Gejala:

Apabila menggunakan DBCC CHECKDB dengan PEMBAIKAN_ALLOW_DATA_LOSS parameter untuk memperbaiki pangkalan data .MDF yang rosak, seperti ini:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

anda melihat mesej ralat berikut:

Pembaikan: Indeks Kluster berjaya dibina semula untuk objek "syscolpars" dalam pangkalan data "Ralat1".
Pembaikan: Indeks Nonclustered berjaya dibina semula untuk objek "syscolpars" dalam pangkalan data "Error1".
Hasil DBCC untuk 'Error1'.
Broker Perkhidmatan Msg 9675, Negeri 1: Jenis Mesej yang dianalisis: 14.
Broker Perkhidmatan Msg 9676, Nyatakan 1: Kontrak Perkhidmatan dianalisis: 6.
Broker Perkhidmatan Msg 9667, Negeri 1: Perkhidmatan dianalisis: 3.
Broker Perkhidmatan Msg 9668, Negeri 1: Antrian Perkhidmatan dianalisis: 3.
Broker Perkhidmatan Msg 9669, Nyatakan 1: Titik Akhir Perbualan dianalisis: 0.
Broker Perkhidmatan Msg 9674, Nyatakan 1: Kumpulan Perbualan dianalisis: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Bindings dianalisis: 0.
Broker Perkhidmatan Msg 9605, Nyatakan 1: Keutamaan Perbualan dianalisis: 0.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Periksa Katalog Msg 3852, Nyatakan 1: Baris (object_id = 69) di sys.objects (type = S) tidak mempunyai baris yang sepadan (object_id = 69, column_id = 1) di sys.columns.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Periksa Katalog Msg 3852, Nyatakan 1: Baris (object_id = 71) di sys.objects (type = S) tidak mempunyai baris yang sepadan (object_id = 71, column_id = 1) di sys.columns.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Periksa Katalog Msg 3852, Nyatakan 1: Baris (object_id = 72) di sys.objects (type = S) tidak mempunyai baris yang sepadan (object_id = 72, column_id = 1) di sys.columns.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Periksa Katalog Msg 3852, Nyatakan 1: Baris (object_id = 73) di sys.objects (type = S) tidak mempunyai baris yang sepadan (object_id = 73, column_id = 1) di sys.columns.
CHECKDB mendapati 0 kesalahan peruntukan dan 4 kesalahan konsistensi tidak berkaitan dengan objek tunggal.
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrscols'.
Terdapat 1092 baris dalam 14 halaman untuk objek "sys.sysrscols".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrowsets'.
Terdapat 148 baris dalam 3 halaman untuk objek "sys.sysrowsets".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysclones'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysclones".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysallocunits'.
Terdapat 172 baris dalam 2 halaman untuk objek "sys.sysallocunits".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfiles1'.
Terdapat 2 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysfiles1".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysseobjvalues'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysseobjvalues".
Hasil DBCC untuk 'sys.syspriorities'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syspriorities".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdbfkain buruk '.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek “sys.sysdbfkain buruk ”.
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfgfrag'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysfgfrag".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdbfiles '.
Terdapat 2 baris dalam 1 halaman untuk objek “sys.sysdbflain-lain ”.
Hasil DBCC untuk 'sys.syspru'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syspru".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysbrickfiles'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysbrickfiles".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysphfg'.
Terdapat 1 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysphfg".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysprufiles'.
Terdapat 2 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysprufiles".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftinds'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftinds".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysowners'.
Terdapat 14 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysowners".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdbreg'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysdbreg".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysprivs'.
Terdapat 140 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysprivs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysschobjs'.
Terdapat 2262 baris dalam 29 halaman untuk objek "sys.sysschobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscsrowgroups'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscsrowgroups".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysexttables'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysexttables".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscolpars'.
Pembaikan: Indeks Berkelompok berjaya dibina semula untuk objek "sys.syscolpars" dalam pangkalan data "Kesalahan1".
Pembaikan: Halaman (1:53) telah dialihkan dari objek ID 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris).
Pembaikan: Indeks Nonclustered berjaya dibina semula untuk objek "sys.syscolpars, nc" dalam pangkalan data "Error1".
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek ID 41, indeks ID 1 akan dibina semula.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8928, Level 16, State 1, Line 8
Objek ID 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (jenis data dalam baris): Halaman (1:53) tidak dapat diproses. Lihat kesilapan lain untuk perincian.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris), halaman (1:53). Ujian (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) gagal. Nilai adalah 2057 dan -4.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8976, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek Objek 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris). Halaman (1:53) tidak dilihat dalam imbasan walaupun induknya (1: 111) dan sebelumnya (1: 113) merujuknya. Periksa kesilapan sebelumnya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8978, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek Objek 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris). Halaman (1:56) tidak mempunyai rujukan dari halaman sebelumnya (1:53). Masalah hubungan rantai yang mungkin berlaku.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek ID 41, indeks ID 2 akan dibina semula.
Kesalahan telah diperbaiki.
Terdapat 845 baris dalam 15 halaman untuk objek "sys.syscolpars".
CHECKDB menemui 0 kesalahan peruntukan dan 4 kesalahan konsistensi dalam jadual 'sys.syscolpars' (objek objek 41).
CHECKDB menetapkan 0 kesalahan peruntukan dan 4 kesalahan konsistensi dalam jadual 'sys.syscolpars' (objek objek 41).
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxlgns'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxlgns".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxsrvs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxsrvs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysnsobjs'.
Terdapat 1 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysnsobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysusermsgs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysusermsgs".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscerts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscerts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrmtlgns'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysrmtlgns".
Hasil DBCC untuk 'sys.syslnklgns'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syslnklgns".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxprops'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxprops".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysscalartypes'.
Terdapat 34 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysscalartypes".
Hasil DBCC untuk 'sys.systypedsubobjs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.systypedsubobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysidxstats'.
Terdapat 207 baris dalam 5 halaman untuk objek "sys.sysidxstats".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysiscols'.
Terdapat 399 baris dalam 2 halaman untuk objek "sys.sysiscols".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysendpts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysendpts".
Hasil DBCC untuk 'sys.syswebmethods'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syswebmethods".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysbinobjs'.
Terdapat 23 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysbinobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysaudacts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysaudacts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysobjvalues'.
Terdapat 213 baris dalam 21 halaman untuk objek "sys.sysobjvalues".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscscolsegments'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscscolsegments".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscsdactions'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscsdactions".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysclsobjs'.
Terdapat 16 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysclsobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrowsetrefs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysrowsetrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysremsvcbinds'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysremsvcbinds".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysmultiobjrefs'.
Terdapat 107 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysmultiobjrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysguidrefs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysguidrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfoqueues'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysfoqueues".
Hasil DBCC untuk 'sys.syschildinsts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syschildinsts".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscompfragments'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscompfragments".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftsemanticsdb'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftsemanticsdb".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftstops'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftstops".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftproperties'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftproperties".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmitbody'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxmitbody".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfos'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysfos".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysqnames'.
Terdapat 98 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysqnames".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmlcomponent'.
Terdapat 100 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysxmlcomponent".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmlfacet'.
Terdapat 112 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysxmlfacet".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmlplacement'.
Terdapat 19 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysxmlplacement".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysobjkeycrypts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysobjkeycrypts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysasymkeys'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysasymkeys".
Hasil DBCC untuk 'sys.syssqlguides'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syssqlguides".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysbinsubobjs'.
Terdapat 3 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysbinsubobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.syssoftobjrefs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syssoftobjrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_plan'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_plan".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_runtime_stats".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_context_settings'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_context_settings".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_jobs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_jobs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_jobsteps".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_job_history'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_job_history".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Hasil DBCC untuk 'TestTable'.
Terdapat 11000 baris dalam 110 halaman untuk objek "TestTable".
Hasil DBCC untuk 'sys.queue_messages_1977058079'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.queue_messages_1977058079".
Hasil DBCC untuk 'sys.queue_messages_2009058193'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.queue_messages_2009058193".
Hasil DBCC untuk 'sys.queue_messages_2041058307'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.queue_messages_2041058307".
Hasil DBCC untuk 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.filestream_tombstone_2073058421".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscommittab'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscommittab".
Hasil DBCC untuk 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.filetable_updates_2105058535".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_query_text'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_query_text".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_query'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_query".
CHECKDB menemui 0 kesalahan peruntukan dan 8 kesalahan konsistensi dalam pangkalan data 'Error1'.
CHECKDB menetapkan 0 kesalahan peruntukan dan 4 kesalahan konsistensi dalam pangkalan data 'Error1'
Pelaksanaan DBCC selesai. Sekiranya mesej ralat dicetak DBCC, hubungi pentadbir sistem anda.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xeddf7c98; sebenar: 0xed637c9c). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:53) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x0000000006a000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xeddf7c98; sebenar: 0xed637c9c). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:53) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x0000000006a000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xeddf7c98; sebenar: 0xed637c9c). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:53) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x0000000006a000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xeddf7c98; sebenar: 0xed637c9c). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:53) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x0000000006a000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xeddf7c98; sebenar: 0xed637c9c). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:53) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x0000000006a000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xeddf7c98; sebenar: 0xed637c9c). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:53) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x0000000006a000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.

