules. @ Hernoem de functies zodat elke functie een unieke naam heeft. @ 1 @@ 1
7960 Er is een fout opgetreden bij het compileren van deze functie. @ De Visual Basic-module bevat een syntaxisfout. @ Controleer de code en compileer deze opnieuw. @ 1 @@ 1
7961 Microsoft Office Access kan de module '|' niet vinden waarnaar wordt verwezen in een macro-expressie of Visual Basic-code. @ De module waarnaar u verwijst, is mogelijk gesloten of bestaat niet in deze database, of de naam is mogelijk verkeerd gespeld. @@ 1 @@ 1
7962 Het indexnummer dat u hebt gebruikt om naar de module te verwijzen, is ongeldig. @ Gebruik de eigenschap Count om de open modules te tellen en zorg ervoor dat het modulenummer niet groter is dan het aantal open modules minus 1. @@ 1 @@ 1
7963 Microsoft Office Access kan de macro- of callback-functie '|' niet uitvoeren. @ Zorg ervoor dat de macro of functie bestaat en de juiste parameters gebruikt. @@ 1 @@ 1
7964 U heeft een expressie ingevoerd die een ongeldige verwijzing naar de Recordset-eigenschap heeft. @ U kunt alleen een dynaset- of snapshot-recordset gebruiken om deze eigenschap in te stellen. @@ 1 @ 607393 @ 1
7965 Het door u ingevoerde object is geen geldige Recordset-eigenschap. @ U hebt bijvoorbeeld een recordset voor alleen doorsturen gebruikt of geprobeerd deze in te stellen op null. @@ 1 @ 607393 @ 1
7966 Het formaatconditienummer dat u hebt opgegeven, is groter dan het aantal formaatcondities. @ Gebruik de eigenschap Count om de formaatcondities voor het besturingselement te tellen en controleer vervolgens of het formaatconditienummer dat u citeert binnen het bereik van de bestaande formaatcondities valt. @@ 1 @@ 1
7967 Een vereiste minimum- of maximumwaarde ontbreekt. @@@ 1 @@ 1
7968 De formaatvoorwaarde Type dat u heeft opgegeven, is ongeldig. @ Geldige waarden voor de eigenschap Type zijn 0 tot 2 voor de eerste voorwaarde en 0 tot 1 voor alle andere formaatvoorwaarden. @@ 1 @@ 1
7969 De notatievoorwaarde Operator die u heeft opgegeven, is ongeldig. @ Geldige waarden voor de eigenschap Operator zijn 0 tot 7. @@ 1 @@ 1
7970 Microsoft Office Access kan het bestand'|.'@ niet openen. Het is mogelijk geen database, of het is een database die u niet kunt openen. @@ 1 @@ 1
7971 Microsoft Office Access kan de hyperlink naar '|' niet volgen. @ Controleer de bestemming. @@ 1 @@ 1
7972 Er is een fout opgetreden bij Microsoft Office Access bij het weergeven van het dialoogvenster Hyperlink. @@@ 1 @@ 1
7973 Het hyperlinkadres of subadres dat u hebt ingevoerd, was te lang om door Microsoft Office Access te worden opgeslagen. @ De tekst is afgekapt om in de beschikbare ruimte te passen, dus de link werkt mogelijk niet zoals verwacht. @@ 1 @@ 1
7974 Microsoft Office Access kan geen hyperlink invoegen op de huidige locatie. @@@ 1 @@ 1
7975 U heeft een ongeldig controletype gekozen voor gebruik met hyperlinks. @ U kunt alleen hyperlinks gebruiken met labels, afbeeldingen, opdrachtknoppen of gebonden tekstvakken. @@ 1 @@ 1
7976 Er is geen opgeslagen hyperlink in dit besturingselement. @@@ 1 @@ 1
7977 Microsoft Office Access kan de gegevens niet als hyperlink op het klembord plakken. @@@ 1 @@ 1
7978 Microsoft Office Access kan de huidige hyperlink niet toevoegen aan de map met favorieten. @@@ 1 @@ 1
7979 U kunt de eigenschappenbouwer voor hyperlinks niet gebruiken als er meer dan één besturingselement is geselecteerd. @@@ 1 @@ 1
7980 De eigenschap HyperlinkAddress of HyperlinkSubAddress is alleen-lezen voor deze hyperlink. @@@ 1 @@ 1
7981 De waarden voor 'Bestands- of webpagina-naam' en / of 'Weer te geven tekst' zijn te lang. @ De waarden worden afgekapt. Om uw oorspronkelijke waarden te behouden, klikt u op Annuleren in het dialoogvenster Hyperlink bewerken. @@ 1 @@ 1
7983 Microsoft Office Access kan de hyperlink niet volgen omdat het het hyperlink-object niet kan maken. @@@ 1 @@ 1
7990 U heeft een ongeldige projectnaam ingevoerd. @ Mogelijk heeft u de standaardprojectnaam verwijderd en bent u vergeten een nieuwe te specificeren. @@ 1 @@ 3
7991 De invoegtoepassing Microsoft Office Access Source Code Control is niet beschikbaar; dit object wordt alleen-lezen geopend. @@@ 1 @@ 3
7992 De invoegtoepassing Microsoft Office Access Source Code Control kan geen s zijntarted. @@@ 1 @@ 3
7993 Het object | is momenteel ingecheckt en is daarom alleen-lezen. @ Om het object te wijzigen, sluit u het eerst, controleert u het en opent u het opnieuw. @@ 1 @@ 1
7994 Er is een probleem opgetreden bij de communicatie met de invoegtoepassing Source Code Control. @@@ 1 @@ 3
7995 De menu's in uw formulier of rapport die zijn gebaseerd op Microsoft Office Access-macro's, zijn niet zichtbaar als het dialoogvenster Aanpassen is geopend. @ Om de volledige kracht van menu- of werkbalkaanpassing te hebben, converteert u uw op macro's gebaseerde menu's naar menu's of werkbalken. Met de macro geselecteerd in het databasevenster, wijs Macro aan in het menu Extra en maak een menu, een werkbalk of een snelmenu van die macro. @@ 1 @@ 1
7996 Microsoft Office Access kan de Data en Misc niet maken. Objecten omdat de gekoppelde tabel '|' kon niet worden gevonden. @ Om de gegevens en div. Objecten, gebruik de Linked Table Manager (menu Extra, submenu Add-ins) om de link naar de brontabel of het brontabel bij te werken, of verwijder de link uit uw huidige database. @@ 1 @@ 1
7997 U kunt de standaardmodule '|' niet opslaan over een klassemodule met dezelfde naam. @ Sla de standaardmodule op onder een andere naam of verwijder eerst de klassemodule. @@ 1 @@ 1
7998 U kunt de klassemodule '|' niet opslaan over een standaardmodule met dezelfde naam. @ Sla de klassemodule op onder een andere naam of verwijder eerst de standaardmodule. @@ 1 @@ 1
7999 Microsoft Office Access kan deze relatie niet verwijderen omdat u niet beschikt over de Data en Misc. Objecten uitgecheckt. @ Bekijk de Data en Misc. Objecten en verwijder vervolgens de relatie. @@ 1 @@ 1
8000 De naam die u heeft ingevoerd, bestaat al voor een ander object van hetzelfde type in deze database. @ Wilt u de bestaande |? @@ 20 @@ 2 vervangen
8001 '|' is gewijzigd sinds de laatste keer dat u het opende, hetzij door een andere gebruiker, hetzij omdat een ander exemplaar ervan op uw eigen computer werd geopend. @ Wilt u de wijzigingen vervangen die u of een andere gebruiker heeft aangebracht? @ * Om uw most recente wijzigingen en negeer de wijzigingen van de andere gebruiker of uw eerdere wijzigingen, klik op Ja.
* Om deze versie van het object met een andere naam op te slaan, klikt u op Nee. @ 19 @@ 2
8002 '|' is gewijzigd sinds de laatste keer dat u het opende, hetzij door een andere gebruiker, hetzij omdat een ander exemplaar ervan op uw eigen computer werd geopend. @ Wilt u de wijzigingen vervangen die u of een andere gebruiker heeft aangebracht? @ * Om uw most recente wijzigingen en negeer de wijzigingen van de andere gebruiker of uw eerdere wijzigingen, klik op Ja.
* Om het opslaan van deze versie van het object te annuleren, klikt u op No. @ 19 @@ 2
8003 U moet een tabel of query opslaan voordat u daarop een nieuw object kunt maken. @ Wilt u de tabel of query opslaan en gebruiken om een ​​nieuw object te maken? @@ 13 @@ 2
8004 De lay-out van '|' is gewijzigd sinds de laatste keer dat u het opende, hetzij door een andere gebruiker, hetzij omdat een ander exemplaar ervan op uw eigen computer werd geopend. @ Wilt u de wijzigingen vervangen die u of een andere gebruiker heeft aangebracht? @ * Om uw most recente wijzigingen en negeer de wijzigingen van de andere gebruiker of uw eerdere wijzigingen, klik op Ja.
* Om het opslaan van deze versie van het object te annuleren, klikt u op No. @ 19 @@ 2
8005 U kunt dit object niet opslaan. @ U moet beheerdersrechten hebben voor het Database-object om modules, formulieren of rapporten in een Design Master op te slaan. @@ 1 @@ 1
8006 De naam die u heeft ingevoerd, bestaat al voor een ander object van hetzelfde type in deze database. @ Wilt u de bestaande | vervangen? U kunt deze bewerking niet ongedaan maken. @@ 20 @@ 2
8007 U kunt op dit moment niet in de exclusieve modus komen omdat deze database is geopend door andere gebruikers of omdat u geen toestemming hebt om exclusief te openen. @@@ 1 @@ 1
8008 De opgeslagen procedure is met succes uitgevoerd, maar heeft geen records geretourneerd.
8050 Wilt u wijzigingen in het ontwerp van |? @@@ 13 @@ 2
8051 Wilt u de wijzigingen opslaan in |? @@@ 19 @@ 2
8052 Wilt u de | en maak het klembord leeg? @U probeerde een databaseobject te verwijderen dat momenteel op het Microsoft Office Access-klembord staat. Als u het uit uw database verwijdert, kunt u het later niet meer plakken. @@ 20 @@ 2
8053 Wilt u de |? @ Verwijderen Voor meer informatie over hoe u kunt voorkomen dat dit bericht wordt weergegeven telkens wanneer u een object verwijdert, klikt u op Help. @@ 21 @ 209058 @ 2
8054 Wilt u Microsoft Office Access afsluiten en het klembord leegmaken? @@@ 19 @@ 2
8055 Microsoft Office Access kan de werkmap niet wijzigen in'|. '@ Controleer of de schijf geldig is en het pad 260 tekens of minder lang is. @@ 1 @@ 1
8057 |
8058 Wilt u de wijzigingen in de lay-out van |? @@@ 13 @@ 2
8059 Wilt u de link naar de |? @ Verwijderen Als u de link verwijdert, verwijdert u alleen de informatie die Microsoft Office Access gebruikt om de tafel te openen, niet de tabel zelf. @@ 19 @@ 2
8060 De werkbalk '|' is gedeeltelijk onleesbaar. @ Microsoft Office Access kan niet alle werkbalkknoppen weergeven. De opgegeven werkbalk heeft mogelijk een andere indeling dan de werkbalken in de huidige versie van Microsoft Office Access. @ Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en voeg vervolgens de knoppen toe die ontbreken op de werkbalk. Microsoft Office Access werkt vervolgens de werkbalk bij naar de nieuwste indeling. @ 1 @ 210064 @ 1
8061 Weet u zeker dat u de standaardinstellingen wilt herstellen naar de ingebouwde werkbalk of menubalk |? @ Als u eerder hebt aangepast, verplaatst, de zichtbaarheid hebt gewijzigd of anderszins de werkbalk of menubalk of een van de menu's die Microsoft Office Access verwijdert uw wijzigingen, zet de oorspronkelijke knoppen terug in hun oorspronkelijke volgorde en toont of verbergt de werkbalk op basis van de oorspronkelijke instelling.
Om de ingebouwde werkbalk of menubalk terug te brengen naar de oorspronkelijke staat, klikt u op Ja. @@ 19 @@ 2
8063 De brontoepassing reageert niet. Wilt u blijven wachten? @Het DDE-kanaal is tot stand gebracht, maar de gegevensuitwisseling is niet voltooid binnen de tijd die is opgegeven in de OLE / DDE-time-outinstelling in het dialoogvenster Opties (menu Extra). @ * Om door te gaan met wachten Om de gegevensuitwisseling te voltooien, klikt u op Ja.
* Om de gegevensuitwisseling te annuleren en later opnieuw te proberen, klikt u op No. @ 20 @@ 2
8064 Deze gekoppelde tabel heeft indexen die een niet-ondersteunde sorteervolgorde gebruiken. @ Als u deze tabel wijzigt, kan de Microsoft Jet-database-engine de indexen van de tabel niet correct onderhouden. Als gevolg hiervan kunnen uw gegevens in de verkeerde volgorde worden weergegeven en kunnen functies die de indexen van de tabel gebruiken, onverwachte resultaten opleveren. @ Probeer een van de volgende:
* Annuleer deze handeling. Gebruik de toepassing waarin de tabel is gemaakt om de indexen opnieuw te maken en zorg ervoor dat u een ASCII- of internationale sorteervolgorde opgeeft. Probeer vervolgens opnieuw om de tabellen te koppelen.
* Gebruik deze tabel op een alleen-lezen basis. @ 1 @ 209057 @ 1
8065 U kunt de tabel '|' niet verwijderen totdat de relaties met andere tabellen zijn verwijderd. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de relaties nu verwijdert? @@ 19 @@ 2
8067 Wilt u de |? @ Definitief verwijderenAls u op Ja klikt, kunt u de verwijdering niet ongedaan maken. @@ 19 @@ 2
8069 Microsoft Office Access kan de aangepaste werkbalk '|.' @@@ 1 @@ 3 niet maken
8071 Wilt u de gecomprimeerde database verwijderen uit Source Code Control? @@@ 19 @@ 2
8072 Microsoft Office Access moet de | om deze bewerking te voltooien. @ Wilt u dat Microsoft Office Access het nu sluit? @@ 19 @@ 1
8073 Je hebt niet de | uitgecheckt. @ Microsoft Office Access kan een object niet uitchecken terwijl het open is, en u kunt geen ontwerpwijzigingen aanbrengen totdat u het heeft uitgecheckt. @ Als u ontwerpwijzigingen aan dit object wilt aanbrengen, sluit u het eerst, vink het eruit en open het vervolgens opnieuw. @ 1 @@ 1
8074 Microsoft Office Access moet de | om deze bewerking te voltooien. @ Wilt u dat Microsoft Office Access het nu opslaat? @@ 19 @@ 1
8075 U beschikt niet over de gegevens en overige. Objecten uitgecheckt U kunt geen nieuwe tabel maken of wijzigingen opslaan op een data access-pagina. @@@ 1 @@ 1
8076 Om tabellen, relaties, menu's, werkbalken, import / export specificaties of data access-pagina's te importeren, moet u de Data en Misc. Objecten uitgecheckt. @@@ 1 @@ 2
8077 Weet u zeker dat u de |? @@@ 19 @@ 2
8078 Dit object wordt verwijderd uit uw lokale database, maar niet uit broncodebeheer. @ De volgende keer dat u deze database uit broncodebeheer haalt, verschijnt het object opnieuw. Weet u zeker dat u het lokale object wilt verwijderen? @@ 20 @@ 2
8079 Microsoft Office Access kon geen verwijzing naar het type lib toevoegenrary voor dit besturingselement omdat Data en Misc. Objecten zijn niet uitgecheckt. @ Check out the Data and Misc. Objecten en voeg een verwijzing naar de lib toerary '|'. @@ 1 @@ 1
8080 Er is een fout opgetreden bij het maken van de gekoppelde tabel '|'. @ Controleer of de brontabel of het brontabel beschikbaar is en probeer de bewerking vervolgens opnieuw op de Data en Misc. Objecten. @@ 1 @@ 1
8081 U hebt de eigenschap Type van | 1 ingesteld op Popup, waardoor de werkbalk verandert in een snelmenu. @ Het snelmenu verdwijnt omdat Microsoft Office Access | 2 toevoegt aan de werkbalk met snelmenu's. Om het snelmenu te voltooien, sluit u het tabblad Eigenschappen werkbalk, geeft u de werkbalk Snelkoppelingenmenu's weer, klikt u op de categorie Aangepast en voegt u de gewenste opdrachten toe. @@ 1 @@ 1
8082 Microsoft Office Access moet de | naar de huidige database om deze bewerking te voltooien. @ Wilt u dat Microsoft Office Access het nu opslaat? @@ 19 @@ 2
8086 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van een of meer referenties uit het broncodebeheersproject. @ The library is mogelijk niet geregistreerd op uw computer Controleer uw projectreferenties en voeg eventuele ontbrekende referenties toe na het registreren van de ontbrekende componenten die deze database nodig heeft. @@ 1 @@ 1
8087 Het herstellen van een database vereist dat niemand de database momenteel gebruikt. @ Wilt u alle objecten sluiten, een back-upbestand selecteren en de database herstellen vanaf een back-up? @@ 19 @@ 2
8088 Het verwijderen van een database vereist dat niemand de database momenteel gebruikt. @ Wilt u alle geopende objecten sluiten en de database verwijderen? @@ 19 @@ 2
8090 Weet u zeker dat u de conflicttabel wilt verwijderen |? @U kunt deze bewerking niet ongedaan maken. @@ 19 @@ 2
8091 Deze database is ingeschakeld voor publicatie. @ Wilt u bestaande publicaties verwijderen en de database verwijderen? @@ 19 @@ 2
8092 Access kan uw project niet opslaan. @ Wilt u het sluiten annuleren?
* Om het sluiten te annuleren, klikt u op Ja.
* Om te sluiten zonder op te slaan, klikt u op Nee.
@@ 19 @@ 2
8093 Een pointer naar de data access-pagina sturen? @ Om een ​​e-mailbericht met een pointer naar uw data access-pagina te sturen, klikt u op Send Pointer. Dit is de aanbevolen methode. De e-mailontvanger moet toegang hebben tot de server of openbare share om de pagina te bekijken. Klik op Kopie verzenden om een ​​kopie van de pagina te verzenden. Om het verzenden van de pagina te annuleren, klikt u op Annuleren. Voor meer informatie klikt u op Help.? Aanwijzer verzenden? Kopie verzenden? Annuleren @@ 28 @ 613792 @ 4
8094 Stuur een kopie van de data access-pagina? @De inhoud van de pagina wordt gekopieerd naar de hoofdtekst van het e-mailbericht, maar de pagina maakt verbinding met de gegevensbron wanneer de ontvanger het bericht bekijkt. Als dit correct is, klikt u op OK. Anders klikt u op Annuleren, slaat u de pagina op een server of openbare share op en stuurt u opnieuw een pointer naar de pagina. Het is over het algemeen veiliger om een ​​pointer naar de pagina te sturen dan om een ​​kopie van de pagina te verzenden. Klik voor meer informatie op Help. @@ 6 @ 613791 @ 4
8095 U hebt geprobeerd een groepsfilter te maken op basis van een kolomtype dat niet in een filter kan worden gebruikt.
8096 Microsoft Office Access kan de werkmap niet wijzigen in'|.'@Voer een niet-internetlocatie in. @@ 1 @@ 1
8097 De verbindingsreeks van deze pagina specificeert een absoluut pad. De pagina kan mogelijk geen verbinding maken met gegevens via het netwerk. Om verbinding te maken via een netwerk, moet u de verbindingsreeks bewerken om een ​​netwerkpad (UNC) op te geven. @ & Dit niet weergeven opnieuw waarschuwen @ 553714119 @@@ 1
8098 Uw computer heeft de werking hervat na de Critical Suspend-modus. Eventuele niet-opgeslagen wijzigingen zijn mogelijk lost. Sluit alle bestanden en open ze opnieuw om een ​​goede werking te garanderentarHet wordt aanbevolen om Microsoft Office Access te gebruiken. @@@ 1 @@ 1
8100 Het rapport is nog steeds meer dan één pagina breed. @ Om het rapport op één pagina te passen, verkleint u de rapportbreedte of vergroot u de paginabreedte. @ U kunt de rapportbreedte verkleinen door elk besturingselement te selecteren dat zich het meest naar rechts bevindt, en het naar de links, en het verwijderen van de extra rapportruimte. Mogelijk moet u dit meerdere keren herhalen.
U kunt de paginabreedte vergroten door de opties voor pagina-instellingen aan te passen. @ 1 @@ 1
8101 Het rapport is nog steeds meer dan één pagina breed. @ Om het rapport op één pagina te passen, verkleint u de rapportbreedte of vergroot u de paginabreedte. @ U kunt de rapportbreedte verkleinen door elk besturingselement dat het verst naar links is te selecteren en het naar de rechts en het verwijderen van de extra rapportruimte. Mogelijk moet u dit meerdere keren herhalen.
U kunt de paginabreedte vergroten door de opties voor pagina-instellingen aan te passen. @ 1 @@ 1
8400 De database '|' is alleen-lezen. @ U kunt geen wijzigingen opslaan in gegevens of objectdefinities in deze database. @@ 1 @ 209033 @ 1
8401 U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de databaseobjecten in de database'|.'@ Deze database is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Office Access. @ Om deze database om te zetten naar de huidige versie van Microsoft Office Access, sluit u de database, wijst u naar databasehulpprogramma's in het menu Extra en klik vervolgens op Database converteren. @ 1 @ 209029 @ 1
8402 Het bestand '|' bestaat al. @ Wilt u het bestaande bestand vervangen?
Als u wilt comprimeren of converteren naar een andere bestandsnaam, klikt u op Nee. Voer de nieuwe bestandsnaam in na de optie / compact of / convert op de opdrachtregel en voer de opdracht opnieuw uit. @@ 20 @@ 2
8403 De instelling die u heeft ingevoerd is ongeldig. @ De sorteervolgorde van de database kan niet worden bijgewerkt.
De instelling die u hebt ingevoerd in de optie Nieuwe database sorteervolgorde van het dialoogvenster Opties (menu Extra) is geen geldige sorteervolgorde voor de versie van de database die u comprimeert. @@ 1 @@ 1
8404 U kunt '|' niet openen voor exclusief gebruik omdat een andere gebruiker de database heeft geopend of omdat u geen toestemming hebt om exclusief te openen. @ Microsoft Office Access opent de database voor gedeelde toegang. @@ 1 @@ 1
8405 U kunt geen wijzigingen aanbrengen in de databaseobjecten in de database'|.'@ Deze database is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Office Access. @ Om deze database om te zetten naar de huidige versie van Microsoft Office Access, sluit u de database, wijst u naar Database-hulpprogramma's in het menu Extra en klik vervolgens op Database converteren. @ 1 @@ 1
8406 Bevat de eerste rij van uw gegevens kolomkoppen? @@@ 20 @@ 1
8407 Deze database is een replica die is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Office Access. @ U kunt objecten in deze database bekijken, maar u kunt hun ontwerp niet wijzigen. Als u objecten in deze database wilt wijzigen, converteert u de Design Master voor deze replicaset naar de huidige versie van Microsoft Office Access en synchroniseert u deze replica. @ Wilt u de database toch openen? @ 19 @@ 1
8408 De naam die u heeft ingevoerd, bestaat al voor een andere aangepaste groep in deze database. @ Wilt u de bestaande aangepaste groep vervangen |? U kunt deze bewerking niet ongedaan maken. @@ 20 @@ 2
8409 Microsoft Office Access heeft een back-up gemaakt van database | 1 op | 2. Opmerking: er is alleen een back-up gemaakt van servergerelateerde objecten. Om een ​​back-up van uw project te maken, klikt u op Back-up van project in het menu Bestand
8410 Microsoft Office Access heeft database | 1 met succes hersteld vanaf de back-up op | 2
8411 Wilt u de aangepaste groep '|' permanent verwijderen? @ Als u op Ja klikt, worden ook alle snelkoppelingen in de aangepaste groep verwijderd en kunt u de verwijdering niet ongedaan maken. @@ 20 @@ 2
8412 De naam die je hebt ingevoerd, bestaat al voor een andere snelkoppeling in deze groep. @ Wil je de bestaande snelkoppeling '|?' @@ 20 @@ 2 vervangen.
8413 Het project '|' is alleen-lezen. @ U kunt geen wijzigingen opslaan in objectdefinities in dit project. @@ 1 @ 209033 @ 1
8414 Microsoft Office Access heeft een of meer fouten aangetroffen tijdens de conversie. Om een ​​samenvatting van deze fouten te zien, opent u de '|' tafel. @@@ 2 @ 553714191 @ 1
8415 Het HTML-bestand dat aan deze link is gekoppeld, is verplaatst, hernoemd of verwijderd. @ Bestand: '|'? & Link bijwerken…? Annuleren @@ 35 @@ 2
8416 Door de naam van deze door de gebruiker gedefinieerde functie te wijzigen, worden alle bestaande machtigingen en uitgebreide eigenschappen verwijderd. @ Wilt u de hernoemactie voltooien? @@ 20 @@ 2
8500 Voor een formulier met een subformulierobject kan de eigenschap DefaultView niet zijn ingesteld op Continuous Forms. @ U hebt geprobeerd een subformulier toe te voegen aan een formulier in de ontwerpweergave.
Microsoft Office Access zal de eigenschap resetten naar Single Form. @@ 1 @@ 1
8501 U kunt dit veld niet wijzigen omdat het alleen-lezen is. @ Sommige velden, zoals een berekend veld, zijn door het ontwerp alleen-lezen. Elk veld kan echter alleen-lezen zijn als de eigenschap Vergrendeld is ingesteld op Ja. @@ 1 @ 600865 @ 1
8502 Microsoft Office Access heeft het einde van de records bereikt. @ Wilt u vanaf het begin verder zoeken? @@ 19 @@ 2
8503 Microsoft Office Access heeft het begin van de records bereikt. @ Wilt u vanaf het einde verder zoeken? @@ 19 @@ 2
8504 Microsoft Office Access heeft het doorzoeken van de records voltooid. Het zoekitem is niet gevonden. @@@ 1 @@ 1
8505 Wilt u doorgaan met zoeken of vervangen? @@@ 19 @@ 2
8506 Er is niet genoeg geheugen om het huidige filter op te slaan. @ Sluit onnodige programma's. Ga terug naar het formulier of gegevensblad, definieer het filter opnieuw en pas het opnieuw toe.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 3
8507 Er is onvoldoende geheugen om de macro uit te voeren die het actieve filter bijwerkt. @ Microsoft Office Access sluit het filtervenster.
Sluit onnodige programma's. Probeer vervolgens opnieuw om het filtervenster te openen.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 3
8508 Microsoft Office Access kan'|. '@ Niet vinden De tekstreeks die u in het vak Zoeken naar hebt ingevoerd, kan niet worden geëvalueerd ten opzichte van het huidige veld. @ Voer de tekstreeks opnieuw in zodat deze overeenkomt met het gegevenstype van het veld. @ 1 @@ 1
8509 U kunt deze vervangingsbewerking niet ongedaan maken. @ Er is niet genoeg vrij geheugen om de opdracht Ongedaan maken te gebruiken.
Wilt u doorgaan? @@ 19 @@ 2
8510 Microsoft Office Access kan het huidige record niet opslaan. @ Wilt u de wijzigingen aan het record ongedaan maken en doorgaan met plakken? @@ 19 @@ 2
8511 Records die Microsoft Office Access niet kon plakken, zijn ingevoegd in een nieuwe tabel met de naam'|. '@ Open in het databasevenster de nieuwe tabel om de niet-geplakte records te zien.
Nadat u de problemen heeft verholpen die leidden tot de plakfouten, kopieert en plakt u de records uit de nieuwe tabel. @@ 1 @@ 1
8512 Geen van de veldnamen die u op het klembord hebt geplakt, komt overeen met de veldnamen op het formulier. @ Microsoft Office Access behandelt de gegevens in de eerste rij op het klembord als veldnamen. Als u de gegevens uit een andere toepassing heeft gekopieerd, heeft de eerste rij met gegevens mogelijk de plaats ingenomen van de veldnamen.
Wilt u de veldnamen plakken in de volgorde die u hebt gedefinieerd met de opdracht Tabvolgorde? @@ 21 @ 311022 @ 2
8513 Sommige veldnamen voor de gegevens die u probeerde te plakken, komen niet overeen met de veldnamen op het formulier. @ Microsoft Office Access behandelt gegevens in de eerste rij op het klembord als veldnamen. In dit geval komen sommige van die veldnamen niet overeen met de veldnamen op het formulier.
Wilt u alleen die gegevens plakken waarvan de naam overeenkomt met de veldnamen op het klembord? @@ 19 @ 311022 @ 2
8514 Wilt u verdere foutmeldingen onderdrukken die u vertellen waarom records niet kunnen worden geplakt? @Als u op Nee klikt, wordt een bericht weergegeven voor elk record dat niet kan worden geplakt. @@ 13 @@ 2
8515 U hebt een grote hoeveelheid gegevens naar het klembord gekopieerd. @ Wanneer u gegevens naar het klembord kopieert, wordt alleen de verwijzing naar het object gekopieerd. Als u het brondocument sluit, moet Microsoft Office Access alle gegevens uit de bron plakken. Afhankelijk van de hoeveelheid data kan dit enige tijd duren.
Wilt u deze gegevens op het klembord opslaan? @@ 19 @@ 2
8516 U hebt meer records geselecteerd dan in één keer naar het klembord kunnen worden gekopieerd. @ Verdeel de records in twee of meer groepen en kopieer en plak vervolgens één groep tegelijk.
Het maximale aantal records dat u in één keer kunt plakken, is ongeveer 65,000. @@ 1 @@ 1
8517 Wilt u verdere foutmeldingen onderdrukken die u vertellen waarom records niet kunnen worden verwijderd? @Als u op Nee klikt, verschijnt er een bericht voor elk record dat niet kan worden verwijderd. @@ 13 @@ 2
8518 U kunt deze vervangingsbewerking niet ongedaan maken. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@ 2
8519 Je staat op het punt | te verwijderen record (s). @ Als u op Ja klikt, kunt u deze verwijderbewerking niet ongedaan maken.
Weet u zeker dat u deze records wilt verwijderen? @@ 19 @@ 2
8520 U staat op het punt | te plakken record (s). @ Weet u zeker dat u deze records wilt plakken? @@ 19 @@ 2
8521 U kunt deze Delete-bewerking niet ongedaan maken. @ Het Undo-commando is niet beschikbaar omdat deze bewerking te groot is, of omdat er onvoldoende geheugen vrij is.
Wilt u deze items verwijderen? @@ 19 @@ 2
8522 Alle timers zijn in gebruik. @ Zet de eigenschap TimerInterval terug op nul zodat u kunt start een andere timer. @@ 2 @ 606342 @ 1
8523 Wilt u de aangepaste paletinformatie uit dit formulier of rapport verwijderen en terugkeren naar het standaardpalet? @@@ 20 @@ 2
8524 Wilt u de afbeelding van deze knop verwijderen? @@@ 20 @@ 2
8525 De externe gegevens zijn niet toegankelijk. @ U hebt geprobeerd een formulier of rapport te openen dat een DDE- of DDESend-functie bevat in een berekend besturingselement dat een OLE-servertoepassing specificeert.
Wil je start de applicatie |? @@ 19 @@ 2
8526 Microsoft Office Access is een probleem opgetreden bij het wisselen van weergave en moet dit venster sluiten. @@@ 1 @@ 1
8527 Wilt u de groepssectie voor het databaseobject '|' verwijderen en de inhoud ervan? U kunt deze actie niet ongedaan maken. @ De koptekst of voettekst van de groep die u wilt verwijderen, bevat besturingselementen en wordt samen met de sectie verwijderd. @@ 20 @@ 2
8528 Als u deze secties verwijdert, worden ook alle besturingselementen erin verwijderd. U kunt deze actie niet ongedaan maken. @ Wilt u deze secties toch verwijderen? @@ 20 @@ 2
8529 Wilt u de geselecteerde groepsniveau (s) en alle bijbehorende secties en hun besturingselementen verwijderen? @Het veld of de uitdrukking die u verwijdert uit het vak Sorteren en groeperen heeft een bijbehorende sectie (een koptekst of voettekst) met besturingselementen die verwijderd samen met de sectie. @@ 20 @@ 2
8530 Relaties die trapsgewijze verwijderingen specificeren, staan ​​op het punt | record (s) in deze tabel en in gerelateerde tabellen die moeten worden verwijderd. @ Weet u zeker dat u deze records wilt verwijderen? @@ 21 @ 409096 @ 2
8531 De sectiebreedte is groter dan de paginabreedte en er zijn geen items in de extra ruimte, dus sommige pagina's kunnen leeg zijn. @ De rapportbreedte kan bijvoorbeeld breder zijn dan de paginabreedte. @@ 3 @@ 1
8532 Wil je deze afbeelding van het formulier verwijderen? @@@ 20 @@ 2
8533 Sommige gegevens worden mogelijk niet weergegeven. @ Er is niet genoeg horizontale ruimte op de pagina voor het aantal kolommen en kolomafstand dat u hebt opgegeven. @ Klik op Pagina-instelling in het menu Bestand, klik op het tabblad Kolommen en verminder vervolgens het aantal kolommen of de grootte van de kolommen. @ 3 @@ 1
8534 Wanneer u dit formulier of rapport opslaat, wordt de code erachter verwijderd. @ U hebt de eigenschap HasModule op Nee gezet, waardoor een formulier of rapport wordt gemaakt dat sneller wordt geopend. Alle macro's die aan dit formulier of rapport zijn gekoppeld, worden niet beïnvloed, noch zal de code in afzonderlijke modules die wordt aangeroepen vanuit dit eigenschappenblad. @ Weet u zeker dat u dit wilt doen? @ 20 @@ 2
8538 U staat op het punt deze sectie te verwijderen. @Als u op Ja klikt, worden de bedieningselementen die u in deze sectie hebt geplaatst, verwijderd.
Weet u zeker dat u deze besturingselementen wilt verwijderen? @@ 20 @@ 2
8539 Relaties die trapsgewijze verwijderingen specificeren, staan ​​op het punt om record (s) in deze tabel en in gerelateerde tabellen te verwijderen. @ Weet u zeker dat u deze records wilt verwijderen? @@ 21 @ 409096 @ 2
8540 U staat op het punt een of meer records te verwijderen. @ Als u op Ja klikt, kunt u deze verwijderbewerking niet ongedaan maken.
Weet u zeker dat u deze records wilt verwijderen? @@ 19 @@ 2
8541 Microsoft Office Access kan de verwijderingsbewerking niet uitvoeren. Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen, er zijn geen records verwijderd.
8542 Microsoft Office Access heeft geen relatie gevonden tussen de velden die u heeft gekozen. @ Wilt u nu een relatie voor u maken? @@ 19 @@ 3
8543 U staat op het punt deze sectie en alle gerelateerde secties te verwijderen. @Als u op Ja klikt, worden de bedieningselementen die u in deze secties hebt geplaatst, verwijderd.
Weet u zeker dat u deze besturingselementen wilt verwijderen? @@ 20 @@ 2
8544 U kunt deze plakbewerking niet ongedaan maken. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@ 2
8545 Microsoft Office Access kan de filtercriteria die u hebt ingevoerd in het dialoogvenster Hyperlink invoegen niet opslaan. Zorg ervoor dat de data access-pagina is gebonden aan een recordbron voordat u de filtercriteria instelt. Zorg er ook voor dat de criteria de vorm hebben van een WHERE-clausule; bijvoorbeeld EmployeeID = [EmployeeID].
8546 Het huidige object moet eerst worden opgeslagen voordat gegevens naar XML worden geëxporteerd. @Wilt u '|' opslaan en ga dan verder? @@ 19 @@ 2
9502 Microsoft Office Access kan deze actie of volgende acties niet ongedaan maken. Om meer bronnen beschikbaar te maken zodat Access verdere ontwerpacties kan vastleggen, sluit u dit venster en opent u het opnieuw. @Wil je toch doorgaan? @@ 19 @@ 2
9504 Het bestand '|' is niet leesbaar door JET. @Als u denkt dat u een geldig JET-bestand heeft, is dit most waarschijnlijk vanwege de recente wijziging van het bestandsformaat. Wilt u proberen het databaseformaat te upgraden? @@ 19 @@ 2
9505 De database '|' moet worden gerepareerd of is geen databasebestand. @ U of een andere gebruiker heeft mogelijk onverwachts Microsoft Office Access afgesloten terwijl een Microsoft Office Access-database open was.
Wilt u dat Microsoft Office Access probeert de database te herstellen? @@ 19 @ 209010 @ 2
9507 Microsoft Office Access kon niet alle lib ladenrary modules. @@@ 1 @@ 1
9508 Microsoft Office Access kan database'|.'@ Uw laatste wijziging is mogelijk niet opgeslagen omdat een interne buffer is vergrendeld door een andere gebruiker (wiens naam is opgegeven in het vorige bericht).
Wacht tot de andere gebruiker klaar is met het gebruik van de record en klik nogmaals op OK om te voorkomen dat gegevens verloren gaan.
Als u op Annuleren klikt, verliest u mogelijk wijzigingen die niet zijn opgeslagen. @@ 3 @@ 2
9509 U kunt deze opdracht niet ongedaan maken en als het eenmaal is voltooid, kunt u dit object niet meer bewerken. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 19 @@ 2
9510 Microsoft Office Access kan het bestand '|' niet openen. @@@ 1 @@ 1
9511 | @@@ 1 @@ 1
9512 Met succes de '|' gerepareerd database. @@@ 1 @@ 1
9513 Microsoft Office Access kon de '|' tabel en verwijderde enkele veldwaarden voor Memo-, OLE-object of Hyperlink. @ Om de gegevens te herstellen, herstelt u vanaf uw reservekopie van de database.
Merk op dat de gegevens in het verwijderde veld mogelijk beschadigd zijn door een beschadigde sector op uw harde schijf. Zoek voor meer informatie over het controleren van het schijfoppervlak, de bestanden en de mappen op fouten in de Windows Help-index op 'controleren op schijffouten'. @@ 1 @@ 1
9514 Een of meer records konden niet worden hersteld en zijn verwijderd uit de '|' tafel. @@@ 1 @@ 1
9515 De '|' tafel was afgekapt; gegevens waren lost. @@@ 1 @@ 1
9516 Een of meer indexen van de '|' tabel kon niet worden gerepareerd en is verwijderd. @@@ 1 @@ 1
9517 De opdracht Opslaan als kan geen subformulieren in uw rapport verwerken. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 19 @@ 2
9518 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van dit woord aan het aangepaste woordenboek. @ * Het woordenboekbestand is mogelijk alleen-lezen.
* Mogelijk is er een schijffout. @@ 1 @@ 1
9519 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van dit woord aan de lijst Alles wijzigen. @ Het woordenboek is mogelijk vol. @@ 1 @@ 1
9520 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van het woord aan de lijst Alles negeren. @ Het woordenboek is mogelijk vol. @@ 1 @@ 1
9521 Het opgegeven woord is te groot. @ Woorden mogen niet langer zijn dan 64 tekens. @@ 1 @@ 1
9523 Microsoft Office Access kan de '|' niet openen aangepast woordenboek. @@@ 1 @@ 1
9524 Microsoft Office Access kan niet start de spellingcontrole omdat deze niet is geïnstalleerd. @@@ 1 @@ 1
9525 Microsoft Office Access kan het hoofdwoordenboekbestand niet openen. @ Controleer of dit bestand correct is geïnstalleerd. @@ 1 @@ 1
9526 De spellingcontrole werkt alleen op tekstvelden die tekstgegevens bevatten. @ U probeert een veld te controleren met een ander gegevenstype dan Tekst of Memo. @@ 1 @@ 1
9527 De spellingcontrole kan niet doorgaan; u moet eerst gegevens selecteren uit een tabel, query, weergave, opgeslagen procedure of formulier. @@@ 1 @@ 1
9529 De spellingcontrole kan niet doorgaan; formuliergegevens kunnen niet worden bijgewerkt. @ Het formulier kan zijn gebaseerd op een query die niet of slechts gedeeltelijk kan worden bijgewerkt. Voor informatie over wanneer een query kan worden bijgewerkt, klikt u op Help. @@ 2 @ 409932 @ 1
9530 Er is een fout opgetreden bij het wijzigen van de inhoud van veld'|.'@ Het veld is mogelijk vergrendeld of alleen-lezen, of u heeft mogelijk geen toestemming om het te wijzigen. Voor informatie over beveiligingsmachtigingen en wie deze kan wijzigen, klikt u op Help. @@ 2 @ 410222 @ 1
9531 Er is een fout opgetreden bij het opslaan van spellingsvoorkeuren. @@@ 1 @@ 1
9532 De '|' veld kan niet worden gewijzigd omdat het een alleen-lezen veld is. @@@ 1 @@ 1
9533 Er is een fout opgetreden bij het toevoegen van het woordpaar aan de AutoCorrectie-lijst. @@@ 1 @@ 1
9534 De huidige selectie bevat geen velden die kunnen worden gecontroleerd op spelfouten. @ U kunt de spelling van tekstvakbesturingselementen controleren met de gegevenstypen Tekst of Memo. @@ 1 @@ 1
9535 U heeft een ongeldig hoofdwoordenboek ingevoerd. @ Selecteer een geldige invoer. @@ 1 @@ 1
9536 De spellingcontrole is voltooid. @@@ 1 @@ 1
9537 Je moet restart de spellingcontrole om de woordenboekwijziging door te voeren. @@@ 1 @@ 1
9538 De '|' aangepast woordenboek bestaat niet. @ Wilt u het maken? @@ 20 @@ 1
9539 U heeft een woord gespecificeerd dat niet wordt gevonden in het hoofdwoordenboek of het aangepaste woordenboek. @ Wilt u dit woord gebruiken en doorgaan met controleren? @@ 20 @@ 1
9540 Het door u geselecteerde hoofdwoordenboek kan niet worden gebruikt. @ Het is niet correct geïnstalleerd. @@ 1 @@ 1
9541 De spellingcontrole kan uw laatste wijziging niet ongedaan maken. @ De gegevens in veld '|' is gewijzigd door een andere gebruiker. Om de spellingcontrole te hervatten, klikt u op OK. @@ 1 @@ 1
9542 Deze database moet worden gesloten voordat u een replica kunt maken. @ Wilt u dat Microsoft Office Access deze database sluit en de replica maakt?
Als u doorgaat, sluit Microsoft Office Access uw database en converteert deze naar een Design Master. De database kan groter worden. @@ 19 @@ 2
9543 De Hangul Hanja Converter kan niet doorgaan. Er zijn geen Hangul- of Hanja-gegevens om te converteren. @@@ 1 @@ 1
9544 Microsoft Office Access kan de '|' aangepast woordenboek. @@@ 1 @@ 1
9545 Nadat u dit bestand hebt geconverteerd naar Access 2002 - 2003 bestandsindeling, kan het nieuwe bestand niet worden gedeeld met Access 2000-gebruikers of Access 97-gebruikers. @ Klik op Help voor meer informatie over conversie. @@ 2 @ 553714162 @ 1
9546 Deze data access-pagina is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Office Access. Om deze pagina in de ontwerpweergave te openen, moet u deze converteren naar de huidige versie van Access. Als u deze pagina eenmaal heeft geconverteerd, kunt u deze niet meer openen in de ontwerpweergave in een eerdere versie van Access.?Con&vert?Cancel@@@35@@
9547 Nadat u dit bestand hebt geconverteerd naar Access 2000-bestandsindeling, kan het nieuwe bestand niet worden gedeeld met Access 97-gebruikers. @Elke functionaliteit die specifiek is voor Access 2002 of later, is niet beschikbaar in Access 2000. @ Klik op Help voor meer informatie over conversie. @ 2 @ 553714162 @ 1
9548 Nadat u dit bestand hebt geconverteerd naar de Access 97-bestandsindeling, is elke functionaliteit die specifiek is voor Access 2000 of later lost. @ Klik voor meer informatie over conversie op Help. @@ 2 @ 553714162 @ 1
10000 U moet de tabel eerst opslaan. @ Wilt u de tabel nu opslaan @@ 19 @@ 1
10001 U moet de weergave eerst opslaan. @ Wilt u de weergave nu opslaan? @@ 19 @@ 1
10002 U moet eerst de opgeslagen procedure opslaan. @ Wilt u de opgeslagen procedure nu opslaan? @@ 19 @@ 1
10003 U moet de vraag eerst opslaan. @ Wilt u de vraag nu opslaan? @@ 19 @@ 1
10004 Wilt u de geselecteerde velden en alle gegevens in de velden permanent verwijderen? @ Klik op Ja om de velden permanent te verwijderen. @@ 19 @@ 2
10005 Er is geen primaire sleutel gedefinieerd. @ Hoewel een primaire sleutel niet vereist is, wordt deze sterk aanbevolen. Een tabel moet een primaire sleutel hebben om een ​​relatie tussen deze tabel en andere tabellen in de database te definiëren.
