သတင်း

DataNumen Office Repair 5.0 ကို ၂၀၂၀၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်

  • အဆင့်မြှင့် DataNumen Access Repair ဗားရှင်း ၃.၁ သို့
  • အဆင့်မြှင့် DataNumen Excel Repair ဗားရှင်း ၃.၁ သို့
  • အဆင့်မြှင့် DataNumen PowerPoint Recovery ဗားရှင်း ၃.၁ သို့
  • အဆင့်မြှင့် DataNumen Word Repair ဗားရှင်း ၃.၁ သို့
  • အဆင့်မြှင့် DataNumen Outlook Repair ဗားရှင်း ၃.၁ သို့