သတင်း

DataNumen PowerPoint Recovery ၃.၁ ကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်

  • အသုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအင်ဂျင်ကိုဒီဇိုင်းပြန်လုပ်။
  • အသုတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှတ်တမ်းသိမ်းဆည်းရန်ပံ့ပိုးမှု။
  • အသေးစားချို့ယွင်းချက်အချို့ကိုဖြေရှင်းပါ။

DataNumen Zip Repair ၃.၁ ကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်

  • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှုပစ္စည်းများအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းတိုးတက်စေ။
  • အသေးစားချို့ယွင်းချက်အချို့ကိုဖြေရှင်းပါ။
->