or

Pembaikan: Indeks Kluster berjaya dibina semula untuk objek "syscolpars" dalam pangkalan data "Ralat1".
Pembaikan: Indeks Nonclustered berjaya dibina semula untuk objek "syscolpars" dalam pangkalan data "Error1".
Hasil DBCC untuk 'Error1'.
Broker Perkhidmatan Msg 9675, Negeri 1: Jenis Mesej yang dianalisis: 14.
Broker Perkhidmatan Msg 9676, Nyatakan 1: Kontrak Perkhidmatan dianalisis: 6.
Broker Perkhidmatan Msg 9667, Negeri 1: Perkhidmatan dianalisis: 3.
Broker Perkhidmatan Msg 9668, Negeri 1: Antrian Perkhidmatan dianalisis: 3.
Broker Perkhidmatan Msg 9669, Nyatakan 1: Titik Akhir Perbualan dianalisis: 0.
Broker Perkhidmatan Msg 9674, Nyatakan 1: Kumpulan Perbualan dianalisis: 0.
Service Broker Msg 9670, State 1: Remote Service Bindings dianalisis: 0.
Broker Perkhidmatan Msg 9605, Nyatakan 1: Keutamaan Perbualan dianalisis: 0.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Periksa Katalog Msg 3852, Nyatakan 1: Baris (object_id = 23) di sys.objects (type = S) tidak mempunyai baris yang sepadan (object_id = 23, column_id = 1) di sys.columns.
Msg 8992, Level 16, State 1, Line 8
Periksa Katalog Msg 3852, Nyatakan 1: Baris (object_id = 24) di sys.objects (type = S) tidak mempunyai baris yang sepadan (object_id = 24, column_id = 1) di sys.columns.
CHECKDB mendapati 0 kesalahan peruntukan dan 2 kesalahan konsistensi tidak berkaitan dengan objek tunggal.
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrscols'.
Terdapat 1092 baris dalam 14 halaman untuk objek "sys.sysrscols".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrowsets'.
Terdapat 148 baris dalam 3 halaman untuk objek "sys.sysrowsets".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysclones'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysclones".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysallocunits'.
Terdapat 172 baris dalam 2 halaman untuk objek "sys.sysallocunits".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfiles1'.
Terdapat 2 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysfiles1".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysseobjvalues'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysseobjvalues".
Hasil DBCC untuk 'sys.syspriorities'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syspriorities".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdbfkain buruk '.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek “sys.sysdbfkain buruk ”.
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfgfrag'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysfgfrag".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdbfiles '.
Terdapat 2 baris dalam 1 halaman untuk objek “sys.sysdbflain-lain ”.
Hasil DBCC untuk 'sys.syspru'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syspru".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysowners'.
Terdapat 14 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysowners".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdbreg'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysdbreg".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysprivs'.
Terdapat 140 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysprivs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysschobjs'.
Terdapat 2262 baris dalam 29 halaman untuk objek "sys.sysschobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscsrowgroups'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscsrowgroups".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysexttables'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysexttables".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscolpars'.
Pembaikan: Indeks Berkelompok berjaya dibina semula untuk objek "sys.syscolpars" dalam pangkalan data "Kesalahan1".
Pembaikan: Halaman (1:59) telah dialihkan dari objek ID 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris).
Pembaikan: Indeks Nonclustered berjaya dibina semula untuk objek "sys.syscolpars, nc" dalam pangkalan data "Error1".
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek ID 41, indeks ID 1 akan dibina semula.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8928, Level 16, State 1, Line 8
Objek ID 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (jenis data dalam baris): Halaman (1:59) tidak dapat diproses. Lihat kesilapan lain untuk perincian.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris), halaman (1:59). Ujian (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) gagal. Nilai adalah 2057 dan -4.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8976, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek Objek 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris). Halaman (1:59) tidak dilihat dalam imbasan walaupun induknya (1: 111) dan sebelumnya (1: 155) merujuknya. Periksa kesilapan sebelumnya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8978, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek Objek 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris). Halaman (1:112) tidak mempunyai rujukan dari halaman sebelumnya (1:59). Masalah hubungan rantai yang mungkin berlaku.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek ID 41, indeks ID 2 akan dibina semula.
Kesalahan telah diperbaiki.
Terdapat 832 baris dalam 15 halaman untuk objek "sys.syscolpars".
CHECKDB menemui 0 kesalahan peruntukan dan 4 kesalahan konsistensi dalam jadual 'sys.syscolpars' (objek objek 41).
CHECKDB menetapkan 0 kesalahan peruntukan dan 4 kesalahan konsistensi dalam jadual 'sys.syscolpars' (objek objek 41).
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxlgns'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxlgns".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxsrvs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxsrvs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysnsobjs'.
Terdapat 1 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysnsobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysusermsgs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysusermsgs".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscerts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscerts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrmtlgns'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysrmtlgns".
Hasil DBCC untuk 'sys.syslnklgns'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syslnklgns".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxprops'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxprops".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysscalartypes'.
Terdapat 34 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysscalartypes".
Hasil DBCC untuk 'sys.systypedsubobjs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.systypedsubobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysidxstats'.
Terdapat 207 baris dalam 5 halaman untuk objek "sys.sysidxstats".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysiscols'.
Terdapat 399 baris dalam 2 halaman untuk objek "sys.sysiscols".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysendpts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysendpts".
Hasil DBCC untuk 'sys.syswebmethods'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syswebmethods".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysbinobjs'.
Terdapat 23 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysbinobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysaudacts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysaudacts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysobjvalues'.
Terdapat 213 baris dalam 21 halaman untuk objek "sys.sysobjvalues".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscscolsegments'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscscolsegments".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscsdactions'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscsdactions".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysclsobjs'.
Terdapat 16 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysclsobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrowsetrefs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysrowsetrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysremsvcbinds'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysremsvcbinds".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmitqueue'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxmitqueue".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrts'.
Terdapat 1 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysrts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysconvgroup'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysconvgroup".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdesend'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysdesend".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdercv'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysdercv".
Hasil DBCC untuk 'sys.syssingleobjrefs'.
Terdapat 171 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.syssingleobjrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysmultiobjrefs'.
Terdapat 107 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysmultiobjrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysguidrefs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysguidrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfoqueues'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysfoqueues".
Hasil DBCC untuk 'sys.syschildinsts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syschildinsts".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscompfragments'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscompfragments".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftsemanticsdb'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftsemanticsdb".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftstops'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftstops".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftproperties'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftproperties".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmitbody'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxmitbody".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfos'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysfos".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysqnames'.
Terdapat 98 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysqnames".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmlcomponent'.
Terdapat 100 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysxmlcomponent".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmlfacet'.
Terdapat 112 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysxmlfacet".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmlplacement'.
Terdapat 19 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysxmlplacement".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysobjkeycrypts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysobjkeycrypts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysasymkeys'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysasymkeys".
Hasil DBCC untuk 'sys.syssqlguides'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syssqlguides".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysbinsubobjs'.
Terdapat 3 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysbinsubobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.syssoftobjrefs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syssoftobjrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_plan'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_plan".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_runtime_stats".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_context_settings'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_context_settings".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_jobs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_jobs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_jobsteps".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_job_history'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_job_history".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_jobsteps_logs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_jobsteps_logs".
Hasil DBCC untuk 'TestTable'.
Terdapat 11000 baris dalam 110 halaman untuk objek "TestTable".
Hasil DBCC untuk 'sys.queue_messages_1977058079'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.queue_messages_1977058079".
Hasil DBCC untuk 'sys.queue_messages_2009058193'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.queue_messages_2009058193".
Hasil DBCC untuk 'sys.queue_messages_2041058307'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.queue_messages_2041058307".
Hasil DBCC untuk 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.filestream_tombstone_2073058421".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscommittab'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscommittab".
Hasil DBCC untuk 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.filetable_updates_2105058535".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_query_text'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_query_text".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_query'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_query".
CHECKDB menemui 0 kesalahan peruntukan dan 6 kesalahan konsistensi dalam pangkalan data 'Error1'.
CHECKDB menetapkan 0 kesalahan peruntukan dan 4 kesalahan konsistensi dalam pangkalan data 'Error1'
Pelaksanaan DBCC selesai. Sekiranya mesej ralat dicetak DBCC, hubungi pentadbir sistem anda.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0x9eb87140; sebenar: 0xdeb84c40). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:59) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x00000000076000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0x9eb87140; sebenar: 0xdeb84c40). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:59) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x00000000076000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0x9eb87140; sebenar: 0xdeb84c40). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:59) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x00000000076000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0x9eb87140; sebenar: 0xdeb84c40). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:59) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x00000000076000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.

di mana 'Error1' adalah nama pangkalan data MDF yang rosak sedang diperbaiki.

Mesej 8992 diikuti oleh Mesej 3852 kesalahan adalah kesalahan konsistensi.

Tangkapan skrin mesej ralat:

or

Penjelasan tepat:

Dalam pakej SQL Server Pangkalan data MDF, terdapat banyak jadual sistem digunakan untuk menyimpan struktur dan data meta pangkalan data.

Apabila CHECKDB mendapati terdapat percanggahan antara dua jadual sistem, ia akan melaporkan mesej ralat Msg 8992 dan Msg 3852.

Anda boleh menggunakan produk kami DataNumen SQL Recovery untuk memulihkan data dari fail MDF yang rosak dan menyelesaikan ralat ini.

Fail Contoh:

Contoh fail MDF yang rosak yang akan menyebabkanMsg 8992 dan Msg 3852 kesilapan:

SQL Server versi Fail MDF rosak Fail MDF dibetulkan oleh DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Ralat4_1.mdf Ralat4_1_fixed.mdf
SQL Server 2014 Ralat4_2.mdf Ralat4_2_fixed.mdf

Rujukan: