DataNumen Outlook Repair स्पर्धात्मक तुलना

DataNumen Outlook Repair 8.6
स्कॅनपस्ट
(आउटलुक 2007 साठी)
कर्नल आउटलुक पीएसटी दुरुस्ती 7.05.01 आउटलुक 1.0.11.33 करीता पुनर्प्राप्ती साधनपेटी तार्यांचा फिनिक्स आउटलुक पीएसटी दुरुस्ती 4.0 इझी रिकव्हरी प्रोफेशनल 6.21 आउटलुकफिक्स 2.47 आउटलुक 3.0 साठी पुनर्प्राप्ती आउटलुक 1.5 साठी आर-मेल डिस्कइंटरनेल्स आउटलुक रिकव्हरी 2.2 सुलभ आउटलुक पुनर्प्राप्ती 1.6 डिस्क डॉक्टर आउटलुक मेल रिकव्हरी (.pst) 2.0.1 माझा ईमेल 5.02 पुनर्प्राप्त करा

पुनर्प्राप्ती दर

सरासरी पुनर्प्राप्ती दर * 95.7% 1.26% 1.26% 1.26% 1.81% 1.83% 8.63% 19.82% 0.00% 53.24% 0.00% 1.82% 1.39%
प्रकरण 1
(युनिकोड स्वरूपात 5MB दूषित पीएसटी फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.10% 0.00% 55.00% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 2
(युनिकोड स्वरूपात 50MB दूषित पीएसटी फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 3
(युनिकोड स्वरूपात 100MB दूषित पीएसटी फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 54.60% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 4
(युनिकोड स्वरूपात 500MB दूषित पीएसटी फाइल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.40% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 5
(युनिकोड स्वरूपात 1 जीबी खराब झालेल्या पीएसटी फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.60% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 6
(युनिकोड स्वरूपात 2 जीबी खराब झालेल्या पीएसटी फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.60% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 7
(युनिकोड स्वरूपात 4 जीबी खराब झालेल्या पीएसटी फाईल) भाग 1 भाग 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 0.00% 54.50% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 8
(युनिकोड स्वरूपात 8 जीबी खराब झालेल्या पीएसटी फाईल)
भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.30% 0.00% 58.30% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 9
(युनिकोड स्वरूपात 10 जीबी खराब झालेल्या पीएसटी फाईल)
भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.90% 0.00% 67.30% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 10
(युनिकोड स्वरूपात 15 जीबी खराब झालेल्या पीएसटी फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.30% 0.00% 75.70% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 11
(युनिकोड स्वरूपात 5MB दूषित पीएसटी फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.40% 48.00% 0.00% 62.60% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 12
(युनिकोड स्वरूपात 50MB दूषित पीएसटी फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.50% 50.40% 0.00% 55.40% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 13
(युनिकोड स्वरूपात 100MB दूषित पीएसटी फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.90% 53.00% 0.00% 53.00% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 14
(युनिकोड स्वरूपात 500MB दूषित पीएसटी फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 45.10% 46.70% 0.00% 54.70% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 15
(युनिकोड स्वरूपात 1 जीबी खराब झालेल्या पीएसटी फाईल)
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 46.80% 48.50% 0.00% 52.90% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 16

(युनिकोड स्वरूपात 2 जीबी खराब झालेल्या पीएसटी फाईल)

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 48.00% 50.30% 0.00% 51.50% 0.00% 0.00% 0.00%
प्रकरण 17
(युनिकोड स्वरूपात 4 जीबी खराब झालेल्या पीएसटी फाईल)
भाग 1 भाग 2
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.30% 10.30% 0.00% 19.10% 0.00% 19.30% 0.30% 10.20% 2.50%
प्रकरण 18
(युनिकोड स्वरूपात 4 जीबी खराब झालेल्या पीएसटी फाईल)
भाग 1 भाग 2
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.60% 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 0.50% 100.00% 100.00%

OS समर्थन

विंडोज 32 बीट ची सर्व आवृत्ती होय होय 98 / एमई असमर्थित सर्व्हर 2008 असमर्थित 98 / एमई / व्हिस्टा असमर्थित 98 / एमई / 2000 असमर्थित 98 / एमई असमर्थित 95, 98, ME असमर्थित होय 98/2000 असमर्थित 98 / एमई असमर्थित 98 / एमई असमर्थित 98 / एमई / 2000 असमर्थित
विंडोज 64 बीट ची सर्व आवृत्ती होय होय होय सर्व्हर 2008 असमर्थित होय होय होय होय होय होय होय होय होय

आउटलुक आणि पीएसटी स्वरूपन समर्थन

आउटलुकच्या सर्व आवृत्त्या होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय
आउटलुक 97-2002 नॉन-युनिकोड स्वरूप होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय नाही होय होय
आउटलुक 2003-2010 युनिकोड स्वरूप होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय
वापरकर्ता युनिकोड नसलेल्या स्वरूपात किंवा युनिकोड स्वरूपात आउटपुट पीएसटी फाइल निवडू शकतो होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
नॉन-युनिकोड स्वरूप युनिकोड स्वरूपात रूपांतरित करा होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
युनिकोड स्वरूपन युनिकोड स्वरूपात रूपांतरित करा होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
संकेतशब्दाशिवाय एनक्रिप्टेड पीएसटी फायली पुनर्प्राप्त करा होय होय उच्च एनक्रिप्शन (सर्वोत्कृष्ट कूटबद्धीकरण) असमर्थित होय होय होय उच्च एनक्रिप्शन (सर्वोत्कृष्ट कूटबद्धीकरण) असमर्थित होय उच्च एनक्रिप्शन (सर्वोत्कृष्ट कूटबद्धीकरण) असमर्थित होय उच्च एनक्रिप्शन (सर्वोत्कृष्ट कूटबद्धीकरण) असमर्थित होय उच्च एनक्रिप्शन (सर्वोत्कृष्ट कूटबद्धीकरण) असमर्थित

मोठा पीएसटी फाइल समर्थन

सोडवा ओव्हरसाईज 2 जीबी पीएसटी फाईल समस्या डेटा गमावल्याशिवाय होय नाही होय नाही होय होय होय नाही होय नाही होय होय होय
16777216 टीबी इतक्या मोठ्या पीएसटी फायली समर्थित करा होय नाही नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही होय होय नाही
मोठ्या पीएसटी फाईलला अनेक छोट्या फाईल्समध्ये विभाजित करा होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही

ऑब्जेक्ट पुनर्प्राप्त करण्यात क्षमता

मेल संदेश, फोल्डर्स, पी सह पीएसटी फायलींमधील सर्व प्रकारच्या वस्तू पुनर्प्राप्त कराostएस, भेटी, मीटिंग विनंत्या, संपर्क, वितरण याद्या, कार्ये, कार्य विनंत्या, जर्नल्स आणि नोट्स होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय
ऑब्जेक्ट्समधील सर्व गुणधर्म पुनर्प्राप्त करा, जसे विषय, संदेश मुख्य भाग, पासून, पासून, सीसी, बीसीसी, तारीख इ. होय होय होय होय सीसी, बीसीसी असमर्थित नाही बीसीसी असमर्थित होय होय विषय, पासून, सीसी, बीसीसी असमर्थित होय होय होय
साध्या मजकूर, आरटीएफ आणि एचटीएमएल स्वरूपात मेल संदेश पुनर्प्राप्त करा होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय नाही होय होय
दस्तऐवज आणि प्रतिमांसहित प्रतिमांसह आणि एचटीएमएल बॉडीमध्ये एम्बेड केलेल्या प्रतिमांसहित, पुनर्प्राप्त करा होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय होय
एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स पुनर्प्राप्त करा, जसे की दुसरा संदेश, एक्सेल वर्कशीट, वर्ड दस्तऐवज इ. होय होय एम्बेड केलेला संदेश असमर्थित एम्बेड केलेला संदेश असमर्थित एम्बेड केलेला संदेश असमर्थित नाही होय नाही होय होय होय होय होय
मेल संदेश, फोल्डर्स, समाविष्टीत हटविलेले आउटलुक आयटम पुनर्प्राप्त कराostएस, भेटी, मीटिंग विनंत्या, संपर्क, वितरण याद्या, कार्ये, कार्य विनंत्या, जर्नल्स आणि नोट्स. होय नाही होय नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही

इतर वैशिष्ट्ये

नूतनीकृत किंवा खराब झालेल्या VMWare VMDK (आभासी मशीन डिस्क) फाइल्स (*. Vmdk), आभासी पीसी VHD (आभासी हार्ड डिस्क) फाइल्स (*. Vhd), ronक्रॉनिस ट्रू इमेज फाइल्स (*. टिब), नॉर्टन घ वरून आउटलुक डेटा पुनर्प्राप्त करा.ost फायली (*. gho, * .v2i), विंडोज एनटीबॅकअप फाइल्स (*.bkf), आयएसओ प्रतिमा फायली (*. आयएसओ), डिस्क प्रतिमा फाइल्स (*. आयएमजी), सीडी / डीव्हीडी प्रतिमा फाइल्स (*. बिन), अल्कोहोल 120% मिरर डिस्क फाइल (एमडीएफ) फायली (*. एमडीएफ) आणि निरो प्रतिमा फायली (* .nrg) होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
दूषित माध्यमांवर पीएसटी फायली पुनर्प्राप्त करा, जसे फ्लॉपी डिस्क, Zip डिस्क, सीडीआरओएम इ. होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही नाही
पीएसटी फाइल्सचा बॅच पुनर्प्राप्त करा होय नाही नाही नाही नाही होय होय नाही नाही होय नाही नाही नाही
स्थानिक संगणकावर दुरुस्त करण्यासाठी पीएसटी फायली शोधण्यासाठी आणि निवडण्यासाठी समर्थन होय नाही नाही होय होय नाही नाही नाही होय होय नाही होय नाही
समर्थन विंडोज एक्सप्लोरर संदर्भ मेनू होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही नाही
समर्थन ड्रॅग आणि ड्रॉप ऑपरेशन होय नाही नाही नाही नाही नाही होय नाही नाही नाही नाही नाही नाही
समर्थन कमांड लाइन (डॉस प्रॉम्प्ट) मापदंड होय नाही नाही होय नाही नाही होय होय होय होय होय होय होय