DataNumen SQL Recovery प्रतिस्पर्धी तुलना

नोट: Most परीक्षण केसहरूको लागि डाटा फाईलहरू डाउनलोड योग्य छन्। केहि धेरै ठूला फाईलहरूको लागि, तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई अनुरोध पठाउनुहोस्.
हामी परीक्षण र तथ्या about्कको बारेमा सबै विस्तृत प्रविधि जानकारी प्रदान गर्न सक्दछौं, तुलना निष्पक्ष छ भनेर निश्चित गर्न।

DataNumen SQL Recovery 5.9 SQL Server
DBCC CHECKDB &
जाँच गर्नुहोस्
को लागी रिकभरी SQL Server 4.7 कर्नेल SQL डाटाबेस मर्मत र पुन: प्राप्ति उपयोगिता १.13.5.1..XNUMX.१ तारकीय फिनिक्स SQL ​​रिकभरी .5.0.० SQL डाटाबेस मर्मत उपकरण .6.0.० रिकभरी उपकरणबक्सका लागि SQL Server 2.1.5 ApexSQL रिकभर २०१ Rec.०१.१११२ SysTools SQL रिकभरी 6 द्रुत डेटा MDF रिकभरी .5.5.। का लागि द्रुत पुन: प्राप्ति SQL Server SQL डाटाबेस रिकभरी १२.०12.03 को लागि रिकभरी

पुन: प्राप्ति दर

औसत रिकभरी दर * 92.60% 1.27% 8.78% 8.88% 8.88% 8.88% 63.24% 8.81% 8.88% 8.88% 3.80% 10.72%
मामला 1
(5MB भ्रष्ट MDF फाईल मा SQL Server २०० For ढाँचा)
88.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 86.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 2
(50MB भ्रष्ट MDF फाईल मा SQL Server २०० For ढाँचा)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 3
(100MB भ्रष्ट MDF फाईल मा SQL Server २०० For ढाँचा)
100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.36% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
मामला 4
(500MB भ्रष्ट MDF फाईल मा SQL Server २०० For ढाँचा)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 66.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 5
(१ जीबी बिग्रिएको MDF फाईल भित्र छ SQL Server २००RR2008 ढाँचा)
100.00% 0.00% 0.18% 0.18% 0.18% 0.20% 53.28% 0.00% 0.20% 0.20% 0.00% 0.20%
मामला 6
(१ जीबी बिग्रिएको MDF फाईल भित्र छ SQL Server २००RR2008 ढाँचा)
100.00% 0.00% 49.60% 50.60% 50.60% 50.60% 53.26% 50.10% 50.60% 50.60% 0.00% 69.00%
मामला 7
(१ जीबी बिग्रिएको MDF फाईल भित्र छ SQL Server २०० For ढाँचा)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 8
(१ जीबी बिग्रिएको MDF फाईल भित्र छ SQL Server २०० For ढाँचा)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 77.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 9
(१ जीबी बिग्रिएको MDF फाईल भित्र छ SQL Server २०० For ढाँचा)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 78.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 10
(१ जीबी बिग्रिएको MDF फाईल भित्र छ SQL Server २०० For ढाँचा)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

OS समर्थन

32 बिट विन्डोज
(Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server 2008/Server2012)
हो हो हो हो हो हो विन्डोज भिस्टा असमर्थित विन्डोज एक्सपी /
सर्भर 2003
असमर्थित
हो हो हो हो
64 बिट विन्डोज
(Windows XP/Vista/7/8/Server2003/Server 2008/Server2012)
हो हो विन्डोज uns असमर्थित हो हो हो विन्डोज सर्भर २०० / / भिस्टा असमर्थित Windows
सर्भर 2003
असमर्थित
हो हो हो हो

SQL Server समर्थन

32bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
64bit SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
हो हो SQL Server 2014 असमर्थित हो हो हो हो हो हो हो हो हो

इनपुट / आउटपुट फाइल स्वरूप समर्थन

इनपुट MDF फाईल 32 बिट द्वारा बनाईएको SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो SQL
सर्भर २००R / २०१२ /
2014
असमर्थित
हो
इनपुट MDF फाईल 64 बिट द्वारा बनाईएको SQL Server
(2005/2008/2008R2/2012/2014)
हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो SQL
सर्भर २००R / २०१२ /
2014 असमर्थित
हो
MDF ढाँचा र SQL सादा पाठ ढाँचामा आउटपुट फाइल हो SQL सादा
पाठ असमर्थित
हो हो MDF असमर्थित हो हो हो हो हो MDF असमर्थित हो

ठूलो MDF फाईल समर्थन

१ T TB भन्दा ठूलो MDF फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो हो होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन

वस्तुहरू पुन: प्राप्तिमा क्षमताहरू

तालिकामा संरचना र डाटा पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
सबै डाटा प्रकारहरू समर्थन गर्नुहोस् XML प्रकार असमर्थित हो XML प्रकार असमर्थित XML प्रकार असमर्थित XML प्रकार असमर्थित ntext, nvariant,
sql_variant, varbinary

XML प्रकार असमर्थित
हो हो ntext, nchar,
एनवाचारार,
सामान्य
sql_variant,
xML प्रकारहरू
असमर्थित
ntext, nchar,
एनवाचारार,
सामान्य
sql_variant,
xML प्रकारहरू
असमर्थित
ntext, nvarchar,
varchar, पाठ,
सानो बच्चा,
छवि,
xML प्रकारहरू
असमर्थित
xML प्रकार असमर्थित
समर्थन विरल स्तम्भ हो हो हो
(मात्र समर्थन SQL Server २०० format प्रारूप)
होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो
मेटाईएको रेकर्ड पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन हो हो होइन होइन
MDF फाईल र यससँग सम्बन्धित NDF फाईलहरू सहित बहु फाइलहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो हो होइन होइन हो हो होइन होइन हो हो होइन होइन

अन्य विशेषताहरु

भ्रष्ट मिडियामा MDF फाईलहरू मर्मत गर्न समर्थन गर्दछ, जस्तै फ्लपी डिस्कहरू, Zip डिस्क, CDROM, आदि। हो हो होइन हो हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो
MDF फाईलहरूको ब्याच मर्मत गर्न समर्थन गर्दछ। हो हो हो होइन होइन होइन हो हो होइन होइन होइन होइन
स्थानीय कम्प्युटरमा केहि खोज मापदण्डका अनुसार MDF फाईलहरू मर्मत गर्नका लागि फेला पार्न र चयन गर्न समर्थन गर्दछ। हो होइन हो होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
विन्डोज एक्सप्लोररको साथ एकीकरण समर्थन गर्नुहोस्, ताकि तपाइँ सजिलै विन्डोज एक्सप्लोररको कन्टेक्स्ट मेनूको साथ एक MDF फाईल मर्मत गर्न सक्नुहुनेछ। हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन ड्र्याग एण्ड ड्रप अपरेशन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन आदेश रेखा (DOS प्रमोट) प्यारामिटरहरू। हो हो हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन