के पूर्ण संस्करण डेमो संस्करण भन्दा अधिक डाटा रिकभर गर्नेछ?

होइन। डेमो संस्करण र पूर्ण संस्करण को उपयोग गर्नुहोस् एउटै रिकभरी ईन्जिन। त्यसोभए तपाईंले डेमो संस्करणको पूर्वावलोकनमा के देख्नुहुन्छ (वा डेमो संस्करणले उत्पन्न गरेको स्थिर फाइल) जुन तपाईं पूर्ण संस्करणबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ।