Importeer herstelde berichten in een e-mailmap in Outlook Express

Opmerking: zorg ervoor dat de Outlook Express mail-map waarin de berichten moeten worden geïmporteerd, werkt correct. Maak anders een back-up en verwijder vervolgens het dbx-bestand dat overeenkomt met de e-mailmap.

Start Outlook Express en houd het open.

Selecteer alle berichten die moeten worden geïmporteerd in de uitvoermap:

Tip: Om een ​​groep berichtbestanden te selecteren, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt, klikt u op het berichtenbestand bovenaan de groep en klikt u vervolgens op het berichtenbestand onder aan de groep. Om berichtbestanden toe te voegen aan een groep die u al hebt geselecteerd, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en selecteert u vervolgens de berichtbestanden die u wilt toevoegen. Om geselecteerde berichtbestanden uit te sluiten, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en klikt u op de geselecteerde berichtbestanden.

Sleep de geselecteerde berichten uit de directory.

Zet de berichten neer in het tarhaal de mailmap op in het geopende Outlook Express.

Daarna kunt u de geïmporteerde berichten op dezelfde manier gebruiken als in Outlook Express.

De stap 1, 2, 3 in het importproces worden geïllustreerd in de volgende animatie:

Berichten importeren in Outlook Express