ဖန်တီးထားတဲ့ပုံကိုဘယ်လို mount ရမလဲ DataNumen Disk Image

OSFMount အခမဲ့ tool ကို https://www.osforensics.com/tools/mount-disk-images.html တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ disk ပုံသို့မဟုတ် disk သို့မဟုတ် drive တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။