समाचार

DataNumen Office Repair .5.0.० नोभेम्बर 3rd, २०२० मा जारी हुन्छ

  • अपग्रेड गर्नुहोस् DataNumen Access Repair संस्करण 3.1.१ मा
  • अपग्रेड गर्नुहोस् DataNumen Excel Repair संस्करण 2.9.१ मा
  • अपग्रेड गर्नुहोस् DataNumen PowerPoint Recovery संस्करण 1.2.१ मा
  • अपग्रेड गर्नुहोस् DataNumen Word Repair संस्करण 3.5.१ मा
  • अपग्रेड गर्नुहोस् DataNumen Outlook Repair संस्करण 7.6.१ मा