ကျွန်ုပ်၏ C: drive ပုံရိပ်ကိုပုံတူပွားသည်။ ဒါကိုဘယ်လိုပြန်ယူရမလဲ။

သင်၏ C: drive အချက်အလက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ (ကွန်ပျူတာကိုသင်၏ C: drive သည်ကွန်ပျူတာ A ဟုယူမှတ်ပါ):

၁။ Windows နှင့်အခြားကွန်ပျူတာ (Computer B) ကိုရှာပါ။ DataNumen Disk Image installed ။
၂။ ကွန်ပျူတာ A ထဲမှ disk ကိုဖြည်ပြီးကွန်ပျူတာခသို့ mount လိုက်ပါ။
3 ။ အသုံး DataNumen Disk Image ပုံကိုပြန်တပ်ဆင်ထားသော disk / drive သို့ပြန်ယူရန်။
၄။ Disk B ကိုကွန်ပျူတာ B မှဖြုတ်ပြီးကွန်ပျူတာအေသို့ပြန်ထည့်ပါ။
5 ။ Start ကိုကွန်ပျူတာအေ