DataNumen Outlook Repair प्रतिस्पर्धी तुलना

DataNumen Outlook Repair 8.5
स्क्यानस्ट
(आउटलुक २०० for को लागि)
कर्नेल आउटलुक PST मर्मत .7.05.01.०XNUMX.०१ आउटलुक १.१.१..1.0.11.33 को लागि रिकभरी टूलबक्स तारकीय फिनिक्स आउटलुक PST मर्मत 4.0.० EasyRecovery प्रोफेशनल .6.21.२१ आउटलुकफिक्स २.2.47 आउटलुक for.० को लागि पुन: प्राप्ति आउटलुक १. for का लागि आर-मेल DiskInternals आउटलुक रिकभरी २.२ सजिलो आउटलुक रिकभरी १.1.6 डिस्क डाक्टरहरू आउटलुक मेल पुन: प्राप्ति (.pst) २.०.१ मेरो ईमेल 5.02.०२ पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्

पुन: प्राप्ति दर

औसत रिकभरी दर * 95.7% 1.26% 1.26% 1.26% 1.81% 1.83% 8.63% 19.82% 0.00% 53.24% 0.00% 1.82% 1.39%
मामला 1
(यूनिकोड ढाँचामा 5MB बिग्रिएको PST फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.10% 0.00% 55.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 2
(यूनिकोड ढाँचामा 50MB बिग्रिएको PST फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 3
(यूनिकोड ढाँचामा 100MB बिग्रिएको PST फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 54.60% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 4
(यूनिकोड ढाँचामा 500MB बिग्रिएको PST फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.40% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 5
(१ जीबी भ्रष्ट PST फाईल यूनिकोड ढाँचामा)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.60% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 6
(१ जीबी भ्रष्ट PST फाईल यूनिकोड ढाँचामा)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.60% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 7
(१ जीबी भ्रष्ट PST फाईल यूनिकोड ढाँचामा) भाग 1 भाग 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 0.00% 54.50% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 8
(१ जीबी भ्रष्ट PST फाईल यूनिकोड ढाँचामा)
भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.30% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 9
(१ जीबी भ्रष्ट PST फाईल यूनिकोड ढाँचामा)
भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.90% 0.00% 67.30% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 10
(१ जीबी भ्रष्ट PST फाईल यूनिकोड ढाँचामा)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.30% 0.00% 75.70% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 11
(गैर-युनिकोड ढाँचामा MMB दूषित PST फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.40% 48.00% 0.00% 62.60% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 12
(गैर-युनिकोड ढाँचामा MMB दूषित PST फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.50% 50.40% 0.00% 55.40% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 13
(गैर-युनिकोड ढाँचामा MMB दूषित PST फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.90% 53.00% 0.00% 53.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 14
(गैर-युनिकोड ढाँचामा MMB दूषित PST फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.10% 46.70% 0.00% 54.70% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 15
(गैर-युनिकोड ढाँचामा १ जीबी भ्रष्ट PST फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.80% 48.50% 0.00% 52.90% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 16

(गैर-युनिकोड ढाँचामा १ जीबी भ्रष्ट PST फाईल)

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.00% 50.30% 0.00% 51.50% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 17
(१ जीबी भ्रष्ट PST फाईल यूनिकोड ढाँचामा)
भाग 1 भाग 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.30% 10.30% 0.00% 19.10% 0.00% 19.30% 0.30% 10.20% 2.50%
मामला 18
(१ जीबी भ्रष्ट PST फाईल यूनिकोड ढाँचामा)
भाग 1 भाग 2
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.60% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.50% 100.00% 100.00%

OS समर्थन

32bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो हो 98 / ME असमर्थित सर्भर २०० uns असमर्थित / / / ME / Vista असमर्थित 98 / ME / 2000 असमर्थित 98 / ME असमर्थित ,,,,,, ME असमर्थित हो 98/2000 असमर्थित 98 / ME असमर्थित 98 / ME असमर्थित 98 / ME / 2000 असमर्थित
64bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो हो हो सर्भर २०० uns असमर्थित हो हो हो हो हो हो हो हो हो

आउटलुक र PST ढाँचा समर्थन

आउटलुक को सबै संस्करणहरु हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
आउटलुक -97 -2002 -२००२ गैर-युनिकोड ढाँचा हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो होइन हो हो
आउटलुक २००-2003-२०१० युनिकोड ढाँचा हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
प्रयोगकर्ताले आउटपुट PST फाईल कि त गैर-युनिकोड ढाँचा वा युनिकोड ढाँचामा चयन गर्न सक्दछ हो होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन
गैर-युनिकोड ढाँचालाई युनिकोड ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
यूनिकोड ढाँचालाई गैर-युनिकोड ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
पासवर्ड बिना ईन्क्रिप्टेड PST फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो हो उच्च ईन्क्रिप्शन (उत्तम ईन्क्रिप्शन) असमर्थित हो हो हो उच्च ईन्क्रिप्शन (उत्तम ईन्क्रिप्शन) असमर्थित हो उच्च ईन्क्रिप्शन (उत्तम ईन्क्रिप्शन) असमर्थित हो उच्च ईन्क्रिप्शन (उत्तम ईन्क्रिप्शन) असमर्थित हो उच्च ईन्क्रिप्शन (उत्तम ईन्क्रिप्शन) असमर्थित

ठुलो PST फाईल समर्थन

समाधान गर्नुहोस् ओभरसाईज २ जीबी PST फाईल समस्या डाटा घाटा बिना हो होइन हो होइन हो हो हो होइन हो होइन हो हो हो
समर्थन PST फाईलहरू 16777216 TB को रूपमा ठूलो हो होइन होइन हो हो होइन होइन हो होइन होइन हो हो होइन
धेरै PST फाइललाई धेरै साना फाईलहरूमा विभाजन गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन

वस्तुहरू पुन: प्राप्तिमा क्षमताहरू

PST फाईलहरूमा सबै प्रकारका वस्तुहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्, मेल सन्देशहरू, फोल्डरहरू, p सहितosts, नियुक्तिहरू, बैठक अनुरोधहरू, सम्पर्कहरू, वितरण सूचीहरू, कार्यहरू, कार्य अनुरोधहरू, पत्रिकाहरू र नोटहरू हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
वस्तुहरूमा सबै सम्पत्तीहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्, जस्तै विषय, सन्देश शरीर, देखि, सीसी, बीसीसी, मिति, आदि। हो हो हो हो cc, bcc असमर्थित होइन बीसीसी असमर्थित हो हो विषय, बाट, cc, bcc असमर्थित हो हो हो
सादा पाठ, RTF र HTML ढाँचामा मेल सन्देशहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो होइन हो हो
कागजातहरू र सन्देशहरूमा संलग्न छविहरू र HTML शरीरहरूमा इम्बेड गरिएको सहित संलग्नकहरू पुनः प्राप्त गर्नुहोस् हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
एम्बेडेड वस्तुहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्, जस्तै अर्को सन्देश, एक्सेल वर्कशिटहरू, वर्ड कागजात, आदि। हो हो इम्बेडेड सन्देश असमर्थित इम्बेडेड सन्देश असमर्थित इम्बेडेड सन्देश असमर्थित होइन हो होइन हो हो हो हो हो
मेटाईएको आउटलुक आईटमहरू, साथै मेल सन्देशहरू, फोल्डरहरू, p पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्osts, नियुक्तिहरू, बैठक अनुरोधहरू, सम्पर्कहरू, वितरण सूचीहरू, कार्यहरू, कार्य अनुरोधहरू, पत्रिकाहरू र नोटहरू। हो होइन हो होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन

अन्य विशेषताहरु

आउटलुक डाटा अनावश्यक वा बिग्रिएको VMWare VMDK (Virtual Machin डिस्क) फाइलहरू (*। Vmdk), Virtual PC VHD (Virtual हार्ड डिस्क) फाइलहरू (*। Vhd), एक्रोनिस ट्रु छवि फाइलहरू (*। Tib), Norton Gh बाट पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्।ost फाईलहरू (*। gho, * .v2i), विन्डोज NTBackup फाईलहरू (*।bkf), आईएसओ छवि फाईलहरू (*। आईएसओ), डिस्क छवि फाईलहरू (*। आईएमजी), सीडी / डीभीडी छवि फाइलहरू (*। बिन), मदिरा १२०% मिरर डिस्क फाइल (MDF) फाइलहरू (*। Mdf) र नीरो छवि फाइलहरू (* .nrg) हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
दूषित मिडियामा PST फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्, जस्तै फ्लपी डिस्कहरू, Zip डिस्क, CDROM, आदि। हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो हो होइन होइन होइन
PST फाईलहरूको ब्याच पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन हो हो होइन होइन हो होइन होइन होइन
स्थानीय कम्प्युटरमा PST फाइलहरू मर्मत गर्नका लागि फेला पार्न र चयन गर्न समर्थन गर्दछ हो होइन होइन हो हो होइन होइन होइन हो हो होइन हो होइन
विन्डोज एक्सप्लोरर प्रसंग मेनू समर्थन गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन ड्र्याग एण्ड ड्रप अपरेशन हो होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन आदेश रेखा (DOS प्रमोट) प्यारामिटरहरू हो होइन होइन हो होइन होइन हो हो हो हो हो हो हो