पृष्ठहरू यसमा SQL Server MDF र NDF डाटाबेस

In SQL Server MDF र NDF डाटाबेस, सबै डाटा र मेटा डाटा (कि, अन्य डाटा प्रबन्ध गर्न प्रयोग डाटा) 8KB पृष्ठहरु को रूप मा विनियोजित गरीएको छ:

पृष्ठ प्रकार विवरण
डाटा पृष्ठ डाटाबेसमा रेकर्ड डाटा स्टोर गर्नुहोस्
अनुक्रमणिका पृष्ठ क्लस्टर गरिएको र गैर क्लष्टर्ड अनुक्रमणिका स्टोर गर्नुहोस्
GAM पृष्ठ ग्लोबल आवंटन नक्शा (GAM) जानकारी भण्डार गर्नुहोस्।
SGAM पृष्ठ स्टोर साझा ग्लोबल आवंटन नक्शा (SGAM) जानकारी।
IAM पृष्ठ स्टोर अनुक्रमणिका आवंटन नक्शा (IAM) जानकारी।
पीएफएस पृष्ठ PFS आबंटन जानकारी भण्डार गर्नुहोस्।