Gejala:

Apabila menggunakan DBCC CHECKDB dengan PEMBAIKAN_ALLOW_DATA_LOSS parameter untuk memperbaiki pangkalan data .MDF yang rosak, seperti ini:

DBCC CHECKDB (xxxx, 'REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS')

anda melihat mesej ralat berikut:

Hasil DBCC untuk 'Error1'.
Pembaikan: Sejauh (1: 296) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 0 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Sejauh (1: 304) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 0 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Sejauh (1: 312) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 0 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Sejauh (1: 328) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 0 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Sejauh (1: 360) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 0 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Sejauh (1: 376) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 0 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Sejauh (1: 384) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 0 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Sejauh (1: 400) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 0 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Halaman (1: 285) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 27021597764222976 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Halaman (1: 287) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 27021597764222976 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Halaman (1: 289) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 27021597764222976 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Halaman (1: 291) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 27021597764222976 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Halaman (1: 293) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 27021597764222976 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Halaman (1: 368) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 27021597764222976 (jenis Tidak diketahui).
Pembaikan: Halaman (1: 283) telah dialihkan dari objek ID 0, indeks ID -1, partition ID 0, unit peruntukan ID 27021597770317824 (jenis Tidak diketahui).
Msg 8948, Level 16, State 3, Line 8
Kesalahan pangkalan data: Halaman (1: 284) ditandai dengan jenis yang salah di halaman PFS (1: 1). Status PFS 0x70 dijangka 0x60.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8948, Level 16, State 3, Line 8
Kesalahan pangkalan data: Halaman (1: 286) ditandai dengan jenis yang salah di halaman PFS (1: 1). Status PFS 0x70 dijangka 0x60.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8948, Level 16, State 3, Line 8
Kesalahan pangkalan data: Halaman (1: 288) ditandai dengan jenis yang salah di halaman PFS (1: 1). Status PFS 0x70 dijangka 0x60.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8948, Level 16, State 3, Line 8
Kesalahan pangkalan data: Halaman (1: 290) ditandai dengan jenis yang salah di halaman PFS (1: 1). Status PFS 0x70 dijangka 0x60.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8948, Level 16, State 3, Line 8
Kesalahan pangkalan data: Halaman (1: 292) ditandai dengan jenis yang salah di halaman PFS (1: 1). Status PFS 0x70 dijangka 0x60.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8948, Level 16, State 3, Line 8
Kesalahan pangkalan data: Halaman (1: 294) ditandai dengan jenis yang salah di halaman PFS (1: 1). Status PFS 0x70 dijangka 0x60.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8948, Level 16, State 3, Line 8
Kesalahan pangkalan data: Halaman (1: 295) ditandai dengan jenis yang salah di halaman PFS (1: 1). Status PFS 0x70 dijangka 0x60.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8905, Level 16, State 1, Line 8
Luas (1: 296) dalam pangkalan data ID 39 ditandai diperuntukkan dalam GAM, tetapi tidak ada SGAM atau IAM yang memperuntukkannya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8905, Level 16, State 1, Line 8
Luas (1: 304) dalam pangkalan data ID 39 ditandai diperuntukkan dalam GAM, tetapi tidak ada SGAM atau IAM yang memperuntukkannya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8905, Level 16, State 1, Line 8
Luas (1: 312) dalam pangkalan data ID 39 ditandai diperuntukkan dalam GAM, tetapi tidak ada SGAM atau IAM yang memperuntukkannya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8905, Level 16, State 1, Line 8
Luas (1: 328) dalam pangkalan data ID 39 ditandai diperuntukkan dalam GAM, tetapi tidak ada SGAM atau IAM yang memperuntukkannya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8905, Level 16, State 1, Line 8
Luas (1: 360) dalam pangkalan data ID 39 ditandai diperuntukkan dalam GAM, tetapi tidak ada SGAM atau IAM yang memperuntukkannya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8928, Level 16, State 6, Line 8
Objek ID 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 0 (jenis Tidak Dikenal): Halaman (1: 368) tidak dapat diproses. Lihat kesilapan lain untuk perincian.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8905, Level 16, State 1, Line 8
Luas (1: 376) dalam pangkalan data ID 39 ditandai diperuntukkan dalam GAM, tetapi tidak ada SGAM atau IAM yang memperuntukkannya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8905, Level 16, State 1, Line 8
Luas (1: 384) dalam pangkalan data ID 39 ditandai diperuntukkan dalam GAM, tetapi tidak ada SGAM atau IAM yang memperuntukkannya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8905, Level 16, State 1, Line 8
Luas (1: 400) dalam pangkalan data ID 39 ditandai diperuntukkan dalam GAM, tetapi tidak ada SGAM atau IAM yang memperuntukkannya.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 281475001417728 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 376) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (70: 34).
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 284) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. PFS menandakan 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 285) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. Bendera PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597764222976 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 285) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (8074: 44).
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 286) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. PFS menandakan 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 287) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. Bendera PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597764222976 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 287) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (7620: 27).
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 288) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. PFS menandakan 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 289) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. Bendera PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597764222976 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 289) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (8053: 29).
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 290) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. PFS menandakan 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 291) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. Bendera PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597764222976 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 291) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (7098: 50).
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 292) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. PFS menandakan 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 293) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. Bendera PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597764222976 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 293) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (7098: 50).
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 294) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. PFS menandakan 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 295) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. PFS menandakan 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597764222976 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 313) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (7220: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597764222976 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 328) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (6846: 34).
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 368) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. PFS menandakan 'IAM_PG MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597764222976 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 368) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (6: 34).
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597764222976 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 385) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (7074: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597764222976 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 400) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (6818: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597769400320 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 296) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (4044: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597769465856 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 384) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (4076: 34).
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 283) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. Bendera PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597770317824 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 283) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (3374: 54).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597783752704 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 297) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (10: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597783818240 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 298) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (18: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597783883776 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 299) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (42: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597783949312 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 300) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (14: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784014848 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 301) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (14: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784080384 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 302) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (32: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784145920 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 303) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (56: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784211456 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 304) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (34: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784276992 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 305) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (30: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784342528 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 306) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (10: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784408064 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 307) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (98: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784473600 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 308) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (34: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784539136 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 309) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (20: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784604672 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 310) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (38: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784670208 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 311) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (30: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597784735744 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 312) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (32: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597787881472 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 360) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (24: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597787947008 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 361) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (6: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597788012544 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 362) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (30: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597788078080 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 363) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (60: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597788143616 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 364) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (36: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597788209152 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 365) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (8: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597788274688 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 366) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (50: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597788864512 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 367) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (24: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597788995584 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 377) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (34: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597789061120 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 378) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (52: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597789126656 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 379) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (90: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597789192192 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 380) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (34: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597789257728 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 381) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (52: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597789323264 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 382) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (76: 34).
Msg 8909, Level 16, State 1, Line 8
Kesalahan jadual: ID Objek 0, ID indeks -1, ID partisi 0, ID unit peruntukan 27021597789388800 (jenis Tidak Diketahui), ID halaman (1: 383) mengandungi ID halaman yang salah di tajuk halamannya. PageId di tajuk halaman = (16: 34).
CHECKDB mendapati 31 kesalahan peruntukan dan 44 kesalahan konsistensi tidak berkaitan dengan objek tunggal.
CHECKDB membetulkan 31 kesalahan peruntukan dan 0 kesalahan konsistensi yang tidak berkaitan dengan objek tunggal.
Pembaikan: Rantai IAM untuk objek ID 27, indeks ID 2, ID partisi 562949955190784, ID unit peruntukan 562949955190784 (jenis data dalam baris), telah dipotong sebelum halaman (1: 288) dan akan dibina semula.
Msg 2575, Level 16, State 1, Line 8
Halaman Indeks Peruntukan Indeks (IAM) (1: 288) ditunjukkan oleh penunjuk halaman IAM seterusnya (0: 0) pada objek ID 27, ID indeks 2, ID partisi 562949955190784, ID unit peruntukan 562949955190784 (jenis In-baris data), tetapi tidak dikesan dalam imbasan.
Kesalahan telah diperbaiki.
CHECKDB menemui 1 kesalahan peruntukan dan 0 kesalahan konsistensi dalam jadual 'sys.sysowners' (ID objek 27).
CHECKDB membetulkan 1 kesalahan peruntukan dan 0 kesalahan konsistensi dalam jadual 'sys.sysowners' (ID objek 27).
Pembaikan: Halaman (1:79) telah diperuntukkan untuk objek ID 34, indeks ID 2, ID partisi 562949955649536, peruntukkan ID unit 562949955649536 (taipkan data dalam baris).
Pembaikan: Rantai IAM untuk objek ID 34, indeks ID 2, ID partisi 562949955649536, ID unit peruntukan 562949955649536 (jenis data dalam baris), telah dipotong sebelum halaman (1: 295) dan akan dibina semula.
Pembaikan: Halaman (1:80) telah diperuntukkan untuk objek ID 34, indeks ID 3, ID partisi 844424932360192, peruntukkan ID unit 844424932360192 (taipkan data dalam baris).
Pembaikan: Rantai IAM untuk objek ID 34, indeks ID 3, ID partisi 844424932360192, ID unit peruntukan 844424932360192 (jenis data dalam baris), telah dipotong sebelum halaman (1: 368) dan akan dibina semula.
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 79) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. Bendera PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 2575, Level 16, State 1, Line 8
Halaman Indeks Peruntukan Indeks (IAM) (1: 295) ditunjukkan oleh penunjuk halaman IAM seterusnya (0: 0) pada objek ID 34, ID indeks 2, ID partisi 562949955649536, ID unit peruntukan 562949955649536 (jenis In-baris data), tetapi tidak dikesan dalam imbasan.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 8906, Level 16, State 1, Line 8
Halaman (1: 80) dalam pangkalan data ID 39 diperuntukkan dalam SGAM (1: 3) dan PFS (1: 1), tetapi tidak diperuntukkan dalam IAM mana pun. Bendera PFS 'MIXED_EXT ALLOCATED 0_PCT_FULL'.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 2575, Level 16, State 1, Line 8
Halaman Indeks Peruntukan Indeks (IAM) (1: 368) ditunjukkan oleh penunjuk halaman IAM seterusnya (0: 0) pada objek ID 34, ID indeks 3, ID partisi 844424932360192, ID unit peruntukan 844424932360192 (jenis In-baris data), tetapi tidak dikesan dalam imbasan.
Kesalahan telah diperbaiki.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: halamanid salah (dijangka 1: 261; sebenar 114: 34). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1: 261) dalam ID pangkalan data 39 pada offset 0x0000000020a000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.
Msg 824, Level 24, State 2, Line 8
SQL Server mengesan ralat I / O berdasarkan konsistensi logik: halamanid salah (dijangka 1: 369; sebenar 40: 60). Ia berlaku semasa pembacaan halaman (1: 369) dalam ID pangkalan data 39 pada offset 0x000000002e2000 dalam fail 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Mesej tambahan di SQL Server log ralat atau log peristiwa sistem mungkin memberikan lebih terperinci. Ini adalah keadaan ralat yang teruk yang mengancam integriti pangkalan data dan mesti diperbetulkan dengan segera. Lengkapkan pemeriksaan ketekalan pangkalan data penuh (DBCC CHECKDB) Kesalahan ini boleh disebabkan oleh banyak faktor; untuk maklumat lebih lanjut, lihat SQL Server Buku Dalam Talian.

di mana 'Error1' adalah nama pangkalan data MDF yang rosak sedang diperbaiki.

Mesej 8905 menunjukkan tahap yang diperuntukkan untuk GAM, tetapi tidak ada SGAM atau IAM yang memperuntukkannya. Ini adalah ralat peruntukan.

Tangkapan skrin mesej ralat:

Penjelasan tepat:

Dalam pangkalan data MDF, data disimpan sebagai muka surat. GAM, SGAM dan IAM semuanya digunakan untuk peruntukan. Dan data diperuntukkan dalam satuan luas (8 halaman) dan bukannya satu halaman untuk meningkatkan prestasi. Sekiranya suatu tahap diperuntukkan oleh GAM tetapi tidak diperuntukkan oleh SGAM atau IAM, maka CHECKDB akan melaporkan Mesej 8905, dan kemudian cuba memperbaikinya.

Anda boleh menggunakan produk kami DataNumen SQL Recovery untuk memulihkan data dari fail MDF yang rosak dan menyelesaikan ralat ini.

Fail Contoh 1:

Contoh fail MDF yang rosak CHECKDB PEMBAIKAN_ALLOW_DATA_LOSS akan mencari Mesej 8905 ralat, tetapi TIDAK dapat memulihkan pangkalan data, sementara DataNumen SQL Recovery boleh.

SQL Server versi Fail MDF rosak Fail MDF dibetulkan oleh DataNumen SQL Recovery
SQL Server 2014 Error11.mdf Ralat11_fixed.mdf