DataNumen Exchange Recovery प्रतिस्पर्धी तुलना

नोट: Most परीक्षण केसहरूको लागि डाटा फाईलहरू डाउनलोड योग्य छन्। केहि धेरै ठूला फाईलहरूको लागि, तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई अनुरोध पठाउनुहोस्.
हामी परीक्षण र तथ्या about्कको बारेमा सबै विस्तृत प्रविधि जानकारी प्रदान गर्न सक्दछौं, तुलना निष्पक्ष छ भनेर निश्चित गर्न।

DataNumen Exchange Recovery 8.5
Scanpst (आउटलुक २०० for को लागि)
कर्नेल रिकभरीका लागि OST 7.05.01 
आउटलुक १.1.3.17.51.१XNUMX१ को लागि रिकभरी टूलबक्स
तारकीय फिनिक्स मेलबक्स एक्सचेन्ज डेस्कटप 4.5.
EasyRecovery प्रोफेशनल .6.21.२१
आउटलुक for.० को लागि पुन: प्राप्ति
DiskInternals आउटलुक रिकभरी २.२
OST२PST २.१
को लागी डाटा रिकभर गर्नुहोस् OST PST 3.10.1.१०.१ लाई

पुन: प्राप्ति दर

औसत रिकभरी दर * 96.78% 7.72% 0.67% 0.33% 4.61% 4.56% 4.56% 51.81% 0.00% 0.00%
मामला 1
(5MB भ्रष्ट OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.00% 0.00% 0.00%
मामला 2
(50MB भ्रष्ट OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.40% 0.00% 0.00%
मामला 3
(100MB भ्रष्ट OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.70% 0.00% 0.00%
मामला 4
(500MB भ्रष्ट OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.60% 0.00% 0.00%
मामला 5
(१ जीबी बिग्रेको छ OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00%
मामला 6
(१ जीबी बिग्रेको छ OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.80% 0.00% 0.00%
मामला 7
(१ जीबी बिग्रेको छ OST युनिकोड ढाँचामा फाइल) भाग 1 भाग 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.40% 0.00% 0.00%
मामला 8
(१ जीबी बिग्रेको छ OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.00% 0.00% 0.00%
मामला 9
(१ जीबी बिग्रेको छ OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.60% 0.00% 0.00%
मामला 10
(१ जीबी बिग्रेको छ OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74.20% 0.00% 0.00%
मामला 11
(5MB भ्रष्ट OST गैर-युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.80% 0.00% 0.00%
मामला 12
(50MB भ्रष्ट OST गैर-युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.90% 0.00% 0.00%
मामला 13
(100MB भ्रष्ट OST गैर-युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.40% 0.00% 0.00%
मामला 14
(500MB भ्रष्ट OST गैर-युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.70% 0.00% 0.00%
मामला 15
(१ जीबी बिग्रेको छ OST गैर-युनिकोड ढाँचामा फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 49.40% 0.00% 0.00%
मामला 16

(१ जीबी बिग्रेको छ OST गैर-युनिकोड ढाँचामा फाइल)

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.40% 0.00% 0.00%
मामला 17
(१ जीबी बिग्रेको छ OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
भाग 1 भाग 2
100.00% 97.00% 0.00% 0.00% 42.00% 41.00% 41.00% 41.10% 0.00% 0.00%
मामला 18
(१ जीबी बिग्रेको छ OST युनिकोड ढाँचामा फाइल)
भाग 1 भाग 2
96.00% 96.00% 66.00% 60.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.10% 0.00% 0.00%

OS समर्थन

32bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो हो 98 / ME असमर्थित / / / सर्भर २०० uns असमर्थित 98 / ME असमर्थित 98 / ME / 2000 असमर्थित 98 / ME असमर्थित भिस्टा असमर्थित हो 98 / ME असमर्थित
64bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो हो हो सर्भर २०० uns असमर्थित हो हो हो भिस्टा असमर्थित हो हो

आउटलुक र OST/ PST ढाँचा समर्थन

आउटलुक को सबै संस्करणहरु हो हो हो हो हो हो हो हो होइन हो
आउटलुक -97 -2002 -२००२ गैर-युनिकोड ढाँचा OST हो हो हो हो हो हो हो हो होइन हो
आउटलुक २००-2003-२०१० युनिकोड ढाँचा OST हो हो हो हो हो हो हो हो होइन हो
प्रयोगकर्ताले आउटपुट PST फाईल कि त गैर-युनिकोड ढाँचा वा युनिकोड ढाँचामा चयन गर्न सक्दछ हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
गैर-युनिकोड ढाँचा रूपान्तरण OST युनिकोड ढाँचा PST मा हो होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन
युनिकोड ढाँचा रूपान्तरण गर्नुहोस् OST गैर-युनिकोड ढाँचा PST मा हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन

ठूलो OST फाइल समर्थन

समाधान गर्नुहोस् ओभरसाईज २ जीबी OST फाइल समस्या डाटा घाटा बिना हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन OST 16777216 TB को रूपमा ठूला फाईलहरू हो होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन
ठूलो विभाजन OST धेरै साना फाइलहरूमा फाइल गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन

वस्तुहरू पुन: प्राप्तिमा क्षमताहरू

मा सबै प्रकारका वस्तुहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् OST फाईलहरू, मेल सन्देशहरू सहित, फोल्डरहरू, posts, नियुक्तिहरू, बैठक अनुरोधहरू, सम्पर्कहरू, वितरण सूचीहरू, कार्यहरू, कार्य अनुरोधहरू, पत्रिकाहरू र नोटहरू हो हो हो हो हो हो हो हो होइन हो
वस्तुहरूमा सबै सम्पत्तीहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्, जस्तै विषय, सन्देश शरीर, देखि, सीसी, बीसीसी, मिति, आदि। हो हो cc / bcc असमर्थित cc / bcc असमर्थित बीसीसी / मिति असमर्थित हो हो विषय / सीसी / बीसीसी असमर्थित होइन cc / bcc असमर्थित
सादा पाठ, RTF र HTML ढाँचामा मेल सन्देशहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो हो हो हो हो हो हो हो होइन हो
कागजातहरू र सन्देशहरूमा संलग्न छविहरू र HTML शरीरहरूमा इम्बेड गरिएको सहित संलग्नकहरू पुनः प्राप्त गर्नुहोस् हो हो हो हो हो हो हो हो होइन होइन
एम्बेडेड वस्तुहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्, जस्तै अर्को सन्देश, एक्सेल वर्कशिटहरू, वर्ड कागजात, आदि। हो हो एम्बेडेड सन्देशहरू असमर्थित एम्बेडेड सन्देशहरू असमर्थित एम्बेडेड सन्देशहरू असमर्थित हो हो हो होइन होइन
मेटाईएको आईटमहरू, मेल सन्देशहरू, फोल्डरहरू, p सहित पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्osts, नियुक्तिहरू, बैठक अनुरोधहरू, सम्पर्कहरू, वितरण सूचीहरू, कार्यहरू, कार्य अनुरोधहरू, पत्रिकाहरू र नोटहरू हो होइन होइन होइन हो हो हो हो होइन होइन

अन्य विशेषताहरु

पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् OST दूषित मिडियामा फाईलहरू, जस्तै फ्लपी डिस्कहरू, Zip डिस्क, CDROM, आदि। हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
को एक समूह पुन: प्राप्ति OST फाइलहरू हो होइन होइन होइन होइन हो होइन हो होइन होइन
खोजी र छनौट गर्न समर्थन गर्नुहोस् OST फाइलहरू स्थानीय कम्प्युटरमा मर्मत गर्न हो होइन होइन हो हो होइन होइन हो होइन हो
विन्डोज एक्सप्लोरर प्रसंग मेनू समर्थन गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन ड्र्याग एण्ड ड्रप अपरेशन हो होइन होइन हो होइन हो होइन होइन होइन होइन
समर्थन आदेश रेखा (DOS प्रमोट) प्यारामिटरहरू हो होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन