समाचार

DataNumen Data Recovery 2.2 फेब्रुअरी,, २०२० मा जारी हुन्छ

  • पुन: प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिगत फाइलहरू जाँच गर्न समर्थन गर्नुहोस्।
  • चित्रहरूका प्रदर्शन आकारहरू समायोजित गर्न समर्थन गर्नुहोस्।
  • प्रदर्शन सुधार गर्नुहोस्।
  • केहि सामान्य बगहरू ठीक गर्नुहोस्।

DataNumen Exchange Recovery 7.1 फेब्रुअरी,, २०२० मा जारी हुन्छ

  • रिकभरी प्रदर्शन सुधार गर्नुहोस्।
  • पुनःप्राप्ति दरमा सुधार गर्नुहोस्।
  • रिकभरी प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको मेमोरी कम गर्नुहोस्।
  • केहि सामान्य बगहरू ठीक गर्नुहोस्।
->