DataNumen Access Repair प्रतिस्पर्धी तुलना

DataNumen Access Repair 3.8 पहुँच २०० in मा एकीकृत मर्मत समारोह कर्नेल पहुँच मर्मत .7.06.03.०XNUMX.०XNUMX पुन: प्राप्ति उपकरण बक्स पहुँच १.१..1.1.5.11.११ को लागि SysTools पहुँच पुन: प्राप्ति 3.2.२ तारकीय फिनिक्स पहुँच पुन: प्राप्ति सफ्टवेयर 4.0.० EasyRecovery प्रोफेशनल .6.21.२१ एक्सेसफिक्स .5.68..XNUMX पहुँचका लागि रिकभरी 3.1.१ Sanmaxi पहुँच फाइल मर्मत .5.0.1.०.१ DiskInternals पहुँच पुन: प्राप्ति १.1.3 PDS एमएस पहुँच पुन: प्राप्ति उपकरण २.० १.० पहुँचको लागि डेटा पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्

पुन: प्राप्ति दर

औसत रिकभरी दर * 93.34% 12.50% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.31% 10.00% 10.31% 10.00% 2.19% 2.97%
मामला 1
(300KB भ्रष्ट पहुँच डेटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 2
(3MB भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 3
(30MB भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 4
(300MB भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 5
(500MB भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 6
(1000MB भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 7
(1500MB भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 8
(2000MB भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 9
(K०० / corrupt format format format ढाँचामा K०० केबी बिग्रेको पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 10
(M / / format format ढाँचामा MMB दूषित पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 11
(M / / format format ढाँचामा MMB दूषित पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 12
(M / / format format ढाँचामा MMB दूषित पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 13
(M / / format format ढाँचामा MMB दूषित पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 14
(M / / format format ढाँचामा MMB दूषित पहुँच डाटाबेस)
92.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
मामला 15
(30MB भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस)
94.2% 100.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 60.0% 65.0% 60.0% 65.0% 60.0% 0.0% 12.5%
मामला 16
(30MB भ्रष्ट पहुँच डाटाबेस)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 35.0% 35.0%

OS समर्थन

32bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो हो हो हो हो ,,, ME, २००० असमर्थित 98,2000 असमर्थित ,,, ME, Vista असमर्थित ,,, ME, सर्भर २००० असमर्थित हो हो हो ME असमर्थित
64bit विन्डोज को सबै संस्करणहरु हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो

पहुँच र MDB ढाँचा समर्थन

पहुँचका सबै संस्करणहरू हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
/ / / 95 format ढाँचा पहुँच गर्नुहोस् हो हो हो होइन होइन हो हो हो हो होइन होइन होइन हो
पहुँच २००० र उच्च ढाँचा हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
प्रयोगकर्ताले या त पहुँच / / / 95 format ढाँचा वा पहुँच २००० ढाँचामा आउटपुट MDB फाईल चयन गर्न सक्दछ हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन
कन्भर्ट एक्सेस / / / 95 Access ढाँचा पहुँच २००० प्रारूपमा हो हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
पहुँच 2000 / / 95 format ढाँचामा पहुँच २००० ढाँचा रूपान्तरण गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
पासवर्ड बिना ईन्क्रिप्टेड पहुँच डाटाबेस पुन: प्राप्ति हो होइन हो हो होइन हो हो हो होइन होइन होइन होइन हो

वस्तुहरू पुन: प्राप्तिमा क्षमताहरू

तालिकाको संरचना र रेकर्ड पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
मेमो, हाइपर-लिंक र OLE फिल्डहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो होइन होइन
स्वत: संख्या क्षेत्रहरू र अनुक्रमणिकाहरू पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो होइन होइन हो होइन हो अनुक्रमणिका असमर्थित हो हो होइन होइन होइन हो
सम्बन्धहरू पुनःप्राप्त गर्नुहोस् हो होइन होइन हो होइन हो होइन हो हो होइन होइन होइन होइन
पहुँच डाटाबेसमा मेटाइएको तालिकाहरू र रेकर्डहरू पुनःप्राप्त गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन

अन्य विशेषताहरु

दूषित मिडियामा पहुँच mdb फाइलहरू पुनःप्राप्त गर्नुहोस्, जस्तै फ्लपी डिस्कहरू, Zip डिस्क, CDROM, आदि। हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन
पहुँच mdb फाईलहरूको ब्याच पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन हो हो होइन हो
स्थानीय कम्प्युटरमा पुन: प्राप्त गर्न पहुँच mdb फाईलहरू फेला पार्नुहोस् र चयन गर्नुहोस् हो होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन
विन्डोज एक्सप्लोरर प्रसंग मेनू समर्थन गर्नुहोस् हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो हो
समर्थन ड्र्याग एण्ड ड्रप अपरेशन हो होइन होइन होइन होइन होइन हो हो होइन होइन होइन होइन होइन
समर्थन आदेश रेखा (DOS प्रमोट) प्यारामिटरहरू हो होइन होइन होइन होइन हो होइन होइन होइन होइन होइन होइन होइन