Gejala:

Apabila menggunakan DBCC CHECKDB dengan PEMBAIKAN_ALLOW_DATA_LOSS parameter untuk memperbaiki pangkalan data .MDF yang rosak, seperti ini:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

anda melihat mesej ralat berikut:

Pembaikan: Indeks Berkelompok berjaya dibina semula untuk objek "sysobjvalues" dalam pangkalan data "Ralat1".
Pembaikan: Indeks Nonclustered berjaya dibina semula untuk objek "syscolpars" dalam pangkalan data "Error1".
Hasil DBCC untuk 'Error1'.
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrscols'.
Terdapat 1092 baris dalam 14 halaman untuk objek "sys.sysrscols".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrowsets'.
Terdapat 148 baris dalam 3 halaman untuk objek "sys.sysrowsets".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysclones'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysclones".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysallocunits'.
Terdapat 172 baris dalam 2 halaman untuk objek "sys.sysallocunits".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfiles1'.
Terdapat 2 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysfiles1".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysseobjvalues'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysseobjvalues".
Hasil DBCC untuk 'sys.syspriorities'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syspriorities".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdbfkain buruk '.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek “sys.sysdbfkain buruk ”.
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfgfrag'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysfgfrag".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdbfiles '.
Terdapat 2 baris dalam 1 halaman untuk objek “sys.sysdbflain-lain ”.
Hasil DBCC untuk 'sys.syspru'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syspru".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysbrickfiles'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysbrickfiles".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysphfg'.
Terdapat 1 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysphfg".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysprufiles'.
Terdapat 2 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysprufiles".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftinds'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftinds".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysowners'.
Terdapat 14 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysowners".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdbreg'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysdbreg".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysprivs'.
Terdapat 140 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysprivs".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscolpars'.
Pembaikan: Halaman (1:63) telah dialihkan dari objek ID 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris).
Pembaikan: Indeks Nonclustered berjaya dibina semula untuk objek "sys.syscolpars, nc" dalam pangkalan data "Error1".
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek ID 41, indeks ID 1 akan dibina semula.
Tidak dapat membetulkan ralat ini.
Msg 8978, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek Objek 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris). Halaman (1:61) tidak mempunyai rujukan dari halaman sebelumnya (1:63). Masalah hubungan rantai yang mungkin berlaku.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8928, Level 16, State 1, Line 8
Objek ID 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (jenis data dalam baris): Halaman (1:63) tidak dapat diproses. Lihat kesilapan lain untuk perincian.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris), halaman (1:63). Ujian (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) gagal. Nilai adalah 2057 dan -4.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8976, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek Objek 41, ID indeks 1, ID partisi 281474979397632, ID unit peruntukan 281474979397632 (taipkan data dalam baris). Halaman (1:63) tidak dilihat dalam imbasan walaupun induknya (1: 111) dan sebelumnya (1: 168) merujuknya. Periksa kesilapan sebelumnya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek ID 41, indeks ID 2 akan dibina semula.
Kesalahan telah diperbaiki.
Terdapat 881 baris dalam 15 halaman untuk objek "sys.syscolpars".
CHECKDB menemui 0 kesalahan peruntukan dan 4 kesalahan konsistensi dalam jadual 'sys.syscolpars' (objek objek 41).
CHECKDB menetapkan 0 kesalahan peruntukan dan 4 kesalahan konsistensi dalam jadual 'sys.syscolpars' (objek objek 41).
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxlgns'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxlgns".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxsrvs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxsrvs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysnsobjs'.
Terdapat 1 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysnsobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysusermsgs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysusermsgs".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscerts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscerts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrmtlgns'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysrmtlgns".
Hasil DBCC untuk 'sys.syslnklgns'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syslnklgns".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxprops'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxprops".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysscalartypes'.
Terdapat 34 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysscalartypes".
Hasil DBCC untuk 'sys.systypedsubobjs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.systypedsubobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysidxstats'.
Terdapat 207 baris dalam 5 halaman untuk objek "sys.sysidxstats".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysiscols'.
Terdapat 399 baris dalam 2 halaman untuk objek "sys.sysiscols".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysendpts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysendpts".
Hasil DBCC untuk 'sys.syswebmethods'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syswebmethods".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysbinobjs'.
Terdapat 23 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysbinobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysaudacts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysaudacts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysobjvalues'.
Pembaikan: Indeks Berkelompok berjaya dibina semula untuk objek "sys.sysobjvalues" dalam pangkalan data "Ralat1".
Pembaikan: Halaman (1:24) telah dialihkan dari objek ID 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 281474980642816 (taipkan data dalam baris).
Pembaikan: Lajur data luar baris yang dihapuskan dengan ID 742981632, untuk ID objek 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 71776119065149440 (taipkan data LOB) pada halaman (1: 369), slot 0.
Pembaikan: Lajur data luar baris yang dihapuskan dengan ID 742981632, untuk ID objek 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 71776119065149440 (taipkan data LOB) pada halaman (1: 370), slot 0.
Pembaikan: Lajur data luar baris yang dihapuskan dengan ID 742981632, untuk ID objek 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 71776119065149440 (taipkan data LOB) pada halaman (1: 371), slot 0.
Msg 8945, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek ID 60, indeks ID 1 akan dibina semula.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8928, Level 16, State 1, Line 8
Objek ID 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 281474980642816 (jenis data dalam baris): Halaman (1:24) tidak dapat diproses. Lihat kesilapan lain untuk perincian.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 281474980642816 (taipkan data dalam baris), halaman (1:24). Ujian (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) gagal. Nilai adalah 2057 dan -4.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8939, Level 16, State 98, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 281474980642816 (taipkan data dalam baris), halaman (1:24). Ujian (IS_OFF (BUF_IOERR, pBUF-> bstat)) gagal. Nilai adalah 2057 dan -4.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8976, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek Objek 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 281474980642816 (taipkan data dalam baris). Halaman (1:24) tidak dilihat dalam imbasan walaupun induknya (1: 43) dan sebelumnya (1: 213) merujuknya. Periksa kesilapan sebelumnya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8978, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: Objek Objek 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 281474980642816 (taipkan data dalam baris). Halaman (1:210) tidak mempunyai rujukan dari halaman sebelumnya (1:24). Masalah hubungan rantai yang mungkin berlaku.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 71776119065149440 (taip data LOB). Nod data di luar baris di halaman (1: 369), slot 0, ID teks 742981632 tidak dirujuk.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 71776119065149440 (taip data LOB). Nod data di luar baris di halaman (1: 370), slot 0, ID teks 742981632 tidak dirujuk.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8964, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 60, ID indeks 1, ID partisi 281474980642816, ID unit peruntukan 71776119065149440 (taip data LOB). Nod data di luar baris di halaman (1: 371), slot 0, ID teks 742981632 tidak dirujuk.
Kesalahan telah diperbaiki.
Terdapat 203 baris dalam 20 halaman untuk objek "sys.sysobjvalues".
CHECKDB menemui 0 kesalahan peruntukan dan 8 kesalahan konsistensi dalam jadual 'sys.sysobjvalues' (objek objek 60).
CHECKDB membetulkan 0 kesalahan peruntukan dan 8 kesalahan konsistensi dalam jadual 'sys.sysobjvalues' (objek objek 60).
Hasil DBCC untuk 'sys.syscscolsegments'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscscolsegments".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscsdactions'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscsdactions".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysclsobjs'.
Terdapat 16 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysclsobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrowsetrefs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysrowsetrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysremsvcbinds'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysremsvcbinds".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmitqueue'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxmitqueue".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysrts'.
Terdapat 1 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysrts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysconvgroup'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysconvgroup".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdesend'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysdesend".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysdercv'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysdercv".
Hasil DBCC untuk 'sys.syssingleobjrefs'.
Terdapat 171 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.syssingleobjrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysmultiobjrefs'.
Terdapat 107 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysmultiobjrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysguidrefs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysguidrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfoqueues'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysfoqueues".
Hasil DBCC untuk 'sys.syschildinsts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syschildinsts".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscompfragments'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscompfragments".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftsemanticsdb'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftsemanticsdb".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftstops'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftstops".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysftproperties'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysftproperties".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmitbody'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysxmitbody".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysfos'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysfos".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysqnames'.
Terdapat 98 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysqnames".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmlcomponent'.
Terdapat 100 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysxmlcomponent".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmlfacet'.
Terdapat 112 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysxmlfacet".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysxmlplacement'.
Terdapat 19 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysxmlplacement".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysobjkeycrypts'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysobjkeycrypts".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysasymkeys'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sysasymkeys".
Hasil DBCC untuk 'sys.syssqlguides'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syssqlguides".
Hasil DBCC untuk 'sys.sysbinsubobjs'.
Terdapat 3 baris dalam 1 halaman untuk objek "sys.sysbinsubobjs".
Hasil DBCC untuk 'sys.syssoftobjrefs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syssoftobjrefs".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_plan'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_plan".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_runtime_stats'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_runtime_stats".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_runtime_stats_interval'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_runtime_stats_interval".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_context_settings'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_context_settings".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_jobs'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_jobs".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_jobsteps'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_jobsteps".
Hasil DBCC untuk 'sys.sqlagent_job_history'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.sqlagent_job_history".
Hasil DBCC untuk 'sys.queue_messages_2009058193'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.queue_messages_2009058193".
Hasil DBCC untuk 'sys.queue_messages_2041058307'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.queue_messages_2041058307".
Hasil DBCC untuk 'sys.filestream_tombstone_2073058421'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.filestream_tombstone_2073058421".
Hasil DBCC untuk 'sys.syscommittab'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.syscommittab".
Hasil DBCC untuk 'sys.filetable_updates_2105058535'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.filetable_updates_2105058535".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_query_text'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_query_text".
Hasil DBCC untuk 'sys.plan_persist_query'.
Terdapat 0 baris dalam 0 halaman untuk objek "sys.plan_persist_query".
CHECKDB menemui 0 kesalahan peruntukan dan 12 kesalahan konsistensi dalam pangkalan data 'Error1'.
CHECKDB menetapkan 0 kesalahan peruntukan dan 12 kesalahan konsistensi dalam pangkalan data 'Error1'
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xb7bd14b3; sebenar: 0xb7df14b2). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:24) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x00000000030000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xb7bd14b3; sebenar: 0xb7df14b2). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:24) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x00000000030000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xb7bd14b3; sebenar: 0xb7df14b2). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:24) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x00000000030000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xc8e2ed96; sebenar: 0xb8a2f3df). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:63) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x0000000007e000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xc8e2ed96; sebenar: 0xb8a2f3df). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:63) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x0000000007e000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xc8e2ed96; sebenar: 0xb8a2f3df). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:63) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x0000000007e000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: checksum yang salah (dijangka: 0xc8e2ed96; sebenar: 0xb8a2f3df). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1:63) dalam pangkalan data ID 39 pada offset 0x0000000007e000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.

di mana 'Error1' adalah nama pangkalan data MDF yang rosak sedang diperbaiki.

Mesej 8945 menunjukkan ralat jadual yang merupakan ralat konsistensi.

Tangkapan skrin mesej ralat:

Penjelasan tepat:

Dalam pakej SQL Server Pangkalan data MDF, terdapat banyak jadual sistem digunakan untuk menyimpan struktur dan data meta pangkalan data.

Apabila CHECKDB mendapati terdapat ketidakkonsistenan dalam salah satu jadual sistem, ia akan melaporkan mesej ralat Mesej 8945, 8978, 8928, 8939, dll. dan cuba perbaiki kesalahan. Sekiranya tidak dapat menyelesaikan ralat, pemulihan gagal dan akan menyebabkan lebih banyak kesalahan, seperti Mesej 824.

Anda boleh menggunakan produk kami DataNumen SQL Recovery untuk memulihkan data dari fail MDF yang rosak dan menyelesaikan ralat ini.

Fail Contoh:

Contoh fail MDF yang rosak yang akan menyebabkan Mesej 8945 kesilapan:

SQL Server versi Fail MDF rosak Fail MDF dibetulkan oleh DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Error5.mdf Ralat5_fixed.mdf