DataNumen Outlook Express Repair प्रतिस्पर्धी तुलना

DataNumen Outlook Express Repair 2.5 को लागी कर्नेल Outlook Express मर्मत 9.4.1. तारकीय फिनिक्स OE रिकभरी 3.0.० को लागी रिकभरी Outlook Express 1.2 को लागी डाटा रिकभर गर्नुहोस् Outlook Express 1.0 Outlook Express मर्मत उपकरण 3.2.२ OE- मेल रिकभरी १.1.7.26.59.२XNUMX..XNUMX। OE मेल मुक्ति र माइग्रेसन .5.1.१ Outlook Express २.० पुनर्स्थापना गर्नुहोस् सजिलो Outlook Express मर्मत 1.2.9. DiskInternals Outlook Express मर्मत 2.4. डिस्क डाक्टरहरू OE ईमेल रिकभरी २.०.१ सटीक OE मेल विशेषज्ञ 3.2.२ MailNavigator १.११ मेरो ईमेल 5.5.6.०२ पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् का लागि आर-मेल Outlook Express 1.5 Zmeil २.१ स्मार्ट Outlook Express रिकभरी १.1.6

पुन: प्राप्ति दर

औसत रिकभरी दर * 95.30% 5.98% 6.10% 36.74% 0.06% 5.98% 0.03% 5.29% 0.00% 0.04% 53.42% 5.98% 5.29% 0.69% 5.98% 4.92% 0.02% 5.29%
मामला 1
(5MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 15.40% 1.20% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 57.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 2
(50MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 60.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 3
(100MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 50.40% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 4
(200MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 5
(300MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 48.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 6
(400MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 48.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 7
(500MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 47.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 8
(600MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 46.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 9
(700MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 45.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 10
(800MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 45.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 11
(900MB भ्रष्ट .DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 44.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 12
(१ जीबी बिग्रेको। DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 44.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 13
(१ जीबी बिग्रेको। DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 42.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 14
(१ जीबी बिग्रेको। DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 41.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 15
(१ जीबी बिग्रेको। DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 16
(१ जीबी बिग्रेको। DBX फाईल)
100.00% 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 55.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
मामला 17
(१ जीबी बिग्रेको। DBX फाईल)
100.00% 13.00% 13.00% 10.40% 0.00% 13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00% 13.00% 0.00% 13.00% 13.00% 13.00% 0.10% 0.00%
मामला 18
(१ जीबी बिग्रेको। DBX फाईल)
100.00% 100.00% 99.00% 61.90% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 80.00% 0.20% 100.00%

OS समर्थन

32bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो / / / ME / NT / Vista असमर्थित 98 / ME / NT / 7 असमर्थित 98 / ME / NT / 7 असमर्थित NT / 2000 / सर्भर २०० / / Vista / uns असमर्थित NT असमर्थित NT असमर्थित NT असमर्थित / / / ME / NT असमर्थित NT / सर्भर २०० uns असमर्थित / / / ME / NT असमर्थित / / / ME / NT असमर्थित NT असमर्थित NT / सर्भर २०० uns असमर्थित 98 / ME / NT / 2000 असमर्थित NT असमर्थित / / / ME / NT असमर्थित / / / ME / NT असमर्थित
64bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो भिस्टा असमर्थित Win7 असमर्थित Win7 असमर्थित सर्भर २०० / / भिस्टा / uns असमर्थित हो हो हो हो सर्भर २०० uns असमर्थित हो हो हो सर्भर २०० uns असमर्थित 98 / ME / NT / 2000 असमर्थित हो हो हो

DBX फाइल स्वरूप समर्थन

Outlook Express v6.0 DBX फाईल हो हो हो हो हो हो हो हो होइन हो हो हो हो हो हो हो हो हो
Outlook Express v5.5 DBX फाईल हो हो हो हो हो हो हो हो होइन हो हो हो हो हो हो हो हो हो
Outlook Express v5.0 DBX फाईल हो हो हो हो होइन हो हो हो होइन हो हो हो हो हो हो हो हो हो

ठुलो DBX फाइल समर्थन

डाटा घाटा बिना ठूला आकारका २ जीबी DBX फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो हो हो होइन होइन हो होइन हो होइन होइन होइन हो हो होइन हो होइन होइन हो

वस्तुहरू पुन: प्राप्तिमा क्षमताहरू

अनुलग्नकहरू पुन: प्राप्ति गर्न समर्थन गर्नुहोस् हो हो होइन हो होइन हो होइन हो होइन होइन हो हो होइन हो हो होइन होइन हो

अन्य विशेषताहरु

भ्रष्ट मिडियामा DBX वा MBX फाईलहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्। हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
DBX वा MBX फाइलहरूको एक ब्याच मर्मत गर्नुहोस्। हो होइन हो होइन होइन होइन हो होइन हो हो होइन हो हो होइन हो होइन हो होइन
स्थानीय कम्प्युटरमा मरम्मत गर्नको लागि DBX वा MBX फाईलहरू फेला पार्नुहोस्। हो होइन हो होइन होइन हो हो होइन हो हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो हो
विन्डोज एक्सप्लोरर प्रसंग मेनू समर्थन गर्नुहोस्। हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन ड्र्याग एण्ड ड्रप अपरेशन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन आदेश रेखा (DOS प्रमोट) प्यारामिटरहरू। हो होइन होइन हो होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन