DataNumen Excel Repair प्रतिस्पर्धी तुलना

DataNumen Excel Repair 3.6 एक्सेल २०१ in मा एकीकृत मर्मत समारोह एक्सेल .6.0.० को लागी रिकभरी एक्सेल रिकभरी १.15.9.1..XNUMX.१ तारकीय फिनिक्स एक्सेल मर्मत 5.5.। एक्सेल .3.0.15.०.१XNUMX को लागि रिकभरी टूलबक्स SysTools Excel पुन: प्राप्ति २. माईक्रोसफ्ट एक्सेल ११.१०.०11.10.05 को लागि द्रुत पुन: प्राप्ति एक्सेल रिकभरी ११.०11.07 को लागि रिकभरी एक्सेलफिक्स 5.86। मेरो एक्सेल १.१ मर्मत गर्नुहोस् आर एक्सेल १.२

पुन: प्राप्ति दर

औसत रिकभरी दर * 78.73% 11.66% 60.40% 65.68% 15.00% 63.22% 5.20% 0.00% 27.80% 51.22% 10.00% 0.00%
केस १ (१० केबी एक्सेल २०० x xls फाईल) 100% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0%
केस १ (१० केबी एक्सेल २०० x xls फाईल) 100% 0% 100% 59.52% 100% 88% 52% 0% 60% 100% 0% 0%
केस ((K० केबी एक्सेल २०० x xlsx फाइल) 100% 0% 0% 100% 0% 67% 0% 0% 78% 0% 0% 0%
केस ((१०० केबी एक्सेल २०० x xlsx फाइल) 78.82% 66.60% 78% 66.6% 0% 56% 0% 0% 67% 0% 0% 0%
केस ((१०० केबी एक्सेल २०० x xlsx फाइल) 4.70% 0% 4.90% 0% 0% 3.2% 0% 0% 0% 4.72% 0% 0%
केस ((१ MB एक्सेल २०१० xlsx फाइल) 51.38% 50% 55.80% 0% 50% 41% 0% 0% 0% 51.379% 0% 0%
केस ((१ MB एक्सेल २०१० xlsx फाइल) 70.36% 0% 70.34% 66.67% 0% 55% 0% 0% 0% 70.365% 0% 0%
केस ((१ MB एक्सेल २०१० xlsx फाइल) 100% 0% 100% 100% 0% 78% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
केस ((१ MB एक्सेल २०१० xlsx फाइल) 87.46% 0% 0% 91% 0% 71% 0% 0% 0% 91.17% 0% 0%
केस ((१ MB एक्सेल २०१० xlsx फाइल) 94.60% 0% 95% 73% 0% 73% 0% 0% 73% 94.6% 0% 0%

OS समर्थन

32bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो हो विन्डोज भिस्टा असमर्थित हो हो हो हो हो हो हो विन्डोज सर्भर २०० uns असमर्थित हो
64bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो विन्डोज सर्भर २००/2008/२०१2012 असमर्थित हो

एक्सेल समर्थन

सबै 32 संस्करण एक्सेल को संस्करणहरु हो हो हो हो हो हो हो एक्सेल २०१०/२०१ uns असमर्थित एक्सेल २०१ / / २०१ uns असमर्थित हो हो हो
सबै 64 संस्करण एक्सेल को संस्करणहरु हो हो हो हो हो हो हो एक्सेल २०१०/२०१ uns असमर्थित एक्सेल २०१ / / २०१ uns असमर्थित हो हो होइन

एक्सेल फाइल स्वरूप समर्थन

इनपुट एक्सेल फाइल ढाँचा समर्थन (xls / xlw / xlsx) हो हो xlw प्रारूप असमर्थित xlw प्रारूप असमर्थित xlw प्रारूप असमर्थित xlw प्रारूप असमर्थित xlw / xlsx ढाँचा असमर्थित xlw / xlsx ढाँचा असमर्थित xlw प्रारूप असमर्थित xlw प्रारूप असमर्थित xlw / xlsx ढाँचा असमर्थित xlw / xlsx ढाँचा असमर्थित
आउटपुट एक्सेल फाइल ढाँचा (xls / xlsx) हो हो हो हो हो हो xlsx ढाँचा असमर्थित xlsx ढाँचा असमर्थित हो हो xlsx ढाँचा असमर्थित xlsx ढाँचा असमर्थित

वस्तुहरू पुन: प्राप्तिमा क्षमताहरू

वर्कशिटहरूमा सेल डाटा पुनःप्राप्ति गर्न समर्थन गर्दछ। हो हो हो हो हो रूसी स्ट्रि supported समर्थित छैन हो हो हो चिनियाँ, जापानी र रूसी स्ट्रिंग समर्थित छैन हो जापानी र रूसी स्ट्रिंग समर्थित छैन
सूत्रहरू पुनःप्राप्त गर्न समर्थन, साझा सूत्र र एर्रे-प्रविष्ट सूत्र सहित हो हो हो हो हो हो सूत्र असमर्थित सूत्र असमर्थित हो हो हो हो
कोषहरू र सूत्रहरूको लागि मानक ढाँचाहरू र अनुकूलन ढाँचाहरू पुनःप्राप्त गर्न समर्थन गर्दछ। हो हो मुद्रा,
मिति ढाँचा xlsx मा असमर्थित
हो हो मिति समय,
प्रतिशत, अंश,
मुद्रा,
अनुकूलन ढाँचाहरू असमर्थित
मिति समय,
प्रतिशत, अंश,
मुद्रा,
अनुकूलन ढाँचाहरू असमर्थित
मिति समय,
प्रतिशत, अंश,
मुद्रा,
अनुकूलन ढाँचाहरू असमर्थित
हो Xlx मा असमर्थित मुद्रा ढाँचाहरू मिति समय,
मुद्रा, भिन्न,
अनुकूलन ढाँचाहरू असमर्थित
समय, प्रतिशत,
भिन्न,
अनुकूलन ढाँचाहरू असमर्थित

अन्य विशेषताहरु

भ्रष्ट मिडियामा एक्सेल फाइलहरू मर्मत गर्न समर्थन गर्दछ, जस्तै फ्लपी डिस्कहरू, Zip डिस्क, CDROM, आदि। हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
एक्सेल फाईलहरूको ब्याच मर्मत गर्न समर्थन गर्दछ। हो होइन हो हो हो होइन होइन होइन हो हो होइन हो
स्थानीय कम्प्युटरमा केहि खोज मापदण्ड अनुसार, मद्दत गर्नको लागि एक्सेल फाइलहरू खोज्न र चयन गर्न समर्थन गर्दछ। हो होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो
विन्डोज एक्सप्लोररको साथ एकीकरण समर्थन गर्नुहोस्, ताकि तपाइँ सजिलै विन्डोज एक्सप्लोररको कन्टेक्स्ट मेनूको साथ एक एक्सेल फाइल मर्मत गर्न सक्नुहुनेछ। हो हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन ड्र्याग एण्ड ड्रप अपरेशन हो हो होइन हो होइन होइन होइन होइन हो हो होइन होइन
समर्थन लाइन पारामितिहरू। हो हो हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन