လိုင်စင်သည်အမြဲတမ်းလား။

ဟုတ်သည်လိုင်စင်က အစဉ်အမြဲဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။

  1. အစဉ်အမြဲ
  2. အကန့်အသတ်မဲ့အချိန်များအတွက်
  3. ပြင်ဆင်ပါ န့်အသတ် ဖိုင်အရေအတွက်။

ဒါဟာဖြစ်ပါသည် တစ် ဦး ကြေးပေးသွင်း -based လိုင်စင်။