Wilt u nu een primaire sleutel maken? @@ 13 @@ 2
10006 Als u overschakelt naar dit gegevenstype, moeten een of meer indexen worden verwijderd. @ U kunt geen indexen gebruiken voor velden met het gegevenstype Memo, OLE-object of Hyperlink. Als u op Ja klikt, verwijdert Microsoft Office Access de indexen die dat veld bevatten.
Wil je toch doorgaan? @@ 20 @@ 2
10007 Veld '|' verwijderen vereist Microsoft Office Access om de primaire sleutel te verwijderen. @ Wilt u dit veld toch verwijderen? @@ 19 @@ 2
10008 Veld '|' verwijderen vereist Microsoft Office Access om een ​​of meer indexen te verwijderen. @ Als u op Ja klikt, verwijdert Microsoft Office Access het veld en alle bijbehorende indexen.
Wilt u dit veld toch verwijderen? @@ 19 @@ 2
10009 Je kunt de tafel niet openen '|' voor wijziging. @ Een aan de tabel gebonden vraag of formulier is open, u hebt mogelijk geen toestemming om deze tabel in de ontwerpweergave te openen, of een andere gebruiker heeft de tabel geopend.
Wilt u deze tabel openen als alleen-lezen? @Als u een query of formulier hebt geopend dat aan deze tabel is gekoppeld, sluit u deze en probeert u de tabel opnieuw te openen in de ontwerpweergave. @ 19 @@ 2
10010 Tafel '|' is een gekoppelde tabel met enkele eigenschappen die niet kunnen worden gewijzigd. @ Wilt u deze toch openen? @@ 19 @@ 2
10011 Microsoft Office Access heeft fouten aangetroffen tijdens het converteren van de gegevens. @ De inhoud van velden in | 1 record (s) is verwijderd.
Wilt u toch doorgaan? @@ 19 @@ 2
10012 Microsoft Office Access kan geen veldeigenschappen ophalen uit de systeemtabellen. @ De database moet worden gerepareerd. Als u op Ja klikt, opent Microsoft Office Access de tabel in de ontwerpweergave. De instellingen van de eigenschappen FieldName, DataType, FieldSize, Indexed en Primary blijven intact, maar de instellingen van andere veldeigenschappen zijn lost.
U kunt proberen de l opnieuw te definiërenost eigenschappen, maar het wordt aanbevolen dat u de database herstelt vanaf een reservekopie, of sluit deze en gebruik de opdracht Database herstellen in het menu Extra (submenu Databasehulpprogramma's).
Wil je toch doorgaan? @@ 20 @@ 2
10013 Microsoft Office Access kan geen eigenschapswijzigingen voor gekoppelde tabellen opslaan. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 19 @@ 2
10014 Microsoft Office Access kon niet alle gegevens aan de tabel toevoegen. @ De inhoud van velden in | 1 record (s) is verwijderd, en | 2 record (s) zijn lost vanwege belangrijke overtredingen.
* Als er gegevens zijn verwijderd, komen de gegevens die u hebt geplakt of geïmporteerd niet overeen met de veldgegevenstypen of de eigenschap FieldSize in de doeltabel.
* Als de records l warenostbevatten de records die u hebt geplakt, primaire sleutelwaarden die al in de doeltabel staan, of ze schenden de regels voor referentiële integriteit voor een relatie die tussen tabellen is gedefinieerd.
Wilt u toch doorgaan? @@ 22 @ 600922 @ 1
10015 Als u overschakelt naar dit gegevenstype, moet de primaire sleutel worden verwijderd. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 19 @@ 2
10016 Sommige gegevens kunnen l zijnost. @ De instelling voor de eigenschap FieldSize van een of meer velden is gewijzigd in een kortere grootte. Als de gegevens l zijnostkunnen validatieregels daardoor worden geschonden.
Wil je toch doorgaan? @@ 20 @@ 2
10017 Uw computer heeft geen schijfruimte meer. @ U kunt deze plak-toevoeging niet ongedaan maken. Wil je toch doorgaan? @@ 19 @@ 2
10018 Microsoft Office Access kon niet alle gegevens aan de tabel toevoegen. @ De inhoud van velden in | 1 record (s) is verwijderd, en | 2 record (s) zijn lost vanwege belangrijke overtredingen.
* Als er gegevens zijn verwijderd, komen de gegevens die u hebt geplakt of geïmporteerd niet overeen met de veldgegevenstypen of de eigenschap FieldSize in de doeltabel.
* Als de records l warenost, bevatten de records die u hebt geplakt primaire sleutelwaarden die al in de doeltabel staan, of schenden ze regels voor referentiële integriteit voor een relatie die tussen tabellen is gedefinieerd. @@ 2 @ 600922 @ 1
10019 Microsoft Office Access kan de database met de gekoppelde tabel'|. '@ Niet vinden. De eigenschappen die in Microsoft Office Access zijn ingesteld voor de gekoppelde tabel zijn lost.
Wilt u toch doorgaan met de conversie? @@ 19 @@ 2
10020 De regels voor gegevensintegriteit zijn gewijzigd; bestaande gegevens zijn mogelijk niet geldig voor de nieuwe regels. @ Dit proces kan lang duren. Wilt u dat de bestaande gegevens worden getest met de nieuwe regels? @@ 13 @@ 2
10021 Bestaande gegevens zijn in strijd met de nieuwe validatieregel voor records. @ Wilt u blijven testen met de nieuwe regel?
* Klik op Ja om de nieuwe regel te behouden en door te gaan met testen.
* Om terug te keren naar de oude regel en door te gaan met testen, klikt u op Nee.
* Om het testen te stoppen, klikt u op Annuleren. @@ 13 @@ 1
10022 Bestaande gegevens schenden de nieuwe instelling voor de '| 1' eigenschap voor veld'|2.'@ Wilt u blijven testen met de nieuwe instelling?
* Om de nieuwe instelling te behouden en door te gaan met testen, klikt u op Ja.
* Om terug te keren naar de oude instelling en door te gaan met testen, klikt u op Nee.
* Om het testen te stoppen, klikt u op Annuleren. @@ 13 @@ 2
10023 Microsoft Office Access verwijderd | indexen op de geconverteerde velden. @ Sommige gegevens zijn niet correct geconverteerd. @@ 1 @@ 1
10024 U moet de tabel eerst opslaan. @ Microsoft Office Access kan uw gegevens pas testen als u de gemaakte ontwerpwijzigingen opslaat.
Wilt u de tabel nu opslaan? @@ 19 @@ 2
10025 Deze bewerking test de record- en veldvalidatieregels van de tabel, evenals de eigenschappen Vereist en AllowZeroLength voor alle gegevens in de tabel. @ Dit proces kan lang duren.
Wil je toch doorgaan? @@ 19 @@ 2
10026 Alle gegevens waren geldig voor alle regels. @@@ 1 @@ 1
10027 Bestaande gegevens zijn in strijd met de nieuwe validatieregel voor records. @ Wilt u doorgaan met het testen van gegevens met deze nieuwe regel?
* Klik op Ja om door te gaan met testen op andere nieuwe regelovertredingen.
* Om alleen de oude validatieregels te testen, klikt u op Nee.
* Om het testen te stoppen, klikt u op Annuleren. @@ 13 @@ 2
10028 De bestaande gegevens zijn in strijd met de '| 1' eigenschap voor veld'|2.'@Als u doorgaat met testen, zal Microsoft Office Access u informeren als de gegevens andere eigenschapsinstellingen in de tabel schenden.
Wilt u doorgaan met testen? @@ 19 @@ 2
10029 Er is geen primaire sleutel gedefinieerd. @ Hoewel een primaire sleutel niet vereist is, wordt het sterk aanbevolen. Een tabel moet een primaire sleutel hebben om gegevens aan deze tabel toe te voegen of om relaties tussen deze tabel en andere tabellen in de database te definiëren.
Wilt u terugkeren naar het tabelontwerp en nu een primaire sleutel toevoegen? @@ 13 @@ 2
10030 Er is geen primaire sleutel gedefinieerd. @ Hoewel een primaire sleutel niet vereist is, wordt deze sterk aanbevolen. Een tabel moet een primaire sleutel hebben om relaties tussen deze tabel en andere tabellen in de database te definiëren.
Wilt u terugkeren naar het tabelontwerp en nu een primaire sleutel toevoegen? @@ 13 @@ 2
10031 U moet de functie eerst opslaan. @ Wilt u de functie nu opslaan? @@ 19 @@ 1
10250 U kunt de schuifbare (niet-bevroren) kolommen op het gegevensblad niet afdrukken. @ De vastgezette kolommen zijn breder dan de pagina. Wilt u alleen de bevroren kolommen afdrukken? @Als u de niet-bevroren kolommen wilt afdrukken, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:
* Verklein de kolombreedte en verhoog de rijhoogte van de bevroren kolommen.
* Wijzig de afdrukstand in Liggend in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer.
* Verklein de grootte van de linker- en rechterpaginamarges in het dialoogvenster Pagina-instelling. @ 21 @ 209172 @ 2
10251 De kolomkop is te lang om op de pagina te passen. Een deel van de kop wordt afgebroken. @ Wilt u de onvolledige kop afdrukken? @ Om te voorkomen dat koppen worden afgekapt, probeert u een of meer van de volgende oplossingen:
* Wijzig de afdrukstand in Staand in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer.
* Verklein de marges van de boven- en onderpagina in het dialoogvenster Pagina-instelling. @ 19 @@ 2
10252 Minstens één kolom is te breed om op de pagina te passen. Gegevens in die kolom worden afgekapt. @ Wilt u de kolom met onvolledige gegevens afdrukken? @ Probeer een of meer van de volgende om te voorkomen dat gegevens worden afgekapt:
* Verklein de kolombreedte en verhoog de rijhoogte.
* Wijzig de afdrukstand in Liggend in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer.
* Verklein de grootte van de linker- en rechterpaginamarges in het dialoogvenster Pagina-instelling. @ 19 @@ 2
10253 De rijhoogte overschrijdt de ruimte tussen de boven- en ondermarge. @ Wilt u de kolommen met onvolledige gegevens afdrukken? @ Probeer een of meer van de volgende om te voorkomen dat gegevens worden afgesneden:
* Vergroot de kolombreedte en verklein de rijhoogte.
* Wijzig de afdrukstand in Staand in het dialoogvenster Eigenschappen van de printer.
* Verklein de marges van de boven- en onderpagina in het dialoogvenster Pagina-instelling. @ 19 @@ 2
10500 U staat op het punt een bijwerkquery uit te voeren die de gegevens in uw tabel zal wijzigen. @ Weet u zeker dat u dit type actiequery wilt uitvoeren?
Klik op Help voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat dit bericht wordt weergegeven telkens wanneer u een actiequery uitvoert. @@ 21 @ 209058 @ 2
10501 U staat op het punt een toevoegquery uit te voeren die gegevens in uw tabel zal wijzigen. @ Weet u zeker dat u dit type actiequery wilt uitvoeren?
Klik op Help voor informatie over het uitschakelen van bevestigingsberichten voor het verwijderen van documenten. @@ 21 @ 209058 @ 2
10502 U staat op het punt een tabelmaakquery uit te voeren die gegevens in uw tabel zal wijzigen. @ Weet u zeker dat u dit type actiequery wilt uitvoeren?
Klik op Help voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat dit bericht wordt weergegeven telkens wanneer u een actiequery uitvoert. @@ 21 @ 209058 @ 2
10503 U staat op het punt een verwijderquery uit te voeren die gegevens in uw tabel zal wijzigen. @ Weet u zeker dat u dit type actiequery wilt uitvoeren?
Klik op Help voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat dit bericht wordt weergegeven telkens wanneer u een actiequery uitvoert. @@ 21 @ 209058 @ 2
10504 U staat op het punt een gegevensdefinitiequery uit te voeren die mogelijk gegevens in uw tabel wijzigt. @ Weet u zeker dat u dit type SQL-query wilt uitvoeren?
Als dit niet het geval is, klikt u op Nee en wijzigt u de query of sluit u deze om later uit te voeren. @@ 19 @@ 2
10505 U staat op het punt | te updaten rij (en). @ Als u eenmaal op Ja heeft geklikt, kunt u de opdracht Ongedaan maken niet gebruiken om de wijzigingen ongedaan te maken.
Weet u zeker dat u deze records wilt bijwerken? @@ 19 @@ 2
10506 U staat op het punt | toe te voegen rij (en). @ Als u eenmaal op Ja heeft geklikt, kunt u de opdracht Ongedaan maken niet gebruiken om de wijzigingen ongedaan te maken.
Weet u zeker dat u de geselecteerde rijen wilt toevoegen? @@ 19 @@ 2
10507 U staat op het punt | te plakken rij (en) in een nieuwe tabel. @ Als u eenmaal op Ja klikt, kunt u de opdracht Ongedaan maken niet gebruiken om de wijzigingen ongedaan te maken.
Weet u zeker dat u een nieuwe tabel met de geselecteerde records wilt maken? @@ 19 @@ 2
10508 Je staat op het punt | te verwijderen rij (en) uit de opgegeven tabel. @ Zodra u op Ja klikt, kunt u de opdracht Ongedaan maken niet gebruiken om de wijzigingen ongedaan te maken.
Weet u zeker dat u de geselecteerde records wilt verwijderen? @@ 19 @@ 2
10509 Microsoft Office Access kan niet alle records in de updatevraag bijwerken. @ Microsoft Office Access is niet bijgewerkt | 1 veld (en) vanwege een typeconversie mislukt, | 2 record (s) vanwege sleutelovertredingen, | 3 record (s) wegens schendingen van de vergrendeling en | 4 record (s) wegens schendingen van de validatieregels.
Wilt u dit type actiequery toch blijven uitvoeren?
Om de fout (en) te negeren en de query uit te voeren, klikt u op Ja.
Voor een uitleg van de oorzaken van de overtredingen klikt u op Help. @@ 21 @ 310019 @ 2
10510 Microsoft Office Access kan niet alle records in de toevoegquery toevoegen. @ Microsoft Office Access stelt | 1 veld (en) in op Null vanwege een typeconversie, en het heeft geen | 2 record (s) aan de tabel toegevoegd vanwege sleutelovertredingen, | 3 record (s) vanwege schendingen van de vergrendeling, en | 4 record (s) vanwege overtredingen van validatieregels.
Wilt u de actiequery toch uitvoeren?
Om de fout (en) te negeren en de query uit te voeren, klikt u op Ja.
Voor een uitleg van de oorzaken van de overtredingen klikt u op Help. @@ 21 @ 310020 @ 2
10511 Microsoft Office Access kan niet alle records in de update- of toevoegquery toevoegen. @ Het heeft | 1 veld (en) ingesteld op Null vanwege een typeconversie.
Een typeconversie mislukt wanneer de gegevens in een of meer velden niet overeenkomen met de eigenschap DataType of FieldSize in de doeltabel. Als u bijvoorbeeld lege velden laat in een Ja / Nee-veld of als u tekst invoert in een numeriek veld, wordt deze fout veroorzaakt.
Wilt u de fouten negeren en de update- of toevoegquery toch uitvoeren?
Om de fout (en) te negeren en de query uit te voeren, klikt u op Ja. @@ 19 @ 600922 @ 2
10512 Microsoft Office Access kan | 2 record (s) in de verwijderquery niet verwijderen vanwege sleutelovertredingen en | 3 record (s) vanwege lock-overtredingen. @ Wilt u deze actiequery toch uitvoeren?
Om de fout (en) te negeren en de query uit te voeren, klikt u op Ja.
Voor een uitleg van de oorzaken van de overtredingen klikt u op Help. @@ 21 @ 310016 @ 2
10513 De bestaande | wordt verwijderd voordat u de query uitvoert. @ Wilt u toch doorgaan? @@ 20 @@ 2
10514 U kunt de wijzigingen die deze actiequery gaat aanbrengen in de gegevens in een gekoppelde tabel of tabellen niet ongedaan maken. @ Wilt u deze actiequery toch uitvoeren? @@ 19 @@ 2
10515 Microsoft Office Access kon niet alle records in de updatevraag bijwerken. @ Microsoft Office Access is niet bijgewerkt | 1 veld (en) vanwege een typeconversie, | 2 record (s) vanwege sleutelovertredingen, | 3 record (s) wegens schendingen van de vergrendeling en | 4 record (s) wegens schendingen van de validatieregels.
Voor een uitleg van de oorzaken van de overtredingen klikt u op Help. @@ 2 @ 310019 @ 1
10516 Microsoft Office Access kan niet alle records aan de tabel toevoegen. @ Microsoft Office Access stelt | 1 veld (en) in op Null vanwege een typeconversie, en het heeft geen | 2 record (s) toegevoegd vanwege sleutelovertredingen , | 3 record (s) vanwege schendingen van de vergrendeling, en | 4 record (s) vanwege schendingen van de validatieregels.
Voor een uitleg van de oorzaken van de overtredingen klikt u op Help. @@ 2 @ 310020 @ 1
10517 Microsoft Office Access kan niet alle records in de make-table-query toevoegen. @ Het heeft | 1 veld (en) op Null gezet vanwege een typeconversie.
Een typeconversie mislukt wanneer de gegevens in een of meer velden niet overeenkomen met de eigenschap DataType of FieldSize in de doeltabel. Als u bijvoorbeeld lege velden laat in een Ja / Nee-veld of als u tekst toevoegt in een numeriek veld, wordt deze fout veroorzaakt. @@ 1 @ 600922 @ 1
10518 Microsoft Office Access kan niet alle records in de verwijderquery verwijderen. @ Microsoft Office Access heeft | 2 record (s) niet verwijderd vanwege sleutelovertredingen en | 3 record (s) vanwege lock-overtredingen.
Klik op Help voor een uitleg van de oorzaken van de overtreding. @@ 2 @ 310016 @ 1
10519 Er is niet genoeg schijfruimte of geheugen om de gegevenswijzigingen ongedaan te maken die deze actiequery op het punt staat te maken. @ Wilt u deze actiequery toch uitvoeren?
Zoek voor informatie over het vrijmaken van schijfruimte of het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'schijfruimte, vrijmaken' of 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 19 @@ 2
10520 Wilt u de wijzigingen die in de SQL-instructie zijn aangebracht, opslaan en de eigenschap bijwerken? @De eigenschap RecordSource of RowSource bevatte een SQL-instructie toen u de Query Builder opriep, dus de oorspronkelijke SQL-instructie werd gewijzigd. @ Om de Query Builder te sluiten zonder te wijzigen de oorspronkelijke SQL-instructie, klik op No. @ 13 @ 604309 @ 2
10521 Wilt u de wijzigingen die in de query zijn aangebracht opslaan en de eigenschap bijwerken? @De eigenschap RecordSource of RowSource bevatte de naam van een query toen u de Query Builder opriep, dus de oorspronkelijke query werd gewijzigd. @ Om de Query Builder te sluiten zonder te wijzigen de oorspronkelijke vraag, klik op Nee. @ 13 @ 604309 @ 2
10522 U hebt de Query Builder aangeroepen voor een tabel. @ Wilt u een query maken op basis van de tabel? @@ 19 @@ 2
10523 U staat op het punt een pass-through-query uit te voeren die gegevens in uw tabel kan wijzigen. @ Weet u zeker dat u dit type SQL-query wilt uitvoeren?
Voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat dit bericht elke keer dat u een SQL-query uitvoert, wordt weergegeven, klikt u op Help. @@ 21 @ 209058 @ 2
10524 | uitvoerkolom (men) in de query waren naamloos en zullen geen gegevens tonen. @@@ 1 @@ 1
10526 Wilt u de aangebrachte wijzigingen in de SQL-instructie opslaan en de teksteditor bijwerken? @De opgeslagen procedure of functie bevatte een SQL-instructie toen u de Query Builder opriep, dus de oorspronkelijke SQL-instructie werd gewijzigd. @ Om de Query Builder te sluiten zonder als u de oorspronkelijke SQL-instructie wijzigt, klikt u op No. @ 13 @ 604309 @ 2
10600 Weet u zeker dat u de geselecteerde relatie definitief uit uw database wilt verwijderen? @@@ 19 @@ 2
10601 Er bestaat al een relatie. @ Wilt u de bestaande relatie bewerken? Om een ​​nieuwe relatie aan te maken, klikt u op Nee. @@ 13 @@ 2
10602 De veldnaam ontbreekt in rij |. @ U hebt geen overeenkomend veld geselecteerd voor deze relatie in elke rij van het raster. @ Selecteer velden zodat het raster aan de linker- en rechterkant hetzelfde aantal velden heeft, en dan probeer de relatie opnieuw te maken. @ 1 @@ 1
10603 Deze relatie is gewijzigd of verwijderd door een andere gebruiker sinds u het venster Relaties heeft geopend. @ Wilt u de relatie bewerken en de wijzigingen van de andere gebruiker overschrijven? Om uw Relaties-venster bij te werken met de wijzigingen van de andere gebruiker, klikt u op Nee. @@ 19 @@ 2
10604 Deze relatie is al verwijderd door een andere gebruiker. @ Klik op OK om uw weergave bij te werken. @@ 1 @@ 1
10605 De lay-out van het venster Relaties wordt gewist. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@ 2
10606 U kunt voor deze database geen query's of gekoppelde tabellen weergeven in het venster Relaties. @ De database '|' is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Office Access.
Als u deze database naar de huidige versie van Microsoft Office Access wilt converteren, gebruikt u de opdracht Database converteren in het menu Extra (submenu Databasehulpprogramma's). @@ 1 @@ 1
10607 De relatie is gemaakt als een een-op-veel-relatie omdat er dubbele vermeldingen in het gerelateerde veld staan. @ U hebt geprobeerd een een-op-een-relatie te maken, maar de gegevens in de tabellen suggereren dat een - veel relatie is geschikter. @@ 2 @ 411617 @ 1
10608 Om een ​​relatie te creëren, sleept u met de muis een veld van de ene tabel naar de andere. @@@ 1 @@ 1
10700 Dit document is eerder opgemaakt voor de printer | 1 op | 2, maar die printer is niet beschikbaar. Wilt u de standaardprinter gebruiken | 3? @@@ 19 @@ 1
10701 Dit document is eerder opgemaakt voor de printer '| 1 op | 2', maar die printer is niet beschikbaar. De pagina-instellingen die in het dialoogvenster Printerinstelling worden weergegeven, zijn voor de huidige standaardprinter '| 3'. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@ 1
10702 Het voorvertonen of afdrukken van deze draaitabelweergave kan lang duren omdat er een grote hoeveelheid detailgegevens worden weergegeven. Microsoft Office Access reageert mogelijk enige tijd niet. @ Wilt u doorgaan? @ * Verberg m om de benodigde tijd te verminderenost of alle detailgegevens in de weergave.
* Raadpleeg voor meer informatie Microsoft Knowledge Base-artikel Q282315. @ 3 @@ 1
10750 U moet de macro opslaan voordat u deze uitvoert. @ Wilt u de macro nu opslaan?
* Om de macro op te slaan en vervolgens uit te voeren, klikt u op Ja.
* Om terug te keren naar het macrovenster voor deze macro of naar het venster waarin u de opdracht Macro uitvoeren hebt uitgevoerd, klikt u op Nee. @@ 19 @@ 2
10751 Sommige macroacties die u probeert op te slaan, kunnen niet worden uitgevoerd in Access 97. Deze acties worden definitief verwijderd uit de macro in de Access 97-versie van uw database. @@@ 1 @@ 1
10800 Microsoft Office Access is klaar met het toevoegen van de index'|. '@ Voeg nog een index toe vanuit het dialoogvenster Indexbestanden selecteren of klik op Sluiten. @@ 1 @@ 1
10801 Het Microsoft Office Access-indexinformatiebestand (.inf) voor '|' bestaat al. @ Wilt u het bestaande Microsoft Office Access .inf-bestand vervangen voor het dBASE- of Microsoft FoxPro-bestand dat u koppelt? @ * Om een ​​nieuw .inf-bestand te maken, klikt u op Ja.
* Om het bestaande bestand te gebruiken, klikt u op Nee.
Als het .inf-bestand ongeldige of verouderde informatie bevat, moet u op Ja klikken om een ​​nieuw .inf-bestand te maken voordat u de tabel kunt koppelen. @ 17 @ 209186 @ 2
10803 Het database-object '|' bestaat al. @ Wilt u het bestaande databaseobject vervangen door het object dat u exporteert?
Als u dit object wilt exporteren zonder het bestaande databaseobject te vervangen, klikt u op Nee. U kunt het object vervolgens opnieuw exporteren en de naam ervan wijzigen in het dialoogvenster Exporteren. @@ 20 @@ 2
10804 Vanwege naamconflicten konden niet alle importspecificaties worden geïmporteerd. Conflicten bestonden in | van de specificaties. @ Hernoem de conflicterende importspecificaties en probeer de importbewerking opnieuw. @@ 1 @@ 1
10805 Ongeldige CDF-bestandsnaam
10806 Gerelateerde gegevens worden niet ondersteund met de optie voor live gegevens.
10807 Geef de XML-exportlocatie op.
10808 Het huidige record was niet uniek. Alle identieke records zijn geëxporteerd.
10892 Voor een formulier met een gebonden ActiveX-besturingselement of een ingesloten object dat is gebonden aan een gegevensbron, kan de eigenschap DefaultView niet zijn ingesteld op Continuous Forms. @ U hebt geprobeerd een gebonden ActiveX-besturingselement toe te voegen aan een formulier in de ontwerpweergave.
Microsoft Office Access zet de DefaultView-eigenschap terug op Single Form. @@ 1 @@ 1
10893 Het bestand met de gegevenstoegangspagina is geopend door een andere gebruiker of u heeft geen schrijfrechten voor het bestand. Als u wijzigingen aanbrengt, moet u deze in een ander bestand opslaan.
10894 Er is een onverwachte fout opgetreden bij het opslaan van documenteigenschappen op de data access-pagina.
10895 U hebt geprobeerd een OLE- of binaire kolom op uw gegevenstoegangspagina te plaatsen. Er is geen HTML-besturingselement dat correct aan dit kolomtype bindt.
10896 U heeft ervoor gekozen om de data access-pagina permanent te verwijderen. @ Wilt u zowel de link als de paginabestand (en) verwijderen, of alleen de link ?? verwijderen & Link en bestanden verwijderen? Alleen & alleen verwijderen? Annuleren @@ 27 @@
10897 | @Er is een probleem met de registerinstellingen van Internet Explorer. @ Installeer Internet Explorer opnieuw. @ 1 @@ 1
10898 De gegevenstoegangspagina's van Microsoft Office Access kunnen alleen worden bekeken in Microsoft Internet Explorer, maar dit is niet uw standaardbrowser. @ Wilt u Internet Explorer openen om deze pagina te bekijken? @@ 19 @@
10899 Er kan geen koppeling naar deze data access-pagina worden gemaakt omdat de Data en Misc. Objecten zijn niet uitgecheckt. @@@ 1 @@ 1
10900 Het opslaan is gelukt. @ Er is een map gemaakt voor uw ondersteunende bestanden op de opslagbestemming. @ Deze map moest worden gemaakt omdat de server geen lange bestandsnamen ondersteunt. @ 1 @@ 1
10901 U moet uw data access-pagina opslaan voordat u er een voorbeeld van kunt bekijken. @ Wilt u nu opslaan? @@ 19 @@
10902 De gegevenstoegangspagina is opgeslagen, maar een of meer ondersteunende bestanden (bijv. Beeld-, geluids-, videobestanden) ontbreken. @ Mogelijk moet u:
* Verwijder de HTML-object (en) op de pagina en maak ze opnieuw.
* Pas het thema opnieuw toe als de pagina een thema heeft. @@ 1 @@ 1
10903 Het opslaan is voltooid, maar er ontbreken bestanden voor het geselecteerde thema. @ Pas een nieuw thema toe op uw data access-pagina en sla het opnieuw op. @@ 1 @@ 1
10904 Wilt u dat Microsoft Office Access de eigenschap DataPageSize van dit groepsniveau instelt op Alle? @@@ 19 @@
10905 U hebt een pagina geopend die is ontworpen met Access 2000. Om de pagina te kunnen bewerken, moet u deze opslaan met een recentere versie van Microsoft Office Web Components.
Wilt u dat Access deze pagina converteert door deze op te slaan met een recentere versie van de Microsoft Office Web Components ?? & Converteren? Annuleren @@@ 35 @@
10950 Weet u zeker dat u dit account wilt verwijderen? @U kunt het verwijderen van een gebruikers- of groepsaccount niet ongedaan maken. Om een ​​gebruikers- of groepsaccount te herstellen die is verwijderd, moet u het account opnieuw maken met dezelfde naam en persoonlijke identificatie (PID). @@ 20 @@ 2
10951 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te wijzigen. Om dit object te wijzigen, moet je de toestemming Ontwerp wijzigen hebben. Als het object een tabel is, moet u hiervoor ook de machtigingen Gegevens verwijderen en Gegevens bijwerken hebben.
Wilt u een kopie van het object opslaan als een nieuw object? @@ 21 @ 410222 @ 1
10952 U bent niet gemachtigd om deze macro te bekijken. @ Om een ​​macro te bekijken, moet u hiervoor de machtiging Leesontwerp hebben.
Wilt u doorgaan met het uitvoeren van de macro? @@ 21 @ 410222 @ 2
10953 Je hebt geen toestemming om'|.'@ te wijzigen. Om dit object te wijzigen, moet je de toestemming Ontwerp wijzigen hebben. Als het object een tabel is, moet u hiervoor ook de machtigingen Gegevens verwijderen en Gegevens bijwerken hebben.
Wilt u het openen als alleen-lezen? @@ 21 @ 410222 @ 1
10954 Je hebt de permissies van '| 1' gewijzigd voor'|2.'@ Wil je deze permissies nu toewijzen? @@ 19 @@ 2
10955 U heeft geen toestemming om '|' te openen voor exclusief gebruik. @ Microsoft Office Access opent de database voor gedeelde toegang.
Om een ​​database te openen voor exclusieve toegang, moet u daarvoor Open Exclusive-toestemming hebben. Klik op Help voor meer informatie over machtigingen en wie deze kan instellen. @@ 2 @ 410222 @ 1
10956 ; LCID = 0x0409
10957 U heeft geen werkgroep-ID ingevoerd. Om er zeker van te zijn dat uw werkgroepinformatiebestand uniek is, voert u een unieke werkgroep-ID van maximaal 20 cijfers of letters in. Doorgaan zonder werkgroep-ID? @@@ 20 @@ 1
10958 Het bestand '|' bestaat al. Bestaand bestand vervangen? @@@ 20 @@ 1
10959 Werkgroepbestanden (* .mdw)
10960 Selecteer Workgroup Information File
10961 Open
10962 U hebt met succes het werkgroepinformatiebestand '|.' @@@ 1 @@ 4
10963 Kan bestand niet vinden: '|'
10964 U bent met succes lid geworden van de werkgroep gedefinieerd door het werkgroepinformatiebestand '|' @@@ 1 @@ 2
10965 Het wordt sterk aanbevolen om het wachtwoord van de systeembeheerder (SA) te wijzigen wanneer deze bewerking is voltooid. Om het SA-wachtwoord te wijzigen, wijst u op Beveiliging in het menu Extra en klikt u vervolgens op Aanmeldingswachtwoord instellen.
10966 Je moet restart de aanvraag voor het nieuwe beveiligingsniveau wordt van kracht. @@@ 1 @@ 1
10967 Microsoft Office Access kan de registerinstelling die bepaalt of onveilige expressies al dan niet worden geblokkeerd, niet wijzigen. @ Uw account is niet geautoriseerd om deze registerinstelling te wijzigen. Neem contact op met uw systeembeheerder om deze instelling te wijzigen. @@ 2 @ 553714182 @ 2
10968 Microsoft Office Access kan geen digitale handtekening aan uw bestand toevoegen omdat Access geen exclusieve toegang tot het bestand kan krijgen. @Zorg ervoor dat geen enkele andere persoon of programma het bestand heeft geopend en probeer de digitale handtekening opnieuw toe te voegen. @@ 1 @@ 2
10969 Voor een juiste werking van de macrobeveiligingsniveaus Medium of High moet uw computer ook zijn geconfigureerd om onveilige expressies te blokkeren. @ Het blokkeren van onveilige expressies is van invloed op alle gebruikers op deze computer. @ Wilt u onveilige expressies blokkeren? @ 21 @ 553714182 @ 2
10970 Onveilige uitdrukkingen worden geblokkeerd. U kunt uw computer zo configureren dat alle uitdrukkingen kunnen worden geëvalueerd. @ Als alle uitdrukkingen worden geëvalueerd, heeft dit gevolgen voor alle gebruikers op deze computer. @ Wilt u de evaluatie van mogelijk onveilige uitdrukkingen toestaan? @ 22 @ 553714182 @ 2
10971 Beveiligingswaarschuwing: onveilige expressies worden niet geblokkeerd. @ Om onveilige expressies te blokkeren, moet Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 of hoger zijn geïnstalleerd. Ga naar http: //windowsupdate.microsoft.com.@ '|' om de nieuwste versie van Jet 4.0 te downloaden. is mogelijk niet veilig om te openen als het uitdrukkingen bevat die bedoeld waren om uw computer te beschadigen. Wilt u dit bestand openen? @ 20 @ 553714182 @ 2
10972 Beveiligingswaarschuwing: onveilige expressies worden niet geblokkeerd. @ Wilt u onveilige expressies blokkeren? @@ 21 @ 553714182 @ 2
10973 '|' kan niet worden geopend omdat u moet restart de toepassing voor het nieuwe beveiligingsniveau wordt van kracht. @@@ 1 @ 553714182 @ 1
29000 Er is niet genoeg geheugen om een ​​invoergebied te maken. @ Sluit onnodige programma's. Probeer vervolgens het invoergebied opnieuw te maken.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @@ 1 @@ 1
29001 Microsoft Office Access kan module'|. '@ Niet opslaan. Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen of schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' of 'schijfruimte, vrijmaken'. @@ 1 @@ 3
29002 Microsoft Office Access kon de Visual Basic-module'|. '@ Niet maken Als uw database zich op een netwerkstation bevindt, controleert u uw netwerkverbinding en probeert u het opnieuw. @@ 1 @@ 1
29003 Microsoft Office Access kan uw codemodules niet converteren of inschakelen. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte of geheugen. @@ 1 @@ 1
29004 De nieuwe procedurenaam die u heeft opgegeven, is ongeldig. @@@ 2 @ 611738 @ 1
29005 De procedure '|' bestaat al. @ Kies een andere procedurenaam. @@ 1 @@ 1
29006 Microsoft Office Access kan geen werkbalk van het foutopsporingsvenster maken. @ Het systeem heeft mogelijk onvoldoende resourcegeheugen. @ Sluit onnodige programma's en probeer het opnieuw.
Zoek voor meer informatie over het vrijmaken van geheugen in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing'. @ 1 @@ 1
29007 Tijdens het plakken of importeren kon Microsoft Office Access de '|' module uit een eerdere versie van een Microsoft Office Access-database. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte of geheugen. @@ 1 @@ 1
29008 Microsoft Office Access kan geen opslagruimte maken voor een Visual Basic-module. @ Als uw database zich op een netwerkstation bevindt, controleert u uw netwerkverbinding en probeert u het opnieuw. @@ 1 @@ 3
29009 Microsoft Office Access kan de opslagruimte voor een Visual Basic-module niet openen. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen of schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' of 'schijfruimte, vrijmaken'. @@ 1 @@ 3
29010 De functienaam is te lang. @ Microsoft Office Access kapt de functienaam af tot 255 tekens. @@ 1 @ 411738 @ 1
29011 Microsoft Office Access kan de database niet opslaan. @ Uw computer heeft mogelijk onvoldoende schijfruimte.
Zoek voor informatie over het vrijmaken van geheugen of schijfruimte in de Microsoft Windows Help-index naar 'geheugen, probleemoplossing' of 'schijfruimte, vrijmaken'. @@ 1 @@ 3
29013 Met deze actie wordt de huidige code gereset in de pauzemodus. @ Wilt u de actieve code stoppen? @ * Om de uitvoering van het programma te stoppen zodat het modulevenster kan worden gesloten, selecteert u Ja.
* Om de code in de huidige staat te laten, selecteert u No. @ 20 @@ 1
29014 U kunt geen verwijzing naar een Microsoft Office Access-werkgroep toevoegen. @@@ 2 @ 613780 @ 1
29015 U kunt deze verwijzing niet verwijderen. @ Microsoft Office Access heeft deze verwijzing nodig om correct te werken. @@ 1 @@ 1
29016 U kunt geen verwijzing naar de geopende database toevoegen. @@@ 1 @@ 1
29017 De database | is gemaakt in een eerdere versie van Microsoft Office Access. @ Converteer deze database naar de huidige versie van Microsoft Office Access met de opdracht Database converteren in het menu Extra (submenu Databasehulpprogramma's). @@ 1 @@ 1
29018 U kunt voor deze bewerking geen standaardmodule gebruiken. @@@ 1 @@ 1
29019 De modulenaam '|' is ongeldig. @ * De modulenaam kan start met het voorvoegsel Form_ of Report_.
* De module kan geen Forms, Reports, Modules, Application, Screen, Assistant, CommandBars, References of DoCmd heten.
* De modulenaam kan te veel tekens bevatten. @@ 2 @ 611734 @ 1
29020 Een andere gebruiker heeft deze database gewijzigd. @ Om de huidige versie te zien, sluit u de database en opent u deze opnieuw. @@ 1 @@ 1
29021 Deze bewerking is niet beschikbaar zolang er een module in de pauzemodus is. @ Reset de uitvoerende code en probeer de bewerking opnieuw. @@ 1 @@ 1
29022 Er zijn compilatiefouten opgetreden tijdens het converteren of inschakelen van deze database. @ De database is niet opgeslagen in een gecompileerde staat. De prestaties van deze database worden nadelig beïnvloed omdat Microsoft Office Access de database voor elke sessie opnieuw moet compileren.
Klik op Help voor informatie over het verbeteren van de prestaties. @@ 2 @ 611705 @ 1
29023 Er zijn oproepen naar 16-bit Dynamic Link-libraries (.dll) in modules in deze database. @ Deze werken niet onder Microsoft Windows 95 of Microsoft Windows NT. @ Wijzig uw code om een ​​equivalent 32-bit dynamic-link libraries (.dll). @ 2 @ 611961 @ 1
29024 Het huidige gebruikersaccount heeft geen toestemming om deze database te converteren of in te schakelen. @ Om een ​​database te converteren of in te schakelen, zorgt u voor het volgende:
* U moet lid worden van de werkgroep die de gebruikersaccounts definieert die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de database.
* Uw gebruikersaccount moet de machtigingen Openen / Uitvoeren en Exclusieve Openen hebben voor het databaseobject.
* Uw gebruikersaccount moet de machtiging Ontwerp wijzigen of Beheer hebben voor alle tabellen in de database, of het moet de eigenaar zijn van alle tabellen in de database.
* Uw gebruikersaccount moet toestemming hebben om het ontwerp te lezen voor alle objecten in de database.
* Verzoek dat andere gebruikers de database sluiten. @@ 2 @ 77316 @
29025 Er zijn oproepen naar 16-bit Dynamic Link-libraries (.dll) in modules in deze database. @ Deze werken niet onder Microsoft Windows 95 of Microsoft Windows NT. @ Vertaal deze aanroepen naar een gelijkwaardige 32-bit dynamic-link libraries. @ 2 @ 611961 @
29026 De database die u probeert te openen of converteren, is momenteel in gebruik, of u hebt geen toestemming om deze exclusief te openen. @ Wanneer u een database converteert of de eerste keer dat u een database met een eerdere versie opent, kan een andere gebruiker geen de database open. @ Probeer een van de volgende:
* Verzoek dat andere gebruikers de database sluiten.
* Gebruik de versie van Microsoft Office Access waarin de database is geschreven en laat uw werkgroepbeheerder u toestemming verlenen om de database exclusief te openen.
Meerdere gebruikers kunnen de database delen nadat u deze heeft geconverteerd of nadat u deze voor de eerste keer heeft geopend. @ 1 @ 109027 @ 1
29027 Microsoft Office Access kon het project niet opslaan. @ Een andere gebruiker slaat het project nu op.
Wilt u het opnieuw proberen? @@ 23 @@ 1
29028 Het opslaan is mislukt. @@@ 1 @@ 1
29029 U probeert een alleen-lezen database te openen. @ De eerste keer dat u een database uit een eerdere versie opent, moet u in staat zijn om wijzigingen naar de database te schrijven.
* Het alleen-lezen attribuut van het databasebestand kan zijn ingesteld; wis dit kenmerk.
* Mogelijk hebt u de opdracht Alleen-lezen openen gekozen in het dialoogvenster Openen. Kies deze opdracht niet de eerste keer dat u de database opent.
* Uw licentie voor het gebruik van deze applicatie is mogelijk verlopen. @@ 1 @@ 1
29030 Microsoft Office Access kan geen verwijzing naar de opgegeven database maken. @ De database waarnaar wordt verwezen, kan niet worden gevonden of deze is exclusief vergrendeld door een andere gebruiker, zodat deze niet kan worden geopend. @ Herstel de database waarnaar wordt verwezen vanaf een reservekopie of vraag de gebruiker waarvan de database is vergrendeld om de database in niet-exclusieve modus te openen. @ 1 @@ 1
29031 Microsoft Office Access kan de gevraagde database nu niet maken of openen. @ De database kan exclusief worden vergrendeld door een andere gebruiker. @@ 1 @@ 1
29032 De '|' moduleis open; Microsoft Office Access kan de machtigingen voor een open module niet instellen. @@@ 1 @@ 1
29033 Microsoft Office Access kan geen verwijzingen toevoegen aan een gerepliceerde database; wijzigingen worden genegeerd. @@@ 1 @@ 1
29034 Microsoft Office Access kan de module niet importeren vanuit de bronreplica. @ Synchroniseer de brondatabase. @@ 1 @@ 1
29040 Microsoft Office Access kan het formulier, het rapport of de module momenteel niet hernoemen naar '|'. @ Sluit de database, open deze opnieuw en probeer de naam opnieuw te wijzigen. @@ 1 @@ 1
29041 Een of meer formulieren of rapporten bevatten een ActiveX-besturingselement dat niet kon worden geladen. @ Deze besturingselementen werken niet correct totdat u ze registreert, de formulieren of rapporten opent in de ontwerpweergave en de formulieren of rapporten opslaat. @@ 1 @@ 1
29042 Een of meer formulieren of rapporten bevatten een ActiveX-besturingselement dat niet kon worden geladen. @ Deze besturingselementen werken niet correct totdat u ze registreert, de formulieren of rapporten opent in de ontwerpweergave en de formulieren of rapporten opslaat. @@ 1 @@ 1
29043 Microsoft Office Access heeft de code omgezet in '|' naar uw huidige versie van Visual Basic. @ Om de prestaties van deze database te verbeteren, doet u het volgende:
1. Open een module in deze database in de ontwerpweergave.
2. Klik in het menu Foutopsporing op Compileren en alle modules opslaan. @@ 1 @@ 1
29044 DAO-versie 3.0 is niet compatibel met deze versie van Microsoft Office Access. @ Maak een verwijzing naar DAO-versie 3.5. Klik op Help voor informatie over het instellen van referenties. @@ 2 @ 613780 @ 1
29045 U kunt geen formulieren, rapporten, pagina's of modules in een MDE-database importeren, exporteren, maken, wijzigen of hernoemen. @@@ 1 @@ 1
29046 U kunt geen module voor een formulier of rapport maken als het alleen-lezen is, of als de database alleen-lezen is. @@@ 1 @@ 1
29047 Microsoft Office Access kon het Visual Basic-project voor deze database niet openen. @ Een andere gebruiker slaat het project nu op. Wilt u het opnieuw proberen? @@ 23 @@ 1
29048 MDE-databases kunnen niet verwijzen naar MDB-databases. @ MDE-databases kunnen alleen verwijzen naar andere MDE-databases of lib typenraries. @@ 1 @@ 1
29049 U kunt niet naar een formulier of rapportmodule verwijzen vanuit Formulierweergave of Rapportvoorbeeld als de eigenschap HasModule van het formulier of rapport is ingesteld op Nee. @ Schakel over naar ontwerpweergave of stel de eigenschap HasModule in op Ja om naar de module te verwijzen. @ @ 1 @@ 1
29050 Microsoft Office Access kon deze database niet compileren omdat een of meer referenties niet konden worden omgezet. @ De database is niet opgeslagen in een gecompileerde staat. De prestaties van deze database zullen langzamer zijn omdat Microsoft Office Access de database voor elke sessie opnieuw moet compileren. @ Klik voor informatie over het verbeteren van de prestaties op Help. @ 2 @ 611705 @ 1
29051 Het huidige gebruikersaccount heeft geen toestemming om van deze database een MDE-bestand te maken. @ Om een ​​MDE-bestand te maken, doet u het volgende:
* Word lid van de werkgroep die de gebruikersaccounts definieert die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de database.
* Zorg ervoor dat het gebruikersaccount de machtigingen Open / Uitvoeren en Exclusieve Openen heeft voor het databaseobject.
* Zorg ervoor dat het gebruikersaccount de machtigingen Ontwerp wijzigen of Beheer heeft voor de MSysModules2-tabel in de database.
* Verzoek dat andere gebruikers de database sluiten. @@ 1 @@ 1
29052 Het Visual Basic for Applications-project in de database '|' kan niet worden geconverteerd naar het huidige Visual Basic-formaat. @ Als de database een MDE is, moet u de MDE opnieuw opbouwen vanaf de bron-MDB. Als u de bron-MDB niet heeft, heeft u een nieuwe versie van de MDE nodig die compatibel is met de huidige versie van Visual Basic. @@ 1 @@ 1
29053 Microsoft Office Access kan geen besturingselementen meer maken op dit formulier of rapport. @ Als u in het verleden besturingselementen uit dit formulier of rapport hebt verwijderd, kunt u de naam van het formulier of rapport wijzigen en er vervolgens meer besturingselementen aan toevoegen. @ @ 1 @@ 1
29054 Microsoft Office Access kan de aangevraagde besturingselementen niet toevoegen, hernoemen of verwijderen. @@@ 1 @@ 1
29055 Het formulier of rapport '|' heeft te veel besturingselementen. @ Verminder het aantal besturingselementen op het formulier of rapport voordat u het in deze versie van Microsoft Office Access gebruikt. @@ 1 @@ 1
29056 Iemand anders gebruikt '|' en het Visual Basic for Applications-project komt niet overeen met uw versie van Visual Basic. @ U moet de database uitsluitend openen om het Visual Basic for Applications-project in deze database te upgraden. @@ 1 @@ 1
29057 De database '|' is alleen-lezen en het Visual Basic for Applications-project komt niet overeen met uw versie van Visual Basic. @ U moet de database openen voor lezen en schrijven om het Visual Basic for Applications-project in deze database te upgraden. @@ 1 @@ 1
29058 U kunt geen module voor een formulier of rapport maken terwijl een exemplaar van het formulier of rapport zich in bladermodus bevindt. @@@ 1 @@ 1
29059 Microsoft Office Access kon de module niet weergeven. @@@ 1 @@ 1
29060 Bestand niet gevonden. @@@ 1 @@ 1
29061 Er zijn compilatiefouten opgetreden tijdens het converteren of inschakelen van deze database. @ Dit kan te wijten zijn aan de oude DAO-syntaxis die niet langer wordt ondersteund.
Klik op Help voor een voorbeeld van hoe u de code kunt corrigeren. @@ 2 @ 611705 @ 1
29062 De modulenaam '|' is verkeerd gespeld of verwijst naar een module die niet bestaat. @ Als de ongeldige modulenaam zich in een macro bevindt, zal een dialoogvenster Actie mislukt de macronaam en de macro-argumenten weergeven nadat u op OK hebt geklikt. Open het macrovenster en voer de juiste modulenaam in. @@ 1 @@ 1
29063 Het Visual Basic for Applications-project in de database is beschadigd.
29064 U heeft op dit moment geen exclusieve toegang tot de database. Als u doorgaat met het aanbrengen van wijzigingen, kunt u deze later mogelijk niet opslaan.
29065 Microsoft Office Access kan geen ontwerpwijzigingen opslaan of opslaan in een nieuw databaseobject omdat een andere gebruiker het bestand heeft geopend. Om uw ontwerpwijzigingen op te slaan of om op te slaan in een nieuw object, moet u exclusieve toegang tot het bestand hebben.
29066 U heeft geen exclusieve toegang tot de database. Uw ontwerpwijzigingen kunnen op dit moment niet worden opgeslagen. Wilt u sluiten zonder uw wijzigingen op te slaan?
29067 U heeft geen exclusieve toegang tot de database. U kunt deze database op dit moment niet converteren.
29068 Microsoft Office Access kan deze bewerking niet voltooien. U moet de code stoppen en het opnieuw proberen.
29069 Microsoft Office Access kan de digitale handtekening momenteel niet opslaan. @ * Mogelijk bevindt u zich in een database onder Broncodebeheer.
* Mogelijk bevindt u zich in een database die alleen kan worden gelezen. @@ 1 @@ 1
29070 Uw Microsoft Office Access-database of -project bevat een ontbrekende of verbroken verwijzing naar het bestand '| 1' | 2 @ * Om ervoor te zorgen dat uw database of project correct werkt, moet u deze verwijzing corrigeren. @@ 1 @ 5043 @ 1
29071 Ontbrekende of verbroken VBE-verwijzing naar het bestand '| 1'.
29072 Microsoft Office Access heeft corruptie in dit bestand gedetecteerd. Maak eerst een reservekopie van het bestand om te proberen de beschadiging te herstellen. Wijs vervolgens in het menu Extra de optie Databasehulpprogramma's aan en klik op Database comprimeren en herstellen. Als u momenteel probeert deze beschadiging te herstellen, moet u dit bestand opnieuw maken of het herstellen vanaf een eerdere back-up. @@@ 2 @ 553714192 @ 1
29073 U heeft geen exclusieve toegang tot de database. U kunt niet doorgaan met de opdracht Source Code Control.
29074 Microsoft Office Access kan de Visual Basic-module niet maken. @ Als uw database zich op een netwerkstation bevindt, controleert u uw netwerkverbinding en probeert u het opnieuw. @@ 1 @@ 1
29075 Access kan geen digitale handtekening toevoegen aan een bestand dat is gemaakt in Access 97 of eerder. @ Converteer het bestand naar de bestandsindeling Access 2000 of later en voeg vervolgens een digitale handtekening toe. @@ 1 @@ 1
29076 Er is een probleem opgetreden met het digitale certificaat. Het VBA-project kan niet worden ondertekend. De handtekening wordt verwijderd. @@@ 1 @@ 1
30000 Microsoft Office Access kan het SQL Server Controleer of de servernaam correct is.
30001 Microsoft Office Access kan de database op de server niet vinden Controleer of de databasenaam correct is.
30002 Microsoft Office Access kan niet inloggen op de server Controleer of de inloggegevens correct zijn.
30004 De instelling Default Max Records moet tussen 0 en 2147483647 liggen.
30005 Ontbrekende SQL-opdracht
30006 Access kan deze bewerking niet uitvoeren omdat het project niet is verbonden met een SQL Server database.
30007 Kan niet sorteren op een of meer velden die zijn opgegeven in de eigenschap 'Sorteren op' of het dialoogvenster voor sorteren / groeperen.
30008 De server die u probeert te openen, is hoofdlettergevoelig. Objecten met dezelfde naam maar met een ander hoofdlettergebruik worden niet ondersteund. Het gebruik van deze objecten kan leiden tot verlies van gegevens.
30009 Een andere gebruiker of toepassing heeft dit record verwijderd of de waarde van de primaire sleutel gewijzigd.
30010 Filter kan niet worden toegepast op een of meer velden die zijn opgegeven in de eigenschap Filter.
30011 Kan geen kolominformatie ophalen voor het databaseobject dat wordt doorzocht.
30012 Een serverfilter kan niet worden toegepast op een recordbron van een opgeslagen procedure. Filter niet toegepast.
30013 U kunt de record niet bijwerken omdat een andere gebruiker of toepassing deze heeft verwijderd of de waarde van de primaire sleutel heeft gewijzigd.
30014 De gegevens zijn aan de database toegevoegd, maar de gegevens worden niet in het formulier weergegeven omdat ze niet voldoen aan de criteria in de onderliggende recordbron.
30015 De opgegeven recordbron bevat dubbele namen voor sommige uitvoervelden. Gebruik aliassen in uw SELECT-instructie om elk veld een unieke naam te geven.
30016 Het veld '|' is alleen-lezen.
30017 Deze database is niet ingeschakeld voor publicatie.
30018 Kan geen objecten van het type '|' maken tegen de huidige SQL-backend. Controleer uw rechten en serverinstellingen.
30019 Microsoft Office Access kan geen tabel kopiëren met een naam die langer is dan 64 tekens.
30020 Kan kolom '|' niet vinden.
30021 Domeinfuncties kunnen niet worden gebruikt in opgeslagen procedures.
30022 Het Access-project kan niet worden geopend. Mogelijk hebt u niet de juiste rechten of is het project alleen-lezen.
30023 Kan domeinfuncties niet gebruiken op scalaire functies.
30024 Uw wachtwoord wordt niet versleuteld voordat het in het bestand wordt opgeslagen. @ Gebruikers die de broninhoud van het bestand bekijken, kunnen de gebruikersnaam en het wachtwoord van de account zien.? & Wachtwoord opslaan? Annuleren @@ 36 @ 553714179 @
30025 Ongeldige SQL-instructie. Controleer het serverfilter op de formulierrecordbron
30026 Access kan geen verbinding maken met '| 1' database op de '| 2' server Controleer of de database nog steeds bestaat en dat de server draait.
30027 De waarde die u heeft ingevoerd, komt niet overeen met het gegevenstype of de lengte van de kolom.
30028 De databasenaam voor het bijgevoegde databasebestand is leeg. Voer een naam in voor uw database.
30029 Deze versie van Microsoft Office Access ondersteunt geen ontwerpwijzigingen met de versie van Microsoft SQL Server uw Access-project is verbonden met. Raadpleeg de website Microsoft Office Update voor de laatste informatie en downloads (klik in het menu Help op Office op het web). Uw ontwerpwijzigingen worden niet opgeslagen.
31000 U moet criteria specificeren voor alle voorwaardelijke formaten. @@@ 1 @@ 1
31001 Een voorwaardelijke opmaakuitdrukking mag niet langer zijn dan 946 tekens. @@@ 1 @@ 1
31002 Microsoft Office Access kan de voorwaardelijke opmaak van het besturingselement momenteel niet wijzigen. @ Uw programma heeft geprobeerd het voorwaardelijke formaat van een besturingselement te wijzigen terwijl het voorwaardelijke formaat werd geëvalueerd. @@ 1 @@ 1
31003 De instelling voor deze eigenschap is te lang. @ U kunt voor deze eigenschap maximaal 255 of 2,048 tekens invoeren, afhankelijk van het gegevenstype. @@ 1 @@ 1
31004 De waarde van een (AutoNummering) -veld kan niet worden opgehaald voordat het is opgeslagen.

Sla het record op dat het veld (AutoNummering) bevat voordat u deze actie uitvoert. @@@ 1 @@ 1

31500 Microsoft Office Access kan deze indeling niet verzenden in een e-mailbericht. @ Om deze indeling in een e-mailbericht te verzenden, klikt u op Exporteren in het menu Bestand of gebruikt u de methode OutputTo om de bestanden te maken en als bijlage bij een e-mailbericht te voegen. @@ 1 @@ 1
31501 Het geselecteerde transformatiebestand '|' kan niet gevonden worden. Selecteer een andere transformatie.
31502 Microsoft Office Access kan de Microsoft Office international dynamic-link lib niet vindenrary (DLL). @ Installeer Microsoft Office opnieuw. @@ 1 @@ 3
31503 De opgegeven transformatie heeft de gegevens niet met succes geconverteerd. Selecteer een andere transformatie.
31504 De gegevens zijn omgezet in een indeling die niet kan worden geïmporteerd.
31505 Weet u zeker dat u '|' wilt verwijderen uit de lijst met beschikbare transformaties?

Hiermee wordt het transformatiebestand niet daadwerkelijk verwijderd.

31506 Het geselecteerde transformatiebestand is niet gevonden. Selecteer een andere transformatie of verwijder de transformatie. Probeer vervolgens opnieuw te exporteren.
31507 Ongeldig veldgegevenstype.
31508 Kan Office Web Components niet laden @ Access heeft een probleem gehad met het laden van Office Web Components versie 9.0. Probeer de configuratie te doorlopen om ze opnieuw te installeren @@ 1 @@ 3
31509 Kan Office Web Components niet laden @ Access heeft een probleem gehad met het laden van Office Web Components versie 10.0. Probeer de configuratie te doorlopen om ze opnieuw te installeren @@ 1 @@ 3
31510 Microsoft Office Access kan de dynamic-link lib niet ladenrary |. @U moet de storing oplossen en start Opnieuw openen. @@ 1 @@ 3
31511 U hebt ervoor gekozen om de modus te wijzigen waarin SQL-syntaxis in deze database wordt geïnterpreteerd. Dit betekent: @ * Bestaande query's kunnen andere resultaten opleveren of helemaal niet worden uitgevoerd.
* Het bereik van datatypes en gereserveerde woorden zal veranderen.
* Er worden verschillende jokertekens gebruikt. @Het wordt aanbevolen om een ​​reservekopie van deze database te maken voordat u verder gaat. Als u akkoord gaat om door te gaan, zal Access deze database sluiten, comprimeren en opnieuw openen in de nieuwe modus. Selecteer OK om door te gaan. @ 5 @ 324324 @ 1
31512 Microsoft Office Access kan de mailsessie niet openen. @ Mogelijk hebt u geen e-mailclient op deze computer geconfigureerd. Zorg ervoor dat uw e-mailsoftware correct is geïnstalleerd en geconfigureerd. @@ 1 @@ 1
31513 Alle geopende objecten moeten worden gesloten voordat ze naar een andere versie worden geconverteerd. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de objecten sluit? @@ 19 @@ 2
31514 Microsoft Office Access kan deze database niet converteren naar een andere versie omdat een of meer objecten open zijn. @ Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 3
31515 Uw database gebruikt SQL Server Compatibele syntaxis (ANSI 92) waarvoor Access 2000 beperkte ondersteuning heeft. Dit betekent: @ * Access 2000-gebruikers kunnen sommige zoekopdrachten mogelijk niet zien.
* Bestaande zoekopdrachten kunnen andere resultaten opleveren of worden helemaal niet uitgevoerd.
* Het bereik van datatypes en gereserveerde woorden zal veranderen.
* Er worden verschillende jokertekens gebruikt. @Het wordt aanbevolen dat u de SQL Server Compatibele syntaxis (ANSI 92) -instelling voordat deze database naar de Access 2000-bestandsindeling wordt geconverteerd.Selecteer Annuleren om het conversieproces af te breken en de SQL Server Compatibele syntaxisinstelling (ANSI 92). @ 5 @ 324324 @ 1
31516 Microsoft Office Access kan deze database niet converteren naar de gevraagde versie omdat deze is 'ingeschakeld' om te werken met nieuwere versies van Microsoft Office Access dan waarmee deze oorspronkelijk is gemaakt. @ U kunt deze database converteren naar een nieuwere indeling en het vervolgens opnieuw proberen deze bewerking met de nieuw geconverteerde database. @@ 1 @@ 1
31517 Microsoft Office Access kan deze database niet converteren naar de gevraagde versie omdat het een oudere versie van Microsoft Office Access is. @ U kunt deze database converteren naar een nieuwere indeling en deze bewerking vervolgens opnieuw proberen met de zojuist geconverteerde database. @@ 1 @@ 1
31518 De volgende besturingselementen bevatten uitdrukkingen die niet kunnen worden weergegeven in een draaitabel- of draaigrafiekweergave van een Microsoft Office Access-project: |. @ Wilt u toch overschakelen naar de draaitabel- of draaigrafiekweergave? @@ 19 @@ 2
31519 U kunt dit bestand niet importeren. @ U kunt geen tekstbestand importeren tenzij het een van deze extensies heeft: |. @@ 1 @@ 1
31520 U kunt dit bestand niet importeren. @ U kunt geen tekstbestand importeren met een van deze extensies: |. @@ 1 @@ 1
31521 Kan geen verbinding maken met de server. @ | @@ 1 @@ 1
31522 Microsoft SQL Server Desktop Engine moet op de computer staan ​​waarop Microsoft Office Access wordt uitgevoerd. @@@ 1 @@ 1
31523 Microsoft Office Access kon het bestand '|' niet openen. Het bestand is mogelijk geen Access-bestand, het pad of de opgegeven bestandsnaam is mogelijk onjuist, of het bestand kan niet exclusief worden geopend. Om het bestand handmatig te herstellen, wijst u in het menu Extra naar Databasehulpprogramma's en klikt u op Database comprimeren en repareren. @@@ 1 @@ 1
31524 Microsoft Office Access kan de door de gebruiker gedefinieerde functie '|' niet overdragen. Door de gebruiker gedefinieerde functies kunnen alleen worden overgedragen tussen Microsoft SQL Servers die versie 8.0 of hoger zijn. @@@ 1 @@ 1
31525 Het geselecteerde object kan niet worden geplakt omdat de versie van de bron- of doelserver lager is dan 7.0. @ Microsoft Office Access kan dit object alleen kopiëren en plakken als beide Microsoft SQL Servers zijn versie 7.0 of hoger. @@ 1 @@ 1
31526 U kunt geen Microsoft Office Access ADE- of MDE-bestand maken van een database die is opgeslagen in Microsoft Office Access 2000-indeling. @ Converteer de database naar de huidige versie van Microsoft Office Access. Maak vervolgens het ADE- of MDE-bestand. @@ 1 @@ 1
31527 Pad niet gevonden: |. @@@ 1 @@ 1
31528 Tafel '|' is in gebruik. Sluit de tabel en probeer opnieuw te importeren. @@@ 1 @@ 1
31529 Bekijk '|' is in gebruik. Sluit de weergave en probeer opnieuw te importeren. @@@ 1 @@ 1
31530 Procedure '|' is in gebruik. Sluit de procedure en probeer opnieuw te importeren. @@@ 1 @@ 1
31531 Microsoft Office Access kan geen tabel (len) maken met behulp van de informatie in de documenten die u probeert te importeren. @@@ 1 @@ 1
31532 Microsoft Office Access kon de gegevens niet exporteren. @@@ 1 @@ 1
31533 Ongeldige bestandsnaam. @@@ 1 @@ 1
31534 Uw database gebruikt SQL Server Compatibele syntaxis (ANSI 92) waarvoor Access 97 beperkte ondersteuning heeft. Dit betekent: @ * Bestaande query's kunnen andere resultaten opleveren of helemaal niet worden uitgevoerd.
* Het bereik van datatypes en gereserveerde woorden zal veranderen.
* Er worden verschillende jokertekens gebruikt. @Het wordt aanbevolen dat u de SQL Server Compatibele syntaxis (ANSI 92) -instelling voordat deze database naar de Access 97-bestandsindeling wordt geconverteerd.Selecteer Annuleren om het conversieproces af te breken en de SQL Server Compatibele syntaxisinstelling (ANSI 92). @ 5 @ 324324 @ 1
31535 Ongeldige parameters voor ExportXML. @ Druk op Help voor meer informatie. @@ 2 @ 5170 @ 1
31536 De XML-schema-eigenschappen komen niet overeen met de bestaande tabelstructuren. @ Bestaande structuren overschrijven? @@ 19 @@ 1
31537 Er is al een object met de naam '|' in de database. @@@ 1 @@ 1
31538 Microsoft Office Access kan dit bestand niet maken. Om het bestand te maken, moet u het bestand een unieke naam geven, een geldige verbindingsreeks en gebruikers-ID opgeven, en moet u over de nodige machtigingen voor het maken van verbindingen en bestanden beschikken. @@@ 1 @@ 1
31539 Er is een fout opgetreden bij het laden van het XSL-transformatiebestand '| 1'. Zorg ervoor dat het bestand een correct geformatteerd XSL-bestand is en het juiste bestand is om te gebruiken voor de aangeleverde gegevens. | 2
31540 Er is een fout opgetreden bij het laden van het XML-gegevensbestand '| 1'. Zorg ervoor dat het bestand een correct geformatteerd XML-bestand is. | 2
31541 Microsoft Office Access kan dit bestand niet openen. @ Dit bestand bevindt zich buiten uw intranet of op een niet-vertrouwde site. Microsoft Office Access zal het bestand niet openen vanwege mogelijke beveiligingsproblemen. @ Om het bestand te openen, kopieert u het naar uw machine of een toegankelijke netwerklocatie. @ 2 @@ 1
31542 De startup-actie die aan dit bestand is gekoppeld, is mogelijk niet veilig. Wilt u de startup actie terwijl u het bestand opent? @@@ 22 @@ 1
31543 De startup-actie die aan dit bestand is gekoppeld, is mogelijk niet veilig. Als u ervoor kiest om de startup actie, zal Microsoft Office Access het bestand niet openen. Wilt u de startup actie en open het bestand? @@@ 22 @@ 1
31544 Microsoft Office Access kan dit bestand niet openen. @ De auteur van dit bestand heeft ingesteld dat het alleen wordt geopend alstartup-actie wordt uitgevoerd en Microsoft Office Access is momenteel ingesteld om s uit te schakelentartup-acties. @ Neem contact op met de auteur van het bestand of uw systeembeheerder om dit probleem op te lossen. @ 2 @@ 1
31545 Microsoft Office Access kan dit bestand niet openen. @ De Internet Security Zone Manager ontbreekt of is niet correct geïnstalleerd en daarom kan de veiligheid van dit bestand niet worden gecontroleerd. @ Om dit probleem op te lossen, installeert u Microsoft Internet Explorer of het juiste Office System Pack opnieuw. @ 2 @@ 1
31546 Deze database is een Microsoft Office Access 7.0 / 8.0 / 9.0 Design Master. @ Als u op OK klikt, wordt de door u geselecteerde database hernoemd naar | 1 en vervolgens geconverteerd naar | 2. Iedereen die een replica van deze database gebruikt, moet na de volgende synchronisatie upgraden naar Microsoft Office Access 2002. @@ 4 @@ 2
31547 Microsoft Office Access kan dit object niet naar XML exporteren wanneer het is geopend in Afdrukvoorbeeld. Sluit het object en probeer het opnieuw. @@@ 1 @@ 1
31548 Microsoft Office Access kan een tabel niet naar XML exporteren wanneer deze is geopend in Design. Sluit het object en probeer het opnieuw. @@@ 1 @@ 1
31549 Klaar met importeren van document '|'.
31550 Niet al uw gegevens zijn succesvol geïmporteerd. Foutbeschrijvingen met bijbehorende rijnummers van slechte records zijn te vinden in de Microsoft Office Access-tabel '|'.
31551 Alleen XML-bestanden kunnen worden geëxporteerd naar een internetadres (http: //, ftp: //). Voer een pad in dat naar een locatie op uw computer of op het netwerk verwijst. @@@ 1 @@ 1
31552 De documenten die u importeert, bevatten XML-schemagegevens (XSD) die buiten Microsoft Office Access zijn gemaakt. XML-schemagegevens die buiten Microsoft Office Access zijn gemaakt, worden niet ondersteund. Als u doorgaat, zal Microsoft Office Access alleen de gegevens importeren en het XML-schema negeren. @ Wilt u doorgaan? @@ 19 @@ 1
31553 De waarde van de eigenschap Smart Tag mag niet langer zijn dan 1024 tekens. @@@ 1 @@ 1
31554 U probeert meer infolabels toe te passen dan het systeem aankan. @ Schakel enkele van de geselecteerde tags uit. @@ 1 @@ 1
31555 De opgegeven transformatie heeft de gegevens niet met succes geconverteerd.

Wilt u een kopie van de te exporteren gegevens opslaan op '|' voor het oplossen van problemen?

31556 Om objectafhankelijkheden te bekijken of de optie Tracknaam AutoCorrectie-info te wijzigen, moet Microsoft Office Access alle objecten sluiten en afhankelijkheidsinformatie bijwerken. @ Dit kan enkele minuten duren. Wilt u doorgaan? @@ 21 @ 553713744 @ 1
31557 Microsoft Office Access kan de afhankelijkheidsinformatie niet bijwerken omdat een of meer objecten open zijn. @ Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 3
31558 De optie Tracknaam AutoCorrectie info genereert naamkaarten voor de objecten in de database. Dit kan enkele minuten duren. @ Wilt u deze optie ingeschakeld laten? @@ 3 @@ 1
31559 Microsoft Office Access kan geen verbinding maken met de site die u heeft opgegeven. Controleer het adres van de site of neem contact op met uw sitebeheerder.
31560 De site die u heeft opgegeven, ondersteunt geen koppelingen naar een Microsoft Office Access-database. Op de site moet Windows SharePoint Services van Microsoft worden uitgevoerd
31561 De opgegeven site biedt geen ondersteuning voor het importeren van gegevens naar een Microsoft Office Access-database. Op de site moet Windows SharePoint Services van Microsoft worden uitgevoerd.
31562 De site die u heeft opgegeven, bevat geen lijsten. Controleer het adres van de site of neem contact op met uw sitebeheerder.
31563 Microsoft Office Access kan de naam AutoCorrectie niet inschakelen voor een of meer objecten omdat Access de objecten niet kan openen en opslaan. Een open- of opslagbewerking kan zijn mislukt vanwege een of meer van de volgende redenen: het object is al geopend, u hebt geen machtigingen om het object in de ontwerpweergave te openen, de database is alleen-lezen of de bron van een gekoppelde tabel kan niet worden gevonden. @@@ 2 @ 553713743 @ 1
31564 Om objectafhankelijkheden te genereren, moet de optie Tracknaam AutoCorrectie-info zijn ingeschakeld. @ Naam AutoCorrectie inschakelen en doorgaan? @@ 5 @ 553713744 @ 1
31565 Afhankelijkheidsinformatie moet worden bijgewerkt voordat u objectafhankelijkheden kunt bekijken. Dit kan enkele minuten duren. @ Wilt u doorgaan? @@ 5 @ 553713744 @ 1
31566 De functie voor objectafhankelijkheden is niet ingeschakeld voor deze database omdat afhankelijkheidsinformatie moet worden bijgewerkt. @@@ 5 @ 553713744 @ 1
31567 Het object dat u hebt geselecteerd in het deelvenster Objectafhankelijkheden, bestaat niet meer in de database. @@@ 1 @@ 1
31568 U beschikt niet over de benodigde machtigingen om afhankelijkheidsinformatie voor het geselecteerde object te genereren. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31569 Om afhankelijkheidsinformatie te bekijken, moet u een tabel, query, formulier of rapport selecteren. @@@ 1 @ 553713742 @ 1
31570 Er kan geen afhankelijkheidsinformatie worden gegenereerd omdat er naamkaarten ontbreken of zijn verouderd. Schakel de optie Tracknaam AutoCorrectie-info in, zorg ervoor dat u voldoende machtigingen heeft om een ​​object in de ontwerpweergave te openen en zorg ervoor dat de database niet alleen-lezen is. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31571 Afhankelijkheidsinformatie kan niet worden gegenereerd omdat naamkaarten verouderd zijn en de database alleen-lezen is. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31572 Microsoft Office Access kan geen afhankelijkheidsinformatie genereren voor een nieuw niet-opgeslagen object. Sla het nieuwe object op en controleer vervolgens op objectafhankelijkheden. @@@ 2 @ 553713744 @ 1
31573 Microsoft Office Access kan geen afhankelijkheidsinformatie genereren voor objecten in een project. @@@ 1 @@ 1
31574 Microsoft Office Access kan geen ongebonden formulieren of rapporten exporteren als XML-documenten.
31575 Alle geopende objecten moeten worden gesloten voordat u een back-up van uw database of project maakt. @ Wilt u dat Microsoft Office Access de objecten sluit? @@ 19 @@ 2
31576 Microsoft Office Access kan geen back-up maken van deze database of dit project omdat een of meer objecten open zijn. @ Sluit alle objecten en probeer het opnieuw. @@ 1 @@ 3
31577 Microsoft Office Access kan geen verbinding maken met de site die u heeft opgegeven. Controleer het adres van de site of neem contact op met uw sitebeheerder.
31578 De tabel kan niet worden geëxporteerd omdat u niet voldoende rechten heeft. Neem contact op met uw sitebeheerder.
31579 Er bestaat al een lijst met de opgegeven naam. Typ een andere naam en probeer het opnieuw.
31580 De lijstnaam mag geen van de volgende tekens bevatten: /: *? ”” <> |. Typ een andere naam en probeer het opnieuw.
31581 Microsoft Office Access kan geen afhankelijkheidsinformatie genereren voor objecten in een replicadatabase. @@@ 1 @@ 1
31582 Het importeren van '|' is voltooid.
31583 Koppelen naar '|' voltooid.
31584 Klaar met exporteren van tabel '| 1' naar '| 2'.
31585 De opgegeven site biedt geen ondersteuning voor het importeren van gegevens uit een Microsoft Office Access-database. Op de site moet Windows SharePoint Services van Microsoft worden uitgevoerd.
31586 Microsoft Office Access kan geen afhankelijkheidsinformatie genereren omdat de optie Tracknaam AutoCorrectie-info is uitgeschakeld. Deze optie kan niet worden ingeschakeld omdat de database alleen-lezen is of u niet voldoende machtigingen heeft. @@@ 1 @@ 1
31587 Fout bij exporteren van afbeeldingsbestand '| 1' naar opgegeven pad '| 2'.
31588 De opgegeven transformatie kon uw gegevens niet met succes transformeren. |
31589 Een lijst met de naam '|' bestaat al. U moet een andere naam gebruiken of naar de site gaan en de lijst verwijderen.
31590 Microsoft Office Access kan '|' niet exporteren naar Windows SharePoint Services vanwege beperkingen op het aantal keren dat elk gegevenstype in een Windows SharePoint Services-lijst kan verschijnen. @ Zie Help om erachter te komen wat de beperkingen precies zijn en voor details over het maken van een query die de Windows SharePoint Lijst met services die u wilt maken. @@ 2 @ 553714173 @ 1
31591 Kan het opgegeven schemabestand '|' niet vinden. Verwijder of update de bestandsreferentie en probeer opnieuw te importeren.
31592 Microsoft Office Access is een fout opgetreden bij het verwerken van het XML-schema in bestand '| 1'.

|2

31593 Microsoft Office Access kon geen XML-gegevens exporteren naar '|'.
31594 U moet de Microsoft Access 2.0 Converter installeren om dit bestand te converteren. @ Om de Access 2.0 Converter van de Microsoft Office-website te krijgen, klikt u op "" Microsoft Office Online "" in het menu Help. @@ 1 @@ 1