DataNumen Zip Repair प्रतिस्पर्धी तुलना

DataNumen ZIP Repair 3.5 जीतRAR 5.40 Zipरिकभरी १.1.7 तारकीय फिनिक्स Zip मर्मत 3.0. रिकभरी उपकरणबक्सका लागि ZIP 1.1.17 SysTools Zip मर्मत 3.0. का लागि द्रुत पुन: प्राप्ति ZIP 2.0 Zip मरम्मत प्रो .5.1.0.१.० ZipOver.० पुन: प्राप्ति रेमो मर्मत Zip फाइल ०.० Yodot ZIP मर्मत 1.0.

पुन: प्राप्ति दर

औसत रिकभरी दर * 84.98% 72.74% 76.56% 8.26% 79.99% 5.39% 8.46% 82.56% 39.12% 61.13% 61.13%
केस १ (MMB) 100% 84.62% 84.62% 61.54% 100% 53.85% 84.62% 100% 0% 84.62% 84.62%
केस १ (MMB) 96% 72% 72% 8% 96% 0% 0% 92% 84% 64% 64%
केस ((१०० MB) 94.55% 92.73% 92.73% 3.64% 94.55% 0% 0% 92.73% 0% 89.09% 89.09%
केस ((१०० MB) 93.69% 86.49% 86.49% 1.8% 93.69% 0% 0% 91.89% 83.78% 75.68% 75.68%
केस ((१०० MB) 88.97% 78.62% 78.62% 1.38% 88.97% 0% 0% 87.59% 78.62% 68.28% 68.28%
केस 6 (१ जीबी) 77.45% 74.51% 74.51% 1.96% 77.45% 0% 0% 73.53% 66.67% 62.75% 62.75%
केस 7 (२ जीबी) 89.05% 69.34% 69.34% 1.46% 89.05% 0% 0% 87.59% 78.10% 67.15% 67.15%
केस 8 (२ जीबी) 79.72% 77.62% 77.62% 1.4% 79.72% 0% 0% 76.22% 0% 67.13% 67.13%
केस 9 (१ जीबी) 91.461% 91.4598% 91.4598% 0.012% 42.29% 0% 0% 91.45% 0% 0% 0%
केस 10 (१ जीबी) 38.89% 0% 38.19% 1.39% 38.19% 0% 0% 32.64% 0% 32.64% 32.64%

OS समर्थन

32bit / 64bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो विन्डोज सर्भर २०१ Un असमर्थित

अन्य विशेषताहरु

समर्थन फाईल फाईल हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन हो हो
SFX फाईल समर्थन गर्नुहोस् हो हो हो होइन हो हो होइन हो हो होइन होइन
यसमा सामग्रीहरू निकाल्नुहोस् ZIP फाइल हो हो होइन हो हो हो होइन हो हो हो हो
मर्मत गर्न समर्थन ZIP र SFX फाईलहरू भ्रष्ट मिडियामा, जस्तै फ्लपी डिस्कहरू, Zip डिस्क, CDROM, आदि। हो हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन हो
को एक ब्याच मर्मत गर्न समर्थन ZIP र SFX फाईलहरू। हो हो हो होइन होइन होइन हो हो होइन होइन होइन
खोजी र छनौट गर्न समर्थन गर्नुहोस् ZIP र SFX फाईलहरू स्थानीय कम्प्युटरमा मर्मत गर्नका लागि केहि खोज मापदण्ड अनुसार। हो हो हो SFX असमर्थित होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन ड्र्याग एण्ड ड्रप अपरेशन हो हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन लाइन पारामितिहरू। हो हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन